Mantalslängder för Klättorp, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Klättorp 1633
Påvell i Klättorp
jb
1635 Klättorp 1635
Påvell i Klättorp
jb
1638 Klättorp 1638
Jonn (el. Jöns) i Klättorp
jb
1640 Klättorp 1640
Joann i Klättorp
jb
1642 Klättorp 1642
Jon i Klättorp
jb
1644 Klättorp 1644
Jon i Klättorp, hust, 1 hemman
mtl
1645 Klättorp 1645
Jon i Klättorp, hust, 1 hemman
mtl
1646 Klättorp 1646
Jonn i Klättorp, hust, 1 hemman
mtl
1647 Klättorp 1647
Joon i Klättorp, hust, 1 hemman
mtl
1648 Klättorp 1648
Joon i Klättorp, hust
mtl
1649 Klättorp 1649
Jon i Klättorp, hust, 1 hemman
mtl
1650 Klättorp 1650
Jonn i Klättorp, hust
mtl
1651 Klättorp 1651
Jon i Klättorp, hust
mtl
1652 Klättorp 1652
Jon i Klättorp, hust
mtl
1653 Klättorp 1653
Jonn i Klättatorp, hustrun åldrig, 1 dräng
mtl
1654 Klättorp 1654
Joan i Klättorp, hustrun åldrig, 1 piga
mtl
1655 Klättorp 1655
Jonn i Klättatörp, hustrun åldrig, 1 piga
mtl
1660 Klättorp 1660
Jonn i Klättorp, singel
Swenn i samma gård, hust
mtl
1663 Klättorp 1663
Joon Larsson i Klättetorp
jb
1664 Klättorp 1664
Jon Larsson i Klättetorp
jb
1665 Klättorp 1665
Jon Larsson i Klättetorp
jb
1666 Klättorp 1666
Jon i Klättorp
jb
1667 Klättorp 1667
Jonn Larsson i Klättorp, hust, 1 dräng
mtl
1668 Klättorp 1668
Jon Larsson i Klättorp, hust, 1 piga: Karin
mtl
1669 Klättorp 1669
Jonn Larsson i Klättorp, hust, 1 son, 1 piga
mtl
1670 Klättorp 1670
Jon Larsson i Klättorp, hust, 1 son, 1 piga
mtl
1671 Klättorp 1671
(osäker på om det verkligen står Klättorp)
Jon i Klägetörp, hust, 1 son, 1 piga
mtl
1673 Klättorp 1673
Åsle i Klättorp, hust (se notering)
Ibidem:
Jöns änka i Klättorp
Joon i Klättorp, hust, 1 piga
mtl SVAR Åsle i Klättorp står separat i mantalslängden och verkar egentligen inte höra dit. Möjligen felskrivet?
1675 Klättorp 1675
Jon i Klättorp
jb
1676 Klättorp 1676
Joen i Klättorp
jb
1677 Klättorp 1677
Änkan i Klättorp
jb
1678 Klättorp 1678
Änkan i Klättorp
jb
1679 Klättorp 1679
Änkan i Klättorp
jb
1680 Klättorp 1680
Joen i Klättorp
jb Joen bör vara död – se föregående och efterföljande år.
1681 Klättorp 1681
Änkan i Klättorp
Soldat Måns i samma gård brukar, hust
mtl
1682 Klättorp 1682
Änkan i Klättorp
Soldat Måns i samma gård brukar, hust
mtl
1685 Klättorp 1685
Hustru Elin i Klättorp, 1 son
Måns i samma gård, hust
mtl
1686 Klättorp 1686
Hustru Elin i Klättorp
Måns i samma gård
mtl
1687 Klättorp 1687
Måns i Klättorp, hust
Båtsm. Gumme Klätt i samma gård
mtl
1688 Klättorp 1688
Måns i Klättorp, hust
Båtsm. Gumme Klätt, hust
mtl
1689 Klättorp 1689
Måns i Klättorp, hust
Båtsm. Gumme Klätt, hust
mtl
1690 Klättorp 1690
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Hans Klätt
mtl
1691 Klättorp 1691
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsman Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
mtl
1692 Klättorp 1692
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
mtl
1693 Klättorp 1693
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
mtl
1694 Klättorp 1694
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Bonde Klätt
mtl
1695 Klättorp 1695
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Bonde Klätt
mtl
1696 Klättorp 1696
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Bonnde Klätt
mtl
1697 Klättorp 1697
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Bonde Klätt
mtl
1698 Klättorp 1698
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Båtsm 144 (vakant???)
mtl
1699 Klättorp 1699
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt
mtl
1700 Klättorp 1700
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Sven Klätt
mtl
1701 Klättorp 1701
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt
mtl
1702 Klättorp 1702
Måns Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme N, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt
mtl
1703 Klättorp 1703
Måns, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1704 Klättorp 1704
Måns Swensson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swän Klätt, hust
mtl
1705 Klättorp 1705
Måns Swensson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1706 Klättorp 1706
Måns Swänsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swän Klätt, hust
mtl
1707 Klättorp 1707
Måns Svensson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/32 mtl
Nils Nilsson, singel, 5/32 mtl, 1 piga
Båtsm. Swän Klätt, hust
mtl
1708 Klättorp 1708
Måns Andersson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/32 mtl
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1709 Klättorp 1709
Måns Andersson, hust, 5/? mtl, 1 son
Gumme Nilsson, hust, 5/32 mtl
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swän Kläth, hust
mtl
1710 Klättorp 1710
Måns Andersson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Nilssons änka, 5/32 mtl, 1 dräng
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1711 Klättorp 1711
Måns Andersson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Änkan, 5/32 mtl
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1712 Klättorp 1712
Anders Månsson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Johan Carlsson, hust, 5/32 mtl
Nils Nilsson, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl Bonden Måns Andersson står överstruken och är ersatt med Anders Månsson.
1713 Klättorp 1713
Anders Månsson, hust, 5/16 mtl
Änkan, 5/32 mtl
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swän Klätt, hust
mtl
1714 Klättorp 1714
And. Månsson, hust, 5/16 mtl
Änkan, 5/32 mtl
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1715 Klättorp 1715
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Änkan 5/32 mtl
Nils Nilsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1716 Klättorp 1716
Nils Månsson, singel, 5/16 mtl
Änkan, 5/32 mtl
Klockare Petter Långelius, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swän Klätt
mtl
1717 Klättorp 1717
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Änkan -
Klockaren Petter Longelius, hust, 5/16 mtl, dräng Matts
Båtsm Klätt (vakant?)
mtl
1718 Klättorp 1718
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Petter Långelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mats Klätt
mtl
1720 Klättorp 1720
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockare Petter Longelius, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsman Mattis Gummesson Klätt
mtl
1721 Klättorp 1721
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Petter Långelius, hust, 5/16 mtl
mtl
1722 Klättorp 1722
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Petter Långelius, hust, 5/16 mtl, dräng Jon
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1723 Klättorp 1723
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Petter Långelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1724 Klättorp 1724
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Petter Langelius, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1725 Klättorp 1725
Nils Månsson, hust ,5/16 mtl
Klockaren Petter Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl

1726 Klättorp 1726
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Petter Langelius, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1727 Klättorp 1727
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Petter Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1728 Klättorp 1728
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1729 Klättorp 1729
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm Matts Klätt, hust
mtl
1730 Klättorp 1730
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1731 Klättorp 1731
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1732 Klättorp 1732
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm Matts Kläth, hust
mtl
1733 Klättorp 1733
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockare Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1734 Klättorp 1734
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1735 Klättorp 1735
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1736 Klättorp 1736
Nils Månssons änka, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1737 Klättorp 1737
Lars Nilsson, hust, 5/16 mtl
Klockare Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm Mattis Klätt, hust
mtl
1738 Klättorp 1738
Lars Nilsson, hust, 5/16 mtl
Klockaren Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1739 Klättorp 1739
Jon Gummesson, hust, 5/16 mtl
Klockare Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1740 Klättorp 1740
Jan Gumesson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Klockare Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mattis Klätt, hust
mtl
1741 Klättorp 1741
Jon Gummesson, hust, 5/16 mtl
Klockare Langelius, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mattis Klätt, hust
mtl
1742 Klättorp 1742
Jon Gummesson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Nils Pärsson, singel, 5/16 mtl
Båtsm. Matts Klätt, hust
mtl
1743 Klättorp 1743
Jan Gumesson, hust, 5/16 mtl
Nils Pärsson, singel, dess moder, 5/16 mtl
Båtsm Klätt vakant
mtl
1744 Klättorp 1744
Jon Gumesson, hust ,5/16 mtl
Nils Pärsson, singel, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt, ogift
mtl
1745 Klättorp 1745
Jon Gudmundsson, hust ,5/16 mtl
Nils Persson, singel, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1746 Klättorp 1746
Jon Gummesson, hust, 5/16 mtl, dräng Swen
Nils Pärsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1747 Klättorp 1747
Jon Gummesson, hust ,5/16 mtl
Nils Pärsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1748 Klättorp 1748
Jon Gumesson, hust, 5/16 mtl
Nils Persson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1749 Klättorp 1749
Nils Pärsson, singel, 5/16 mtl, piga Elin
Jan Gummesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1750 Klättorp 1750
Jan Gummesson, hust, 5/16 mtl
Nils Persson, singel, 5/16 mtl, piga Botil
Båtsm. Sven Klätt, hust
mtl
1751 Klättorp 1751
Joan Gummesson, hust, 5/16 mtl
Nils Pärsson, singel, 5/16 mtl, piga Kierstin
Båtsm. Swenn? Klätt, hust
mtl
1752 Klättorp 1752
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Swen (…), 5/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Klätt, hust
mtl
1753 Klättorp 1753
And. Nilsson Blomma, hust, 5/32 mtl
Swen Krus, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/16 mtl, pig Botill
Båtsm Swen Klätt, hust
mtl
1754 Klättorp 1754
And. Nilsson Blomma, hust, 5/32 mtl
Swen Krus, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Kierstin
Båtsm. Klätt vakant
mtl
1755 Klättorp 1755
Anders Nilsson Blomma, hust, 5/32 mtl
Swen Krus, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Kierstin
Båtsm. Göran Klätt, ogift
mtl
1756 Klättorp 1756
Jan Gummesson, hust, 5/32 mtl
Swen Kruus, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Ingborg
Båtsm. Giöran Klätt, ogift
mtl
1757 Klättorp 1757
Swen Krus, hust, 5/16 mtl
Nils Pärssons änka, 5/16 mtl, dräng Carl och piga Ingbor
Båtsm. Göran Klätt
mtl
1758 Klättorp 1758
Swen Krus, hust, 5/16 mtl
Jan Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Karin
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1759 Klättorp 1759
Swen Krus, hust, 5/16 mtl
Jan Pärssons änka, 5/16 mtl, dräng Pär, piga Karin
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1760 Klättorp 1760
Swen Krus, hust, 5/16 mtl
Jan Pärssons änka, 5/16 mtl, dräng Nils, piga Märta
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1761 Klättorp 1761
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl
Joon Pärssons änka, 5/16 mtl, dräng Nils, piga Gunill
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1763 Klättorp 1763
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1764 Klättorp 1764
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, piga Ingier
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Catharina
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1765 Klättorp 1765
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, piga Ingre
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns
Båtsm. Göran Klätt
mtl
1766 Klättorp 1766
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, dotter Johanna (eller dräng Johannes?), 1 flicka
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Jon Gummesson, hust, utgammal, intet bruk
mtl
1767 Klättorp 1767
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, 1 flicka
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar,1 flicka
Inhyses Jan Gummesson, hust, utgammal, intet bruk
mtl
1768 Klättorp 1768
Olof Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 flicka
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Jon Gumeson, hust, utgamla, intet bruk
mtl
1769 Klättorp 1769
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, dräng Nils
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Jon Gumesson, hust, utgamla
mtl
1770 Klättorp 1770
Olof Hindriksson, hust, 5/16 mtl,1 gosse
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Jon Gumesson, hust, utgammal
mtl
1771 Klättorp 1771
Olof Hinriksson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng (möjl. Son) Pär
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses: Jon Gummesson, hust, utgamla
mtl
1772 Klättorp 1772
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, gossen Swen
Börge Pärsson, 5/16 mtl, bor i Kulary
Halfbonden Matts? Jonsson, hust, dräng Nils
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhys. Jon Gummesson, hust, utgamla
mtl
1773 Klättorp 1773
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, piga Stina, gossen And. Hufvudsvag
Börje Pärsson, 5/16 mtl, bor i Kuleryd
Halfbonden Mats Jonsson, hust, dotter Ingrid
Båtsm. Jöran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Jan Gummesson, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1774 Klättorp 1774
Olof Henriksson, hust, 5/16 mtl, dräng Anders hufvudswag
Börge Persson, 5/16 mtl, bor i Kuleryd
Halfbonde Mats Jönsson, hust, dotter Inier
Båtsm. Giöran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1775 Klättorp 1775
Olof Hanningsson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär
Börge Persson 5/16 mtl bor i Kuleryd
Halfbonde Mattis Jonsson, hust, dotter Ingred
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1776 Klättorp 1776
Sven Andersson, 5/16 mtl, bor i Klippingsbo
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Karin
Båtsm. Giöran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1777 Klättorp 1777
Swen Andersson, 5/16 mtl, bor i Klippingsbo
Börge Pehrsson, hust, 5/16 mtl, dotter Karin
Båtsm. Giöran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1778 Klättorp 1778
Swen Andersson, 5/16 mtl, bor i Klippingsbo
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Karin?, dräng Jonas
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1779 Klättorp 1779
Swen Andersson, 5/16 mtl, bor i Klippingsbo
Börje Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Peter, dotter Karin
Båtsm. Jöran Klätt, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1780 Klättorp 1780
Swen Andersson, 5/16 mtl, bor i Klippingsbo
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Karin
Båtsm. Göran Klätt, hustrun sjuk och bräcklig, 2 gossar,2 flickor
mtl
1781 Klättorp 1781
Swen Andersson, 5/16 mtl, bor i Klippingsbo
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, doter Caisa
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1782 Klättorp 1782
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Caisa, 1 flicka
Båtsm. Göran Klätt, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1783 Klättorp 1783
Petter Svensson, hust, 5/16 mtl, piga Annicka, 1 flicka
Börje Pärsson, hust, 5/16 mtl, döttrar Kaisa och Lisken
Båtsm. Gjöran Klätt, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1784 Klättorp 1784
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl, dräng Israel
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, döttrar Caisa och Lisken
Båtsm. Björan Klätt, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1785 Klättorp 1785
Petter Svensson, hust, 5/16 mtl, piga Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, döttrar Cajsa och Lisken
Båtsm. Giöran Klätt, hust, 2 gossar, 3 flickor
mtl
1786 Klättorp 1786
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl, piga Lena
Börje Pärsson, hust, 5/16 mtl, döttrar Caisa och Lisken
Båtsm. Giöran Klätt, hust, 2 gossar, 3 flickor
mtl
1787 Klättorp 1787
Petter Svensson, hust, 5/16 mtl, piga Elin, 1 gosse, 1 flicka
Börje Pärsson, hust, 5/16 mtl, döttrar Caisa och Lisken, dottern Ingier sjuk och bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Giöran Klätt, hust, 2 gossar, 3 flickor
mtl
1788 Klättorp 1788
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl, piga Elin
Börje Pärsson, hust ,5/16 mtl, dotter Caisa
Båtsm. Giöran Klätt, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1789 Klättorp 1789
Petter Svensson, hust , 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, dotter Lisken, piga Maja, 1 flicka
Båtsm. Giöran Klett, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1790 Klättorp 1790
Petter Svensson, hust, 5/16 mtl, piga Maja, 1 gosse, 1 flicka
Börge Pärsson, hustrun utgammal, 5/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Göran Klätt, ogift
mtl
1791 Klättorp 1791
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börge Pehrsson, hust, 5/16 mtl, söner Peter och Nils, dotter Lisken, 1 gosse
Båtsm. Giöran Klätt, ogift
mtl
1792 Klättorp 1792
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Börje Persson, hust, 5/16 mtl, söner Nils, Per, dotter (… texten försvinner i marginalen)
Båtsm. Göran Klätt, hust
mtl
1793 Klättorp 1793
Petter Svensson, hust, 5/16 mtl, pigan Stina
Börge Pehrsson, singel, 5/16 mtl, dräng Nils, döttrar Lisken och Stina
Båtsm Göran Klett, hust
mtl
1794 Klättorp 1794
Petter Swensson, hust, 5/16 mtl, piga Botill
Börge Pehrsson, singel, 5/16 mtl, sner Petter Nils, dotter (.. text saknas i marginalen)
Båtsm. Giöran Klett, hust
mtl
1795 Klättorp 1795
Peter Svensson, hust, 5/16 mtl, piga Ingrid
Börje Persson, singel, 5/16 mtl, söner Peter, Nils, döttrar Stina och Lena
Båtsm. Klett vakant
Afsked Gjöran Klett, hust, utfattiga
mtl
1796 Klättorp 1796
Per Svensson, hust, 5/16 mtl
Borge Persson, singel, 5/16 mtl, söner Peter, Nils, döttrar Lena och Stina (möjl. Är Stina Piga)
Båtsm. Klett, vakant
Afskedd. Göran Klett, hust, utfattiga
mtl
1797 Klättorp 1797
Per Svensson, hust, 5/16 mtl
Börge Persson, singel, 5/16 mtl, söner Per, Nils, döttrar Stina, Lena
Båtsm. Klett vakant
Affskedd. Börge Klätt, hust, utgammal
Torp. Magnus Staffansson??, hust
mtl
1798 Klättorp 1798
Per Swensson, hust, 5/16 mtl
Petter Börgesson, singel, 5/16 mtl, dräng Nils. Två personer inhyses
Båtsm Klett vakant
Torpare Magnus Staffansson, hust
Affskedade Böre Kletta, hust, utfattiga
mtl Svårt att tolka vilka de inhyses personerna hos Petter Börgesson är. Jag tycker det verkar stå hans far, och sedan någon som heter Ingrid.
1799 Klättorp 1799
Pehr Swänsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Peter Börgesson, singel, 5/16 mtl, dräng Jonas, dess far inhyses, utgammal
Båtsm. Klett vakant
Afsked. Börge Klett, hust, utgamla
mtl
1800 Klättorp 1800
Per Sensson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, 2 gossar, 2 flickor
Petter Börjesson, singel, 5/16 mtl, dräng Nils, 1 piga, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Klett vakant
Afsk. Båtsm. Göran Klett, hust, utgamla
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka