Mantalslängder för Medlen, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Medlen 1633
Såne i Medelann
jb
1635 Medlen 1635
Såne i Meedelänn
jb
1638 Medlen 1638
Tygge i Medelen
jb
1640 Medlen 1640
Tygge i Medelen
jb
1642 Medlen 1642
Tygge i Medlen
jb
1644 Medlen 1644
Sone i Medlen, hust
Tyggir i Medlen, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Medlen 1645
Sone i Medlen, hust
Tygge ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl
1646 Medlen 1646
Sune i Medlen, hust
Tygge Ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl
1647 Medlen 1647
Sonhe i Medlen, hust
Tygge Ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl
1648 Medlen 1648
Sone i Medlen, hust
Tygge ibm, hust
mtl
1649 Medlen 1649
Sone i Medlen, hust
Änkan Ibidem
1 hemman tillsammans
mtl
1650 Medlen 1650
Sone i Medlen, hust
Swen, hust, ibidem
mtl
1651 Medlen 1651
Sone i Medlen, hust
Swen ibid, hust
mtl
1652 Medlen 1652
Sone i Medlen, hustru (endast hustrun räknas in i mantalslängden)
Swän i Medlen, hust
mtl
1653 Medlen 1653
Swen i Medlen, hust. 1 hemman
mtl
1654 Medlen 1654
Swen i Medlen, hust. 1 hemman
mtl
1655 Medlen 1655
Påfvel i Medlen, hust
Swen Ibidem, hust
mtl
1660 Medlen 1660
Påfvel i Medlen, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1663 Medlen 1663
Per och Påwel i Medelen
jb
1664 Medlen 1664
Per och Påwell
jb
1665 Medlen 1665
Per och Påwel i Medlen
jb
1666 Medlen 1666
Per i Medelen
jb
1667 Medlen 1667
Peder Tygesson i Medlen, hust
Påfwell i samma gård, knekt, hust
mtl
1668 Medlen 1668
Per Tyggesson, hust
Knekt Påfvel i samma gård, hustru
mtl
1669 Medlen 1669
Per Tyggesson i Medlen, hust
mtl
1670 Medlen 1670
Pär Tychosson? I Medlen, hust
mtl
1671 Medlen 1671
Pär i Medlen, hust, 1 inhys, 1 ufattig
mtl
1673 Medlen 1673
Per i Medlen, hust, 1 husfattig, 1 inhys
mtl SVAR
1675 Medlen 1675
Pär i Medlen
jb
1676 Medlen 1676
Pär i Medlen
jb
1677 Medlen 1677
Gumme i Medlen
jb
1678 Medlen 1678
Gumme i Medlen
jb
1679 Medlen 1679
Gumme i Medelen
jb
1680 Medlen 1680
Gumme i Medelen
jb
1681 Medlen 1681
Gumme i Medlen, hust
mtl
1682 Medlen 1682
Gumme i Medlen, hust
mtl
1685 Medlen 1685
Gumme i Medlen, hust
mtl
1686 Medlen 1686
Gumme i Medlen, hust, 1 dräng
Båtsm Lars Skryka i samma gård, hust
mtl
1687 Medlen 1687
Gumme, hust, och Pehr, hust, i Medlen
Båtsm. Lars Skryka i samma gård, hust
mtl
1688 Medlen 1688
Gumme, hust, och Pehr L, hust, i Medlen
Lars Skryka, hust
mtl
1689 Medlen 1689
Gumme L i Medlen, hust
Pehr L i samma gård, hust
Båtsm. Lars Skrycka, hust
mtl
1690 Medlen 1690
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Per Larsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1691 Medlen 1691
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Pehr Larsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Skrika, hust
mtl
1692 Medlen 1692
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Pehr Larsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Skrika, hust
mtl
1693 Medlen 1693
Håkan Pehrsson, singel, 5/24 mtl
Gumme Larsson, hust, 5/12 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1694 Medlen 1694
Gumme Larsson, hust, 5/12 mtl
Håkan Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1695 Medlen 1695
Gume Larsson, hust, 5/16 mtl
Håkon Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1696 Medlen 1696
Gume Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Håkon Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1697 Medlen 1697
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 son, 1 piga
Håkan Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1698 Medlen 1698
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Håkon Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm nr 196 Lars Skryka, hust
mtl
1699 Medlen 1699
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Håkan Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1700 Medlen 1700
Gumme Larsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Håkan Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Pehr Gummesson, hust (inget mantal anges)
Saltpetersjudaren, hust
Båtsm. Lars? Skrika, hust
Tygge Pehrsson, hust (inget mantal anges)
mtl
1701 Medlen 1701
Gumme L, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Håkan Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Pehr Gummesson, hust (inget mantal anges)
Tygge Pehrsson, hust (inget mantal anges)
Saltpetersjudaren Sune, hust
Båtsm. Lars Skrika, hust
mtl
1702 Medlen 1702
Gumme L, hust, 5/32 mtl
Håkan Persson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, singel, 5/32 mtl
Tygge Persson, hust, 5/32 mtl
Saltpetersjudare Swen Håkonsson, hust
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1703 Medlen 1703
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Håkan Persson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, singel, 5/32 mtl
Tygge Persson, hust, 5/32 mtl
Saltpetersjudare Sune Håkonsson, hust
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1704 Medlen 1704
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Håkon Persson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Persson, hust, 5/32 mtl
Salpetersjudare Sune Håkonsson, hust
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1705 Medlen 1705
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Persson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Persson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Skrika, hust
Salpetersjukdare Sune Håkansson
mtl
1706 Medlen 1706
Gume Larsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Pährsson, hust, 5/32 mtl
Lars Gumesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Skrika, hust
mtl
1707 Medlen 1707
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl
Johan Persson, singel, 5/32 mtl
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars? Skrika, hust
mtl
1708 Medlen 1708
Gume Larsson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Håkan Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Skrika, hust, 1 dotter
mtl
1709 Medlen 1709
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Håkan Pährsson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Skryka, hust
mtl
1710 Medlen 1710
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl
Håkon Pährsson, hust, 5/32 mtl
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Skrika (vakant?)
mtl
1711 Medlen 1711
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Pärsson, hust, 5/32 mtl
Lars Gumesson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skrika
mtl
1712 Medlen 1712
Gume Larsson, hust, 5/32 mtl
Håkons? Änka, 5/32 mtl
Pär Gumesson i Fiddekulla brukar 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skrika
mtl
1713 Medlen 1713
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl
Änkan, 5/32 mtl, 1 dräng
Brukare Pär Gummesson, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skryka

mtl
1714 Medlen 1714
Gumme Larsson, hust, 5/32 mtl
Änkan, 5/32 mtl
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pähr Skrika
mtl
1715 Medlen 1715
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
And. Pärsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pär Skrika
mtl
1716 Medlen 1716
Änkan Ingerd, 5/32 mtl, dräng Måns
And. Pärsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skrika
mtl
1717 Medlen 1717
Änkan Ingred, 5/32 mtl
Anders Pährsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pährsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Skrika
mtl
1718 Medlen 1718
Måns Pährsson, hust, 5/32 mtl
Anders Pährsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pährsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Skrika
mtl
1720 Medlen 1720
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skryka
mtl
1721 Medlen 1721
Måns Pährsson, hust, 5/32 mtl
Anders Pährsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pährsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
mtl
1722 Medlen 1722
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Anders Ryss, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Pär Skryka, ogift
mtl
1723 Medlen 1723
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pähr, 1 dotter
Båtsm. Pähr Skryka, ogift
mtl
1724 Medlen 1724
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, 1 dotter
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1725 Medlen 1725
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 son, 1 dotter
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1726 Medlen 1726
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Pär Gummesson, 5/32 mtl, bor i Fiddekulla och brukar här
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1727 Medlen 1727
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Pär Gumesson, 5/32 mtl, dräng Petter, men bor själv i Fiddekulla
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1728 Medlen 1728
Jan Gumesson, singel, 5/32 mtl
Pär Larsson, singel, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Pär och Anders
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1729 Medlen 1729
Jon Gummesson, singel, 5/32 mtl
Pär Larsson, singel, 5/32 mtl, 1 pers inhyse
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Pär och Anders)
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1730 Medlen 1730
Jon Gummesson, singel, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Pär och Anders
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1731 Medlen 1731
Jan Gummesson, singel, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Pär och Anders?, 1 piga
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1732 Medlen 1732
Jan Gumesson, singel, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Tygge Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Anders, Kirstin? (sic!), 1 piga
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl Det ser faktiskt ut som om en son skulle heta Kristin??
1733 Medlen 1733
Johan Gumesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
(Tygge Pärsson på 5/32 mtl står överstruken)
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Nils Ingesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Skrika, hust
Gamle bonden Tygge Pärsson, 74 år gammal
mtl
1734 Medlen 1734
Jan Gumesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsso, singel
Båtsm. Nils Skryka, hust
(gamle bonden Tygge Pärsson står överstruken i mtl)
mtl
1735 Medlen 1735
Jan Gumesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Olsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Skrika, hust
mtl
1736 Medlen 1736
Jan Gumesson, hust, 5/32 mtl, 1 piga
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Olsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Nils Skrika
mtl
1737 Medlen 1737
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl, 1 piga
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Skrika, hust

mtl
1738 Medlen 1738
Jon Gummesson Blomma, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Skrika, hust
mtl
1739 Medlen 1739
JonBlomma, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, 1 piga
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Skrika, hust
mtl
1740 Medlen 1740
Jon Blomma, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, abs
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Nils Skrika, hust
mtl
1741 Medlen 1741
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nils Skryka, hust
mtl
1742 Medlen 1742
Jan Gumesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larsson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
Gamle bonden Jon Gummesson, hust, inhyses
mtl
1743 Medlen 1743
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Pär Larssons änka, 5/32 mtl, dräng Måns
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1744 Medlen 1744
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Medlen 1745
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 piga
Per Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Per
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, dräng Per
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Medlen 1746
Jonas Gumesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, 1 piga
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skryka, ogift
mtl
1747 Medlen 1747
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skrika, ogift
mtl
1748 Medlen 1748
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Per Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Olsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Per? Skrika, hust
mtl
1749 Medlen 1749
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1750 Medlen 1750
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, son Lars
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pehr Skrika, hust
mtl
1751 Medlen 1751
Jonn Gummesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, piga Kiersti
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1752 Medlen 1752
Jon Gummesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Pär
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1753 Medlen 1753
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1754 Medlen 1754
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, piga Sissa
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1755 Medlen 1755
Jon Gumeson, hust, 5/32 mtl, son Jöns, piga Sissa
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, son Lars
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Peter
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1756 Medlen 1756
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl, son Jöns
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, son Gumme
Pär Ryggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Giösta
Måns Olsson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Fogdetjänaren Lars Pärsson, singel
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1757 Medlen 1757
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl, son Jöns
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, son Gumme
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Lars
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Nils, piga Giertru
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1758 Medlen 1758
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl, son Lars
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Zakris
Båtsm. Pär Skrika, ogift
mtl
1759 Medlen 1759
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl, son Jöns
Måns Nilsson, singel, 5/32 mtl, son Gumme
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Lars, piga Karin
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Zakris
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1760 Medlen 1760
Jon Gumesson, hust, 5/32 mtl, son Jöns
Måns Nilsson, 5/32 mtl, brukar och bor i Hult?, son Gumme
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Zackris, dotter Kierstin
Båtsm. Pär Skrika, hust
Ref. båtsm. Gustaf Pärsson, singel
mtl
1761 Medlen 1761
Jon Gumessons änka 5/32 mtl, dräng Pär
Lars Pärsson, hust, 5/64 mtl
Gume Pärsson, hust ,5/64 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Måns Ohlsson, hust, 5/32 mtl, son Zakris
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1762 Medlen 1762
Jon Gummessons änka, 5/32 mtl, son Gumme
Lars Pärsson, hust, 5/64 mtl
Gumme Pärsson, singel, 5/64 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1763 Medlen 1763
Jon Gummessons änka, 5/32 mtl, son Gume, dotter ??dito??
Lars Pärsson, hust, 5/64 mtl
Gme Pärsson, singel, 5/64 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Swen, piga Catharina
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Pär Skrika, hust
mtl
1764 Medlen 1764
Jon Gummessons änka, son Gumme, dräng Magnus
Lars Persson, hust, 5/64 mtl
Gume Pärsson, singel, 5/64 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/32 mtl, dräng Sune, piga Chatarina
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Pär
Båtsm. Pär Skrika, hust
mtl
1765 Medlen 1765
Jon Gummessons änka, 5/32 mtl, son Gume, dräng Magnus
Lars Pärsson, hust, 5/64 mtl
Gumme Pärsson, singel, 5/64 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/64 mtl
Pär Tyggesson, hust, 5/64 mtl
Swen Ohlsson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skryka, hust
mtl
1766 Medlen 1766
Jon Gummessons änka 5/32 mtl, son Gume, dräng Magnus, 3 flickor
Sven Ohlsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Gamle Gumme Pärsson, singel, 5/64 mtl
Unge Gume Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Gamle bonden Pär Tyggesson, han bräcklig, har undantag
Båtsm. Pär Skryka, hust, 2 gossar
mtl
1767 Medlen 1767
Jon Gumessons änka, 5/32 mtl, söner Gume, Peter, dotter Lena, 3 flickor
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Nya Gume Pärsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Gamle Gume Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Isaak, 2 gossar
Gamle bonden Pär Tyggesson, gammal bräcklig utan bruk
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
Båtsm. Pär (..), hust, 2 gossar
mtl
1768 Medlen 1768
Jon Gumessons änka, 5/32 mtl, son Gume, dotter Lena, 3 flickor
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Gume Petersson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Gume Pärsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina, 1 flicka
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Isak, 2 gossar
Gamle bonden Pär Tyggesson, hust, utfattiga, bräckliga
Båtsm. Joen Skryka, hust, 2 gossar
Inhsyes Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1769 Medlen 1769
Jon Gummessons änka, 5/32 mtl, son Gume, dotter Giertru, 2 flickor
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Gume Pärsson, hust, 5/32 mtl, dotter Ingred
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, piga Brita, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Tyggesson, hust, inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skrika, hust, 2 flickor
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1770 Medlen 1770
Jon Gumessons änka, 5/64 mtl, dotter Giertru, 2 flickkor
Gume Jönsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Gume Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Isak, dotter Ingier
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jöns, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Tyggesson, hust, utgamla
Båtsm. Pär Skrika, hust, 2 flickor
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1771 Medlen 1771
Jon Gumessons änka, 5/64 mtl, dotter Giertrud, 2 gossar
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl
Peter Ohlsson, hust, 5/64 mtl
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl
Gume Pärsson, hust, 5/64 mtl
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Nils
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
Båtsm. Pär Skryka, hust, 2 flickor
mtl
1772 Medlen 1772
Jon Gumessons änka, 5/16 mtl, döttrar Giertru och Kristina
Gume Jönsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl
Gume Pärsson, hust, 5/64 mtl
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skryka, hust
Inhyses Pär Lutig, hust, utfattiga
mtl
1773 Medlen 1773
Jon Gummessons änka, döttrar Gertrud och Kierstin
Gumme Jönsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Persson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, piga Karin, 4 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Skrika, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, ufattiga.
mtl
1774 Medlen 1774
Jöns änka, 5/64, dotter Giertru
Gumme Jönsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Ohlsson, hust, 5/64, 1 gosse, 1 flicka
Gume Petersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Pärsson, hust, 5/64 mtl, dotter Ingier
Isack Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/64 mtl, piga Kierstin
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl, dotter Lena, son Pär 15 år
Båtsm. Pär Skrika, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1775 Medlen 1775
Jöns Änka, 5/64 mtl, dotter giertru
Gume Jönson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Pärsson, hust. 5/64 mtl, dotter Ingier
Isack Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/64 mtl
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl, son Lars
Båtsm. Pär Skrika, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga

mtl
1776 Medlen 1776
Jöns änka, 5/64 mtl, son Petr, dotter Giertru
Gume Jönsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Pärsson, hust, 5/64 mtl, dotter Ingier
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/64 mtl
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl
Båtsm. Pär Skrika, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1777 Medlen 1777
Jöns änka, 5/64 mtl, son Petter
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Pärsson, hustrun utgammal, 5/64 mtl, 1 flicka
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jönsson, hust, 5/64 mtl
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl, son Swen, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Skrika, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1778 Medlen 1778
Jöns änka, 5/64 mtl, son Peter
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Pärsson, hustrun utgammal, 5/64 mtl, 1 flicka
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust (inget mantal anges)
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl, son Swen
Båtsm. Pär Skrika, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1779 Medlen 1779
Jöns änka, 5/64 mtl, son Peter
Gume Jönsson, hust, 5/64 mtl
Peter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Petersson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Pärsson, hustrun utgammal, 5/64 mtl
Isak Petersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jönsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl, son Lars
Båtsm. Pär Skrika, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1780 Medlen 1780
Jöns änka, 5/64 mtl, son Petr
Gume Jönsson hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl, 2 gosse, 1 flicka
Gume Pärsson, 5/64 mtl, hustrun sjuklig, 1 flicka
Isak Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jönsson, hust, 5/64 mtl, son Jonas
Jonas Larsson, hust, 5/64 mtl, son Swen
Båtsm. Pär Skrika, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1781 Medlen 1781
Jöns änka, 5/64 mtl, son Petr
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Gume Pettersson, hust, 5/64 mtl
Gumme Pärsson, hustrun utgammal, 5/64 mtl
Isack Pettersson, hust, 5/64 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/64 mtl, son Jonas
Jonas Larssons änka, 5/64 mtl, söner Swen och Lars
Båtsm. Pär Skrika, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses Pär Lustig, hust, utfattiga
mtl
1782 Medlen 1782
Jöns änka, 5/64 mtl, son Petter
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Gume Pärsson, hustrun utgammal, 5/64 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/64 mtl
Isack Pettersson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Jöns Jonsson, hust, 5/64 mtl
Jonas Larssons änka, 5/64 mtl, son Swen
Båtsm. Anders Hultman, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, gamla och utfattiga
mtl
1783 Medlen 1783
Jöns Änka, 5/64 mtl, son Petter, dotter Stina
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isak Pettersson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse
Jöns Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flickor
Jonas Larssons änka, 5/64 mtl, söner Swen och Lars
Båtsm. And. Hultman, hust
Inhyses Pär Lustig, hust, gamla och utfattiga
mtl
1784 Medlen 1784
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, dess mor inhyses utgammal, 1 gosse
Jonas Larssons änka, 5/64 mtl, son Sune (Sven?)
Båtsm. Anders Hultman, hustrun utgammal coh bräcklig
Inhyses Pär Lustig, hust, gamla och utfattiga
mtl
1785 Medlen 1785
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Petter Pärsson, hust, 15/128 mtl
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Petter
Swen Jonasson, singel, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. And. Hultman, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1786 Medlen 1786
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Petter Pärsson, hust, 15/128 mtl
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas
Swen Jonsson, singel, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm Anders Hultman, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1787 Medlen 1787
Gume Jonsson, hust ,5/64 mtl, 1 gosse
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Petter Pärsson, hust, 15/128 mtl
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jönsson, husts, 5/32 mtl, söner Jonas och Petr
Swen Jonasson, singel, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Anders Hultman, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1788 Medlen 1788
Gumme Jönsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl
Petter Pärsson, hust, 15/128 mtl
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, dotter Caisa
Swen Jonasson, singel, 5/64 mtl, piga Lena, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Anders Hultman, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1789 Medlen 1789
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 15/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse
Jöns Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, dotter Caisa
Swen Jonasson, singel, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Anders Hultman, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1790 Medlen 1790
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, flicka
Petter Persson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, dotter Caisa
Swen Jonasson, hust, 5/64 mtl
Båtsm. And. Hultman, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1791 Medlen 1791
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl, son Måns, 1 flicka
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pehrsson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess moder
Isak Pettersson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, döttrar Kajsa, Marja
Swen Jonasson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Dess moder
Båtsm. Hultman, vakant
mtl
1792 Medlen 1792
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Peter Olsson, hust, 5/64 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Persson, hust, 15/128 mtl, dess moder inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Jönsson, hust, 5/32 mtl, söner Jonas och Swen, dotter Kaisa
Swen Jonasson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse, 2? flickor
Dess moder, utgammal
Båtsm. Hultman vakant
mtl
1793 Medlen 1793
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl, son Jon
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Stina
Petter Pehrsson, hust, 15/128 mtl
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, dotter Kajsa
Swen Jonasson, hust, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Petter Hultman, ogift
mtl
1794 Medlen 1794
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlsson, hust, 5/64 mtl, dotter Stina
Petter Pehrsson, hust, 15/128 mtl, dotter Stina
Isack Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, söner Jonas, Måns, dotter Kajsa
Swenn Jonnsson, hust, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Petter Hultman, hust
Torp: Petter ?Tärna??, hust
mtl
1795 Medlen 1795
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl
Peter Ohlsson, hust, 5/64 mtl
Peter Persson, hust, 15/128 mtl
Isac Petersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, söner Jonas, Måns, dotter Cajsa
Sven Jonasson, hust, 5/64 mtl, dräng Lars, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Peter Hultman, hust
Torp: Peter Törna, hust
mtl
1796 Medlen 1796
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl
Petter Ohlssons änka, 5/64 mtl, söner Olof och Jonas
Petter Pehrsson, hust, 15/128 mtl, dotter Stina
Isak Pettersson, hust, 15/128 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, söne rJonas, Måns, döttrar Caisa, Maria
Swen Jonasson, hust, 5/64 mtl, dräng Lars, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm Petter Hultman, hust
Torpare Petter Törnen, hust
mtl
1797 Medlen 1797
Gummund Jonsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Petter Olssons änka, 5/64 mtl, söner Olof och Jonas
Petter Persson, hust, 15/128 mtl, dotter Stina
Jacob? Pettersson, hust, 15/128 mtl, son Peter
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, söner Jon, Måns, döttrar Maria, Caisa
Swen? Jonasson, hust, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Pehr Hultman, hust
Torpare Petter Törna, hust
mtl
1798 Medlen 1798
Gumme Jönsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Petter Olssons änka, 5/64 mtl, söner Olof, Jonas
Petter Persson, hust, 15/128 mtl
Isak Pettersson, hust, 15/128 mtl, son Petter
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Måns, döttrar Caisa, Ma(ria?)
Swen Jonasson, hust, 5/64 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Per Hultman, hust
Torpare Petter Thörnan, hust, han utgammal
mtl
1799 Medlen 1799
Gumme Jonsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Jonas Petersson, singel, 5/64 mtl, dräng Olof, piga Lena, dess mor inhyses, utgammal
Peter Pehrsson, hust, 15/128 mtl, döttrar Stina, Caisa, 2 gossar, 1 flicka
Isack Pehrsson, hust, 15/128 mtl, son Israel, 1 gosse, 3 flickor
Jöns Jonsson, hust, 532 mtl, söner Måns, Peter, döttrar Cajsa, Maria, 2 flickor
Swän Jonsson, hust, 5/64 mtl, dräng Lars, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar
Båtsm. Peter Hultman, hust
Torp Petter Törna, hustrun utgammal
mtl
1800 Medlen 1800
Gume Jonsson, hust, 5/64 mtl, dotter Caisa
Jonas Pettersson, singel, 5/64 mtl, dräng Olof, piga Lena, dess mor inhyses, utgammal
Petter Persson, hust, 15/128 mtl, dotter Caisa, 2 gossar, 1 flicka
Isac Persson, hust, 15/128 mtl, son Israel, 1 gosse, 3 flickor
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl, söner Måns och Peter, döttrar Caisa, Maria, 2 flickor
Sven Jonsson, hust, 5/64 mtl, dräng Lars, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar
Båtsm. Peter Hultman, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torpare: Peter Törner, hustrun utgammal
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka