Mantalslängder för Kullen, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Kullen 1632
Pär i Kullen
jb
1635 Kullen 1635
Peder i Kullen
jb
1638 Kullen 1638
Olof i Kullen (närmast oläsligt)
jb
1640 Kullen 1640
Oloff i Kullen
jb
1642 Kullen 1642
Oloff i Kullen
jb
1644 Kullen 1644
Oluf i Kullan, hust
Anders Fransson? (Svensson?) Ibidem, singel
mtl
1645 Kullen 1645
Oluf i Kullan, hust
mtl
1646 Kullen 1646
Oluff i Kullen, hust
mtl
1647 Kullen 1647
Oloff i Kullen, hust
Nills i samma gård, singel
mtl
1648 Kullen 1648
Oloff i Kullen, hust
Nills ibidem, hust
mtl
1649 Kullen 1649
Oloff i Kullen, hust
Håkan Ibidem, singel
mtl
1650 Kullen 1650
Oloff i Kullen, hust, 1 son
Nils ibidem, singel
mtl
1651 Kullen 1651
Oloff i Kullen, hust, 1 son
Nils ibm, singel
mtl
1652 Kullen 1652
Oloff i Kullen, hust, 1 son (bonden ej inräknad i mtl)
Nills ibidem, singel
mtl
1653 Kullen 1653
Oluf i Kullen, hust, 1 dotter
Nielss ibidem, hust
Inhyses:
Sohne Håkansson i Kullen, hust, knekt och fattig
mtl
1654 Kullen 1654
Oluf i Kullen, hust, 1 dotter
Nills ibidem, hust
Inhyses soldat Sohne Håkansson i Kullen, hust, knekt och utfattig
mtl
1655 Kullen 1655
Oluf i Kullen, hust, 1 son
Niells ibm, hust
Inhyses:
Soldat Sone Håkansson, hust
mtl
1660 Kullen 1660
Olof Mårtensson i Kullen, hust
Mårten i samma gård, hustrun ”fallen i Brååtg”
mtl
1663 Kullen 1663
Oluf i Kullan
jb
1664 Kullen 1664
Sidan saknas i jordeboken


1665 Kullen 1665
Oluf i Kullen
jb
1666 Kullen 1666
Oluf i Kullan
jb
1667 Kullen 1667
Olof Mårtensson? I Kullen, hust
Nills Wargs i samma gård, hust
mtl
1668 Kullen 1668
Olof i Kullen, hust
Nils i samma gård, hust
Salpetersjudare Pär Nilsson
mtl
Mtl sid 645

1669 Kullen 1669
Oluff i Kullen, hust
Niels i samma gård, hust
mtl
1670 Kullen 1670
Oluf i Kullen, hust
Nils i samma gård, hust
Mårten och hust inhyses i samma gård (1 inhys, 1 utfattig)
mtl
1671 Kullen 1671
Olof i Kullen, hust
Nils i samma gård, hust
Mårten och hust inhyses i samma gård
Ryttare Håkan i samma gård, hust
Niels i Kulla, hust, 1 son, 1 piga
mtl
Sid 621 och 623 (Nils nr 2)

1673 Kullen 1673
Oluf i Kullen, 1 piga, 1 inhyses utfattig. (Oluf själv är ej medtagen i mantalslängden, endast hustrun)
Håkan i samma gård, hustru
Nils i samma gård, hustru
mtl SVAR
1675 Kullen 1675
Oluf i Kullan
jb
1676 Kullen 1676
Oluf i Kullan
jb
1677 Kullen 1677
Åsle i Kullen
jb
1678 Kullen 1678
Åsle i Kullan
jb
1679 Kullen 1679
Åsle i Kullen
jb
1680 Kullen 1680
Åsle i Kullen
jb
1681 Kullen 1681
Åsle i Kullen, hust
Jonn i samma gård, hust
mtl
1682 Kullen 1682
Åsle i Kullen, hust
Jonn i samma gård, hust
mtl
1685 Kullen 1685
Båtsm. Åsle i Kullen, hust
Jonn i samma gård, hust
mtl
1686 Kullen 1686
Båtsm. Åsle i Kullen, hust
Jonn i samma gård, hust
mtl Ovanför Åsles namn och i klammer med honom står båtsman Nils, som troligen är i Andersmåla, men betydelsen skulle kunna vara att både Nils och Åsle finns i Kullen.
1687 Kullen 1687
Åsles änka i Kullen
Jonn i samma gård, hust
mtl
1688 Kullen 1688
Åsles Änka i Kullen
Jonn? I samma gård, hust
mtl
1689 Kullen 1689
Åsles änka i Kulla
Jonn N. Wargs, hust, i samma gård
Båtsm. Anders Roos, hust
mtl
1690 Kullen 1690
Änkan Ingeborg, 3/16 mtl
Jon Nilsson Warg, hust, 3/16 mtl
mtl
1691 Kullen 1691
Änkan Ingeborg, 3/16 mtl
Jonn Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Inge Roos
mtl
1692 Kullen 1692
Änkan Ingaborg, 1 dotter
Johan Swensson, singel
Johan Swensson och Änkan Ingeborg brukar tillsammans 3/16 mtl
Jonn Nilsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1693 Kullen 1693
Johan Swensson, hust, 3/16 mtl
Jonn Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anund Hemmingsson, hust
mtl
1694 Kullen 1694
Johan Swensson, hust, 3/16 mtl
Jonn Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anund Hemmingsson, hust
mtl
1695 Kullen 1695
Jonn Swensson, hust, 3/16 mtl
Onn Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anund Hemmingsson Roos, hust
mtl
1696 Kullen 1696
Johan Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Jonn Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anund Roos, hust
mtl
1697 Kullen 1697
Johan Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Jonn Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anund Roos, hust
mtl
1698 Kullen 1698
Johan Swensson, hust, 3/16 mtl
Jonn Nillsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Åslesson, hust (inget mantalsandel anges)
Förlof. Båtsm. Nr 132 Anund Roos
mtl
1699 Kullen 1699
Johan Swensson, hust, 3/24 mtl
Jonn Nillsson, hust, 3/24 mtl, 1 dräng
Pehr Åslesson, hust, 3/24 mtl
Båtsm. Påfwel Roos
mtl
1700 Kullen 1700
Ohan Swensson, hust, 3/24 mtl
Jonn Nillsson, hust, 3/24 mtl
Pehr Åslesson, hust, 3/24 mtl
Båtsm. Påfwell Roos
mtl
1701 Kullen 1701
Johan Swensson, hust, 3/24 mtl
Jonn Nillsson, hust, 3/24 mtl
Pehr Åslesson, hust, 3/24 mtl
Båtsm. Påfwell Roos
mtl
1702 Kullen 1702
Johan Swensson, hust, 3/24 mtl
Jonn Nilsson, hust, 3/24 mtl
Per Åslesson, hust, 3/24 mtl
Båtsm. Påfwell Roos
mtl
1703 Kullen 1703
Johan Swensson, hust, 1/8 mtl
Jonn Nillsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påfwel Roos, hust
mtl
1704 Kullen 1704
Johan Swensson, hust, 1/8 mtl
Jonn Nilsson, hust, 1/8 mtl
Per Åslesson, singel, 1/8 mtl, 1 inhys
Båtsm. Påfwell Roos, hust
mtl
1705 Kullen 1705
Jonn Swensson, hust, 1/8 mtl
Hemming Carlsson, singel, 1/8 mtl, 1 inhys kvinna
Per Åslesson, singel, 1/8 mtl, 1 inhyses kvinna
Båtsm. Påfwell Roos, hust
mtl
1706 Kullen 1706
Jon Swänsson, hust, 1/8 mtl
Häming Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pähr Åslesson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Påhl Roos, hust
mtl
1707 Kullen 1707
Johan Swensson, hust, 1/8 mtl
Hemming Carlsson, hust, 1/8 mtl
Per Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Roos, hust
mtl
1708 Kullen 1708
Johan Swenssons änka, 1/8 mtl
Hemming Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Roos, hust
mtl
1709 Kullen 1709
Änkan 1/16 mtl
Henning Carlsson, hust, ¼ mtl
Pehr Åslesson, hust, 1716 mtl
Joan Nillsson, hust (inget mantal anges)
Båtsm. Påhl Roos
mtl
1710 Kullen 1710
Jonas änka, 1/16 mtl
Häming Carlsson, hust, ¼ mtl
Pähr Åslesson, hust, 1/16 mtl
Jonn Nilsson, hust, inhyses
Båtsm. Påhl Roos, hust
mtl
1711 Kullen 1711
Änkan 1/16 mtl
Heming Carlsson, hust, 1/6 (1/8?) mtl
Pär Åslesson, hust, 1/6 mtl
Jon Nillsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Roos, hust
mtl
1712 Kullen 1712
Pär Swensson, hust, 1/16 mtl (ordet änkan står överstruket före Pärs namn)
Heming Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Åslesson, hust, 1716 mtl
Jon Nilsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm Roos (vakant?)
mtl
1713 Kullen 1713
Pär Swänsson, hust, 1/16 mtl
Häming Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Åslesson, hust, 1/6 mtl
Jonn Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Roos (vakant?)
mtl
1714 Kullen 1714
Häming Carlsson, singel, 1/8 mtl
Pähr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Onn Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Roos, hust
mtl
1715 Kullen 1715
Häming Carlsson, ¼ mtl
Pär Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant?
mtl
1716 Kullen 1716
Häning Caralsson, hust ,1/4 mtl
Pär Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Pär Roos
mtl
1717 Kullen 1717
Häming Carlsson, hust, ¼ mtl
Pähr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pähr Roos
mtl
1718 Kullen 1718
Heming Carlsson, hust, ¼ mtl
Pähr Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Pähr Roos
mtl
1720 Kullen 1720
Heming Carlsson, hust, 1/4 mtl
Pär Åslesson, hust, 1/8 mtl, båtsm Pär Roos, hust
mtl
1721 Kullen 1721
Häming Carlsson, hust, ¼ mtl
Pär Åslesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pähr Roos, hust
mtl
1722 Kullen 1722
Hemming Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1723 Kullen 1723
Häming Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1724 Kullen 1724
Häming Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1725 Kullen 1725
Hemming Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Roos, hust
mtl
1726 Kullen 1726
Hemming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Roos, hust
mtl
1727 Kullen 1727
Hemming Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1728 Kullen 1728
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1729 Kullen 1729
Häming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1730 Kullen 1730
Häming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Roos, hust
mtl
1731 Kullen 1731
Häming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl, dräng Måns
Båtsm. Vakant
mtl
1732 Kullen 1732 Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, dotter Elyn, dräng Nils
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Roos, hust
mtl
1733 Kullen 1733
Heming Carlson, hust, 3/16 mtl. Son Nils, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl, son Mattis
Båtsm Måns? Roos, hust
mtl
1734 Kullen 1734
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns. Roos, hust
mtl
1735 Kullen 1735
Henning Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Roos, hust
mtl
1736 Kullen 1736
Hämming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl, son Mattis
Båtsm. Måns Roos, hust
mtl
1737 Kullen 1737
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, 1 dotter
Pär Åssensson, hust, 3/16 mtl (bör vara Åslesson)
Båtsm. Måns Roos, hust
mtl
1738 Kullen 1738
Häming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, 1 dotter
Pär Oslesson, hust, 3/16 mtl, son Åsle
Båtsm. Jon Roos, hust
mtl
1739 Kullen 1739
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl, son Åsle, 1 dotter
Båtsm Jon Roos, hust
mtl
1740 Kullen 1740
Hemming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jon Roos, hust
mtl
1741 Kullen 1741
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Åslesson, hust, 3/16 mtl, son Åsle
Båtsm. Jon Roos, hust
mtl
1742 Kullen 1742
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 döttrar
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl, inhyses dess moder (min tolkning av skrivarens något kryptiskt anteckningar och strykningar)
Båtsm. vakant
mtl Flaa:3 bild 2570
1743 Kullen 1743
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl, dess moder inhyses
Båtsm vakant
mtl
1744 Kullen 1744
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Roos, hust
mtl
1745 Kullen 1745
Heming Persson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Åsle Persson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Roos, hust
mtl
1746 Kullen 1746
Hemming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1747 Kullen 1747
Heming Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1748 Kullen 1748
Nils Hämmingsson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Åsle Persson, hust, 3/16 mtl
Gamle bonden Häming Carlsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Jon Roos, ogift
mtl
1749 Kullen 1749
Nils Hemmingsson, singel, 3/16 mtl, piga Ingred
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Gamle bonden Hemming Carlsson, hust, han sjuklig
Båtsm. Jon Roos, ogift
mtl
1750 Kullen 1750
Nils Hämmingsson, singel, 3/16 mtl, piga Inger
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jon Roos, ogift
mtl
1751 Kullen 1751
Nils Hemmingsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jöns Roos, ogift
mtl
1752 Kullen 1752
Nils Hemmingsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Åsle Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jon? Roos, ogift
mtl
1753 Kullen 1753
Nils Hemingsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl, piga Ingred.
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Roos, ogift
mtl
1754 Kullen 1754
Nils Hemmingsson, hust, 3/16 mtl, pig. Botil
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Rorkult, ogift, piga Kirstin
mtl
1755 Kullen 1755
Nils Hemmingsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Matz Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Rorkult, hust
mtl
1756 Kullen 1756
Nils Hemmingsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Matts Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Rorskult, hust
mtl
1757 Kullen 1757
Nils Hemingsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertru
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Mattis Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Rorkult, hust
mtl
1758 Kullen 1758
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Ryttaren Petter Lindberg, hust, 3/32 mtl
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Rorkult, hust
mtl
1759 Kullen 1759
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Ryttaren Petter Lindberg, hust, 3/32 mtl
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl, dotter Ingred
Båtsm vakant
mtl
1760 Kullen 1760
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Ryttaren Petter Lindbergs änka, 3/32 mtl
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl, son Petter
Nils Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm vakant
mtl
1761 Kullen 1761
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Petter Lindbergs änka, 3/32 mtl
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl, son Peter
Mats Kruslock, hust, 3/32m tl, son Petter
Båtsm. Vakant
mtl
1762 Kullen 1762
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/32 mtl
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl, son Peter
Båtsm vakant
mtl
1763 Kullen 1763
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/32 mtl
Åsle Pärsson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm vakant
mtl
1764 Kullen 1764
Nils Hemmingsson, hust, 3/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/32 mtl
Petter Åslesson, singel, 3/32 mtl, piga Giertru
Matts Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Kullen 1765
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 3/32 mtl
Petter Åslesson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Vakant
Ref. dito Mats Danielsson, hust
mtl
1766 Kullen 1766
Nils Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Peter Åslesson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl, 1 gosse,
Båtsm vakant
mtl
1767 Kullen 1767
Nils Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Pär (Jon?) Pärsson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Pehr Åslesson, hust, 3/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Båtsm vakant
mtl
1768 Kullen 1768
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Pär (Jon?) Pärsson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Peter Åslesson, hust, 3732 mtl, 1 gosse
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Båtsm vakant
mtl
1769 Kullen 1769
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Petter Åslesson, hust, 3732 mtl, pig. Giertrud, 1 gosse
Mattis Kruslock, hust, 3/32 mtl, dotter Britha, båtsm. Vakant
mtl
1770 Kullen 1770
Nils Hemingsson, hust, 3/32 mtl, dräng Pär
Hind. Swensson, 3/32 mtl, bor i Nickamåla
Peter Åslesson, hust, 3732 mtl, 1 gosse
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1771 Kullen 1771
Nils Hemingssons änka 3/32 mtl
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl
Peter Åslesson, hust, 3/32 mtl
Matts Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm vakant
mtl
1772 Kullen 1772
Nils Larsson, hust, 3/32 mtl, pig Elin
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl
Petter Åslesson, hust, 3/32 mtl, piga Stina
Matts Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm vakant
mtl
1773 Kullen 1773
Nils Larsson, hust, 3/32 mtl, piga Elin
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Petter Åslesson, hust, 3/32 mtl, pig. Stina, 2 gossar, 1 flicka
Mattis Kruslock, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1774 Kullen 1774
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, piga Elin
Jonas Pärsson, hust, 3/64 mtl, 1 flicka
Petter Ingalsson?, 3/64 mtl, bor i Gusemåla
Mats Kruslock, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Gustav Rorkult, hust
mtl
1775 Kullen 1775
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, dr Pär piga Elin
Jonas Pärsson, hust, 3/64 mtl, piga Caisa
Petter Ingelsson, 3/64 mtl, bor i Gusemåla
Mattis Kruslock, hustrun utgammal, 3/32 mtl, son Håkan 16 år dotter Brita
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust
mtl
1776 Kullen 1776
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertru
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Mattis Kruslock, hustrun utgammal, 3/32 mtl, son Håkan 17 år, dotter Brita
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust
mtl
1777 Kullen 1777
Nils Larsson, hust, 3/32 mtl, pig Giertru
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Mattis Kruslock, hustrun utgammal, 3/16 mtl, son Håkan, dotter Britta
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust
mtl
1778 Kullen 1778
Nils Larsson, hust, 3/32 mtl, piga Maria
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Peter Carlsson, hust, 3/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust
mtl
1779 Kullen 1779
Nils Larsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, dräng Håkan, piga Botill
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust
mtl
1780 Kullen 1780
Nils Larsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Onas Pärsson, hust, 3/32 mtl
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Gustaf Rorkult skriven för hemmansbruk i Buggehult
mtl
1781 Kullen 1781
Nils Larsson, hust, 3732 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Persson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust
mtl
1782 Kullen 1782
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust, 1 flicka
mtl
1783 Kullen 1783
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Gustav Rorkult, hust
mtl
1784 Kullen 1784
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, piga Botill
Båtsm. Gustaf Rorkult, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1785 Kullen 1785
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertru
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Göstaf Rorkult, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1786 Kullen 1786
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertru
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Göstaf Rorkult, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1787 Kullen 1787
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertrud
Petter Carlsson, singel, 3/16 mtl, 1 flicka
Båtsm. Gustaf Rorkult, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1788 Kullen 1788
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertru, 1 gosse
Petter Carlsson, singel, 3/16 mtl, piga Catharina
Båtsm. Göstaf Rorkult, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1789 Kullen 1789
Nils Larsson, hustrun sjuklig och bräcklig, 3/16 mtl, piga Giertru
Petter Carlsson, singel, 3/16 mtl, piga Catharina
Båtsm. Göstaf Rorkult, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1790 Kullen 1790
Nils Larsson, hustrun vanför, 3/16 mtl
Petter Carlsson, singel, 3/16 mtl, piga Giertru
Båtsm. Petter Rorkult, ogift
mtl
1791 Kullen 1791
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl
Petter Carlsson, singel, 3/16 mtl, piga Gertrud, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Vakant
mtl
1792 Kullen 1792
Nils Larsson, hust, 3/16 mtl, dr. Joan piga Kierstin
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Vakant
mtl
1793 Kullen 1793
Nils Larsson, singel, 3/16 mtl, dräng Joan, piga Lena
Petter Karlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anders Rorkult, ogift
mtl
1794 Kullen 1794
Nils Larsson, singel, 3/16 mtl, dr Joan, piga Lena
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Anders Rorkult, ogift
mtl
1795 Kullen 1795
Nils Larsson, singel, 3/16 mtl, dräng Jaen, piga Lena
Peter Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Anders Rorkult, ogift
mtl
1796 Kullen 1796
Nils Larsson, singel, 3/16 mtl, dr Jaen, piga Lena
Petter Karlsson, hust, 3/16 mtl, abs. Son Jonas
Båtsm. And. Rorkult, ogift
mtl
1797 Kullen 1797
Nils Larsson, hustrun bräcklig, 3/16 mtl, dräng Peter, piga Lena
Petter Karlsson, hust, 3/16 mtl, son Jonas
Båtsm. And. Rorkult, ogift
mtl
1798 Kullen 1798
Nils Larsson, hustrun bräcklig, 3/16 mtl, dräng Nils, Piga Lena, dotter Stina
Petter Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Jonas, dotter Stina
Båtsm. Anders Rorkult, ogift
mtl
1799 Kullen 1799
Nils Larsson, hustrun bräcklig, 3/32 mtl, piga Caisa
Jonas Swänsson, hust, 3/32 mtl
Pehr Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Jonas, dotter Stina
Båtsm. And. Rorkult, ogift
mtl
1800 Kullen 1800
Nils Larsson, singel, 3/32 mtl, pigan Elin
Jonas Svensson, hust, 3/32 mtl
Per Carlsson, hust, 3/16 mtl, döttrar Stina och Caisa, 3 gossar
Båtsm. And. Rprkult, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka