Mantalslängder för Bodaskog, Algutsboda
Årtal Namn Källa Noteringar
1623 Bodaskog 1623
Håkon i Bodaskog
Boskaps-längd AS

1632 Bodaskog 1632
Håkan i Bodaskog
jb

1634 Bodaskog 1634
Håkan i Bodaskog
jb

1636 Bodaskog 1636
Håkan i Bodaskog
mtl AS

1638 Bodaskog 1638
Håkon i Boaskog
mtl AS

1640 Bodaskog 1640
Håkon P, Marit Suensdotter
Håkon Håkonsson, Elin Persdotter. Piga Marit Svensdotter
mtl AS

1642 Bodaskog 1642
Håkan Persson
Hust Marit Svensdotter
Son Håkan Håkansson
Sonhustru Elin Persdotter
Legopiga Kirstin Persdotter
mtl

1643 Bodaskog 1643
Håkan, hust Märit
Söner Håkan, Per
Sonhustru Elin
Legopiga Kirstin
mtl

1644 Bodaskog 1644
Håkan, hustru Märit
Söner Håkan och Per
Sonhustru Elin
Legopiga Kirstin
mtl

1645 Bodaskog 1645
Håkan i Bodaskog
Hustru Maritt
Piga Kirstin
Son Håkan
Sonhustru Elin
mtl Sid 226: Per i Bodaskog gift till Möre
1646 Bodaskog 1646
Håkan Persson
Hust. Märit
Piga Kirstin
Son Håkan
Sonhustru Elin
Pig. Segrid
mtl

1647 Bodaskog 1647
Håkan
Hust. Märit
Son Håkon
Hust. Elin
Pigan Kyrstin
mtl

1648 Bodaskog 1648
Håkan
Hustru Märit
Son: Håkan
Hustru Elin
Piga Kyrstin
mtl

1649 Bodaskog 1649
Håkon, hust Märit
I samma gård:
Håkon, hust Elin, pigan Kijrstin
mtl AS

1650 Bodaskog 1650
Håkan, hust Marit
I samma gård:
Håkon Håkonsson, hust Elin
mtl

1651 Bodaskog 1651
Håkon
Hustrun
Samma gård: Håkon
Hustru Elin
mtl

1652 Bodaskog 1652
B. Håkan
Hust Märitt
B. Håkan
Hust Elin
Piga Kierstin i samma gård
mtl

1653 Bodaskog 1653
Håkon Håkonsson i Boaskog
Hustru Elinn
mtl

1654 Bodaskog 1654
Håkon i Bodaskog
Hustru Elin
mtl

1655 Bodaskog 1655
Håkon, hust Ellin
Pedher, hust Elin
mtl

1656 Bodaskog 1656
Håkan, hust Elin
Peder, hust Elin
mtl

1657 Bodaskog 1657
Håkan, hust Elin, ½ mtl
½ mtl brukas av länsmannen
mtl

1658 Bodaskog 1658
Håkon, hust Elin
Gume, hust Elin
mtl

1659 Bodaskog 1659
Håkan, hust Elin
Gumme, hust Elin
mtl

1660 Bodaskog 1660
Håkan, hust Elyn
Gumme, hust Elyn
mtl

1661 Bodaskog 1661
Håkan, hust Elin
Gumme, hust Elin
mtl

1662 Bodaskog 1662
Hittar ej – längden är skadad
mtl

1663 Bodaskog 1663
Håkon, hust Elin
Gumme, hust Elin
mtl

1664 Bodaskog 1664
Håkon, hust Elin, Gumme, Elin
mtl

1665 Bodaskog 1665
Håkan, ?hustrunn? Elin, Gudmund, hust Elin
mtl

1666 Bodaskog 1666
Håkan, hust Elin
Gudmund, hust Elin
mtl

1667 Bodaskog 1667
Håkan och Elin
Gudmund och Elin
mtl

1668 Bodaskog 1668
Håkon och hust Elin i Bodaskog
Gudmund och hust. Elin i samma gård
mtl

1670 Bodaskog 1670
Håkan och hustru
Gudmund och hustru i samma gård
mtl

1671 Bodaskog 1671
Håkon, hust
Gudmund, hust
mtl

1675 Bodaskog 1675
Håkon, hust
Gudmund, hust
mtl

1676 Bodaskog 1676
Håkon, hust
Gudmund, hust
mtl

1680 Bodaskog 1680
Håkon, hust
Gudm., hust
mtl

1681 Bodaskog 1681
Länsman Gudmund, hust
Håkon, hust, dräng, Johan
mtl AS

1683 Bodaskog 1683
Länsman Gudmund, hust
Sonen Johan
Håkon, hust
mtl AS

1685 Bodaskog 1685
Länsman Gudmund, hust
Dräng Johan
Håkon, hust utgammal, pig Karin
Knekt Pär
mtl AS

1686 Bodaskog 1686
Länsman Gudmund, hust, drängen Johan
Suen, hust
Knekt Per
mtl AS

1687 Bodaskog 1687
Länsman Gudmund, hust
Sven, hust, drängen Mattis, pigan Kahrin
Knekt Per
mtl

1688 Bodaskog 1688
Länsman Gudmund Johansson, hust
Sven, hust
Knekt Per
mtl

1689 Bodaskog 1689
Länsman Gudmund, hust
Sven, hust, dräng Jon
Knekt Per
mtl

1690 Bodaskog 1690
Länsman Gudmund, hust
Sven, hust
Knekt Per
mtl

1691 Bodaskog 1691
Länsman Gudmund, hust
Swen, hust
Knekt Per
mtl

1692 Bodaskog 1692
Länsman Gudmund, hust
Sonen Jon, Suän, hust
Knekt Per
mtl

1692 Bodaskog 1692
Länsmannen Gudmund, hustru
Sonen Jon. Sonen Per. Sonen Jon Lille.
Dottern Anna lilla.
Swen, hustru. Dottern Kirstin
Katekismi 1692 AS

1693 Bodaskog 1693
Länsman Gudmund, hust
Sonen Jon
Swen, hust
Knekt Per, hust
mtl

1694 Bodaskog 1694
Länsman Gudmund, hust. Dräng Joen
Swen, hust
Knekt Per, hust
mtl

1695 Bodaskog 1695
Länsman Gudmund, hust. Dräng Per
Sven, hust
Knekt Per, hust
mtl

1697 Bodaskog 1697
Swen och Pär
jb

1699 Bodaskog 1699
Swän, Per
jb

1701 Bodaskog 1701
Sven, hust, Pär, hust
dr. Johan
Knekt Pär, hust
mtl

1702 Bodaskog 1702
Sven, hust. Dr. Sven
Pär, hust. Dr. Johan
Knekt Pär, hust
mtl

1703 Bodaskog 1703
Sven, hust. Dräng Måns
Per, hust. Dräng Johan
Knekt Per, hust
mtl

1704 Bodaskog 1704
Swen, hust
Per, änkling
Dräng Jon, dräng Johan
Knekt Per, hust
mtl

1705 Bodaskog 1705
Swen, hust. Per
Dr. Sven
Knekt Per, hust
mtl

1706 Bodaskog 1706
Per, hust. Dräng Sune
Sven, hust
Knekt Sven, ogift
mtl

1707 Bodaskog 1707
Per, hust
Jon, hust
Swen, hust. Dräng Anders
Knekt Sven, ogift
mtl

1708 Bodaskog 1708
Swen, Per, Jonn
jb

1710 Bodaskog 1710
Pehr, Swen
jb

1712 Bodaskog 1712
Swen, Markus
jb

1714 Bodaskog 1714
Swen och Markus
jb

1716 Bodaskog 1716
Håkan och Markus
jb

1717 Bodaskog 1717
Br. Johan
Markus, hust. Son Johan
mtl

1718 Bodaskog 1718 (Se noteringar!!)
Marcus, hustru, fattiga
dr. Johan Marcusson
mtl sid 365 OBS! Det står ”Borstatorp” i mtl, men placeringen direkt före Yggersryd samt personnamnen indikerar att det är felskrift och att Bodaskog avses. Borstatorp finns på annan plats i mantalslängden
1719 Bodaskog 1719
Markus, hust
Son Johan
dr. Johan
Hustru Ingrid
bevill-
Nings-
Längd


1720 Bodaskog 1720
Marcus och Johan
jb

1721 Bodaskog 1721
Magnus och Johan
jb

1723 Bodaskog 1723
Markus
dr. Johan
Johan
rgd
 
1724 Bodaskog 1724
Markus
Johan
Soldat Jöns hustru
rgd

1725 Bodaskog 1725
Markus
Johan
Dränn Gytn (Gyse?)
Soldat Joans hustru
rgd

1726 Bodaskog 1726
Markus
Johan
dr. ?Gretn? (möjl. Gyse?)
Soldat Jönns hustru
rgd

1727 Bodaskog 1727
Markus
Johan, d. Gysse
rgd

1728 Bodaskog 1728
Markus
Johan
Dr. Pehr
rgd

1729 Bodaskog 1729
Markus
Johan
rgd

1730 Bodaskog 1730
Markus
Johan
rgd

1731 Bodaskog 1731
Marcus
dr. Pehr
Johan
dr. Pähr
rgd

1732 Bodaskog 1732
Markus
Son Per
Johan
d. Johan
rgd

1733 Bodaskog 1733
Markus
Söner Pär och Tore
Johan, dräng Pär
rgd

1734 Bodaskog 1734
Markus
Piga Annika
Soner Pähr och Tohr
Johan, piga Karin
rgd

1735 Bodaskog 1735
Tor, Pär
Markus, hust. Johan, pig. Karin
rgd

1736 Bodaskog 1736
Tohr Markusson, hust
Johan, son Nils
rgd

1737 Bodaskog 1737
Tor, Markus
Johan, Nils
rgd

1738 Bodaskog 1738
Tore
Markus
Johan, son Nils
Soldat Pärs hustru
rgd

1739 Bodaskog 1739
Tor, Per
Johan, son Nils
rgd

1740 Bodaskog 1740
Tofwe, Johan, Pär
Dr. Nils, p. Karin ?frist. h.?
Son Johan
rgd

1742 Bodaskog 1742
Car, Johan, Johan, Nils
jb

1744 Bodaskog 1744
Tore Markusson, hust
Johan Gummesson, hust
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust
Soldattorpet brukas av roten
mtl

1745 Bodaskog 1745
Ture Markusson, hust
Johan Gummesson, hust
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust
mtl

1746 Bodaskog 1746
Ture Markusson, hust
¼ brukas av Per i Ålgärdehult
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust
mtl

1747 Bodaskog 1747
Tore Markusson, hust
Bengt Nilsson, hust
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust
Soldattorpet brukas under roten
mtl

1748 Bodaskog 1748
Tore Markusson, hust
Bengt Nilsson, hust
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust
Soldat N(ils) Boman, hust
Änkan Elin inhyses
mtl

1749 Bodaskog 1749
Änkan Ingrid. Dräng Petter
Bengt Nilsson, hust
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust
Soldat Jon Lustig, utfattig.
mtl

1750 Bodaskog 1750
Johan Carlsson, hust
Bengt Nilsson, hust. Dräng Gumme 17 år
Johan Johansson, hust
Nils Johansson, hust. Dräng Nils
Soldattorpet och Målan brukas av roten.
mtl

1751 Bodaskog 1751
Johan Carlsson, hust
Bengt Nilsson, hust. Dr. Gumme 18 år
Johan Johansson, hust. Dotter Ingrid
Nils Johansson, hust.
Soldattorpet brukas av roten
Målan: Johan Gummesson, hust, fattig.
mtl

1752 Bodaskog 1752
Johan Carlsson, hust
Bengt Nilsson, hust
Johan Gummesson, hust
Pigan Ingrid
Nils Johansson, hust
Soldattorpet brukas av roten
Målan: Johan Gummeson, utfattig
mtl

1754 Bodaskog 1754
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Bengt Nilsson, hust, ¼ mtl
Johan Johansson, hust, ¼ mtl
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Soldattorpet brukas under gården
mtl

1755 Bodaskog 1755
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Gossen Johan 15 år
¼ mtl brukas av Per Nilsson i Ålgärdehult
Johan Johansson, hust, ¼ mtl
Gossen Måns 16 år
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Soldattorpet brukas till gården
mtl

1756 Bodaskog 1756
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl, son Johan
¼ brukas av Per Nilsson i Ålgärdehult
Johan Johansson, hustrun sjuk, ¼ mtl. Dräng Per, piga Maria
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Soldat: Sven Dufwa, hust, brukar torpet
mtl

1757 Bodaskog 1757
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
dr. Johan Gissesson, ¼ mtl
Johan Johansson, hustrun sjuk, ¼ mtl
Inhys? Swen (Swede?)
Gosse Håkan, sjuklig
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Soldattorpet brukas av roten
mtl

1758 Bodaskog 1758
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Gosse Mattis
Johan Gissesson, hust, ¼ mtl
Gosse Jonas
Johan Johansson, hustrun sjuklig, ¼ mtl
Piga Maija
Gossen Nils
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Dottern änkan Elin
Soldattorpet brukas av roten
mtl

1759 Bodaskog 1759
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl. Gosse Mattis
Johan Gissesson, hust, ¼ mtl. Pigan Marja
Johan Johansson, hust, ¼ mtl
Gosse Nils
Piga S(..)
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Son Per, dotter Eva
Soldattorpet brukas av roten
mtl

1760 Bodaskog 1760
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl. Dotter Kierstin
Johan Gisesson, hust, ¼ mtl
flicka Stina
Johan Johansson, hust, ¼ mtl
Piga Sara
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Son Per, dotter Efwa?
Soldattorpet brukas av roten
Swen Gummesson, Sjudare, ogift
mtl sid 539

1761 Bodaskog 1761
Johan Karlsson, hust, ¼ mtl. Dotter Kierstin
Johan Gissesson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Johan Johansson, hust, ¼ mtl. Piga Sara
Nils Johansson, hust, ¼ mtl
Son Per
Sven Gummesson, sjudare, ogift
mtl

1762 Bodaskog 1762
Johan Carlsson, hustrun sjuk, ¼ mtl. Dotter Kierstin
Johan Gissesson, hust, ¼ mtl. Gosse Nils
Johan Johansson, hust, ¼ mtl. Dräng Håkan, piga Ingred
Nils Johansson, sjuk, hustru, ¼ mtl. Son Per, dotter Elin
Soldattorpet brukas under gården.
mtl

1763 Bodaskog 1763
Johan Carlsson, hustrun sjuklig, ¼ mtl (anm: bör vara Johan, ser ut som Peter), döttrar Kirstin och Lisken?
Joan Gissesson, hust, ¼ mtl. Piga Ingrid
Joan Joansson, hust, ¼ mtl, son Petter, 15 år, piga Stina
Nils Joansson, gammal och sjuklig, hust, ¼ mtl
Son Per, dotter Elin.
Soldattorpet brukas av gården
Torpet: Swen Dufwa, fattig
mtl

1764 Bodaskog 1764
Johan Carlsson, hustrun sjuklig, ¼ mtl. Dräng Håkan, 17 år, dotter Maja
Johan Gissesson, hust, ¼ mtl. Dräng Nils, 17 år
Johan Johansson, hust, ¼ mtl. Son Petter, pig. Stina, 16 år (oklart om sonen eller pigan är 16 år)
Nils Johansson, gammal och sjuk, hust, ¼ mtl. Son Per dotter Kierstin
Torpet: Swen Dufwa, fattig
mtl

1765 Bodaskog 1765
Johan, hustrun sjuklig, ¼ mtl. Döttrar Lisken och Marija
Johan, hust, ¼ mtl. Gosse Nils
Johan, hust, ¼ mtl
Son Petter, piga Catrina
Nils, utgammal och sjuklig, hust, ¼ mtl, son Per, dotter Kierstin.
Soldat Gise Boman, hust
Torpet: Swen Dufwa, utfattig
mtl

1767 Bodaskog 1767
Johan Johansson, hust, ¼ mtl
Pig. Sara, flickan Majia
Petter, hust (son till Johan)
Gossen Swen
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Döttrar Kirstin och Lisken
Son Carl, Per, dotter Sara
Johan Gisesson, hust, ¼ mtl
Söner Per, Nils, Sven
Dräng Johan.
Nils
Söner Sven, Johan, dotter Ingrid
Sven Nilsson, hust (som jag tolkar noteringarna är Sven en av Nils söner och de brukar ihop)
Soldat Gise Boman. Dotter Stina, son Daniel
Inhyses: Sven, hustrun, 80 och 82 år
Torpet brukas under gården
mtl

1768 Bodaskog 1768
Johan Johansson, hust, ¼ mtl.
Petter, hust (Petter är Johans son)
Dräng Sven
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Döttrar Lichen, Majia
Son Carl 15 år
Johan Gisesson, hust, ¼ mtl
dr. Petter
Nils, hust, ¼ mtl
Son Sven, 15 år
Sven Nilsson, hust (inget mantal anges)
Soldattorp brukas af roten
Torpet brukas under Gården.
mtl

1769 Bodaskog 1769
Petter, hust, ¼ mtl, dr. Jonas.
Johan Johansson (inhyses?) 64 år
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Son Carl, 16 år
Pig. Kjerstin
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Johan Gisesson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Olof, hust, 1/8 mtl
Swen, hust, 1/8 mtl. Piga Sara?
Soldat Gise Boman, hust
mtl

1770 Bodaskog 1770
Petter, hust, ¼ mtl. Dr. Jonas, piga ??Swen?? (skulle kunna vara Sara??)
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Sven Börjesson, hust, 1/8 mtl
Johan, hust, ¼ mtl
Per Nilsson, hust, 1/8 mtl
Swen, hust, 1/8 mtl
Soldat Gise Boman, hust
Målan: Olof, hust
Dito: Johan, hust
mtl

 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka