Mantalslängder för Bromboda, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Bromboda 1633
Tygge i Bromboda
jb bild 30
1635 Bromboda 1635
Tygge i Bromboda
jb bild 126
1638 Bromboda 1638
Tygge i Bromboda
jb bild 335
1640 Bromboda 1640
Tygge i Bromboda
jb bild 351
1642 Bromboda 1642
Tygge i Bromboda
jb bild 353
1644 Bromboda 1644
Enkan i Bromboda. 1 hemman
Under Inhyses:
Pär ?Jugot?
Oluf Skräddare
mtl sid 273
1644 Bromboda 1644
Enkian i Bromboda. 1 hemman
mtl sid 787
1644-1645 Bromboda 1644-1645
Tygge i Bromboda
jb bild 372
1645 Bromboda 1645
Änkan. 1 hemman
mtl sid 118
1646 Bromboda 1646
Olof i Brombo, hust. 1 hemman
Mtl sid 285 Det verkar som om ordet ”Enkan” blivit överstruket och Olof står istället.
1646 Bromboda 1646
Olof i Brombo, hust. 1 hemman
mtl sid 938
1647 Bromboda 1647
Oloff i Bromboda, hust. 1 hemman
mtl sid 695
1648 Bromboda 1648
Oluff i Brombo, hust. 1 dotter
mtl sid 754
1649 Bromboda 1649
Olof i Brombo
mtl sid 386
1649 Bromboda 1649
Oloff i Brombo, hust. 1 dotter. 1 hemman
mtl sid 643
1650 Bromboda 1650
Oloff i Brombo, hust
mtl sid 376
1650 Bromboda 1650
Oloff i Brombo, hust
mtl sid 526
1651 Bromboda 1651
Olof i Brombo, hust
mtl sid 609
1651 Bromboda 1651
Oluf i Brombo
mtl sid 294
1652 Bromboda 1652
Oloff i Brombo, hust
mtl sid 703
1653 Bromboda 1653
Oluf i Brombo, hust, 1 hemman
mtl sid 207
1654 Bromboda 1654
Oluf i Brombo, hust. 1 dotter
mtl sid 1053
1655 Bromboda 1655
Oluf i Brombo, hustrun åldrig, 1 son, 1 dotter
Cicilia i Bromboda listad separat som inhyst fattighjon.
mtl sid 787
1660 Bromboda 1660
Svenn i Bromboo, hust
Olof i Brombo och sgl, hust
mtl sid 507
1663 Bromboda 1663
Oluf i Bromboda
jb bild 336
1664 Bromboda 1664
(sidan saknas)
jb
1667 Bromboda 1667
Olof i Bromboda, hust
Sven i sgl, hust
mtl sid 56
1668 Bromboda 1668
Oloff i Bromboda, hust
Swen i Sgl, hust
mtl sid 643
1669 Bromboda 1669
Oluff i Brombo, hust
Swen i Sgl, hust
mtl sid 603
1670 Bromboda 1670
Olof i Bromboda, hust
Swän i Samma gård, hust
mtl sid 1227
1671 Bromboda 1671
Olof i Bromboda, hust
Sven i Sgl, hust. 1 inhys?
mtl sid 621
1673 Bromboda 1673
Olof i Bromboda, hust
mtl sid 1208 SVAR
1675 Bromboda 1675
Olof i Bromboda
jb  
1676 Bromboda 1676
Olof i Bromboda
jb  
1677 Bromboda 1677
Olof i Bromboda
jb  
1678 Bromboda 1678
Olof i Bromboda
jb
1679 Bromboda 1679
Olof i Bromboda
jb  
1680 Bromboda 1680
Olof i Bromboda
jb  
1681 Bromboda 1681
Olof i Bromboda, hust
Swen i sgl, hust
mtl sid 272
1682 Bromboda 1682
Olof i Bromboda, singel
Swen i Sgl, hust
mtl sid 323
1685 Bromboda 1685
Olof i Bromboda, hust
Swenn i sgl, hust
mtl sid 673
1686 Bromboda 1686
Olof i Bromboda, hust
Swen i Sgl, hust
Båtsm. Pehr Swaan i sgl, hust
mtl sid 365
1687 Bromboda 1687
Sven i Bromboda, hust
Olof i Sgl, hust
Båtsm Per Swann i Sgl, hust
mtl sid 294
1688 Bromboda 1688
Sven och Olof i Bromboda, hustrur (4 pers)
Båtsm. Pehr Swann, hust
mtl sid 1095
1689 Bromboda 1689
Sven i Bromboda, hust
Olof i Sgl, hust
Båtsm. Pehr Swan, hust, i sgl.
mtl sid 867
1690 Bromboda 1690
Sven Tyggesson, hust, ½ mtl
Oluf N, hust, ½ mtl
Måns Larsson, hust
Båtsm Per Swann, hust
mtl sid 404
1691 Bromboda 1691
Sven Tyggesson, hust, ½ mtl
Olof Nilsson, hust, 1/4 mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm Per? Swan, hust
mtl sid 410
1692 Bromboda 1692
Sven Tyggesson, hust, ½ mtl
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr? Swann, hust
mtl sid 763
1693 Bromboda 1693
Sven Tyggesson, hust, ½ mtl
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Swann, hust
mtl sid 695
1694 Bromboda 1694
Swen Tyggesson, hust, ½ mtl
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Swaan, hust
mtl sid 681
1695 Bromboda 1695
Swen Tyggesson, hust, ½ mtl
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson (Carlsson?), hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Swan, hust
mtl sid 725
1696 Bromboda 1696
Sven Tyggesson, hust, 5/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 5/32 mtl
Måns Larsson (Carlsson?), hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pehr Swan, hust
mtl sid 687
1697 Bromboda 1697
Sven Tyggesson, hust, 5/16 mtl. 1 inhys.
Oluf Nillson, ingen bonde, enbart hustru, inget mantal
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, singel, 5/32 mtl
Båtsm. Pehr Swahn.
mtl sid 763
1698 Bromboda 1698
Sven Tyggesson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl, 1 inhys
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Oluf Nilsson (trol. änka; 1 hust noterad, ingen bonde)
Båtsm nr 130, Pehr Swahn -
mtl sid 761 Vid den person som står noterad som inhyses hos Måns Larsson står en notering. Möjligen kan där stå Malin eller Maria
1699 Bromboda 1699
Sven Tyggesson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Olsson, hust, 5/32 mtl
Sitter under barnen – Oluf Nilsson (1 inhys)
Båtsm. Pehr Swahn -
mtl sid 935
1700 Bromboda 1700
Svenn Tyggesson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Olufsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Pehr Svahn, hust
mtl sid 899
1701 Bromboda 1701
Svenn Tyggesson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pähr Swahn, hust
mtl sid 817
1702 Bromboda 1702
Swen Tyggesson, hust, 5/16 mtl. 1 son.
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Per Swensson -
Båtsm. Per Swan, hust
mtl sid 765
1703 Bromboda 1703
Sven Tyggesson, hust, 5/16 mtl. 1 son
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Joan Trullsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Per Olufsson, Swan, hust
mtl sid 929
1704 Bromboda 1704
Svenn Tyggesson, singel, 5/16 mtl, 1 inhys
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Per Swensson, singel, 5/16
Båtsm Per Oluf Swahn, hust
mtl sid 1291
1705 Bromboda 1705
Per Svensson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Per Swahn, hust.
mtl sid 1395
1706 Bromboda 1706
Pähr Swänsson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jon Trulsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pähr Swahn, hust.
mtl sid 1727
1707 Bromboda 1707
Pär Swensson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson (Carlsson?), hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Per Swahn, hust
mtl sid 2001
1708 Bromboda 1708
Pehr Swensson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Copordiekarl: Anders (..)lanberg, hust
Båtsman Pehr Swahn, hust
mtl sid 1565
1709 Bromboda 1709
Pähr Swensson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Pähr Swahn, hust
Couverdie karlen Anders, hust
mtl sid 1623
1710 Bromboda 1710
Pähr Svensson, hust 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/16? mtl
Jonn Trullsson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Pähr Swahn, hust
Cauverd: carl Ander, hust
mtl sid 1833
1711 Bromboda 1711
Couferdie Carl And., hust (s 2159)
Pär Swensson, hust, 5/16 mtl
Måns Larsson, hust, 5/32 mtl
Jon Trulsson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Påhl? Swahn, hust
Couverdieman Anders, hust
mtl sid 2159, 1991
1712 Bromboda 1712
Måns Larsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jon Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Swahn -
Converdi: Anders -
mtl sid 2011
1713 Bromboda 1713
Änkan, 3/16 mtl
Pär Torsson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Jonn Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Swan -
mtl sid 1295
1714 Bromboda 1714
Änkan, 3/16 mtl
Pehr Persson, 3/16 mtl
B. Jon ?Trungs?, singel (ska det möjl. Vara Trulsson?)
Båtsman Swahn -
mtl sid 2227 B – Jons ?Trungs? Avses f d båtsman? Eller bonde?
1715 Bromboda 1715
Jonn Johansson, hust, 5/16 mtl
Pär Torsson, hust, 5/16 mtl
Hindrich ?Flankenström?, inhyses
Båtsman ?Swahn? -
mtl sid 1263
1716 Bromboda 1716
Jon Johansson, hust, 5/16 mtl
Pär Torsson, hust, 5/16 mtl
Förlofv. Soldat Hindrich ?Flankenstam?
Båtsm. Swahn -
mtl sid 1859
1717 Bromboda 1717
Johan Johansson, hust, 5/16 mtl
Pähr Torsson, hust, 5/16 mtl
Förlof. Soldat Hind. ?Flankansten?
Båtsm. Jöns Swan, singel
mtl sid 687
1718 Bromboda 1718
John Johansson, hust, 5/16 mtl
Pär Torsson, hust, 5/16 mtl
Förlåf. (båtsm?) Hindrich ?Klankantsson?, hust (1 hustru) (notering i kanten: förlåf: Sa(..)
mtl sid 735
1720 Bromboda 1720
Jon Johansson, hust, 5/16 mtl
Änkan, 5/16 mtl, 1 dotter
Afsk. Båtsman Jöns Swan, singel
mtl bild 9640
1721 Bromboda 1721
Jon Johansson, singel, 5/16 mtl
Anders, hust, 5/16 mtl. Son Pär 17 år
mtl s 1384
1722 Bromboda 1722
Jon Johansson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust 5/16 mtl
Båtsm. Per Swan, båtsman, ogift
mtl sid 829
1723 Bromboda 1723
Jon Johansson, hust, 5/32 mtl
?Daniel? Börjesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsman Pär Swan, hust
mtl sid 830
1724 Bromboda 1724
Jon Johansson, hust
Daniel Börgesson, hust
Pär Persson, hust
Rgd sid 534
1724 Bromboda 1724
Jon Johansson, hust, 5/32 mtl
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pär Swahn, hust
mtl sid 365
1725 Bromboda 1725
Joan Johansson, hust, 5/32 mtl
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pär Swahn, hust
mtl sid 28
1726 Bromboda 1726
Joen Johansson, hust, 5/32 mtl
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Swahn, hust
mtl sid 821
1727 Bromboda 1727
Jon Johansson, hust, 5/32 mtl
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Swahn, hust
mtl sid 195
1728 Bromboda 1728
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl. 1 piga
Änkan Bryta, 5/16 mtl
mtl sid 690
1729 Bromboda 1729
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Änkan Brita, 5/16 mtl
Båtsm vakant.
mtl sid 896
1730 Bromboda 1730
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl. 1 piga
Änkan Bryta, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Swahn, ogift
mtl sid 1194
1731 Bromboda 1731
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Änkan Brita, 5/16 mtl
Båtsm Swen Swahn, ogift
mtl sid 660
1732 Bromboda 1732
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Änkan Bryta, 5/16 mtl. Son Nils
Båtsm. Swän Swahn, ogift
mtl sid 269
1733 Bromboda 1733
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Änkan Brita, 5/16 mtl. Son Nils
Båtsm Swen Swahn, hust
mtl bild 8820
1734 Bromboda 1734
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Änkan Brita, 5/16 mtl. Son Nils.
Båtsm. Swen Swahn, hust
mtl sid 758
1735 Bromboda 1735
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Enkan Brita, 5/16 mtl. Son Nils
Båtsm Swen Swan, hust
mtl bild 1080
1736 Bromboda 1736
Daniel Börgesson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, singel, 5/32 mtl. 1 piga
Båtsm. Swen Swan, hust
mtl sid 1176,
Mtl bild 2170

1737 Bromboda 1737
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nills Pärsson, singel, 5/16 mtl. Dräng Carl. Piga Maija?
Båtsm Swän Swahn, hust
mtl sid 851, mtl bild 220
1738 Bromboda 1738
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, singel, dräng Carl, 2 pigor
Båtsm. Swän Swahn, hust
Inhyses: Pigan Ingred
mtl bild 1340
1739 Bromboda 1739
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Persson, hust, 5/32 mtl
Carl Persson, singel, 5/16 mtl. 2 pigor
Båtsm. Swenn Swahn, hust
Inhyses: pigan Ingrid
mtl bild 2450, mtl sid 962
1740 Bromboda 1740
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Persson, singel, 5/16 mtl. 2 pigor
Båtsm. Swen Swahn, hust
mtl bild 230
1741 Bromboda 1741
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Per Persson, hust, 5/32 mtl
Carl Persson, singel, 5/16 mtl. 2 pigor
Båtsman Swenn Svahn, hust
mtl bild 1460
1742 Bromboda 1742
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Pärsson, singel, 5/16 mtl. 2 pigor
Båtsman Swen Swahn, hust
mtl bild 2530
1743 Bromboda 1743
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Per Persson, hust, 5/32 mtl
Carl Persson, singel, 5/16 mtl. 2 pigor
Båtsm. Swen Swahn, hust
mtl bild 3280, mtl sid 1679
1744 Bromboda 1744
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl. 1 piga
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Pärsson, singel, 5/16 mtl. 2 pigor
Båtsm. Swen Swahn, hust
mtl sid 378
Mtl bild 219

1745 Bromboda 1745
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl
Per Persson, hust, 5/32 mtl
Carl Persson, singel, 5/16 mtl. 1 piga
Båtsman Swen Swan, hust
mtl sid 390
1746 Bromboda 1746
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl. Son Måns
Per Persson, hust, 5/23 mtl
Carl Håkansson, hust 5/32 mtl
Jöns Olsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl bild 1830, mtl sid 372
1747 Bromboda 1747
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl. Son Måns
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl bild 2660
1748 Bromboda 1748
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl. Son Måns. 1 dotter.
Per Persson, hust, 5/32 mtl. 1 dotter
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Olsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl bild 3400
1749 Bromboda 1749
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl. Son Måns f (..)
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl. dr. ?Kristian? ½ (..)
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Olsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Swan, ogift
mtl sid 191 Ska möjl. Dräng Kristian vara dotter Kristina?
1750 Bromboda 1750
Daniel Börjesson, hust, 5/32 mtl. Son Måns
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pehr Swahn ogift
mtl sid 195
1751 Bromboda 1751
Daniel Börgesson, hust, 5/32 mtl. Dotter Marta (står i pig-kolumnen)
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Swahn, hust
mtl sid 191
1752 Bromboda 1752
Måns Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Lars, piga Märta
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Pär
Carl Håkansson, hust 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Swan, hust
mtl bild 1840
1753 Bromboda 1753
Måns Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Lars, piga Märta och Ingierd
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Pär
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Swahn, hust
mtl sid 198
1754 Bromboda 1754
Måns Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Lars, pigor Märta och Ingred
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl. Son Pär
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Swahn, hust
mtl bild 80
1755 Bromboda 1755
Måns Danielsson, singel, 5/32 mtl, Pigor Märta och Ingierd
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, dottern Brita
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Olofsson, hust, 5/32 mtl, pigan Lisa
Båtsm. Vakant
mtl bild 490
1756 Bromboda 1756
Måns Danielsson, singel. 5/32 mtl. Pigor Märta och Ingierd
Pär Pärsson, singel, 5/32 mtl. Piga Brita
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl.
Gamle bonden Pär Pärsson, hust. Han bräcklig (Inhyses). Hos sina barn
Båtsm. Vakant
mtl bild 1110
1757 Bromboda 1757
Lars Danielsson,singel, 5/32 mtl. Piga Ingierd
Pär Pärsson, singel, 5/32 mtl. Piga Brita
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl.
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Gamle bonden Pär Persson. Inhyses
Båtsm Carl Swahn, ogift
mtl bild 1990
1758 Bromboda 1758
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Piga Ingred
Pär Pärsson, singel, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Gl. bonden Pär Pärsson. Inhys.
Båtsm Carl Swahn, ogift
mtl bild 2560
1759 Bromboda 1759
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Pigor Märta, Ingred
Pär Pärsson, singel, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Carl Swahn, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson. Gammal och bräcklig.
mtl sid 198
1760 Bromboda 1760
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Piga Märta
Pär Pärsson, singel, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Carl Swahn, hust
mtl sid 198
1761 Bromboda 1761
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Pig. Märta.
Pär Pärsson, singel, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Carl Swahn, hust
Gamle bonden Pär Pärsson, inhys. Bräcklig.
mtl sid 200
1762 Bromboda 1762
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Pigor Märta, Ingre
Måns Pärsson, singel, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns hlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Carl Swahn, hust
mtl bild 1330
1763 Bromboda 1763
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Börge, piga Märta.
Måns Pärsson, singel, 5/32 mtl dräng Pär, piga Ingred
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Carl Swahn, hust
mtl sid 195
1764 Bromboda 1764
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Börge, piga Märta
Måns Pärsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Pär, piga Ingier
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Carl Swahn, hust
mtl bild 1960
1765 Bromboda 1765
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Börge, piga Inginn
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl, Dräng Pär
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Carl Swahn, hust
mtl sid 189
1766 Bromboda 1766
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Börge, pig. Ingierd. 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar
Båtsman Carl Swahn, hust. 1 flicka
Inhyses änkan Kirstin, utgammal.
mtl sid 290
1767 Bromboda 1767
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Piga Märta. 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar
Båtsm. Carl Swahn, hust. 1 flicka
Inhyses: Enkan Kierstin, utgl.
mtl sid 289
1768 Bromboda 1768
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Piga Märta. 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Peter, dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. Son Peter, piga Brita. 1 gosse
Båtsman Carl Swahn, hust. 1 flicka
Inhyses Änkan Kierstin, utgammal
mtl sid 276
1769 Bromboda 1769
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Börge, piga Märta
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Carl Håkansson, hust 5/32 mtl, son Peter, dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl Son Petter, piga Lisbet. 2 gossar
Båtsm. Carl Swahn, hust. 2 flickor
mtl sid 280
1770 Bromboda 1770
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. Pig. Märta
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Peter. Dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. Son Petter. 2 gossar
Båtsman Carl Swahn, hust. 2 flickor
mtl sid 289
1771 Bromboda 1771
Lars Danielsson, hus, 5/32 mtl. Piga Märta
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Petter, Dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. Son Peter. Piga Lisbet
Båtsm. Carl Swahn, hust. 2 flickor
mtl sid 290
1772 Bromboda 1772
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. Piga Märta
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Pär, dotter Stina. 4 gossar
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. Son Olof
Båtsman Carl Swahn, hust. 2 flickor
mtl sid 291
1773 Bromboda 1773
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. Piga Märta.
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Dess föräldrar, utgl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Pär, döttrar Lisbet, och Stina. 4 gossar, 4 flickor
Jöns Olsson, hust, 5/32 mtl Söner Olof och Petter
Änkan Kierstin, utfattig
Båtsm. Lars Swahn, hust. 2 gossar
mtl sid 290
1774 Bromboda 1774
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 1 inhyses man, utgl, 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Söner Per och Håkan. Dotter Stina. 4 flickor
Jöns Ohlsson, hust, 5/32 mtl. Söner Olof och Pär. Piga Giertrud.
Båtsm. Carl Swahn, hust. 2 flickor
mtl sid 293
1775 Bromboda 1775
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. Piga Kierstin. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. Piga Stina. Dess fader inhyses. 4 flickor.
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Söner Pär och Håkan. Döttrar Stina och Caisa. 3 flickor.
Petter Jönsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Olof, piga Ingier.
Båtsm vakant.
mtl sid 288
1776 Bromboda 1776
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. Piga Stina. Dess fader inhyses. 4 flickor.
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Håkan. Dotter Stina och Lisbet. 3 flickor.
Petter Jonsson, singel, 5/32 mtl. dr. Olof. Piga Ingier
Båtsm. Vakant.
mtl sid 302
1777 Bromboda 1777
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. Piga Cicilia. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Håkan Dotter Stina. 3 flickor
Petter Jönsson, singel, 5/32 mtl. Dräng Olof, Piga Ingred.
Båtsm. Nils Swahn, ogift
mtl sid 314
1778 Bromboda 1778
Lars Danjelsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Håkan, dotter Stina.
Peter Jönsson, singel, 5/32 mtl. dr. Olof, piga Inger
Båtsm. Nils Swahn, ogift
mtl sid 318
1779 Bromboda 1779
Lars Danjelsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Håkan. Döttrar Stina och Brita
Peter Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Swahn, hust.
mtl sid 318
1780 Bromboda 1780
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Håkan, döttrar Stina och Botill.
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl. Piga Giertrud.
Båtsm. Nils Swahn ska få häradsbruk i ?Säfsjö?
mtl sid 335
1781 Bromboda 1781
Lars Danielsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl. Son Håkan, döttrar Stina och Caisa.
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. Pig. Giertrud.
Båtsm. Nils Swahn, hust
mtl sid 331
1782 Bromboda 1782
Lars Danielsson, hust, 5/32
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Pigan Stina. Dess mor inhyses
Petter Jönsson, hust. Piga Giertru
Båtsm. Nils Swsahn, hust. 1 flicka
Inhys. Karin, utfattig. 1 flicka.
mtl sid 458
1783 Bromboda 1783
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Pigor Stina och Catharina, inhyses dess mor, utgl.
Petter Jonsson, hust, 5/32 mtl.
Båtsman Nils Swahn, hust
Inhyses Karin. Gammal och bräcklig. Dotter Brita.
mtl sid 463
1784 Bromboda 1784
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina. Catharina gambla.
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Swahn, hust. 1 gosse.
Mtl 345
1785 Bromboda 1785
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dotter Caisa
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Båtsman Nils Swahn, hust. 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 421
1786 Bromboda 1786
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dotter Caisa. 1 gosse, 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Brita
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 2 flickor
Båtsm. Nils Swahn, hust. 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 399
1787 Bromboda 1787
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dotter Caisa. 1 gosse, 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Pigor Stina och Brita
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Nils Swahn, hustrun gammal och bräcklig. 1 gosse, 1 flicka.
mtl sid 443
1788 Bromboda 1788
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Nils Swahn, hustrun gammal och bräcklig
mtl sid 449
1789 Bromboda 1789
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Son Daniel. 2 gossar, 1 flicka
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Nils Swahn, hust
mtl sid 452
1790 Bromboda 1790
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl Son Anders. Två gossar, 1 flicka
Måns Pärsson, singel, 5/32 mtl. Dotter Brita, goss. Pehr Ref. Båtsman
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Pigan Stina
Petter Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Vakant
mtl sid 457
1791 Bromboda 1791
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Son Anders. 2 Gossar, 1 flicka
Måns Pehrsson, hust, 5/32 mtl. Dotter Brita
Håkan Karlsson, singel, 5/32 mtl. Pigan Stina
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 4 flickor
Båtsman Petter Svahn, ogift
mtl sid 452
1792 Bromboda 1792
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Son Daniel, dotter Lisken. 2 gossar, 1 flicka
Måns Persson, hust, 5/32 mtl. Dotter Brita
Håkan Karlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Peter Jönsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 4 flickor
Båtsm Peter Svahn, ogift
mtl sid 453
1793 Bromboda 1793
Lars Danielsson, singel, 5/32 mtl. Son Jonas, dotter Lisken
Måns Persson, hust, 5/32 mtl. Dotter Brita
Håkan Karlsson, singel, 5/32 mtl. Pigor Stina Katrina
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Svahn, ogift
mtl sid 413
1794 Bromboda 1794
Lars Danielssons efterlevande, 5/32 mtl. Son Daniel, och Lisken
Måns Persson, singel, 5/32 döttrar Brita och ?Lena?
Petter Jönsson, hust, 5/32
Håkan Karlsson, singel, 5/32, pigor Kerstin och (..)
Båtsm Petter Swahn, ogift
mtl sid 394
1795 Bromboda 1795
Lars Danielssons arvingar, 5/32 mtl. Söner Daniel och Nils, dotter Lisken
Måns Pehrsson, singel, 5/32 mtl. Döttrar Brita och Karin
Peter Jönsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Kjerstin. Catrina br. (bräcklig??)
Båtsman Peter Svan, ogift
mtl sid 609

1796 Bromboda 1796
Lars Daniels arvingar, 5/32 mtl. Son Daniel, piga Lisken
Måns Persson, singel, 5/32 mtl. Dotter Brita, Carn har bruk
Peter Jönsson, hust 5/32 mtl. Dotter Maria
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Båtsm. Petter Svahn, ogift
mtl sid 332
1797 Bromboda 1797
Lars Danielssons arvingar, 5/32 mt. Dräng Svenn, piga Lisken
Måns Persson, 5/32 mtl. Hustrun bräcklig. Dotter Karin?
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Karlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Båtsm. Petter Svahn, ogift
mtl sid 353
1798 Bromboda 1798
Lars Danielssons arvingar, 5/32 mtl. Dräng Jon, piga Lisken
Måns Pärsson, 5/32 mtl. Döttrar Catarina, Ingrid, Brita. (notering i kanten hustrun … , trol bräcklig)
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl. Döttrar Maria?, Caisa
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Båtsm. Petter Svahn, ogift
mtl sid 339
1799 Bromboda 1799
Lars Danielssons arvingar, 5/32 mtl. Dräng Daniel, piga Lisken
Måns Pehrsson, hust, 5/32 mtl. Döttrar Ingrid, Carin
Peter Jonsson, hust, 5/32 mtl. Döttrar Maria, Cajsa. 1 Gosse, 2 flickor
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl. piga Stina
Båtsm. Peter Svahn, hust
mtl sid 333
1800 Bromboda 1800
Nils Jaensson, hust, 5/32 mtl
Måns Persson, hust, 5/32 mtl. Döttrar Ingrid och Carin
Petter Jonsson, hust, 5/32 mtl. Döttrar Maria, Stina. 1 gosse, 1 flicka
Håkan Carlsson, singel, 5/32 mtl, pigan Stina
Båtsm. Peter Schvan, hust
mtl sid 327
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka