Mantalslängder för Muggetorp, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Muggetorp 1633
Per i Muggetorp
Ibidem:
Anders i Muggetorp
jb
1635 Muggetorp 1635
Päder i Muggetorp
Ibidem:
Anders i Muggetorp
jb
1638 Muggetorp 1638
Per i Muggetorp
Ibidem:
Andhers i Muggetorp
jb
1640 Muggetorp 1640
Pär i Muggetorp
Ibidem:
Anders i Muggetorp
jb
1642 Muggetorp 1642
Pär i Muggatorp
Ibidem:
Anders i Muggetorp
jb
1644 Muggetorp 1644
Per i Muggetorp, hust
Mons Ibidem, hust.
Tillsammans 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hust. 1 hemman
mtl
1645 Muggetorp 1645
Per i Muggetorp, hust, ½ hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggatorp, hust, 1 hemman
mtl
1646 Muggetorp 1646
Pär i Muggetorp, hust, ½ hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hust, 1 hemman
mtl
1647 Muggetorp 1647
Per i Muggetorp, hust. 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hust. 1 hemman
mtl
1648 Muggetorp 1648
Måns i Muggetorp, hust, 1 son
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hust
Ibidem:
Per Jonsson i Muggetorp, singel
mtl
1649 Muggetorp 1649
Måns i Muggetorp, hust, 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hust, 1 hemman
mtl
1650 Muggetorp 1650
Måns i Muggetorp, singel
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hust
mtl
1651 Muggetorp 1651
Måns i Muggetorp, singel
Ibidem:
Anders i Muggetorp, hust
mtl
1652 Muggetorp 1652
Måns i Muggetorp, singel
Ibidem:
Anders i Muggetorp, hust
mtl
1653 Muggetorp 1653
Per Persson i Muggetorp, singel. 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hustrun åldrig. 1 hemman
Inhyses:
Per P(..oläsl…) i Muggetorp
mtl
1654 Muggetorp 1654
Per Persson i Muggetorp, singel. 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp, hustrun åldrig, 1 piga. 1 hemman
Inhyses:
Per Persson i Muggetorp, singel
mtl
1655 Muggetorp 1655
Per Persson i Muggetorp, singel
Ibidem:
Anders i Muggetorp, hustrun åldrig. 1 dräng
Inhyses: Per Persson, singel
mtl
1660 Muggetorp 1660
Per i Muggetorps Tullomän(?), singel
Per Mugg i samma gård inhyses utfattig
Ibidem:
Håkon i Muggetorp, hust
Påfwel i samma gård, hust
mtl
1663 Muggetorp 1663
Nills i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkan och Påfwel i Muggetorp
jb
1664 Muggetorp 1664
Nils i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkan och Påwel i Muggetorp
jb
1665 Muggetorp 1665
Nils i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkon och Påul i Muggetorp
jb
1666 Muggetorp 1666
Nils i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkan i Muggetorp
jb
1667 Muggetorp 1667
Gumme i Muggetorp, hust
Åffre Pedersson i samma gård, hust
Ibidem:
Håkon i Muggetorp, hust
Påfwell i samma gård, hust
mtl Har svårt att tolka namnet Åffre. Det ser inte ut som Åsle, och stavas senare med O, men verkar inte vara Olof.
1668 Muggetorp 1668
Gumme i Muggetorp, hust
Offar Pärsson i samma gård, hust
Ibidem:
Håkan i Muggetorp, hust
Påfvel i samma gård, hust
mtl
1669 Muggetorp 1669
Gumme i Muggetorp, hustru
Ofor? I samma gård, hust
Ibidem:
Håkon i Muggetorp, hust
Håkon Skräddare i samma gård, singel
mtl
1670 Muggetorp 1670
Gumme i Muggetorp, hust
Pär i samma gård, hust
Ibidem:
Järton i Muggetorp, hust
Håkon skräddare i samma gård, singel
Sune i samma gård, singel, 1 dotter
Förrädaren? Anders i samma gård, hustru (endast hustrun inräknas i mantalslängden)
mtl osäker om det verkligen står ”förrädaren” om Anders.
1671 Muggetorp 1671
Gumme i Muggetorp, hust
Pär i samma gård, hust
Ibidem:
Håkon i Muggetorp, hust
Carl i samma gård, hust
F(…) Anders i samma gård, hust (endast hustrun står inräknas i mantalslängden)
Håkan Skräddare i samma gård, är antecknad som dräng
mtl
1673 Muggetorp 1673
Gumme i Muggetorp, hust
Ibidem:
Håkon i Muggetorp, hust
Dito Håkon i samma gård, singel, 1 piga
mtl SVAR
1675 Muggetorp 1675
Niels i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkan i Muggetorp
jb
1676 Muggetorp 1676
Niels i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkon i Muggetorp
jb
1677 Muggetorp 1677
Håkon i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Håkon i Muggetorp
jb
1678 Muggetorp 1678
Ofwe i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp
jb
1679 Muggetorp 1679
Ofwe i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp
jb
1680 Muggetorp 1680
Ofve i Muggetorp
Ibidem (frälse):
Anders i Muggetorp
jb
1681 Muggetorp 1681
Ohwe (Öhre?) I Muggetorp (möjl. Jöns??), hust
Hustru Kerstin i samma gård
Ibid:
Anders i Muggetorp, hust
mtl angående Anders i Muggetorp så räknas bara hustrun in i mantalslängden. Framför Anders namn står något som se ut som ”fondvis”, vet ej vad som avses.
1682 Muggetorp 1682
Öfwe? I Muggetorp, hust
Hustru Kerstin i samma gård
Ibidem:
Anders i Muggetorp, hust
mtl
1685 Muggetorp 1685
Lars i Muggetorp, hust
Jöns i samma gård, hust
Ibidem:
Anders i Muggetorp, hust, 1 son
mtl
1686 Muggetorp 1686
Lars i Muggetorp, hust
Jöns i samma gård, hust
Ibidem:
Anders i Muggetorp, hust, 1 son
mtl
1687 Muggetorp 1687
Båtsm. Jöns i Muggetorp, notheret 1688, blivit antagen
Lars i samma gård, hust
Ibidem:
Anders, hust, 1 son
Båtsm. Philip Bruun i samma gård
mtl
1688 Muggetorp 1688
Båtsm Jöns i Muggetorp, hust
Lars i samma gård, hust
Ibidem:
Anders, hust, 1 son
mtl
1689 Muggetorp 1689
Pehr P i Muggetorp, hust
Lars Hind. I samma gård, hust
Ibidem:
Anders, hust, 1 son
Båtsm. Philip Bruun
mtl
1690 Muggetorp 1690
Per Persson, hust, 5/16 mtl
Lars Hindriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Anders Håk. Gråsten
Ibidem:
Anders N, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Philip Bruun
mtl
1691 Muggetorp 1691
Lars? Hindriksson?, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Anders Gråsten, hust
Ibidem:
Anders Gertonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Philipus Brom
mtl
1692 Muggetorp 1692
Jonn Andersson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Anders Håkansson? Gråsten, hust
Ibidem:
Anders Gertonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Philippus? Brom?
mtl
1693 Muggetorp 1693
Jonn Andersson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Anders ?Håkansson? Grååsten, hust
Ibidem:
Anders Giärtonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Johan Johansson
mtl
1694 Muggetorp 1694
Jon Andersson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Gråsten
Ibidem:
Anders Gertonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Johan Johansson
mtl
1695 Muggetorp 1695
Gierton Boosson, hust, 3/16 mtl
Pehr Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jacob Gråsten
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Johan Jonnsson Bremer, hust
mtl
1696 Muggetorp 1696
Måns Larsson, ¼ mtl, hustrun har fallandesjukan
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jacob Gråsten
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Johan Johansson Bremer, hust
mtl
1697 Muggetorp 1697
Måns Larsson, ¼ mtl, hustrun faller i Bråt
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jakob Grååsten
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Johan Johansson Brämmer, hust
mtl ”Faller i bråt” är troligen detsamma som ”bråttfällig” vilket innebär typ epileptiska anfall
1698 Muggetorp 1698
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm nr 185 Jacob Grååsten
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Nr 186 Johan Johansson Brämer, hust
mtl
1699 Muggetorp 1699
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns? Gråsten
Ibidem:
Anders Giertonsson, singel, 2/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Johan Joh. Brämer
mtl
1700 Muggetorp 1700
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jacob Grååsteen, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, singel, 2/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Johan J Brämer, hust
mtl
1701 Muggetorp 1701
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jacob Gråsten, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, 1/3 mtl
Jonn Andersson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan J Brämer, hust
mtl
1702 Muggetorp 1702
Måns L, hust, ¼ mtl
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jacob Gråsten
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, 1/3 mtl
Jonn Andersson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Brämer, hust
mtl
1703 Muggetorp 1703
Måns, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Styf?
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, 1/3 mtl
Jonn Andersson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Bremmer, hust
mtl
1704 Muggetorp 1704
Måns Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Styf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, 1/3 mtl
Jonn Andersson, hust, 1/3 mtl
Johan Bremmer, hust
mtl
1705 Muggetorp 1705
Änkan, ¼ mtl, 1 dotter
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Jacob Gråsten, hust
Ibidem:
Anund Järtonsson, hust, 1/3 mtl (bör vara Anders Gertonsson)
Jonn Andersson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Brammer, hust
mtl
1706 Muggetorp 1706
Änkan, ¼ mtl, 1 dotter
Pähr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Gråsten, hust
Ibidem:
And. Gertonsson, hust, 1/3 mtl
Nils Mattsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Brämer
mtl
1707 Muggetorp 1707
Sidan verkar saknas i mantalslängden


1708 Muggetorp 1708
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Gråsten
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Nils Matsson, hust, 1/3 mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Båtsm. Jon Bremer
mtl
1709 Muggetorp 1709
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Pähr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Gråsten
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Nils Mattsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Brämmer, hust
mtl
1710 Muggetorp 1710
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Pähr Nillsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pähr Gråstn
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, 1 dräng
Nils Mattsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Brämer (vakant?)


1711 Muggetorp 1711
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pähr Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Gråsten
Ibidem:
Anders Gertonsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Amund Hemmingsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jon Brämer
mtl
1712 Muggetorp 1712
Lars Pärsson brukar
Soldat Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Per Gråsten
Ibidem:
Anders Gärtonsson, hust, 1/? mtl
Amund Hämingsson, hust, 1/3 mtl, 1 son
Båtsm. Jon Brämer
mtl
1713 Muggetorp 1713
Pär Pärsson, hust, 3/8 mtl
Soldat Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Gråsten
Ibidem:
Änkan Brita, 1/3 mtl
Amund Hämingsson, hust, 1/3 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Brämmar
mtl
1714 Muggetorp 1714
Pähr Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gråsten, hust
Ibidem:
Änkan, 1/3 mtl, 1 dräng
Nils Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Brämer (vakant?)
mtl
1715 Muggetorp 1715
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gråsten, hust
Ibidem:
Änkan, 1/3 mtl
Nils Påhlsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Brämmer (vakant?)
mtl
1716 Muggetorp 1716
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Gråsten, hust
Ibidem:
Änkan, 1/3 mtl
Nils Påhlsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jon Brämer, hust
mtl
1717 Muggetorp 1717
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Gråsten, hust
Ibidem:
Jon Andersson, 1/3 mtl, brukar (el. bräcklig?)
Pähr Påfvelsson, hust, 1/3 mtl (namnet Nils Påhlsson står överstruket och ersatt med Pähr Påfvelsson)
Båtsm. Jon Brämmer, hust
mtl
1718 Muggetorp 1718
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Simon Gråsten
Ibidem:
Erich Erichsson, hust, 2/9 mtl
Pähr Pährsson, hust, 2/9 mtl
Båtsm. Oluf Amundsson, singel, 2/9 mtl
Båtsm. Jon Brämer, hust
mtl
1720 Muggetorp 1720
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gråsten (vakant?)
Ibidem:
Erich Erichsson, hust, 2/3 mtl
Oluf Amundsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Brämer
mtl
1721 Muggetorp 1721
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Erik Eriksson, hust, 1/3 mtl
Oluf Amundsson, hust, 1/3 mtl
mtl
1722 Muggetorp 1722
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Per Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, gift
Ibidem:
Påfwell Nilsson, hust, 1/3 mtl
Nils Pärsson, hust 1/6 mtl
Olof Anundsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm .Håkan Brämer
mtl
1723 Muggetorp 1723
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfwell Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Amundsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Brämer, skattar för gården
mtl Bonden Håkan Amundsson och båtsm. Håkan Brämmer är sannolikt samma person.
1724 Muggetorp 1724
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfwel Nilsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Håkan Brämer, hust, 1/3 mtl, brukare
mtl
1725 Muggetorp 1725
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nya Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Bräman, hust, 1/3 mtl

mtl

1726 Muggetorp 1726
Nye Pär Pärsson, ¼ mtl, bor i Hult men brukar här
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Bonden Pär Pärsson, hust, inhyses
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Bruman, hust, 1/3 mtl
mtl
1727 Muggetorp 1727
Nye Pär Pärsson, ¼ mtl, bor i Hult och brukar här
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Gl bonden Pär Pärsson, hust, han utgammal
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsman Håkan Bruman, hust, 1/3 mtl


1728 Muggetorp 1728
Pär Pärsson, ¼ mtl, brukar men bor i Hult
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Pär Pärsson, utgammal
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Håkan Brännare, hust, 1/3 mtl (är även båtsman
mtl
1729 Muggetorp 1729
Pär Pärsson, ¼ mtl, bor i Hult och brukar här
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Gamla bonden Pär Pärsson, utgammal
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust ,1/6 mtl
Börge Mattsson, hust, 1/6 mtl
Håkan Brämmer, hust, 1/3 mtl, brukar här
mtl
1730 Muggetorp 1730
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Gamle bonden Pär Pärsson, utgammal
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Håkan Brännare, hust, 1/3 mtl
mtl
1731 Muggetorp 1731
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Gråsten, hust
Gamle bonden Pär Pärsson, utgammal
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Håkan Bruman, hust, 1/3 mtl
mtl
1732 Muggetorp 1732
Pär Svensson, hust, ¼ mtl (Håkan Pärsson står överstruken, har ersatts med Pär Swensson)
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/3 mtl (Håkan Brämer står överstruken, är ersatt med Jon Gumesson)
Båtsm. Håkan Brämer, hust
mtl
1733 Muggetorp 1733
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Håkan Brämer, hust
mtl
1734 Muggetorp 1734
Jan Månsson, brukar och bor i Brinkabo
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Gamle bonden Pär Swensson, hust, inhyses, han bräcklig
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Brämer, hust
mtl
1735 Muggetorp 1735
Måns Jansson, hust ,1/4 mtl
Per Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Gamle bonden Pär Persson, hust, han sjuklig
Ibidem:
Pål Nilsson, hust, 1/3 mtl
Jan Gummesson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Håkan Brämer, hust
mtl
1736 Muggetorp 1736
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkon Bräman, hust
mtl’
1737 Muggetorp 1737
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Brämer, hust
mtl
1738 Muggetorp 1738
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Hindrik
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm Håkan Brämer, hust, 1/3 mtl brukar härstädes
mtl
1739 Muggetorp 1739
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Håkan Brumer, hust, 1/3 mtl, brukar härstädes
mtl
1740 Muggetorp 1740
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Brämer, hust, 1/3 mtl, brukar härstädes
mtl
1741 Muggetorp 1741
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Håkan Amundsson?, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Alexander? Brämer, ogift
mtl
1742 Muggetorp 1742
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Måns Gråsten, hust
Ibidem:
Påhl Nilsson, hust, 1/3 mtl
Håkan Anundsson, singel, 1/3 mtl
Båtsm. Alexander Brämer, ogift
mtl
1743 Muggetorp 1743
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfwel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Alexander Brämer, ogift
mtl
1744 Muggetorp 1744
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm vakant
mtl
1745 Muggetorp 1745
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl, 1 dotter
Båtsm. vakant
mtl
1746 Muggetorp 1746
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1747 Muggetorp 1747
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Gråsten, ogift
Ibidem:
Påffel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Jöns
Båtsm vakant
mtl
1748 Muggetorp 1748
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Gråsten, ogift
Ibidem:
Påwel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1749 Muggetorp 1749
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfwel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Gertrud
Gumme Nilsson, hust, 1/6 mtl, son Nils
Anders Lindberg?, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1750 Muggetorp 1750
Måns Jånsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gråsten vakant
Ibidem:
Påfwel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Gertru
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Bremer vakant
mtl
1751 Muggetorp 1751
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Matz Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gråsten vakant
Ibidem:
Påfwel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Giertru
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Bremer vakant
mtl
1752 Muggetorp 1752
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Gertru
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Båtsm. Håk. Bremer, ogift
mtl
1753 Muggetorp 1753
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Annicka
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Gråsten, ogift
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Giertrud
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Båtsm. Håkan Bremer, ogift
mtl
1754 Muggetorp 1754
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Annicka
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Botill
Båtsm. And. Gråsten, ogift, piga Märta
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Pär, dotter Elin
Båtsm. Håkan Br…, ogift
mtl
1755 Muggetorp 1755
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Annika
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And Gråsten, hust
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, singel, 1/3 mtl, dotter Elin
Båtsm. Håkan Brantrör?, ogift
mtl
1756 Muggetorp 1756
Måns Jönsson, hust, ¼ mtl, dotter Annicka
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Gråsten, hust
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl
Gume Nilsson, singel, 1/3 mtl, dotter Elin
Båtsm. Håkan Brandtör?, ogift
mtl
1757 Muggetorp 1757
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Annicka
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Catharina
Gume Nilsson, singel, 1/3 mtl, dotter Elin
Båtsm. Håkan Brantrör?, ogift
mtl
1758 Muggetorp 1758
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl, dotter Catharina
Gume Nilsson, singel, 1/3 mtl, dotter Elin
Båtsm. Håkan Brantrör?, ogift
mtl
1759 Muggetorp 1759
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Gråsten, hust
Ibidem:
Påfvel Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Peter
Gume Nilsson, singel, 1/3 mtl, dotter Elin
Båtsm. Håkan Brantrör, ogift
mtl
1760 Muggetorp 1760
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Petter Påfvelsson, singel, 1/3 mtl
Gume Nilsson, singel, 1/3 mtl, dotter Elin
Gamle bonden Påfvel Nilsson, (hust?), han bräcklig, juta av jorden
Båtsm. Håkan Brantrör, ogift
mtl
1761 Muggetorp 1761
Måns Jonsson, singel, ¼ mtl, son Adners, dotter Karin
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Petter Påfvelsson, singel, 1/3 mtl, piga Catharina
Pär Gumesson, singel, 1/3 mtl, piga Elin
Båtsm. Håkan Brantrör?, ogift
mtl
1762 Muggetorp 1762
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Karin
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Petter Påfvelsson, hust, 1/3 mtl
Gumme Nilsson, singel, 1/6 mtl, dotter Elin
Anun Lindberg, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Håkan Brantrör, ogift
mtl
1763 Muggetorp 1763
Måns Jonsson, singel, ¼ mtl, son Anders, dotter Karin
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Peter Påfwelsson, hust, 1/3 mtl
Anun Linberg, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Brantrör vakant
mtl
1764 Muggetorp 1764
Måns Jansson, singel, ¼ mtl, son Anders, dotter Karin
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Gråsten, hust
Ibidem:
Petter Påfvelsson, hust, 1/3 mtl
Anun Lindberg, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Brantrör vak
mtl
1765 Muggetorp 1765
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, 1/8 mtl
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Gråsten, hust
Ibidem:
Peter Påfvelsson, hust, 1/3 mtl
Anun Lidberg, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Vakant
Affsk. Båtsm. Jon Modig, hust, har undantag
mtl
1766 Muggetorp 1766
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
And. Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Gråsten, hust, 1 gosse, 3 flickor
Ibidem:
Peter Pålsson, hust, 1/3 mtl, 1 gosse
Anun Linberg, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Gume Nilsson, singel, 1/6 mtl, 1 gosse
Båtsm Brantrör vakant
Afsk. Jon Modig, har undantag, 1 gosse
Inhyses Nils Andersson?, tigger
mtl
1767 Muggetorp 1767
Måns Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. And. Gråsten, hust, 1 gosse, 3 flickor
Ibidem:
Petr Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 1 gosse
Anel Linberg, hust, 1/6 mtl, sonen Johannes bräcklig, 1 gosse
Gume Nilsson, singel, 1/6 mtl, 1 gosse
Båtsm. Brantrör vakant
Affsk. Jon Modig, hust, 1 flicka, utfattiga
Inhyses Nils Andersson, tigger
mtl
1768 Muggetorp 1768
Måns Jönsson, hust, 1/? mtl, 1 gosse, 2 flickor
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Mats Nilsson, hust, ¼ mtl, gossen Petter, 1 flicka
Båtsm. And. Gråsten, hust, 1 gosse, 3 flickor
Ibidem:
Peter Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 1 gosse
Anun Lindberg, hust, 1/6 mtl, son Petter, 1 gosse
Jon Gumesson, hust, 1/6 mtl, dess far inhyses, utgammal, 2 gossar, 3 flickor
Båtsm vakant
Inhyses Jan Modig, hust, 1 flicka, utfattiga
mtl
1769 Muggetorp 1769
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl, gosse Petter, 1 flicka
Båtsm And Gråsten, hust, 1 gosse, 3 flickor
S.J.S. Swen Bengtssson, ogift
Ibidem:
Petter Påhlsson, hust, 1/3 mtl, gosse Jonas
Anun Lindberg, hust, 1/6 mtl, son Petter, son Johannes bräcklig, 1 gosse
Jon Gumesson, hust, 1/6 mtl, dess far inhyses, utgammal, 2 gossar, 3 flickor
Båtsm. Brantrör vakant
Inhyses Jon Modig, hust, 1 flicka, utfattiga
mtl
1770 Muggetorp 1770
Måns J 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
And. Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingre, 1 flicka
Båtsm. And Gråsten, hust, 1 gosse, 3 flickor
S P S Sven Bengtsson, ogift
Ibidem:
Petter Påhlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Jonas
Anun Lindberg, hust, 1/6 mtl, son Petter, 1 flicka, 1 icke namngiven person inhyses
Jon gummesson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Båtsm. Brantrör vakant
Inhyses: Jon Modig, hust, 1 flicka, utfattiga
mtl
1771 Muggetorp 1771
Måns, hustrun bräcklig, ¼ mtl, piga Stina
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär dotter Ingre, 1 flicka
Båtsm. And. Gråsten, hustruk sjuk, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl
Anun Linberg, hust, 1/6 mtl, inhyses Johannes bräcklig
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl, son Nils 15 år
Båtsm. Vakant
Inhyses: Jon Modig, hust, 1 flicka, utfattiga
mtl
1772 Muggetorp 1772
Måns J, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, dotter Stina
And. Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Matts Nilsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Pär dotter Ingre, 1 flicka
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun sjuklig, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anun Linberg, hust, 1/6 mtl, son Joen
Jon Gumesson, hust, 1/6 mtl, son Nils
Båtsm. Brantrör vakant
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1773 Muggetorp 1773
Måns J, 1/8 mtl, hustrun bräcklig, döttrar Stina och Gertrud
And. Månsson, hust, 18 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Matthis Nilsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingrid
Matthis Nilsson, singel, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingrid, 1 flicka
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun sjuklig, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Anund Linberg, hust, 1/6 mtl, son Pär
Jan Gumesson, hustrun sjuk och bräcklig, 1/6 mtl, son Nils, dotter Stina, far? Utgammal
Båtsm. Jonas Brantrör, ogift
Inhyses Jon Modig, utf.as Rebecka sjuk
mtl
1774 Muggetorp 1774
Måns, hustrun gammal och bräcklig, 1/8 mtl, dotter Caisa
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Matts Nilsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Pär, dotter Inger
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun sjuk och bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Anun Lindberg, hust, 1/8 mtl, son Pär
Jan Gumesson, hustrun sjuk och bräcklig, 1/6 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Inhyses Jon Modig, utfattig, dotter Rebecka, sjuklig
mtl
1775 Muggetorp 1775
Måns, singel, 1/8 mtl, dotter Caisa
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Matts Nilsson, singel, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingre
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Amun Lindberg, hust, 1/6 mtl, son Pär
Jon Gummesson, hustrun sjuk och bräcklig, 1/6 mtl, dotter Stina
Båtsm. Jonas Bratnör, ogift
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga
mtl

1776 Muggetorp 1776
Måns, singel, 1/8 mtl, dotter Caisa
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Mattis Nilsson, singel, ¼ mtl, son Pär, piga Inger
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Anun Lindberg, hust, 1/6 mtl, son Pär
Jon Gumesson, hustrun sjuk och bräcklig, 1/6 mtl, son Daniel 16 år, dotter Stina
Båtsm. Jonas Brantrör, ogift
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1777 Muggetorp 1777
Måns, singel, 1/8 mtl, dotter Stina
And. Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Ingred
Båtsm. And. Gråsten, hustrun bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Jonas, 2 gossar, 1 flicka
Petter Månsson, singel, 1/6 mtl, dess mor, fadern utgammal
Jon Gumesson, hustrun sjuk och bräcklig, 1/6 mtl, son Daniel, dotter Stina
Båtsm. Jonas Brantnör, ogift
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1778 Muggetorp 1778
Måns Jönsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Stina
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Mats Nilsson, singel, ¼ mtl, son Peter, piga Maja
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun bräcklig, 3 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, Jonas bräcklig
Peter Anundsson, 1/6 mtl, dess mor
Jan Gumesson, hustrun utgammal, 1/6 mtl, son Danjel
Båtsm. Jonas Brantrör, hust
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1779 Muggetorp 1779
Måns Jaensson, singel, 1/8 mtl, dotter Stina och gränterins hustru utgammal
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl, son Peter, 1 flicka
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun gammal och bräcklig.
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl
Petter Anundsson, singel, 1/6 mtl, dess mor
Jaen Gumesson, singel, son Daniel, dottern Elin, hust utgammal.
Båtsm. Jonas Brantör, hust
Inhyses Jon Modig, utfattig, hust


1780 Muggetorp 1780
Swen? Bengtsson, hust, 1/8 mtl, dess fader inhyses, utgammal
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl
Mattis Nilsson, singel, ¼ mtl, son Petter, piga Elin
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun gammal och bräcklig, 3 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Nils
Petter Månsson, hust, 1/6 mtl, dess moder inhyses
Jån Gumesson, 1/6 mtl, son Daniel, dotter Maja. Hustrun utgammal
Båtsm. Brantrör vakant
Båtsm. Jonas Brantrörs änka, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Inh. Jon Modig, hust, 1 flicka, utfattiga
mtl
1781 Muggetorp 1781
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, dess fader inhyses, utgammal
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Mattis Nilsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Gråsten, hustrun gammal och bräcklig, 3 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Nils
Petter Månsson, hust, 1/6 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Joen Gumesson, hustrun utgammal, 1/6 mtl, son Daniel, dotter Maja
Båtsm. Vakant
Inhyses: Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1782 Muggetorp 1782
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Mattis Nilsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Magnus Gråsten, ogift
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust,1/3 mtl
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Daniel Joensson, singel, 1/6 mtl, piga Maja, dess fader inhyses, utgammal, 1 flicka
Båtsm. Anders Mogren?, ogift
Inhyses: Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1783 Muggetorp 1783
Sven Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sjöman Jon Andersson, singel
Mattis Nilsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl
Petter Mattson?, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Gråsten, ogift
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, dotter Giertrud, 1 gosse
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Pigan Stina Hansdotter, 1/6 mtl, dräng Daniel
Båtsm. Mogren Vakant
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga

mtl
1784 Muggetorp 1784
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sjöman Jon Andersson, singel
Mattes Nilsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Gråsten, hust
Ibidem:
Per Påhlsson, hust, 1/3 mtl, dotter Giertrud, 1 gosse
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Piga Stina Jönsdotter, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Mogren, ogift
Inhyses Jon Modig, hust, utfattiga
mtl
1785 Muggetorp 1785
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sjöman Joen Andersson
Mattis Nilsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Magnus Gråsten, hustrun bräcklig och utfattig
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, dotter Giertru
Petter Anunsson, hust, 1/6 mtl
Pig. Stina Jönsdotter, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Mogren, hust
mtl
1786 Muggetorp 1786
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sjöman Jon Andersson, singel
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Magnus Gråsten, hustrun bräcklig och utfattig
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, dotter Giertrud
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl, piga Maja
Båtsm. Petter Mogren, hust
mtl
1787 Muggetorp 1787
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sjöman Jan Andersson, utrikes
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Magnus Grästen, hustrun bräcklig och utfattig
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, dotter Gertru
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Båtsm. Petter Mogren, hust
mtl
1788 Muggetorp 1788
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl
Sjöman Jon Andersson, utrikes
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Gråsten, hust
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pet. Mogren, hust
mtl
1789 Muggetorp 1789
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, son Petr
Sjöman Jon Andersson, singel
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Gråsten, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem
Pär Pålsson, hust, 1/3 mtl, son Anders
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Håkansson, hst, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Mogren, hust
mtl
1790 Muggetorp 1790
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, son Petr
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Magnus Gråsten, hustrun utgammal och bräcklig
Ibidem:
Pär Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders
Petter Andersson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Båtsm. Petter Mogren, hust
mtl
1791 Muggetorp 1791
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Lena
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, singel, 1/8 mtl (finns markering för en inhyst person, men framgår ej vem denna är)
Båtsm. Gråsten vakant
Ibidem:
Pehr Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, dotter Lena
Inhyses Jonn Andersson, untantag, hustrun utgammal
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Inhyses Joan Gummesson, hust, har undantag
Båtsm. Petter Mogren, hust
mtl
1792 Muggetorp 1792
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gråsten vakant
Ibidem
Petter Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, dotter Lena?
Inhyses Joan? Andersson, hust, utgamla och utfattiga
Peter Anundsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Håkansson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Inhyses Johan Gumesson, hust, utgamla och bräckliga
Båtsm. Pet. Mogren, hust
mtl
1793 Muggetorp 1793
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. N N Gråsten, hust
Ibidem:
Petter Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, dotter Lena
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Mogren, hust
Inhyses Joan Andersson, hust, utgamla
Inhyses Joan Gummesson?, hust, utgamla
mtl
1794 Muggetorp 1794
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Johan Gråsten, hust
Ibidem:
Pehr Påhlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, dotter Lena
Petter Anundsson, hust, 1/6 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Mogren, hust
Inhyses Jonn Gummesson, utgammal och bräcklig
Inhyses Jonn Andersson, utgammal och bräcklig
mtl
1795 Muggetorp 1795
Sven Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Peter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jaen Gråsten, hust
Ibidem:
Peter Pålsson, hust, 1/6 mtl
Anders Pehrsson, singel, 1/6 mtl
Peter Amundssons änka, 1/6 mtl
Peter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Peter Mogren, hust
Inhyses: Jaen Gummesson, hust, utgamla
Inhyses: Jaen Andersson, hust, utgamla
mtl
1796 Muggetorp 1796
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, son Hans
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Båtsm. Jaen Gråsten, hust
Ibidem:
Per Pålsson, hust, 1/6 mtl
Olof Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Per Amunds änka, 1/6 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Peter Mogren, hust
Inhyses Jaen Gummesson, hust, utfattiga
dr. Jaen Andersson, hust, utfattiga
mtl
1797 Muggetorp 1797
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, son Hans
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jaen Gråsten, hust
Ibidem:
Per Påhlsson, hust, 1/6 mtl
Olof Persson, hust, 1/6 mtl
Per Anundssons änka, 1/6 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Peter Mogren, hust
Inhyses Joann Gummesson, hust, utfattiga och utgamla
Inhyses Jonas Andersson, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1798 Muggetorp 1798
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, son Hans
Sune Håkansson, 1/8 mtl, bor i Lindön
Petter Mattsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Jacob Gråsten, hust
Ibidem:
Anders Pettersson, hust, 1/3? mtl, dess svärmor? Brukar?
Per Anundssons änka, 1/6 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Mogren, hust
Inhyses Jon Gummesson, hust, utgamla
Inhyses Jon Andersson, hust, utgamla
mtl
1799 Muggetorp 1799
Swän Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Pehr Håkansson, singel, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Båtsm. Gråsten vakant
Ibidem:
Anders Petersson, hust, 1/3 mtl, dess far inhyses, utgammal, 1 flicka
Pehr Amundssons änka, 1/6 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Peter Håkansson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Peter Mogren, hust
Inhyses Jon Gummesson, hust, utfattiga
mtl
1800 Muggetorp 1800
Swen Bengtsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena, 2 flickor
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm Samuel Gråsten, ogift
Ibidem:
Anders Pettersson, hust, 1/3 mtl, 1 flicka, dess svärfar inhyses, utgammal
Per Amundssons änka, 1/6 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Petter Håkansson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Mogren, hust
Inhyses: Jon Gummesson, hust, utgamla
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka