Mantalslängder för Skärvsjö, Arby
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Skärvsjö 1633
Peder i Skärvsjö
jb
1635 Skärvsjö 1635
saknas i jordeboken?
jb
1638 Skärvsjö 1638
Per i Skärvsjö
jb
1642 Skärvsjö 1642
Per i Skärvsjö
jb
1644 Skärvsjö 1644
Knekt Pär i Skärsjö är i Tyskland, hust, 1 dotter, 1 hemman
mtl
1645 Skärvsjö 1645
Knekthustrun i Skärvsjö, 1 dotter, 1 dräng, 1 hemman
mtl
1646 Skärvsjö 1646
Knekt Pär i Skärvsjö, hust, 1 son, 1 hemman
mtl
1647 Skärvsjö 1647
Per i Skärvsjö, hust
Jöns ibid, singel
tillsammans ett hemman
mtl
1648 Skärvsjö 1648
Soldat Per i Skärvsjö, hust
Jöns ibidem, ogift dräng
mtl
1649 Skärvsjö 1649
Per i skärvsjö, soldat, hust
Jöns ibidem, singel, 1 son
Per och Jöns har tillsammans 1 hemman
mtl
1650 Skärvsjö 1650
Per i Skärvsjö, hust
Jöns i samma gård, 1 son
mtl
1651 Skärvsjö 1651
Per i Skärvsjö, hust
mtl
1652 Skärvsjö 1652
Pär i Skärvsjö, hust, 1 son, 1 dotter
mtl
1653 Skärvsjö 1653
Per i Skärvsjö, åldrig, hust, 1 son
mtl
1654 Skärvsjö 1654
Per i Skärvsjö, åldrig, hust, 1 son
mtl
1655 Skärvsjö 1655
Per i Skärvsjö, åldrig, hust, 1 son, 1 dotter
mtl
1660 Skärvsjö 1660
Jöns i Skärvsjö, hust
mtl
1663 Skärvsjö 1663
Jöns i Skärvsjö
jb
1664 Skärvsjö 1664
Ingen bonde angiven
jb
1665 Skärvsjö 1665
Ingen bonde angiven
jb
1666 Skärvsjö 1666
Jöns?? i Skärvsjö
jb
1667 Skärvsjö 1667
Jöns i Skärvsjö, hust
Peder Pedersson i samma gård, hust
mtl
1668 Skärvsjö 1668
Jöns i Skärvsjö, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1669 Skärvsjö 1669
Jöns i Skärvsjö, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1670 Skärvsjö 1670
Jöns Päddersson i Skärvsjö, hust
Pär Andersson, hust, i samma gård
mtl
1671 Skärvsjö 1671
Jöns i Skärvsjö, hust, 1 dotter
Per i samma gård, hust
mtl
1673 Skärvsjö 1673
Jöns i Skärvsjö, hust
Per i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Skärvsjö 1675
Jöns i Skärvsjö
jb
1676 Skärvsjö 1676
Jöns i Skärvsjö
jb
1677 Skärvsjö 1677
Jöns i Skärvsjö
jb
1678 Skärvsjö 1678
Jöns i Skärvsjö
jb
1679 Skärvsjö 1679
Jöns i Skärvsjö
jb
1680 Skärvsjö 1680
Jöens i Skärvsjö
jb
1681 Skärvsjö 1681
Jöns i Skärvsjö, hust
Anders P i samma gård, ogift dräng
mtl
1682 Skärvsjö 1682
Jöns i Skärvsjö, hust
Anders P i samma gård, singel
mtl
1685 Skärvsjö 1685
Jöns i Skärvsjö, hust
Anders P i samma gård, singel
mtl
1686 Skärvsjö 1686
Jöns i Skärvsjö, hust
båtsm. Anders i samma gård, fattig?
mtl
1687 Skärvsjö 1687
Jöns i Skärvsjö, singel
båtsman Anders i samma gård, singel, 1 dräng
mtl
1688 Skärvsjö 1688
Jöns P i Skärvsjö, singel, 1 piga
Anders P i samma gård, hust, 1 dräng, 1 piga
båtsm. Olof Dufwa i samma gård
mtl
1689 Skärvsjö 1689
Jöns P i Skärvsjö, hust, båda inhyses
Nils P i samma gård, singel
Anders P, hust, i samma gård
båtsm. Olof E Dufva.
mtl
1690 Skärvsjö 1690
Nils Persson, singel, 3/16 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Jöns Persson, hust, inhyses
båtsm. Olof E Duva
mtl
1691 Skärvsjö 1691
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Olof E. Dufwa, hust
mtl
1692 Skärvsjö 1692
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Olof E. Dufva, hust
mtl
1693 Skärvsjö 1693
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Olof E Dufva
mtl
1694 Skärvsjö 1694
Nils Pehrsson, hust
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Åke Dufva
mtl
1695 Skärvsjö 1695
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
båtsm Åke Dufva, hust
mtl
1696 Skärvsjö 1696
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
båtsm Åke Dufwa, hust
mtl
1697 Skärvsjö 1697
Nils Pehrsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Anders Pehrsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Erland Dufva, hust
mtl
1698 Skärvsjö 1698
Nils Persson, hust, 3/8 mel, 1 piga
Anders Persson, hust, 3/8 mtl
båtsm. nr 199 Erland Dufwa.
mtl
1699 Skärvsjö 1699
Nils Pehrsson, hust, 3/8 mtl, 1 flicka
Anders Pehrsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1700 Skärvsjö 1700
Nils Pehrsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Anders Persson, hust, 3/8 mtl
båtsm Erland Dufwa, hust
mtl
1701 Skärvsjö 1701
Nils Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Anders Pehrsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1702 Skärvsjö 1702
Nils Persson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Anders Persson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1703 Skärvsjö 1703
Nils Persson, hust, 3/16 mtl
Anders Persson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1704 Skärvsjö 1704
Nils Persson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
Anders Persson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
båtsm Erland Dufwa, hust
mtl
1705 Skärvsjö 1705
Nils Persson, hust, 3/16 mtl, 1 piga, 1 inhyses (kvinna)
Anders Persson, hust, 3716 mtl, 1 dotter
båtsm Erland Dufwa, hust
mtl
1706 Skärvsjö 1706
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 inhys
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
båtsm Erland Dufva
mtl
1707 Skärvsjö 1707
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
And. Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1708 Skärvsjö 1708
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
And. Pährsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
båtsm. Erland Dufwa, hust (finstilt vid hustrun står ”50”)
mtl
1709 Skärvsjö 1709
Nils Pährsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pährsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1710 Skärvsjö 1710
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1711 Skärvsjö 1711
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1712 Skärvsjö 1712
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Persson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1713 Skärvsjö 1713
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1714 Skärvsjö 1714
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
And. Pärsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1715 Skärvsjö 1715
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
And. Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
båtsm Erland Dufwa, hust
mtl
1716 Skärvsjö 1716
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Måns
båtsm. Dufva, hust, 1 dotter
mtl
1717 Skärvsjö 1717
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufva, hust, 1 dotter (15 inom parentes)
mtl
1718 Skärvsjö 1718
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Anders Pährsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Erland Dufwa, hust, 1 dotter
mtl
1721 Skärvsjö 1721
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Måns Andersson, singel, 3/16 mtl
Gamle bonden Nils Pährsson, hust (båda inhyses)
Gamle bonden Anders Pährsson, hust (båda inhyses)
båtsm. Erland Dufwa, hust, 1 dotter
mtl
1722 Skärvsjö 1722
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 1 inhyses
Måns Andersson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Ärland Dufwa, hust, 1 dotter
mtl
1723 Skärvsjö 1723
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufva, singel, 1 dotter
mtl
1724 Skärvsjö 1724
Måns Nilsson, singel, 1 dräng, 1 piga
Nils Andersson, hust
Båtsm Erland Dufwa, 1 dotter
rgd
1724 Skärvsjö 1724
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Måns, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Erland Dufva, hust, 1 dotter
mtl
1725 Skärvsjö 1725
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Erland Dufva, 1 dotter
mtl

1726 Skärvsjö 1726
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Pär, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Jöns
båtsm. Erland Dufwa, hust
mtl
1727 Skärvsjö 1727
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Jöns
båtsm. Erland Dufwa, hust
Båtsmansänkan Maria, 1 son, hon själv utgammal
mtl
1728 Skärvsjö 1728
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust (”mor” inom parentes, så trol Nils mor), 3/16 mtl, dräng Jöns
båtsm Jon Dufwa, hust
Game bonden Anders Pärsson, berättades vara utgammal och vanför som på vidare efter… avför.
mtl
1729 Skärvsjö 1729
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Jöns
båtsm. Jon Dufwa, hust
Gamle bonden Anders Pärsson, utgammal
Båtsman Pär ?Lantz? änka, utgammal
mtl
1730 Skärvsjö 1730
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Jöns
båtsm. Jon Dufwa, hust
Gamle bonden Anders Pärsson, utgammal
båtsm Luntz änka, utgammal
mtl
1731 Skärvsjö 1731
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 2 pigor
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Jon Dufwa, hust
mtl
1732 Skärvsjö 1732
Måns Nilsson, singel, ¾? mtl, pigor Ingrid och Kerstin
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Jon Dufwa, hust
mtl
1733 Skärvsjö 1733
Måns Nilsson?, singel, 3/16 mtl, 2 pigor
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Jon Dufva, hust
mtl
1734 Skärvsjö 1734
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, 2 pigor
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Dufva vakant
Pigan Elin (inget mantal)
gamle båtsman Jon Dufva
drängen Lars Pärsson (inget mantal)
mtl
1735 Skärvsjö 1735
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Carl
båtsm. Lars Dufwa, ogift
Pigan Elin (inget mantal)
gamle båtsman Jon Dufwa
mtl
1736 Skärvsjö 1736
Måns Nilsson, hust 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Lars Dufva, hust
pigan Elin (inget mantal)
gamle båtsman Jon Dufva
mtl
1737 Skärvsjö 1737
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Lars Dufwa, hust
Pigan Elin (inget mantal)
gamle båtsm Jon Dufva, han utgammal
mtl
1738 Skärvsjö 1738
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Lars Dufva, hust
Pigan Elin (inget mantal)
gamle båtsm. Jon Dufva, han bräcklig
mtl
1739 Skärvsjö 1739
Måns Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Pär, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Pär
båtsm. Lars Dufva, hust
Inhyses Pigan Elin
gamle båtsm. Jon Dufwa, han bräcklig
mtl
1740 Skärvsjö 1740
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Lars Dufwa, hust
Inhyses pigan Elin
gamle båtsm. Jon Dufwa, han utgammal
mtl
1741 Skärvsjö 1741
Måns Nilsson, hust ,3/16 mtl, dräng Anders
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Lars Dufva, hust
affsk. båtsm. Jon Dufwa, han bräcklig
Inhyses pigan Elin
mtl
1742 Skärvsjö 1742
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Lars Dufva, hust
avskedade båtsm Jon Dufva, utfattig
inhyses pigan Elin
mlt
1743 Skärvsjö 1743
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Lars Dufwa, hust
mtl
1744 Skärvsjö 1744
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Dufwa vakant
mtl
1745 Skärvsjö 1745
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Dufwa vakant
mtl
1746 Skärvsjö 1746
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Inge, res.båtsm
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Dufva, vakant
mtl
1747 Skärvsjö 1747
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, 1 piga
Måns Andersson, hust, 7/16 mtl
båtsm. Inge Dufwa, ogift
mtl
1748 Skärvsjö 1748
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Anders
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl
båtsm. Inge Dufwa, hust
mtl
1749 Skärvsjö 1749
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Anders (står noterad som son!)
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl
båtsm. Inge Dufwa, hust
mtl
1750 Skärvsjö 1750
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl
båtsm. Inge Dufwa, hust
mtl
1751 Skärvsjö 1751
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Håkan, piga Brita
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl
båtsm. Inge Dufwa, hust
mtl
1752 Skärvsjö 1752
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Håkan, piga Brita
Nils Andersson, hust 7/16 mtl
båtsm. Inge Dufwa, hust
mtl
1753 Skärvsjö 1753
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Jon piga Brita
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, son Lars
båtsm. Inge Dufwa, hust
mtl
1754 Skärvsjö 1754
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Jon, dotter Karin
Nils Andersson, hust, 3/6 mtl, son Lars
båtsm. Inge Skiärare?, hust
mtl
1755 Skärvsjö 1755
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dotter Karin
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, son Lars
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl
1756 Skärvsjö 1756
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, son Nils, dotter Karin
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, söner Lars och Anders
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl
1757 Skärvsjö 1757
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, son Nils, dotter Karin
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, söner Lars, Anders och Sven
båtsm Inge Skiärlina, hust
mtl
1758 Skärvsjö 1758
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Karin
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Lars
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl
1759 Skärvsjö 1759
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, son Nils, dotter Stina
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, son Swen
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl
1760 Skärvsjö 1760
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, son Nils, dotter Stina
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, son Swen
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl
1761 Skärvsjö 1761
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, son Nils, dotter Stina
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, son Lars
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl
1762 Skärvsjö 1762
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, son Nils, dotter Stina
Nils Andersson, hust, 7/16 mtl, söner Lars, Pär
båtsm. Inge Skiärlina, hust, dotter Karin
mtl
1763 Skärvsjö 1763
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Stina
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Pär, Anders *)
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl *) I mantalslängden finns markerad två söner och en dotter, men i texten omnämns söner Lars, Pär, Anders.
1764 Skärvsjö 1764
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils och Gume, dotter Stina
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Pär och Anders
båtsm Ingel Skiärlina, hust
mtl Liksom föregående år ser det ut som om Nils A:s änka har två söner och en dotter, men det är tre söner som räknas upp. För Måns Nilsson anger uppräkningen en son, en dräng och en dotter.
1765 Skärvsjö 1765
Måns Nilsson, hust, 3/16 mtl, söner Gumme, Nils, dotter Stina
Måns Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Peter, Anders, dotter Ingre, son Swen
båtsm. Inge Skiärlina, hust
mtl en i Måns Anderssons familj är sjuk och bräcklig men det framgår inte vilken av dem.
1766 Skärvsjö 1766
Måns Nilssons änka, 3/16 mtl, söner Nls, Petter, Gumme, dotter Stina
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Pär, dotter Ingier
båtsm. Inge Skiärlina, hust
afsk båtsm. Jon Dufwa, hust, inhyses, bräcklig intet bruk
mtl Sid 362 omnämns Nils Anderssons änkas dotter Brita, fyllt 15 år.
Omnämns avsk båtsm Jon Dufva och dess hustru, är arbetsföra
1767 Skärvsjö 1767
Måns Nilssons änka, 3/16 mtl, söner Pär, Gume, dotter Ingre, 2 gossar
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl söner Lars, Per Anders, dotter Ingre, 2 flickor
båtsm. Inge Skiärlina, hust, 1 flicka
affsk båtsm. Jon Dufva, hust, bräckliga, intet bruk, 1 flicka
mtl
1768 Skärvsjö 1768
Måns Nilssons änka, 3/16 mtl, söner Pär, Gumme, dotter Stina, 2 gossar
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders, döttrar Ingier, B… (Botil eller Brita), 2 flickor
båtsm. Inge Skiärlina, hust, 1 flicka
affsk båtsm. Jon Dufwa, bräckliga, intet bruk, 1 flicka
mtl
1769 Skärvsjö 1769
Måns Nilssons änka, 3/16 mtl, söner Pär, Gume, dotter Stina, 2 gossar
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders, Pär, döttrar Ingier och Britta, 2 flickor
båtsm. Inge Skierlina, hust, dotter Ingier, 2 flicka
Inhyses Jon Dufva, hust, bräckliga
mtl
1770 Skärvsjö 1770
Måns Gummesson, hust, 3/32 mtl, son Pär
Gume Månsson, singel, 3/32 mtl, piga Stina
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders, Pär, dotter Ingred, 2 flickor
Båtsm. Inge Skiärlina, hust, dotter Elin, 1 flicka
Inhyses Jon Duva, hust, bräckliga
mtl
1771 Skärvsjö 1771
Måns G, hust, 3/32 mtl, son Olof
Gume Månsson, singel, 3/32 mtl, pig Stina
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders, Swen, dotter Ingier
båtsm Inge Skiärlina, hust, dotter Elin, 1 flicka
Inhyses Jon Dufwa, hust, b räckliga
mtl
1772 Skärvsjö 1772
Måns G, singel, 3/32 mtl, piga Karin
Petter Månsson, singel, 3/32 mtl, dräng Olof, piga Stina
Nils Anderssons änka 3/16 mtl, söner Lars, Anders, Sven, döttrar Ingier och Ingbor
båtsm. Inge Skiärlina, hust, dotter Elin, 1 flicka
Inhyses Jon Dufva, hust, bräckliga
mtl
1773 Skärvsjö 1773
Petter Månsson, singel, 3/16 mtl, dräng Olof, pig Stina, 1 gosse
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, son Lars, Ander och Pär, döttrar Ingired och Ingaborg
Båtsm Inge Skärlina, hust, dotter Elin
inhyses Jon Dufwa, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1774 Skärvsjö 1774
Peter M, singel, 3/8 mtl, dräng Olof piga Stina
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders och Pär, döttrar Ingrid och Ingbor
båtsm. Inge Skiärlina, hust, dotter Elin
Inhyses Jon Dufwa, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1775 Skärvsjö 1775
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl
Sockenskomakaren Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, dr Olof
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders och Pär, döttrar Ingre ovch Ingabor
båtsm. Skiärlina vakant
Inhyses Jon Dufva, hust, ugamla, piga Karin
Torp: Inge Skjärlina, hust, dotter Elin
mtl
1776 Skärvsjö 1776
Peter Månsson, hust, 3/32 mtl
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, dräng Olof
Nils Anderssons änka 3/16 mtl, söner Lars, Anders och Pär, döttrar Ingier och Ingbor
båtsm. Skiärlina vakant
Inhyses Jon Dufwa, hust, utgamla, pigan Karin sköter dem
Torp Inge Skiärlina, hust, dotter Ingiär
mtl
1777 Skärvsjö 1777
Pett. Månsson, hust, 3/32 mtl
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl
Nils Anderssons änka, 3/16 mtl, söner Lars, Anders och Pär, döttrar Ingier och Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses Jon Dufwa, utgammal, piga Kierstin
Inhyses Inge Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1778 Skärvsjö 1778
Peter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Jon
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, piga Elin
Peter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders
Pigan Ingre Nilsdotter, 3/32 mtl, dräng Lars, piga Ingebor
båtsm. Olof Skärlina, hust
inhyses Jon Dufwa, hust, utgamla, utfattiga, dotter Kierstin
Inhyses Inge Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1779 Skärvsjö 1779
Per Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Jonn
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl
Peter Nilsson, hust, 3/32 mtl, inhyses Anders bräcklig
Pigan Ingred Nilsdotter, 3/32 mtl, dräng Lars, piga Ingbor
Båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses Jon Dufwa, hust, utgamla
Inhyses Qwinfolket Kierstin, utfattig, 1 flicka
Inhyses Inge Skärlina, hust, bräcklig och utfattiga
mtl
1780 Skärvsjö 1780
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Peter
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders, piga Caisa
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, inhyses Anders bräcklig
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses Jon Dufwa, hust, utgamla
Inhyses Kirstin, bräcklig och utfattig
Inhyses Inge Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Skärvsjö 1781
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, piga Lena
Olof Swensson, hust ,3/32 mtl, dräng Anders
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Petter piga Ingiär
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses Jon Dufwa, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Inge skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1782 Skärvsjö 1782
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders, piga Lena, 1 flicka
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders
båtsm Olof Skärlina, ogift
Torp: Olof Skärlina, hust
Inhyses Jon Dufwa, hust, bräckliga och utfattiga
Inhsyes Inge Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1783 Skärvsjö 1783
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, piga Lena
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär, 1 flicka
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Torpare Olof Skärlina, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Jon Dufwa, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Inge Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1784 Skärvsjö 1784
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, gosse Olof
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, ogift, piga Brita
Torpare Olof Skärlina, hustrun vanför, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Jon Dufwa, hust, bräckliga och utfattiga
Inhsyes Inge Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1785 Skärvsjö 1785
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor, 1 flicka
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Olof Skärlina, hust
torp: Olof Skärlina, hustrun vanför, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Inge Skärlina, hust, utgamla
mtl
1786 Skärvsjö 1786
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, dräng Måns, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pehr
Jons Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses: Olof Skärlina, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Ingal Skärlina, hust, utgamla
mtl
1787 Skärvsjö 1787
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Jonas, 1 flicka
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, dräng Måns
Petter Nilsson, hudt, 3/32 mtl, dräng Pehr
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Petr, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Nybygget: Anders Månsson, hust
Inhyses: Ingal Skärlina, hust, utgamla
mtl
1788 Skärvsjö 1788
Petter Månsson, hust,3/32 mtl, 1 flicka
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, abs. dr Pehr
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor, gosse (…)
båtsm. Olof Skärlina, hust
Nybygget: Anders Månsson, hust
Inhyses: Ingel Skärlina, hust, utgamla
mtl
1789 Skärvsjö 1789
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Jonas, 1 flicka
Olof Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Petr, piga Lena
Petter Nilsson, hust, 3/32 mt, dräng Pehr
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pehr piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Res. båtsm. Måns Jonsson, singel
Nybygget: Anders Månsson, hust
mtl
1790 Skärvsjö 1790
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär, 1 flicka
Olof Swänsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Lena
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingbor
båtsm. Olof Skärlina, hust
Res. båtsm. Måns Jönsson, husts
Torp: Anders Månsson, hust, 2 gossar
mtl
1791 Skärvsjö 1791
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pehr, piga Ingrid, 1 flicka
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, piga Kajsa, 1 gosse
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pehr
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Jonas
båtsm. Olof Skiärlina, ogift
Torp: Anders Månsson, hust
mtl
1792 Skärvsjö 1792
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingrid, 1 flicka
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl, piga Kajsa, i gosse
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Petter
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl
båtsm. Olof Skjärlina, hust
Torp: Anders Månsson, hust
mtl
1793 Skärvsjö 1793
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, piga Sissa
Olof Swensson, hust, 3/32 mtl
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Peter
Jon? Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingierd
båtsm. Olof Skärlina, hust
torp Anders Månsson, hust
mtl
1794 Skärvsjö 1794
Petter Månsson, hust, 3/32 mtl, son Nils, piga Sissa
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, piga Kajsa
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Petter
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Maja
Båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses Anders Månsson, hust, utfattiga
mtl
1795 Skärvsjö 1795
Peter Månsson, singel, 3/32 mtl, son Nils, piga Stina
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl
Peter Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Magnus
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders
båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhsyes Anders Månsson, hust, utfattiga
mtl
1796 Skärvsjö 1796
Per Månsson, singel, 3/32 mtl, son Nils, piga Stina
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, son Måns, dräng Nils, dotter Maria
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Måns
båtsm. Olof Skärlina, hust
Inhyses Anders Månsson, hust, utgamla
mtl
1797 Skärvsjö 1797
Per Månsson, singel, 3/32 mtl, son Nils, piga Stina
Olof Svensson, hustrun bräcklig, 3/32 mtl, piga Maja
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, son Måns, dotter Maja
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, piga Lena
båtsm. Olof Skiärlina, hust
Inhyses And. Månsson, hust, utgamla
mtl
1798 Skärvsjö 1798
Per Månsson, singel, 3/32 mtl, söner Nils, Gume, piga Stina
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, piga Kerstin?, dräng Nils
Petter Nilsson, hust, 3/32 mtl, son Måns, dräng Måns, dotter (..)
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, drän gPetter, piga Anna
Båtsm Olof Skärlina, hust
Inh. Anders Månsson, hust, utgamla
mtl
1799 Skärvsjö 1799
Pehr Månsson, singel, 3/32 mtl, söner Nils, gume, pigor Stina, Maria
Olof Swänsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils, piga Caisa
Peter Nilsson, hust, 3/32 mtl, son Måns, dräng Måns, dotter Maja
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Peter, dotter Caisa
båtsm. Olof Skärlina, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Anders Månsson, hust, bräckliga, 5 gossar
Inhyses Olof Månsson, hust, han svagsint, hon bräcklig
mtl
1800 Skärvsjö 1800
P Månsson, singel, 3/32 mtl son Gume, pigor Stina, Gertru
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Peter Nilsson, hust, 3/32 mtl, son Måns, dräng Måns, dotter Maya
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dotter Caisa, piga Maria
Båtsm. Olof Skärlina, hust, 1 gosse, 1 flickor
Inhyses Anders Månsson, hust, 5 gossar, bräcklig
Inhyses Olof Månsson, hust, han svagsing, hon bräcklig
mtl
1801 Skärvsjö 1801
Per Månsson, singel, 3/32 mtl, son Gume, piga Stina
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Peter Nilsson, hust, 3/32 mtl, son Måns, dotter Maria
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders, piga Caisa, sjuklig
båtsm. Olof Skärlina, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Anders Månsson, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses Olof Månsson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1802 Skärvsjö 1802
Per Månsson, singel, 3/32 mtl, son Gustav, piga Stina
Olof Svensson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils, piga Caisa
Petter Nilsson, singel, 3/32 mtl, son Måns, dotter (…)
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Anders, dotter Caisa sjuk
Båtsm. Olof Skärlina, hustrun bräcklig, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Anders Månsson, hust, bräckliga och fattiga
Inhyses Olof Månsson, hust, utfattiga
mtl
1803 Skärvsjö 1803
Gumme Pettersson, hust, 3/32 mtl, piga Stina, dess far bräcklig
Olof Svänsson, hustrun sjuk, 3/32 mtl, dräng Nils, (… …) (text försvunnen i kanten)
Petter Nilssons änka, 3/32 mtl, son Måns 23, dräng Måns, dotter (…), piga Lena
Jon Nilsson, 3/32 mtl, dräng Anders, piga Stina, dotter Kaisa sjuk
båtsm. Olof Skärlina, hon bräcklig
Inhyses Anders Månsson, hust, 5 gossar, bräckliga och fattiga
Inhyses Olof Månsson, hust, svagsint 56 år, hon utfattig
mtl text oläsbar i högerkanten
1804 Skärvsjö 1804
Gumme Petersson, hust, 3/32 mtl, dr Lars 16 år pig Lena, dess (…) inhyses, bräcklig
Olof Swänsson, hustrun sjuklig, 3/32 mtl, dr Nils 22 år, pig Kajsa
Pehr Nilssons änka 3/32 mtl, son Måns 24, dräng Måns (..) år, dotter Maria
Jon Nilsson, hust, 3/32 mtl, dräng Jonas 20 år, dotter Kajsa (...oläsl, ska trol vara sjuklig el dyl)
båtsm. Olof Skärlina, hustrun bräcklig
Inhyses Anders Månsson, 42 år, hust, bräckliga och fattiga, 5 gossar
Inhyses Olof Månsson 57 år, hust, utfattiga
mtl del av text i högerkant saknas vid avfotograferingen
1805 Skärvsjö 1805
Gumme Petersson, hust, 3/32 mtl, Gumme 16, Lars 17, Brita, 20, dess far 50 ?Lena ..?
Olof Svensson, hustrun bräcklig, 3/32 mtl, Nils 23, Cajsa 26
Måns Petersson, hust, 3/32 mtl, Inge, 20, dess mor, 64
Jon? Nilsson, hust, 3/32 mtl, Cajsa 22, Sven 18, Ingrid 16
Båtsm Olof Skärlina, hustrun bräcklig
Inhyses Anders Månsson, 44 år, hust, bräckliga och fattiga
Inhyses Olof Månsson, 58 år, hust, bräckliga och fattiga
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna:
petersson.engnell@lovkullen.net


Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka