Mantalslängder för Tinkelsbo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Tinkelsbo 1633
Niels
jb frälse
1635 Tinkelsbo 1635
Nils
jb frälse
1638 Tinkelsbo 1638
Änkan?
jb frälse
1640 Tinkelsbo 1640
Änkan
jb frälse (ej tvärsäker att det står Tinkelsbo)
1642 Tinkelsbo 1642
Änkan
jb frälse
1644 Tinkelsbo 1644
Änkan i Tinkelsboda
mtl
1645 Tinkelsbo 1645
Änkan i Tinkelsbo
mtl
1646 Tinkelsbo 1646
Änkan i Tinkelsboda
mtl
1647 Tinkelsbo 1647
Ingall i Tinkelsboda, singel
mtl
1648 Tinkelsbo 1648
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1649 Tinkelsbo 1649
Ingalds i Tinkelsbo, hust
mtl
1650 Tinkelsbo 1650
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1651 Tinkelsbo 1651
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1652 Tinkelsbo 1652
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1653 Tinkelsbo 1653
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1654 Tinkelsbo 1654
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1655 Tinkelsbo 1655
Ingal i Tinkelsbo, hust
mtl
1660 Tinkelsbo 1660
Ingeller i Tinkelsbo, hust
mtl
1663 Tinkelsbo 1663
Ingel
jb frälse
1664 Tinkelsbo 1664
Ingen bonde anges
jb frälse
1665 Tinkelsbo 1665
Ingen bonde anges
jb frälse
1666 Tinkelsbo 1666
Ingen bonde anges
jb frälse
1667 Tinkelsbo 1667
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1668 Tinkelsbo 1668
Ingall i Tinkelsbo, hust
mtl
1669 Tinkelsbo 1669
Ingal i Tinkelsbo, hust, 1 dräng
mtl
1670 Tinkelsbo 1670
Ingal i Tinkelsbo, hust, 1 dräng
mtl
1671 Tinkelsbo 1671
Ingall i Tinkelsbo, hust, 1 dräng
mtl
1673 Tinkelsbo 1673
Ingel i Tinkelsbo, hust, 1 piga
mtl SVAR
1675 Tinkelsbo 1675
Ingen bonde anges
jb
1676 Tinkelsbo 1676
Ingen bonde anges
jb frälse
1677 Tinkelsbo 1677
Ingel i Tinkelsbo
jb frälse
1678 Tinkelsbo 1678
Sven i Tinkelsbo
jb frälse
1679 Tinkelsbo 1679
Swen i Tinkelsbo
jb frälse
1680 Tinkelsbo 1680
Swen i Tinkelsbo
jb frälse
1681 Tinkelsbo 1681
Swen i Tinkelsbo, hust
mtl
1682 Tinkelsbo 1682
Swen i Tinkelsbo, hust
mtl
1685 Tinkelsbo 1685
Båtsman Swen i Tinkelsbo
mtl
1686 Tinkelsbo 1686
Swen i Tinkelsbo, hust
mtl
1687 Tinkelsbo 1687
Swen i Tinkelsbo, hust
mtl
1688 Tinkelsbo 1688
Swen i Tinkelsboa, hust
mtl
1689 Tinkelsbo 1689
Swen M i Tinkelsboa, hust
mtl
1690 Tinkelsbo 1690
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1691 Tinkelsbo 1691
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1692 Tinkelsbo 1692
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1693 Tinkelsbo 1693
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1694 Tinkelsbo 1694
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1695 Tinkelsbo 1695
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1696 Tinkelsbo 1696
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1697 Tinkelsbo 1697
Swen Månsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl
1698 Tinkelsbo 1698
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1699 Tinkelsbo 1699
Swen Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1700 Tinkelsbo 1700
Swen Månsson, hust (endast hustrun står medtagen i mantalslängden), 1 dräng
mtl
1701 Tinkelsbo 1701
Swen M:s änka, ½ mtl, 1 dräng
mtl
1702 Tinkelsbo 1702
Swens änka, ½ mtl, 1 dräng
mtl
1703 Tinkelsbo 1703
Swens änka, ½ mtl, 1 son
mtl
1704 Tinkelsbo 1704
Swens änka, ¼ mtl, 1 dräng
Abram Swensson, singel, ¼ mtl
mtl
1705 Tinkelsbo 1705
Swens änka, ¼ mtl, 1 dräng
Abram Swensson, singel, ¼ mtl
mtl
1706 Tinkelsbo 1706
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Abram Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1707 Tinkelsbo 1707
Änkan, ¼ mtl
Abram Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1708 Tinkelsbo 1708
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Abram Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1709 Tinkelsbo 1709
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Abraham Swänsson, singel, ¼ mtl
mtl
1710 Tinkelsbo 1710
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Abram Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1711 Tinkelsbo 1711
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Abram Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1712 Tinkelsbo 1712
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Abraham? Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1713 Tinkelsbo 1713
Änkan, ½ mtl, 2 söner
mtl
1714 Tinkelsbo 1714
Änkan, ½ mtl, 2 söner
mtl
1715 Tinkelsbo 1715
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Måns Swensson?, singel, ¼ mtl
mtl
1716 Tinkelsbo 1716
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses (qvinna?)
Måns Swänsson, hust, ¼ mtl
mtl
1717 Tinkelsbo 1717
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Måns Swänsson, hust, ¼ mtl
mtl
1718 Tinkelsbo 1718
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Måns Swänsson, hust, ¼ mtl
mtl
1720 Tinkelsbo 1720
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Måns Swänsson, hust, ¼ mtl
mtl
1721 Tinkelsbo 1721
Nils Svänsson, hust, ¼ mtl
Måns Svänsson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Tinkelsbo 1722
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1723 Tinkelsbo 1723
Nils Svensson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1724 Tinkelsbo 1724
Nils Svensson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1725 Tinkelsbo 1725
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
mtl

1726 Tinkelsbo 1726
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
mtl
1727 Tinkelsbo 1727
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
mtl
1728 Tinkelsbo 1728
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
mtl
1729 Tinkelsbo 1729
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1730 Tinkelsbo 1730
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1731 Tinkelsbo 1731
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Svensson, singel, ¼ mtl
mtl
1732 Tinkelsbo 1732
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1733 Tinkelsbo 1733
Nils Svensson, hust. ¼ mtl, piga Brita
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1734 Tinkelsbo 1734
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
mtl
1735 Tinkelsbo 1735
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
mtl
1736 Tinkelsbo 1736
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Måns Swensson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1737 Tinkelsbo 1737
Nils Swänsson, singel, 1 piga
Måns Swensson, hust
mtl
1738 Tinkelsbo 1738
Måns Swensson, hust,1/4 mtl
mtl
1739 Tinkelsbo 1739
Måns Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Swän, 1 piga
mtl
1740 Tinkelsbo 1740
Måns Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
mtl
1741 Tinkelsbo 1741
Måns Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, 1 piga
mtl
1742 Tinkelsbo 1742
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1743 Tinkelsbo 1743
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1744 Tinkelsbo 1744
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1745 Tinkelsbo 1745
Per Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1746 Tinkelsbo 1746
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1747 Tinkelsbo 1747
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1748 Tinkelsbo 1748
Per Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1749 Tinkelsbo 1749
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1750 Tinkelsbo 1750
Pär Sunesson, hust
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1751 Tinkelsbo 1751
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1752 Tinkelsbo 1752
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1753 Tinkelsbo 1753
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, piga Lispet
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1754 Tinkelsbo 1754
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
mtl
1755 Tinkelsbo 1755
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
mtl
1756 Tinkelsbo 1756
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Kirstin
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1757 Tinkelsbo 1757
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1758 Tinkelsbo 1758
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1760 Tinkelsbo 1760
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1761 Tinkelsbo 1761
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1762 Tinkelsbo 1762
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin, dräng Carl
mtl
1763 Tinkelsbo 1763
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Carl, dotter Elin
mtl
1764 Tinkelsbo 1764
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Carl
mtl
1765 Tinkelsbo 1765
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Maja
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
mtl
1766 Tinkelsbo 1766
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
mtl
1767 Tinkelsbo 1767
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1768 Tinkelsbo 1768
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Brita
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin, Carl (…), 3 gossar,1 flicka
mtl Tror det står att Carl är bräcklig, men texten försvinner i mittskarven.
1769 Tinkelsbo 1769
Pär Sunesson, hust, 174 mtl, son Måns, dotter Brita
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1770 Tinkelsbo 1770
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, söner Swen och Måns, 15 år, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1771 Tinkelsbo 1771
Pär Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Botil
Måns Nilsson, hust ,1/4 mtl, son Måns, 16 år, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1772 Tinkelsbo 1772
Per Sunesson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Brita (El. Botil?)
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 1 dotter (el. piga), 3 gossar, 1 flicka
mtl
1773 Tinkelsbo 1773
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Botil, 2 gossar,1 flicka
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
mtl
1774 Tinkelsbo 1774
Måns P, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Botil och Brita
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
mtl
1775 Tinkelsbo 1775
Måns Persson, singel, ¼ mtl, dräng Petr, pigor Botill och Maja. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
mtl
1776 Tinkelsbo 1776
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petr, piga Botil och Maja
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
mtl
1777 Tinkelsbo 1777
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petr, piga Botill
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
mtl
1779 Tinkelsbo 1779
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, piga Botill
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl
mtl
1780 Tinkelsbo 1780
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dr. Petr, piga Botill
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, gossen Isak, pigan Inger
mtl
1781 Tinkelsbo 1781
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petr, piga Botil
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dr Isack
mtl
1782 Tinkelsbo 1782
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, pigor Botill och Stina
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
mtl
1783 Tinkelsbo 1783
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, pigor Botill och Stina, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
mtl
1784 Tinkelsbo 1784
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, pigor Botill och Stina, 1 gosse,1 flicka
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
mtl
1785 Tinkelsbo 1785
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, pigor Botill och Stina, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
mtl
1786 Tinkelsbo 1786
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, piga Botill, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl
mtl
1787 Tinkelsbo 1787
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, pigor Botill och Stina, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
mtl
1788 Tinkelsbo 1788
Måns Pärsson, singel, ¼ tl, dräng Petter, pigor Botill och Stina
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl
mtl
1789 Tinkelsbo 1789
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, piga Stina
Måns Börje sson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
mtl
1790 Tinkelsbo 1790
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, Piga ?Stina?
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl
mtl
1791 Tinkelsbo 1791
Måns Pehrsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, piga Stina
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
mtl
1792 Tinkelsbo 1792
Måns Persson, singel, ¼ mtl, dr Peter, piga Stina
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
mtl
1793 Tinkelsbo 1793
Måns Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter, piga Gertrud
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Peter
mtl
1794 Tinkelsbo 1794
Måns Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Petter
mtl
1795 Tinkelsbo 1795
Måns Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, son Peter
mtl
1796 Tinkelsbo 1796
Måns Persson, hust, 1/8 mtl
Petter Persson, hust, 1/8 mtl
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
mtl
1797 Tinkelsbo 1797
Måns Persson, hust, 1/8 mtl
Petter Persson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
mtl
1798 Tinkelsbo 1798
Måns Persson, hust, 1/8 mtl
Petter Persson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
mtl
1799 Tinkelsbo 1799
Måns Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Peter Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1800 Tinkelsbo 1800
Måns Persson, hust, 1/8 mtl
Petter Persson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Måns Börjesson, hust, ¼ mtl, dräng Magnus
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka