Mantalslängder för Frostensmåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Frostensmåla 1631
oläsl
jb
1632 Frostensmåla 1632
Anders
jb
1634 Frostensmåla 1634
Anders
jb
1635 Frostensmåla 1635
Anders
jb
1637 Frostensmåla 1637
Anders
jb
1637 Frostensmåla 1637
S….
jb
1638 Frostensmåla 1638
Anders
jb
1640 Frostensmåla 1640
Jöns Månsson
jb
1641 Frostensmåla 1641
namn oläsl. Möjl. Jöns, Måns el. Nils
jb
1641 Frostensmåla 1641 ?
"Sornäfs"??
jb
1642 Frostensmåla 1642
Jöns
mtl s247
1642 Frostensmåla 1642
Jöns
hustru Ingrid
mtl
1643 Frostensmåla 1643
Jöns
hustru Ingrit
Son Måns
mtl
1643 Frostensmåla 1643
Jöns
mtl s 235
1644 Frostensmåla 1644
Jöns
hustru Ingrid
son Måns
Inhysesfolk: Märit
mtl
1644 Frostensmåla 1644
Jöns
mtl s 389
1645 Frostensmåla 1645
Jöns
jb
1645 Frostensmåla 1645
Jöns
hustru Ingrid (alt Ingerd)
mtl
1646 Frostensmåla 1646
Jöns
hustru Ingrid
Sonen Måns
mtl
1647 Frostensmåla 1647
Jöns
hustru Ingrid
son Måns
mtl
1648 Frostensmåla 1648
hustru Ingrit
Son Måns
hustru Karin
(ingen bonde omnämnd, Ingrit kanske änka?)
mtl
1650 Frostensmåla 1650
hustru Ingritt
I samma gård
Måns
hustru Karin
mtl
1650 Frostensmåla 1650
hustru Ingritt
I samma gård:
Måns
hustru Karin
mtl s 247
1650 Frostensmåla 1650
Jöns
jb
1651 Frostensmåla 1651
hustru Ingrid
I samma gård:
Måns
hustru Karin
mtl
1651 Frostensmåla 1651
Jöns
hustru Sissa
mtl
1652 Frostensmåla 1652
Måns
hustrun
I samma gård:
Ingerd? (alt. Ingolf)
mtl
1653 Frostensmåla 1653
Jöns
jb
1653 Frostensmåla 1653
Måns
hustru Karin
mtl
1654 Frostensmåla 1654
d. Oluff
mtl
1655 Frostensmåla 1655
Änkan
mtl
1656 Frostensmåla 1656
Pehr Obf
Änkan i samma gård: öfwer sina (…) och är under sin Sons föda.
mtl
1657 Frostensmåla 1657
1 Oluf och hustru Elin
mtl
1659 Frostensmåla 1659
Oluf
hustru Elin
dräng Måns
mtl
1660 Frostensmåla 1660
Jöns
jb
1660 Frostensmåla 1660
Oluf
hustru Elin
Måns
mtl
1661 Frostensmåla 1661
Oluf, hustru Elin, dräng Måns
mtl
1662 Frostensmåla 1662
Oluf, hustru Elin, Måns, hustru hustrun (sic!)
mtl
1663 Frostensmåla 1663
Måns, hustru Elin, dräng Oluff
mtl
1664 Frostensmåla 1664
Måns, Elin, dräng Oluf
mtl
1665 Frostensmåla 1665
Måns, hustrun, Oluf, hustru Elin
mtl
1666 Frostensmåla 1666
Måns, hustrun, Oluff hustrun (4 p)
mtl
1667 Frostensmåla 1667
Måns, Elin, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1668 Frostensmåla 1668
1 (delat) Måns (1 p)
I samma gård:
1 (delat) Oloff och hustru Elin (2)
mtl
1669 Frostensmåla 1669
1(delat) Måns (1 p)
I samma gård:
1 (delat) Oluf och hustru.
mtl
1669 Frostensmåla 1669
Jönds?
