Mantalslängder för Andersmåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Andersmåla 1633
Swenn i Andersmåla
jb
1635 Andersmåla 1635
Ingen bonde namngiven
jb
1638 Andersmåla 1638
Swen i Andersmåla
jb
1640 Andersmåla 1640
Swän i Andersmåla
jb
1642 Andersmåla 1642
Suän i Andersmåla
jb
1644 Andersmåla 1644
Suän i Andersamålen, hust (1 hemman)
mtl
1645 Andersmåla 1645
Suän i Andersmåla, hust
Knekt Nils ibidem, hust
(tillsammans 1 hemman)
mtl
1646 Andersmåla 1646
Swen i Andersmåla, hust
Nils Knecht?? ibidem, hust
(tillsammans 1 hemman)
mtl
1647 Andersmåla 1647
Swen i Andersmåla, hust
Ibid
Nils Swensson, hust
(tillsammans 1 hemman)
mtl
1648 Andersmåla 1648
Swen i Andersmåla, singel
mtl
1649 Andersmåla 1649
Swen i Andersmåla, singel
Ibidem:
Nills, hust
(Tillsammans 1 hemman)
mtl
1650 Andersmåla 1650
Swen i Andersmåla, singel
Ibidem:
Nils, hust
mtl
1651 Andersmåla 1651
Swen i Andersmåla, hust – endast hustrun står noterad i mantalslängden
mtl
1652 Andersmåla 1652
Swän i Andersmåla, hust – endast hustrun medtagen i mantalslängden
mtl
1653 Andersmåla 1653
Swen i Andersmåla, hust, båda åldriga, 1 dotter
Inhyses: Per Hansson, hust, knekt och utfattig
mtl
1654 Andersmåla 1654
Anders i Andersmåla, singel
Inhyses: Per Hansson, knekt och utfattig, hust
mtl
1655 Andersmåla 1655
Oluf Jonsson i Andersmåla, hust
Inhyses: soldat Petter Hansson, hust
mtl
1660 Andersmåla 1660
Anders i Andersmåla, hust
mtl
1663 Andersmåla 1663
Anders i Andersmåla
jb
1664 Andersmåla 1664
Sidan saknas i jordeboken


1665 Andersmåla 1665
Anders i Andersmåla
jb
1666 Andersmåla 1666
Anders
jb
1667 Andersmåla 1667
Anders i Andersmåla, hust
mtl
1668 Andersmåla 1668
Verkar saknas i mantalslängden


1669 Andersmåla 1669
Anders i Andersmåla, hust
mtl I slutet av mtl
1670 Andersmåla 1670
Anders i Andersmåla, hust
mtl
1671 Andersmåla 1671
Anders i Annersmåla, hust, 1 inhyses
mtl
1675 Andersmåla 1675
Anders i Andersmåla
jb
1676 Andersmåla 1676
Anders i Andersmåla
jb
1677 Andersmåla 1677
Anders i Andersmåla
jb
1678 Andersmåla 1678
Frantz i Andersmåla
jb
1679 Andersmåla 1679
Frantz i Andersmåla
jb
1680 Andersmåla 1680
Franst i Andersmåla
jb
1681 Andersmåla 1681
Frantz i Andersmåla, hust
mtl
1682 Andersmåla 1682
Frantz i Andersmåla, hust
mtl
1685 Andersmåla 1685
Frantz i Andersmåla, hust
Nils i samma gård, hust
mtl i början av mtl
1686 Andersmåla 1686
Frantz i Andersmåla, hust
Båtsm. Nils i samma gård, hust
mtl
1687 Andersmåla 1687
Frans i Andersmåla, hust
Båtsm. Nils i samma gård, hust
mtl
1688 Andersmåla 1688
Frantz i Andersmåla, hust
Båtsm. Nils i samma gård, hust
mtl
1689 Andersmåla 1689
Frantz i Andersmåla, hust
Nils i samma gård, hust
mtl
1690 Andersmåla 1690
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Gummesson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Paulsson
mtl
1691 Andersmåla 1691
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Pålsson
mtl
1692 Andersmåla 1692
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1693 Andersmåla 1693
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Nilsson
mtl
1694 Andersmåla 1694
Frantz Andersson, singel, ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Nilsson
mtl
1695 Andersmåla 1695
Frants Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Nillsson Bonde
mtl
1696 Andersmåla 1696
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Nills Gummessons? Änka, ¼ mtl
Båtsm. Måns Nillsson Bonde, hust
mtl
1697 Andersmåla 1697
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Nills änka, ¼ mtl, 1 dräng
Måns N. Bonde, hust
mtl
1697 Andersmåla 1697
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1698 Andersmåla 1698
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pehr Frantsson, hust, ¼ mtl
Båtsm nr 131 Måns N. Bonde, hust
mtl
1699 Andersmåla 1699
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pehr Frantzsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns N. Bonde, hust
mtl
1700 Andersmåla 1700
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pehr Frantsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns N. Bonde, hust
mtl
1701 Andersmåla 1701
Frantz A, hust, ¼ mtl
Pehr Frantsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns N. Bonde, hust
mtl
1702 Andersmåla 1702
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Per Fransson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Nilsson, Bonde, hust
mtl
1703 Andersmåla 1703
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Per Fransson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Nillsson Bonde, hust
mtl
1704 Andersmåla 1704
Frants Andersson, hust, ¼ mtl
Per Frantsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Nilsson? Bonde, hust
mtl
1705 Andersmåla 1705
Frantz, hust, ¼ mtl
Per Frantsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Måns Bondesson, hust
mtl
1706 Andersmåla 1706
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pähr Frantzsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Bondesson, hust
mtl
1707 Andersmåla 1707
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Per Frantzsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Båtsm. Måns Bonde, hust
mtl
1708 Andersmåla 1708
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
(abs.) Pehr Frantzsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Båtsm. Måns Bonde, hust
mtl
1709 Andersmåla 1709
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pähr Frantzsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Måns Bonde, hust
mtl
1710 Andersmåla 1710
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pähr Frantzsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Afsk. Båtsm. Måns Bonde inhyses
mtl
1711 Andersmåla 1711
Frantz Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Frantzson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Båtsm. Pehr Bonde
mtl
1712 Andersmåla 1712
Frantz And. Inhyses
Jon Johansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Bonde, hust
mtl
1713 Andersmåla 1713
Jonn Johansson, hust, ½ mtl
Swen Andersson inhyses
Båtsm. Pär Bonde, hust
mtl
1714 Andersmåla 1714
Jonn Johansson, hust, ¼ mtl
Staffan Swensson, singel, ¼ mtl, 1 inhys
Båtsm. Pähr Bonde, hust
mtl
1715 Andersmåla 1715
Staf. Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Bonde, hust
mtl
1716 Andersmåla 1716
Staffan Svensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Bondesson, hust
mtl
1717 Andersmåla 1717
Staffan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pähr Bondesson, hust
mtl
1718 Andersmåla 1718
Staffan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pähr Bonde, hust
mtl
1720 Andersmåla 1720
Staffan Swänsson, hust, ½ mtl, drängen Pär 18 år
Båtsm. Vakant
mtl
1721 Andersmåla 1721
Staffan Svensson, hust, ½ mtl
mtl
1722 Andersmåla 1722
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Vakant
mtl
1723 Andersmåla 1723
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, drängen Nils, 1 piga
Båtsm. Nils Bonde, hustrun krympling i händerna
mtl
1724 Andersmåla 1724
Staffan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun krympling
mtl
1725 Andersmåla 1725
Staffan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun gammal och mycket sjuk
mtl

1726 Andersmåla 1726
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1727 Andersmåla 1727
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, dräng Jon
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1728 Andersmåla 1728
Staffan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1729 Andersmåla 1729
Staffan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1730 Andersmåla 1730
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, dräng Jon
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1731 Andersmåla 1731
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, dräng Nils?
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1732 Andersmåla 1732
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, dräng Swen
Båtsm. Nils Bondesson, hustrun utgammal
mtl
1733 Andersmåla 1733
Staffan Swensson, hust, ½ mtl. Gossen Jon sjuk, medtas 1734
Båtsm. Nils Bondesson, hust
mtl
1734 Andersmåla 1734
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Bondesson, hust
mtl
1735 Andersmåla 1735
Staffan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils. Nämnes: dotter Kierstin
Båtsm. Nils Bondesson, hust
mtl
1736 Andersmåla 1736
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, 1 dotter, dräng Swen
Båtsm. Nils Bondesson, hust
mtl dotterns namn bör vara Kierstin, se 1735
1737 Andersmåla 1737
Staffan Swänsson, hust, ½ mtl, 1 dotter, dräng Pär
Båtsm. Nills Bondesson, hust
mtl
1738 Andersmåla 1738
Staffan Swensson, hust, ½ mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm. Nils Bondesson, hust
mtl
1739 Andersmåla 1739
Staffans änka, ½ mtl, 1 dotter, dräng Jon
Båtsm. Nills Bonde, hust
mtl
1740 Andersmåla 1740
Matthis Nilsson, hust, ½ mtl
Gamle bonden Staffans änka inhyses
Båtsm. Nils Bonde, hust
mtl
1741 Andersmåla 1741
Mattis Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm vakant
mtl
1742 Andersmåla 1742
Mattis Nilsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm vakant
mtl
1743 Andersmåla 1743
Mattis Nilsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Anund Bonde, hust
mtl
1744 Andersmåla 1744
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Amund Bonde – vakant (sic!)
mtl
1745 Andersmåla 1745
Mattis Nilssons änka, ¼ mtl, dräng Jonas
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm vakant
mtl
1746 Andersmåla 1746
Mattis Nilssons änka, ¼ mtl, dräng Börge
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. And. Bonde, ogift
mtl
1747 Andersmåla 1747
Mats Nilssons änka, ¼ mtl, dräng Börge
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. And. Bonde, ogift
mtl
1748 Andersmåla 1748
Matthis Nilssons änka, ¼ mtl, dräng Håkan
Swen Staphansson, singel, ¼ mtl
Båtsm. And. Bonde, ogift
mtl
1749 Andersmåla 1749
Matz Nillssons änka ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Anders bonde, ogift
mtl
1750 Andersmåla 1750
Matts Nilssons änka, ¼ mtl, dräng Nils
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta?
Båtsm. And. Bonde, ogift
mtl
1751 Andersmåla 1751
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Anders Bonde, ogift
mtl
1752 Andersmåla 1752
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Anders Bonde, ogift
mtl
1753 Andersmåla 1753
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. And. Bonde, ogift
mtl
1754 Andersmåla 1754
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Anders Bonde, hust
mtl
1755 Andersmåla 1755
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. And. Målgren, hust
mtl
1756 Andersmåla 1756
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Marta
Båtsm. Anders Målgren, hust
mtl
1757 Andersmåla 1757
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. And. Målgren, hust
mtl
1758 Andersmåla 1758
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Vakant
mtl
1759 Andersmåla 1759
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Vakant
mtl
1760 Andersmåla 1760
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm vakant
mtl
1761 Andersmåla 1761
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, pig. Märta
Båtsm. Jon Måhlgren, ogift
mtl
1762 Andersmåla 1762
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Staphan
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Jon Måhlgren, ogift
mtl
1763 Andersmåla 1763
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, pig Märta
Båtsm. Jon Måhlgren, hust
mtl
1764 Andersmåla 1764
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm vakant
mtl
1765 Andersmåla 1765
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, piga Marta
Båtsm vakant
mtl
1766 Andersmåla 1766
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, pig Märta, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1767 Andersmåla 1767
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm vakant
mtl
1768 Andersmåla 1768
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, piga Maja, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1769 Andersmåla 1769
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm vakant
mtl
1770 Andersmåla 1770
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar,1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm vakant
mtl
1771 Andersmåla 1771
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm vakant
mtl
1772 Andersmåla 1772
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 2 gossar, 1 flicka
Swen Stephansson, hust, ¼ mtl, ppig. Karin, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Vakant
mtl
1773 Andersmåla 1773
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 2 gossar
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm vakant
mtl
1774 Andersmåla 1774
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina, 1 gosse
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
Res. Båtsm. Påfwel Hindr.
mtl
1775 Andersmåla 1775
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina, 1 gosse
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
Res. Båtsm. Påfwel Hindriksson.
mtl
1776 Andersmåla 1776
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, söner Nils, Mattis 15 år, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
mtl
1777 Andersmåla 1777
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, 16 år, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, pig Brita
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
mtl
1778 Andersmåla 1778
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, söner Mattis och Nils, dotter Stina
Swen Stffansson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
mtl
1779 Andersmåla 1779
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
mtl
1780 Andersmåla 1780
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Pär Målgren, hust
mtl
1781 Andersmåla 1781
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, dotter Stina, 1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, dr Carl, piga Ingier, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Måhlgren, hust
mtl
1782 Andersmåla 1782
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, dotter Stina, 1 flicka
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 3 gossar
Båtsm vakant
mtl
1783 Andersmåla 1783
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 3 gossar
Båtsm. Vakant
mtl
1784 Andersmåla 1784
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mathias, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Båtsm. Vakant
mtl
1785 Andersmåla 1785
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mathias, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Båtsm. Håkan Måhlgren?, ogift
mtl
1786 Andersmåla 1786
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattias, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Båtsm. Håkan Målgren, ogift
mtl
1787 Andersmåla 1787
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mathias, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Målgren, ogift
mtl
1788 Andersmåla 1788
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Mathias, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Målgren, ogift
mtl
1789 Andersmåla 1789
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Math. Dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, son Mathias
Båtsm. Håkan Måhlgren, hust
mtl
1790 Andersmåla 1790
Mattis Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses utgamla
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, son Mattias
Båtsm. Håkan Målgren, hust, 1 gosse
mtl
1791 Andersmåla 1791
Mattis Pehrsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, son Mattis, 2 gossar
Båtsm. Håkan Målgren, hust, 1 gosse
mtl
1792 Andersmåla 1792
Mattis Pehrsson, singel, ¼ mtl, piga Stina. Inhyses dess föräldrar utgamla
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, son Mattis, 2 gossar
Båtsm. Håkan Måhlberg, hust, 1 gosse
mtl
1793 Andersmåla 1793
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, son Mattis
Båtsm. Håkan Måhlberg, hust
mtl
1794 Andersmåla 1794
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina
Swen Staffansson, hust, ¼ mtl, söner Mattis, Gustaf
Båtsm. Håkan Måhlberg, hustrun bräcklig
mtl
1795 Andersmåla 1795
Per Andersson, singel, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina
Swen Staffansson, singel, ¼ mtl, söner Mattis och Gustaf, piga Stina
Båtsm. Vakant
Afsk. Båtsm? Håkan? (..), hust, utgamla
mtl
1796 Andersmåla 1796
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina
Båtsm. Jonas Måhlberg, ogift
Mattis Swensson, singel, ¼ mtl, dr. Gustaf, piga Stina, dess far utgammal
Afskedade Måhlberg, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1797 Andersmåla 1797
Per Andersson, singel, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina
Mattis Swensson, singel, ¼ mtl, dräng Gustaf, piga Sissla, dess fader
Båtsm. Jonas Målberg, ogift
Afsk. Båtsm. Målberg, hust, utfattiga och bräckliga
mtl
1798 Andersmåla 1798
Per Andersson, singel, ¼ mtl, dotter Stina
Mattis Swensson, singel, ¼ mtl, dr Gustaf, piga Lisa
Båtsm. Jonas Målberg, ogift
Afsk. Båtsm. Målberg, hust, utgamla
mtl
1799 Andersmåla 1799
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, dr Jonas, dotter Stina
Mattis Swänsson, singel, ¼ mtl, dräng Gustaf, piga Sissla
Båtsm. Jonas Målberg, ogift
Afsk. Båtsm. Målberg, hust, utfattiga
mtl
1800 Andersmåla 1800
Jonas Isacsson, hust, ¼ mtl, dr Nils, dess svärfar inhyses, utgammal
Mattis Svensson, singel, ¼ mtl, drängar Gustaf, Peter
Båtsm. Jonas Målberg, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka