Mantalslängder för Hulan, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Hulan 1633
Måns i Huulan
Ibidem:
Håkan i Huulan
jb
1635 Hulan 1635
Måns i Huulan
jb
1638 Hulan 1638
Måns i Hulan
jb
1640 Hulan 1640
Måns? I Hulan
jb
1642 Hulan 1642
Måns i Holan
jb
1644 Hulan 1644
Mons i Holana, hust, 1 dotter.
1 hemman
mtl
1645 Hulan 1645
Mons i Holana, hust
1 hemman
mtl
1646 Hulan 1646
Måns i Holana, hust
1 hemman
mtl
1647 Hulan 1647
Måns i Holann, hust
1 hemman
mtl
1648 Hulan 1648
Måns i Holana, hust, 1 son
mtl
1649 Hulan 1649
Måns i Holana, hust, 1 son
1 hemman
mtl
1650 Hulan 1650
Måns i Holan, hust, 1 son
mtl
1651 Hulan 1651
Måns i Hålan, hust, 1 son
mtl
1652 Hulan 1652
Måns i Holana, hust, 1 son
mtl
1653 Hulan 1653
Måns i Holana, hust, åldriga, 1 son
mtl
1654 Hulan 1654
Måns i Hulan, hust, båda åldriga. 1 son
mtl
1655 Hulan 1655
Måns i Holan, hust, båda åldriga, 1 son, 1 dotter
mtl
1660 Hulan 1660
Nills i Hulan, hust. Notering i kanten: Måns sitter under sina barn.
Sven Håkansson i samma gård, hust
mtl
1663 Hulan 1663
Nills i Hollena
jb
1664 Hulan 1664
Sidan saknas i jordeboken


1665 Hulan 1665
Nils i Hålan
jb
1666 Hulan 1666
Nils i Hollana
jb
1667 Hulan 1667
Nills i Hollman, hust
Swenn i samma gård, hust
mtl
1668 Hulan 1668
Nils i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1669 Hulan 1669
Niels i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1670 Hulan 1670
Nils i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1671 Hulan 1671
Nils i Hulan, hust
Suen i samma gård, hust, 1 inhyses och 1 utfattig
mtl
1673 Hulan 1673
Nils i Holan, hust
mtl SVAR
1675 Hulan 1675
Niels i Hollena
jb
1676 Hulan 1676
Niells i Holena
jb
1677 Hulan 1677
Nills i Hullena
jb
1678 Hulan 1678
Nils i Hulena
jb
1679 Hulan 1679
Nils i Hulena
jb
1680 Hulan 1680
Nills i Hollena
jb
1681 Hulan 1681
Nils i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1682 Hulan 1682
Nils i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust, 1 son
mtl
1685 Hulan 1685
Nils i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1686 Hulan 1686
Nils i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1687 Hulan 1687
Nils, hust
Sven, hust
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1688 Hulan 1688
Nils, hust
Swen, hust
Båtsm. Simon Lagman i samma gård, hust
mtl
1689 Hulan 1689
Niels M i Hulan, hust
Swen i samma gård, hust, 1 son
Båtsm. Simon Lagman i samma gård, hust
mtl
1690 Hulan 1690
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Swen Håkansson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1691 Hulan 1691
Nils Månsson, singel (inget mantal anges)
Swen Håkansson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Hindrich Lagman, hust
mtl
1692 Hulan 1692
Swen Håkansson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
Nils Månsson, singel (inget mantal anges)
mtl
1693 Hulan 1693
Måns Swensson, hust, ½ mtl. 1 inhyses, 1 ufattig
Änkan Kierstin, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1694 Hulan 1694
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Änkan Kristin, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1695 Hulan 1695
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Torkiellsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1696 Hulan 1696
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Pehr Torkillsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1697 Hulan 1697
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pehr Torkelsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1698 Hulan 1698
Måns Swensson, hust, ½ mtl, Ygge inhyses
Per Torkielsson, hust ,1/2 mtl
Båtsm nr 128 Simon Lagman
mtl
1699 Hulan 1699
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 utfattig
Pehr Torkelsson, hust, ½ tl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1700 Hulan 1700
Måns Svensson, hust, ½ mtl
Pehr Torkellsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1701 Hulan 1701
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pehr Torkellsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1702 Hulan 1702
Måns Sv, hust ½ mtl
Per Torkellsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1703 Hulan 1703
Måns Svensson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Pehr Jonnsson, singel, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1704 Hulan 1704
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pär Jonnsson, singel, ¼ mtl
Jonn Jonnsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1705 Hulan 1705
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Per Håkansson, singel, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman
mtl
1706 Hulan 1706
Måns Svensson, hust, ½ mtl
Pähr Håkansson, singel, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1707 Hulan 1707
Måns Svensson, hust, ½ mtl
Per Håkansson, singel, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1708 Hulan 1708
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pehr Tofwesson (står Håkansson överstruket), hust, ¼ mtl
Gumme Torsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Simon Lagman, hust
mtl
1709 Hulan 1709
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pähr Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Simon Lagman, hust
mtl
1710 Hulan 1710
Måns Swensson, singel, ½ mtl
Pähr Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jon Lagman
mtl
1711 Hulan 1711
Måns Swensson, singel, ½ mtl, 1 piga
Päht Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jon Lagman
mtl
1712 Hulan 1712
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pärs Änka, ½ mtl
Båtsm Jon Lagman, hust
mtl
1713 Hulan 1713
Måns Swänsson, hust, ¾ mtl, 1 son
Änkan, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Lagman, hust
mtl
1714 Hulan 1714
Måns Swensson, hust, 1 son
Båtsm. Johan Lagman, hust
mtl
1715 Hulan 1715
Måns Swensson, hust, son Nils
Båtsm. Lagman, hust
mtl
1716 Hulan 1716
Måns Swänsson, hust, Son Nils, dräng Pär, 1 dotter
Båtsm. Jon Lagman
mtl
1717 Hulan 1717
Måns Swänsson, hust, ¾ mtl, son Nils
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lagman
mtl
1718 Hulan 1718
Måns Swensson, hust, ¾ mtl, son Nils 20 år
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Lagman, hust
mtl
1720 Hulan 1720
Måns Swensson, hust, ¾ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1721 Hulan 1721
Måns Swänsson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1722 Hulan 1722
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Persson, singel, ½ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1723 Hulan 1723
Måns Svensson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1724 Hulan 1724
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman
mtl
1725 Hulan 1725
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1726 Hulan 1726
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1727 Hulan 1727
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1728 Hulan 1728
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Lagman, hust
gl. båtsman Olof Håkansson inhyses
mtl
1729 Hulan 1729
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
Gamle båtsm. Olof Håkansson ”på Samars Bougon”
mtl
1730 Hulan 1730
Måns Swensson, hust, ½ mtl not: Son Swen angafs föring:skrift 1731
Ibidem:
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1731 Hulan 1731
Måns Svensson, hust, ½ mtl, son Swen
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1732 Hulan 1732
Måns Swensson, hust, ½ mtl, son Swen
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm Nils Lagman, hust
mtl
1733 Hulan 1733
Måns Svensson, hust, ½ mtl, son Swen
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1734 Hulan 1734
Petter Stille? , hust ½ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm Nils Lagman
Gamle bonden Måns Swensson, utgammal
mtl
1735 Hulan 1735
Petter ?Stuan?, hust, ½ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1736 Hulan 1736
Petter Stilla??, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Karl Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
Gamle bonden Måns Svensson, hust, han utgammal


1737 Hulan 1737
Petter Stille??, hust, ¼ mtl
Carl Swänsson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
Gamle bonden Nils Swänsson, hust, han utgammal
mtl
1738 Hulan 1738
Peter Stille, hust, ¼ mtl
Carl Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
Gamle bonden Nils Swensson, hust, han utgammal
mtl
1739 Hulan 1739
Petter Stille, hust, ¼ mtl
Carl Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
Gamle bonden Måns Swensson, hust, han utgammal
mtl
1740 Hulan 1740
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1741 Hulan 1741
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lagman, hust
mtl
1742 Hulan 1742
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lagman, hust
mtl
1743 Hulan 1743
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, singel, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lagman vakant
mtl
1744 Hulan 1744
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, singel, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Lagman vakant
mtl
1745 Hulan 1745
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lagman vakant
mtl
1746 Hulan 1746
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lagman vakant
mtl
1747 Hulan 1747
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lagman vakant
mtl
1748 Hulan 1748
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Per Lagman, ogift
mtl
1749 Hulan 1749
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Lagman, ogift
mtl
1750 Hulan 1750
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Lagman, ogift
mtl
1751 Hulan 1751
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl, dotter K(arin?)
Båtsm. Pär Lagman, ogift
mtl
1752 Hulan 1752
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Annika
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, ½ mtl, dotter K…
Båtsm. Pär Lagerman, hust
mtl Måns Perssons dotter Ingred omnämns på sid 277
1753 Hulan 1753
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Anna
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Måns Pärsson, hust, ½ mtl, döttrar Kirstin och Ingred
Båtsm. Lagman vakant
mtl
1754 Hulan 1754
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Anna
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Måns Pärsson, hust, ½ mtl, döttrar Kierstin och Ingred
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1755 Hulan 1755
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Anna, dräng Håkan
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gummund
Måns Pärsson, hust, ½ mtl, döttrar Ingred och Maja?
Inhyses: Swen Mattsson?, hust, han bräckliga, juta av jorden
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1756 Hulan 1756
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Anna
Pär Gummesson, hust, ¼ mt
Måns Pärsson, singel, ½ mtl, döttrar Ingre och Mertha?
Inhyses Swen Mattsson, hust, han bräcklig, njutat av jorden
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1757 Hulan 1757
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Anna
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Måns Pärsson, singel, ½ mtl, döttrar Ingre och Maja
Inhyses Swen Mattsson, hust, han bräcklig, juta av jorden
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1758 Hulan 1758
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Anna
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, singel, ½ mtl, döttrar Ingre och Maja
Gamle bonden Pär Håkansson, hust, sjuk, bräcklig, juta av jorden
Inhyses: Swen Mattsson, hust, sjuk, bräcklig, juta av jorden
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1759 Hulan 1759
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Anna
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, singel, ½ mtl, döttrar Ingre, Maja
Båts. Måns Lagman, ogift
Gamle bonden Pär Håkans änka, juta av jorden
Inhyses: Swen Mattsson, hust, han utgammal och fattig
mtl
1760 Hulan 1760
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Anna
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin
Måns Pärsson, singel, ½ mtl, son Nils, döttrar Maja och Ingred
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1761 Hulan 1761
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Anna
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, son Nils, dotter Ingre
Nils Andersson, singel, ¼ mtl, piga Maja
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1762 Hulan 1762
Swen Pärsson, ¼ mtl, piga Anna
Brukspatron Schröder, ¼ mtl, på bruket i Linnefors
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, son Nils
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1763 Hulan 1763
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, singel, ¼ mtl, son Nils
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl Sid 245: nämnes Inhysesmannen Håkan Påhlsson i Hulan, fattig
1764 Hulan 1764
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Persson, hust, ¼ mtl
Måns Pärsson, hust, 5/24 mtl, son Nils
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1765 Hulan 1765
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, singel, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson?, hust, 1/? mtl
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, har undantag
Båtsm. Måns Lagman, ogift
mtl
1766 Hulan 1766
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, singel, 5/24 mtl, inhyses Ingre utfattig
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar,1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Gamle bonden Måns Pärsson, undantag
Torpare Sven ?Matsson?, hust, 3 gossar, 1 flicka
Inhyses änkan Maja, 1 flicka, utfattig
mtl
1767 Hulan 1767
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, singel, 5/24 mtl, inhyses Ingre utfattig
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Pålsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, utgamla juta undantag
Torpare Sven Mattsson, hust, 3 gossar, 1 flicka
Inhyses Änkan Kierstin, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Jon Blomma, hust, utfattiga
mtl
1768 Hulan 1768
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, singel, 5/24 mtl, qvinnfolket Maja
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Inhyses:
Swen Mattsson, hust, 3 gossar, 1 flicka, bräckliga utfattiga
Änkan Kirstin, bräcklig, utfattig
J… Blomma, hust, bräckliga, utfattiga
mtl
1769 Hulan 1769
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, utgamla
Sven Mattsson, hust, utgamla, 3 gossar, 1 flicka
Inhyses Jon Blomma, hust
mtl
1770 Hulan 1770
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Pålsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Inhyses:
Måns Pärsson, hust, ufattiga
Swen Mattsson?, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Jan Blomma, hust, utfattiga
mtl
1771 Hulan 1771
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Inhyses:
Swen Mattsson, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Jan Blomma, hust
mtl
1772 Hulan 1772
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman
Inhyses:
Swen Mattsson, hust, bräckliga och utfattiga
Jan Blomma, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1773 Hulan 1773
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Inhyses:
Swen Mattsson, hust, bräckliga och utfattiga
Jan Blomma, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1774 Hulan 1774
Sw. Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jaen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lagman, ogift
Inhyses:
Sw. Mattsson, hust, utfattiga
Änkan Elin, utfattig
mtl
1775 Hulan 1775
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jån Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Lagman, vakant
Torpare:
Petter Pärsson, hust
Inhyses:
Swen Mattsson, hust, utfattiga
Änkan Elin, utfattig
mtl
1776 Hulan 1776
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jån Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, piga Ingre, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Lagman vakant
Torpare:
Petter Pärsson, hustrun gammal och sjuk
Inhyses:
Swen Mattsson, hust, utfattiga
mtl
1777 Hulan 1777
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Lagman, hust
Inhyses:
Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
Swen Mattsson, hust, utfattiga
mtl
1778 Hulan 1778
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Elin, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Peter Tärna, hust
Inhyses Elias Eriksson, hust, utgamla, har undantag
Inhyses Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1778 Hulan 1778
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joen Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Lagman, hust
Inhyses Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Swen Mattsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1779 Hulan 1779
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Båtsm. Carl Lagman, hust
Inhyses Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Hulan 1780
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jörn Pärsson, hust ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Carl Lagman, hust
Inhyses:
Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1782 Hulan 1782
Gamle Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, dotter Lena
Båtsm. Daniel Hultgren, ogift
Torpare Pär Pärsson, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1783 Hulan 1783
Gmale Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, dotter Lena
Båtsm. Daniel Hultgren, ogift
Inhyses: Pär Pärsson, bräcklig och utfattig
mtl
1784 Hulan 1784
Gamle Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Daniel Hultgren, ogift
Inhyses: Pär Pärsson, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1785 Hulan 1785
Gamle Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 2 flickor
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Hultgren vakant
Inhyses: Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1786 Hulan 1786
Gamle Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jån Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 flickor
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jonas Hultgren, hust
Inhyses: Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1787 Hulan 1787
Gamle Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 flickor
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Båtsm. Hultgren vakant
Inhyss: Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Hulan 1788
Gamle Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr dotter Ma…
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petr
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm Swen Hultgren, ogift
Inhyses: Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1789 Hulan 1789
Petter Swensson, singel, ¼ mtl, piga Maria, dess föräldrar inhyses, utgamla
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jån Pärsson, hust, 1/8 mtl, döttrar Stina och K(…)
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Swen Hultgren, ogift
Inhyses: Pär Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1790 Hulan 1790
Petter Swensson, singel, ¼ mtl, piga Maria
Unge Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlssons änka, 1/12 mtl
Båtsm. Petter Hultgren, hust
Inhyses: Per Persson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1791 Hulan 1791
Petter Swensson, singel, ¼ mtl, piga Marja
Dess moder inhyses
Unge Swen Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joan Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena?
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Magnus
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hust
mtl
1792 Hulan 1792
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dess moder
Swen Perssons änka, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joan Persson, hust, 1/8 mtl, son Per, dotter Lena?
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Magnus, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, piga Lena, 1 flicka
Swen Olsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm Nils Hutgren, hust
Torp Petter Persson, singel
mtl
1793 Hulan 1793
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dess moder inhyses
Swen Pehrsson änka, 1/8 mtl
Jonn Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Karin?
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Magnus
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, piga Maria
Swen Ohlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hust, hon bräcklig
Torpare Petter Pehrsson, singel
mtl
1794 Hulan 1794
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Swenn Pehrssons änka, 1/8 mtl
Johannes Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Magnus
Nils Anonnsson, hust, 5/24 mtl, piga Maria
Swen Ohlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hustrun bräcklig
Inhyses Petter Pehrsson, hust, utgamla
mtl
1795 Hulan 1795
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Sven Perssons änka, 1/8 mtl
Jaen Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Magnus
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Sven Olsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hustrun bräcklig
Inhyses: Per Persson änka, utgammal
mtl
1796 Hulan 1796
Per Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Stina
Swen Pehrssons änka, 1/8 mtl
Jaen Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hustrun bräcklig
Inhyses: Pehr Pehrssons änka, utfattig
mtl
1797 Hulan 1797
Per Swensson, hust, ¼ mtl, abs dr Nils, piga Stina
Swen Perssons änka, 1/6 mtl
Jann Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, piga Lena
Swen Olsson, hust, 1/12 mtl, abs
Båtsm. Nils Hultgren, hust, hon bräcklig
Torp: Måns Persson, hust
Inhyses: Per Perssons änka, utfattig
mtl
1798 Hulan 1798
Per Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Swen Perssons änka, 1/8 mtl
Jaen Persson, hust, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 3/24 mtl
Nils Andersson, hust, 3/24 mtl
Swen Olsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hustrun bräcklig
Torparen Måns Persson, hust
Inhyses: Per Perssons änka, utfattig
mtl
1799 Hulan 1799
Pehr Swänsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swän Pehrssons änka, 1/8 mtl, 3 gossar
Jan Pehrsson, 1/8 mtl, hustrun utgammal, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Olaus
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Swän Olsson, hust, 1/12 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Nils Hultgren, hustrun bräcklig
Torp: Måns Pehrsson, hust, 1 gosse
Inhyses: Pehr Pehrssons änka, utfattig
mtl
1800 Hulan 1800
Per Svensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sven Perssons änka, 1/8 mtl, 3 gossar
Jan Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, son Olaus, 1 gosse
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl
Anders Larsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Hultgren, hustrun bräcklig
Torp: Måns Persson, hust, 1 flicka
Inhyses: Per Perssons änka, utfattig
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 

<<Tillbaka