jb
1670 Frostensmåla 1670
Jöns
jb
1670 Frostensmåla 1670
1 (delat) Måns och piga (2 p)
I samma gård:
1 (delat) Oluf och hustru (2 p)
mtl
1671 Frostensmåla 1671
1 Måns och hustrun
Oluf och hustrun (4 p)
mtl
1673 Frostensmåla 1673
(inget namn)
jb
1675 Frostensmåla 1675
1 Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1675 Frostensmåla 1675
Jöns
jb

1676 Frostensmåla 1676
1 Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1678 Frostensmåla 1678
Jöns
jb
1680 Frostensmåla 1680
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
Måns, hustru (2 p)
mtl
1681 Frostensmåla 1681
1/2 mtl Oluf och hustru, Måns och hustru (4 p)
mtl
1685 Frostensmåla 1685
Oluf, hustru, Måns, hustru (4 p)
Knekt Håkan (1 m)
mtl
1686 Frostensmåla 1686
1/2 mtl, Oluf, hustru, Måns, hustru (4 p)
d. Niels (1 p)
knekt Håkan, hustru (1 p, 1 mil)
mtl
1687 Frostensmåla 1687
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
Sonen d. Nils Månsson (1 p)
Måns, hustru (2 p)
knekt Håkan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1688 Frostensmåla 1688
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Nils (3 p)
Måns, hustru, d: Nils (3 p)
knekt Håkan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1689 Frostensmåla 1689
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Nils (3 p)
d. Jöns, Måns, hustrun (3 p)
dräng Nils (1 p)
knekt Håkon, hustrun (1 p 1 mil)
mtl
1690 Frostensmåla 1690
1/2 mtl Oluf, hustru, d Måns (3 p)
d. Jöns, Måns änkl, d. Nils (3 p)
knekt Håkon, hustrun (1 p 1 mil)
mtl
1691 Frostensmåla 1691
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Niels, d. Jöns (4 p)
Måns, änkl. Dräng Nils (2 p)
Knekt Håkon, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1692 Frostensmåla 1692
1/2 mtl Oluf, hustru, Nils, hustru (4 p)
Måns änkling (1 p)
Knekt Håkon, hustru (1 p 1 mil
mtl
1693 Frostensmåla 1693
1/2 mtl Oluf, hustru, Nils, hustru (4 p)
Måns, hustru, utgamla och öfv.gifva bruket (2 utgl)
mtl
1694 Frostensmåla 1694
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
dräng Jöns (1 son)
Nils, hustrun (2 p)
Måns, hustrun (2 p)
Jöns, hustrun (2 p2)
mtl
1695 Frostensmåla 1695
1/2 mtl Oluf, hustru, dr. Jöns (2 p, 1 son)
?Nors? Dräng Gerhardt? (1 son)
Måns, hustru anm. Utgamla. Uppsäga bruket till barnen. (1 inhyses)
Nils, h, Jöns, h (2p, 2 p2)
mtl
1697 Frostensmåla 1697
enkan Elin, Nills och Gumme
jb
1699 Frostensmåla 1699
Enkan Elin, Gumme, ?Järton?, Nills
jb
1699 Frostensmåla 1699
Jon
jb
1701 Frostensmåla 1701
1/2 mtl änkan Elin (1 p)
Jörtan, hustru, Nils, hustru (4 p)
Gudmund, hustru (2 p)
Knekt Pär, ogift
Håkan, Märta (1 inhyses)
mtl
1701 Frostensmåla 1701
Järton, Nills och Gume
Tilläggstext: Åboarna Nills Månsson 1/4 och? Jert Olusson 1/4 köpt till Skatte för 120 dr smt efter kvittens af den 17 aug 1701 och kungl Cammar Collegie Kiöpewarf af den 18 sept 1701
jb
1702 Frostensmåla 1702
1/2 mtl Järtorn, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
änkan Elin, d. Nils (2 p)
Knekt Gudmund, hustru (1 p) 3-dingknekt
Konan Brita? (Märta?) (1 inhyses)
knekt Pär, ogift
mtl
1703 Frostensmåla 1703
1/2 mtl Jertorn, hustru (2 p)
Nils, Hustru, d. Nils (3 p)
Gudmund, hustru (2 p)
Änkan Elin, Kåhnan Märta (2 inhyses)
Knekt Per (ingen fru)
mtl
1704 Frostensmåla 1704
1/2 mtl Jöns, hustru, Nils, hustru (4 p)
dr. Nils, Änkan Elin (1 p, 1 dräng) (anm: drängen brukare)
Gudmund, hustru (2 p)
Knekt vakant
mtl
1705 Frostensmåla 1705
1/2 mtl Järton, hustru, Nils, hustru (4 p)
dr. Nils (1 p)
Gumme, hustru (2 p)
Änkan Elin födes av barnen.
Knekt Carl, hustru (1 p)
mtl
1706 Frostensmåla 1706
Gierton, hustru (2 p)
Nils, hustru, Nils, hustru (4 p)
Gumme, hustru (2 p)
Knekt Carl, hustru (1 p)
mtl
1707 Frostensmåla 1707
Järton, hustru (2 p)
Nils, hustru, Nils, hustru (4 p)
Gumme, hustru (2 p)
Knekt Carl, hustru (1 p)
mtl
1708 Frostensmåla 1708
Nils och Gumme
"pant"
jb
1710 Frostensmåla 1710
Gierth?, Nills, Pehr
jb
1712 Frostensmåla 1712
Inge, Pärs hust.
jb
1714 Frostensmåla 1714
Inge Pär och Pär
jb
1716 Frostensmåla 1716
Inge och Pär
jb
1717 Frostensmåla 1717
1/2 mtl Inge?, hustru (2 p)
Båsman Per Staffansson, hustru (1 p)
mtl
1717 Frostensmåla 1717
Inge Båtsman Per
jb
1718 Frostensmåla 1718
Inge, hustru (2 p)
Båtsman Per Staffansson, hustru (1 p)
mtl
1719 Frostensmåla 1719
Inge, hust
Båtsman Pärs hustru
rgd
1720 Frostensmåla 1720
Ingal
jb
1721 Frostensmåla 1721
Ingall
jb
1723 Frostensmåla 1723
Ingall
Jöns
dr. Börje, p. Ingebabor
Pers hustru
rgd
1723 Frostensmåla 1723
Ingel Jöns Pär Börje p Ingeborg
jb
1724 Frostensmåla 1724
Ingall
Jöns
Pär Frisks hustru
Börje
rgd
1725 Frostensmåla 1725
Ingall
Jöns
Per Frisks hustru
Börie
rgd
1725 Frostensmåla 1725 Skatte
Ingell Jöns Per Börje
jb
1726 Frostensmåla 1726
Ingall
Jöns
Pär Frisks hustru
Börie
rgd
1726 Frostensmåla 1726
Ingell, Jöns, Per och Börge
jb
1727 Frostensmåla 1727
Ingall, Jöns
Per Fritz hustru
Börge
rgd
1728 Frostensmåla 1728
Ingel
Jöns, Pehrs hustru
Börje
rgd
1728 Frostensmåla 1728
Ingel, Per och Börje
jb
1729 Frostensmåla 1729
Ingall
Jöns, Pehr, Börje
rgd
1729 Frostensmåla 1729 Skatte
Ingel, Jöns, Pär Gume
jb
1730 Frostensmåla 1730
Ingall
Jöns
Pär
Börge
rgd
1731 Frostensmåla 1731
Ingal
Jöns
Pähr
Börge
rgd
1732 Frostensmåla 1732
Ingall
Jöns
Per
Börge
rgd
1733 Frostensmåla 1733
Ingall, Jöns
Per och Börje
rgd
1734 Frostensmåla 1734
Ingell
Jöns, Pähr
Börje, Abraham
rgd
1735 Frostensmåla 1735
Ingall
Jöns, Pär, Börje
rgd
1736 Frostensmåla 1736
Nils, Jöns
Nils och hust Ingrid
Börje och Pehr
rgd
1736 Frostensmåla 1736
Nils, Jöns och Börje
jb
1737 Frostensmåla 1737
Nills,
Qwinnfolket Ingrid
Börge
Pär
rgd
1738 Frostensmåla 1738
Nils
Börje
rgd
1739 Frostensmåla 1739
Nils
Börge
rgd
1740 Frostensmåla 1740
Nils, Börje
rgd
1742 Frostensmåla 1742
Nils, Börge
jb
1744 Frostensmåla 1744
Nils Giertonsson, hust
Änkan Märta
Börje Nilsson, hust
(..?..) Nils (dräng)
Soldat Anders Krok, hust
mtl
1745 Frostensmåla 1745
Nils Giertonsson, hust
Änkan Märta
Börge Nilsson, hust
Son Nils
Soldattorp: soldat Anders Krok, hust
mtl
1746 Frostensmåla 1746
Nils Giertonsson, hustru (2 p)
Enkan Märta (1 p)
Börge Nilsson, hustru (2 p)
Son Nils (1 son)
Soldat Anders Krook, hustru (1 hust)
mtl
1747 Frostensmåla 1747
Nils Gärtonsson, hustru (2 p)
Enk. Märta (1 p)
Börge Nilsson, hustru (2 p)
son Nills (1 son)
Soldat Anders ?Kron? (Krox?), hustru (1 hust)
mtl
1748 Frostensmåla 1748
Nils Giertonsson, hustru (2 p)
Enkan Märta (1 p)
dräng Swen (1 dräng)
Börje Nilsson, hustru (2 p)
Sonen Nils (1 son
Soldat Anders Krok, hustru (1 hust)
mtl
1749 Frostensmåla 1749
Nils Giertonsson, hustru (2 p)
Enkan Märta (1 p)
Börje Nilsson, hustru (2 p)
Son Nils (1 son)
soldat Anders Krok, hustru (1 hust)
mtl
1750 Frostensmåla 1750
Nils Giertonsson, hustru (2 p)
Enkan Märta (1 p)
Börje Nilsson, hustru (2 p)
Börjes son Nils Börjesson, hustru (2 p)
Soldat And. Krok, hustru (1 hust)
mtl
1751 Frostensmåla 1751
Nils Giertonsson, hustru (2 p)
änkan Märta (1 p)
d. ?Jant? Jönsson (1 dräng) 16 år
Börge Nillsson, hustru (2 p)
dotter Kierstin (1 dotter) 15 år
Soldat Anders Krook, hustru (1 hust)
mtl
1752 Frostensmåla 1752
Nils Giertonsson, hustru (2 p)
dr. Gierdt? Jonsson (1 p)
Börje Nilsson, hustru (2 p)
Nils Börjesson, hustru (2 p)
Soldat Anders Krok, hustru (1 hust)
mtl
1754 Frostensmåla 1754 1/2 mtl
1/8 mtl Nils Giertonsson, hust (2 p)
1/8 Gierton Jonsson, hust (2 p)
pig. Elin (1 piga)
1/8 Börje Nilsson, hust (2 p)
dotter Kirstin (1 dot)
1/8 Nils Börjesson, hust (2 p)
soldat And. Krook, hustru gammal o sjuk
mtl
1755 Frostensmåla 1755 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, hust (2 p)
1/8 Gierton Jönsson, hust (2 p)
pig Elin (1 pig)
1/8 Börje Nilsson?, hust (2 p)
dot Kierstin (1 dot)
1/8 Nils Börjesson, hust (2 p)
dr Swen (1 dr) 15 år
Soldat Anders Krok?, hust (1 hust)
mtl
1756 Frostensmåla 1756 1/2 mtl
1/8 mtl Nils Giertonsson, hustru (2 p)
dot Ingjard (1 dot)
1/8 mtl Gierton Jonsson, hustru (2 p)
piga Elin (1 piga)
1/8 mtl Börje Nilsson, hustru (2 pl)
Son Börje, dot Krans? (1 son 1 dot)
Soldat Anders Krook, hust (1 hust)
mtl
1757 Frostensmåla 1757 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, hust (2 p)
d Ingrid (1 dot)
1/8 Gierton Jönsson, hust (2 p)
p. Elin (1 p)
1/8 Börje Nillsson, hust (2 p)
s Börje (1 son)
d Kierstin (1 dot)
1/8 Nils Börjesson, hust (2 p)
sold. Anders Krook, hust (1 hust)
mtl
1758 Frostensmåla 1758 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, hust (2p)
d Ingrid, s.Nils (1 d,1 son)
1/8 Gierton Jönsson, hust (2p)
p. Elin (1 pig)
1/8 Börje Nilsson,hust (2p)
s Börje (1 son)
1/8 Nils Börjesson, hust (2p)
Gosse Nils (1 dr)
sold Anders Krok*)
mtl *) Anders Kroks hustru har watusoten
1759 Frostensmåla 1759 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, hust (2 p)
son Nils (1 son)
1/8 Gerton Jönsson, hust (2p)
pig. Elin (1 pig)
1/8 Enk. Ingebor (1p)
Son Börje (1 son)
1/8 Nils Börjesson, hust (2 p)
goss. Nils (1 dr)
sold Anders Krok, hust (1 hust)
mtl
1760 Frostensmåla 1760 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, hust (2 p)
p. Elin (1 pig)
1/8 mtl Enkan Ingeborg (1 p)
son Börie, dott Elin (1 son 1 dot)
1/8 mtl Enkan Ingrid (1 p)
dr. Per (1 dräng)
soldat Nils Krok ogift
mtl
1761 Frostensmåla 1761 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, hust (2p)
s Nils, pig Ingrid (1s 1pi)
1/8 Gierton Jönsson, hust (2 p)
p Elin (1 pig)
1/8 Enk Ingeborg
s Börie? (1s)
dot Elin (1dot)
1/8 Enk Ingrid
dr Per (1dr)
sold Nils Krok,ogift
syster? Kierstin (1pig)
mtl
1762 Frostensmåla 1762 1/2 mtl
1/8 Nils Giertonsson, h
Son Ingal d Ingrid (1son 1dot)
1/8 Jerton Jönsson,h
p Elin
1/8 enk Ingeborg
son Börje,dot Ingeborg (1son 1dot)
1/8 enk Ingrid
Jöns Jönsson,h 1/2brukare
Soldattorp: h.Kirstin sköter bruk åt ogifte son.
mtl
1763 Frostensmåla 1763 1/2 mtl
1/8 Nils, hust (2p)
s Ingall (1s)
dot Ingrid (1d)
1/8 Gierton, hust (2p)
p Elin (1p)
1/8 mtl Anders, hust (2p)
Enk Ingeborg, Anders svärmor (1p)
1/8 Enk. Ingerd (1p)
Jöns, hust (2p) 1/2 brukare
soldattorp. p. Kierstin
mtl
1764 Frostensmåla 1764 1/2 mtl
1/8 mtl Nils Giertonsson, hust (2 p)
son Nils, dot Ingrid (1 son 1 dot)
1/8 Gierton Jönsson, hust (2 p)
p Elin (1 pig)
1/8 Swen Persson, hust (2 p)
Swens svärmor Enk. Ingebor (1 p)
1/8 Enk. Ingrid
soldattorp: P. Kierstin (1 piga)
mtl
1765 Frostensmåla 1765 1/2 mtl
1/8 mtl Nils, hust (2p)
son Ingal dot Ingrid (1son 1dot)
1/8 mtl Gierton, hust (2p)
p Elin (1pig)
1/8 brukas av Gumme i Guttamåla
Enk Ingebor (1p) anm. Har spannmål
dr Olof (1dr)
1/8 mtl enk Ingrid (1p)
dr Nils (1dr)
mtl
1767 Frostensmåla 1767 ½ mtl
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Son Nils, dot Ingrid (1 son 1 dot)
Son Sven, dot Stina (2 barn u 15 år)
1/8 mtl Gerton, hust (2 p)
Son Carl, Sven, Per, dot Karin (4 barn u 15 år)
Pig Elin (1 pig)
Änk. Kirstin (1 p) utfattig, min. 65 år
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
Änk Ingeborg (2 p) utfattig, min 65 år
1/8 mtl änk. Ingrid (1 p)
Dot. Elin, dr. Ingel (1 dotter 1 dräng)
Son Anders (1 son u 15 år)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1768 Frostensmåla 1768 ½ mtl
1/8 mtl Enk. Mära (1 p)
Son Nils, dot. Ingrid, son Ingel (2 söner, 1 dot)
1/8 mtl Gerton, hust (2 p)
Pig. Elin (1 pig)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
dr. Jöns (1 dr) 15 år
1/8 mtl Enk. Sigrid? (Ingrid?) (1 p)
Dot. Elin, dr. Ingel (1 dot, 1 dr)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1769 Frostensmåla 1769 ½ mtl
1/8 mtl Enk. Märta (1 p)
Son Nils, Ingal, dot Ingrid (2 söner 1 dot)
1/8 mtl Jerton, hust (2 p)
Pig. Elin (1 pig)
1/8 mtl Swen, änkling (1 p)
1/8 mtl enk. Ingrid (1 p)
Dot. Elin, dr. Måns (1 dotter 1 dräng)
Soldat CR? Gumme Lindgren (ogift?)
mtl
1770 Frostensmåla 1770 ½ mtl
1/8 mtl änkan Märta (1 p)
Son Ingal, dot Ingrid (1 son 1 dot)
1/8 mtl Järton, hust (2 p)
Pig. Elin (1 pig)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Enk. Ingrid (1 p)
Dot Elin (1 dot)
Soldat Cr. Gumme ?Frost?
….måhlan: Nils, hust (2 p)
mtl
1778 Frostensmåla 1778 ½ mtl
1/16 mtl Ingel, hust (2 p)
1/16 mtl Tore, hust (2 p)
1/8 mtl Gerton, hust (2 p)
p. Stina (1 p)
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
1/16 mtl Carl, hust (2 p)
1/16 mtl dr. Anders (1 p)
Soldat Gumme Frost, hust (1 hust)
”Grostamåla??”: Bengt (1 p) anm. ang. hustrun oläsl.
mtl
1784 Frostensmåla 1784
½ mtl
Ingel Nilsson, hust, 1/16 mtl
Tore Andersson, hust, 1/16 mtl
Gerdton? Jönsson, 1/8 mtl
Dotter Kerstin
Sven Persson, hust, 1/8 mtl
Son Per.
Karl Mattisson, hust, 1/8 mtl
Soldattorp: Gumme Frost, hust
mtl
1785 Frostensmåla 1785 ½ mtl
1/16 mtl Ingal Nilsson, hust (2 p)
1/16 mtl Tore Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Gerdton Jönsson, hust (2 p)
s. Peter, d. Karin (2 p)
1/8 mtl Swen Persson, hust
1/8 mtl Karl Mattison, hust (2 p)
Soldat Gumme Frost, hust (1 hust)
mtl
1791 Frostensmåla 1791 ½ mtl
1/8 mtl Lars? Andersson, hust (2 p)
d. Catarina (1 p)
1/8 mtl Justus? (Jerton? Jönsson, hust (2 p)
s. Karl? p. Karin (2 p)
s. Jonas (1 p)
1/8 mtl Swen Persson, hust (2 p)
s. Jonas, d. Catarina (2 p)
1/8 mtl Karl?? Mattisson, hust (2 p)
Soldat Gumme Frost, hust (2 p)
Brändeholm?: afs. Sold. Gumme Frost (1 p)
mtl
1792 Frostensmåla 1792 ½ mtl
1/8 mtl Tore Andersson, hust (2 p)
d. Katrina (1 p)
Järton Jönsson, hust (2 p) inhyses, bor innehysta
1/8 mtl dr. Carl (1 p) (ser ut som om det är Carl som har Järton m hust innehyst)
p. Maria (1 p)
1/8 mtl Swen Persson, hust (2 p)
S: Per (1 p)
1/8 mtl Carl Mattsson, hust (2 p)
Soldat Gumme Frost, hust ( 1 hust)
Brändaholm?: brukas av soldattorp
dr. Nils (1 p) anm. Reservkarl?
mtl
1795 Frostensmåla 1795 ½ mtl
1/16 mtl Dr. Per (1 p)
p. Kristen (1 p)
1/16 mtl Ingel, hust (2 p)
1/8 mtl Karl Järtonsson, hust (2 p)
p. Karin (1 p)
1/8 mtl ?Sonhe??, hust (2 p)
s. Anders, Jonas, Peter (3 p)
1/8 mtl Karl Mattisson, hust (2 p)
Soldat Gumme Frost, hust (1 hust)
Brändaholm dr. Gustaf? 1 p
mtl
1797 Frostensmåla 1797 ½ mtl
1/16 dr. Per ?Toresson? (Jonasson?) (1 p)
Pig. Caisa (1 p)
1/16 mtl dr. Peter Svensson (1 p)
1/8 mtl Abraham, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
Son Peter (1 p)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Dot. Cristina (1 p)
Soldat Gumme Frost, hust (1 hust)
Brändaholm: dr. Gustaf (1 p)
mtl
1798 Frostensmåla 1798 ½ mtl
1/16 mtl dr. Per Toresson (1 p)
Pig. Caisa (1 p)
1/16 mtl dr. Petter Svensson (1 p)
1/8 mtl Abraham, hust (2 p)
1/16 mtl Swen, hust (2 p)
1/16 mtl Per Månsson i Bläsemåla
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Dot. Christina (1 p)
Soldat Gumme Frost, hust anm. hustrun sjuklig
Brändeholm: Dr. Gustaf (1 p)
mtl
1799 Frostensmåla 1799 ½ mtl
1/16 mtl dr. Per Toresson (1 p)
1/16 mtl dr. Petter Svensson (1 p)
Pig. Ingrid (1 p)
1/8 mtl Abram Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Johannes Swensson (1 p)
Pig. Ingrid (1 p)
1/8 mtl Carl Mattisson, hust (2 p)
Son Nicklaus, dot. Stina (2 p)
Soldat Gumme Frost, hust (1 hust)
Brändesholm?: dr. Gustaf (1 p)
mtl
1800 Frostensmåla 1800 ½ mtl
1/16 mtl dr. Per (1 p)
Pig. Caisa (1 p)
1/16 mtl Olof Nilsson i Ellingsmåla
1/8 mtl Abraham, hust (2 p)
dr. Petter
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
Pig. Ingrid (1p)
1/8 mtl Carl, hust ( 2p)
Son Nicklas, dot. Stina (2 p)
Soldat Gumme Frost, hust (1 hust)
Brändeholm: Dr. Gustaf (1 p)
mtl

  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka