Mantalslängder för Susingsborg, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Susingsborg 1633
Håkon i Susingsborg
jb
1635 Susingsborg 1635
Ingen bonde anges
jb
1638 Susingsborg 1638
Håkan i Susingsborg
jb
1640 Susingsborg 1640
Håkan i Susingsborg
jb
1642 Susingsborg 1642
Änkan i Susingsborg
jb
1644 Susingsborg 1644
Swen i Susingsborg, hust, ¼ hemman
mtl
1645 Susingsborg 1645
Suän i Susingsborg, hust, ¼ hemman
mtl
1646 Susingsborg 1646
Swen? I Susingsborg, hust, 1/4 mtl
mtl
1647 Susingsborg 1647
Swen i Susingsborg, hust, ¼ hemman
mtl
1648 Susingsborg 1648
Swen i Susingsborg, hust
mtl
1649 Susingsborg 1649
Swen i Susingsborg, hust, ¼ hemman
mtl
1650 Susingsborg 1650
Swen i Susingsborg, hust
mtl
1651 Susingsborg 1651
Swen i Susingsborg, hust
mtl
1652 Susingsborg 1652
Swän i Susingsborg, hust
mtl
1653 Susingsborg 1653
Swen, hustrun åldrig.
mtl
1654 Susingsborg 1654
Sven i Susingsborg, hustrun åldrig, 1 son
mtl
1655 Susingsborg 1655
Sven i Susingsborg, hust, båda åldriga, 1 son, 1 dotter
mtl
1660 Susingsborg 1660
Inge i Susingsborg, hust.
mtl Notering: Sven födes av mågen
1663 Susingsborg 1663
Suän i Susingsborg
jb
1664 Susingsborg 1664
Swen i Susingsborg
jb
1665 Susingsborg 1665
Suän i Susingsborg
jb
1666 Susingsborg 1666
Swen
jb Notering i kanten: Öde 1666
1667 Susingsborg 1667
Matz? I Susingsborg (ej uppräknad i mtl).
mtl Hemmanet är afbrandt. (Bonden står endast namngiven i mtl)
1668 Susingsborg 1668
Mathis i Susingsborg, hust
mtl
1669 Susingsborg 1669
Mattis i Susingsborg, hust
mtl
1670 Susingsborg 1670
Mattis i Susingsborg, hust, 1 inhyses, 1 utfattig
mtl
1671 Susingsborg 1671
Matthis i Susingsborg, hust, 1 inhys
mtl
1673 Susingsborg 1673
Carl i Susingsborg, hust, 1 inhyses
mtl SVAR
1675 Susingsborg 1675
Swen i Susingsborg
jb
1676 Susingsborg 1676
Swen i Susingsbärg
jb
1677 Susingsborg 1677
Swen i Susingsborg
jb
1678 Susingsborg 1678
Swen i Susingsborg
jb
1679 Susingsborg 1679
Swen i Susingsborg
jb
1680 Susingsborg 1680
Swen i Susingsberg
jb
1681 Susingsborg 1681
Soldat Swen i Susingsborg ?bräcklig?, hust
mtl
1682 Susingsborg 1682
Soldat Swen i Susingsborg är död
mtl
1685 Susingsborg 1685
Bengt i Susingsborg, hust
mtl
1686 Susingsborg 1686
Bengt i Susingsborg, hust
mtl
1687 Susingsborg 1687
Måns i Susingsborg, hust
mtl
1688 Susingsborg 1688
Pehr N? (eller möjl P) i Susingsborg, hust
mtl
1689 Susingsborg 1689
Pehr N i Susingsborg, hust
mtl
1690 Susingsborg 1690
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1691 Susingsborg 1691
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
mtl
1692 Susingsborg 1692
Assar Flink i Backaboda brukare, ¼ mtl
mtl
1693 Susingsborg 1693
Brukare Assar Flink, Backaboda, ¼ mtl
mtl
1694 Susingsborg 1694
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1695 Susingsborg 1695
And. Håkansson, hust, 1/8 mtl
Assar Andersson, hust, 1/8 mtl
mtl
1696 Susingsborg 1696
Anders Håkansson, hust, 1/8 mtl
Assar Andersson, hust, 1/8 mtl
mtl
1697 Susingsborg 1697
Anders Håkansson, hust, 1/8 mtl
Assar? Andersson, hust, 1/8 mtl
mtl
1698 Susingsborg 1698
Anders Håkansson, hust, 1/8 mtl
Jöns Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1699 Susingsborg 1699
Anders B, hust, 1/8 mtl
Jöns Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1700 Susingsborg 1700
Anders B, hust, ¼ mtl
Jöns Håkansson, 1/8 mtl, bortflyttad
mtl
1701 Susingsborg 1701
Anders B-son, hust, ¼ mtl
mtl
1702 Susingsborg 1702
Anders B, hust, ¼ mtl
mtl
1703 Susingsborg 1703
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1704 Susingsborg 1704
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1705 Susingsborg 1705
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1706 Susingsborg 1706
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1707 Susingsborg 1707
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1708 Susingsborg 1708
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1709 Susingsborg 1709
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1710 Susingsborg 1710
Anders, hust, ¼ mtl
mtl
1711 Susingsborg 1711
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1712 Susingsborg 1712
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1713 Susingsborg 1713
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1714 Susingsborg 1714
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1715 Susingsborg 1715
And. Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1716 Susingsborg 1716
And. Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1717 Susingsborg 1717
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1718 Susingsborg 1718 saknas mtl
1720 Susingsborg 1720
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1721 Susingsborg 1721
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Susingsborg 1722
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1723 Susingsborg 1723
And. Håkansson, hust, ¼ mtl, son Gumme
mtl
1724 Susingsborg 1724
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl, son Gume, 1 piga
mtl
1725 Susingsborg 1725
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Anders Håkansson, hust, inhyses
mtl
1726 Susingsborg 1726
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
Bonden Anders Håkansson, hust, inhyses, han utgammal
mtl
1727 Susingsborg 1727
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1728 Susingsborg 1728
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Anders Håkansson, utgammal
mtl
1729 Susingsborg 1729
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Anders Håkansson, utgammal
mtl
1730 Susingsborg 1730
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Anders Håkansson, utgammal
mtl
1731 Susingsborg 1731
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Anders Håkansson, utgammal
mtl
1732 Susingsborg 1732
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1733 Susingsborg 1733
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1734 Susingsborg 1734
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1735 Susingsborg 1735
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1736 Susingsborg 1736
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1737 Susingsborg 1737
Gume Andersson, hust
mtl
1738 Susingsborg 1738
Gume Andersson, hust
mtl
1739 Susingsborg 1739
Gume Andersson, hust
mtl
1740 Susingsborg 1740
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1741 Susingsborg 1741
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1742 Susingsborg 1742
Gume Andersson, hust, ¼ mtl, son Olof
mtl
1743 Susingsborg 1743
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1744 Susingsborg 1744
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1745 Susingsborg 1745
Gume Andersson, singel, ¼ mtl, son Oluf, 1 dotter
mtl
1746 Susingsborg 1746
Gume Andersson, singel, ¼ mtl
mtl
1747 Susingsborg 1747
Gume Andersson, singel, 1 piga
mtl
1748 Susingsborg 1748
Gume Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1749 Susingsborg 1749
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Kerstin
mtl
1750 Susingsborg 1750
Gume Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
mtl
1751 Susingsborg 1751
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin
mtl
1752 Susingsborg 1752
Gume Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
mtl
1753 Susingsborg 1753
Gume Andersson, hust
mtl
1754 Susingsborg 1754
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1755 Susingsborg 1755
Gumme Andersson, hust
mtl
1756 Susingsborg 1756
Gume Andersson, hust, ¼ mtl
mtl
1757 Susingsborg 1757
Gume Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Maja
mtl
1758 Susingsborg 1758
Jöns Håkansson, 1/8 mtl
Pär Grumesson, 1/8 mtl, bor i Korpemåla
mtl
1759 Susingsborg 1759
Jöns Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, 1/8 mtl, bor i Korpemåla
mtl
1760 Susingsborg 1760
Jöns Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, 1/8 mtl, bor i Korpemåla
mtl
1761 Susingsborg 1761
Jöns Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, 1/8 mtl, bor i Korpemåla
mtl
1762 Susingsborg 1762
Jöns Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, 1/8 mtl, bor i Korpemåla
mtl
1763 Susingsborg 1763
Olof Månsson, singel, ¼ mtl
mtl
1764 Susingsborg 1764
Olof Månsson, hust, ¼ mtl


1765 Susingsborg 1765
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1766 Susingsborg 1766
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1767 Susingsborg 1767
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1768 Susingsborg 1768
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1769 Susingsborg 1769
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1770 Susingsborg 1770
Olof Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gumesson, hust, 1/8 mtl
mtl
1771 Susingsborg 1771
Olof Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gummesson, hust, 1/8 mtl
mtl
1772 Susingsborg 1772
Olof Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse,1 flicka
Swän Swensson, hust, 1/8 mtl
mtl
1773 Susingsborg 1773
Olof Månsdotter, hust, 1/8 mtl
Jonas Glader, singel, 1/8 mtl
mtl
1774 Susingsborg 1774
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin, 3 gossar
mtl
1775 Susingsborg 1775
Olof Månsson, hust, piga Kierstin, 3 gossar
mtl
1776 Susingsborg 1776
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Avsk. Båtsm. Swen Hwitlock, hust?, hon bräcklig, intet bruk
mtl
1777 Susingsborg 1777
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Affsk. Båtsm. Swen Hwitlock, han bräcklig, intet bruk
mtl
1778 Susingsborg 1778
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Affsk. Båtsm. Swen Hwitlock, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1779 Susingsborg 1779
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
Afsk. Båtsm. Swen Hwitlock, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Susingsborg 1780
Olof Månsson, hust,1/4 mtl
Afsk. Båtsm. Swen Hwitlock, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Susingsborg 1781
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
Afsk. Båtsm. Sven Hwitlock, hust, bräckliga och utfattiga.
mtl
1782 Susingsborg 1782
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
Afsk. Båtsm. Swen Hwitlock, hust, utgamla, dotter Inger
mtl
1783 Susingsborg 1783
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Affsk. Båtsm. Swen Hwitlock, hust, utgamla
mtl
1784 Susingsborg 1784
Olof Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1785 Susingsborg 1785
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1786 Susingsborg 1786
Olof Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Torpare: Jonas Carlsson (Larsson?), hust
mtl
1787 Susingsborg 1787
Håkan Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Rostock och Algutsboda socken
Petter Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Möcklehult? Och Lenhovda socken
Torpare: Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1788 Susingsborg 1788
Håkan Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Rostock och Algutsboda socken
Petter Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Möcklehult? Och Lenhovda socken
Torpare:
Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1789 Susingsborg 1789
Håkan Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Rostock och Algutsboda socken
Petter Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Möckhult? Och Lenhovda socken
Halfbonden Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Torpare: Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1790 Susingsborg 1790
Håkan Zachrisson, 1/8 mtl, bor i Bostorp? Och Algutsboda
Petter Zachrisson, 1/8 mt, bor i Msthult och Helleberga socken
Hälftenbonde Nils Månsson, hust, dotter Elin
Torpare Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1791 Susingsborg 1791
Jonas Pehrsson, singel, 1/8 mtl
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl
Torp: Jonas Karlsson, singel
mtl
1792 Susingsborg 1792
Jonas Persson, singel, 1/8 mtl
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl
Torp: Jonas Karlsson, hustrun utgammal
mtl
1793 Susingsborg 1793
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Anders Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Torp: Jonas Karlsson, singel
mtl
1794 Susingsborg 1794
Jonas Persson, hust, 1/8 mtl
Anders Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Torpare: Jonas Karlsson, hustrun utgammal
mtl
1795 Susingsborg 1795
Jon Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl
Torp: Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1796 Susingsborg 1796
Jaen Persson, hust, 1/8 mtl
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl
Torp: Jonas Karlsson, hustrun utgammal
mtl
1797 Susingsborg 1797
Jon Persson, hust, 1/8 mtl
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl
Torpare: Jonas Karlsson, hustrun utgammal
mtl
1798 Susingsborg 1798
Jon Persson, hust, 1/8 mtl
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl
Torpare Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1799 Susingsborg 1799
Jon Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Torp: Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1800 Susingsborg 1800
Jon Persson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Jonasson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Torp. Jonas Carlsson, hustrun utgammal
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka