Uppdaterad 2018-11-23

 

 

Kåraböket i Vissefjärda
1631-1800

av Marie Petersson-Engnell

 

Kåraböket i Vissefjärda är den del av Vissefjärda socken som historiskt ingått i Konga härad. Eftersom området är av stort intresse för mig i min släktforskning bestämde jag mig för att försöka få en överblick över byarna och de människor som levde där.
   Jag har gått igenom samtliga mantalslängder och jordeböcker för tiden 1631 fram till 1800, dvs fram till tidpunkten för den första husförhörslängden i Vissefjärda socken. Visserligen är de uppgifter man får fram inte lika omfattande som informationen i husförhörsböckerna, men eftersom jag har tagit med samtliga år går det ändå att få en ganska så bra bild av bygdens och gårdarnas utveckling och av de människor som levde sina liv där.
   Att tolka gamla handstilar är aldrig enkelt. Använd gärna min sammanställning i er egen släkt- eller bygdeforskning, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, jag är bara en lekman och kan ha tolkat fel.
   Om ni hittar felaktigheter, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Använda förkortningar: jb = jordebok, mtl = mantalslängd

 

Kåraböket By för By

Kåraböket År för År

 

 

<<Tillbaka