Mantalslängder för Kyrkeby, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Kyrkeby 1632
Anders i Kyrkeby
Ibidem:
Hemming i Kyrkeby
Kvarn: Anders
jb
1635 Kyrkeby 1635
Anders i Kyrkeby
Ibidem
Hemming
Kvarnen: Anders
jb
1638 Kyrkeby 1638
Anders i Kyrkeby
Ibidem:
Hämming i Kyrkeby
Kvarnen: Anders
jb
1640 Kyrkeby 1640
Anders i Kyrkeby
Ibidem:
Hemming
Kvarnen: Anders
jb
1642 Kyrkeby 1642
Anders i Kyrkeby
Ibidem:
Henning i Kyrkeby Bredasjö
jb den enda tolkning jag kan göra är att det står Henning i Kyrkeby Bredasjö.
1644 Kyrkeby 1644
Anders i Kyrkeby, hust, 1 son
Hemmings ibidem, singel
mtl
1645 Kyrkeby 1645
Anders i Kyrkeby, hust, 1 son
Heming Ibidem, singel
mtl
1646 Kyrkeby 1646
Anders i Kyrkeby, hust, 1 son
Häming ibidem, singel
mtl
1647 Kyrkeby 1647
Per Andersson i Kyrkeby, hust
Hemmings ibidem, hust
mtl
1648 Kyrkeby 1648
Per Andersson i Kyrkeby, hust
Ibidem:
Hemmings, hust
mtl
1649 Kyrkeby 1649
Peer Andersson i Kyrkeby, hust
Ibidem:
Änkan
Ibidem:
Hemmings i Kyrkeby, hust
mtl
1650 Kyrkeby 1650
Peer Andersson i Kyrkeby, hust
Ibidem:
Änkan, utgammal
Ibidem:
Hemmings i Kyrkeby, hust
mtl
1651 Kyrkeby 1651
Per i Kyrkeby, hust
Erich i samma gård, hust
Hemming, ibm, hust
mtl
1652 Kyrkeby 1652
Per i Kyrkeby, hust
Hemming, hust, ibidem
mtl
1653 Kyrkeby 1653
Peer i Kyrkeby, hust
Hemming ibidem, hust
mtl
1654 Kyrkeby 1654
Peer, hust
Hemming ibm, hust
mtl
1655 Kyrkeby 1655
Peer i Kyrkeby, hust
Hemming i Kyrkeby, hust, 1 son
mtl
1660 Kyrkeby 1660
Perr Andersson i Kyrkeby, hust
Hemming i Kyrkeby, hust
mtl
1663 Kyrkeby 1663
Per i Kyrkeby
Ibidem:
Häming
Kvarnen: Per
jb
1664 Kyrkeby 1664
Per i Kyrkeby
Ibidem:
Hemming
Kvarnen: Per
jb
1665 Kyrkeby 1665
Per i Kyrkeby
Ibidem:
Hening
Kvarnen: Per
jb
1666 Kyrkeby 1666
Per i Kyrkeby
Ibidem:
Henning
jb
1667 Kyrkeby 1667
Peder Andersson i Kyrkeby, hust
Ibidem:
Hemming, hust
mtl
1668 Kyrkeby 1668
Per i Kyrkeby, hust
Ibidem:
Hemming, hust
mtl
1669 Kyrkeby 1669
Per i Kiörkeby, hust
Ibm:
Hemming, hust
mtl
1670 Kyrkeby 1670
Per i Kyrkeby, hust
Ibidem:
Hemming, hust. 1 utfattig inhyses
mtl
1671 Kyrkeby 1671
Pär i Kyrkeby, hust
Ibm:
Hemming, hust, 1 inhyses
mtl
1673 Kyrkeby 1673
Peer i Kyrkeby, hust, 1 dotter
Ibidem:
Hemming, hust
mtl SVAR
1675 Kyrkeby 1675
Pär i Kyrkeby
Ibidem
Hemming
Kvarnen: Pär
jb
1676 Kyrkeby 1676
Pär i Kyrkeby
Ibidem:
Hemming
Kvarnen: Pär
jb
1677 Kyrkeby 1677
Per i Kyrkeby
Ibidem:
Carl
Kvarnen: Per
jb
1678 Kyrkeby 1678
Peer And.
Ibidem
Carl (möjl. Lars?)
Kvarn: Peer
jb
1679 Kyrkeby 1679
Peer A i Kyrkeby
Ibidem:
Carl
Kvarnen: Peer
jb
1680 Kyrkeby 1680
Pär i Kyrkeby
Ibidem:
Carll
Kvarnen: Pär
jb
1681 Kyrkeby 1681
Pehr i Kyrkeby, hust
Soldat Anders i samma gård, hust
Ibidem:
Carl, hust
Per N. i samma gård
mtl
1682 Kyrkeby 1682
Pehr i Kyrkeby, hust
Soldat Anders i samma gård, hustrun död
Ibidem:
Carl, hust, 1 son
Pehr N i samma gård, hust
mtl
1685 Kyrkeby 1685
Pehr i Kyrkeby, hust
Anders i samma gård, hust
Per N. i samma gård, hust
Carl i samma gård, singel
Anders i samma gård
mtl ang. Carl: 1686 finns Carls änka men ingen Carl, vilket är lite anmärkningsvärt, eftersom Carl här är singel.
1686 Kyrkeby 1686
Per Andersson, hust
Anders i samma gård, hust
Båtsm. Swen Brummare? I samma gård, hust
Ibidem:
Pehr N, hust
Carls änka i samma gård, 1 dotter
mtl
1687 Kyrkeby 1687
Per och Anders i Kyrkeby (2 bönder, 2 hustrur)
Båtsm. Swen ?Brummare?, hust
Ibidem:
Pehr, hust
Carls änka i samma gård
Båtsm. Lucas? Bock
mtl
1688 Kyrkeby 1688
Per och Anders i Kyrkeby (2 bönder, 2 hustrur)
Ibidem:
Phr N, hust
Carls änka i samma gård
mtl
1689 Kyrkeby 1689
Pehr Andersson, hust
Anders i samma gård, hust, 1 dräng
Båtsm. ?Jonas? (Swen?) ?Brumman?
Ibidem:
Pehr N, hust
Carls änka i samma gård
Båtsm. Lars? (Carl?) Boock
mtl
1690 Kyrkeby 1690
Per Andersson, hust, 1/3 mtl
Anders Persson, hust, 1/6 mtl
Ibidem:
Pär Nillsson, hust, ½ mtl
mtl
1691 Kyrkeby 1691
Pehr Andersson, hust, 1/3 mtl
Anders P, hust, 1/6 mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Pehr Nilsson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Pehr Matzon bock, hust
mtl
1692 Kyrkeby 1692
Per Andersson, hust, 1/3 mtl
Anders Pehrsson, hust, 1/6? mtl
Båtsm. Ingel Håkansson Tärna
Ibidem:
Per Nilsson, hust, ½ mtl, 2 personer inhyses
Båtsm. Pehr Matzon Bock, hust
mtl
1693 Kyrkeby 1693
Pehr Andersson, hust, 1/3 mtl
Anders Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Ingel Håkansson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nilsson, hust, ½ mtl, 2 pers inhyses
Båtsm Pehr Matzon Båck, hust
mtl
1694 Kyrkeby 1694
Pehr Andersson, hust, 1/3 mtl
Anders Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Ingel Håkansson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nilsson, hust, ½ mtl
Jöns Carlsson inhyses
Båtsm. Pehr Mattsson bock, hust
mtl
1695 Kyrkeby 1695
Pehr Andersson, hust, 1/3 mtl
Anders Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Inge Håkonsson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nilsson, hust, 1/3 mtl
Swen Olufsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pehr Mattisson Båck, hust
mtl
1696 Kyrkeby 1696
Pehr Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 dräng
Anders Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Inge Håkonsson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nillsson, hust, 1/3 tl
Swen Olufsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pehr Mattsson Båck, hust
mtl
1697 Kyrkeby 1697
Pehr Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Anders Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Inge Håkonsson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nilsson, hust, ½ mtl
Swen Olufsson flått till Breasjö
Båtsm. Pehr Mattisson Båck, hust
mtl
1698 Kyrkeby 1698
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm nr 140 Inge Håkonsson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nillsson, hust, 172 mtl, 1 dotter
Båtsm. Nr 145 Pehr Mattisson Båck
mtl
1699 Kyrkeby 1699
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Inge Håkonsson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Nillsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Båtsm. Jonn Båck
mtl
1700 Kyrkeby 1700
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Inge Håkonsson Tärna, hust
Båtsm. Pehr Nillsson, hust, 1/4 mtl, 1 son
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Joan Båck
mtl
1701 Kyrkeby 1701
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, ¼ mtl, 1 son, 1 piga
Båtsm. Inge Håkonsson Tärna, hust
Ibidem:
Pehr Niellsson, hust, 1/4 mtl, 1 son
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Båck
mtl
1702 Kyrkeby 1702
Per Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
And. Persson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Daniel Tärna
Ibidem:
Per Nillsson, hust, 174 mtl, 1 son
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn båck
mtl
1703 Kyrkeby 1703
Per Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Anders Persson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Daniel Tärna
Ibidem:
Per Nilsson, hust, 174 mtl, 1 son
Börje Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Båck
mtl
1704 Kyrkeby 1704
Per Andersson, singel, 1 dräng, 1 piga
Anders Persson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Daniel Tärna
Ibidem:
Per Nillsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Börje Månsson, hust, 174 mtl
Båtsm. Jonn Blåck
mtl
1705 Kyrkeby 1705
Per Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Daniel Tärna
Ibidem
Änkan ¼ mtl, 1 son
Borge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Joan Båck
mtl
1706 Kyrkeby 1706
Pähr Andersson Junior, singel, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Daniel Tärna
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son, 1 dräng
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Båck, hust
mtl
1707 Kyrkeby 1707
Per Andersson, singel, ¼ mtl, 2 pigor
Anders Persson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Daniel Tärna, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son, 1 piga
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Joan Båck, hust
mtl
1708 Kyrkeby 1708
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Andres Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Daniel Tärna, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son, 1 dräng, 1 piga
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Joan Båck, hust
mtl
1708 Kyrkeby 1708
Pähr Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Daniel Tärna, hust
Ibidem:
Lars Pährsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Börgie Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jonn Båck, hust
mtl
1710 Kyrkeby 1710
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Pähr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Daniel Tärna, hust
Ibidem:
Lars Pährsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Börige Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jonn Båk, hust
mtl
1711 Kyrkeby 1711
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pähr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Tärna
Ibidem:
Börge Månsson, hust, 172 mtl
Båtsm. Jonn Båck
mtl
1712 Kyrkeby 1712
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Tärna
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ½ mtl
Pär Pärssons änka, ¼ mtl (står särskilt noterat att Pär är död)
Båtsm. Jon Båck, hust
mtl
1713 Kyrkeby 1713
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jon Tärna
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Karin och Anna inhyses
Båtsm. Jonn Båck, hust
mtl
1714 Kyrkeby 1714
And. Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Pähr Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm Jöns Tärna, hust
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson i Fiddekulla brukar ¼ mtl
Båtsm. Jon Båck, hust
mtl
1715 Kyrkeby 1715
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Andersson, hust, 174 mtl
Båtsm. Tärna, hust
Ibm:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl, 1 kvinna inhyses
Pär Gumesson i Fiddekulla brukar ¼ mtl
Båtsm. Båck (vakant?)
mtl
1716 Kyrkeby 1716
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Tärna
Ibidem:
Börge Månsson, hust ,1/4 mtl
Pär Gumesson, ¼ mtl
Dräng Jon (drängen är den ende som står antecknad på gården)
Båtsm. Nils Båck
mtl
1717 Kyrkeby 1717
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pähr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibid:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Gumesson brukar ¼ mtl, dräng
Båtsm Nills Båck, hust
mtl
1718 Kyrkeby 1718
Anders Pährsson, hust, 174 mtl, 1 piga
Pähr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Swän Tärna, hust
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Drängen Pähr Gummesson, 16 år, ¼ mtl (skriven som dräng)
Båtsm Nils Båck, hust
mtl
1720 Kyrkeby 1720
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Anund Pärsson (Jönsson?) 16 år
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibidem
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson brukar ¼ mtl. Dräng Pär Bondesson, 17 år (endast drängen är markerad som bosatt på gården)
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1721 Kyrkeby 1721
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Andersson, singel, ¼ mtl, 1 sonhustru
Båtsm. Swän Tärna
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Gumesson brukar 1/8 mtl, 1 dräng (endast drängen noterad på gården)
Pähr Pährsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1722 Kyrkeby 1722
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl
Per Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Per Gumesson brukar 1/8 mtl
Båtsm. Per Persson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1723 Kyrkeby 1723
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibidem:
Börje Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1724 Kyrkeby 1724
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Båtsm. Nils Bock, hust
mtl
1725 Kyrkeby 1725
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Tärna
Ibidem:
Börge Månsson, singel, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Bård (alt Båck), hust
mtl
1726 Kyrkeby 1726
Gl. Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Nämndeman Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Tärna, hust
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Nye? Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck?, hust
mtl
1727 Kyrkeby 1727
Gl. Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibidem:
Börge Månsson, hust, ¼ mtl
Nya Anders Prärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Båck, hust
mtl
1728 Kyrkeby 1728
Gamla Anders Pärsson, hust, son Petter
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Tärna, hust
Ibidem:
Swen Pärsson 1/8 mtl. Brukar men bor i Ingelsmåla
Nya Anders Pärsson, hust, 1 piga
Båtsm Nils Båck, hust
Gamle bonden Börge Månsson, han utgl. (hust?)
mtl
1729 Kyrkeby 1729
Gamle Anders Pärsson, hust ,1/4 mtl, son Petter
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl. Son Giösta, skrivs 1730
Båtsm. Pär Tärna, brukar i Bockabo (alt Backabo?)
Ibidem
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Unge Anders Pärsson, hust, 3/18 mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1730 Kyrkeby 1730
Gamle Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, dräng Lars
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, son Giösta
Båtsm. Pär Tärna brukar i Backabo
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Unge Anders Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Båck, hust.
mtl
1731 Kyrkeby 1731
Gamle Anderss Pärsson, hust, 1/ mtl
Nämndeman Pär, hust ,1/4 mtl, söner Giösta och Petter
Båtsm. Pär Tärna brukar i Backabo (el. Bockabo?)
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Unge Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1732 Kyrkeby 1732
Gamla Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, söner Giösta och Petter
Båtsm Pär Tärna brukar i Backabo
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, ¼ mtl
Nya Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1733 Kyrkeby 1733
Gamle Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, söner Giösta och Petter
Båtsm. Pär Tärna brukar i Backabo (Bockabo?)
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Nye Anders Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nils Bock, hust
mtl
1734 Kyrkeby 1734
Gamle Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, söner Gösta och Petter
Båtsm. Pär Tärna brukar i Backabo
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Nya Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1735 Kyrkeby 1735
Gamle Anders Pärssons änka, ¾ mtl. Dräng Jöns. (notering i kanten om obs.mantal, pigan Botil Jönsdotter)
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, söner Giösta och Petter
Båtsm. Pär Tärna brukar i Backabo (Bockabo?)
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl, son Lars
Nya Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1736 Kyrkeby 1736
Giösta Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nämndeman Pär, hust, ¼ mtl, dräng Johan (el. Håkan?)
Båtsm. Pär Tärna Brukar i Backabo
Inhyses änkan Maria med dräng Olof
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl, son Lars
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Påhl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1737 Kyrkeby 1737
Nämndeman Pär, hust, 1 mtl, son Gustaf, 1 piga
Båtsm. Pär Tärna brukar i Båckabo
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl, son Lars
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1738 Kyrkeby 1738
Nämndeman Pär, 1 mtl, son Gustaf och dräng Anund, 1 piga
Båtsm Nils Tärna brukar i Östra Hällasjö och Algutsboda socken
Ibidem
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl, son Lars
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1739 Kyrkeby 1739
Nämndeman Per, hust, söner Gösta och Jöns, dräng Aron, 1 piga
Båtsm. Nils Tärna brukar i Östra Hällasjö och Algutsboda socken
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, ¼ mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Båck, hust
mtl
1740 Kyrkeby 1740
Nämndeman Pär, hust, 1 mtl, son Jonas, dräng Aron, 1 piga
Fogdetjänare Gösta Pärsson, singel
Båtsm. Nils Tärna, hust
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Båck, ogift
Gamle Båtsm. Nills Båck, hust, han bräcklig.
mtl
1741 Kyrkeby 1741
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Aron, 1 piga
Gösta Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jöns
Båtsm. Nils Tärna, hust
Gamle nämndeman Pärs änka inhyses
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Båck, ogift
Gamle båtsm. Nils Båck, hust, inhyses, han utgl
mtl
1742 Kyrkeby 1742
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng aron, 1 piga
Gustaf Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Lars, 1 piga
Båtsm. Nils Tärna, hust
(Pärs änka, inhyses, har strukits i längen)
Ibidem:
Pär Hindrichsson, hust, ¼ mtl
(Carl Svensson 1/8 mtl har strukits ur längden)
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Båts. Jon Båck, ogift
(gamle båtsm. Nils Båck har strukits i längden)
mtl Flaa:3 bild 2580
1743 Kyrkeby 1743
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Aron, 1 piga
Gösta Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Lars, 1 piga
Båtsm. Vakant.
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Swänsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Båck, ogift
mtl
1744 Kyrkeby 1744
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Aron, 1 piga
Gösta Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Lars, 1 piga
Båtsm vakant.
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl, inhyses Karin
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Kyrkeby 1745
Jonas Persson, singel, ¼ mtl, dräng Lars, 1 piga
Gösta Persson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Per Hindricsson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant.
mtl
1746 Kyrkeby 1746
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Carl?, 1 piga
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson 1/8 mtl brukar och bor i ?Snedingsmåla?
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1747 Kyrkeby 1747
Jonas Pärson, singel, ¼ mtl, dräng Sven, 1 piga
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär hindriksson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm Jonas Båck ogift
mtl
1748 Kyrkeby 1748
Jonas Persson, singel, ¼ mtl, dräng Sven, 1 piga
Gösta Persson, hust, ¼ mtl, dräng Per, 1 piga
Båtsm vakant
Ibidem
Per Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jonas Bock, ogift
mtl
1749 Kyrkeby 1749
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär och piga Märta
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm. Måns Tärna, ogift
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båck, ogift

mtl
1750 Kyrkeby 1750
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Giösta Persson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan (står markerad som son??)
Båtsm. Måns Tärna ogift
Ibidem:
Pär Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båck, hust
mtl
1751 Kyrkeby 1751
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Giösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär och piga Karin, dräng Håkna blivit ryttare för gården (...)gintzboda (Algutsboda??)
Båtsm. Måns Tärna, hust
Ibm:
Pär Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Anders Prsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Bock, hust
mtl
1752 Kyrkeby 1752
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Märta
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon och piga Lisbet
Båtsm. Måns Tärna, hust
Ibm:
Per Hindricksson, hust, 1/8 mtl
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Ander Pärsson, ¼ mtl, hust
Båtsm. Jonas Bock, hust
mtl
1753 Kyrkeby 1753
Jonas Pärsson, singel, dräng Sven, piga Märta
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, piga Lisbet
Båtsm. Måns Tärna, hust
Ibm:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Påfvel
Gamle bonden Pär Hindricksson inhyses, Juta af jorden
Båtsm. Jonas Bock, hust
mtl
1754 Kyrkeby 1754
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Sven, piga Märta
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Lisbet
Båtsm. Vakant
Ibm:
Lars Svensson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Påfvel
Båtsm. Jonas Bock, hust
mtl
1755 Kyrkeby 1755
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Sven, piga Gunnil
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Lisbet
Båtsm. Vakant
Ibm:
Lars Svensson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Påfwel
Båtsm. Jonas Mährlprim?”
mtl I I Dackebygd årg ? Finns en uppräkning av båtsmansnamn, och där sägs båtsmännen i Kyrkeby heta Märlprim. Många år ser det dock mera ut som Märgling el dyl.
1756 Kyrkeby 1756
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Swen och iga Gunnil
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Lis(..)
Båtsm. Vakant
Ibm:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Märlprim?, hust
mtl
1757 Kyrkeby 1757
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Swen, piga Märta
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, piga Lisa
Båtsm vakant
Ibidem:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Påfwel
Båtsm. Jonas Mährlprim?, hust
mtl
1758 Kyrkeby 1758
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen och piga Ingborg
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Ingiär
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, 174 mtl, son Påfwel, dotter Botill för wilken munsterstråckting låkat betal. Hitlagor förn förwida han får hnur i sin tienst. (???)
Båtsm Jonas Mährlprim?, hust
mtl sid 206
1759 Kyrkeby 1759
Jonas Pärsson, hust, 174 mtl, dräng Swen, piga Elin
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Kierstin
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Påfwel
Båtsm. Jonas Mährling, hust
mtl
1760 Kyrkeby 1760
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Ingier
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Ingre
Båtsm. Hind. Tärna, ogift
Ibidem:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Påfwel, piga Lisbet
Båtsm. Jonas Mährlprim?, hust
mtl
1761 Kyrkeby 1761
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Kierstin
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Ingre
Båtsm. Hind Tärna, hust
Ibidem:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Halfbonden Gume Sunesson (Swensson?), singel, piga Lisbet
Båtsm Jonas Mährlprim?, hust
mtl
1762 Kyrkeby 1762
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen piga Kierstin
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, piga Maja
Båtsm. Hind. Tärna, hust
Ibidem:
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Halfbonden Gume Sunesson, singel, piga Lisbet
Båtsm. Jonn Mährling, hust
mtl
1763 Kyrkeby 1763
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Margeta
Gösta Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Båtsm. Hind. Tärna, hust
Ibidem:
Gumme Sunesson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, pig. Lisbet
Båtsm. Jonas Mährlprim?, hust
mtl
1764 Kyrkeby 1764
Jonas Pärsson, hust, 174 mtl, dräng Swen, piga Margreta
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, piga Elin
Båtsm. Hindrick Tärna, hust
Ibidem:
Gumme Swänsson, singel, ¼ mtl, pig Ingier
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, pig. Kirstin
Halfbonde Swen (Sune?) Staffansson, hust
Båtsm. Jonas Mährlprim?, hust
mtl
1765 Kyrkeby 1765
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Brita
Gösta Persson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, piga Marge
Båtsm. Hindrick Tärna, hust
Ibidem:
Gumme Sunesson, singel, ¼ mtl, pig Ingier
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Halfbonden Swen Staffansson, hust
Båtsm. Jonas Mährprim?, hust
mtl
1766 Kyrkeby 1766
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, piga Marge, 1 gosse, 1 flicka
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Giertru, 2 gossar
Båtsm. Hind. Tärna, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Gumme Suunesson, singel, ¼ mtl, pigor Ingre, Maja
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Halfb. Swen Staphansson, hust, 1 gosse
Båtsm. Jonas Möhrling?, hust, 1 flicka
Inhyses Pär Klint?, tigger
mtl
1767 Kyrkeby 1767
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Daniel, piga Gertru, 1 gosse, 1 flicka
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Maja, 2 gossar
Båtsm. Hindrik Tärna, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Gumme Sunesson, singel, ¼ mtl, pigor Ingre, Maja
Anders Pärsson, hust, ¼ ? Mtl, son Anders, 1 flicka
Båtsm. Onas Mörling?, hust, 1 gosse
Inhyses Pär Klift, tiggare
mtl
1768 Kyrkeby 1768
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas piga Gertrud, 1 gosse, 1 flicka
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Maja, 2 gossar
Båtsm. Hindrick Tärna, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Gume Sunesson, singel, 1/8 mtl, pig. Maja
Olof Gummesson, hust, 1/8 mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 gosse
Båtsm. Jöns Mährling?, hust, 1 gosse
Inhyses: Pär Klint, utfattig
mtl
1769 Kyrkeby 1769
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen piga Giertru
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dräng Swen, piga Maja, 1 gosse
Båtsm. Hindrik Tärna, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Gumme Sunesson, singel, 1/8 mtl, pig Maja
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Ingred, 1 gosse
Båtsm. Jonas? Möhrling?, hust
mtl
1770 Kyrkeby 1770
Jonas P, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, piga Stina
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, söner (möjl. Drängar?) Jonas och Swen, piga Maja, 1 gosse
Båtsm. Hind. Tärna, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Peter Torsell ¼ mtl ”?Regementsskrif. Bor i ?Udden?”
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Ingre
Båtsm. Jonas Märling, hust
mtl
1771 Kyrkeby 1771
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Maja
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, sön Jonas, piga Ingre, gosse Gumme
Båtsm. Hindrik Tärna, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Peter Torsell ¼ mtl, Regementsskrif., bor i Udden
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, piga Ingre, 1 gosse
Båtsm. Jöns Månsson, hust
mtl
1772 Kyrkeby 1772
Jonas Pärsson, hust, 174 mtl, dräng Nils, piga Märta
Gustav Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonn, dotter Ingre
Båtsm. Hindrik Tärna, hust
Ibidem:
Gl. Petter Torsell, ¼ mtl, regementsskrif. Bor i Udden
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders dotter Ingre
Båtsm. Jonas Mährling, hust
mtl
1773 Kyrkeby 1773
Jonas Persson, hust, ¼ mtl, dr Nils, piga Märta
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, piga Ingrid
Båtsm Hindrich Tärna, hust
Ibidem:
Peter Torsell, ¼ mtl, regementsskrivare, bor i Udden
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter (eller piga?) Ingrid, 1 flicka
Båtsm. Jonas Märlprim?, hust, 1 flicka
mtl
1774 Kyrkeby 1774
Jonas P, hust, ¼ mtl, dr Nils, piga Giertru
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Petter, piga Ingier
Båtsm vakant
Ibidem:
Sgl Peter Torsell, regementsskrivare, bor i Udden, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Ingier
Båtsm. Jonas Mörgling, hust, 1 flicka
mtl
1775 Kyrkeby 1775
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Anders, piga Marta, 1 gosse
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Petter, piga Kierstin
Båtsm vakant
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Ingar
Båtsm. Jonas Mährling, hust, 1 flicka
mtl
1776 Kyrkeby 1776
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 16 år, piga Marta
Gustaf Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Petter, piga Kierstin
Båtsm vakant
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, pig Karin
Mattis Swensson, hustrun vanför, ¼ mtl, dotter Inger
Båtsm. Jonas Möhrsling?, hust
Affsk. Volent. Sw. Tomberg, hust, utfattiga
Inhyses änkan Kierstin, utfattig
mtl
1777 Kyrkeby 1777
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr, dr Jonas, piga Stina
Gustaf Pärssons änka, ¼ mtl, söner Jonas och Petter, piga Kirstin
Båtsm. Lars Tärna, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl, (liten notering i kanten jag ej kan tyda)
Mattis Jonsson, hustrun vanför, ¼ mtl, dotter Inger
Båtsm. Jonas Mörsling?, hust
mtl
1778 Kyrkeby 1778
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, drän Anders, piga Stina, 1 flicka
Gustaf Pärssons änka, ¼ mtl, söner Jonas och Peter, piga Kirstin
Båtsm. Lars Tärna, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Stina, piga Stina
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Ingar
Båtsm. Jonas Märlprim, hust
mtl
1779 Kyrkeby 1779
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dräng Anders
Peter Gustafsson, singel, ¼ mtl, dr Jonas, piga Elin, dess moder inhyses utgammal
Båtsm. Lars Tärna, hust
Ibidem:
Jan Hindricksson, hust, ¼ mtl
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Ingar
Båtsm. Jonas Märlprim?, hustrun utgammal
mtl
1780 Kyrkeby 1780
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr, dotter Lena
Petter Gustafsson, singel, ¼ mtl, dr Nils, piga Giertru
Båtsm. Lars Tärna, hust
Ibidem:
Jaen Hindricksson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm Jonas Märlprim?, hustrun utgammal
mtl
1781 Kyrkeby 1781
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr, dräng Carl, dotter Lena
Petter Gustafsson, singel, ¼ mtl, dr Petr, pigor Gunill och Ingierd
Båtsm. Lars Tärna
Ibidem:
Jaen Hindricksson, hust, ¼ mtl, abs
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, abs. Pig Kierstin
Båtsm. Jonas Märlprim, hustrun utgammal
mtl
1782 Kyrkeby 1782
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Caisa
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, dr Magnus, piga Stina
Båtsm. Lars Tärna, hust
Ibidem:
Jaen Hindricksson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Pigan Kierstin Mattisdotter, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm vakant
Inhyses Stina Jonsdotter, utan bruk
mtl
1783 Kyrkeby 1783
Onas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr, piga Giertru
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Brita
Båtsm. Lars Tärna, hust
Ibidem:
Jaen Hindricksson, hust, ¼ mtl
Pigan Ingre Mattsdotter, ¼ mtl
Båtsm. Swen Mährlprim?, ogift
Inhyses: Stina Jonsdotter, utfattig, 1 gosse
mtl
1784 Kyrkeby 1784
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Giertru
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, piga Brita
Båtsm. Lars Tärna, hustrun gammal och utfattig
Ibidem:
Joen Hindricksson, hust, ¼ mtl
Pigan Inger Mattsdotter, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Swenn Märlprim?, ogift
mtl
1785 Kyrkeby 1785
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Lena
Petter Göstafsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, piga Brita
Båtsm. Lars Tärna, hustrun gammal och utfattig
Ibidem:
Jon Hindricksson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Pigan Ingier Mattsdotter, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Märlprim?, ogift
mtl
1786 Kyrkeby 1786
Jonas Persson, hust, 174 mtl, söner Petter och Jan
Petter Göstafsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Malin
Båtsm. Lars Törna, hustrun gammal och utfattig
Ibidem:
Joen Hindricksson, hust, ¼ mtl
Pigan Ingre Mattsdotter, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Märlpinne, ogift
mtl
1787 Kyrkeby 1787
Jonas Pärsson, hustrun utgammal, ¼ mtl, dräng Joen, 1 flicka
Petter Göstafsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, Lena bräcklig
Båtsm. Lars Tärna, hustrun gammal och utfattig
Ibidem:
Joen Hindricksson, hust, ¼ mtl
Pigan Ingre Matsdotter, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Sven Märlprim, ogift
mtl
1788 Kyrkeby 1788
Jonas Pärsson, hustrun … (trol. utgammal, texten dold), ¼ mtl, dräng Lars
Petter Göstafsson, hust, ¼ mtl, dr. Jonas, piga … (texten dold)
Båtsm. Lars Tärna, hustrun gammal och ut(…)
Ibidem:
Joen Hindricksson, hust, ¼ mtl, piga Maria
Pigan Ingri Mattsdotter, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Märlprim, ogift
mtl
1789 Kyrkeby 1789
Jonas Pärsson, hustrun utgammal, ¼ mtl, dräng Jan, piga Mar..
Petter Göstafsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina
Båtsm. Lars Tärna, hustrun gammal och utfattig
Ibidem:
Jon Hindricksson, hust, ¼ mtl, piga Maria
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Märlprim, ogift
mtl
1790 Kyrkeby 1790
Jonas Pärssons änka, ¼ mtl, son Anders, dräng Joen, piga Caissa
Petter Göstafsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Lars Tärna, hustrun utgammal
Ibidem:
Jan Hindricksson, hust, ¼ mtl
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swän Märlprim, ogift
mtl
1791 Kyrkeby 1791
Jonas Pehrssons änka, ¼ mtl, söner Anders, Gustaf och Jonas, piga Kaisa
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, pig Elin, 3 flickor
Båtsm .Lars Tärna, hust, dotter Brita Marja
Ibidem:
Lars Joansson, hust, ¼ mtl, pigor Ingerd och Kajsa
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Märleprim, ogift
mtl
1792 Kyrkeby 1792
Jonas Perssons änka, ¼ mtl, son Anders och Gustaf
Petter Gustafssson, hust, 1 piga, född i Danmark
Båtsm. Lars Tärna, hust, dotter Brita
Ibidem:
Lars Joansson, hust, 1/ mtl, piga Ingrid, bräcklig
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1793 Kyrkeby 1793
Jonas Pehrssons änka, ¼ mtl, söner Anders, Gustaf och Jonas?
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Lars Tärna, hust, hon bräcklig, dotter Brita
Ibidem:
Håkan ?Håkansson?, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1794 Kyrkeby 1794
Jonas Pehrssons änka, ¼ mtl, söner Anders och Gustaf, dräng Gumme, piga Elin
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Trana (sic!), hustrun bräcklig
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus Märleprim, ogift
mtl
1795 Kyrkeby 1795
Jonas Perssons änka, ¼ mtl, söner Anders (brukar) och Gustaf, pig Ingeborg (Ingeborg står upptagen som inhyses)
Peter Gustafsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Lars Tärna, hustrun bräcklig, dotter Brita
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Gumme Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus Marleprim, ogift
mtl
1796 Kyrkeby 1796
Jon Perssons änka ¼ mtl, son And., Gustaf, piga bräcklig
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, pigan Elin
Båtsm. Lars Tärna, hustrun bräcklig
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus marleprim, ogift
mtl
1797 Kyrkeby 1797
Jon Perssons änka, ¼ mtl, söner Anders och Gustaf, dräng Petter, piga Caisa
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, pig Botill
Båtsm. Lars Tärna, hustrun bräcklig
Ibidem:
Per Jonsson, hust, ½ mtl, son Johannes
Båtsm vakant.
mtl
1798 Kyrkeby 1798
Joen Perssons änka, ¼ mtl, söner Anders, Gustaf, dräng Isac, piga Stina
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Lars Tärna, hustrun bräcklig
Ibidem:
Hr. Comminister Bethen?, ½ mtl, skriven på Skäppebo, piga Annika
Båtsm. Marleprim vakant
mtl
1799 Kyrkeby 1799
Jon Pehrssons änka, ¼ mtl, söner Anders och Gustaf, piga Elin
Peter Gustafsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 5 flickor
Båtsm. Lars Tärna, hustrun bräcklig
Ibm:
Comminister Bethen, ½ mtl, skriven på Skäppebo, dräng Swän, piga Anna
Båtsm. Mag. Maleprim, hust
mtl
1800 Kyrkeby 1800
Jon Perssons änka, ¼ mtl, son Gustaf, dräng Peter, piga Elin
Petter Gustafsson, hust, ¼ mtl, pigan Caisa, 5 flickor
Båtsm. Lars Tärna, hustrun bräcklig, dotter Maja
Ibidem:
And. Jonasson, singel, ½ mtl, pig. Annicka
Båtsm. M Maleprim, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka