Mantalslängder för Målatorp, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Målatorp 1631 Biskops?
Måns
ibidem:
Swän? Alt. Sune? (möjl. Häming?)
jb
1631 Målatorp 1631 Skatte
(oläsl) Månsson?
ibidem:
oläsl.
jb
1632 Målatorp 1632 Biskops
Måns
ibidem:
Swän
jb
1632 Målatorp 1632 Skatte
Joan
ibidem:
Tommas?
jb
1634 Målatorp 1634 "Krono"
Måns
ibidem:
Swän
jb
1634 Målatorp 1634 "skatte"
Jöns?
Ibidem:
Zamos? Alt. Tomas?
jb
1635 Målatorp 1635 Biskops
Måns
ibidem:
Sune alt. Swän
jb
1635 Målatorp 1635 Skatte
Jöns Månsson
ibidem:
?Zachris??
jb
1637 Målatorp 1637 Krono
Måns
ibidem:
S… (Sven? Sone? Oläsl.)
jb
1637 Målatorp 1637 Skatte
Jonn Månsson
ibm:
?Sackarias?
jb
1638 Målatorp 1638 Krono
Måns
Ibidem
Sune (möjl. Sven)
jb
1638 Målatorp 1638 Skatte
Jonn Månsson
jb
1640 Målatorp 1640 Krono
Måns
Ibidem:
Swen? (Såne? Oläsl..)
jb
1640 Målatorp 1640 Skatte
Jonn Månsson
Ibidem:
Per Andersson
jb
1641 Målatorp 1641 Krono
Måns
Ibm
Swen?
jb
1641 Målatorp 1641 Skatte
Sven? Månsson
Ibm:
Per ?Börjesson? (Biörnsson?)
jb
1642 Målatorp 1642
Måns
Ibm:
Sven
mtl s247
1642 Målatorp 1642
Sven Månsson
Ibm:
Per ?Börgesson?
mtl s247
1642 Målatorp 1642 (a)
Jonn Månsson
hustru Bengta
I Samma gård:
Olof
Ibidem:
Per Andersson
husru Ingeborg
I samma gård:
Nils
hustru Kyrstin
mtl
1642 Målatorp 1642 (b)
Måns
hustru Sigridt
Piga: Saugnild?
Ibidem:
Sven Förning
Piga: Ingridt
Samma gård:
Ingell
hustru Bryta
mtl
1643 Målatorp 1643
Måns
hustru Sigrit
dotter Ragnhild
måg Nils
dräng Olof
Ibidem:
Swän? (Sune? Jöns?)
hustru Gertrud
piga Ingred
mtl
1643 Målatorp 1643
Måns
Ibidem:
Swen
mtl s 235
1643 Målatorp 1643 (a)
Jon Månsson
hustru Britta
I samma gård:
Oluff
hustru Kirstin
Dräng: Birge
Inhysingsfolk: Nils, Karin
Ibidem:
Pär ?Andersson?
Hustru Ingebor
I samma gård:
Nils Andersson
hustru Kirstin
mtl
1643 Målatorp 1643 (b)
Jonn Månsson
ibm:
Per
mtl s. 235
1644 Målatorp 1644
Jonn Månsson
Ibidem:
Per Andersson
mtl s 389
1644 Målatorp 1644
Måns
Ibidem:
Sven
mtl s 389
1644 Målatorp 1644 (a)
Jon
hustru Brita
I samma gård:
Oluff
Ibidem:
Per
hustru Ingeborg
I samma gård:
Nils
hustru Kierstin
mtl
1644 Målatorp 1644 (b)
Måns
hustru Sigrit
dotter Ragnhild
måg Nils
Ibidem:
Ingall
hustru Brita
mtl
1645 Målatorp 1645
Ingall
hustru Britt
mtl
1645 Målatorp 1645 (a)
Oloff
hustru Brita
Ibidem:
Per
hustru Ingeborg
mtl Notering sid 243
Jon Månsson i Målatorp knekt.
Kyrstin ibidem död.
Kyrstin Gummesdotter död.
1645 Målatorp 1645 (b)
Nils
hustru Rangvall?
Signild? (extra person på ny rad)
mtl Notering sid 243:
Måns i Målatorp gammal och utfattig.
1645 Målatorp 1645 Krono
Måns?
Ibm:
Swen? (Pehr? Sohne??)
jb
1645 Målatorp 1645 Skatte
Joan Nillsson
Ibm
Peder Andersson
jb
1646 Målatorp 1646 (a)
Oluff
hust. Britta
ibidem:
Per Andersson
hust. Ingeborg
mtl
1646 Målatorp 1646 (b)
Nils Svensson
hustru Ragnill
ibidem:
Ingolds
hustru Brihta
mtl Notering sid 301:
Segritt i Målatorp husfattig.
(min anm: kan gälla andra Målatorp-gården)
1647 Målatorp 1647 (a)
Jonn Månsson
hustru Karin
Ibidem:
Per Andersson (Larsson?)
hustru Ingeborg
mtl
1647 Målatorp 1647 (b)
Nils Svensson
hustru Ragnil
Ibidem:
Ingell
hustru Brigta
mtl
1648 Målatorp 1648 (a)
Jonn Månsson
hustru Karin
Ibidem
Per Andersson
hustru Ingebor
mtl
1648 Målatorp 1648 (b)
Nils Svensson
hustru Ragnill
Ibidem:
Swen?
Hustru Märit
mtl
1650 Målatorp 1650
Jons Månsson
Ibidem:
Per
hustru Ingeborg
mtl s 247
1650 Målatorp 1650
Per
hustru Kierstin
Ibidem:
Nils
hustru Ragnell
mtl s 247
1650 Målatorp 1650 (a)
Jonn Månsson
Ibidem:
Pehr
hustru Ingeborg
mtl
1650 Målatorp 1650 (b)
Pehr
hustru Kyrstin
Ibidem:
Nils
hustru Ragnill
mtl
1650 Målatorp 1650 Krono
Nills Jonsson
ibm:
Ingeld
jb
1650 Målatorp 1650 Skatte
Oluff
Ibidem:
Pehr Andersson
jb
1651 Målatorp 1651 (a)
Jonn
Ibidem:
Per Andersson
hustru Ingeborg
mtl
1651 Målatorp 1651 (b)
Per Stensson?
Hustru Kirstin
Ibidem:
Nils
hustru Ragnhild
mtl
1652 Målatorp 1652 (a)
??Karin??
Ibm:
Per
hustrun
mtl
1652 Målatorp 1652 (b)
Per
hustrun
Ibm:
Niels
hustrun
mtl
1653 Målatorp 1653 (a)
hustru Karin
Ibm:
Pehr Andersson
hustru Ingeborg
mtl
1653 Målatorp 1653 (b)
Nils Swensson
hustru Ragnill
Ibm:
Per Stensson
hustru Kirstin
mtl
1653 Målatorp 1653 Krono
Nils Joansson
ibm:
Ingiellds
jb
1653 Målatorp 1653 Skatte
Oluff
Ibm:
Per Andersson
jb
1654 Målatorp 1654 (a)
hustru Karin
I samma gård:
Pehr
hustru Ingeborg
mtl
1654 Målatorp 1654 (b)
Nills Swänsson
Ibm:
Per Stensson
hustru Kirstin
mtl
1655 Målatorp 1655 (a)
Börie
hustru Karin
I samma gård:
Nils
Ibidem:
Per Andersson
hustrid Ingridborg
oläsl. Namn, ev son el. dotter
mtl
1655 Målatorp 1655 (b)
Nils Swänsson
hustru Ragnall
Ibidem:
Per och hutru Kirstin
Håkan och hustrun
mtl
1656 Målatorp 1656 (a)
Daniel, hustru Kerstin
Anders, hustru Ingeborg
(finns extra text, tror det handlar om att fasta tagits)
I samma gård:
Nils
Ibidem:
Peder och hustru Ingeborg
dräng Anders
mtl
1656 Målatorp 1656 (b)
Nils och hustru Ragnill
Ibidem:
Peder och hustru Kerstin
I samma gård:
Håkan och hustru Maria
mtl
1657 Målatorp 1657 (a)
1/2 Daniel, hustru Kirstin
1/2 Nills
Ibm:
1 Per Andersson, hustru Ingebor
Piga om 13 år
mtl
1657 Målatorp 1657 (b)
1 Nills, hustru Rangnal
Ibm:
1 Per, hustru Kierstin
mtl
1659 Målatorp 1659 ( c )
Per
hustru Kirstin
mtl
1659 Målatorp 1659 (a)
Hustru Kirstin
Ibm: Per Andersson, hustrun Ingeborg, Nills
mtl
1659 Målatorp 1659 (b)
Nills
hustru Rangval
mtl
1660 Målatorp 1660 (a)
Nils
hustru Elin
Per
hustru Ingebor
mtl
1660 Målatorp 1660 (b)
Nils
hustru Rangvall
Ibm:
D. (dräng?) Per, hustru Kirstin
mtl
1660 Målatorp 1660 Krono
Nills Jonsson
ibm:
Ingiellds?? (Ingel, Ingmar?)
jb
1660 Målatorp 1660 Skatte
Oluf
Ibm:
Peder Andersson
jb
1661 Målatorp 1661 (a)
hustru Kirstin Nils Sallpet Anders (salpetersjudare Anders?)
Ibidem:
Peder, hustru Ingebor
mtl
1661 Målatorp 1661 (b)
Nills, hustru Ragnill
Ibidem:
Per, hustru Kirstin
mtl
1662 Målatorp 1662 (a)
Nills, hustru Kirstin i Samma gård, Anders Saltp (trol: Anders Salpetersjudare)
Ibidem:
Per Andersson, hustru Ingeborg
mtl
1662 Målatorp 1662 (b)
Nils, hustru Rangnill
Ibidem:
Peer, h Kärsti
mtl
1663 Målatorp 1663 (a)
Per, hustru Ingeborg, Anders
Ibm:
Daniell, hustru Kirstin
mtl
1663 Målatorp 1663 (b)
Per, hustru Kirstin
ibm:
Nils, hustru Ragnell
mtl
1664 Målatorp 1664 (a)
Per, hustru Ingebor, dräng Anders. Kirstin är död.
Daniel i samma gård är bortflyttad över gränsen (anm: trol. Till Blekinge)
Ibm:
Swen? (Sohne??) och hustrun
mtl
1664 Målatorp 1664 (b)
Per, hustru Kirstin
Ibm
Nills, hustru Ragnell
mtl
1665 Målatorp 1665 (a)
Per, hustru Ingebor, Nils. Anders är i Möre
Ibm
Swen, hustru Gunnil
mtl 3 pers listade i mtl,
alltså är endast Anders i Möre.
1665 Målatorp 1665 (b)
Per, hustru Kirstin
Ibm
Nils, hustrun
mtl
1666 Målatorp 1666 (a)
Per, Ingebor, Nils. Anders Comd (3 p)
Ibm
Swen, Gunnil (2 p)
mtl 3 pers listade i mtl.
Tror Anders Comd innebär att han är soldat
1666 Målatorp 1666 (b)
Per, Kirstin (2 p)
Ibm:
Nils, Ragnill (2 p)
mtl
1667 Målatorp 1667 (a)
Per Ingred Nills flyttat åt (No…..) (2 p)
Ibm:
Swen, Gunnill (2 p)
mtl kan ej tolka vart Nils har flyttat, det ser inte ut
som Nävragöl, mer som "Nonunior" sid 708 i mtl.
1667 Målatorp 1667 (b)
Per, Kirstin (2 p)
Ibm:
Nills, Ragnill (2 p)
mtl
1668 Målatorp 1668 (a)
1 Pär och hustru Ingebor (2)
Ibidem:
1 Suen och hustru Gunnil (2 p)
mtl
1668 Målatorp 1668 (b)
1 Suen och hustrun Kirstin (2 p)
Ibidem:
1 Carl och hustru Ingiär (2 p)
mtl
1669 Målatorp 1669 (a)
1 Per och hust (2 p)
Ibidem:
1 Swän och hustru (2 p)
mtl
1669 Målatorp 1669 (b)
1 Swän och hustru (2 p)
Ibidem:
1/2 Carl och hustru (2 p)
mtl
1669 Målatorp 1669 Krono
Nills Joansson
Ibm:
Ingiallf? (Ingierd? Ingemar? Ingvald? Ingall?)
jb
1669 Målatorp 1669 Skatte
Oluff
Ibm:
Peder Andersson
jb
1670 Målatorp 1670 (a)
1 Per och hustru, piga i samma gård (3 p)
Ibidem:
1 Swän och hustru (2 p)
mtl
1670 Målatorp 1670 (b)
1 Swän och hustru, piga (3 p)
Ibidem:
1/2 Carl och hustru, dräng i samma gård (3 p)
mtl
1670 Målatorp 1670 Krono (osäker tolkning!)
Nils Jönsson
Ibid:
Ingemar? (Ingel? Ingierd?)
(anm: 1675 verkar dessa båda ha tillhört Hovgård; frågan är vilket årtal som har korrekt tolkning)
jb
1670 Målatorp 1670 Skatte
Oluf
Ibm:
Pehr Andersson
jb
1671 Målatorp 1671 (a)
1 Per och hustru, piga i samma gård (3 p)
Ibidem:
1 Swän och hustru (2 p)
mtl
1671 Målatorp 1671 (b)
1 Swän och hustru, piga (3 p)
Ibidem:
1/2 Carl och hustru. Dräng Jöns (3 p)
mtl
1673 Målatorp 1673 Skatte
Oluf
(ev står det Börje i Målatorp på annan plats (Krono?), dock svårläst)
jb
1675 Målatorp 1675 (a)
1 Per, hustru, piga (3 p)
Ibid:
1 Måns, hustru, dräng Anders (3 p)
mtl
1675 Målatorp 1675 (b)
Swän (Simon?) hustru, dräng Per (3 p)
mtl
1675 Målatorp 1675 Skatte
Oluff
Ibm:
Per Andersson
jb
1676 Målatorp 1676 (a)
3/4 Per, hustru, piga Botil (3 p)
Ibm:
1 Måns, hustrun (2 p
mtl
1676 Målatorp 1676 (b)
1 Swän, hustru. A: Per (3 p)
Ibid:
1/2 ?Jon), hustru (2 p)
?fältväbel? Anders, hustru (1 milit, 1 utgl) (defekt bok)
mtl
1678 Målatorp 1678 Skatte
Oluff
Ibm:
Pehr Andersson
jb
1680 Målatorp 1680 (a)
3/4 mtl Jöns och hustru (2 p)
Ibm:
1 mtl Måns och hustru (2 p)
mtl
1680 Målatorp 1680 (b)
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
Ibm:
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
mtl
1681 Målatorp 1681 (a)
3/4 mtl Jöns, hust (2 p)
Ibidem:
1 mtl Måns och hustru (2 p)
mtl
1681 Målatorp 1681 (b)
1/2 mtl Per och hustru (2 p)
Ibidem:
1/2 mtl Jöns och hustru (2 p)
mtl
1685 Målatorp 1685 (a)
3/4 mtl Jöns, hustrun (2 p)
Knekt: ?Marckus?, hustru (1p + 1 m)
Ibm:
1 mtl Måns, hustrun (2 p)
mtl
1685 Målatorp 1685 (b)
1/2 mtl ??Ofon?? Hustrun (2 p)
Ibm:
1/2 mtl Jöns, hutrun (2 p)
mtl
1686 Målatorp 1686 (a)
3/4 mtl Jöns hustru GudM, h (2 p) (sic! Verkar stå Gudm., h, dvs Gudmund med hustru, men endast 2 personer finns medräknade)
knekt Markuss, hustru (1 p, i mil)
Ibm:
1 mtl Måns, hustru (2 p)
mtl
1686 Målatorp 1686 (b)
1/2 mtl Åfur (Åsle??) hustru, d. Oluf (3 p)
Ibm:
1/2 mal Jöns, hustru, d Per
mtl
1687 Målatorp 1687 (a)
3/4 mtl Jöns, hust, Gudm. H (hustru?) (4 p)
Inhyses Kåna Botel (1 p)
Knekt Markus, hustru (1 p 1 mil)
Ibm:
1 mtl Måns, hustrun (2 p)
mtl
1687 Målatorp 1687 (b)
1/2 mtl Oluf, hustru, d Oluf (3 p)
Ibm
1/2 mtl Jöns, hustru, d Måns (3 p)
mtl
1688 Målatorp 1688 (a)
3/4 mtl Jöns, hustru, Gudmund, hustru (4 p)
P. Sissa (1 p)
Inhyses ?Hind.? (Hindric?), utgl. Hustru (1 p, 1 utgl)
knekt Markus, hustru (1 p, 1 mil)
Ibm:
1 mtl Måns, hustru (2 p)
mtl
1688 Målatorp 1688 (b)
1/2 mtl ?Åffsa? (se inte ut som Åsle), hustru, Oluf, hustru (2 p noterade i mtl)
Ibm
1/2 mtl Jöns, hustru, (2 p)
mtl
1689 Målatorp 1689 (a)
3/4 mtl Jöns, hust, Gudm. Änkling (3 p)
piga Sissa, Hindrik, hustrun (3 p)
Knekt Marcus, hustrun (1 p 1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Måns, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1689 Målatorp 1689 (b)
1/2 mtl Änkan Kirstin, d. Per (2 p)
Oluf, hustrun (2 p)
Ibm:
1/2 mtl Jöns, hustrun, d. Åsle (3 p)
mtl
1690 Målatorp 1690 (a)
3/4 mtl Jöns, hustru, Gudmund, hustru (4 p)
Hindrik, hustru, Piga Sissa (3 p)
knekt Markus, hustru (1 p 1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Måns, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1690 Målatorp 1690 (b)
1/2 mtl Jon, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Ibm
1/2 mtl Änkan Ingrid (Ingerd?), d. Nils (2 p)
mtl
1691 Målatorp 1691 (a)
3/4 mtl Jöns, hustru, Gudmund, änkling (3 p)
dotter: Sissa, Hindrik, hustrun (3 p)
Knekt Markus, hustrun (1 p 1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Måns, hustrun, Carl, hustrun (4 p
mtl
1691 Målatorp 1691 (b)
1/2 mtl Oluf, hustrun, Nils, hustrun (4 p)
Ibm:
1/2 mtl änkan Ingred, d Niels (2 p)
mtl
1692 Målatorp 1692 (a)
1 mtl Jöns, hustru, Gudmund, änkling (3 p)
dott: Sissa, Hindrik, hustru (3 p)
Knekt Markuss, hustru (1 p 1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Måns, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1692 Målatorp 1692 (b)
1/2 mtl Oluf, hustrun, Nils, hustrun (4 p)
Ibm:
1/2 mtl Änka Ingred, dräng Nils (2 p)
mtl notering i kanten vid raden med änkan,
ser ut som "bruk", kanske avses att drängen
Nils brukar gården?
1693 Målatorp 1693 (a)
3/4 mtl Jöns, hustru, Gudmund, hustru ?död? (3 p)
Dottern Sissela, d. Måns (2 p)
Hindrik, hustru, utgammalt folk (1 p 1 utgl)
Knekt Markus, hustru (1 p 1 mil)
Ibid:
1/2 mtl Måns, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1693 Målatorp 1693 (b)
1/2 Oluf, hustru, Jöns, hustru (4 p)
Ibid:
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Nils (3 p)
mtl
1694 Målatorp 1694 (a) Södregård
3/4 mtl Måns, hustru, dr. Mattis (2 p, 1 son)
Carl, hustrun (2 p)
mtl
1694 Målatorp 1694 (a) Södregård 2
Ibm:
3/4 mtl Jöns, hustrun (2 p)
Gudmund, hustru, P Sissla (1 p, 1 dot)
Anm: hustrun legat ständigt vid sängen 20 år uti stort elände)
Hindrik, hustrun (2 p)
knekt Marcus, hustru (1 p)


1694 Målatorp 1694 (b)
Oluff, hustru. Pigan Kirstin (2 p, 1 piga)
Gudmund, hustrun (2 p)
Ibm ?Södregård?:
Oluff, hustru, Jöns, hustru (4 p)
Lars, hustru, pigan kirstin (3 inhyses)
mtl
1695 Målatorp 1695 (a) Södregård
1/2 mtl Carl, hustrun (2 p)
Ibm Norregård:
3/4 mtl Jöns, hustrun, Gudmund, hustrun Anm. Gudmunds hustru legat vid sängs 20 år i stor elände. (3 p)
Piga Sissela (1 dotter)
Hindric, hustrun (2 p)
Knekt Marcus hustru (1 p)
mtl
1695 Målatorp 1695 (b)
1/2 mtl Oluf, hustru, finnas på ?knekttjänst? I Stångsmåla
Piga Marit (1 dotter)
Gudmund, hustru (2 p)
Ibm: (södregård)
1/2 mtl Oluf, hustru, Jöns, hustru (4 p)
Lars, hustru (1 inhyses) utgamla, uppdraga bruket till barnen
mtl
1697 Målatorp 1697 Krono
Norregård
Oluf och Gumme
jb
1697 Målatorp 1697 Krono
Södregård
Oluf och Jöns
jb
1697 Målatorp 1697 skatte
Norregård
Jonn Gumme och Hindrick
jb
1697 Målatorp 1697 skatte
Södregård
Måns och Carl ?
jb
1699 Målatorp 1699 Krono
Norregård
Oluf, Gumme
jb
1699 Målatorp 1699 Krono
Södregård
Oluf, Jöns, Carl (alt. Lars?)
jb
1699 Målatorp 1699 Skatte
Norregård
Gumme, Gumme, Hindrik
jb
1699 Målatorp 1699 Skatte
Södregård
Måns Carl
jb
1701 Målatorp 1701 (a) Södregård
3/4 mtl Måns, hustru (2 p)
p. Sissela (1 dotter)
Carl, hustru (2 p)
Ibm Norregård:
3/4 mtl Gudmund, hustru, Gudmund, hustru (4 p)
Hindrich, hustru (2 p)
Jöns, hustru (1 inhyses) anm: h. förl.
Knekt Pär, ogift
mtl
1701 Målatorp 1701 (b)
1/2 Olof, hustru (2 p)
Gudmund, hustru (2 p)
Ibm södregård:
1/2 mtl Olof, hustru, Jöns, hustru (4 p)
änkan Anna? (1 inhys)
Lars, hustru (1 inhys) anm. Utfattiga.
mtl
1701 Målatorp 1701 Krono
Norregård
Oluf och Gumme
jb
1701 Målatorp 1701 Krono
Södregård
Olof och Jöns
jb
1701 Målatorp 1701 Skatte
Norregård
Gierun? Gume och Hindrick
jb
1701 Målatorp 1701 Skatte
Södregård
Måns och Carl
jb
1702 Målatorp 1702 (a) Södregård
3/4 mtl Måns, hustru, piga Sissa (2 p, 1 dotter)
Carl, hustru (2 p)
Ibm Norregård:
3/4 Gudmund, hustru, Hindric, hustru (4 p)
Gumme, änkling, pigan Karin (1 p, 1 piga)
Jöns, änkl. (1 inhyses)
knekt Pär, ogift
mtl
1702 Målatorp 1702 (b)
1/2 mtl Olof, hustru, Gumme, hustru (4 p)
Ibm:
1/2 mtl Jöns, hustru, Carl, hustru (4 p)
änkan Botll, dr. Carl (1 p 1 dräng)
mtl
1703 Målatorp 1703 (a) Norregård
3/4 mtl Gudmund, hustru (2 p)
Inhyses Jöns (1 inhyses)
Knekt Per, hustru (1 p)
mtl
1703 Målatorp 1703 (a) Södregård
3/4 mtl Måns, hustru (2 p)
D. Mattis (1 son)
Lars, hustru (2 p)
mtl
1703 Målatorp 1703 (b)
Oluf, hustru (2 p)
Gudmund, änkling (1 inhyses)
ibm Södregård:
Jöns, hustru (2 p)
d. Zachris (1 son)
Lars, hustru, änkan Botil (3 p)
mtl
1704 Målatorp 1704 (a) Norregård
3/4 mtl Gudmund, hustru, Swen, hustru (4 p)
Änkan Botill (födes av barnen)
Gudmund, hustru (2 p)
Jöns, hustru (utfattiga) (1 inhys)
Knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1704 Målatorp 1704 (a) Södregård
3/4 mtl Måns, hustru, d. Matthis (2 p 1 son)
Carl, hustru (2 p)
mtl
1704 Målatorp 1704 (b)
1/2 mtl Gudmund, hustru (1 inhyses) (anm. Utf. Förl.)
1/4 brukas av Nils i Hovgård.
Ibm:
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
Lars, hustru (2 p)
Änkan Botil (1 p)
mtl
1705 Målatorp 1705 (a) Norregård
3/4 mtl Gumme, hustru (2 p)
Gumme, hustru, Swen, hustru (4 p)
Jöns, hustru (1 inhys) anm: hustrun sängliggande.
Änkan Botil födes av barnen
Knekt Per, hustru (1 p)
mtl
1705 Målatorp 1705 (a) Södregård
3/4 mtl Måns, hustru (2 p)
Mattis, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1705 Målatorp 1705 (b) Norregård
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
1/2 brukas av Nils i Hovgård.
Amund, änkl allmosehjon
mtl
1705 Målatorp 1705 (b) Södregård
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
Lars, hustru (2 p)
änkan Botel (1 p)
mtl
1706 Målatorp 1706 (a) Norregård
Gudmund, änkling (1 p)
P. Kerstin (1 inhys)
Gumme, hustru, Swen (Suen? Sune?), hustru (4 p)
Jöns, hustru (2 p)
Knekt Per, hustru (1 p)
mtl
1706 Målatorp 1706 (a) Södregård
Måns, hustru (2 p)
Mattes, hustru, Carl, Hustru (4 p)
mtl
1706 Målatorp 1706 (b) Norregård
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1706 Målatorp 1706 (b) Södregård
1/2 mtl Jöns, änkl. (1 p)
d. Gumme (1 dräng)
Lars, hustru (2 p)
Änkan Botel (1 p)
mtl
1707 Målatorp 1707 (a) Norregård
Gummun, hustru (2 p)
Swen, hustru (2 p)
Jöns, hustru (2 p)
Knekt Per, hustru (1 p)
mtl
1707 Målatorp 1707 (a) Södregård
Måns, hustru (2 p)
Mattes, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
mtl
1707 Målatorp 1707 (b) Norregård
Oluf, hustru (1 p) anm: hustrun sängliggande
dräng Jöns, piga Järtru (1 dräng, 1 piga) anm: fästehjon, brukar tillsammans.
mtl
1707 Målatorp 1707 (b) Södregård
1/2 mtl Jöns, änkl. (1 p)
dr. Pär? (Pål?) (1 dräng)
Lars, hustru (1 inhys) anm: utgamla, updraga bruket
Jöns, hustru (2 p)
mtl
1708 Målatorp 1708 Krono
Norregård
Jöns och Sven
jb
1708 Målatorp 1708 Krono
Södregård
Jöns och Jöns
jb
1708 Målatorp 1708 Skatte
Norregård
Gumme, Swen, Jöns
jb
1708 Målatorp 1708 Skatte
Södregård
Måns, Mattis och Carl
jb
1710 Målatorp 1710 Krono
Norregård
Jöns, Swen
jb
1710 Målatorp 1710 Krono
Södregård
Jöns, Jöns, Pehr
jb
1710 Målatorp 1710 Skatte
Norregård
Börge Gumme Swän
jb
1710 Målatorp 1710 Skatte
Södregård
Matthis, Carl, dr Pehr, pig. Kierstin
jb
1712 Målatorp 1712 Krono
Norregård
Jöns, Karin
jb
1712 Målatorp 1712 Krono
Södregård
Pär, Gumme
jb
1712 Målatorp 1712 Skatte
Norregård
Håkan, Swen
jb
1712 Målatorp 1712 Skatte
Södregård
Matthis, Pär, Daniel
jb
1714 Målatorp 1714 Krono
Norregård
Jöns


1714 Målatorp 1714 Krono
Södregård
Gumme och Pär
jb
1714 Målatorp 1714 Skatte
Norregården
Daniel och Håkan
jb
1714 Målatorp 1714 Skatte
Södregården
Matthis och Gumme
jb
1716 Målatorp 1716 Krono
Norregård
Gumme och Pär
jb
1716 Målatorp 1716 Krono
Södregård
Jöns och Jon
jb
1716 Målatorp 1716 Skatte
Norregård
Håkan Carl och Daniel
jb
1716 Målatorp 1716 Skatte
Södregård
Mattis och Gume
jb
1717 Målatorp 1717 (a) Norregård
3/4 mtl Håkon, hustru (2 p)
Daniel, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1717 Målatorp 1717 (a) Södregård
3/4 mtl Mattes, hustru (2 p)
Gumme, hustru (2 p)
mtl
1717 Målatorp 1717 (b)
1/2 mtl Jöns, hustru, Jon, hustru (4 p)
Ibid:
1/2 mtl Gumme, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1717 Målatorp 1717 Krono
Norregård
Jöns och Jöns
jb
1717 Målatorp 1717 Krono
Södregård
Gumme och Per
jb
1717 Målatorp 1717 Skatte
Norregård
Håkon, Daniel och Carl
jb
1717 Målatorp 1717 Skatte
Södregård
Matthis och Gumme
jb
1718 Målatorp 1718 Norregård
Håkan, hustru (2 p)
Daniel, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1718 Målatorp 1718 Södregård
Jöns, hustru, Jon, hustru (4 p)
Ibidem:
Gumme, hustru, Pär, hustru (4 p)
mtl
1718 Målatorp 1718 Södregård (b)
Matthias, hustru, Gume, hustru (4 p)
mtl
1719 Målatorp 1719
Jöns, hust
Hust. Ingeborg
Ibidem:
Gumme, hust
Pär, hust
rgd
1719 Målatorp 1719 Norregård
Håkon, hust
Daniel, hust
Carl, hust
rgd
1719 Målatorp 1719 Södregård
Mattis, hust
Gumme, hust
rgd
1720 Målatorp 1720 Krono
Norregård
Håkan, Daniel och Carl
jb
1720 Målatorp 1720 Krono
Södregård
Matthis och Gume
jb
1720 Målatorp 1720 Skatte
Norregård
Jöns och Enk. Ingeborg
jb
1720 Målatorp 1720 Skatte
Södregård
Gumme och Per
jb
1721 Målatorp 1721 krono
Norregård
Håkan, Daniel och Carl
jb
1721 Målatorp 1721 krono
Södregård
Matthis och Gumme
jb
1721 Målatorp 1721 Skatte
Norregård
Jöns
jb
1721 Målatorp 1721 Skatte
Södregård
Gumme och Pär
jb
1723 Målatorp 1723 Krono
Norregård
Jöns
jb
1723 Målatorp 1723 Krono
Södregård
Gumme Pär
jb
1723 Målatorp 1723 Norregård
Jöns
rgd
1723 Målatorp 1723 Norregård (b)
Håkan
Danjell
Carl
rgd
1723 Målatorp 1723 skatte
Norregården
Jöns
jb
1723 Målatorp 1723 skatte
Södregården
Gumme Pär
jb
1723 Målatorp 1723 Södregård
Gumme
Pär
rgd
1723 Målatorp 1723 Södregård (b)
Mattes
Gumme
Sockenskomakare Måns
Sockenskräddare dr. Måns.
rgd
1724 Målatorp 1724 Norregård
Jöns
Erngissle
rgd
1724 Målatorp 1724 Norregård i Södra Målatorp
Håkan
Daniel
Carl
rgd
1724 Målatorp 1724 Södregård
Gume
Pär
rgd
1724 Målatorp 1724 Södregård i Södra Målatorp
Mattis
Gumme
Sockenskomakaren Måns
Dito Skräddare dräng Måns.
rgd
1725 Målatorp 1725 Krono
Norregård
Håkan, Danjel, Carl
jb
1725 Målatorp 1725 Krono
Södregård
Mattes Gume
jb
1725 Målatorp 1725 Norregård
Jöns
Erngissell
rgd
1725 Målatorp 1725 Norregård (b)
Håkan
Daniel
Carl
rgd
1725 Målatorp 1725 Skatte
Norregård
Jöns, Erngissle
jb
1725 Målatorp 1725 Skatte
Södregård
Gumme Pär
jb
1725 Målatorp 1725 Södregård
Gumme
Pär
rgd
1725 Målatorp 1725 Södregård i Södra Målatorp
Mattis
Gumme
Sockenskomakare Måns
Dito skräddare dräng Måns.
rgd
1726 Målatorp 1726 Krono
Norregård
Jöns, Erngissle
jb
1726 Målatorp 1726 Krono
Södregård
Gumme och Per
jb
1726 Målatorp 1726 Norregård
Jöns
Erngissle
rgd
1726 Målatorp 1726 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Daniel
Carl
rgd
1726 Målatorp 1726 Skatte
Södregård
Gumme och Per
jb
1726 Målatorp 1726 Skatte
Norregård
Jöns och Erngisle
jb
1726 Målatorp 1726 Södregård
Gumme
Pehr
rgd
1726 Målatorp 1726 Södregård i Södra Målatorp
Mattis
Gumme
Sockenskomakaren Måns Nillsson
Sockenskräddaren dräng Måns
rgd
1727 Målatorp 1727 Norregård
Jöns
rgd
1727 Målatorp 1727 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Daniel, Carl
rgd
1727 Målatorp 1727 Södregård
Gume, Per
rgd
1727 Målatorp 1727 Södregård i Södra Målatorp
Mattis
Gumme
Skomakarlära dräng Anders
Sockenskräddare dr. Måns
rgd
1728 Målatorp 1728 Krono
Norregård
Håkan Daniel och Carl
jb
1728 Målatorp 1728 Krono
Södregård
Enkan Botill och Gume
jb
1728 Målatorp 1728 Norregård
Jöns
rgd
1728 Målatorp 1728 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Daniel, Carl
rgd
1728 Målatorp 1728 Skatte
Norregård
Jöns
jb
1728 Målatorp 1728 Skatte
Södregård
Gume och Per
jb
1728 Målatorp 1728 Södregård
Gumme
Pehr
rgd
1728 Målatorp 1728 Södregård i Södra Målatorp
Änkan Botill
Gumme
Son Ingemund
Sockenskräddaren Måns låtit lega sig till soldat.
rgd
1729 Målatorp 1729 Krono
Norregård
Håkan, Danjel och Carl
jb
1729 Målatorp 1729 Krono
Södregård
Per Gudmund
jb
1729 Målatorp 1729 Norregård
Jöns
rgd
1729 Målatorp 1729 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Danjel, Carl
rgd
1729 Målatorp 1729 Skatte
Norregård
Jöns
jb
1729 Målatorp 1729 Skatte
Södregård
Gume och Pär
jb
1729 Målatorp 1729 Södregård
Gumme,
Pähr
rgd
1729 Målatorp 1729 Södregård i Södra Målatorp
Pehr
Gumme
Sockenskomakare Måns
Sockenskräddare Swen
rgd
1730 Målatorp 1730 Norregård
Jöns, Son Åsle
rgd
1730 Målatorp 1730 Norregård (b)
Håkon
Danjel
Carl
rgd
1730 Målatorp 1730 Södregård
Gumme
Pär
rgd
1730 Målatorp 1730 Södregård (b)
Pähr
Gumme
Son Pär
Sockenskomakaren Måns Nilsson
rgd
1731 Målatorp 1731 Norregård
Jöns
Åsle
rgd
1731 Målatorp 1731 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Danjel
Carl
rgd
1731 Målatorp 1731 Södregård
Gumme
Pehr
rgd
1731 Målatorp 1731 Södregård i Södra Målatorp
Pähr
Gumme
dr. Jon
Sockenskomakaren Måns
rgd
1732 Målatorp 1732 Norregård
Jöns
Son Åsle
rgd
1732 Målatorp 1732 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Daniel
Carl
rgd
1732 Målatorp 1732 Södregård
Gumme
Per
rgd
1732 Målatorp 1732 Södregård i Södra Målatorp
Per
Gumme
Sockenskomakaren Måns
rgd
1733 Målatorp 1733 Norregård
Jöns
Son Åsle
rgd
1733 Målatorp 1733 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Daniel, Carl
rgd
1733 Målatorp 1733 Södregård
Gumme, Per
rgd
1733 Målatorp 1733 Södregård i Södra Målatorp
Per, Gume
Sockenskomakaren Måns
Lärdräng? Per
rgd
1734 Målatorp 1734 Norregård
Jöns, son Åsle
rgd
1734 Målatorp 1734 Norregård i Södra Målatorp
Håkon, Danjel, Carl
d. Måns
rgd
1734 Målatorp 1734 Södregård
Gumme, Pähr
rgd
1734 Målatorp 1734 Södregård i Södra Målatorp
Pär, Gumme
Son Måns
Sockenskomakare Måns
Lärdräng Pähr
rgd
1735 Målatorp 1735 Norregård
Jöns, Åsle
rgd
1735 Målatorp 1735 Norregård i Södra Målatorp
Håkon
Daniel, son Måns
Carls hustru, dr. Måns
rgd
1735 Målatorp 1735 Södregård
Gumme, Pär
rgd
1735 Målatorp 1735 Södregård i Södra Målatorp
Pär, Gume?, Måns
Sockenskomakare Måns
rgd
1736 Målatorp 1736 Krono
Norregård
Jöns
jb

1736 Målatorp 1736 Krono
Södregård
Håkan Daniel Carl och dr. Måns
jb
1736 Målatorp 1736 Norregård
Jöns
Son Åsle, dotter Sissa
rgd
1736 Målatorp 1736 Norregård i Södra Målatorp
Håkon, Daniels hustru, son Måns
Carls hustru, dr. Måns
Pig. Ingrid
rgd
1736 Målatorp 1736 Skatte
Norregård
Jöns
jb
1736 Målatorp 1736 Skatte
Södregård
Gumme och Pär
jb

1736 Målatorp 1736 Södregård
Gume, pig. Ingrid
Pär, pig. Kirstin
rgd
1736 Målatorp 1736 Södregård i Södra Målatorp
Pär och Gume
Zachris, pig. Gertrud
Sockenskomakare Måns, dr. Pär.
rgd
1737 Målatorp 1737 Norregård
Jöns
Oluf, Måns
rgd
1737 Målatorp 1737 Norregård i Södra Målatorp
Håkon, Daniel, Måns
Cars hustru, Måns
rgd
1737 Målatorp 1737 Södregård
Gumme, pig. Ingrid, Per
rgd
1737 Målatorp 1737 Södregård i Södra Målatorp
Pehr, pig Karin
Gumme, dr. Zachris
Ingrid
Sockenskomakare Måns
(..?..) son Pär
rgd
1738 Målatorp 1738 Norregård
Jöns, Måns
rgd
1738 Målatorp 1738 Norregård i Södra Målatorp
Håkan, dr. Måns
Hustru Sissa
Carls hustru, dr. Måns
rgd
1738 Målatorp 1738 Södregård
Gume, Per
Pig. Ingrid
Per, dotter Stina
rgd
1738 Målatorp 1738 Södregård i Södra Målatorp
Per, Gume
dr. Zachris, pig. Järtrud
Sockenskomakare Måns
dr. Ingall.
rgd
1739 Målatorp 1739 Norregård
Jöns, son Oluf
Måns
rgd
1739 Målatorp 1739 Norregård i Södra Målatorp
Håkan
Änkan Lisbet
Måns, Måns
Hust. Ingaborg
rgd
1739 Målatorp 1739 Södregård
Gumme
Dotter Ingred
Per, dotter Lisbet
rgd
1739 Målatorp 1739 Södregård i Södra Målatorp
Per
Son Per
Gume, son Måns
Dotter Giertrud
Sockenskomakare Måns
Lärgesäll Ingall
rgd
1740 Målatorp 1740 Norregård
Jöns, son Pär
Måns
rgd
1740 Målatorp 1740 Norrgård i Södra Målatorp
Håkan
Änkan Sissa, Måns
Måns, hustrun Ingabor
rgd
1740 Målatorp 1740 Södregård
Gumme, ?dotter? Hustrun Ingrid
Pär
rgd
1740 Målatorp 1740 Södregård i Södra Målatorp
Pär, son Per
Gumme, son Måns, dotter Gertrud
Sockenskomakare Måns
Dräng Pär
Skräddare Pär, dräng Swän
rgd
1742 Målatorp 1742 Krono
Norregård
Jöns och Måns
jb
1742 Målatorp 1742 Krono
Södregård
Gumme, Håkan
jb
1742 Målatorp 1742 Skatte
Norregård
Jöns, Måns
jb
1742 Målatorp 1742 Skatte
Södregård
Gumme och Håkan
jb
1744 Målatorp 1744 Norregård
Jöns Åslesson, hust (mannen 63 år utgammal)
Son Per (bonde)
dr. Per, änkan Sissa (?fosterhjon?)
mtl
1744 Målatorp 1744 Norregård i Södra Målatorp
Änkan Sissa
Son Måns (bonde)
Änkan Sissa
Son Olof
Nils Larsson, hust
mtl
1744 Målatorp 1744 Södregård
Änkan Walborg
dr. Per Persson (bonde)
Pig. Elisabet
mtl
1744 Målatorp 1744 Södregård i Södra Målatorp
Per Jonsson, hust
Son Måns
dr. Johan Gumesson (bonde)
Änkan Karin (80 år)
Soldattorp: Swen Siögren?, ogift
Pig. Ingeborg
Skomakaren Måns Nilsson, hust
Anders Torsson – vill bli sockenskräddare.
mtl
1745 Målatorp 1745 Norregård
Jöns Åslesson, hust
dr. Pär (bonde) anm. son till Jöns Åslesson
Pär Pärsson, hust
mtl
1745 Målatorp 1745 Norregård i Södra Målatorp
Änkan Sissa, dräng Måns anm. mor och son
Pig. Giertrud
Änkan Sissa
Son Måns
Nils Larsson, hust
mtl
1745 Målatorp 1745 Södregård
Änkan Walborg
dr. Pär
Pär Pärsson, hust
mtl
1745 Målatorp 1745 Södregård i Södra Målatorp
Pär Jonson, hust
Pig. Karin
Son Nils
dr. Johan, pig. Caisa, fästehjon
Soldattorp: Soldat Sven Siögren, hust
Sockenskomakare Måns Nilsson, hust
Sockenskräddare Anders Torsson, singel
Jonas Månsson, lärodräng
mtl
1746 Målatorp 1746 Norregård
Jöns Åslesson, hustru (2 p)
dr. Pär (1 p) anm. Jöns Åslessons son
Pär Pärsson, hustru (2 p)
mtl
1746 Målatorp 1746 Norregård i S. Målatorp
Enkan Sissa, dr. Måns (2 p) mor och son
dr. Måns, pig. Botill (2 p) anm. Fästehion
Enkan Sissa, utfattig
Nils ?Larsson?, hustru (2 p)
mtl
1746 Målatorp 1746 Södregård
Enkan Walborg (1 p)
dr. Jon (1 dräng)
Pär Pärsson, hustru (2 p)
mtl
1746 Målatorp 1746 Södregård i S. Målatorp
Enkan Botill (1 p)
Söner: Nils, Måns (2 p)
Johan Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Swen Siögren, hustru (1 hust)
mtl
1747 Målatorp 1747 Norregård
Jöns Åslesson, hustru (2 p)
dräng Pär (1 p)
Per Persson, hustru (2 p)
gos. Swen anm. Under 15 år
mtl
1747 Målatorp 1747 Norregård i S. Målatorp
Enkan Sissa (1 p)
Måns Danjelsson, hustru (2 p) anm. Måns är Sissas son.
Måns Gärtonsson, hustru (2 p)
Nills Larsson?, hustru (2 p)
mtl
1747 Målatorp 1747 Södregård
Änkan Wallborg (1 p)
dr. Joan (1 dräng)
Pär Persson, hustru (2 p)
mtl
1747 Målatorp 1747 Södregård i S Målatorp
Enkan Botill (1 p)
Söner Nills, Måns (2 söner)
Johan Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Swen Siögren, hustru (1 hust)
Ingeborg (1 piga)
mtl
1748 Målatorp 1748 Norregård
dr. Per Jönsson (1 p)
Jöns Åslesson, hustru (2 p)
Per Persson, hustru (2 p)
dräng Swenn (1 dräng)
mtl
1748 Målatorp 1748 Norregård i S. Målatorp
Enkan Sissa (1 p)
Måns Danielsson, hustru (2 p)
Måns Håkansson, hustru (2 p)
Nils ?Larsson?, hustru (2 p)
mtl
1748 Målatorp 1748 Södregård
Karl Nilsson, hustru (2 p)
Per Persson, hustru (2 p)
mtl
1748 Målatorp 1748 Södregård i S. Målatorp
dr. Pär Mattsson (1 p)
dräng Måns (1 dräng)
pig. Ingeborg (1 piga)
Enkan Botil (oläsl. Anm. Hon räknas ej in i mtl-längden. Trol, utgammal)
Johan Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Sven Siögren, hustru (1 hust)
mtl
1749 Målatorp 1749 Norregård
Jöns Åslesson, hustru (2 p)
dr. Per (1 son)
Per Persson, hustru (2 p)
mtl
1749 Målatorp 1749 Norregård i S Målatorp
Måns Danielsson, hustru (2 p)
Änkan Sissa (1 p) anm. Utan bruk, inhyses
Måns Håkansson, hustru (2 p)
Nils Larsson, hustru (2 p)
mtl
1749 Målatorp 1749 Södregård
Karl Nilsson, hustru (2 p)
goss. Jöns (1 dräng) 15 år
Per Persson?, hustru (2 p)
mtl
1749 Målatorp 1749 Södregård i S Målatorp
dr. Per Matsson (1 p)
dr. Måns (1 p)
(anm: Per och Måns brukar ihop)
pig. Karin (1 piga)
Johan Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Swen Siögren, hustru (1 hust)
mtl
1750 Målatorp 1750 Norregård
Jöns Åslesson, hustru (2 p)
Hans son Per Jonsson, hustru (2 p)
Per Persson, hustru (2 p)
mtl
1750 Målatorp 1750 Norregård i S Målatorp
Måns Danielsson, hustru (2 p)
Enkan Sissa (1 p) anm. Brukar tillsammans med Måns Danielsson.
Måns Håkansson, hustru (2 p)
Nils Larsson, hustru (2 p)
mtl
1750 Målatorp 1750 Södregård
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Per Persson, hustru (2 p)
mtl
1750 Målatorp 1750 Södregård i S Målatorp
dr. Per Matsson (1 p)
dr. Måns (1 p)
(anm: Per och Måns brukar ihop)
pig. Karin (1 piga
Johan Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Sven Siögren, hustru (1 hust)
mtl
1751 Målatorp 1751 Norregård
Per Jönsson, hustru, (2 p)
Jöns Åslesson, hustru (1 hust) anm: mannen 78 år, har krympling?
Per Pehrsson?, hustru (2 p)
mtl
1751 Målatorp 1751 Norregård S Målatorp
Måns Danielsson, hustru (2 p)
Måns Håkansson, hustru (2 p)
Oluf ?Torstensson? Anm. Skriven i Linnefors bruk för (…) bröder.
Pig. Ingeborg (1 piga)
Johan Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Sven Siögren, hustru (1 hust)
mtl
1751 Målatorp 1751 Södregård
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Per Persson, hustru (2 p)
mtl
1752 Målatorp 1752 Norregård
Per Jonsson, hustru (2 p)
Lars Persson, hustru (2 p)
mtl
1752 Målatorp 1752 Norregård S Målatorp
Måns Ingellsson, hustru (2 p)
Olof Torstensson? (-) anm Skriven vid bruket för (..)
mtl
1752 Målatorp 1752 Södregård
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Per Persson, hustru (2 p)
mtl
1752 Målatorp 1752 Södregård S Målatorp
dr. Per Matthisson (1 p)
pigan ?Sissa? (1 piga
Johan Gummesson, hustru (2 p)
soldat .. Siögren, hustru (1 hust)
mtl
1754 Målatorp 1754 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jonsson, hust (2 p)
1/4 Per Persson, hust (2 p)
mtl
1754 Målatorp 1754 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
2/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
2/32 Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 brukas under Linnefors Järnbruk
mtl
1754 Målatorp 1754 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
mtl
1754 Målatorp 1754 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/16 mtl dr Per Mattisson (1 p)
piga Marta, dr. Måns (1 dräng, 1 piga, en av dem 21 år)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
pig Elin (1 piga)
soldat Sven Siögren, hust (1 hust)
mtl
1755 Målatorp 1755 Norregård 1/2 mtl
1/4 Per Jönsson, hust (2 p)
dr Swen (1 dräng) 18 år
1/4 Per Pärsson, hust (2 p)
mtl
1755 Målatorp 1755 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 brukets undan (..)nators Jacobsson
mtl
1755 Målatorp 1755 Södregård 1/2 mtl
1/4 Carl Nilsson, hust (2 p)
1/4 Per Persson, hust (2 p)
mtl
1755 Målatorp 1755 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 dr. Per Mattsson (1 p)
dr. Måns (1 dräng)
3/8 Johan Gummesson, hust (2 p)
Soldat Swen Siögren, hust (1 hust)
mtl
1756 Målatorp 1756 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jönsson, hust (2 p)
p. Kirstin (1 piga)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
mtl
1756 Målatorp 1756 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danjelsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl brukas under järnbruket.
mtl
1756 Målatorp 1756 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
mtl
1756 Målatorp 1756 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl dr. Per Mattisson (1 p)
dr. Måns (1 dräng)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
soldat Swen Siögren, hust (1 hust)
mtl
1757 Målatorp 1757 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jonsson, hust (2 p)
p. Kierstin (1 piga)
1/4 mtl Per Persson, hust
p. Sissa (1 piga) anm. Inhyses.
mtl
1757 Målatorp 1757 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 brukas under järnbruket.
mtl
1757 Målatorp 1757 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
mtl
1757 Målatorp 1757 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl dr. Per och Måns, bröder (2 p)
p. Giertrud (1 piga)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
soldat Swen Siögren, hust (1 hust)
mtl
1758 Målatorp 1758 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Pär Jönsson, hust (2 p)
1/4 mtl Pär Persson, hust (2 p)
s. Staffan (1 son)
mtl
1758 Målatorp 1758 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danjelsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl Oluf Nilsson, hust (2 p)
mtl
1758 Målatorp 1758 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
d. Karin (1 dotter)
1/4 mtl Swen Månsson, hust (2 p)
mtl
1758 Målatorp 1758 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl dr. Pär och Måns, bröder (2 p)
p. Giertrud (1 piga)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
Soldat Sven Siögren, hust (1 hust)
mtl
1759 Målatorp 1759 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jönsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
son Staffan (1 son)
mtl
1759 Målatorp 1759 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
mtl
1759 Målatorp 1759 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
dot. Karin och Nilla (2 döttrar)
1/4 mtl Swen Månsson, hust (2 p)
mtl
1759 Målatorp 1759 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl dr. Per och Måns, bröder (2 p)
piga Elin (1 piga)
3/8 mtl Johan Gumesson, hust (2 p)
soldat Swen Siögren, hust (1 hust)
mtl
1760 Målatorp 1760 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jönsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
mtl
1760 Målatorp 1760 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
mtl
1760 Målatorp 1760 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
dot. Nilla (1 dotter)
1/4 mtl Nils Carlsson (1 p)
p. Maria (1 piga)
mtl
1760 Målatorp 1760 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl dr. Per och Måns, bröder (2 p)
p. Elin (1 piga)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
Soldat Sven Siögren, hust (1 hust)
mtl
1761 Målatorp 1761 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jönsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
mtl
1761 Målatorp 1761 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl Olof Nilsson, hust
mtl
1761 Målatorp 1761 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
d. Staffan (1 dr)
1/4 Nils Karlsson, hust (2 p)
pig Ingierd (1 pig)
mtl
1761 Målatorp 1761 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl dr. Per, Måns (bröder) (2 p)
p. Elin (1 piga)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
Soldat Sven Siögren, hust (1 hust)
Sockenskräddare dr. Per Swensson, (1 p)
mtl
1762 Målatorp 1762 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Jönsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per? Persson, hust (2 p)
mtl
1762 Målatorp 1762 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
son Håkon (1 son)
3/16 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
mtl
1762 Målatorp 1762 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Carl Nilsson, hust (2p)
1/4 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
mtl
1762 Målatorp 1762 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl Per Mattisson, hust (2 p)
dr. Måns (1 dräng)
3/8 mtl Johan Gummesson, hust (2 p)
soldat Sven Siögren, hust (1 hust).
mtl
1763 Målatorp 1763 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per, hust (2 p)
1/4 mtl Per, hust (2 p)
dott Stina (1 dot)
mtl
1763 Målatorp 1763 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns ?Danielsson?, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1763 Målatorp 1763 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Karl, hust (2 p)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1763 Målatorp 1763 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl Per, hust (2 p)
dr. Måns (1 dr)
3/8 mtl Jean?, hust (2 p)
dot. ?Lena? (1 dot)
soldat Siögren, hust (1 hust)
mtl
1764 Målatorp 1764 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
1/4 mtl Enk. Kirstin (1 p)
dr. Petter (1 dräng)
mtl
1764 Målatorp 1764 Norregård i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns Danielsson, hust (2 p)
9/32 mtl Måns Håkansson, hust (2 p)
3/16 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
mtl
1764 Målatorp 1764 Södregård 1/2 mtl
1/8 mtl Carl Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Staffan Månsson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
mtl
1764 Målatorp 1764 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl Per Mattisson, hust (2 p)
dr Måns (1 dr)
3/8 mtl Johan Gumesson, hust (2 p)
dot. ?Lena? (1 dot)
Soldat Swen Siöman, hust (1 hust)
mtl
1765 Målatorp 1765 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
1/4 mtl ?Ryttaren? Håkan Löngren, hust (2 p)
mtl
1765 Målatorp 1765 Norregården i S Målatorp 3/4 mtl
9/32 mtl Måns, hust (2 p)
9/32 mtl Måns, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
3/16 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1765 Målatorp 1765 Södregård 1/2 mtl
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
dot. Karin (1 dot)
1/8 mtl Staffan, hust (2 p)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1765 Målatorp 1765 Södregård i S Målatorp 3/4 mtl
3/8 mtl Per Mattisson, hust (2 p)
dr. Måns (1 dr)
3/8 mtl Johan, hust (2 p)
Son Gumme, dot ?Lena?? (1 son, 1 dot)
soldat Swen Siöman, hust (1 hust)
mtl
1767 Målatorp 1767 Norregård ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
Son Per (1 son)
Dot Karin, fl. Stina (2 barn u 15 år)
¼ mtl Ryttare Håkan Löngren, hust (2 p)
Son Per, Måns, dot Stina, Gertrud, Lena (5 barn u 15 år)
mtl
1767 Målatorp 1767 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Måns, hust (2 p)
Son Daniel (1 son)
Dot. Ingeborg, Sissa, Karin (3 barn u 15 år)
9/32 mtl Änkan Botil (1 p)
Hennes son dr. Håkan (1 p)
Dot. Stina (1 dot)
Son Börge, Nils, dot Lena (3 barn u 15 år)
Quinfoket Lena (1 p) utfattig, min 65 år
Son Daniel (1 son u 15 år)
3/16 mtl Olof, hust (2 p)
Son Per, Johan, dot Stina (3 barn u 15 år)
mtl
1767 Målatorp 1767 Södregård ½ mtl
¼ mtl Staffan, hust (2 p)
Goss. Olof (1 barn u 15 år)
Carl, hust (2 p) undantag
Son Carl, Olof (2 söner u 15 år)
Olof, hustrun (2 p) utfattiga, min 65 år
Son Håkan, dott Märta (2 barn u 15 år)
Quinfolket Elin (1 p) min 65 år, utfattig
¼ mtl Nils, hust (2 p)
Quinfolket Ingeborg (1 p) min 65 år, utfattig
mtl
1767 Målatorp 1767 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/8 mtl Per, hust (2 p)
Son Nils, dot Botil (2 barn u 15 år)
Gl. dr. Måns (1 p) undantag
3/8 mtl Johan, hust (2 p)
Son Gumme, dot Lena (1 son 1 dot)
Son Ingel, dot Stina, Karin (3 barn u 15 år)
Soldattorp: brukas av soldathustrun Anna (1 p) mannen fången
Dot. Maja (1 dot) blind (min anm: står i kolumn för över 65 år, måste vara fel)
Son Johan (1 son u 15 år)
mtl
1768 Målatorp 1768 Norregård ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
Son Per (1 son)
¼ mtl ryttaren Håkan Löngren, hust (2 p)
Dot Stina (1 dot)
mtl
1768 Målatorp 1768 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Måns, hust (2 p)
Son Daniel, dot Ingrid (1 son 1 dot)
9/32 mtl enk. Botil (1 p)
Botils Son dr Håkan (1 p)
Dot. Stina (1 dot)
3/16 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1768 Målatorp 1768 Södregård ½ mtl
¼ mtl Staffan, hust (2 p)
Pig Stina (1 pig)
Carl, hust (2 p) undantag
¼ mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1768 Målatorp 1768 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/8 mtl Per, hust (2 p)
Gamle Måns (1 p) undantag
3/8 mtl Johan, hust (2 p)
Son Gumme, dot Lena (1 son 1 dot)
Soldattorp brukas av roten.
Soldathustrun Anna, utfattig
mtl
1769 Målatorp 1769 Norregård ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
Son Pär (1 son)
Pig. Marja (1 pig)
¼ mtl ryttaren Håkan Löngren, hust (2 p)
Dot Stina (1 dot)
mtl
1769 Målatorp 1769 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Måns, hust (2 p)
Son Ingel, dot Ingrid (1 son 1 dot)
9/32 mtl Enk. Botil (1 p)
Botils son dr. Håkan (1 p)
3/16 mtl Olof Persson?, hust (2 p)
Olof Nilsson, hust, undantag
mtl
1769 Målatorp 1769 Södregård ½ mtl
¼ mtl Staffan, hust (2 p)
¼ mtl Nils, hust (2 p)
Pig. Stina (1 pig)
mtl
1769 Målatorp 1769 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/8 mtl Per, hust (2 p)
Gamla dräng Måns (1 p) undantag
3/8 mtl Johan, hust (2 p)
Dot Lena (1 dot)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1770 Målatorp 1770 Norregård ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
¼ mtl Ryttaren Håkan Lönegren, hust (2 p)
Dot. Stina (1 dot)
mtl
1770 Målatorp 1770 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Måns, hust (2 p)
Son Ingal, dot Ingrid (1 son 1 dot)
9/32 mtl Änkan Bodil (1 p)
Bodils son Håkan (1 p)
Pig Stina (1 pig)
3/16 mtl Olof, hust (2 p)
Olof Nilsson, hust (2 p) har undantag
mtl
1770 Målatorp 1770 Södregård ½ mtl
¼ mtl Staffan, hust (2 p)
¼ mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1770 Målatorp 1770 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/8 mtl Per, hust (2 p)
Dr. Måns (anm. ngt om gammal och undantag)
3/8 mtl Johan, hust (2 p)
Dot. Stina som Gumme (1 son 1 dot)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1778 Målatorp 1778 Norregård ½ mtl
¼ mtl Pehr, hust (2 p)
Dot. Cajsa (1 p)
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
s. Petter, Måns, dot. Stina (3 p)
mtl
1778 Målatorp 1778 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel, hust (2 p)
p. Catrina, Sissilia (2 p)
Hust Stina (1 p) inhyses
9/32 mtl Nils Pehrsson, hust (2 p)
3/16 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1778 Målatorp 1778 Södregård ½ mtl
¼ mtl dr. Nils (1 p)
p. Elin (1 p)
¼ mtl hust. Karin (1 hust)
mtl
1778 Målatorp 1778 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/8 mtl Enk. Elin (1 p)
dr. Håkan (1 p)
3/8 mtl Johan, hust (2 p, seniorer?? *)
s. Ingel (1 p)
Dot Ingrid Catrina (2 p)
Soldat: Jöns Målare, hust (1 hust)
mtl *) eftersom mtl är defekt framgår ej hur man ska tolka siffrorna i de olika kolumnerna. Jag har dragit slutsatsen att de finns i kolumn för äldre personer, men vet ej med säkerhet.
1784 Målatorp 1784 Norregård
½ mtl
Anders Börjesson, hust, ¼ mtl
Håkan Persson ¼ mtl
Dottern ?Anna? (Gunni?)
mtl
1784 Målatorp 1784 Norregård i Södra Målatorp
¾ mtl
¼ mtl Staffan Månsson, hust (hör ev till Målatorp Södregård i N. Målatorp?)
Daniel Månsson, hust, 9/32 mtl
Pig. Sisilia
Börge Månsson, hust, 9/32 mtl
Löfwing Erngisslesson?, hust, 3/16 mtl
mtl
1784 Målatorp 1784 Södregård
½ mtl
Mönsterskrivare (..) Bergman, hust ¼ mtl
Dotter Sophia
dr. Daniel, pig. Elsa
mtl
1784 Målatorp 1784 Södregård i Södra Målatorp
¾ mtl
Håkan Månsson, hust, 3/8 mtl
Dräng Nils, piga Annika
dr. Ingal Johansson, singel, 3/16 mtl (bonde)
Pig. Maria
Peter? Persson, hust, 3/16 mtl
Soldat Jöns Målare, hust
dr. Peter?? Jonasson, sockenskräddare
Lärodräng Nils
mtl
1785 Målatorp 1785 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders Börgesson, hust (2 p)
¼ mtl Håkan Persson, hust (2 p)
s. Peter, dot. Lena? (2 p)
mtl
1785 Målatorp 1785 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel Månsson, hust
Pig. Sicilia (1 p)
9/32 mtl Börje Månsson, hust (2 p)
Löfwing Danielsson, hust (2 p) anm. ?förser sign… bru…? (defekt mtl)
3/16 mtlNils Karlsson, hust (2 p)
mtl
1785 Målatorp 1785 Södregård ½ mtl
¼ mtl Mönsterskrivareänkan Vendela Bergman (1 p)
dr. Jonas, p. Ingrid (2 p)
¼ mtl Staffan Månsson, hust (2 p)
Pig Ingrid (1 p)
mtl
1785 Målatorp 1785 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/8 mtl Håkan Månsson, hust
Dr Nils (1 p)
3/16 mtl Ingal Johansson, hust (2 p)
3/16 mtl Peter? Petersson?, hust (2 p)
Pig. Maria (1 p)
Soldat Johan Målare (1 p)
mtl
1791 Målatorp 1791 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders Börjesson, hust (2 p)
¼ mtl Börje Månsson, hust (2 p)
p. Cissla(?) (1 p)
mtl
1791 Målatorp 1791 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel Månsson, hust (2 p)
p. Sissilja (1 p)
9/32 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
3/16 mtl Nils Karlsson, hust (2 p)
mtl
1791 Målatorp 1791 Södregård ½ mtl
¼ mtl Mönsterskrivareenkan Vendela Beckström (1 p)
d. Sophia (1 p)
¼ mtl Staffan Månsson, hust (2 p)
d. Järtrud (1 p)
mtl
1791 Målatorp 1791 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl Håkan Månsson, hust (2 p)
3/16 mtl Karl? Swensson, hust (2 p)
3/16 mtl Ingal Johansson, hust (2 p)
3/16 mtl Petter Persson, hust (2 p)
Soldattorp brukas av roten.
Va: Olof Boberg (1 p) anm: d: utkommenderad
mtl
1792 Målatorp 1792 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders Börjesson, hust (2 p)
¼ mtl Börje Månsson, hust (2 p)
mtl
1792 Målatorp 1792 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel Månsson, hust (2 p)
p. Sicilia (1 p)
9/32 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
3/16 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
mtl
1792 Målatorp 1792 Södregård ½ mtl
¼ mtl Mönsterskrivaränkan W. Bäckström (1 p)
d. Sophia (1 p)
P. ?Krissla? (1 p)
dr. Swen, p (...oläsl) (2 p)
¼ mtl Staffan Månsson, hust (2 p)
s. Måns, dot (pig?) ?Jertrud? (2 p)
mtl
1792 Målatorp 1792 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl Håkan Månsson, hust (2 p)
3/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
3/16 mtl Ingval Johansson, hust (2 p)
3/16 Peter Persson, hust (2 p)
Soldattorpet brukas a roten
dr. Måns (1 p) reservkarl.
mtl
1795 Målatorp 1795 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
¼ mtl Börge, hust (2 p)
mtl
1795 Målatorp 1795 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel, hust (2 p)
P. Sicilia (1 p)
9/32 mtl Jonas, hust (2 p)
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1795 Målatorp 1795 Södregård ½ mtl
¼ mtl Pigan Sophia (1 p)
p. Galauve?? (1 p)
¼ mtl Staffan, hust
s. Måns, d Stina? (Kajsa?) (2 p)
mtl
1795 Målatorp 1795 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl Håkan, hust (2 p)
3/16 mtl Karl, hust (2 p)
3/16 mtl Ingal, hust (2 p)
3/16 mtl Peter, hust (2 p)
mtl
1797 Målatorp 1797 Norregård ½ mtl
Anders, hust (2 p)
dr. Peter (1 p)
¼ mtl Börge, hust (2 p)
mtl
1797 Målatorp 1797 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel, hust (2 p)
9/32 mtl Jonas, hust (2 p)
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1797 Målatorp 1797 Södregård ½ mtl
¼ mtl Staffan, hust (2 p)
Son Måns (1 p)
¼ mtl Sven (1 p) anm. 1/3dingbrukare. Hustrun utgammal.
mtl
1797 Målatorp 1797 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl Enkan Botil (1 p)
3/16 mtl Carl, hust (2 p)
3/16 mtl Ingal, hust (2 p
3/16 mtl Peter, änkling (1 p)
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1798 Målatorp 1798 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Dot. Sissa (1 p)
¼ mtl Börge, hust (2 p)
Dot. Kaisa (1 p)
Pigan Cissilia? (1 p) anm. utan tjänst
mtl
1798 Målatorp 1798 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel, hust (2 p)
dr. Nicolaus (1 p)
Pig. Catarina (1 p)
9/32 mtl Jonas, hust (2 p)
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
mtl
1798 Målatorp 1798 Södregård ½ mtl
¼ mtl Staffan, hust (2 p)
Son Måns (1 p)
Petter Persson, hust (2 p) anm. förser sig med bruk?
¼ mtl Petter Börgesson, hust (2 p)
mtl
1798 Målatorp 1798 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl Änkan Botill (1 p)
3/16 mtl Karl, hust (2 p)
3/16 mtl Ingal, hust (2 p)
3/16 mtl Petter, änkling (1 p)
mtl
1799 Målatorp 1799 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders Börgesson, hust (2 p)
Dot. Sissa (1 p)
¼ mtl Börge Månsson, hust (2 p)
Dot. Caisa (1 p)
mtl
1799 Målatorp 1799 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel Månsson, hust (2 p)
dr. Nicklas (1 p)
9/32 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
3/16 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
mtl
1799 Målatorp 1799 Södregård ½ mtl
¼ mtl dr. Måns Staffansson (1 p)
¼ mtl Petter Börgesson, hust (2 p)
mtl
1799 Målatorp 1799 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl Petter Gummesson, bosatt i Dunkam. Frillestad socken, Carlskrona län.
Änkan Botilld (1 p) anm: bor ihop med och inhyses av:
3/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
3/16 mtl Ingel Johannesson, hust (2 p)
Petter, änkling (1 p) anm. tjänare
3/16 mtl Petter Pettersson, änkling (1 p)
mtl
1800 Målatorp 1800 Norregård ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Dot. Sissla (1 p)
¼ mtl Börje, hust (2 p)
Dot. Caisa (1 p)
mtl
1800 Målatorp 1800 Norregård i S Målatorp ¾ mtl
9/32 mtl Daniel, hust (2 p)
dr. Nicklas, dot. Catrina (2 p)
9/32 mtl Jonas, hust (2 p)
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
Dot. Caisa (1 p)
mtl
1800 Målatorp 1800 Södregård ½ mtl
¼ mtl Dr. Måns (1 p)
Pig. Sissa (1 p)
¼ mtl Petter Börjesson, hust (2 p)
mtl
1800 Målatorp 1800 Södregård i S Målatorp ¾ mtl
3/16 mtl av Petter Gummesson i Dunkamåla Frillestad socken Blekinge län.
Änkan Botild inhyses.
3/16 mtl Carl, hust (2 p)
3/16 mtl Ingel, hust (2 p)
dr. Petter (1 p)
3/16 mtl Petter Pettersson, änkling (1 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka