Mantalslängder för Rostock, Algutsboda
Årtal Namn Källa Noteringar
1623 Rostock 1623
Håkon i Rostock
mtl AS
Boskapsl.

1632 Rostock 1632
Håkan i Råstock
jb
1634 Rostock 1634
Ingen bonde anges
jb
1636 Rostock 1636
Håkan i Rostock
mtl AS
1638 Rostock 1638
Håkon i Rostock
mtl AS
1640 Rostock 1640
Håkon Nilsson, hust Ragnel Gudmundsdotter
Suen Nielsson, hust
mtl AS
1642 Rostock 1642
Per Jönsson, hust Giertrud Håkonsdotter, inhys Håkon Nilsson
mtl
1643 Rostock 1643
Per Jonsson, hust Gärtru
mtl
1644 Rostock 1644
Per, hustru Giärtrud
mtl
1645 Rostock 1645
Per, pigan Kerstin
mtl
1646 Rostock 1646
Joen Persson, hust Märit
mtl
1647 Rostock 1647
Joen Persson, hust Märit
mtl
1648 Rostock 1648
Joen Persson, hust Märit
mtl
1649 Rostock 1649
Jon, hust Märit
mtl
1650 Rostock 1650
Jon, hustru Marit
mtl
1651 Rostock 1651
Jon, hustru Märit
mtl
1652 Rostock 1652
Joen, hust Maria, drängen i samma gård
mtl
1653 Rostock 1653
Joenn, hust Märit, drängen Jöns
mtl
1654 Rostock 1654
Jonn i Rostock
Dräng Jöns
mtl
1656 Rostock 1656
Joen, hust Märit
Peder, hust Kerstin
Per Skräddare, hust Märitt utfattiga folk
mtl
1657 Rostock 1657
Jon, hust Märit
mtl
1658 Rostock 1658
Jon, hust Märit
mtl
1659 Rostock 1659
Joen, hust Mariet
mtl
1660 Rostock 1660
Hustru Märit, son Nils
mtl
1661 Rostock 1661
Märit, drängen Nils
mtl
1662 Rostock 1662
Hustru Marit, dräng Niels, bonde Jonn, brotfälling
mtl
1663 Rostock 1663
Hustrun Märit, drängen Sven
Soldaten Per
mtl
1664 Rostock 1664
Sven, hustru Elin, hustru Märit
mtl
1665 Rostock 1665
Sven, Elin, Märit, Nils, Joen bråttfälling
mtl
1666 Rostock 1666
Sven, Elin, Joen brotfelling, Märit, Nils
mtl
1667 Rostock 1667
Sven, Elin, Nils, Maritt
mtl
1668 Rostock 1668
Sven, hust Elin
Nils, hust Marit i samma gård
mtl
1670 Rostock 1670
Suen och hust i Råstock
Nils och hust i samma gård
mtl
1671 Rostock 1671
Sven, hust, Nils, hust
mtl
1675 Rostock 1675
Suen, hust, piga
mtl
1676 Rostock 1676
Suen, hust, drängen Håkan
mtl
1680 Rostock 1680
Sven, Jon
mtl
1681 Rostock 1681
Sven, Jon
mtl
1683 Rostock 1683
Sven, hust, Håkan, hust
mtl
1685 Rostock 1685
Sven, hust, Håkan, hust
mtl
1686 Rostock 1686
Suen, hust
Håkon, hust
mtl
1687 Rostock 1687
Suen, hust
Håkon, hust
mtl
1688 Rostock 1688
Suen, hust
Håkon, hust
mtl
1689 Rostock 1689
Suen, hust
Håkon, hust
mtl
1690 Rostock 1690
Sven, hust, Håkan, hust
mtl
1691 Rostock 1691
Suen, hust
Håkan, hust
mtl
1692 Rostock 1692
Swen gamal, hust, sonen Gumme, dottern Maria
Håkon, hust, sonen Per lille
Katekismi-längd 1692 av Sölve Olsson från AS
1693 Rostock 1693
Swen, hust
Håkan, hust
mtl
1694 Rostock 1694
Sven, hust
Håkan, hust
mtl
1695 Rostock 1695
Sven, hust
Håkan, hust
mtl
1697 Rostock 1697
Swän, Håkan
jb
1699 Rostock 1699
Håkan
Gumme
jb
1701 Rostock 1701
Håkan, hust
Gudmund, hust, drängen Per
Påfvel, hust
Änkan Elin
Knekt Mickell, hust
mtl
1702 Rostock 1702
Håkan, hust, dr Pär
Gumme, hust
Påfwel, hust
Änkan Elin födes av barnen
Knekt Michell, hust
mtl
1703 Rostock 1703
Gudmund, hust
Påfwel, hust, drängen Per
Håkan änkling
Knekt Mikael, hust
mtl
1704 Rostock 1704
Gudmund, hust, drängen Per
Håkan, hust
Knekt Michel, hust
mtl
1705 Rostock 1705
Gumme, hust, drängen Pär
Håkan, hust, gamla
Knekt Michel, hust
mtl
1706 Rostock 1706
Gumme, hust, drängen Per, drängen Jöns
Håkon, hust
Knekt Michel, hust
mtl
1707 Rostock 1707
Gumme, hust, drängen Per
Håkan, hust, utgamla
Knekt vakant
mtl
1708 Rostock 1708
Gumme,
Dräng Pär
jb
1710 Rostock 1710
Gumme, Pehr
jb
1712 Rostock 1712
Gume, Pär
jb
1714 Rostock 1714
Gumme och Per
jb
1716 Rostock 1716
Håkan och Gumme
jb
1717 Rostock 1717
Gumme, hust
Per, hust, drängen Håkan
mtl
1718 Rostock 1718
Gumme, hust
Per, hust, hustrun eländig
Lars, hust
mtl
1719 Rostock 1719
Gumme, hust
Per, singel
Lars, hust
Bevillings-längd
1720 Rostock 1720
Karin, Håkan, Pär och Lars
jb
1721 Rostock 1721
Änkan Karin, Pär och Håkan
jb
1723 Rostock 1723
Mattes, dräng Svän
Pär och dräng Håkan
rgd
1724 Rostock 1724
Mattes
Dräng Svän
Pär och dräng Håkan
rgd
1725 Rostock 1725
Mattes
Swän
Pär
Dräng Håkan
rgd
1726 Rostock 1726
Mattes
Svän
Pär
Dräng Håkan
rgd
1727 Rostock 1727
Mattes
Sven, Per, Håkan
rgd
1728 Rostock 1728
Mattis
Sven och Pehr
Dräng Håkan
rgd
1729 Rostock 1729
Mattes
Swen
Pär
Dräng Håkan
rgd
1730 Rostock 1730
Mattes
Swen
Pär
Dräng Håkan
rgd
1731 Rostock 1731
Mattis
Swen
Pähr
Dräng Håkan
rgd
1732 Rostock 1732
Mattes
Swen
Per
Håkan
rgd
1733 Rostock 1733
Mattes
Son Jöns
Swen, Per, Håkan
rgd
1734 Rostock 1734
Mattes, dräng Jöns
Swen, Pär, dräng Pär
Håkan
rgd
1735 Rostock 1735
Mattes, Swen, Pär
Pär, Håkon
rgd
1736 Rostock 1736
Mattis
Swen
Pär
Håkon
rgd
1737 Rostock 1737
Mattis
Swen, Pär Håkan
rgd
1738 Rostock 1738
Mattes
Swen, Per
dr. Swen, Håkan
rgd
1739 Rostock 1739
Mattis
Dotter Stina, Swen
Änkan Maria, dräng Jöns
Håkan, piga Kirstin
rgd
1740 Rostock 1740
Mattis, Swän
Jöns, Håkan
rgd
1742 Rostock 1742
Mattis, Elin,
Jöns, Håkan
jb
1744 Rostock 1744
Mattis Bengtsson, hust
Jöns Gummesson, hust
Dräng Nils
Håkan Håkansson, hust
Soldattorp: Nils Boman, hust
mtl
1745 Rostock 1745
Mattis Bengtsson, hust
Jöns Gummesson, hust
Håkan Håkansson, hust
Soldat Nils Boman, hust
mtl
1746 Rostock 1746
Mattis Bengtsson, hust
Jöns Gummesson, hust, gossen Nils
Håkan Håkansson, hust
Soldat Nils Boman, hust
mtl
1747 Rostock 1747
Mattis Bengtsson, hust
Son Nils
Jöns Gummesson, hust
Dräng Nils (inhyses?)
Håkan Håkansson, hust
Soldat Nils Boman, utfattig
mtl
1748 Rostock 1748
Mattis Bengtsson, hust, sonen Olof
Jöns Gummesson, hust
Drängen Nils, pigan Britta
Håkan Håkansson, hust
Soldat Nils Boman, hust
mtl
1749 Rostock 1749
Mattis Bengtsson, hust, son Olof 18 år
Jöns Gummesson, hust
Drängen Nils
Håkan Håkansson, hust
Soldat Nils Boman, utfattig
mtl
1750 Rostock 1750
Mattis Bengtsson, hust
Son Olof
Piga Lisbet
Jöns Gummesson, hust
Dräng Nils Nilsson
Piga Sara
Håkan Håkansson, hust
Flicka Elin
Soldat Nils Boman, soldatens hustru är utgammal
mtl
1751 Rostock 1751
Mattis Bengtsson, hust
Son Oluf
Piga Giertrud
Jöns Gummesson, hust
Dräng Nils
Piga Elin
Håkan Håkansson, hust
Flicka Annicka, 15 år
Soldat Nils Boman, hust
mtl
1752 Rostock 1752
Mattis Bengtsson, hust
Piga Britta
Jöns Gummesson, hust
Dräng Swen, piga Annicka
Håkan Håkansson, hust
Dräng Måns
Soldat vakant
mtl
1754 Rostock 1754
Mattis Bengtsson, hustrun sjuklig, ¼ mtl
Piga Elin
Jöns Gummesson, hust ,1/4 mtl
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Soldat Per Boman, hust
mtl
1755 Rostock 1755
Mattis Bengtsson, hustrun sjuklig, ¼ mtl
Nils Mattesson, hust (son till Mattis; de delar mantalet)
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Soldat Per Boman, hust
mtl
1756 Rostock 1756
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Piga Segrid
Jöns Gumesson, hust, ¼ mtl
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Elin
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Soldat Per Boman, hust
mtl
1757 Rostock 1757
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Piga Ingrid
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Gossen Gume (son)
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Kierstin
Håkon Håkonsson, hust, ¼ mtl
Soldat Per Boman, hust
mtl
1758 Rostock 1758
Nils Matsson, hust, ¼ mtl
Jöns Gumesson, hust, ¼ mtl
Son Gumme
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Håkon Håkonsson, hust, ¼ mtl
Dräng Nils, reserv för roten
Soldat Per Boman, hust
mtl
1759 Rostock 1759
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Jöns Gumesson, hust, ¼ mtl
Son Gume
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Ingrid
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Soldat Per Boman, hust
mtl
1760 Rostock 1760
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Son Gumme, dotter Marja
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Håkon Håkonsson, hust, ¼ mtl
Son Jonas, dotter Elin
Soldat Per Boman, hust
mtl
1761 Rostock 1761
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Son Gumme, döttrar Maja, Kierstin
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Botil
Håkan Håkonssons hustru, ¼ mtl, mannen gammal och sjuk
Son Jonas, dotter Elin
Soldat Per Boman, hust
mtl
1762 Rostock 1762
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Son Gume, döttrar Maja och Kierstin
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Stina
Håkon Håkanssons hustru, ¼ mtl, mannen gammal och sjuk
Son Jonas, dotter Elin
Soldat Per Boman, hust
mtl
1763 Rostock 1763
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Son Gumme, dotter Marja
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Kierstin
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Son Jonas, dotter Elin
Soldat Pehr Boman, hust
mtl
1764 Rostock 1764
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Son Petter, 15 år, döttrar Maja och Kierstin
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Annika
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Son Jonas, dotter Elin
Soldat Per Boman, hust
mtl
1765 Rostock 1765
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Piga Caisa
Jöns Gummesson, hust, ¼ mtl
Son Petter, gosse son Gumme, dotter Kierstin
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Piga Caisa
Änkan Kierstin, ¼ mtl
Son Jöns (Jonas?), dotter Elin, dotter Marija
Soldat Pehr Boman, hust
mtl
1767 Rostock 1767
Jöns, hust, ¼ mtl
Son Gumme, döttrar Majia, Kirstin
Nils, hust, ¼ mtl
Söner Olof, Måns, Håkan, dotter Stina
Per, hust, ¼ mtl
Son Per, döttrar Stina, Karin
Piga Kirstin
Änkan Kirstin, ¼ mtl
Son Jonas, döttrar Elin, Majia, Britta
Soldat Per Boman, hust
Dotter Majia, son Sven, Jonas
Backstugan: Änkan Elin, utfattig
Son Samuel, dotter Cicilia
mtl
1768 Rostock 1768
Jöns, hust, ¼ mtl
Son Gumme, dotter Kerstin
Nils, hust, ¼ mtl
Per, hust, ¼ mtl
Piga Kirstin
Änkan Kirstin, ¼ mtl
Son Jonas, döttrar Majia, Britta
Soldat Per Boman, hust
Dotter Maja
mtl
1769 Rostock 1769
Jöns, hust, ¼ mtl
Son Gumme, döttrar Kierstin, Maija
Nils, hust, ¼ mtl
Pehr, hust, ¼ mtl
Piga Karin
Änkan Kierstin, ¼ mtl
Son Jonas, döttrar Maija och Brita
Soldat Pehr Boman, hust
mtl
1770 Rostock 1770
Jöns, hust, ¼ mtl
Döttrar Kjerstin och Marija
Nils, hust, ¼ mtl
Pär, hust, ¼ mtl
Änkan Kjerstin, ¼ mtl
Son Jonas, döttrar Marija och Britta
Soldat Per Boman, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka