Mantalslängder för Gajemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Gajemåla 1632
Håkon i Gajemåla
jb
1635 Gajemåla 1635
Håkan i Gajemåla
jb
1638 Gajemåla 1638
Håkon i Gajemåla
jb
1640 Gajemåla 1640
Håkan i Gajemåla
jb
1642 Gajemåla 1642
Håkonn i Gajemåla
jb
1644 Gajemåla 1644
Håkon i Gajemålen, hust
mtl
1645 Gajemåla 1645
Håkan i Gajemåla, hust
mtl
1646 Gajemåla 1646
Håkan i Gajemåla, singel, 1 dotter, halva hemmanet är öde
mtl
1647 Gajemåla 1647
Håkan i Gajemåla, singel, 1 son
mtl
1648 Gajemåla 1648
Håkan i Gajemåla, singel, 1 son
mtl
1649 Gajemåla 1649
Håkan i Gajemåla, singel
mtl
1650 Gajemåla 1650
Håkan i Gajemåla, singel
mtl
1651 Gajemåla 1651
Håkan i Gajemåla, hust
mtl
1652 Gajemåla 1652
Håkan i Gajemåla, singel, 1 son
mtl
1653 Gajemåla 1653
Anders i Gajemåla, hust
mtl
1654 Gajemåla 1654
Hemming, hust
mtl
1655 Gajemåla 1655
Hemming, soldat, hust
mtl
1660 Gajemåla 1660
Hemmings hustru
mtl
1663 Gajemåla 1663
Hustru Kirstin i Gaggemåhlen
jb bild 349 tror detta måste vara Gajemåla, trots beteckningen.
1664 Gajemåla 1664
Hustru Kirstin i Gagemåhlen
jb
1665 Gajemåla 1665
Hustru Cherstin i Gagemåhlen
jb
1666 Gajemåla 1666
Hustru Kirstin i Gagemåhlen
jb
1667 Gajemåla 1667
Kirstin i Gajemåla, 1 bondhustru, inhyses 1 usfattig
mtl
1668 Gajemåla 1668
Kirstin i Gajemåla (ensamst. Kvinna), 1 dräng
Lars Matzon, dito (trol avses drängen, klammer emellan raderna)
mtl
1669 Gajemåla 1669
Lars i Gajemåla, hust
mtl
1670 Gajemåla 1670
Lars i Gajemåla (ser ut som Gusemåla?)
mtl
1671 Gajemåla 1671
Lars i Gajemåla, hust
mtl
1673 Gajemåla 1673
Lars i Gaiemåla
mtl SVAR
1675 Gajemåla 1675
Hust. Kersti i Gagiemåhla
jb
1676 Gajemåla 1676
Hust. Kiersti i Gagremåhla
jb
1677 Gajemåla 1677
Oluf i Gaijemåla
jb
1678 Gajemåla 1678
Olof i Gaijemåla
jb
1679 Gajemåla 1679
Oluf i Gaijemåla
jb
1680 Gajemåla 1680
Håkon i Gaijremåla
jb
1681 Gajemåla 1681
Olof i Gajemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1682 Gajemåla 1682
Olof i Gajemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1685 Gajemåla 1685
Swen i Gajemålas hustru (mannen ej inräknas i mtl)
Håkon i samma gård
mtl
1686 Gajemåla 1686
Swen i Gajemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1687 Gajemåla 1687
Håkan i Gajemåla, hust
Swen i samma gård, hust
Båtsm. Johan Hwytlock
mtl
1688 Gajemåla 1688
Håkan, hust, och Swen, hust, i Gajemåla
Båtsm. Ingall? Hwytlock i samma gård
mtl
1689 Gajemåla 1689
Johan Gajemåla, hust
Swen i samma gård, hust
Båtsm. Johan Hwitlåck i samma gård
mtl
1690 Gajemåla 1690
Håkan Henriksson, hust, ½ mtl
Swen Trullsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Johan Hwitlock, hust
mtl
1691 Gajemåla 1691
Håkan Henriksson, hust, ½ mtl
Swen Trulsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Juhan Hwitlock, hust
mtl
1692 Gajemåla 1692
Håkan Henriksson, hust, ½ mtl
Swen Trulsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock
mtl
1693 Gajemåla 1693
Håkan Hänriksson, hust, ½ mtl
Swen Trulsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwytlock
mtl
1694 Gajemåla 1694
Håkan Henriksson, hust, ½ mtl
Swen Trulsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwytlock
mtl
1695 Gajemåla 1695
Håkan Hämingsson, hust, ½ mtl
Swen Trullsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Hwytlåck
mtl
1696 Gajemåla 1696
Håkon Hemmingsson, singel, 1/ 2 mtl
Swen Trullsson, hust, ½ mtl
mtl
1697 Gajemåla 1697
Håkan Hemmingsson, hust, ½ mtl
Swen Trullsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Hwytlåck, hust
mtl
1698 Gajemåla 1698
Håkan Hemmingsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Swen Trullsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nr 180 Nils Hwitlåck, hust
mtl
1699 Gajemåla 1699
Håkan Hemmingsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Swen Trullsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Hwytlåck, hust
mtl
1700 Gajemåla 1700
Håkan Hemmingsson, hust, ½ mtl, 1 son
Swen Trullsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Nills Hwytlåck, hust
mtl
1701 Gajemåla 1701
Håkon Hem., hust, ½ mtl, 1 son
Swen Trullsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Nills Hwytlåck, hust
mtl
1702 Gajemåla 1702
Swenn Trullsson, hust, ½ mtl, 1 son
Hindrich Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwytlåck, hust
mtl
1703 Gajemåla 1703
Swen Trullsson, hust, 1/3 mtl
Hendning Håkansson, hust, ½ mtl
Hening Olufsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Hwytlåck, hust
mtl
1704 Gajemåla 1704
Swen Trullsson, hust, 1/3 mtl
Henning Håkansson, hust, ½ mtl
Hening Olsson, singel, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Hwitlåck
mtl
1705 Gajemåla 1705
Swen Trullsson, hust, 1/3 mtl
Hennik Olufsson, hust, 1/6 mtl
Henik Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwytlåck
mtl
1706 Gajemåla 1706
Swen Torullsson, hust, 1/3 mtl
Hind. Olsson, hust, 1/6 mtl
Henrich Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwytlåck, hust
mtl
1707 Gajemåla 1707
Swen Trullsson, hust, 1/3 mtl
Hindrich Olsson, hust, 1/6 mtl
Hindrich Håkonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Hwytlock
mtl
1708 Gajemåla 1708
Swen Trulsson, hust, 1/3 mtl
Hindrich Olofsson, hust, 1/6 mtl
Hindrik Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwytlåck
mtl
1709 Gajemåla 1709
Nämndeman Swän Trullsson, hust, 1/3 mtl
Hindrich Olufsson, hust, 1/6 mtl
Hindrich Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Whytl.
mtl
1710 Gajemåla 1710
Swen Trullsson, hust, 1/3 mtl, 1 son
Häming Olufsson, hust, 1/6 mtl
Hindrick Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwitlåck, hust
mtl
1711 Gajemåla 1711
Swens änka, 1/3 mtl, 1 son
Hindrich Olsson, singel, 1/6 mtl
Hindrich Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Hwitlåck, hust
mtl
1712 Gajemåla 1712
Änkan 1/? mtl
Pär Swensson, singel, 1/6 mtl
Hämings änka ½? Mtl
Båtsm Hwitlock
mtl
1713 Gajemåla 1713
Måns Swensson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Pär Swänsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Hindrich Hwitlåck
mtl
1714 Gajemåla 1714
Måns Swensson, hust, ½ mtl
Pähr Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Hindrich Hwitlock
mtl
1715 Gajemåla 1715
Måns Swensson hust, ½ mtl
Pär Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Hwitlock
mtl
1716 Gajemåla 1716
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swänsson, hust, ½ mtl, dräng Trulls
Båtsm. Pär Trullsson, 2 inhyses
Båtsm. Hindrich Hwitlock
mtl
1717 Gajemåla 1717
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pähr Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Swänsson ½ mtl står överstruken
David Olsson, hust ,1/2 mtl
Gamle bonden Pähr Trullsson
Båtsm. Hindr. Hwitl.
mtl
1719 Gajemåla 1719
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pähr Månsson, hust, ¼ mtl
Daniel Olufsson, hust, ½ mtl
Båtsm Hindrich Hwitlock, hust.
mtl
1720 Gajemåla 1720
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrick Olsson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Hindrich Hwytlock
mtl
1721 Gajemåla 1721
Måns Swänsson, hust, ¼ mtl
Pähr Månsson, hust, ¼ mtl
Hind. Olufsson, hust, ½ mtl
mtl
1722 Gajemåla 1722
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Per Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Olsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Hindr. Hwitlåck, ogift
mtl
1723 Gajemåla 1723
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Erich Olsson, hust, ½ mtl, dräng Påfwell, 1 piga
Båtsm. Hindrick Hwytlock, hust
mtl
1724 Gajemåla 1724
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust ,1/4 mtl
Pär Swensson, ¼ mtl, bor i Bussamåla och brukar här, dräng heter Måns (osäker)
Erich Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrick Hwytlåck, hust
mtl
1725 Gajemåla 1725
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust ,1/4 mtl
Pär Svensson ¼ mtl, är själv skriven för Lassamåla?, 1 dräng
Henrichs änka ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Hindrich Hwitlock, hust
mtl
1726 Gajemåla 1726
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swensson ¼ mtl brukar men bor i Gusemåla, dräng Pär, 1 piga
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Hindrich Hwytlåck, hust
mtl
1727 Gajemåla 1727
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Hindrich Hwytlåck, hust
mtl
1728 Gajemåla 1728
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Hwytlåck, hust
mtl
1729 Gajemåla 1729
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Hwytlåck, hust
mtl
1730 Gajemåla 1730
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Hwytlåck, hust
mtl
1731 Gajemåla 1731
Måns Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Hindrich Hwytlåck, hust
mtl
1732 Gajemåla 1732
Måns Svensson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swensson, hust, ¼ mtl (Pär Larssons namn är överstruket och ersatt med Pär Swensson)
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Hwitlåck, hust
mtl
1733 Gajemåla 1733
Måns Svensson, hust, ½ mtl
Olof Hämingsson, singel, 1/8 mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Hwitlåck, hust
mtl
1734 Gajemåla 1734
(Måns Svensson står överst, men är överstruken)
Olof Hemingsson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Jon Hämingsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Hwitlåck, hust
Gamle bonden Måns Swensson, han sjuklig
mtl
1735 Gajemåla 1735
Olof Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Jon Hemingsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Vakant
Gamle bonden Måns Swensson, han sjuklig
mtl
1736 Gajemåla 1736
Olof Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swensson, hust, ¼ mtl,1 dotter
Pär Nilsson, hust (inget angivet mantal)
Båtsm. Jonas Hwitlåck, hust
Gamle bonden Måns Swensson, utgammal och utfattig
mtl
1737 Gajemåla 1737
Olof Henningsson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Swänsson, hust, ½ mtl, 1 dotter, dräng Håkan
Båtsm. Jonas Hwitlåck, hust
mtl
1738 Gajemåla 1738
Olof Henningsson, hust, ¼ mtl
Per Månsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Pär Swensson, hust, ½ mtl, 1 dotter, dräng Håkan
Båtsm. Jonas Hwitlock, hust
mtl
1740 Gajemåla 1740
Olof Hemmingsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Månssons änka ¼ mtl, son Pär
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Håkan (Enkling eller Eriksson??), singel, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Hwitlock
mtl
1741 Gajemåla 1741
Olof Hemmingsson (Hindriksson?), hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Håkan Hindriksson?, singel, 1 piga
Båtsm Jonas Hwitlåck, hust
mtl
1742 Gajemåla 1742
Olof Henriksson, hust ,1/2 mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Pär Swenssons änka, ¼ mtl, son Swen, 1 dotter
(Håkan Henriksson står överstruket)
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1743 Gajemåla 1743
Olof Henriksson, hust, ½ mtl, dräng Jon, 1 piga
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Pär Swenssons änka ¼ mtl, son Swen, 1 dotter
Båtsm Nils Hwitlock, hust
mtl
1744 Gajemåla 1744
Olof Henriksson, hust, ¼ mtl, dräng Matz, 1 piga
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Pär Swenssons änka, ¼ mtl, son Swen
Båtsman Hwitlock, hust
mtl
1745 Gajemåla 1745
Oluf Hemingsson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ½ mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm Hwitlock, hust
mtl
1746 Gajemåla 1746
Olof Henriksson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
And. Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1747 Gajemåla 1747
Olof Henriksson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1748 Gajemåla 1748
Olof Henriksson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ½ mtl
And. Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1749 Gajemåla 1749
Oluf Henriksson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1750 Gajemåla 1750
Olof Henriksson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Anders Pärsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1751 Gajemåla 1751
Olof Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Anders Pärsson, hust, 174 mtl
Båtsm. Nils Hwittlock, hust
mtl
1752 Gajemåla 1752
Olof Hemingsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin? (står d. Elin, noterad som piga)
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Swen och och piga Botil (Swen noterad som son)
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1753 Gajemåla 1753
Olof Hämingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, pig Botil
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Hwitlock, hust
mtl
1754 Gajemåla 1754
Olof Heningsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, pig. Botill
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Kirstina
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1755 Gajemåla 1755
Olof Hemingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1756 Gajemåla 1756
Olof Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlåck, hust
mtl
1757 Gajemåla 1757
Olof Hamingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hsut, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm Nils Hwitlock, hust
mtl
1758 Gajemåla 1758
Oluf Hemingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1759 Gajemåla 1759
Olof Hemingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1760 Gajemåla 1760
Olof Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1761 Gajemåla 1761
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
And Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1762 Gajemåla 1762
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1763 Gajemåla 1763
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Hwitlock, hust
mtl
1764 Gajemåla 1764
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, pigan Elin
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1765 Gajemåla 1765
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Gajemåla 1766
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Olof, piga Stina
Håkan Månsson, hust, 174 mtl, piga Elin
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1767 Gajemåla 1767
Swen ?Nilsson?, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, piga Elin, 2 gossar, 2 flickor
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, 2 flickor
Båtsm vakant
mtl
1768 Gajemåla 1768
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, quinfolk Kerstin, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse
Håkan Månsson, ¼ mtl, inhyses Stina, bräcklig. 2 gossar, 2 flickor
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Peter Hwitlock, hust, 2 gossar
mtl
1769 Gajemåla 1769
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, piga Elin, Stina inhyses, bräcklig, 2 gossar, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Petter Hwitlock, hust, 2 gossar
mtl
1770 Gajemåla 1770
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Olof, 1 gosse
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, piga Elin, inhyses Stina bräcklig, 2 gossar, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, 2 flickor
Båtsm Peter Hwitlock, hust, 2 gossar
mtl
1771 Gajemåla 1771
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof och Swen, 1 gosse
Håkan Månsson, hust ,1/4 mtl, pig Elin, 2 gossar, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, 2 flickor
Båtsm. Peter Hwitlock, hust, 2 gossar
mtl
1772 Gajemåla 1772
Swen Nilsson, hust, 1/12 mtl
Nils Swensson, hust, 1/6 mtl
Olof Pärsson, singel, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, pig Elin, 2 gossar, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, dräng Måns
Båtsm. Petter Hwitlock, hust, 2 gossar
mtl
1773 Gajemåla 1773
Ils Swensson, hust, ¼ mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Olof Pärsson, singel, ¼ mtl, dr. Swen? Och dess moder. Fadern utgammal
Håkan Månsson, hust ,174 mtl, son Måns 15 år, piga Elin
Anders Pärssons änka, dräng Måns
Båtsm. Petter Hwitlock, hust
mtl
1774 Gajemåla 1774
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhses, utgamla
Olof Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Swen dess mor. Fadern utgammal
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns 16 år, piga Elin, 2 gossar, 1 flicka
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgl.
Båtsm. Peter Whitlock, hust, 3 gossar
Inhyses: Christopher Mollerus, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1775 Gajemåla 1775
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgl
Olof Pärsson, singel, ¼ mtl, dr Swen, piga Elin, dess mor inhyses, utgammal
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Båtsm Petter Whitlock, hust, 3 gossar.
mtl
1776 Gajemåla 1776
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgl.
Olof Pärsson, singel, ¼ mtl, dr. Swen, piga Stina, dess mor inhyses, utgl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, piga Elin (Elsa?)
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, dess svärmor inhyses, utgammal
Båtsm Petter Hwitlock, hust, 3 gossar
Volenteuren Christopher Molenad, hust, utfattig, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1777 Gajemåla 1777
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgl, 1 gosse
Olof Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses, utgl.
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, piga Elin
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Hwitlock, hust, 3 gossar
Volenteuren Christopher Molenis, hust, 1 gosse, 1 flicka, inhyses, utfattiga.
mtl
1778 Gajemåla 1778
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, piga Elin, 1 gosse
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm Peter Hwitlock, hustrun sjuk och bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Volenteur Christopher Molerus, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1779 Gajemåla 1779
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
OlofPärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson,hust, ¼ mtl, gossen Pär, pigan Elin, 1 gosse
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Peter Hwitlock,hustrun sjuk och bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Volenteur Christopher Molerus, hust, 1 gosse, 1 flicka inhyses, utfattiga
mtl
1780 Gajemåla 1780
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, Son Måns, 1 gosse
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Hwitlock, hustrun sjuk och bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Volenteur Christopher Molerus, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1781 Gajemåla 1781
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses utgamla
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, 1 flicka
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm Petter Hwitlock, hustruk sjuk och bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
Volent. Christ. Molerus, hust, utfattiga
mtl
1782 Gajemåla 1782
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Hwitlock, hustrun sjuk och bräcklig, 4 gossar, 1 flicka
mtl
1783 Gajemåla 1783
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Ingred och Lena
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl
Sjöman Pär Håkansson, singel
Båtsm. Petter Hwitlock, hust, 4 gossar, 1 flicka
mtl
1784 Gajemåla 1784
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, döttrar Ingier och Lena
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Hwitlock, hust, 4 gossar, 1 flicka
mtl
1785 Gajemåla 1785
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, döttrar Ingre och Lena
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Vakant
mtl
1786 Gajemåla 1786
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, döttrar Ingre och Lena
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Hwitlock, ogift
Båtsmansänkan Kirstin, utfattig, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1787 Gajemåla 1787
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 2 flickor
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, döttrar Ingre och Lena
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Jonas Witlock, ogift
mtl
1788 Gajemåla 1788
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, döttrar Ingre? Och Lena
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Jonas Hwitlock, ogift
mtl
1789 Gajemåla 1789
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Gume Jönsson, hust, ¼ mtl, dr. Måns, dess föräldrar inhyses, gamla och bräckliga (möjl. Står det svärföräldrar?)
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Jonas Hwitlock, ogift
mtl
1790 Gajemåla 1790
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Jaensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Jonas Hwitlock, ogift.
mtl
1791 Gajemåla 1791
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Joansson, hust, ¼ mtl, dr. Måns
Staffan Swensson, ust, ¼ mtl, piga Katrina
Båtsm. Petter Hwitlock, ogift
mtl
1792 Gajemåla 1792
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Person, hust, ¼ mtl
Gume Joansson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, piga Catharina
Båtsm. Peter Hwitlock, ogift
mtl
1793 Gajemåla 1793
Nils Svennsson, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Petter
Olof Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Joansson, hust, ¼ mtl
Gumme Joansson, hust, ¼ mtl
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Hvitlock, hust
mtl
1794 Gajemåla 1794
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Petter
Olof Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Gumme Joansson, hust, ¼ mtl
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Hwitlock, hust
mtl
1795 Gajemåla 1795
Nils Svensson, hust, ¼ mtl, son Peter
Olof Persson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Gume Jaensson, hust, ¼ mtl
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl, piga Catrina
Båtsm Peter Witlock, hust
mtl
1796 Gajemåla 1796
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Petter
Olof Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Gumme Jonsson, hust, ¼ mtl
Staffan swensson, hust, ¼ mtl, piga Katrina
Båtsm. Petter Hvitlock, hust
mtl
1797 Gajemåla 1797
Nils Svensson, ¼ mtl, son Petter
Olof Persson hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingrid
Gumme Swenssons änka ¼ mtl, dräng Anders
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Maria, piga Catrina
Båts. Petter Hvitlock, hust
mtl
1798 Gajemåla 1798
Nils Svenssons änka, ¼ mtl, dräng Petter
Olof Persson, hust, ¼ mtl, son Petter, dotter Ingrid
Gumme Joanssons änka, ¼ mtl, dr Petter
Staffan Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Maria, piga Kerstin
Båtsm. Petter Hvitlock, hust
mtl
1799 Gajemåla 1799
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Maria
Olof Pehrsson, hust, ¼ mtl, son Peter, döttrar Cajsa, Ingrid, 1 flicka
Gume Janssons änka, ¼ mtl, dr Peter, 2 flickor
Staffan Swänsson, hust, ¼ mtl, dotter Maria, piga Catrina, 1 flicka
Båtsman Pehr Wahlberg, hust
mtl
1800 Gajemåla 1800
Nils Svensson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Maria
Olof Persson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingrid och Caisa, 1 flicka
Gumme Jaenssons änka, ¼ mtl, drängen Peter, 2 flickor
Staffan Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Maria, piga Catrina
Båtsm. Per Wahlberg, hust, 1 flicka


 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka