Mantalslängder för Luvön, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Luvön 1631
Swän alt. Såne
jb
1632 Luvön 1632
Swen alt. Sune
(anm: kallas nybygge)
jb
1634 Luvön 1634
Swän
jb
1635 Luvön 1635
Swän
anm: kallas nybygge
jb
1637 Luvön 1637
Swen (alt. Sune)
jb
1638 Luvön 1638
Sune alt. Swän
(anm. Kallas nybygge)
jb
1640 Luvön 1640
Suen
(anm. Kallas nybygge)
jb
1641 Luvön 1641
Swen
(anm. Kallas Nybygge)
jb
1642 Luvön 1642
Måns
hustru Märit
son Frits?
mtl
1642 Luvön 1642
Sven (alt. Soman?)
mtl s247
1643 Luvön 1643
Måns
hustru Märit
son Truls
mtl
1643 Luvön 1643
Swen
mtl s 235
1644 Luvön 1644
Måns
hustru Märit
mtl
1644 Luvön 1644
Svän
mtl s 389
1645 Luvön 1645
Måns
(ingen hustru)
mtl Notering sid 243:
Märit i Luvön utfattig och gammal och eländig.
1645 Luvön 1645
Swen? (Sohne? Oläsl.)
jb
1646 Luvön 1646
Måns ?Olofsson?
mtl
1647 Luvön 1647
Måns
mtl
1648 Luvön 1648
Måns
mtl
1650 Luvön 1650
Måns
mtl s 247
1650 Luvön 1650
Måns
(anm: Kallas nybygge)
jb
1650 Luvön 1650
Måns
mtl
1651 Luvön 1651
Måns
mtl
1652 Luvön 1652
Måns
mtl
1653 Luvön 1653
Måns
jb
1653 Luvön 1653
Måns
mtl
1654 Luvön 1654
Måns
mtl
1655 Luvön 1655
Måns
mtl
1656 Luvön 1656
Måns och Brita
mtl
1657 Luvön 1657
- Måns med sin hustru Ingeborg fall Utfatt.
mtl
1660 Luvön 1660
Måns
jb
1660 Luvön 1660
Öde -
mtl
1662 Luvön 1662
Mantal ?hvisas för hemmanet"
(1 person)
mtl' en person räknas i mantalslängden, oklart vem detta är
1663 Luvön 1663
Oluf, hustrun
mtl
1664 Luvön 1664
Oluff hustrun
mtl
1665 Luvön 1665
Oluff, hustrun
mtl
1666 Luvön 1666
Oluf, Kirstin (2 p)
mtl
1667 Luvön 1667
Oluf, Kirstin (2 p)
mtl
1668 Luvön 1668
1/8 Oluf och hustrun Ingiär (2 p)
mtl
1669 Luvön 1669
1/4 Oluf och hustru (2 p)
mtl
1669 Luvön 1669
Måns
jb
1670 Luvön 1670
1/4 Oluf och hustru (2 p)
mtl
1670 Luvön 1670
Måns
jb
1671 Luvön 1671
1/4 Oluff och hustru (2 p)
mtl
1673 Luvön 1673
Måns
jb
1675 Luvön 1675
1/4? Oluf, hustru (2 p)
mtl
1675 Luvön 1675
Måns
jb
1678 Luvön 1678
Måns
jb
1680 Luvön 1680
1/8 mtl Änkan Maria (1 p)


1681 Luvön 1681
1/2 mtl. Utan Åbo.
mtl
1685 Luvön 1685
1/8 mtl Påfwell, hustrun, (2 p)
mtl
1686 Luvön 1686
1/8 mtl Påfwel, hustru, d. Per (3 p)
mtl
1687 Luvön 1687
1/3 (1/8?) mtl, Påfwel, hustru, son Per (3 p)
mtl
1688 Luvön 1688
1/8 mtl Påfwel, hustru, d Per (3 p)
mtl
1689 Luvön 1689
1/8 mtl Påfwel, hustrun, piga Sissa (3 p)
mtl
1690 Luvön 1690
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1691 Luvön 1691
1/8 mtl Carl, hustru, Lars? Änkl. (3 p)
mtl
1692 Luvön 1692
1/2 (1/8?) mtl Carl, hustrun (2 p)
mtl
1693 Luvön 1693
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1694 Luvön 1694
1/3 (el. 1/8?) mtl Carl, hustrun (2 p)
mtl
1695 Luvön 1695
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1697 Luvön 1697
Carl
jb
1699 Luvön 1699
Carl
jb
1701 Luvön 1701
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1701 Luvön 1701
Carl
jb
1702 Luvön 1702
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1703 Luvön 1703
1/8 mtl Anders, hustru (2 p)
mtl
1704 Luvön 1704
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1705 Luvön 1705
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1706 Luvön 1706
1/8 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1707 Luvön 1707
1/8 mtl Utan åbor. Brukas av Carl i Törestorp.
mtl
1708 Luvön 1708
Carl
jb
1710 Luvön 1710
Carl
jb
1712 Luvön 1712
utan åbo
jb
1714 Luvön 1714
utan åbor
jb
1716 Luvön 1716
Carl
jb
1717 Luvön 1717
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
mtl
1717 Luvön 1717
Nils
jb
1718 Luvön 1718
Nils, hustru (2 p)
mtl
1719 Luvön 1719
Nils, hust
rgd
1720 Luvön 1720
Nils (i klammer med Silandsmåla)
jb
1721 Luvön 1721
Nils (i klammer med Silandsmåla)
jb
1723 Luvön 1723
Nills.
Eriks hustru
rgd
1723 Luvön 1723
Nils (i klammer med Silandsmåla)
jb
1724 Luvön 1724
Nills
Hustru Maria
rgd
1725 Luvön 1725
Nills
rgd
1725 Luvön 1725 Krono
Nils (i klammer med Sidlandsmåla)
jb
1726 Luvön 1726
Nills
rgd
1726 Luvön 1726 Krono
Nils (i klammer med Silandsmåla)
jb
1727 Luvön 1727
Nils
rgd
1728 Luvön 1728
Nils
rgd
1728 Luvön 1728 Krono
Nils (i klammer med Silandsmåla)
jb
1729 Luvön 1729
Nils
rgd
1729 Luvön 1729 Krono
Nils (i klammer med Silandsmåla)
jb
1730 Luvön 1730
Änkan Karin
Dräng Pär
rgd
1732 Luvön 1732
Pär
Änkan Karin
rgd
1733 Luvön 1733
Änkan Karin
rgd
1734 Luvön 1734
Änkan Karin
rgd
1735 Luvön 1735
Änkan Karin
rgd
1736 Luvön 1736
Pär, enk. Karin
jb
1736 Luvön 1736
Pär, änkan Karin
rgd
1737 Luvön 1737
Pär,
Änkan Karin
rgd
1738 Luvön 1738
Per
rgd
1739 Luvön 1739
Per
rgd
1740 Luvön 1740
Änkan Elin, dotter Inga (alt. dräng Inge?)
rgd
1742 Luvön 1742
Håkan
jb
1744 Luvön 1744
Håkan Jonsson, hust
mtl
1745 Luvön 1745
Håkan Jonsson, hust
mtl
1746 Luvön 1746
Håkan Jonsson, hustru (2 p)
mtl
1747 Luvön 1747
Håkon Jönsson, hustru (2 p)
mtl
1748 Luvön 1748
Håkan Jönsson, hustru (2 p)
mtl
1749 Luvön 1749
Håkan Jonsson, hustru (2 p)
mtl
1750 Luvön 1750
Håkan Jonsson, hustru (2 p)
mtl
1751 Luvön 1751
Håkan Jonsson, hustru (2 p)
mtl
1752 Luvön 1752
Håkan Jonsson, hustru (2 p)
mtl
1755 Luvön 1755 1/8 mtl
Änkan Elin 1/8 mtl (1 p) anm 1/2brukare
Torpet:
Måns ?Fernan?, anm .Volenteur utan bruk
mtl
1756 Luvön 1756 1/8 mtl
1/8 mtl Enkan Elin (1 p) anm. 1/2brukare
dr. Oluf (1 dräng)
mtl
1757 Luvön 1757 1/8 mtl
1/8 mtl Enkan Elin Nilsdotter (1 p)
dr. Olof (1 dräng)
dot. Sissa (1 dotter)
mtl
1758 Luvön 1758 1/8 mtl
Brukas under Silandsmåla
Enkan Elin Nilsdotter (1 p) inhyses
dotter Sissa (1 dot)
mtl
1759 Luvön 1759 1/8 mtl
1/8 mtl Enk. Elin Nilsdotter (1 p)
dotter Sissa (1 dotter)
mtl
1760 Luvön 1760 1/8 mtl
1/8 mtl Petter Persson?, hust (2 p)
p. Elsa (1 piga)
mtl
1761 Luvön 1761 1/8 mtl
1/8 mtl Petter Persson, hust (2 p)
p. Elsa (1 piga)
mtl
1762 Luvön 1762 1/8 mtl
1/8 mtl Petter Persson, hust (2 p)
mtl
1763 Luvön 1763 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1764 Luvön 1764 1/8 mtl
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1765 Luvön 1765 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1767 Luvön 1767 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Son Per, dot Stina (2 barn u 15 år)
Änk. Elin (1 p) inhyses
mtl
1768 Luvön 1768 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Enkan Elin, blind
Torpet brukas under gården
mtl
1769 Luvön 1769 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Torpet brukas under gården
mtl
1770 Luvön 1770 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Torpet brukas under gården
mtl
1778 Luvön 1778 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Soldat Sven Eremmit
mtl
1784 Luvön 1784
1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl
Döttrar Ingeborg, Maja
mtl
1785 Luvön 1785 1/8 mtl
1/8 mtl Anders? Persson, hust (2 p)
Pig? Ingeborg, Maja (2 p)
mtl Mantalslängden är illa skadad.
1791 Luvön 1791 1/8 mtl
1/16 mtl Änkan Elsa (1 p)
d. Elin (1 p)
1/16 Anders Swensson?, hust (2 p)
mtl
1792 Luvön 1792 1/8 mtl
1/16 mtl Änkan Elsa (2 p)
d. Elin, Stina (2 p)
1/16 mtl Anders Svensson, hust (2 p)
mtl
1795 Luvön 1795 1/8 mtl
1/16 mtl Enkan Elin (2 p)
d. Elin, Kristina? (2 p)
1/16 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1797 Luvön 1797 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Piga (1 p)
mtl
1798 Luvön 1798 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1799 Luvön 1799 1/8 mtl
1/8 mtl Anders Svensson, hust (2 p)
mtl
1800 Luvön 1800 1/8 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka