Mantalslängder för Krukö, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Krukö 1632
Pär i Krukö
jb frälse
1633 Krukö 1633
Peder i Krukö
jb
1638 Krukö 1638
Hittar ej Krukö
jb
1640 Krukö 1640
Pär i Krukö
jb
1642 Krukö 1642
Pär i Krukaboda
jb
1644 Krukö 1644
Pär i Krukö, hustru
Lars Pärsson ibidem, hustru
Tillsammans 1 frälsehemman
mtl
1645 Krukö 1645
Pär i Krukö, hustru
Lasse ibidem, singel. 1 dotter (sic!)
Tillsammans 1 Frälsehemman
mtl
1646 Krukö 1646
Per i Krukö, hustru
Lasse ibidem, hustru
Tillsammans 1 frälsehemman
mtl
1647 Krukö 1647
Per i Krukö, hustru
Lars i sammagård, hustru
Tillsammans 1 hemman
mtl
1648 Krukö 1648
Per i Krukö, hustru
Lars i samma gård, hustru
mtl
1649 Krukö 1649
Per i Krukö, hustru
Lars i samma gård, hustru
Tillsammans 1 hemman
mtl
1650 Krukö 1650
Per i Krukö, hustru
Lars i samma gård, hustru
mtl
1651 Krukö 1651
Per i Krukö, hust
Lars ibidem, hustru
mtl
1652 Krukö 1652
Per och Lars i Krukö (upptages i mtl som en bonde, en hustru, en son; en tolkning är att Per är bonden och Lars är hans son, men detta stämmer illa med mtl för 1651, där både Lars och Per är gifta. Kanske är det Pers fru som är död och Lars som är gift?)
mtl s 705
1653 Krukö 1653
Lasse i Krukö, hust
Påfwäl ibidem, hust
mtl s 207
1654 Krukö 1654
Lasse i Krukö, hust
Påfwel ibidem, hust
mtl s 1054 högst upp t h
1655 Krukö 1655
Lasse (eller Gisse?) i Krukö, hust
Påfwel i Krukö, hust
Jönns ibm, hust
mtl
1660 Krukö 1660
Lars i Krukö, hust
Påfwell i samma gård, hust
mtl
1663 Krukö 1663
Lars i Krukö
jb förbytte hemman
1664 Krukö 1664
Lars i Krukö
jb förbytte hemman
1665 Krukö 1665
Lars i Krukö
jb
1666 Krukö 1666
Lars i Krukö
jb
1667 Krukö 1667
Påfwell, hust
Lars i samma gård, hust
mtl
1668 Krukö 1668
Påfvel i Krukö, hust
Lars i samma gård, hust
mtl
1669 Krukö 1669
Påfwel i Krukö, hust
Lars i samma gård, hust
mtl
1670 Krukö 1670
Påfwel i Krukö, hust
Lars i samma gård, hust
mtl
1671 Krukö 1671
Påfvell i Krukö, hust
Lars i samma gård, hust, 1 son, 2 ?utfattiga?
mtl
1673 Krukö 1673
Påvell i Krukö, hust
Lars i samma gård, hustru, 1 son, 2 inhyses
mtl SVAR sid 1210
1675 Krukö 1675
Lars i Krukö
jb
1676 Krukö 1676
Lars i Krukö
jb
1677 Krukö 1677
Lars i Krukö
jb
1678 Krukö 1678
Lars i Krukö
jb
1679 Krukö 1679
Lars i Krukö
jb
1680 Krukö 1680
Lars i Krukö
jb
1681 Krukö 1681
Påfwel i Krukö, hust, 1 son
Lars änka i samma gård
mtl
1682 Krukö 1682
Påfvel i Krukö, hust
Lars änka i samma gård, 1 son
mtl
1685 Krukö 1685
Påfvell i Krukö, hust, 1 son
Änkan i samma gård, 1 son
mtl
1686 Krukö 1686
Påfwell i Krukö, hust, 1 son
Änkan Cissa i samma gård, 1 son
mtl I I Dackebygd 1989 skriver Henning Skårin om Krukö och kallar då Lars änka för Sigre. Jag har läst hennes namn i många mantalslängder, men jag får det till Cissa eller möjligen Lisa eller Caisa.
1687 Krukö 1687
Påfvel i Krukö, hust, 1 son
Änkan Cissa i samma gård
Sven? I samma gård, hust
Båtsm. Nils Stångs i samma gård, hust
mtl
1688 Krukö 1688
Påfvel i Krukö, hust, 1 son
Änkan Cissa i samma gård
Båtsm. Nils Stång, hust
mtl
1689 Krukö 1689
Påfvel i Krukö, hust, 1 son
Änka Cissa i samma gård, 1 son
Båtsm. Nils Stång, hust
mtl
1690 Krukö 1690
Påfvell Ersson?, hust, 3/16 mtl, 1 son
Änkan Sissa?, 3/16 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Stång, hust
mtl
1691 Krukö 1691
Pål Pehrsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Änkan ?Lisil? (Cisil?), 5/16 mtl, 1 son
Båtsm. Vakant
mtl
1692 Krukö 1692
Påfwel Pehrsson, hust, 7/16 mtl, 1 son
Änkan Lisa (alt. Sissa), 7/16 mtl, 1 son
Båtsm. Måns Stång (Bång?)
mtl
1693 Krukö 1693
Paull Pehrsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Stångs, singel
mtl
1694 Krukö 1694
Paul Pehrsson, hust, 4/16 mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Måns Stångs, singel
mtl
1695 Krukö 1695
Påfwel P, hust, 2 söner
Måns Larsson, hust
Båtsm. Vakant
Inhyses ?Sune?
Inhyses Nils Larsson (eller Carlsson?)
mtl
1696 Krukö 1696
Påfwell Pehrsson, hust, 3/8 mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses
Båtsm Swen Stångkuhla, singel
mtl
1697 Krukö 1697
Påfwell P, singel, 3/16 mtl, 1 son, 1 dotter
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, inhyses Nils
Swen Påfvelsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkula, hust
mtl
1698 Krukö 1698
Påfvel P, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, inhyses Nils, utfattig
Sven Påfwelsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1699 Krukö 1699
Påfwel Pehrsson, singel, 3/16 mtl, 1 dotter, 1 dräng
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Swen Påfwelsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkula, singel
mtl
1700 Krukö 1700
Påfwell Pehrsson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Swen Påfwellsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkuhla, singel
mtl
1701 Krukö 1701
Påfwell P, singel, 1 son, 1 dotter
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Swen Påfwellsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkula, singel
mtl
1702 Krukö 1702
Per Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Swen Påfvelssons hustru (bonden verkar saknas, enbart hustru), 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkula, singel
mtl
1703 Krukö 1703
Per Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Svenn Påfvelssons änka, 3/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Sven Stångkula, singel
mtl
1704 Krukö 1704
Per Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Per Carlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkula
mtl
1705 Krukö 1705
Per Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Per Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Sven Stångkula, hust
mtl
1706 Krukö 1706
Pähr Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Olof Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swän Stångkula, hust
mtl
1707 Krukö 1707
Sidan saknas i mtl


1708 Krukö 1708
Pehr Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Olof Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Sven Stångkula, hust
mtl s 1571
1709 Krukö 1709
Pähr Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Oluf Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Stångkula, hust
mtl s 1629
1710 Krukö 1710
Pähr Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Oluf Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Sven Stångkula, hust
mtl s 1839
1711 Krukö 1711
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/? mtl
Svenn Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl s 1997
1712 Krukö 1712
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Johan Larsson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, singel
mtl s 2017
1713 Krukö 1713
Pär Håkansson, hust, 3/6 mtl
Måns Larsson, hust, 3/6 mtl
Johan Larsson, hust, 3/6 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, singel
mtl s 1301
1714 Krukö 1714
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula
mtl s 2283
1715 Krukö 1715
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Jonn Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl s 1269
1716 Krukö 1716
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl s 1862 Talet 30 står skrivet med små siffror invid strecket som markerar Måns Larsson.
1717 Krukö 1717
Pähr Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkuhla, hust
mtl s 691
1718 Krukö 1718
Pähr Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkuhla, hust
mtl s 739
1720 Krukö 1720
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, drängen Måns 16 år
Johan Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Stångkula
mtl bild 9680
1721 Krukö 1721
Pehr Håk.sson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl s 1387
1722 Krukö 1722
Per Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Lars
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl sid 835
1723 Krukö 1723
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Lars
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1724 Krukö 1724
Pär Håkansson, hust, 3/16 mtl, son Påhl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Lars, 1 dotter
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, ogift
mtl
1725 Krukö 1725
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, 1 son, 1 dotter
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1726 Krukö 1726
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Måns, 1 dotter
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1727 Krukö 1727
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Måns, 1 dotter
Johan Larsson, hust, ?/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1728 Krukö 1728
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Måns
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1729 Krukö 1729
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl, son Måns
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkuhla, hust
mtl
1730 Krukö 1730
Per Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl
Måns Månsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkuhla, hust
Gamle bonden Måns Larsson har fallandesjuka och fattig
mtl
1731 Krukö 1731
Pär Håkansson, singel, son Påhl. (I notering omnämns en dotter Kirstin som ska skrivas 1732 – min anm: trol för ung i år)
Måns Månsson, 3/8 mtl. En bondhustru är noterad, men med anteckningen att det är hans mor. 1 piga
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
Gamle bonden Måns Larsson, bräcklig och utfattig
mtl
1732 Krukö 1732
Påv. Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl, dotter Kirstin
Måns Månsson, 3/8 mtl. Hans mor. Dotter Elijn (Anm: sannolikt avses att hon är syster till Måns och dotter till hans mor)
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1733 Krukö 1733
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl, 1 dotter
Måns Månsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Johan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl
1734 Krukö 1734
Pär Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Påhl
Måns Månsson, singel, 3/16 mtl, inhyses dess moder
Staffan Andersson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Stångkula, hust
mtl I I Dackebygd 1989 skriver Henning Skårin om Krukö och kallar då Staffan Andersson för Håkan. Detta är emellertid fel; han heter Staffan och ingenting annat.
1735 Krukö 1735
Påhl Pärsson, singel, 3/16 mtl, 1 piga. Inhyses dess fader
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl, Inhyses dess moder
Staffan Andersson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Lars Stångkula. Notering: Hustru förb.gången i mantalen
mtl
1736 Krukö 1736
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Andersson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1737 Krukö 1737
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Andersson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkuhla, ogift
mtl
1738 Krukö 1738
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Andersson, 3/16 mtl, brukar och bor i Hult
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, ogift
mtl
1739 Krukö 1739
Påhl Persson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Andersson, 3/16 mtl, brukar och bor i Hult
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Stångkula, ogift
mtl
1740 Krukö 1740
Påvel Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Nils Svensson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Nils Stångkula, ogift
mtl
1741 Krukö 1741
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Nils Svensson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl, son Lars
Båtsm. Nils Stångkula, hust
mtl
1742 Krukö 1742
Påhl Persson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Nils Svensson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Stångkuhla, ogift
mtl
1743 Krukö 1743
Påhl Pärsson, hust, 3/8 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Stångkula, ogift
mtl
1744 Krukö 1744
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Stångkula, ogift
mtl
1745 Krukö 1745
Påhl Persson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Per Persson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Stångkula, ogift
mtl
1746 Krukö 1746
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Stångkula, ogift
mtl
1747 Krukö 1747
Påhl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Stångkula, ogift
mtl
1748 Krukö 1748
Pål Persson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Per Persson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Per Stångkula, hust
mtl
1749 Krukö 1749
Påhl Pährsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Stångkuhla, hust
mtl
1750 Krukö 1750
Påfwel Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pehr Stångkuhla
mtl
1751 Krukö 1751
Påfwel Pärsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Lena
Båtsm. Pär Stångkuhla, hust
mtl
1752 Krukö 1752
Påfwel Pärssons änka, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Lena
Båtsm. Pär Stångkuhla, hust
mtl
1753 Krukö 1753
Påfwel Pärssons änka, 3/16 mtl, dräng Håkan
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, son Anders, dotter Lena
Båtsm. Pär Stångkula, hust
mtl
1754 Krukö 1754
Påfwel Pärssons änka, 3/16 mtl, dräng Håkan
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl, son Jan, dotter Lena
Båtsm. Pär Stångkula, hust
mtl
1755 Krukö 1755
Lars Tärna, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, singel, 3/16 mtl, son Anders, dotter Lena
Båtsm. Vakant
mtl
1756 Krukö 1756
Påfwel Pärssons änka 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1757 Krukö 1757
Måns Larsson, singel, 3/16 mtl, pig. Sissa
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Nils Stångkula, ogift
Gamle bonden Påfvel Pärssons änka inhyses
mtl
1758 Krukö 1758
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, ogift
mtl
1759 Krukö 1759
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, ogift
mtl
1760 Krukö 1760
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula ogift
mtl
1761 Krukö 1761
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula ogift
mtl
1762 Krukö 1762
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, hust
mtl
1763 Krukö 1763
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl, dräng N.
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, hust
mtl
1764 Krukö 1764
Måns Larsson, hust, 3/16 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl
Mattis Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, hust
mtl
1765 Krukö 1765
Måns Larsson, hust, 3/32 mtl
Pär Påvelsson, singel, 3/32 mtl
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl, dotter Elin (Elsa?)
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Stångkula, hust
mtl
1766 Krukö 1766
Måns Larsson, hust, 3/32 mtl, 2 gossar
Pär Påfwelsson, singel, 3/32 mtl, inhyses dess moder, utgammal
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl, dotter Elyn, 2 gossar
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl, inhyses dess moder, utgammal
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl, 3 flickor
Båtsm. Nils Stenkula, hust, 1 flicka
mtl I förteckningen över observationsmantal, sid 354, nämnes Pär Påfwelssons moder, utgammal, har undantag.
1767 Krukö 1767
Måns Larsson, hust, 9/128 mtl, 2 gossar
Pär Påhlsson, hust, 15/128 mtl. Dess mor inhyses, utgammal
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl, dräng Petter. Dess mor inhyses, utgammal
Matz Larsson, hust, 3/16 mtl, 3 flickor
Båtsm. Nils Stångkula, hustru
mtl
1768 Krukö 1768
Måns Larsson, hust, 9/128 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Pär Påhlsson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse. Dess moder, utgammal, inhyses
Måns Månsson, hust, 3/16 mtl, dotter Botill
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka. Dess svärmor inhyses, utgammal
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, 3 flickor
Båtsm. Nils Stångkula, hustu, 1 flicka
mtl
1769 Krukö 1769
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse. Dess moder inhyses, utgammal
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Mats larsson, hust, 3/16 mtl, 3 flickor
Båtsm Stångkula, hust
mtl
1770 Krukö 1770
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse. Dess moder inhyses
Peter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Håkan Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, 3 flickor
Båtsm. Nils Stångkula, hustru
mtl
1771 Krukö 1771
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, dess moder inhyses, utgammal, 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, absens
Håkan Larssons änka, 3/16 mtl, 1 flicka
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Båtsm. Nils Stångkula, hust
mtl
1772 Krukö 1772
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse. Dess mor inhyses
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Larssons änka, 3/16 mtl. Dräng Jon
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Båtsm. Swen Stångkula, ogift
mtl
1773 Krukö 1773
Pehr Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse. Dess moder inhyses, utgammal
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina
Båtsm. Nils Stångkula hust
Änkan Elin, utfattig
mtl
1774 Krukö 1774
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, dess mor inhyses, utgl.
Peter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina
Båtsm. Nils Stångkula, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Änkan Lena, intet bruk
Änkan Elsa (eller Elin?), utfattig
mtl
1775 Krukö 1775
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Karin
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Vakant
Inhyses änkan Lena, bräcklig och utfattig
Inhyses afsk. Båtsm. Nils Stångkula, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Änkan Elin (Elsa?), bräcklig och utfattig
mtl
1776 Krukö 1776
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, dess moder inhyses. 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Vakant
Inhyses änkan Lena, utfattig
Inhyses afsk. Båtsm. Nils Stångkula, han bräcklig intet bruk
mtl
1777 Krukö 1777
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Matts Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina
Båtsm. Johan Stångkula, hust
Afsk. Båtsm. Nils Stångkula, han bräcklig, intet bruk
mtl
1778 Krukö 1778
Pär Ohlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Peter Pärsson, hust, 3/16 mtl
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl
Mats Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina
Båtsm. Johan Stångkula, hust
mtl
1779 Krukö 1779
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl
Peter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Mattis Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Johan Stångkula, hust
mtl
1780 Krukö 1780
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Mattis Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Inger
Båtsm. Johan Stångkula, hustru
mtl
1781 Krukö 1781
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Mattis Larsson, hust, 3/16 mtl, dotter Inger
Båtsm. Johan Stångkuhla, hust
mtl
1782 Krukö 1782
Pär Påhlsson, 3/16 mtl, hustrun utgammal och bräcklig, 2 gossar, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Mattis Larsson, 3/16 mtl, hustrun utgammal och bräcklig, dotter Ingrid
Båtsm. Johan Malmberg, hustrun utgammal och bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1783 Krukö 1783
Pär Påhlsson, 3/16 mtl, hustrun gammal och bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Mattis Larsson, singel, 3/16 mtl, dotter Ingier
Båtsm. Johan Malmborg, hustrun gammal och bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1784 Krukö 1784
Pär Påhlsson, 3/16 mtl, hustrun gammal och bräcklig, son Peter (Pehr?)
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Mattes Larsson, singel, 3/16 mtl, dotter Ingier
Båtsm. Johan Malmberg, ogift, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1785 Krukö 1785
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl
Mattis Larsson, singel, 3/16 mtl, dotter Ingier
Båtsm Johan Malmborg, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1786 Krukö 1786
Per Påhlsson, hust, 3/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Svensson, hust, 3/16 mtl
Mattes Larsson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Malmberg, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1787 Krukö 1787
Pär Pålsson, hust, 3/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Svensson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Mattias Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Malmberg, hust
mtl
1788 Krukö 1788
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Svensson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Mattias Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Malmberg, hust
mtl
1789 Krukö 1789
Pär Påhlsson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingre
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Håkansson, singel, 3/16 mtl, dotter Lena, 1 gosse
Lars Mattsson, singel, 3/16 mtl, dess moder. Fadern utgammal.
Båtsm. Vakant
mtl
1790 Krukö 1790
Per Påhlsson hust, 3/16 mtl dotter Ingre
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, son Håkan
Lars Mattsson, singel, 3/16 mtl. Dess mor. Fadren utgammal
Båtsm. Vakant
mtl
1791 Krukö 1791
Pehr Påhlsson, hust, 3/16 mtl, son Påhl
Petter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Pehr, 1 gosse, 1 flicka
Lars Håkansson, 3/16 mtl, hustrun svag? Och sjuk, son Håkan.
Mattis Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1792 Krukö 1792
Pehr Påhlsson, hust, 3/16 mtl, son Påfwel, dotter Ingrid
Petter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Per, 1 gosse, 1 flicka
Lars Håkansson, 3/16 mtl, singel, son Håkan
Mattis Larsson, hust, 3/16 mtl, dr. Petter
Båtsm vakant
mtl
1793 Krukö 1793
Petter Påhlsson, hust, 3/16 mtl, son Påvek, dotter Ingrid
Petter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Per
Lars Håkansson, singel, 3/16 mtl
Abram Ohlsson, hust, 3/16 mtl, ?dess mor, hon utgammal? (osäker, men någon är utgammal i alla fall, kanske är modern upptagen som piga och fadern är utgammal?)
Båtsm. Eskil Malmberg, hust
mtl
1794 Krukö 1794
Pehr Påhlsson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingrid
Petter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Pehr
Lars Håkansson, singel, 3/16 mtl, son Håkan
Abraham Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dess svärmor, utgl
Båtsm. Eskil Malmberg, hust
mtl
1795 Krukö 1795
Pehr Pålsson, 3/16 mtl, hustrun bräcklig, döttrar Ingrid, Cajsa
Peter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Per
Lars Håkansson, 3/16 mtl, hustrun utgammal, söner Olof, Nils
Abram Olsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina, dess mor inhyses utgammal
Båtsm Jaen Malmberg, hust
mtl
1796 Krukö 1796
Pehr Påhlsson, singel?, 3/16 mtl, son Påvel, döttrar Ingrid, Caisa, bräcklig (möjl. Finns det en hustru som är bräcklig?
Petter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Pehr
Lars Håkansson, 3/16 mtl, hustrun utgammal, söner Olof, Nils, dotter Sofia
Abram Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Jaen Malmberg, hust
mtl
1797 Krukö 1797
Påvel Persson, singel, 3/16 mtl, piga Caisa, dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Persson, hust, 3/16 mtl, son Per
Lars Håkansson, 3/16 mtl, hustrun bräcklig, son Olof, Nils, dotter Sophia
Abram Olsson, hust, 3/16 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Jaen Malmberg, hust
mtl
1798 Krukö 1798
Påvel Persson, hust, 3/16 mtl, dess föräldrar inhyses
Petter Persson, hust, 3/16 mtl, son Per
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Sophia
Abram Olsson, hust, 3/16 mtl, dess mor inhyses utgammal
Båtsm. Jan Malmberg, hust
mtl
1799 Krukö 1799
Påvel Pehrsson, hust, 3/16 mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga, 1 flicka
Peter Pehrsson, hust, 3/16 mtl, son Pehr
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Sophia
Abram Olsson, hust, 3/16 mtl, 3 gossar, 3 flickor
Båtsm. Jan Malmberg, hust
mtl
1800 Krukö 1800
Påvel Persson, hust, 3/16 mtl, piga Lena, dess föräldrar inhyses, 1 gosse
Petter Persson, hust, 3/16 mtl, son Per, piga Stina
Lars Håkansson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Sophia
Abram Olsson, hust, 3/16 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jaen Malmberg, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka