Mantalslängder för Emmabo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Emmabo 1633
Jöns i Emmaboda
Ibidem:
Päder i Emmabo
Ibidem:
Nils i Emmabo
jb
1635 Emmabo 1635
Ingen bonde namngiven
Ibidem:
Peder i Ämmaboda
Ibidem:
Nils i Ämmaboa
jb
1638 Emmabo 1638
Månns i Emmabo
Ibidem
Joan i Emmabo
Ibidem:
Nils i Emmabo
jb
1640 Emmabo 1640
Måns i Emmabo
Ibidem:
Pär Nilsson i Emmabo
Ibidem:
Jonn Hane i Emmabo
jb
1642 Emmabo 1642
Mons i Emmabo
Ibidem:
Nils i Emmaboda
Ibidem:
Jon Hane i Emmaboda
jb
1644 Emmabo 1644
Änkan i Emaboda
Inge ibidem, hust
Änkan och Inge har tillsammans 1 hemman
Ibidem (frälse):
Jon Hane i Emmaboda, hust
1 hemman
Thore ibidem, hust
1 hemman
mtl
1645 Emmabo 1645
Oluff Persson i Emmabo, hust
Ingr ibidem, hust
Oluff och Ingr har tillsammans ett hemman
Ibidem (frälse):
Jon Hane i Emaboda, hust
1 hemman
Thore Haane ibidem, hust
Segred ibidem
Thore och Segrid har tillsammans ett hemman
mtl
1646 Emmabo 1646
Oluf Pärsson i Emmabo, hust
Ingier ibidem, hust
Olof och Ingier har tillsammans 1 hemman
Ibidem (frälse):
Jonn Hane i Emmabo, hust
1 hemman
Tore Hane ibidem, hust
1 hemman
Segrid ibidem (inget hemman)
mtl Det ser faktiskt ut som om det är en man som heter Ingier; en bonde och en hustru är tydligt markerade
1647 Emmabo 1647
Oloff Persson i Emmabo, hust
Swenn ibidem, hust
Olof och Swenn har tillsammans 1 hemman
Ibidem (frälse):
Jonn Sone i Emmabo, hust
½ hemman
Tore Hane ibidem, hust
1 hemman
mtl
1648 Emmabo 1648
Oloff i Emmabo, hust
Swenn i samma gård, hust
Ibidem:
Mariet Gummes i Emmabo (1 kvinna)
Ibidem (frälse):
Joon i Emmabo, hust
Tore ibidem, hust
mtl
1649 Emmabo 1649
Oloff i Emmabo, hust
Swen Ibidem, hust.
Olof och Swen har tillsammans 1 hemman
Ibidem:
Jonn Hane i Emmabo, hust
1 hemman
Tore Hane ibidem, hust.
1 hemman
mtl
1650 Emmabo 1650
Oloff i Emmabo, hust
Swen Ibidem, hust
Ibidem:
Joon Hane i Emabo, hust
Tore Hane ibidem, singel
mtl
1651 Emmabo 1651
Oloff i Emmabo, hust
Sven Ibidem, hust
Ibidem:
Joon i Emmabo, hust
Tore ibidem, singel
mtl
1652 Emmabo 1652
Oloff i Emmabo, hust
Swän ibidem, hust
Ibidem:
Jon i Emmabo, hust
Tohre i Emmaboda, hust
mtl
1653 Emmabo 1653
Oluf i Emmabo, hust
Ibidem frälse:
Jonn Hane i Emabo, hustrun åldrig
Tore Hane ibidem, hust
mtl
1654 Emmabo 1654
Oluf i Emmabo, hust
Swen ibidem, hustrun åldrig
Ibidem Frälse
Jonn Hane i Emmabo, hustrun åldrig
Tore Hane ibm, hust
mtl
1655 Emmabo 1655
Oluf i Emmabo, hust
Swen ibidem, hustrun åldrig
Ibidem frälse:
Jonn Hane i Emmabo, hustrun åldrig, 1 dräng
Toor Hane ibidem, hust
mtl
1660 Emmabo 1660
Olof i Emmaboda, hust
Suen i samma gård, hust
Ibidem:
Jönns hustru i Ämmabo (1 kvinna, ingen bonde)
Ibidem:
Peer i Emmaboda, hust
mtl
1663 Emmabo 1663
Oluf och Suän i Emmabo
Ibidem:
Joon i Emmabo
Ibidem:
Thore i Emmabo
jb
1664 Emmabo 1664
Oluf och Sven i Emmabo
Ibidem:
Jon i Emmabo
Ibidem:
Tore i Emmabo
jb
1665 Emmabo 1665
Oluf och Swen
Ibidem:
Jon i Emmabo
Ibidem:
Tohre?
jb
1666 Emmabo 1666
Oluf och Swän
Ibidem:
Jon i Emmabo
Ibidem:
Tore i Emmabo
jb
1667 Emmabo 1667
Oloff i Emmaboda, hust
Swen i samma gård, hust
Ibidem:
Jonn Hanne i Emmaboda, hust
Ibidem:
Gumme i Emmaboo, hust
mtl
1668 Emmabo 1668
Oloff i Emmabo, singel
Swen i samma gård, hust
Ibidem:
Jon Hane i Emmaboda, hust
Ibidem:
Gumme i Emmaboo, hust
mtl
1669 Emmabo 1669
Oluff i Emmabo, singel
Swen i samma gård, hust
Ibidem:
Jon Hane i Emmabo, hust, 2 inhyses
Ibidem:
Gumme i Emmabo, hust
mtl
1670 Emmabo 1670
Oluf i Emmaboda, hust
Suän i samma gård, hust
Ibidem:
Jon Hane i Emmabodha, hust
Ibidem:
Gumme i Emmabodha, hust
Suän Jonsson i samma gård, hust
mtl
1671 Emmabo 1671
Olof i Emmaboa, hust
Swen i samma gård, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Jonn i Ämmabodha, hust
Ibidem:
Gumme i Ämbodha, hust
Sune i samma gård
mtl
1673 Emmabo 1673
Oluf i Emmaboda, hust
Swen i samma gård, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Joon i Emmaboa, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Gumme i Emmaboa, hust
Swen i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Emmabo 1675
Oluf i Emmabo
Ibidem frälse:
Jonn i Emmebo
Tore i Emmeboo
jb
1676 Emmabo 1676
Oluf i Emmabo
Ibidem frälse:
Joen i Emmeboo
Tohre i Emmebo
jb
1677 Emmabo 1677
Oluf i Emmaboa
Ibidem:
J i Emmaboo
Ibidem:
Gumme i Emmabo
jb
1678 Emmabo 1678
Oluf i Emmaboo
Ibidem:
Swen i Emmabo
Ibidem:
Gumme i Emmabo
jb
1679 Emmabo 1679
Oluf i Emmabo
Ibidem frälse:
Swen i Emmabo
Ibidem:
Gumme i Emmabo
jb
1680 Emmabo 1680
Oluf i Emmabo
Ibidem frälse:
Joen i Emmabo
Ibidem:
Gumme i Emmabo
jb
1681 Emmabo 1681
Olof i Emmaboda, hust
Jon i samma gård
Sune? I samma gård
Ibidem:
Swen i Emmabo, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Gumme i Emmabo, hust
mtl
1682 Emmabo 1682
Olof i Emmaboa, hust, han vanför
Jonn i samma gård, hust
Swen i samma gård, hust
Ibidem:
Swen i Emmabo, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem
Gumme i Emmabo, hust
mtl
1685 Emmabo 1685
Jonn i Emmabo, hust
Swen i samma gård, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Swen i Emmabo, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Jonn i Emmabo, hust
mtl
1686 Emmabo 1686
Jonn i Emmabo, hust
Swen i samma gård, hust, 2 inhyses
Ibidem:
Swen i Emmabo, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Johan i Emmabo, hust
mtl
1687 Emmabo 1687
Jonn i Emmabo, hust
Swen i samma gård, hust
Båtsm. Jonn Compass i samma gård
Ibidem:
Johan, hust
Båtsm. Erich Hwytlock i samma gård
Ibidem:
Swen bostare?, hust
Pehr i samma gård, hust
mtl
1688 Emmabo 1688
Joan O i Emmaboda, hust, 1 piga
Swen i samma gård, hust
Båtsm. Jonn Compass, hust
Ibidem:
Johan?, hust
Båtsm. Erich Hwytlock
Ibidem:
Swenning?, hust
Pehr P, hust
mtl
1689 Emmabo 1689
Joan O i Emmaboda, hust, 1 piga
Swen S i samma gård, hust
Båtsm. Jonn S Compass, hust
Båtsm. Johan J Ibidem, hust, 1 dräng
Erich Hwitlåck i samma gård, 1 inhys
Ibidem:
Swen Bastare ibidem, hust
Pehr P i samma gård, hust
mtl
1690 Emmabo 1690
Jon Sesin, hust, ½ mtl, 1 piga
Swen Swänsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jon Swensson Compass, hust
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Swen Hwitlock
Ibidem:
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl,
mtl
1691 Emmabo 1691
Jonn O, hust, ½ mtl
Sune Ohlsson, hust, ½ mtl
Änkan Ingebor
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 2/3 mtl
Båts. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1692 Emmabo 1692
Jonn Jonsson, hust, ¼ mtl
Sune Olofsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl
Pehr Perhsson, hust, ¼ mtl
mtl
1693 Emmabo 1693
Sune Olofsson, singel, ½ mtl, 1 dräng
Jonn Olofsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Swen Hwytlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, ¼ mtl
mtl
1694 Emmabo 1694
Sune Olofsson i Calmar ?Bamskan?, ¾ mtl text: ”dess folst”, 1 dräng
Jonn Olofsson, hust, 14 mtl
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Swen Hwytlock, hust
Ibidem:
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl
Pehr Perhsson, hust, ¼ mtl
mtl
1695 Emmabo 1695
Swän Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 son, 1 piga
Joen Olufsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Joen Joensson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Swen Hwitlåck, hust
Ibidem:
Swen Joensson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1696 Emmabo 1696
Sune Olufsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Swen Hwytlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1697 Emmabo 1697
Sune Olufsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl
Jonn Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Swen Hwitlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1698 Emmabo 1698
Sune Olufsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Nr 162 Swen Hwytlåck
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1699 Emmabo 1699
Sune Olsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Swen Hwytlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1700 Emmabo 1700
Sune Olufsson, hust, ¾ mtl, 2 drängar, 2 pigor
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Swen Hwytlåck, hust
Ibidem:
Swen (Sune?) Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1701 Emmabo 1701
Sune Olufsson, hust, ¾ mtl, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Swen Hwytlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
mtl
1702 Emmabo 1702
Sune Olsson, hust, ¾ mtl, 2 drängar, 1 piga
Jonn Olsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Swen Hwytlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Per Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1703 Emmabo 1703
Sune Olufsson, hust, ¾ mtl, 2 drängar, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Swen Hwitlåck, hust
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Bonde Pährsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1704 Emmabo 1704
Sune Olofsson, hust, ¾ mtl, 3 drängar, 1 piga, 1 inhyst kvinna
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Ibidem:
Johan Jonsson, singel, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Swen Hwytlåck
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust inhyses(?)
Bonde Persson, hust, ¼ mtl
mtl
1705 Emmabo 1705
Sune Olufsson, hust, ½ mtl, 2 drängar, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ½ mtl, 1 son
Ibidem:
Joan Jonsson, singel, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Israel Hwytlåck
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl
Pär Persson, hust, 1/8 mtl
Bonde Persson, hust, 1/8 mtl
mtl
1706 Emmabo 1706
Sune Olsson, hust, ¾ mtl, 2 drängar, 1 piga
Jon Olsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Ibidem:
Johan Jonsson, singel, ?/3 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Israel Hwytlåck
Ibidem:
Swän Jonsson, hust, ¼ mtl
Pähr Pährsson, hust, 1/8 mtl
Bonde Pährsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1707 Emmabo 1707
Sune Olufsson, singel, ¾ mtl, 2 drängar, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Fjärdingsman Per Jonnson, singel
Ibidem:
Johan Jonnsson, singel, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Israel Hwytlåck
Ibidem:
Swen Johnsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1708 Emmabo 1708
Sune Olofsson, singel, ¾ mtl, 2 drängar, 1 piga
Jonn Olsson, hust, ¾ mtl
Fjärdingsman Pehr Jonnsson, 1 dräng
Ibidem:
Johan Pehrsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Hwytlåck (vakant?)
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pehrsson, hust, 1/ 4 mtl
mtl
1709 Emmabo 1709
Gästgivare Sune Olufsson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jonn Olufsson, hust, ½ mtl, 1 son
Fjärdingsman Pähr Jonnsson, singel
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Israel? Hwytlock
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl
1710 Emmabo 1710
Krögaren Sune Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Zachris Jöransson?, hust, ¼ mtl
Jonn Oluffsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Fjärdingsman Pähr Jonnson, singel
Ibidem:
Johan Jonnsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Israel Hwytlåk
Ibidem:
Swen Jonnsson, hust, ¼ (ev är han singel?)
Bonde Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl
1711 Emmabo 1711
Zachris Seiler, singel, ¼ mtl
Jon Olsson, hust, ¾ mtl, 1 son
Fjärdingsman Per Jonsson, singel
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Inge Hwitlåck
Ibidem:
Swen Jonsson, singel, 1/8 mtl
Pär Swensson, hust, 1/8 mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1712 Emmabo 1712
Zachris Sieler, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jon Olsson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 piga
Krögaren Pär Joensson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Jogon Jonsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Jon Hwitl.
Ibidem:
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1713 Emmabo 1713
Zachris Zeller, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Änkan, ¼ mtl, 2 söner
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Inge Hwitl.
Ibidem:
Swän Jonnsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1714 Emmabo 1714
?? Tiller??, hust, 2 drängar, 1 piga
Änkan, ¼ mtl, 2 söner
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Inge Hwytlock
Ibidem:
Swen? Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant?
mtl
1715 Emmabo 1715
Pär Jonnsson, hust, ½ mtl, 2 drängar, 1 piga
Änkan ½ mtl, 2 söner
Johan Jönsson, hust, 2/3 mtl, dräng Åke
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Arne? Jönsson, hust, ¼
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1716 Emmabo 1716
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, drängar Pär och Gumme, 1 piga
Änkan, ½ mtl, söner Jon och Johan
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Carl
Båtsm. Inge Hwitlock
Ibid:
Swän Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1717 Emmabo 1717
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ½ mtl, dräng Carl, 1 piga
Änkan ½ mtl, söner Jon och Johan
Ibidem:
Johans Änka, 2/3 mtl
Dräng Carl
Båtsm Joyn? Hwitlock
Ibidem:
Svens änka, ¼ mtl
Bonde Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl
1718 Emmabo 1718
Krögaren Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, 2 dräng Pär N 22 år, dito Nils 20 år, 2 piga
Änkan, ¼ mtl
Ibidem:
Pähr Jönsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Gumme Hwitlock
Ibidem:
Carl Håkansson, singel, ½ mtl, 1 piga
Bonde Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl
1720 Emmabo 1720
Krögare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Truls 20, dito Pär Jonsson, 18 år, 1 piga
Änkan, ¼ mtl, dräng Nils 18 år, 1 piga
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl, 1 piga
Båtsm Gume Hwytlock
Ibidem:
Carl Håkansson, singel, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1721 Emmabo 1721
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, 1 piga
Änkan, ¼ mtl
Pigan Sissa inhyses
Ibidem:
Pähr Jönsson, hust, 2/3 mtl, 1 dräng, 1 piga, dräng Sven 15 år
Ibidem:
Carl Håkansson, singel, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Emmabo 1722
Gästgivare:
Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, 1 piga
Änkan Giärtrud Jonsdotter, ¼ mtl
Pigan Sissa inhyses
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl, dräng Swen
Båtsm. Gume Hwitlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Persson, hust, ¼ mtl
mtl
1723 Emmabo 1723
Gästgivaregård:
Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, drängar Carl och Knut?
Änkan Giärtrud, ¼ mtl
Hustrun Sissa, mannen vanför
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl, dräng Swen, 1 piga
Båtsm. Gume Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1724 Emmabo 1724
Krog:
Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Jöns, 1 piga
Joan Jonsson, singel, ¼ mtl, inhyses: hust. Sissa
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Gume Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1725 Emmabo 1725
Krog:
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jonn Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, 2/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Gumme Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1726 Emmabo 1726
Krog:
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, drängar Håkan och Jöns, 1 piga
Joan Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Gume Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1727 Emmabo 1727
Krog:
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Håkan, 1 piga
Jan Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Gume Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1728 Emmabo 1728
Krog:
Gästgivare Pär, hust, ¾ mtl, dräng Gumme, 1 piga
Jan Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Gumme Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1729 Emmabo 1729
Krog:
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, drängar Petter och Gumme, 1 piga
Jan Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Gume Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1730 Emmabo 1730
Krog:
Gästgivare Pär, hust, ¾ mtl, drängar Gumme och Håkan, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 2/3 mtl, son Jonas
Båtsm. Håkan Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1731 Emmabo 1731
Krog:
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Jon, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, 2/3 mtl, bor (..) i Lekaremåla. Son Jonas står antecknad på Emmabo
Båtsm. Håkan Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1732 Emmabo 1732
Krog:
Gästgivare Pär Jonsson, hust, ¾ mtl, drängar Gume och Jon, piga Krystin
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jönsson, 1/3 mtl, 1 son (namnlös), brukar men bor i Lekaremåla Kronobergs län
Pär Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
mtl
1733 Emmabo 1733
Krog:
Gästgivare Pär, hust, ¾ mtl, drängar Gume och Pär, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, singel, 1/3 mtl (ersätter Pär Jonsson som står överstruken)
Pär Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Hwytlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson ,hust, ¼ mtl
mtl
1734 Emmabo 1734
Krog:
Gästgivare Pärs änka, ¾ mtl, drängar Pär och Jacob, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jansson, singel, 1/3 mtl
Pär Nilsson?, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Hwitlåck, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, 1/9 mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1735 Emmabo 1735
Krog:
Pär Jons änka, ¾ mtl, dräng Petter, 1 piga
Jan Jonsson, hust ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, singel, 1/3 mtl
Pär Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Håkan Hwitlåck, hust
Ibidem
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1736 Emmabo 1736
Krog:
Gästgivare Pärs änka, ¾ mtl, drängar Pär och Nils, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Håkan Hwitlåck, hust
Ibidem:
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
mtl
1737 Emmabo 1737
Krog:
Gästgivare Pär Jonssons änka, ¾ mtl, drängar Petter och Jonas, 2 pigor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Ibidem:
Jonas Johansson, hust, dräng Jonas, 1 piga
Båtsm. Håkan Hwitlåck, hust
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
mtl
1738 Emmabo 1738
Krog:
Gästgivare Pär Jonssons änka, ¾ mtl, drängar Jon och Jöns, 2 pigor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Johansson, hust, dräng Gume, 1 piga
Båtsm. Håkan Hwitlock, hust
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, singel, ¼ mtl, son Jonas
mtl
1739 Emmabo 1739
Krog:
Gästgivaren Pär Jonssons änka ¾ mtl, son Jon, dräng Jöns, 2 pigor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, dräng Gumme, 1 piga
Båtsm. Håkan Hwitlock, hust
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Bonde Persson, singel, ¼ mtl, son Jonas, 1 dotter
mtl
1740 Emmabo 1740
Krog:
Gästgivare Pärs änka, drängar Håkan och Pär, 2 pigor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, dräng Jonas, 1 piga
Båtsm. Håkan Hwitlock, hust
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gumme Giermundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1741 Emmabo 1741
Krog:
Gästgivare Pärs änka, ¼ mtl, 1 piga
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme, 1 piga
Joen Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Jonas, 1 piga
Båtsm. Håkan Hwitlock, hust
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1742 Emmabo 1742
Gästgivare Pers änka, söner Joen, Peter, 1 piga
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme, 1 piga
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Jöns, 1 piga
Båtsm. Hwitlock, hust
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gumme, hust, ¼ mtl
mtl
1743 Emmabo 1743
Krog: Gästgivaren Pärs änka, ¼ mtl, söner Johan och Peter
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, drängar Nils och Pär, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 1 piga
Båtsm. Hwitlock, vakant
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gume Germundsson, hust, ?/8 mtl
mtl
1744 Emmabo 1744
Krog:
Gästgivare Pärs änka, ¼ mtl, son Petter
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Pär, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, 2/3 mtl, dräng Carl
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gume Giermundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1745 Emmabo 1745
Krog:
Gästgivare Pers änka, ¼ mtl, son Petter, dräng Nils
Carl Persson, hust, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Per
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibidem:
Karl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1746 Emmabo 1746
Krog:
Gästgivare Pers änka, ¼ mtl, son Peter, 1 dräng
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, dräng Gumund?
Båtsm. Hwitlock, vakant
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gumme Germunsson, hust, ¼ mtl
mtl
1747 Emmabo 1747
Krog:
Petter Persson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, 1 piga
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, dräng Gumme
Båtsm Swen Hwitlock, ogift
Ibidem:
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Gume Germunnsson, hust, ¼ mtl
mtl
1748 Emmabo 1748
Krog:
Per Persson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas
Carl Persson, hust, 1/8 mtl, dräng Svenn, 1 piga
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Gumme
Båtsm. Swen Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1749 Emmabo 1749
Krog:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas
Carl Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Anders, piga Karin
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonn?? (är markerad som dotter)
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Svenn, piga Caisa
Båtsm. Swenn Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Nilsson?, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Märta
Gumme Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1750 Emmabo 1750
Krog:
Pär Pärsson, singel, ½ mtl, piga Karin
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, dräng Swen, piga Segre
Båtsm. Swen Hwitlock (”båtsm” är överstruket)
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Karin
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1751 Emmabo 1751
Krog:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Swen och piga Ingaborg
Jonn Jonnsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Ibidem:
Jonas Jonnsson, hust, 2/3 mtl, dräng Håkan och piga Segre
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils och piga Märta
Gumme Giermundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1752 Emmabo 1752
Krog
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jan, piga Elin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Joann och piga Caisa
Jon Jonsson, hust ,1/4 mtl, son Jonas
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Ingre
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Märta
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl Swen Anderssons piga Ingred omnämns på sid 277
Swen Olssons dotter Karin omnämns på sid 277
1753 Emmabo 1753
Krog: Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Segred?
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Pär (möjl son?), piga Elin
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Elin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, pigor Karin, Ingre
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1754 Emmabo 1754
Krog: Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Swen, piga Karin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Pär, piga Elsa
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Catharina
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Jacob, piga Kierstin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Gume Germunnsson, hust, ¼ mtl
mtl
1755 Emmabo 1755
Krog: Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, drängar Pär, Peter, piga Kirstin
Jonas Jansson, singel, ¼ mtl, piga Catharina
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Jonas, piga Stina
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Gumme Germunnsson, hust, ¼ mtl
mtl
1756 Emmabo 1756
Krog: Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Karin
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Pär och piga Kierstin
Jonas Joansson, singel, ¼ mtl, piga Catharina
Ibidem:
Jonas Joansson, hust, 2/3 mtl, dotter Stina, dräng Jonas, piga Stina
Båtsm. Swen Hwitlåck, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl
Gumme Giermundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1757 Emmabo 1757
Krog:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Karin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, drängar Pär, Matts, piga Maja
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Lisken
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Måns, piga Stina
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Gumme Germunnsson, hust, ¼ mtl
mtl
1758 Emmabo 1758
Krog
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, drängar Swen, Jon, piga Ingred
Jonas Jånsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Catarina
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Måns, piga Kirstin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1759 Emmabo 1759
Krog
Pär Spärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jacob, piga Karin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Bonde, piga Elin
Jonas Jansson, singel, ¼ mtl, piga Catharina
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Måns, piga Segred
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Isaak
mtl
1760 Emmabo 1760
Krog
Johan Boman, hust, ¼ mtl, dräng Gumme, piga Kierstin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Bonde, piga Ingier
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, pigor Catharina och Lisken
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Lena
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, piga Kierstin
Gumme Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Isack
mtl
1761 Emmabo 1761
Krog
Johan Boman, hust, ¼ mtl, ref sold Mattis för N 47 Konga härad compani
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Måns, piga Ingre
Jonas Jansson, singel, ¼ mtl, piga Catharina, Lisken
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Lena
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Isaak
mtl
1762 Emmabo 1762
Krog
Johan Boman, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Måns, pigor Kierstin, Stina
Catharina Jansdotter, ¼ mtl, dräng Jonn, piga Ingier
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Lena
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Gumme Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Isack
mtl
1763 Emmabo 1763
Krog
Gästgivare Johan Boman, hust, ¼ mtl, piga Maja
Gästgivare Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Jöns piga Stina
Gästgivare Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Lena
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Görn
Gume Germundsson, hust, ¼ mtl
mtl
1764 Emmabo 1764
Krog:
Gästgivare Johan Boman, hust, ¼ mtl, piga Karin
Gästgivare Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Olof, pigor Stina, Görn
Gästgivare Jan Persson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, dräng Måns, pigor Lena och Kierstin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Germunsson, hust, ¼ mtl
mtl
1765 Emmabo 1765
Krog:
Gästgivare Johan Boman, hust, ¼ mtl, piga Karin
Gästgivare Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Jonas, piga Kierstin
Gästgivare Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Segred
Torpare Jonas ?Ingelsson?, hust
Torpare Bonde Pärsson, hust
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Måns, piga Lena
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Gume Germundsson, utgammal, undantag
mtl
1766 Emmabo 1766
G(ästgivare?) Johan Boman, hust, dräng Sven, piga Görn, 3 gossar
Gästgivare Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Pär, piga Kirstin, 1 flicka
Gästgivare Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred, 1 gosse
Torpare Pehr Andersson, hust, 3 gossar
Dito Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Jonas Ingals änka, 1 gosse, utfattiga
Dito Pär Long?, hust, 1 flicka, utfattiga
Dito änkan Ingri, Sara, Maja, 2 gossar,1 flicka, tigger
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Måns piga Karin
Båtsm. Sven Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Gumme Germunsson, hust, utgamla, har undantag
mtl
1767 Emmabo 1767
Johan Boman, hust, ¼ mtl, dräng Anders, piga Kierstin, 3 gossar
Gästgivare Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng And., piga Ingre,1 flicka
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Pär Andersson, hst, 3 gossar
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Pär Long, hust, 1 flicka, utgamla, juta bruk
Inhyses änkan Ingre, tigger
Inhyses Sara och Maja, 2 gossar, tigger
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär, pigor Göre och Lena
Båtsm. Sven Witlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jansson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Gumme Germundsson, hust, utgamla, Juta bruk
mtl
1768 Emmabo 1768
Gästgivare Johan Boman, hust, ¼ mtl, dräng Anders piga Görn, 4 gossar
Gästgivare Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Anders, piga Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Gästgivare Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin, gossen Pär bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Torpare? Pär Andersson, hust, 4 gossar
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Pär Long, hust, 1 flicka, utgamla, juta bruk
Ibidem:
Jonas Jonsson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär??, piga Brita, Lena bräcklig
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Inhyses Gumme Germundsson, hust, utgamla, juta bruk
mtl
1769 Emmabo 1769
Krog
Åsle Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 4 gossar, 2 flickor
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Anders piga Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Catharina, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Pär Andersson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Jonas Jönsson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär piga Brita
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Inhyses Gumme Germundsson, hust, utgamla
mtl
1770 Emmabo 1770
Krog:
Åsle Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 4 gossar, 2 flickor
Jonas Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Jon, piga Ingre, Maja inhyses, bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Pär Andersson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Jonas Jansson, hust, 2/3 mtl, dräng Jon, piga Britta
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust
Inhyses Gumme Germundsson, hust, utgamla
mtl
1771 Emmabo 1771
Krog:
Åsle Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 4 gossar, 2 flickor
Jonas Boman, hust, ½ mtl, dräng Pär, piga Ingre, 1 flicka
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Torpare Pär Andersson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Jonas Jaensson, hust, 2/3 mtl, dräng Pär?, piga Kierstin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, dräng Erick
Inhyses: Gume Germundsson, hust, utgamla
mtl
1772 Emmabo 1772
Krog
Jonas Boman, hust, ¾ mtl, dräng Måns, piga Inger
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Efwa
Torpare:
Pär Anunsson?, hustrun sjuk, 1 gosse, 2 flickor
Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Åsle Pärsson, hust
Ibidem:
Jonas Jonssons änka, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Kierstin
Båtsm Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Olsson, hust, dräng Erick, piga Märta
Inhyses Gumme Germundsson, hust, utgamla
mtl
1773 Emmabo 1773
Gästgiveri
Jonas Boman, hust, drängar, Magnus och Per, Nils 16 år, pigor Ingrid och Marja
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Cajsa, 2 gossar, 1 flicka
Torpare Pär Andersson, hustrun sjuk, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Swen Swensson, hust, 1 flicka
Inhyses:
Åsle Pärsson, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Änkorna Sara och Karin, tigger
Ibidem:
Jonas Jonssons änka, 2/3 mtl, dräng Pär, piga Kierstin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Olsson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Inhyses Gume Germundsson, hust, utgamla
mtl
1774 Emmabo 1774
Gästgiveri
Jonas Boman, hust, ?/4 mtl, drängar Peter, Pär och Nils, pigor Marta och Stina, 1 flicka
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Sara, 2 gossar, 1 flicka
Torpare:
Pär Andersson, hustrun sjuk och bräcklig, 1 gosse, 2 flickor
Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses:
Åsle Pärsson, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Änkorna Karin och Kierstin, utfattiga
Ibidem:
Jonas Jonssons änka, 2/3 mtl, drängar Pär och Dito, piga Kirstin
Båtsm. Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, dräng Peter
Inhyses Gume Germ., hust, utgamla
mtl
1775 Emmabo 1775
Gästgivaregården
Jonas Boman, hust, ¾ mtl, drängar Magnus Petr, Nils och Pär, piga Ingerd, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Eva, 2 gossar, 1 flicka
Torpare Pär Andersson, hustrun bräcklig, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses:
Åsle Pärsson, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Änkorna Karin och Kierstin, utfattiga
Ibidem:
Jonas Boman, bor på no 1
Båtsm Swen Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust
Inhyses:
Gumme Germundsson, hust, utgamla
mtl
1776 Emmabo 1776
Gästgivaregården
Jonas Boman, hust, ¾ mtl, drängar Nils, Petr och Anders, piga Ingred och Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Inhyses Pär Andersson, hust, bräckliga och utfattiga, 1 gosse, 2 flickor
Torpare:
Bonde Pärsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Magnus Nilsson, singel
Inhyses:
Åsle Pärsson, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Änkorna Karin och Kierstin, utfattiga
Ibidem:
Jonas Boman, bor på nr 1
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, ½ mtl, piga Eva
Nils Swensson, hust, ½ mtl, dräng Petr 16 år
Inhyses: Gume Giermundsson, hust, utgamla
mtl
1777 Emmabo 1777
Gästgivaregård
Jonas Boman, hust, ¾ mtl, dräng Pär Petr, Carl och Håkan, pigor Maja och Maria, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin, 3 gossar, 2 flickor
Torpare:
Bonde Pärsson, hust
Inhyses:
Pär Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Jonas Boman, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl
Inhyses Gume Giermundsson, hust, utgamla
mtl
1778 Emmabo 1778
Gästgivaregården
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Pär, Peter och Magnus, pigor Ingerd och Stina
Jonas Celin, hust, ¼ mtl, drängar Carl och Jonas, piga Stina, Pär bräcklig
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Torp: Bonde Pärsson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Torp: Magnus Pärsson, hust, 1 flicka
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, 3 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, ½ mtl, piga Marta
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1779 Emmabo 1779
Gästgivaregård
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Pär och Måns, piga Ingre och Karin
Jonas Selin, hust, ¼ mtl, drängar Carl och Pär, piga Stina, Pär bräcklig, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Torpare Bonde Pärsson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Torpare Magnus Pärsson, hust, 1 gosse
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, 3 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, ½ mtl, piga Marta
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1780 Emmabo 1780
Gästgivaregården:
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Pär och Petter, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Celin, hust, ¼ mtl, drängar Carl och Petter, piga Stina, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Maria, 1 gosse, 1 flicka
Torpare:
Bonde Pärsson, hust, 1 flicka
Magnus Pärsson, hust, 2 flickor
Inhyses:
Åsle Pärsson, hust, 3 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Ohlsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1781 Emmabo 1781
Gästgivare
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Anders och Petr, pigor Stina och Maja, 1 flicka
Jonas Celin, hust, ¼ mtl, drängar Nils Pär och Mattis, pigor Stina och Ingred
Jörn Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 1 gosse
Torpare:
Bonde Pärsson, hust, dotter Annat
Magnus Pärsson, hust, 2 flickor
Inhyses:
Åsle Pärsson, hust, 3 gossar, 1 flicka, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Håkansson, singel, ½ mtl, 1 flicka
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1782 Emmabo 1782
Gästgivargård
Jonas Bomans änka, ½ mtl, dräng Anders, piga Maja, Pär bräcklig, 1 flicka
Jonas Celin, hust, ¼ mtl, drängar Carl och Pär, pigor Stina och Stina
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Torpare: Bonde Pärsson, hust, dotter Anna
Torpare: Magnus Pärsson, hust, 2 flickor
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, 3 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
3dingsbrukare Jonas Pärsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1783 Emmabo 1783
Gästgivaregård:
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Per och Anders, pigor Maja och Lena
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Carl och Jonas, piga Stina
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Torp: Bonde Pärsson, hust, dotter Anna
Torp: Magnus Pärssons änka
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
3dingsbrukare: Jonas Pärsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, piga Caisa
Nils Swensson, singel, ½ mtl, piga Elin
mtl
1784 Emmabo 1784
Gästgivaregård
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Pär, Anders och Dito, piga Maja
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Jonas och Olof, piga Lena
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Torp: Bonde Pärsson, hust
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, piga Giertrud
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1785 Emmabo 1785
Gästgivargården:
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Anders och Olof, piga Maja, 2 flickor
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Jonas, Swen och Daniel, piga Lena, 1 gossar, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Torp Bonde Pärsson, hust, 2 gosse, 4 flickor
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Jonas Cellin bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, dr Jonas
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1786 Emmabo 1786
Gästgivaregård:
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Jonas och Olof, piga Maja, 1 flicka
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Jonas och Swen, piga Elin
Jån Pärsson, hust, ¼ mtl, son Joseph
Torp: Bonde Pärsson, hust
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, 3 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Ibm:
Jonas Cellin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Jånsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1787 Emmabo 1787
Gästgivaregård
Jonas Bomas änka, ½ mtl, drängar Jonas och gume, piga Maja, 1 flicka
Herr landsfiskal Carlström, utan bruk
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Jonas, Swen och Pehr, piga Lena, 2 gossar, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Joseph
Torpare: Olof Månsson, hust
Torpare: Jonas Lindasson, hust
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 2 flickor
Inhyses Bonde Pärsson, hust, intet bruk
Ibidem:
Jonas Cellin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Jånsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1788 Emmabo 1788
Gästgiveri:
Jonas Bomans änka, ½ mtl, drängar Gume och Per, piga Maja
Herr Landsfiskal Carlström, intet bruk
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Jon och Jonas, piga Lena
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Joseph
Torp: Olof Månsson, hust
Torp: Jonas Lindersson, hust
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 2 flickor
Inhyses: Bonde Pärsson, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Jonas Cellin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Håkan Jonsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1789 Emmabo 1789
Gästgivaregården
Jonas Bomas änka, ½ mtl, drängar Per, Jonas och Jan, piga Maria
Herr landsfiskal Karlström, intet bruk
Jonas Cellin, hust, ¼ mtl, drängar Sven och Jonas, piga Agda, 2 gossar, 2 flickor
Jan Pärsson, singel, ¼ mtl, son Joseph, dotter Heddewig
Torp:
Olof Månsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Lindersson, hust
Inhyses: Åsle Persson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Jonas Cellin, bor på nr 1
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1790 Emmabo 1790
Gästgivare Jonas Bomas änka, ½ mtl, drängar Per, Jonas och Petr, en dotter
Jonas Collin, hust, ¼ mtl, dotter Ingred, flicka Agda?, Swen? Bräcklig, 3 gossar, 3 flickor
Jan Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jan, dotter Heddvig, 1 flicka
Torpare: Olof Månsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torpare: Jonas Lindersson, hust
Inhyses: Åsle Pärsson, hust, bräckliga och utfattiga, 2 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Påfvel Elmstedt, singel
Gifta drängen Jöns Månsson, hustrun gammal och bräcklig
Båtsm. Nils Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1791 Emmabo 1791
Gästgivaregård
Gästgivaren Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Jonas, Gumme Måns, pigor Ingrid, Ingrid och Botill
Jonas Cellin, hust, 3/8 mtl, drängar Swen Jöns och Pehr, pigor Maija och Stina
Jaen Pehrsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, döttrar Hedda och Stina
Torpare Olof Månsson, hust, han bräcklig
Torpare Jonas Lindersson, hust
Inhyses Psle Pehrsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Paulus Elmstedt 1/3 mtl, bor på nr 1
Jonas Cellin 1/3 mtl, bor på nr 1
Båtsm. Jonas Hwitlock, ogift
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1792 Emmabo 1792
Gästgivaregård
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Gume Peter Pär, pigor Caisa, Stina, 1 gosse
Jonas Celin, hust, 3/8 mtl, drängar Carl, Peter och Gume, pigor Stina Maja? Och Stina, 3 gossar, 3 flickor
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Joan, piga Hedda
Torpare Jonas Månsson, hust
Inhyses Olof Månsson, hust, bräckliga och utfattiga, 3 gossar, 4 flickor
Dito Magnus Hällberg, hust, utgamla, dottern Brita
Dito Åsle Persson, hust, utgamla, 3 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Paulus Elmstedt, 1/3 mtl, bor på nr 1
Jonas Cellin, 1/3 mtl, bor på nr 1
Båtsm. Jonas Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1793 Emmabo 1793
Gästgivaregård
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Måns, Sven, pigor Botill och Stina
Jonas Cellin, hust, 3/8 mtl, drängar Petter, Johanes, Gumme och Per, pigor Stina, Lisa och Cajsa
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, pigan Hedda
Torpare: Jonas Månsson, hust
Inhyses: Olof Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Magnus Hällberg, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Åsle Pährsson, hust, bräckliga och utfattiga
Ibidem:
Paulus Elmstedt, 1/3 mtl, bor på nr 1
Jonas Cellin, 1/3 mtl, bor på nr 1
Båtsm. Jonas Whitlock, hust
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl
mtl
1794 Emmabo 1794
Gästgivaregården
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Gumme, Sven, Nils, Nils?, pigor Caisa och Stina
Jonas Cellin, hust, 3/8 mtl, drängar Gumme, Johannes, pigor Stina och Caisa
Joseph Johansson, singel, ¼ mtl, dräng Sven, piga Lena
Torpare Jonas Månsson, hust
Inhyses Olof Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Magnus Hälleberg, hust, utfattiga
Inhyses Åsle Persson, hust, utfattiga
Ibidem:
Johannes Cellin, bor på nr 1 ibidem
Båtsm. Jonas Hwitlock, hust
Ibidem:
Nils Ingesson, hust, ½ mtl
Nils Swensson, hust, ½ mtl, dotter Stina
mtl
1795 Emmabo 1795
Gästgivaregård
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, dräng Jonas, piga Caisa
Jonas Selin, hust, 3/8 mtl, drängar Jonas, Peter och Nils, pigor Stina, Stina och Caisa
Josef Johansson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Torp: Jonas Månsson, hust
Inhyses: Olof Månsson, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses: Magnus Hällberg, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses Åsle Pehrsson, hust, utgamla och bräckliga
Ibidem:
Jonas Celin, bor på nr 1
Båtsm. Jonas Witlock, hust
Ibidem:
Nils Persson, hust, ½ mtl
Jöns O Månsson, hust, 1/12 mtl
mtl
1796 Emmabo 1796
Gästgivaregård
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Jonas, Petter, piga Stina
Jonas Cellin, hust, 3/8 mtl, drängar Håk, Jon, Gume, pigor (Stina?), Ingrid
Josef Boman, hust, ¼ mtl, piga Hedwig
Torp: Jonas Månsson, hust
Inhyses: Olof Månsson, hust, utflyttade och utgamla
Inhyses: Jonas Swensson, hust, utfattiga och utgamla
Inhyses: Åsle Persson, hust, utflyttade och utgamla
Ibidem:
Jonas Cellin, bor på nr 1 ibidem
1/2-brukare Johan Carlsson, hust
Båtsm. Jonas Hwitlock, hustrun bräcklig
Ibidem:
Nils Persson, hust, ½ mtl, abs
Jöns Månsson, hust, ½ mtl, abs
mtl
1797 Emmabo 1797
Gästgivaregården
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Fredric, Jaen, piga Ingrid
Jonas Cellin, hust, 3/8 mtl, dotter Lena, drängar Håkan, Jonas, pigor Stina, Stina
Josef Boman, hust, ¼ mtl, piga Heddevig
Torp Jonas Månsson, hust, pigan Botill vanför
Inhyses: Olof Månsson, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses: Jonas Svensson, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses: Åsle Persson, hust, utgamla och bräckliga
Ibidem:
Jonas Sellin, bor på nr 1
1/2-br. Johannes Carlsson, hust
Båtsm. Jonas Hvitlock, hust, hon bräcklig
Ibidem:
Nils Persson, hust, ½ mtl
Jöns Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1798 Emmabo 1798
Gästgivaregård
Paulus Ellmstedt, hust, 3/8 mtl, drängar Fredrik, Petter, piga Stina
Jonas Collins änka, 3/8 mtl, dräng Jonas, piga Stina, döttrar Lena, Stina
Joseph Boman, hust, ¼ mtl, piga Maria
Inhyses: Olof Månsson, hust, utgamla
Inhyses: Jonas Svensson, hust, utgamla
Inhyses: Åsle Persson, hust, utgmala
Ibidem:
Johannes Carlsson, hust
Båtsm. Johan Hvitlock, hustrun bräcklig
Ibidem:
Nils Persson, hust, ½ mtl
Jonas Månsson, hust, ½ mtl
mtl
1799 Emmabo 1799
Gästgivaregården:
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, dräng Peter, piga Cajsa
Jonas Celins änka, 3/8 mtl, dräng Peter, pigor Maria, Sophia
Joseph Boman, ¼ mtl, 2 flickor
Inhyses Olof Månsson, hust, utfattiga
Dito Jonas Swänsson, hust, utfattiga
Dito Åsle Persson, hust, utfattiga
Torp: Jonas Månsson, hust, 2 flickor
Ibidem:
Gume Petersson, singel, son Gjösta, dotter Lena
Båtsm. Jon Västergren, hustrun bräcklig, dottern Maria bräcklig
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, dotter Cajsa, 2 gossar, 1 flicka
Jonas Bondesson, hust, ½ mtl, 1 flicka
mtl
1800 Emmabo 1800
Gästgivaregård
Paulus Elmstedt, hust, 3/8 mtl, dräng Peter, piga Stina och Catrina, 4 gossar
Jonas Celins änka, 3/8 mtl, dräng Sven, dotter Lena, piga Maria, 4 gossar, 2 flickor
Joseph Boman, hust, ¼ mtl, pigan Caisa, 2 gossar
Inhyses: Olof Månsson, hust, utfattiga
Inhyses: Jonas Svensson, hust, utfattiga
Inhyses: Åke Persson, hust, utfattiga
Torp: Jonas Månsson, hust, 2 flickor
Ibidem:
Gumme Persson, singel, söner Sven, Gustaf, dräng Gumme, dotter Lena
Båtsm. Jon Westergren, hustrun bräcklig
Ibidem:
Nils Persson, hust, ½ mtl, dotter Ingrid, 2 gossar
Jonas Bondesson, hust, ½ mtl, 1 flicka
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka