Mantalslängder för Buggehult, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Buggehult 1633
Hans i Buggehult
jb
1635 Buggehult 1635
?? i Buggehult
jb
1638 Buggehult 1638
Abraham i Buggehult
jb
1640 Buggehult 1640
Abraham i Buggehult
jb
1642 Buggehult 1642
Abram i Bugahullt
jb
1644 Buggehult 1644
Änkan i Buggehult, ½ hemman
mtl
1645 Buggehult 1645
Änkan i Buggehult, ½ hemman
mtl
1646 Buggehult 1646
Änkan i Buggehult, åldrig
mtl
1647 Buggehult 1647
Per i Buggehult, hust, ½ hemman
mtl
1648 Buggehult 1648
Per i Buggehult, hust
mtl
1649 Buggehult 1649
Per i Buggehult, hust, ½ hemman
mtl
1650 Buggehult 1650
Per i Buggehult, hust
mtl
1651 Buggehult 1651
Per i Buggehult, hust
mtl
1652 Buggehult 1652
Per i Buggehult, singel
mtl
1653 Buggehult 1653
Per i Buggehult, hust
mtl
1654 Buggehult 1654
(verkar saknas i mantalslängden; däremot omnämns en Per med hustru i ”Buggatorp” (ej Muggetorp)
mtl
1655 Buggehult 1655
Per i Buggehult, hust


1660 Buggehult 1660
Per i Buggehult – alldeles öde (noterad som inhyst)
mtl
1663 Buggehult 1663
Per i Buggehult
jb
1664 Buggehult 1664
Ingen bonde namnges
jb
1665 Buggehult 1665
Ingen bonde namnges
jb
1666 Buggehult 1666
Ingen bonde namnges
jb
1667 Buggehult 1667
Peder Pedersson i Bugehult, hust
mtl
1668 Buggehult 1668
Pär i Buggehult, hust
mtl
1669 Buggehult 1669
Nils i Buggehult, hust
mtl
1670 Buggehult 1670
Nils i Buggehult, hust
mtl
1671 Buggehult 1671
Nils i Buggehult, hust
mtl
1673 Buggehult 1673
Nils i Buggehult, hust
mtl SVAR
1675 Buggehult 1675
Nils i Buggehult
jb
1676 Buggehult 1676
Niells i Buggehult
jb
1677 Buggehult 1677
Nils i Buggehult
jb
1678 Buggehult 1678
Nils i Buggehult
jb
1679 Buggehult 1679
Niels i Buggehult
jb
1680 Buggehult 1680
Nills i Buggehult
jb
1681 Buggehult 1681
Börge i Bugahult, hust
mtl
1682 Buggehult 1682
Soldat Börge i Buggehult brukar, gift
mtl
1685 Buggehult 1685
Änkan i Buggehult
mtl
1686 Buggehult 1686
Änkan i Buggehult
mtl
1687 Buggehult 1687
Swen i Buggehult, hust, 1 son
mtl
1688 Buggehult 1688
Swen And. I Buggehult, hust, 1 son, 1 dotter
mtl
1689 Buggehult 1689
Swen And., hust, 2 söner, 1 inhyses (Anna??)
Båtsm. Nils Lustig i samma gård
mtl
1690 Buggehult 1690
Swen Andersson, hustru, 2 söner, 1 inhyses. OBS! Swen själv står ej upptagen i mantalslängden
Båtsm. Nils Lustig
mtl
1691 Buggehult 1691
Änkan Kirstin, 3/8 mtl, 1 son
mtl
1692 Buggehult 1692
Änkan Kirstin, 3/8 mtl, 1 son, 1 dotter
Båtsm. Bengt Lustig
mtl
1693 Buggehult 1693
Anders Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Bengt Lustig
mtl
1694 Buggehult 1694
Anders Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Bengt Lustig
mtl
1695 Buggehult 1695
Anders Swensson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1696 Buggehult 1696
Anders Swensson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1697 Buggehult 1697
Anders Swensson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses
Båtsm Bengt Lustig, hust
mtl Namnet på den inhyste står men jag kan ej tolka det, möjligen Anna
1698 Buggehult 1698
Anders S, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nr 159 Swen Lustig, hust
mtl
1699 Buggehult 1699
Anders Swensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Lustig, hust
mtl
1700 Buggehult 1700
Anders Svensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Swen Lustig, hust
mtl
1701 Buggehult 1701
Anders Svensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1702 Buggehult 1702
Anders Swensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1703 Buggehult 1703
Anders Svensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börjesson, singel, 3/16 mtl, 1 inhys
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1704 Buggehult 1704
Anders Swensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börjesson, singel, 3/16 mtl, 1 inhys (kvinna?)
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1705 Buggehult 1705
Anders Swensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1706 Buggehult 1706
And. Swänsson, hust, 3/16 mtl
Swän Börjesson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1707 Buggehult 1707
Anders Svensson, hust, 3/16 mtl
Sven Börgesson, singel, 3/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig
mtl
1708 Buggehult 1708
Anders Swensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börjesson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig
mtl
1709 Buggehult 1709
Anders Swensson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1710 Buggehult 1710
Änkan, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1711 Buggehult 1711
Matts Ingesson, hust, 3/16 mtl
Swen Börgesson, singel, 3/16 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Bengt Lustig
mtl
1712 Buggehult 1712
Mats Ingesson, hust, 3/16 mtl
Ingrit Börgesdotter, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Bängt Lustig, hust
mtl
1713 Buggehult 1713
Matts Ingelsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1714 Buggehult 1714
Mats Ingesson?, singel, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1715 Buggehult 1715
Håkan Månsson brukar? (eller bräcklig?), 3/16 mtl (är ej inräknad i mantalslängden)
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Bengt Lustig, hust
mtl
1716 Buggehult 1716
Swen And.sson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Lustig vakant
mtl
1717 Buggehult 1717
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1718 Buggehult 1718
Swän Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1720 Buggehult 1720
Swän Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lustig (vakant?)
mtl
1721 Buggehult 1721
Swän Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1722 Buggehult 1722
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swen Lustig, brukar gård i Buggehult
mtl
1723 Buggehult 1723
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Swenn Lustig, ”Starfman” för gården
mtl
1724 Buggehult 1724
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl, är båtsman
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Swen Lustig, brukar här 3/16 mtl
mtl
1725 Buggehult 1725
Sven Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, ogift
mtl
1726 Buggehult 1726
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Hindrick Lustig, ogift
mtl
1727 Buggehult 1727
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, ogift
mtl
1728 Buggehult 1728
Sven Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, ogift
mtl
1729 Buggehult 1729
Sven Andersson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, ogift
mtl
1730 Buggehult 1730
Sven Anderssons hustru, 3/16 mtl, han sielf är död
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig
mtl
1731 Buggehult 1731
Swens änka, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hus
mtl
1732 Buggehult 1732
Swens änka, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1733 Buggehult 1733
Nils Swensson, hust, 3/16 mtl. Swens änka (… kan ej tyda)
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1734 Buggehult 1734
Nils Svensson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1735 Buggehult 1735
Nils Sunesson (Svensson?), hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1736 Buggehult 1736
Nils Sunesson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl, son Pär
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1737 Buggehult 1737
Nils Sunesson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1738 Buggehult 1738
Jöns Pärsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1739 Buggehult 1739
Jöns Persson, hust, 3/16 mtl
Staffan Larsdotter änka, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1740 Buggehult 1740
Jöns Pärsson, hust, 3/16 mtl
Staffans änka, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
Överstruken: gamle bonden Nils Sunesson
mtl
1741 Buggehult 1741
Jöns Pärsson, hust, 3/16 mtl
Staffans änka, 3/16 mtl
Båtsm Nils Lustig, hust
mtl
1742 Buggehult 1742
Jöns Pärsson, hust, 3/16 mtl
Staffans änka, 3/16 mtl, son Peter
Båtsm. Nils Lustig, hust
mtl
1743 Buggehult 1743
Jöns Pärsson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Båtsm. Swen Lustig, ogift
mtl
1744 Buggehult 1744
Jöns Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lustig vakant
mtl
1745 Buggehult 1745
Jöns Persson, hust, 1 mtl
Båtsm. Lustig vakant
mtl
1746 Buggehult 1746
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Ohlsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Lustig vakant
mtl
1747 Buggehult 1747
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Jon Lustig, hust
mtl
1748 Buggehult 1748
Jöns Persson, hust, ¼ mtl
Jon Olsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Jon Lustig, hust
mtl
1749 Buggehult 1749
Jönns Pärsson, hust, ¼ mtl
Jaen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonn Lustig, hust
mtl
1750 Buggehult 1750
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Pär Swänsson, hust, 3/16 mtl
Jan Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
mtl
1751 Buggehult 1751
Jöns Persson, hust, 1/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Joan Lustig, hust
mtl
1752 Buggehult 1752
Jöns Pärsson, hust,1/16 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
mtl
1753 Buggehult 1753
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl
Jan Ohlssons änka, 1/8 mtl, dräng Nils
Båtsm. Jon Lustig, hust
mtl
1754 Buggehult 1754
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Lustig
mtl
1755 Buggehult 1755
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
mtl
1756 Buggehult 1756
Jöns Pärsson, hust, 1/6 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 tl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Jon Lustig, hust
mtl
1757 Buggehult 1757
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
mtl
1758 Buggehult 1758
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Svensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
mtl
1759 Buggehult 1759
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1760 Buggehult 1760
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Swen Swensson, singel, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1761 Buggehult 1761
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Swen Swensson, singel, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lustig vakant
mtl
1762 Buggehult 1762
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Sven Svensson, singel, 3/16 mtl, pig Kierstin
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lustig vakant
mtl
1763 Buggehult 1763
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1764 Buggehult 1764
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Lustig, ogift
mtl
1765 Buggehult 1765
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, son Peter fgl
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär (Jan?) Lustig, ogift
mtl
1766 Buggehult 1766
Jöns Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm. Pär Lustig, ogift
Inhyses quinnfolket Sissa
Dito Olof Bruman, hust utfattiga. Utan bruk
mtl
1767 Buggehult 1767
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, son Pär, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Olof Bruman, hust
Inhyses Ingal Swensson
mtl
1768 Buggehult 1768
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, son Pär, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Olof Bruman, hust, utgamla, utan bruk
Inhyses Ingel Swensson, utgammal, utan bruk
mtl
1769 Buggehult 1769
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annika, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär? Lustig, hust
Inhyses Olof Bruman, hust, utfattiga
Inhyses Ingal Swensson, hust, utfattiga
mtl
1770 Buggehult 1770
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, son Jöns (el Pär?), dotter Ing(..), 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Waste Jönsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annika, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Olof Bruman, hust, utfattiga
Inhyses Ingel Svensson, hust, utfattiga
mtl
1771 Buggehult 1771
Jöns Pärsson, hust, ? Mtl, son Pär, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Waste Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Olof Bruman, hust, utfattiga
Inhyses Ingel Swensson, hust, utfattiga
mtl
1772 Buggehult 1772
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jöns Jonsson 1/8 mtl, bor i Luk?(..) och (…)
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Ingal Swensson, hust, utfattiga
mtl
1773 Buggehult 1773
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl
Dess föräldrar, han bräcklig, intet bruk
Jöns Jonsson, bor i Lekaremåla, Kronobergs socken
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Inge Svensson, utfattig, dess mor utgammal (totalt 2 personer)
mtl
1774 Buggehult 1774
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Staffan, piga Maja och Kierstin
Dess föräldrar inhyses, han bräcklig, inte bruk
Jöns Jansson 1/8 mtl, bor i Lekaremåla och Kronobergs län
Halvbonde: Pör Jönsson, hust, 1 gosse
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Inge Swensson, utfattig, dess mor, utgammal
mtl
1775 Buggehult 1775
Pär Jönsson, singel, ¼ mtl, piga Maja
Dess föräldrar inhyses, han bräcklig
Jon Jonsson, 1/8 mtl, bor i Lekaremåla i Kronobergs län.
mtl
1776 Buggehult 1776
Pär Jönsson, singel, ¼ mtl, piga Maja (även en dräng finns registrerad men ej omnämnd)
Dess föräldrar inhyses, han bräcklig
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Inge Svensson, utfattig, dess mor, utgammal
mtl
1777 Buggehult 1777
Pär Jönsson, singel, ¼ mtl, dräng Staffan, piga Maja och Ingerd
Dess föräldrar inhyses, han bräcklig
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Lustig, hust
Inhyses Inge Svensson, bräcklig, har (..) qvinnfolket Maja.
mtl
1778 Buggehult 1778
Pär Jönsson, singel, 1/16 mtl, piga Brita
Dess föräldrar inhyses, han bräcklig
Herr Assessor Schröder 3/16 mtl, bor på bruket
Olof Carlsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses Inge Svensson, bräcklig, har undantag
Quinnfolket Maja, utfattig
mtl
1779 Buggehult 1779
Pär Jonsson, singel, 3/16 mtl, piga Brita
Dess föräldrar, han bräcklig
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses: Inge Svensson, bräcklig, har undantag
Quinnfolket Maja, utfattig
mtl
1780 Buggehult 1780
Pär Jönsson, singel, 1/16 mtl, dess mor
Båtsm. Gustaf Rorkult, hust, 1/8 mtl
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl, piga Caisa
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses, Inge Svensson, blind. Intet bruk
mtl
1781 Buggehult 1781
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, döttrar Maja och Brita
Jonas Sandahl, hust, 1/8 mtl
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses Inge Svensson, blind.
mtl
1782 Buggehult 1782
Sven (...)sson, hust, 1/16 mtl
Jonas Sandahl, hust, 1/8 mtl (abs)
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl, dräng Joen
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses Inge Svensson, blind
mtl
1783 Buggehult 1783
Swen Andersson, hust, 3/16 mtl, dräng Jakob
Olof Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses Inge Swensson, blind
mtl
1784 Buggehult 1784
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Karin
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, Son Pär, piga Maja
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Lustig, hustrun utgammal
mtl
1785 Buggehult 1785
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl
Jöns Pärsson, hust, 1/16 mtl, son Pär
Olof Sensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
mtl
1786 Buggehult 1786
Jon Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Caisa
Per Jönsson, hust, 1/16 mtl, dess föräldrar inhyses gamla och bräckliga
Olof Swensson, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Lustig, hustrun utgammal
mtl
1787 Buggehult 1787
Pär Gummesson, singel, 1/8 mtl, ?brukare? Piga Maja
Per Jönsson, hust, 1/16 mtl
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla, inhyses
Olof Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Lustig, hustrun utgammal
Inhyses Jon Jonsson, vanför och utfattig
mtl
1788 Buggehult 1788
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Jonsson, hust, 1/16 mtl
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lustig, vakant
mtl
1789 Buggehult 1789
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Petr, 1 gosse, 1 flicka
Per Jönsson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Olof Svensson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1790 Buggehult 1790
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Svahn, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1791 Buggehult 1791
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, pig. Stina, 1 gosse, 1 flicka
Pehr Jonsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Svahn, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1792 Buggehult 1792
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Svahn, hust, 3/16 mtl, dräng Pehr, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1793 Buggehult 1793
Nils Håkansson, hust, 1/8 mtl
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Swahn, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1794 Buggehult 1794
Nils Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pehr Jonsson, hust, 1/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Swahn, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1795 Buggehult 1795
Nils Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pehr Jonsson, hust, 1/16 mtl
Nils Svahn, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1796 Buggehult 1796
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl
Nils Svahn, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Lustig, hust
mtl
1797 Buggehult 1797
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, son Peter
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl
Nils Swahn, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lustig, vakant
mtl
1798 Buggehult 1798
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter, piga Stina
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl
Jon Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Hindric Bokelund, ogift
mtl
1799 Buggehult 1799
Nils Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, piga Stina
Pehr Jönsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtgsm. Hind. Bokelund, ogift
mtl
1800 Buggehult 1800
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, son Peter, piga Stina
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Thore Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Hind. Bogelund, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka