Mantalslängder för Prämboda, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Prämboda 1631
Hans
jb
1632 Prämboda 1632
Hans
jb
1635 Prämboda 1635
Hans
jb
1637 Prämboda 1637
Hans
jb
1638 Prämboda 1638
Hans?
jb
1640 Prämboda 1640
Hans? Alt. Lars?
jb
1641 Prämboda 1641
Hans
jb
1642 Prämboda 1642
Hans
mtl s247
1642 Prämboda 1642 frälse
Hans
hustru Karin
mtl
1643 Prämboda 1643
Hans
mtl s 235
1643 Prämboda 1643
Hans
hustru Karin
son Päder
dotter Elin
mtl
1644 Prämboda 1644
Hans
hustru Karin
dotter Elin
mtl
1644 Prämboda 1644
Hans
mtl s 389
1645 Prämboda 1645
Hans
jb
1645 Prämboda 1645
Hans
hustru Karin
dotter Elin
mtl notering sid 243:
Karin i Prämboda gammal och utfattig.
1646 Prämboda 1646
Hans
hustru Karin
mtl
1647 Prämboda 1647
Hans
hustru Karin
mtl
1648 Prämboda 1648
Jöns
hustru Karin
mtl
1650 Prämboda 1650
Hans
jb
1650 Prämboda 1650
Hans
hustru Karin
mtl
1650 Prämboda 1650
Hans
hustru Karin
mtl s 247
1651 Prämboda 1651
Jöns
hustrun
mtl
1652 Prämboda 1652
Hans
hustrun
mtl
1653 Prämboda 1653
Hans
jb
1653 Prämboda 1653
Hans
mtl
1654 Prämboda 1654
d. Per
mtl
1655 Prämboda 1655
Per och hustru Karin
mtl
1656 Prämboda 1656
Peder, hustru Karin
mtl
1657 Prämboda 1657
1/2 Peder, hustru Karin
mtl
1659 Prämboda 1659
?Per?
Hustru Karin
mtl
1660 Prämboda 1660
Hans
jb
1660 Prämboda 1660
Per
hustru Karin
mtl
1662 Prämboda 1662
Peder, hustru Karin
mtl
1663 Prämboda 1663
Per, hustru Karin
mtl
1664 Prämboda 1664
hustru Karin, Soldat Per
mtl
1665 Prämboda 1665
Per, hustru Karin
mtl
1666 Prämboda 1666
Per, Karin (2 p)
mtl
1667 Prämboda 1667
Per, Karin (2 p)
mtl
1668 Prämboda 1668
1/2 Pär och hustru Karin (2 p)
mtl
1669 Prämboda 1669
1/2 Per och hustru (2 p)
mtl
1669 Prämboda 1669
Hans
jb
1670 Prämboda 1670
1/2 Per och hustru (2 p)
mtl
1670 Prämboda 1670
Hans
jb
1671 Prämboda 1671
1/2 Per och hustru (2p)
mtl
1675 Prämboda 1675
Hans
jb
1675 Prämboda 1675
Per, hustru (2 p)
mtl
1678 Prämboda 1678
Hans
jb
1680 Prämboda 1680
1/2 mtl dräng Jon (1 p)
mtl
1681 Prämboda 1681
1/2 mtl dräng Jonn (1 p)
mtl
1685 Prämboda 1685
1/2 mtl dräng Jonn (1 p)
mtl
1686 Prämboda 1686
1/2 mtl dräng Jon (1 p)
mtl
1687 Prämboda 1687
1/2 mtl Jon, hust (2 p)
mtl
1688 Prämboda 1688
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1689 Prämboda 1689
1/2 mtl Joan, hustru (2 p)
mtl
1690 Prämboda 1690
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1691 Prämboda 1691
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1692 Prämboda 1692
1/2 mtl Joen, hustru (2 p)
mtl
1693 Prämboda 1693
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1694 Prämboda 1694
1/2 mtl Joen, hustrun (2 p)
mtl
1695 Prämboda 1695
1/2 mtl Jonn, hustru (2 p)
mtl
1697 Prämboda 1697
Jöns?
jb
1699 Prämboda 1699
Jonn
jb
1701 Prämboda 1701
3/8 Jon, hustru (4 p)
mtl
1701 Prämboda 1701
Jon
Tilläggstext: Åbon Joan Persson kiöpt till Skatte för 100 Rdr smt etc den 18 sept 1701.
jb
1702 Prämboda 1702
3/8 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1703 Prämboda 1703
3/8 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1704 Prämboda 1704
3/8 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1705 Prämboda 1705
3/8 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1706 Prämboda 1706
3/8 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1707 Prämboda 1707
3/8 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1708 Prämboda 1708
Joan
jb
1710 Prämboda 1710
Jonn
jb
1712 Prämboda 1712
Pär
jb
1714 Prämboda 1714
Pär
jb
1716 Prämboda 1716
Pär
jb
1717 Prämboda 1717
3/8 mtl Per, hustru (2 p)
pig. Karin (1 piga)
mtl
1717 Prämboda 1717
Pär?
jb
1718 Prämboda 1718
Per, enkling (1 p)
Pigan Ein (1 piga)
mtl
1719 Prämboda 1719
Pär, änkling
Pig. Märta
rgd
1720 Prämboda 1720
Pär
jb
1721 Prämboda 1721
Swän
jb
1723 Prämboda 1723
Swän
rgd
1723 Prämboda 1723
Swän
jb
1724 Prämboda 1724
dr. Lars
Pig. Ingrid
rgd
1725 Prämboda 1725
Dräng Lars
Pig. Annika
rgd
1725 Prämboda 1725 Skatte
Lars
jb
1726 Prämboda 1726
dr. Lars
Pig. Annika
rgd
1726 Prämboda 1726
Lars
jb
1727 Prämboda 1727
Lars (alt. Carl?)
rgd
1728 Prämboda 1728
Lars
jb
1728 Prämboda 1728
Lars (möjl. Carl??)
rgd
1729 Prämboda 1729
Lars
rgd
1729 Prämboda 1729
Lars
jb
1730 Prämboda 1730
Lars
rgd
1731 Prämboda 1731
Lars
rgd
1732 Prämboda 1732
Lars
rgd
1733 Prämboda 1733
Lars
rgd
1734 Prämboda 1734
Lars
rgd
1735 Prämboda 1735
Lars
rgd
1736 Prämboda 1736
Lars
jb
1736 Prämboda 1736
Lars, p. Elin
rgd
1737 Prämboda 1737
Lars
rgd
1738 Prämboda 1738
Lars, pig. Elin
rgd
1739 Prämboda 1739
Lars
rgd
1740 Prämboda 1740
Lars
rgd
1742 Prämboda 1742
Lars (alt. Carl)
jb
1744 Prämboda 1744
Lars Månsson, hust
mtl
1745 Prämboda 1745
Lars Månsson, hust
mtl
1746 Prämboda 1746
Lars Månsson, hustru (2 p)
mtl
1747 Prämboda 1747
Lars Månsson?, hustru (2 p)
mtl
1748 Prämboda 1748
Lars? Månsson, hustru (2 p)
Sonen Jon (1 son)
mtl
1749 Prämboda 1749
Lars? Månsson, hustru (2 p)
mtl
1750 Prämboda 1750
Lars Månsson, hustru (2 p)
Son: Jon (1 son)
mtl
1751 Prämboda 1751
Lars Månsson, hustru (2 p)
Son Måns (-) anm. Skonas i år
mtl
1752 Prämboda 1752
Lars Månsson, hustru (2 p)
son Måns (1 son) 15 år
son Jon (-) anm. Res. Kval.
mtl
1754 Prämboda 1754 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, hust (2 p)
son Måns, 18 år (1 son)
mtl
1755 Prämboda 1755 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, hustru (2 p)
son Måns (1 son)
dotter Kristin (1 dot)
mtl
1756 Prämboda 1756 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, hustru (2 p)
son Måns, dot Kierstin (1 son, 1 dot)
mtl
1757 Prämboda 1757 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, hust (2 p)
Carl Matthisson, hust (2 p)
anm. Lars Månsson och Carl Matthisson är svärfar och måg.
Son Petter (1)
mtl
1758 Prämboda 1758 3/8 mtl
3/16 mtl Lars Månsson, hust (1 p) hustrun sjuklig
son Petter, d. Märta (1 son, 1 dotter)
3/16 mtl Carl Mattisson, hust (2 p)
mtl
1759 Prämboda 1759 3/8 mtl
3/16 mtl Lars Månsson, hust (1 p) hust. Sjuk.
Son Petter (1 son)
pig. Lisbet (1 pig)
3/16 Carl Mattisson, hust (2 p)
mtl
1760 Prämboda 1760 3/8 mtl
3/8 mtl Las Månsson, hust (2 p)
dot. Märta (1 dotter)
mtl
1761 Prämboda 1761 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, hust (2 p)
dot. Märta (1 dot)
s. Petter (1 son)
mtl
1762 Prämboda 1762 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, hust (2 p)
hans måg Nils Månsson, hust (2 p)
pig. Lisbet (1 pig)
mtl
1763 Prämboda 1763 3/8 mtl
3/8 mtl Lars, änkling (1 p)
Nils, hust (2 p) anm. Dotter och måg till Lars.
Dott. Stina (1 dot)
mtl
1764 Prämboda 1764 3/8 mtl
3/8 mtl Lars Månsson, änkling (1 p)
brukar ihop med:
Nils Månsson, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
mtl
1765 Prämboda 1765 3/8 mtl
3/8 mtl Lars, änkl. (1 p)
Nils, hust (2 p)
Johan, hust (2 p)
mtl
1767 Prämboda 1767 3/8 mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
3/16 mtl Johan, hust (2 p)
Lars (1 p) 65 år
Son Håkan (1 son u 15 år)
mtl
1768 Prämboda 1768 3/8 mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
3/16 mtl Johan, hust (2 p)
Pig Stina (1 pig)
mtl
1769 Prämboda 1769 3/8 mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
3/16 mtl Johan, hust (2 p)
Pig. Stina (1 pig)
mtl
1770 Prämboda 1770 3/8 mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
3/16 mtl Johan, hust (2 p)
mtl
1778 Prämboda 1778 3/8 mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
3/16 mtl Johan, hust (2 p)
mtl
1784 Prämboda 1784
3/8 mtl
Nils Månsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Lena
Johan Persson, hust, 3/16 mtl
Dotter Kirstin
mtl
1785 Prämboda 1785 3/8 mtl
3/16 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
Dot. Lena? (1 p)
3/16 Johann Persson, hust (2 p)
Dot. Kirstin (1 p)
mtl
1791 Prämboda 1791 3/8 mtl
3/16 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
p. Stina (1 p)
3/16 mtl Johan Persson, hust (2 p)
d. Kirstin (1 p)
mtl
1792 Prämboda 1792 3/8 mtl
3/16 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
s. Swenn, P. Lena (2 p)
3/16 mtl Änkan Stina (1 p)
s. Peter, p. Järtru (2 p)
mtl
1795 Prämboda 1795 3/8 mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
s. Sven d Lena (2 p)
3/16 mtl Enkan ?Stina? (1 p)
S. Peter, d. Kristin (2 p)
Pigan Järtrud (1 p) anm. utan tjänst.
mtl
1797 Prämboda 1797 3/8 mtl
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
Son Swen (1 p)
Dot. Stina (1 p)
mtl
1798 Prämboda 1798 3/8 mtl
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
Son Swen (1 p)
Dot. Stina (1 p)
mtl
1799 Prämboda 1799 3/8 mtl
3/8 mtl dr. Swen Nilsson (1 p)
Pig. Stina (1 p)
mtl
1800 Prämboda 1800 3/8 mtl
3/8 mtl dr. Sven (1 p)
Pig. ?Stina? (1 p)
Ingel, hust (2 p) Anm. Tvistar med drengen Sven om brukning af 3/16 (mtl) i denna gård.
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka