Mantalslängder för Käsemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Käsemåla 1632
Swenn i Käsemåla
jb
1635 Käsemåla 1635
Swen i Käsemåla
jb
1638 Käsemåla 1638
Swenn i Käsemåla
jb
1640 Käsemåla 1640
Swänn? I Käsemåla
jb
1642 Käsemåla 1642
Trulss i Kiesemåla
jb
1644 Käsemåla 1644
Swen i Kiesemåla, hust
mtl
1645 Käsemåla 1645
Oluff i Kiäsamålan, hust
mtl
1646 Käsemåla 1646
Oluff i Kiäsemåla, hust
mtl
1647 Käsemåla 1647
Oloff i Käsemåla, singel
mtl
1648 Käsemåla 1648
Oloff i Käsemåla, singel
mtl
1649 Käsemåla 1649
Oloff i Käsemåla, singel
mtl
1650 Käsemåla 1650
Oloff i Käsemåla - - (inga personer medtagna i mtl)
mtl
1651 Käsemåla 1651
Oloff i Käsemåla, 1 son (endast sonen räknad i mtl, ej bonden)
mtl
1652 Käsemåla 1652
Per Olsson, 1 son (endast sonen räknad i mtl, ej bonden)
mtl
1653 Käsemåla 1653
Peer Olsson i Käsemåla, singel
mtl
1654 Käsemåla 1654
Peer Ollsson i Käsemåla, hustrun åldrig
mtl
1655 Käsemåla 1655
Pär Olsson, hustrun åldrig
mtl
1660 Käsemåla 1660
Verkar saknas i denna mantalslängd


1663 Käsemåla 1663
Per i Kiesemåhlen
jb
1664 Käsemåla 1664
Per i Kiesemåhlen
jb
1665 Käsemåla 1665
Per i Kiesmåhlen
jb
1666 Käsemåla 1666
Per i Kiessemålen
jb
1667 Käsemåla 1667
Peder Olofsson i Käsemåla, hust
mtl
1668 Käsemåla 1668
Pär Olufsson, hust
Salpetersjudare Måns
mtl,
Mtl s 645

1669 Käsemåla 1669
Jag hittar inte Käsemåla, däremot finns en Pär i Karssamåla med hustru och en person inhyst, tror det ev. är Pär i Käsemåla som avses.
mtl
1670 Käsemåla 1670
Pär i Käsemåla, hust. 1 pers inhyses
mtl
1671 Käsemåla 1671
Pär i Käsemåla, hust, 1 inhyses
mtl
1673 Käsemåla 1673
Peer i Kiessemåla
mtl SVAR
1675 Käsemåla 1675
Pär i Kiesemåhlen
jb
1676 Käsemåla 1676
Pär i Kiesemåhla
jb
1677 Käsemåla 1677
Per I Käsemåla
jb
1678 Käsemåla 1678
Peer i Kiässemåla
jb
1679 Käsemåla 1679
Peer i Kiäsemåla
jb
1680 Käsemåla 1680
Pär i Kiessemåhla
jb
1681 Käsemåla 1681
Pehr i Käsemåla, hust
mtl
1682 Käsemåla 1682
Pehr i Käsemåla, hust
mtl
1685 Käsemåla 1685
Pehr i Käsemåla, hust, 1 son
mtl
1686 Käsemåla 1686
Pehr i Käsemåla, hust, 1 son
mtl sid 367 lite osäker om det står Käsemåla, men namn stämmer
1687 Käsemåla 1687
Pehr i Käsemåla, hust
Båtsm. Olof Kiäss i samma gård
mtl
1688 Käsemåla 1688
Pehr O, hust, 1 son
Båtsm. Börge Kiess i samma gård, hust
mtl
1689 Käsemåla 1689
Pehr O., hust, 1 son, 1 dräng
Börge ?Eskilsson? - ingen bonde, bara en bondhustru, möjl. Står det Börjes änka?
mtl
1690 Käsemåla 1690
Per Olsson, hust, 3/16 mtl
Olof Persson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Börge Carlsson? Kiäss, hust
mtl
1691 Käsemåla 1691
Pehr Olofsson, hust, 3/16 mtl
Olof Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kääss, hust
mtl
1692 Käsemåla 1692
Per Olofsson, hust, 3/16 mtl
Olof Persson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kiäss, hust
mtl
1693 Käsemåla 1693
Pehr Olofsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Olof Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kiäss, hust
mtl
1694 Käsemåla 1694
Pehr Olsson, hust, 3/16 mtl
Olof Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kiäss, hust
mtl
1695 Käsemåla 1695
Pehr Olufsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Oluf Pährsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kiäss, hust
mtl
1696 Käsemåla 1696
Pehr Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kiäss, hust
mtl
1697 Käsemåla 1697
Pehr Olufsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Oluf Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Börge Kiess, hust
mtl
1698 Käsemåla 1698
Pehr Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Förlof. Båtsm. Nr 153 Börge Kiess
mtl
1699 Käsemåla 1699
Pehr Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1700 Käsemåla 1700
Anm: Änkan Bortflått
Pehr O änkan -
Oluf Pehrsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Nills Kies
mtl
1701 Käsemåla 1701
Oluf Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiess
mtl
1702 Käsemåla 1702
Oluf Persson, hust, 3/16 mtl
Per onnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Nills Kiess
mtl
1703 Käsemåla 1703
Oluf, hust, 3/16 mtl
Pehr Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiäss, ogift
mtl
1704 Käsemåla 1704
Oluf, hust, 3/16 mtl
Per Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiess
mtl
1705 Käsemåla 1705
Oluf, hust, 3/16 mtl
Per Joansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiess
mtl
1706 Käsemåla 1706
Olof Pährsson, hust, 3/16 mtl
Pähr Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiess, hust
mtl
1707 Käsemåla 1707
Oluf Persson, hust, 3/16 mtl
Pär Jonnsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Nils Kiess, hust
mtl
1708 Käsemåla 1708
Olof Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Kiess, hust
mtl
1708 Käsemåla 1708
Oluf Pährsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Pähr Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiäss, hust
mtl
1710 Käsemåla 1710
Olof Påhrsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Pähr Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Nills Kiess, hust
mtl
1711 Käsemåla 1711
Olof Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kiess, hust
mtl
1712 Käsemåla 1712
Oluf Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Kiäss, hust
mtl
1713 Käsemåla 1713
Oluf Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pär Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nills Kies, hust
mtl
1714 Käsemåla 1714
Oluf Persson, hust, 3/16 mtl
Pähr Jönsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Kiäss, hust
mtl
1715 Käsemåla 1715
Oluf Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båts. Kiäs, hust
mtl
1716 Käsemåla 1716
Oluf Pärsson, hust, 3/8 mtl, son Pär
Båtsm Nils Kiäs, hust
mtl
1717 Käsemåla 1717
Oluf Pährsson, hust, 3/8 mtl, son (..) Pähr
Båtsm. Nills Kiäs, hust
mtl
1718 Käsemåla 1718
Olof Pährsson, hust, 3/8 mtl, Son Pähr 17 år
Båtsm. Nils Kiäs, hust
mtl
1720 Käsemåla 1720
Oluf Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Båtsm Kiäs: sonen Pär i gården
mtl
1721 Käsemåla 1721
Oluf Pärsson, hust ,3/8 mtl
Båtsm. Mats Kiäss, hust
mtl
1722 Käsemåla 1722
Olof Persson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Matts Käirss, hust
mtl
1723 Käsemåla 1723
Olof Pärsson, hust, 3/8 mtl
Bårsm. Matz Kröss, hust
mtl
1724 Käsemåla 1724
Olof Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1725 Käsemåla 1725
Oluf Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Matts Keijs (Ryss?), hust
mtl
1726 Käsemåla 1726
Oluf Pärsson, hust, 3/8 mtl, son Pär
Båtsm. Matts Ryss, hust
mtl
1727 Käsemåla 1727
Oluf Pärsson, hust, 3/8 mtl, son Nils
Båtsm. Matts Kiess, hust
mtl
1728 Käsemåla 1728
Olof Pärsson, hust, 3/8 mtl, son Nils
Båtsm. Matts Ryss?, hust,
mtl
1729 Käsemåla 1729
Olof Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Mats Kryss, hust
mtl
1730 Käsemåla 1730
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1731 Käsemåla 1731
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson änka, 1/8 mtl
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1732 Käsemåla 1732
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Matts Kejs, hust
mtl Ovan för Håkan Nilssons namn står överstruket ”Carls änka”.
1733 Käsemåla 1733
Olof Pärson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, 1 /8 mtl
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1734 Käsemåla 1734
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1735 Käsemåla 1735
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl (notering om obs.mantal i kanten, ?pigan Anna?)
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1736 Käsemåla 1736
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga. Notering i kanten: Son Åsle opgafs för ung
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Matts Kryss, hust
mtl
1737 Käsemåla 1737
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Åke
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
Förlofv. Båtsm. Blomma, hust, han utgammal
mtl
1738 Käsemåla 1738
Åke Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
Förlofv. Båtsm. Börge Blomma, utfattig
mtl
1739 Käsemåla 1739
Åke Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
mtl
1740 Käsemåla 1740
Åke Ohlsson, singel, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
mtl
1741 Käsemåla 1741
Åke Ohlsson, singel, 3/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Matts Kryss, hust
mtl
1742 Käsemåla 1742
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
mtl
1743 Käsemåla 1743
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
mtl
1744 Käsemåla 1744
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mattis Kryss, hust
mtl
1745 Käsemåla 1745
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Nilssons änka, 3/16 mtl, dräng Swen
Båtsm Mattis Kryss, hust
mtl
1746 Käsemåla 1746
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl, dräng Pär
Båtsm. Mattis Kins?, hust
mtl
1747 Käsemåla 1747
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dräng Lars?
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mattis Kins?, hust
mtl
1748 Käsemåla 1748
Åke Olsson, hust, 3/16 mtl
Sven Persson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Matts Kjes, hust
mtl
1749 Käsemåla 1749
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dräng Lars
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mats Kiäs, hust
mtl
1750 Käsemåla 1750
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dräng Lars
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mattis Knis, hust
mtl
1751 Käsemåla 1751
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dräng Lars, piga Elin
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Matz Kiess, hust, son Swen
mtl
1752 Käsemåla 1752
Åke Ohlsson, hust, 3/16 mtl, dr. Lars, piga Elin
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Mats Kiäss, hust, son Swen
mtl På sid 277 i mtl omnämns båtsman Matts Kiäss dotter kvinnspersonen Annika.
1753 Käsemåla 1753
Åke Ohlssons änka, 3/16 mtl, dräng Mattis, piga Kierstin
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Matts Kiäss, hust, son Swen
mtl
1754 Käsemåla 1754
Jon Pärsson, hust, 3/16 mtl, dräng Mattis
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Båtsm. Vakant
Afsk. Båtsm. Mats Kiäs, son Sven, själv utgammal
mtl
1755 Käsemåla 1755
Jon Pärsson, hust, 3/16 mtl, dräng Håkan
Sven Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1756 Käsemåla 1756
Jon Pärsson, singel, 3/16 mtl, dräng Måns
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1757 Käsemåla 1757
Jon Pärsson, singel, 3/16 mtl, pig, Inger
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1758 Käsemåla 1758
Jon Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Gunnil
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1759 Käsemåla 1759
Bengt Nilsson, hust, 3/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, dotter Elin
Båtsm. Vakant
mtl
1760 Käsemåla 1760
Bengt Nilsson, hust, 3/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, dotter Elin
Båtsm. Måns Kiess, hust
mtl

1761 Käsemåla 1761
Bengt Nilsson, hust, 3/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof
Båtsm. Måns Kiess, hust
mtl
1762 Käsemåla 1762
Bengt Nilsson, hust, 3/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof
Båtsm. Måns Kiäs, hust
mtl
1763 Käsemåla 1763
Håkan Hemingsson, singel, 3/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof
Båtsm. Måns Kiäs, hust
mtl
1764 Käsemåla 1764
Håkan Hemmingsson, hust, 3/16 mtl, piga Karin
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof, Jan (obs! I mtl finns en son och en dotter registrerade istället!)
Båtsm. Måns Kiäs, hust
mtl obs! I mtl har Swen Pärsson en son och en dotter registrerade istället för två söner!
1765 Käsemåla 1765
Håkan Hemingsson, hust, 3/16 mtl, dräng Peter
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof
Båtsm. Måns Kiäs, hust
mtl
1766 Käsemåla 1766
Håkan Hemingsson, hust, 3/16 mtl, dräng Peter
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof, dotter Giertru, 1 gosse
Båtsm. Måns Kiäs, hust
Inhyses Hustru Maja, utfattig
mtl
1767 Käsemåla 1767
Håk. Hemingsson, hust, 3/16 mtl, dräng Anders
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof, dotter Giertrud, 1 gosse
Båtsm. Måns Kiäs, hust
Inhyses hustru Maja, 2 flickor. Utfattig.
mtl
1768 Käsemåla 1768
Håkan Hemingsson, hust, 3/16 mtl, dräng Olof, 2 flickor
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Olof, dotter Gertru, 1 gosse
Båtsm. Måns Kiäss, hust
Inhyses hustru Maja, 2 flickor, utfattiga
mtl
1769 Käsemåla 1769
Håkan Hemingsson, hust, 3/16 mtl, dräng Petter, 2 flickor
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Swen, dotter Gertrud
Båtsm. Måns Kiäss, hust
Inhyses hustru Maja, 2 flickor, utfattiga
mtl
1770 Käsemåla 1770
Håkan Hemingsson, hust, 3/16 mtl, gossen Jaob 16 år, pig Anna, 2 flickor
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Swen, dotter Gertru
Båtsm. Måns Kiäf, hust
mtl
1771 Käsemåla 1771
Håkan Hemingsson, hust, 3/32 mtl, dräng Gumme
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Swen, piga Elin (el. Elsa?)
Båtsm. Måns Kiess, hust
mtl
1772 Käsemåla 1772
Håkan Hemingsson, hust, 1/8 mtl, dr Gumme
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, söner Olof och Swen
Båtsm. Måns Kiess, hust
mtl
1773 Käsemåla 1773
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, gossen Jöns 16 år
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse
Swen Pärsson, hust, 3716 mtl, söner Olof och Swen
Båtsm. Måns Käss, hust
Änkan elin, tiggare, inhyses.
mtl
1774 Käsemåla 1774
Håkan Hem.sson, hust, 3/32 mtl, dräng Jon 17 år, 2 flickor
Swen Nilsson, hust, 3/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse
Swen Pärsson, 3/32 mtl, son Swen. Hustrun gammal och bräcklig.
Gume Andersson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Måns Kiess, hust
Inhyses: Änkan Elin, utfattig
mtl
1775 Käsemåla 1775
Håkan Hämingsson, hust, 3732 mtl, dr on
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse
Swen Pärsson, hustrun utgammal och bräcklig, 3/32 mtl, son Swen, piga Anna
Gumme Andersson, hust, 3/32 mtl, gossen Jonas 16 år
Ref båtsm. Swen Storka…, hust
Båtsm. Vakant
Inhyses änkan Elin, utfattig
Affsk. Båtsm. Swen Flink, 1 gosse, 2 flickor, intet bruk
mtl
1776 Käsemåla 1776
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, dr Anders
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, des moder inhyses, utgammal, 1 gosse
Swen Pärsson, hustrun gammal och bräcklig, 3/32 mtl, Son Swen, piga Stina
Gume Andersson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Vakant
Inhyses änkan Elin, utfattig
mtl
1777 Käsemåla 1777
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, dr Swen (Sune?)
Samuel Nilsson, hust, 3(32 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Gume Andersson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Magnus Kiess, ogift
Inhyses Änkan Elin, dottern Giertru sköter sin gamla mor.
mtl
1778 Käsemåla 1778
Håkan Hämingson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl
Gume Andersson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Magnus Kiäss, ogift
Inhyses änkan Elin, utgammal
mtl
1779 Käsemåla 1779
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl,1 flicka
Gumme Andersson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Kiäss, ogift
Inhyses änkan Elin, utgammal
mtl
1780 Käsemåla 1780
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, gossen Håkan, 1 gosse
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Gume Andersson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Kiäss, ogift
mtl
1781 Käsemåla 1781
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, dr Nils, 1 gosse
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3732 mtl, 1 flicka
Gumme Andersson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Magnus Kiäss, ogift
mtl
1782 Käsemåla 1782
Håkan Hämingsson, hust, 3/16 mtl
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Isack Kiess, ogift
mtl
1783 Käsemåla 1783
Assessor Schröder 3/32, bor på Bruket
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, dräng Håkan, 1 flicka
Samuel Nillsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Isack Kiäss, ogift
mtl
1784 Käsemåla 1784
Olof Håkansson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Isack Kiäss, ogift
mtl
1785 Käsemåla 1785
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Stina Åkesdotter, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Isak Kiäss, ogift
Inhyses: Olof Håkansson, hust, intet bruk
mtl
1786 Käsemåla 1786
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Sven Svensson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Isak Kiess, hust
mtl
1787 Käsemåla 1787
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Båtsm. Isak Kiess, hust
Inhyses Per Börgesson, hust, utgamla
mtl
1788 Käsemåla 1788
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl (notering i höger kant ”Bergs Näm..man”, möjl nämndeman?)
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Båtsm. Isak Kiess, hust
Inhyses Pehr Börjesson, hust, utgamla, dotter B… (Botil? Texten dold)
mtl
1789 Käsemåla 1789
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl. 1 flicka Notering: Bergs Nambm. (nämndeman??)
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Båtsm. Isak Kiess, hust
Inhyses Pär Börgesson, hust, ugamla, dotter Bo… (Botil? - texten försvinner)
mtl
1790 Käsemåla 1790
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka, notering: Bergs ?nämndeman?
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Isack Kiess, hust
Inhyses Pär Börgesson, hust, utgamla, dotter Botilla
mtl
1791 Käsemåla 1791
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, dotter Stina, 1 flicka
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Isak Kiess, hust
Torpare Pehr Börgesson, singel, dotter Botill
mtl
1792 Käsemåla 1792
Petter Swensson, singel, 3/32 mtl, dess moder inhyses
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl, dotter Lena
Anders Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl
Isak Kjest, hust
Torp: Pär Börjesson, singel, dräng
mtl
1793 Käsemåla 1793
Anna? Nilsdotter, 3/32 mtl, son Petter
Håkan Hämingsson, hust, 3/32 mtl
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Isac Kies, hust
Torp: Per Börgesson, singel, dotter Botill
mtl
1794 Käsemåla 1794
Swen Goder?, hust, 3/32 mtl, son Petter
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Isak Kiess, hust
Torp: Botill Pehrsdotter
mtl
1795 Käsemåla 1795
Sven Goder, hust, 3/32 mtl
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Sven Svensson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Isaac Kies, hust
Torp: Botill Persdotter
mtl
1796 Käsemåla 1796
Sven Goder, hust, 3/32 mtl, son Petter
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl (abs)
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl (abs)
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl (abs)
Båtsm. Isaac Kiess, hust
Torp: Botill Pehrsdotter
mtl
1797 Käsemåla 1797
Swen Goder, hust, 3/32 mtl
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, dotter Maria
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, dotter Lena
Swen Swensson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Isac Kiess, hust
Torp. Staffan Swensson?, singel, piga Botill
mtl
1798 Käsemåla 1798
Sven Goder, hust, 3/2 mtl, son Petter
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl
Sven Svensson, hust, 3/32 mtl, son Petter
Båtsm. Isac Kiess, hust
Torparen Staffan Jonasson, hust
mtl
1799 Käsemåla 1799
Swän Goder, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, dotter Anna, 1 gosse
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Swän Swänsson, hust, 3/32 mtl, son Peter
Båtsm. Isach Kiess, hust
Torp: Staffan Jaensson, hust
mtl
1800 Käsemåla 1800
Sven Goder, hust, 3/32 mtl, son Peter, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Hemmingsson, hust, 3/32 mtl, dotter Anna, 1 gosse
Samuel Nilsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Sven Svensson, hust, 3/32 mtl, son Peter
Båtsm. Vakant
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka