Mantalslängder för Brinkabo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Brinkabo 1633
Carl Nilsson i Brinkabo
Ibidem:
Carl i Brinkabo
jb
1635 Brinkabo 1635
Anders i Brinkaboda
Ibidem:
Ej namngiven bonde
jb
1638 Brinkabo 1638
Carl i Brinkabo
Ibidem:
Carl i Brinkabo
jb
1640 Brinkabo 1640
Carl i Brinkabo
Ibidem:
Carl i Brinkabo
jb
1642 Brinkabo 1642
Carl i Brinkaboda
Ibidem:
Carl i Brynkaboda
jb Torparen Pär i Ranaryd omnämns
1644 Brinkabo 1644
Carl i Brinkaboda, hust, 1 dotter, 1 helt hemman
Ibidem:
Carl i Brinkaboda, hust, 1 dräng, 1 helt hemman
mtl
1645 Brinkabo 1645
Carl Nilsson i Brinkabo, singel. ½ hemman
Ibidem:
Carl Persson?, hust, 1 helt hemman
mtl
1646 Brinkabo 1646
Carl Nilsson i Brinkaboda, hust, ½ hemman
Ibidem:
Carl Persson i Brinkabo, hust, 1 helt hemman
mtl
1647 Brinkabo 1647
Carl Nilsson i Brinkabo, hust, 1 helt hemman
Ibidem:
Carl Persson i Brinkabo, hust, 1 helt hemman
mtl
1648 Brinkabo 1648
Carl Nilsson i Brinkabo, hust, 1 son
Ibidem:
Carl Persson i Brinkabo, hust
mtl
1649 Brinkabo 1649
Carl Nilsson, hust, 1 son, 1 helt hemman
Ibidem:
Dräng Per Carlsson i Brinkabo, 1 helt hemman
mtl
1650 Brinkabo 1650
Carl Nilsson i Brinkabo, hust (endast hustrun står markerad i mtl, ett stort kryss står invid namnet)
Ibidem:
Dräng Per Carlsson i Brinkabo
mtl
1651 Brinkabo 1651
Per Carlsson i Brinkabo, hust (endast hustrun noterad i mantalslängden)
mtl
1652 Brinkabo 1652
Per Carlsson i Brinkabo, hust
mtl
1653 Brinkabo 1653
Carl Nilsson, hust, båda åldriga
Lars, hust, ibidem
Håkan Persson, singel, ibidem
Ibidem:
Per Carlsson i Brinkabo, hust
(Raneryd är öde)
mtl
1654 Brinkabo 1654
Carl Nilsson, hust, båda åldriga
Ibidem:
Håkan Persson, hust
Ibidem:
Per Carlsson i Brinkabo, hust
Inhyses: Gamle casserat knekt, fattiga, Per Biörnsson i Brinkabo, hust
(änkan Botill i Ranaryd, åldrig)
mtl
1655 Brinkabo 1655
Håkon Pärsson i Brinkabo, hust
Ibidem:
Per Carlsson i Brinkabo, hust
Inhyses: Peer Biörnsson i Brinkabo, hust
Lars ibm, hust
(änkan i Raneryd)
mtl
1660 Brinkabo 1660
Pehr i Brinkabo, hust
Ibiem:
Biörn i Brinkabo, hust
Inges hustru i samma gård
mtl
1663 Brinkabo 1663
Måns Jönsson
Ibidem:
Per Carlsson
jb Carl, torpare i Raneryd, omnämnes
1664 Brinkabo 1664
Måns Jönsson
Ibidem:
Per Carlsson
jb
1665 Brinkabo 1665
Inge i Brinkeboo
Ibidem:
Per Carlsson
jb
1666 Brinkabo 1666
Måns Jönsson
Ibidem:
Per Carlsson
jb
1667 Brinkabo 1667
Jöns (Måns?) Joansson i Brinkabo, hust
Biörn Månsson i samma gård, hust (även noterad som båtsman)
Ibidem:
Peder Carlsson?? i Brinkabo, hust
mtl
1668 Brinkabo 1668
Måns Jonsson i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Ranery ¼ mtl brukas under Brinkabo
Ibidem:
Pär Carlsson i Brinkabo, hust
mtl
1669 Brinkabo 1669
Måns Jonnsson i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Ranery brukas under Brinkabo
Ibidem:
Pär Carlsson i Brinkabo, hust
mtl
1670 Brinkabo 1670
Måns Jonsson i Brinkabo, hust
Raneryd brukas under Brinkabo
Ibidem:
Pär Carlsson i Brinkabo, hust
mtl
1671 Brinkabo 1671
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Raneryd brukas under Brinkabo
Ibidem:
Pär i Brinkaboda, hust, 1 dotter
mtl
1673 Brinkabo 1673
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Ibidem:
Per i Brinkabo, hust
Nils i samma gård, förlofvat
mtl SVAR Förlofvat trol förlofv. Båtsman
1675 Brinkabo 1675
Måns i Brinkabo
Ibidem:
Pär i Brinkabo
jb
1676 Brinkabo 1676
Måns i Brinkabo
Ibidem:
Pär i Brinkabo
jb
1677 Brinkabo 1677
Måns i Brinkabo
Ibidem:
Per i Brinkabo
jb
1678 Brinkabo 1678
Måns i Brinkabo
Ibidem:
Per i Brinkabo
jb
1679 Brinkabo 1679
Måns i Brinkabo
Ibidem:
Per i Brinkabo
jb
1680 Brinkabo 1680
Måns i Brinkabo
Ibidem:
Pär i Brinkabo
jb
1681 Brinkabo 1681
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr i Brinkabo, singel, 1 son
Soldat Nils i samma gård brukar, hust
mtl
1682 Brinkabo 1682
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr i Brinkaboa, singel, 1 son
Soldat Nils i samma gård, brukar, hust
mtl
1685 Brinkabo 1685
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust, 1 son
Ibidem:
Pehr i Brinkabo, singel, 1 piga
Nils i samma gård, hust
mtl
1686 Brinkabo 1686
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust, 1 son
Ibidem:
Pehr i Brinkabo, singel, 1 dotter
Båtsm. Nils i samma gård, hust
mtl
1687 Brinkabo 1687
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust
Båtsm. Pehr Utter i samma gård
Ibidem:
Per Carlsson ibidem, singel, 1 inhyses
Båtsm. Nils S i samma gård, hust
mtl
1688 Brinkabo 1688
Måns i Brinkabo, hust
Biörn i samma gård, hust, 1 son
Båtsm. Pehr Utter i samma gård
Ibidem:
Pehr Carlsson, singel, 1 son
Gierdt i samma gård, hust
Båtsm. Nils S i samma gård, hust
mtl
1689 Brinkabo 1689
Måns i Brinkabo, hust
Swen i samma gård, hust, 1 son, 1 dotter
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Karlsson, singel, 1 son
Gierdt i samma gård, hust
Båtsm. Nils S i samma gård, hust
mtl
1690 Brinkabo 1690
Raneryd underlagt ½ mtl
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Månsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Per Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son
Giert Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1691 Brinkabo 1691
Rannaryd underlagt, ½ mtl
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Månsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1692 Brinkabo 1692
Ranaryd underlagt, ½ mtl
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Carlsson, hust, ½ mtl, 1 son
Nils Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1693 Brinkabo 1693
Ranneryd underlagt ½ mtl
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Månsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Svensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1694 Brinkabo 1694
Raneryd underlagt, ½ mtl
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Biörn Månsson, hust, 1/6 mtl
Pehr Biörnsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1695 Brinkabo 1695
Kanneryd underlagt ½ mtl
Måns Joonsson, hust, 1/3 mtl, 1 son
Biörn Månsson, hust, 1/6 mtl
Pehr Biörnsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son, 1 piga
Nills Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Brink, hust
mtl
1696 Brinkabo 1696
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Månsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Utter
Ibidem:
Pehr Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son
Niels Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Brink, hust
mtl
1697 Brinkabo 1697
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Borie (Biorn?) Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Utter, hust
Ibidem:
Pehr Carlsson (Trullsson?), singel, 1 son, 1 piga
Nills Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Brink, hust
mtl
1698 Brinkabo 1698
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Börge Pehrssons änka, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nr 151 Pehr Utter
Ibm:
Pehr Carlsson, singel, ½ mtl, 1 son, 1 piga
Nills Svensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nr 152 Pehr Brink, hust
mtl
1699 Brinkabo 1699
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Pehrssons enka, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Utter
Ibm:
Pehr Carlsson, utfattig. Son Heming (Fleming?) (afhar berättelse??)
Nills Swensson, hust, ½ mtl
Gert Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Brinck, hust
mtl
1700 Brinkabo 1700
Måns Joansson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Pehrssons änka, 1/8 mtl, 1 dräng
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Utter
Ibm:
Pehr Carlsson, inhyses
Nills Svensson, ½ mtl, 1 dotter. Notering: Hustrun varit uhrsinnig i 5 åhr. Sonen fallna i Bråt (anm. == typ epilepsi)
Gert Jonnson, hust ,1/2 mtl
Cassesrad båtsm. Pehr Brinck
mtl
1701 Brinkabo 1701
Måns Jonnson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Pehrssons änka, 1/8 mtl, 1 dräng
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Utther, död
Ibidem:
Nills Swensson, ½ mtl, hustrun krympling? I 6 år
Gert Jonnson, hust, ¼ mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Brink, hust
mtl
1702 Brinkabo 1702
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörns änka, 1/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Per Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, singel, ¼ mtl
Giert Jonnsson, hust, 1/8 mtl, hust
Gumme Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Brink
mtl
1703 Brinkabo 1703
Måns Joansson, hust, ¼ mtl, 1 son
Biörn Perssons Änka, 1/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Persson Utter, hust
Ibidem:
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Giert Joansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Brink,
mtl
1704 Brinkabo 1704
Måns Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Per Åslesson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng, 1 inhys (kvinna?)
Per Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per Persson Utter, hust
Ibidem:
Nills Swensson, hust, ½ mtl, 1 utfattig
Giert Jönnsson, hust, ¼ mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Oluf Brink
mtl
1705 Brinkabo 1705
Änkan, 1/8 mtl
Johan Månsson, singel, 1/8 mtl
Per Åslesson, hust, ¼ mtl
Per Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Per Utter, hust
Ibidem:
Nils Swensson, singel, ½ mtl, 1 son
Giert Jonnsson, hust, ¼ mtl
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Brink, hust
mtl
1706 Brinkabo 1706
Johan Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Pähr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pähr Utter, hust
Ibm:
Nils Swänsson, singel, ½ mtl, 1 son
Giert Jonsson, hust, ¼ mtl
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Brink, hust
mtl
1707 Brinkabo 1707
Johan Månsson, singel, ¼ mtl
Per Åslesson, hust, 1/8 mtl
Per Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per Utter, hust
Ibidem:
Nils Svensson, singel, ½ mtl, 1 son
Giert Jonnsson, hust, ¼ mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Brink, hust
mtl
1708 Brinkabo 1708
Johan Månsson, singel, ¼ mtl
Pehr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Utter, hust
Ibidem:
Nils Swensson, singel, ½ mtl, 1 son
Giert Jönsson, hust, ¼ mtl
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Brinck, hust
mtl
1709 Brinkabo 1709
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pehr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Pähr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pähr Utter, hust
Ibidem:
Nils Swänsson, singel, ½ mtl, 1 son
Giert Jonnsson, hust, ¼ mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Brinck, hust
mtl
1710 Brinkabo 1710
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Pähr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Pähr Utter, hust
Ibidem:
Nils Svensson, singel, ½ mtl, 2 söner, 1 piga
Giert? Jonnsson, hust, ¼ mtl
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Brink, hust
mtl
1711 Brinkabo 1711
Johan Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Olsson, singel, 1/8? mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Swensson, hust, 1 mtl
Båtsm. Oluf Brink, hust
mtl
1712 Brinkabo 1712
Johan Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Börge Staffansson, hust, 1/8 mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils ?Jonnsson? (Svensson??), singel
Olof Håkansson, hust ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Oluf Brink, hust
mtl
1713 Brinkabo 1713
Johan Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Börje Staffansson, hust, 1/8 mtl
Pär Börjesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonnsson, hust, ¼ mtl
Oluf Håkansson, hust, ¾ mtl, 1 dräng
Båtsm. Lars? Månsson Brink, utfattig?
mtl
1714 Brinkabo 1714
Johan Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Börje Staffansson, hust, 1/8 mtl
Pähr Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Oluf Håkansson, hust, ¾ mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Brink
mtl
1715 Brinkabo 1715
Johan Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Börge Staffansson, hust, 1/8 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Utter, hust
Ibm:
Nils Jonsson, hust, ½ mtl
Oluf Håkansson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Måns Brink
mtl
1716 Brinkabo 1716
Johan Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Börge Staffansson, hust, 1/8 mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibid:
Nils Jonsson, hust, ½ mtl
Oluf Håkansson, hust, ½ mtl, dräng Gume
Båtsm. Måns Brink
mtl
1717 Brinkabo 1717
Johan Månsson, brukar, 1/8 mtl (räknas ej in mantalslängden
Nils Månsson, brukar 1/8 mtl (räknas ej in i mantalslängden)
Börje Staffansson 1/8 mtl (räknas ej in i mantalslängden)
Pähr Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pähr Utter, hust
Ibidem:
Nills Jonsson, hust, ½ mtl
Oluf Johansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1718 Brinkabo 1718
Johan Månsson, brukar, 1/8 mtl (räknas ej in i mantalslängden
Nils Månsson, brukar, 1/8 mtl (räknas ej in i mtl)
Pähr Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Utter, hust
Ibm:
Nils Jonsson, hust, ½ ml
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Brink
mtl
1720 Brinkabo 1720
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibm:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Oluf Håkansson, hust, ¾ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1721 Brinkabo 1721
Johan Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Biörnsson, hust, ¼ mtl
Pähr Utter, hust (bör vara båtsman?)
Ibm:
Nills Jonsson, hust, ¼ mtl
Oluf Håkansson, hust, ¾ mtl, dräng Nils
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1722 Brinkabo 1722
Johan Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Pär Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Utter, hust
Ibm:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1723 Brinkabo 1723
Johan Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, Måns (Måns står markerad som piga)
Pär Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Utter, hustrun ”stunfwar” i Björnetatorp?
Ibm:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, dräng Anders
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1724 Brinkabo 1724
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1725 Brinkabo 1725
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, 1 dräng
Båts. Måns Brink, hust
mtl
1726 Brinkabo 1726
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl, drängen Joan
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, dräng Joan
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1727 Brinkabo 1727
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1728 Brinkabo 1728
Johan Månsson, hust, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson (Börgesson?) hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1729 Brinkabo 1729
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1730 Brinkabo 1730
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Birönsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1731 Brinkabo 1731
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, brukar i Backabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1732 Brinkabo 1732
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter brukar i Backabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust. ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1733 Brinkabo 1733
Johan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Utter, brukar i Backabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¼ mtl
Johan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1734 Brinkabo 1734
Johan Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, brukar i Backabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust 1/2 mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Brinkt
mtl
1735 Brinkabo 1735
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter brukar i Bockabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ½ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1736 Brinkabo 1736
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Pär Utter brukar i Backabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, son Nils, 1 dotter
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1737 Brinkabo 1737
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter brukar i Backabo
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, son Nils, 1 dotter, dräng Svän
Båtsm. Måns Brink
mtl
1738 Brinkabo 1738
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, son Nills
Båtsm.Måns Brinck, hust
mtl
1739 Brinkabo 1739
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Jan
Pär Biörnsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Utter, brukar gård i Parismåla?
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, son Nils
Båtsm. Måns Brink, hust (notering i kanten jag ej kan läsa)
mtl
1740 Brinkabo 1740
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Jon
(Överstruken: Pär Biörnsson, 1/8 mtl)
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Gamal bonden Pär Biörnsson, hust, han utgammal
Båtsm. Pär Utter, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Olof Håkansson, hust, ¾ mtl, son Nils
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1741 Brinkabo 1741
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Utter, hust
Gamle bonden Pär Biörnsson, hust, han utgammal
Ibm:
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ tl, son Nils
Båtsm. Måns Brinck, hust
mlt
1742 Brinkabo 1742
Jan Jonsson??, singel, ¼ mtl, dräng Peter
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Utter, brukar gård i Pärsmåla
Gamle bonden Pär Biörnssons änka
Dito, Jan Månsson, hust, han bräcklig
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Olof Håkansson, hust, ¾ matl, son Swen
Nils Ohlsson, singel, 3/8 mtl
Båtsm Måns Brinck, hust
mtl
1743 Brinkabo 1743
Jan Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Peter
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Utter, vakant
Förra bonden Jan Månsson, hust, han bräcklig
Ibidem:
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Sven Ohlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Nils Ohlsson, singel, 3/8 mtl, dess moder inhyses
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1744 Brinkabo 1744
Jon Jansson, singel, ¼ mtl, dräng Pär
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Utter vakant
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Ohlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Nils Ohlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga, dess moder
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1745 Brinkabo 1745
Nils Larsson, singel, ¼ mtl, dräng Per, 1 piga
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Utter vakant
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Nils Ohlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Brink vakant
mtl
1746 Brinkabo 1746
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Utter vakant
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, singel, 3/8 mtl, dräng Jacob, 1 piga
Nils Ohlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Brink, vakant
mtl
1747 Brinkabo 1747
Nils Larsson, hust, 1/8 mtl
Petter Jonsson, singel, 1/8 mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Utter vakant
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Brink vakant
mtl
1748 Brinkabo 1748
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Olof Utter, ogift
Gamle bonden Jon Jonsson, hust, inhyses
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Olsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Olsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jacob Olsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns brink, hust.
mtl
1749 Brinkabo 1749
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Jonn Jonsson, singel, ¼ mtl
Gamle bonden Jonn Jonnsson, hust, han utgammal
Båtsm. Olof Utter, ogift
Ibidem:
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl, son Nills (el Måns?), dotter Karin?
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Nills Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingeborg
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1750 Brinkabo 1750
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jan (står i kolumnen för son, osäkert vilket han är), piga Ingre
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Gamle bonden Jon Jonsson, hust, han utgammal
Båtsm. Olof Ritter, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, singel, ¼ mtl
Sven Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Nils Ohlsson, singel, ¼ mtl
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl
Gamla bonden Nils Jönsson, hust, han utgammal
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1751 Brinkabo 1751
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, piga Elin. Notering: dräng Joan? Till Algutsboda socken, Hermanstorp
Joan Jönsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Olof Utter, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, singel, ¼ mtl, dotter Karin
Sven Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Märta
Jakob Ohlsson, singel, ¼ mtl
Gamle bonden Nils Jönnsson, utgammal
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1752 Brinkabo 1752
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, pig Elin
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Olof Utter, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Lisa
Jacob Ohlsson, singel, piga Kierstin
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1753 Brinkabo 1753
Nils Larsson, ust, ¼ mtl, dräng Jon
Petter Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär
Gamle bonden Jon Jonsson har intet bruk, njuta av jorden
Båtsm. Olof Utter, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Lisa
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Måns Brinck, änkling
mtl
1754 Brinkabo 1754
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jan, piga Lisa
Petter Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär
Gamle bonden Jon Jonsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Olof (…), ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl, pig. Ingred
Båtsm. Måns Brinck, änkling
mtl
1755 Brinkabo 1755
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jan
Petter Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Elin
Båtsm. Bangthal, vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingerd
Båtsm. Måns Brinck, änkling
mtl
1756 Brinkabo 1756
Nils Larsson, hust ,1/4 mtl, dräng Olof
Petter Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Giertru
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, piga Catharina
Jacob olsson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Båtsm. Brinck vakant
mtl
1757 Brinkabo 1757
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, pig. Ingred
Petter Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Elin
Pär Jonsson, singel, 1/8 mtl
Båsm vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Maja
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Båtsm. Vakant
mtl
1758 Brinkabo 1758
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Gume, piga Ingre
Petter Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Giertru
Pär Jonsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust,1/4 mtl
Nils Ohlsson, singel, ¼ mtl, pig Ingred
Båtsm. Vakant
mtl
1759 Brinkabo 1759
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon
Petter Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Giertru
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Jacob Ohlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Båtsm. Vakant
mtl
1760 Brinkabo 1760
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Isak
Petter Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Gertru
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Barthal, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Brink, ogift
mtl
1761 Brinkabo 1761
Nils Larsson, hust, ¼ mtl
Petter Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Giertru
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Back(..), hust
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Peter Brinck, ogift
mtl
1762 Brinkabo 1762
Nils Larsson, hust, ¼ mtl
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Brugthul?, hust
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Ingier
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Brinck, ogift
mtl
1763 Brinkabo 1763
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jöns, dotter Caisa
Peter Jonssons änka, 1/8 mtl, dräng Isak
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Catharina
Båtsm. Jon Bangitsel?, hust
Ibidem:
Nils Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Giertrud
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Måns
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Peter Brinck, ogift
mtl
1764 Brinkabo 1764
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Jan Jonsson, singel, 1/8 mtl
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Brungtfall? Vakant
Affsk. Båtsm. Jon Brungtfall, han bräcklig
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Måns
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Brink, hust
mtl
1765 Brinkabo 1765
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Karin
Båtsm Bantgal vakant
Afsk. Båtsm. Jon Bantgal, utgammal, har intet bruk
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Måns
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Brinck vakant
mtl
1766 Brinkabo 1766
Nils Larsson, hust, ¼ mtl, döttrar Caisa, Lena, 4 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Pär Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Karin
Båtsm. Vakant
Affsk. Båtsm. Jon Brugthal, hust, utfattiga
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Måns, piga Lisbet, 1 gosse, 1 flicka
Jacob Ohlsson, ust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Brink vakant
Inhyses quinnfolket Ingian, tigger
mtl
1767 Brinkabo 1767
Nils Larssons änka, ¼ mtl, dräng Jöns, piga Lena, 4 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pär Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Brita
Båtsm. Bengthel vakant
Afsk. Båtsm. Jon Bengthel, hust, utfattiga
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar,1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Isak, piga Lisbet, 1 gosse,1 flicka
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Brinck vakant
Inhyses quinnfolket Ingier, tigger
mtl
1768 Brinkabo 1768
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 4 gossar,2 flickor
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm Brugtal, vakant
Affsk. Dito Jon Brugtal, hust, utfattiga
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, Inhyses Olof, bräcklig, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Isak, piga Lisbet, 1 gosse,1 flicka
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Brinck vakant
Inhyses qvinnfolket Ingier, tigger
mtl
1769 Brinkabo 1769
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jån, 4 gossar, 2 flickor
Jon Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar,1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Isak, piga Kirstin, 1 gosse, 1 flicka
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Brink vakant
mtl
1770 Brinkabo 1770
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 2 flickor
Jon Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar,1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Isak, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Brink vakant
mtl
1771 Brinkabo 1771
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl, döttrar Lena, Maria
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar,1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl,dräng Pär, dotter Stina, piga Maja
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Brink vakant
mtl
1772 Brinkabo 1772
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl, döttrar Lena, Caisa
Gifte drängen Pär Svensson, hust
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Giertru, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Stina
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Brinck vakant
mtl
1773 Brinkabo 1773
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Jan 1 år, dotter Lena, 3 gossar
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 4 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Olssons änka, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Stina, 1 gosse
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Pär Torsson, hust, 1 flicka, utfattiga
Båtsm Brink vakant
mtl
1774 Brinkabo 1774
Nils Carlsson, hust ,1/6 mtl, son Jaen 16 år
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl
Jån Jönsson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 4 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Kierstin, 1 gosse
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Brink, hust, 1 flicka
mtl
1775 Brinkabo 1775
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Jan, dotter Caisa
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl
Jon Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär 16 år, 2 gossar, 4 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Kierstin, 1 gosse
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Måns Brinck, hust, 1 flicka
mtl
1776 Brinkabo 1776
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, söner Joen, Petr 16 år
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl
Joen Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 4 flickor
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Kierstin, 1 gosse
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse,1 flicka
Båtsm Måns Brink, hust, 1 flicka
mtl
1777 Brinkabo 1777
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, söner Joen och Petr
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Kierstin, 1 gosse
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Magnus
Båtsm. Måns Brink, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1778 Brinkabo 1778
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Jan
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl
Jan Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar,1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1779 Brinkabo 1779
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, söner Jan och Jon, 1 flicka
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Danjel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Sven Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Caisa
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Brink, hust
mtl
1780 Brinkabo 1780
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, söner Joen och Jon, 1 flicka
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joen Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Caisa
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brinck, hust
mtl
1781 Brinkabo 1781
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Joen, 1 gosse
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joen Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Daniel Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas,1 gosse, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Elin, dess S.föräldrar, gamla och bräckliga
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Caisa
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Båtsm Måns Brinck.
mtl
1782 Brinkabo 1782
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, söner Joenm, Petter och Sven
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Joen Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Boman vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, dräng Per, piga Caisa, 3 flickor
Jacob Ohlsson, hust, ¼ mtl, 3 flickor
Båtsm. Måns Brinck, ogift
mtl
1783 Brinkabo 1783
Nils Carlsson, hust, 1/6 mtl, söner Petter och Swen, piga Elin
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jån Jönsson, hust, 1 /8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Boman vakant
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas,1 gosse, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, dräng Pär, piga Caisa
Jakob Ohlsson, ¼ mtl, dotter Stina, hustrun sängliggande
Båtsm. Måns Brink, ogift
mtl
1784 Brinkabo 1784
Petter Nilsson, singel, 1/6 mtl, dräng Swen, dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jån Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Båtsm. Magnus Boman, ogift
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, dess mor, fadern bräcklig och utgammal
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Caisa
Jacob Ohlsson, ¼ mtl, dotter Stina, hustrun sjuk och bräcklig
Båtsm Måns Brinck, ogift
mtl
1784 Brinkabo 1784
Petter Nilsson, singel, 1/6 mtl, dräng Swen, dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jån Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Båtsm. Magnus Boman, ogift
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, dess mor, fadern bräcklig och utgammal
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Caisa
Jacob Ohlsson, ¼ mtl, dotter Stina, hustrun sjuk och bräcklig
Båtsm Måns Brinck, ogift
mtl
1785 Brinkabo 1785
Petter Nilsson, singel, 1/6 mtl, dräng Sven, dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Joen Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Boman, ogift
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Stina
Jacob Ohlsson, ¼ mtl, dotter Stina, hustrun sjuk och bräcklig
Båtsm. Måns Brink, ogift
mtl
1786 Brinkabo 1786
Petter Nilsson, singel, 1/6 mtl, dr. Sven, dess ?svärföräldrar? Inhyses, utgamla
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus piga Lena
Jacob Ohlsson, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Måns Brinck, ogift
mtl
1787 Brinkabo 1787
Petter Nilsson, hust, 1/6 mtl, dräng Sven, dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Svensson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm. Magnus Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, pigor Stina och Annika
Nils Ohlssons änka, ¼ mtl, son Olaus, piga Lena
Jakob Ohlsson, singel, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Måns Brinck, ogift
mtl
1788 Brinkabo 1788
Petter Nilsson, hust, 1/6 mtl, dräng Sven, dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Swensson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Stina
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Magnus Boman, ogift
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, pigor Stina och Anicka
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal
Jakob Ohlsson, singel, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Måns Brinck, ogift
mtl
1789 Brinkabo 1789
Petter Nilsson, hust, 1/6 mtl, dräng Sven, dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Swensson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Stina
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, dess mor inhyses utgammal, 1 flicka
Nicklas Pettersson, hust, ¼ mtl, piga Ingred, (svär?)fadern inhyses utgammal
Båtsm. Måns Brinck, ogift
mtl
1790 Brinkabo 1790
Petter Nilssons änka, 1/8 mtl, dräng Peter?
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Pehr Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Mag. Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal
Nicklas Pettersson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Båtsm. Måns Brinck, ogift
mtl
1791 Brinkabo 1791
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Sven och dess s.föräldrar
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Juan Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Pehr Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Gertrud
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Lena
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Marja, dess moder
Niklas Pettersson, ¼ mtl, bor i Gusemåla
Båtsm. Lars Brink, ogift
mtl
1792 Brinkabo 1792
Juan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dess svärföräldrar inhyses
Peter Svensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Juan Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Stina
Per Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, ¼ mtl, abs. Dräng Jonas, dotter Gertrud
Petter Persson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Maria, dess (…) (trol inhyses en moder eller svärmoder, texten försvinner i kanten)
Niklas Pettersson, ¼ mtl, bor i Gusemåla
Båtsm. Lars Brinck, ogift
mtl
1793 Brinkabo 1793
Juan Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Maria, dess svärföräldrar
Petter Swensson, hust, 1/8 mtl
Juan Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, dotter Stina
Pehr Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, ¼ mtl, son Jonn dotter Gertrud
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses bräcklig
Staffan Karlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Brinck, hust
mtl
1794 Brinkabo 1794
Joan Nilsson, hust, 1/8, piga Agda, dess far inhyses (..)
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas
Juan Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Pehr Jonsson, singel, 1/8 mtl, son Peter, dotter Maria
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, ¼ mtl, son Juan
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Lena, dess inhyses (föräldrar)
Staffan Karlsson, hust, ¼ mtl, piga Kajsa
Båtsm. Lars Brink, hust
mtl
1795 Brinkabo 1795
Jaen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Peter Svensson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas
Jaen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Jonas Pehrsson, singel, dräng Per, piga Gertrud, dess far inhyses, bräcklig.
Båtsm. M. Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, 1/12 mtl, son Jaen, dotter Stina
Piga Lena Nilsdotter, 1/6 mtl, dräng Peter
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Cajsa
Båtsm. Lars Brinck, hust
mtl
1796 Brinkabo 1796
Jaen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl
Jaen Jonsson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, dotter Stina
Jonas Pehrsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess far inhyses, bräcklig
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nils Änka, 1/12 mtl, dotter Stina
Piga Lena Nilsdotter 1/6 mtl, dräng Petter
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Lars Banck, hust
mtl
1797 Brinkabo 1797
Jaen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas, dotterKajsa
Jonas Pettersson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Jonas Persson, hust, 1/8 mtl, dess far inhyses, bräcklig.
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilss änka, 1/12 mtl, dotter Stina
Måns Persson, hust, 1/6 mtl
Petter Persson, hust, ¼ mtl
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Maija, dess mor inhyses, bräcklig
Staffan Karlsson, hust, ¼ mtl, pigan Kajsa
Båtsm. Lars Banck, hust
mtl
1798 Brinkabo 1798
Jean Nilsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, son Niklas
Jonas Pettersson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jonas Persson, hust, 1/8 mtl, dess far inhyses, utgammal
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, 1/12 mtl, son Juan, dotter Ingrid
Måns Persson, hust, 1/6 mtl
Petter Persson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Ingrid
Båtsm. Lars Bank, hust
mtl
1799 Brinkabo 1799
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr Peter, 1 gosse, 2 flickor
Peter Svänsson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Petersson, hust, 1/8 mtl, piga Elin, dess föräldrar inhyses, bräckliga, 1 gosse
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Pehrsson, hust, 1/6 mtl, dräng Peter, 1 gosse
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Segrid, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Lars Banck, hust
mtl
1800 Brinkabo 1800
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter, piga Maria
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Pettersson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Jonas Persson, hust, 1/8 mtl, dess far inhyses, utgammal, 1 gosse
Båtsm. Magnus Boman, hust
Ibidem:
Nils Nilssons änka, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Persson, hust, 1/6 mtl, dräng Peter, 1 flicka
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl, son Olaus, dotter Caisa, 1 flicka
Olaus Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Lena, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Lars Banck, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka