Mantalslängder för Ålgärdehult, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Ålgärdehult 1623
Måns och Nils i Ålgärdehult
Boskaps-längd AS
1632 Ålgärdehult 1632
Namn på bonden saknas
jb bild 144 överst
1634 Ålgärdehult 1634
Namn på frälsebönder saknas i JB
jb
1636 Ålgärdehult 1636
Måns i Allgerahullt (Ålgärdehult)
Nills i samma gård
mtl AS
1638 Ålgärdehult 1638
Måns i Ålgärdehult
Nils ibidem
mtl AS
1640 Ålgärdehult 1640
Måns Jonsson med hustru Karin N()dotter samt pigan Karin Nielsdotter
I samma gård
Niels Jonsson med hustru Kristin Håkonsdotter
mtl AS
1642 Ålgärdehult 1642
Nils Jonsson
Hustru Kirstin Håkansdotter
I samma gård
Måns Pålsson
Hustru Karin Nilsdotter
mtl
1644 Ålgärdehult 1643
Nils, hust Kirstin
I samma gård:
Måns, hust Karin. Legopiga Märit
mtl
1644 Ålgärdehult 1644
Nils, hust Kirstin
I samma gård:
Måns, hust Karin. Dotter Sissela, måg Ååke
mtl
1645 Ålgärdehult 1645
Nils i Ålgärdehult
Hustru Kirstin
I samma gård:
Åke
Hust. Sissela
Inhyses Måns
mtl
1646 Ålgärdehult 1646
Nils Joansson
Hust Kirstin
I samma gård:
Åsle Persson
Hust. Sissela
mtl Sid 301: Måns i Ålgärdehult utgammal fattig man
1648 Ålgärdehult 1647
Nils Jonnsson
Hust. Kyrstin
I samma gård:
Åke
Hust. Sissela
mtl
1648 Ålgärdehult 1648
Nils Jonsson, hust Kerstin
I samma gård:
Åke, hust Sissela
I samma gård:
Måns, hust Karin
mtl
1649 Ålgärdehult 1649
Nils Jonsson, hust Kijrstin
I samma gård:
Åke, hust Sissela
mtl AS
1650 Ålgärdehult 1650
Nils, hust Kerstin
I samma gård:
Åke, hust Sissela
mtl
1651 Ålgärdehult 1651
Nils
Hust. Sissela
I samma gård:
Åke
mtl
1652 Ålgärdehult 1652
B. Nils
Hust. Kierstin
B. Åsle
Hust. Sissela
mtl
1653 Ålgärdehult 1653
Kirstina i Ålgärdehult
Åke
Hustru Cicilia
mtl
1654 Ålgärdehult 1654
Åsle i Ålgärdehult
Hustru Sissilla
Kierstin i samma gård
mtl
1655 Ålgärdehult 1655
- saknas, mantalslängen är defekt
mtl
1656 Ålgärdehult 1656
Åke, hust Sisillia
Nils, hust Kierstin
mtl
1657 Ålgärdehult 1657
Åke, hust Sissla, ½ mtl
Nils, hust Kiersti, ½ mtl
mtl
1658 Ålgärdehult 1658
Åke, hustru Sissilia
Nills, hust Chierstin
mtl
1659 Ålgärdehult 1659
Åke, hust Sissa
Änkan Kierstin, son Heming
mtl
1660 Ålgärdehult 1660
Åke, hust Sissla. Per inhyses
Dräng Hemming, Gumme, Kirstin (1 av dessa inhyses)
mtl
1661 Ålgärdehult 1661
Åke, hust Sissela, drängen Per.
Drängen Hemming, drängen Gume
Hust Kierstin
mtl
1662 Ålgärdehult 1662
Åke, hust Sissela, dr. Per, dr. Gumme, hust Kirstin
mtl
1663 Ålgärdehult 1663
Åke, hust Sissa
Drängar Per och Gume
Hustrun Kierstin i samma gård, utfattig
mtl
1664 Ålgärdehult 1664
Åke, Sissa, Per, d. Gumme
mtl
1665 Ålgärdehult 1665
Åke, hust Cecila, d. Per, Gudmund
mtl
1666 Ålgärdehult 1666
Åke, Cicillia, Gume. Per finns i Slätthult i Ljuders socken
mtl
1667 Ålgärdehult 1667
Åke, Cecillia, Gudmund
mtl
1668 Ålgärdehult 1668
Åke, hust Cicilia
Hemming (el. möjl. Gudmund?) i samma gård
mtl
1670 Ålgärdehult 1670
Åke och hust
Dräng Hemming i samma gård.
mtl
1671 Ålgärdehult 1671
Änkan Cicilla, dr. Heming, dr. Jöns
mtl
1675 Ålgärdehult 1675
Jöns, hust, dräng Hemming
Dräng Måns, änka Cicilla
mtl
1676 Ålgärdehult 1676
Jöns, hust, dräng Hemming
Kona Ingrid i samma gård
mtl
1680 Ålgärdehult 1680
Jöns, hust
Hemming, hust, dräng Måns
mtl
1681 Ålgärdehult 1681
Jöns, hust
Hemming, hust, dräng Måns
mtl AS
1683 Ålgärdehult 1683
Jöns, hust
Hemming, hust
dr. Måns brukar
Dr Lars Nilsson, sockenskomakare
mtl AS
1685 Ålgärdehult 1685
Jöns, hust. Dr. Måns
Hemming, hust utgammal
Knekt intet hemma
mtl AS
1686 Ålgärdehult 1686
Jöns, hust, drängen Måns
Hemming, änkling
Knekt Jöns, hust
mtl AS
1687 Ålgärdehult 1687
Jöns, hust, dräng Måns brukar
Hemming, änkling
Knekt Jöns, hust
mtl
1688 Ålgärdehult 1688
Jöns hust. Dräng Måns
Heming, änkling
Knekt Jöns, hust, förl.
mtl
1689 Ålgärdehult 1689
Jöns, hust, dräng Måns
Hemming, änkling, pigan Kierstin
Knekt Nils, hust
mtl
1690 Ålgärdehult 1690
Jöns, hust, utfattiga
Per, hust, dräng Måns
Hemming, änkling, pigan Kahrin
Knekt Nils, hust
mtl
1691 Ålgärdehult 1691
Jöns, änkling, Per, hustru
Måns, hustru, Jöns, hustru
Knekt Nils, hustru
mtl
1692 Ålgärdehult 1692
Jöns Persson, hustru
Tjänstepigan Kirstin
Jöns Åkesson, hust
Måns, hust
Katekismi 1692 AS
1693 Ålgärdehult 1693
Jöns, hust
Måns, hust
Per, hust, Jöns, hust
Knekt Nils, hust
mtl
1694 Ålgärdehult 1694
Jöns, hust
Måns, hust
Jöns, hust
Knekt Nils, hust
mtl
1695 Ålgärdehult 1695
Jöns, hust
Måns, änkling
Änkan Karin
Knekt Nils, änkling
mtl
1697 Ålgärdehult 1697
Jöns, Per och Änkan
jb
1699 Ålgärdehult 1699
Jöns, Pär
jb
1701 Ålgärdehult 1701
Jöns, hust
Pär, hust
Nils, hust
Knekt Nills, hust
mtl
1702 Ålgärdehult 1702
Jöns, hust
Pär, hust
Nils, hust
Knekt Nils, hust
mtl
1703 Ålgärdehult 1703
Jöns, hust
Per, hust
Nils, hust, dräng Per
Knekt Nils, hust
mtl
1704 Ålgärdehult 1704
Jöns, hust
Nils, hust
Per, hust
Inhyses Karin
Knekt Nils, hust
mtl
1705 Ålgärdehult 1705
Jöns, hust
Nils, hust
Per, hust
Knekt Nils, hust
mtl
1706 Ålgärdehult 1706
Jöns, hust
Nils, hust, Per, hust
Knekt Nils, hust
mtl
1707 Ålgärdehult 1707
Jöns, hust
Nils, hust. Dräng Nils
Per, hust
Knekt Nils, hust
mtl
1708 Ålgärdehult 1708
Jöns, Nils och Pär
jb
1710 Ålgärdehult 1710
Jöns, Nils, Pehr
jb
1712 Ålgärdehult 1712
Inge, Nils, Måns
jb
1714 Ålgärdehult 1714
Inge, Nils och Måns
jb
1716 Ålgärdehult 1716
Inge, Nills, Måns och Daniel
jb
1717 Ålgärdehult 1717
dr. Jon
Nils, hust, Måns, hust
Båtsman Daniel, hust.
mtl
1718 Ålgärdehult 1718
Nils, hust
Måns, hust
Förlofv. Båtsm. Daniel, hust
mtl
1719 Ålgärdehult 1719
Nils, hust
Måns, hust
Förlofvad Båtsm. Daniels hustru
bevill- Nings- Längd
1720 Ålgärdehult 1720
Nills, Måns och Daniel
jb
1721 Ålgärdehult 1721
Nills, Måns och Daniel
jb
1723 Ålgärdehult 1723
Nills
Jöns
Måns
Danjell
Joan
Pär
rgd
1724 Ålgärdehult 1724
Nils, son Jöns
Måns
Daniel
Jonn
Soldat Lars hustru
rgd
1725 Ålgärdehult 1725
Nills
Måns
Daniel
Joan
Soldat Lars hustru
rgd
1726 Ålgärdehult 1726
Nills
Måns
Daniel, Jonn
Soldat Lars hustru
rgd
1727 Ålgärdehult 1727
Nils
Swen
?Måns?
Danjel
Jon
rgd
1728 Ålgärdehult 1728
Nils
Son Swen
Måns, Daniel
Jon
rgd
1729 Ålgärdehult 1729
Nils
Måns död. Dess hustru.
Danjel, Jon
rgd
1730 Ålgärdehult 1730
Nils
Änkan Britta
dr. Swen
Danjel
Jon
rgd
1731 Ålgärdehult 1731
Nils
Swen
Danjel
Jon
rgd
1732 Ålgärdehult 1732
Nils
Swän
Daniel
Jon
rgd
1733 Ålgärdehult 1733
Nils, son Pär
Swen, Daniel, Jon
rgd
1734 Ålgärdehult 1734
Nils
Son Pär
Swen, Daniel, Jon
rgd
1735 Ålgärdehult 1735
Nills
Pehr?, Swen, Daniel, Joan
rgd
1736 Ålgärdehult 1736
Nils, Nils
Swän, Daniel, pigan Ingiärd
Jon
rgd
1737 Ålgärdehult 1737
Nils
Nils, Sven, Daniel
Pär, Jon, Gumme
rgd
1738 Ålgärdehult 1738
Nils. Söner Nils, Sven
Daniel, söner Per, Jon
rgd
1739 Ålgärdehult 1739
Nils, son Nils.
Swen, dotter Sissa
Daniel, söner Per, Jöns
rgd
1740 Ålgärdehult 1740
Nils, Swän, Daniel, Jon
Förl. Soldat Lars?, hustrun
rgd
1742 Ålgärdehult 1742
Per, Swen, Daniel, Jöns
jb
1744 Ålgärdehult 1744
Per Nilsson, hust
Sven Gummesson, singel, fattig.
Daniel Nilsson, singel, fattig. Son Lars
Jon Jonsson, hust
Soldattorp brukas av roten
mtl
1745 Ålgärdehult 1745
Pär Nilsson, hust
Sven Gummesson, singel, fattig. Son Pär
Daniel Nilsson, singel, fattig. Son Pär
Jon Jonsson, hust
mtl
1746 Ålgärdehult 1746
Pär Nilsson, hust. Gossen Jon.
Sven Gummesson, singel, fattig
Daniel Nilsson, singel. Fattig. Son Pär
Jon Jonsson, hust
mtl
1747 Ålgärdehult 1747
Per Nilsson, änkling. Dräng Jonn
Sven Gummesson, singel, fattig
Daniel Nilsson, singel, fattig, son Pär
Jon Jonsson, hust. Han vanför (räknas ej i mtl). Dottern Karin
Soldattorpet brukas under roten
mtl
1748 Ålgärdehult 1748
Per Nilsson, änkling
Dräng Per
Sven Gummesson, hust, fattig. Sonen Gumme
Daniel Nilsson, hust
Håkan Olofsson, hust
Jon Jonsson, hust. Mannen vanför (endast hustrun inräknad i mtl)
Soldat Jon Heggren, hust
mtl
1749 Ålgärdehult 1749
Per Nilsson, hust. Dr. Nils 18 år. Flicka Maija 15 år
Sven Gummesson, hust
Daniel Nilsson, hust
Dr. (Bonde) Per Danielsson. Flickan Elin
Håkan Olofsson, hust
Änkan Elin Olofsdotter. Dräng Gumme.
Soldat Jon Häggegren, hust
mtl
1750 Ålgärdehult 1750
Per Nilsson, hust. Dräng Sune?, reservkarl, tjänar. Flicka Maija, 16 år
Sven Gummesson, hust
Daniel Nilsson, hust. Son Per, dotter Elin
Håkan Olsson, hust
Änkan Elin Olofsdotter. Dräng Anders.
Soldat Jon Häggegren, hust.
mtl
1751 Ålgärdehult 1751
Per Nilsson, hust. Piga Annika. Dr. Johan 15 år
Sven Gummesson, hust. Dotter Ingrid 15 år
Daniel Nilsson, hust
Dotter Elin. Dotter Maja 15 år
Håkan Olsson, hust. Gosse Oluf 15 år
Soldat Joen Skagergren, hust
mtl
1752 Ålgärdehult 1752
Per Nilsson, hust. Piga Annika
Sven Gummesson, hust. Dotter Ingiärd 16 år
Danjell Nilsson, hust. Endast hustrun räknas in, mannen är 68 år och utgammal
Börge Börgesson, hust. Dotter Marija 16 år
(Skrivaren har noterat att Danje och Börje är svärfar och måg)
Håkan Olsson, hust, piga (eller dotter?) Maria 17 år
Soldat Jon Skagergren hust
mtl
1754 Ålgärdehult 1754
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Sven Gummesson, hust, ¼ mtl
Sven Hult, hust. Pig. Ingierd.
(Skrivaren har noterat att Sven G och Sven Hult är svärfaraoch son och har sin odal tillsammans)
Börje Börjesson, änkling, ¼ mtl
Hustru Kirstin inhyses
Gosse Nils, 16 år, piga Marija
Håkan Olofsson, hust, 1/8 mtl
Pigan Britta, 1/8 mtl
Soldat Jon Hagergren, hust
mtl
1755 Ålgärdehult 1755
Per Nilsson, hust, ¼ mtl. Gossen Carl (Emil?)
Sven Hult, hust, ¼ mtl.
Sven Gummesson, hustru. Mannen gammal och sjuk upplåtit bruk (Inhyst av Swen Hult?)
Hustru Kerstin, ¼ mtl. Son Anders 19 och Nils 16. Mannen Sjuk
Håkan Olsson, hust ,1/8 mtl
Håkan Persson, hust, 1/8 mtl
Soldat Jon I Lagergren, hust.
mtl
1756 Ålgärdehult 1756
Per Nilsson, singel, 1 mtl. Dr. Johan, son Jöns, 15 år
Swen Hult, hust, ¼ mtl. Dräng Per
Hustru Kierstin, singel, ¼ mtl. Son Anders. Sonen Nils är sjuk
Håkan Olsson, hust, 1/8 mtl
Håkan Persson, hust, 1/8 mtl
Soldat Jon Hagergren, hust
mtl
1757 Ålgärdehult 1757
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Son Jöns
Piga Elin
Soldat Swen Hult, hust, ¼ mtl
Hustru Kierstin, ¼ mtl. Son Anders. Son Niels, sjuklig
Håkan Persson, hust, 1/8 mtl
Johan Hansson, hust, 1/8 mtl
dr. Gumme
Soldat Jon Hägergren, hust
mtl
1758 Ålgärdehult 1758
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Son Jöns
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Hustru Kerstin ¼ mtl. Sonen Anders Danjelsson (brukar tillsammans)
Son Nils
Håkon Persson, hust, 1/8 mtl
Johan Hansson, hust, 1/8 mtl
Son Anders
Soldat Jon Hagelgren, hust
mtl
1759 Ålgärdehult 1759
Änkan Kierstin ¼ mtl. Son Jöns. Piga Kierstin
Sune Nilsson, hust, ¼ mtl
Hustru Kierstin ¼ mtl, mannen utgammal
Son Nils
Anders Danielsson, hust, inhyses
Håkon Persson, hust, 1/8 mtl
Johan Hansson, hust, 1/8 mtl
Soldat Jon Hagergren, hust
mtl
1760 Ålgärdehult 1760
Änkan Kierstin ¼ mtl
Son Jöns, piga Kirstin
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Hustrun Kierstin ¼ mtl – mannen utgammal
Son Nils
Piga Catharina
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Dräng Gumme, piga Elin
Soldat Johan, hustru
mtl sid 541
1761 Ålgärdehult 1761
Änkan Kierstin, ¼ mtl. Dräng Per
Swenn Nilsson, hust, ¼ mtl
Hustru Kierstin, maken utgammal, 1/8 mtl. Son Nils
1/8 brukas av Per Danielsson i Långelycke och Per Månsson uti Fiskesjö
Håkan Persson, hust, 1/8 mtl
Johan Jonsson, hust, 1/8 mtl. (notering: Mållan (eller Möllan)) Piga Katharina
mtl
1762 Ålgärdehult 1762
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Danielsson, hust, 1/8 mtl
1/8 brukas av Per i Fiskesjö
Håkon Persson (möjl. Hansson?), hust
Johan Jonsson, hust, 1/8 (not: Målan)
Gosse Johan.
mtl
1763 Ålgärdehult 1763
Per Nilsson, hust, ¼ mtl. Pig. Elin
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Danielsson, hust, ¼ mtl
Håkon Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Joan Hansson, hust, 1/8 mtl (not: ”mållan”)
mtl
1764 Ålgärdehult 1764
Per Nielsson, hust, ¼ mtl. Gossen Jonas, 15 år
Swen Nillsson, hust, ¼ mtl
Nils Danielsson, hust, 3/16 mtl
Anders Danielsson, hust, 1/16 mtl
Håkon Persson, hust, 1/8 mtl
Johan Hansson, hust, 1/8 mtl (not: Möllan)
dr. Jöns, piga Kierstin
mtl
1765 Ålgärdehult 1765
Per, hust, ¼ mtl. Dotter Lisken
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Danielsson, hust, 3/16 mtl
Anders, hust, 1/16 mtl
Håkan, hust, 1/8 mtl
Johan, hust, 1/8 mtl (not: Möllan). Dr. Julius, piga Marta
Soldat Nils Israelsson, hust


1767 Ålgärdehult 1767
Per, hust, ¼ mtl.
Döttrar Kirstin, Majia
Söner Mattis, Per, Nils, dotter Ingrid.
dr. Jonas
Sven, änkling, ¼ mtl
Dotter Karin
Son Per, döttrar Sissa, Majia, Lena
Anders, hust, 1/16 mtl
Son Nils, dotter Annicka
Änkan Kirstin inhyses, blind.
Nils, hust, 3/16 mtl
Dotter Elin, son Daniel
Johan, hust, 1/8 mtl
Son Per, Swen, dotter Stina
Dräng Håkan, piga Lena
Håkan, hust, 1/8 mtl
Döttrar Sara, Majia, son Per
dr. Nils
Soldattorpet brukas av roten.
mtl
1768 Ålgärdehult 1768
Per, hust, ¼ mtl
Döttrar Kerstin, Majia, dräng Nils
Sven, änkling, ¼ mtl. Dotter Karen
Anders, hust, 1/16 mtl
Nils, hust, 3/16 mtl
Johan, hust, 1/8 mtl (Mölnan)
Dräng Håkan
Håkan, hust, 1/8 mtl
Soldat Nils Ålberg, änkling
mtl
1769 Ålgärdehult 1769
Pär, hust, ¼ mtl. Dotter Marija, dräng Per
Swen, änkling, ¼ mtl. Dotter Karin
Anders, hust, 1/16 mtl
Nils, hust, 3/16 mtl. Piga Anna
Änkan Maria, 1/8 mtl. Dr. Nils
Håkan, hust, 1/8 mtl
Soldat Nils Ålberg, änkling
mtl
1770 Ålgärdehult 1770
Pär, hust, 5/32 mtl
Dotter Maria
Nils, hust, 3/32 mtl
Piga Stina
Swen, änkling, ¼ mtl
Son Pär, 15 år, dotter Karin
Anders, hust, 1/16 mtl
Änkan Annika, 3/16 mtl
Håkan, hust, ¼ mtl
Soldat Nils Ålberg, änkling
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka