Mantalslängder för Lassamåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Lassamåla 1633
Swänn i Lassamåla
jb
1635 Lassamåla 1635
Ingen bonde namnges
jb
1638 Lassamåla 1638
Swenn i Lassamåla
jb
1640 Lassamåla 1640
Swänn i Lassamåla
jb
1642 Lassamåla 1642
Änkan i Lassamåla
jb
1644 Lassamåla 1644
Mons i Lassamåla, singel. ½ mtl
mtl
1645 Lassamåla 1645
Verkar saknas i mantalslängden


1646 Lassamåla 1646
Verkar saknas i mantalslängden
mtl
1647 Lassamåla 1647
Verkar saknas i mantalslängden


1648 Lassamåla 1648
Verkar saknas i mtl


1649 Lassamåla 1649
Swen i Lassamåla, singel, ¼ hemman
mtl
1650 Lassamåla 1650
Swen i Lassamåla, hust
mtl
1651 Lassamåla 1651
Swen i Lassamåla, hust
mtl
1652 Lassamåla 1652
Swän i Lassamåla, hust
mtl
1653 Lassamåla 1653
Sohne i Lassamåla, hust. ¼ hemman
mtl
1654 Lassamåla 1654
Swen i Lassamåla, hust, båda åldriga, ¼ hemman
mtl
1655 Lassamåla 1655
Swen i Lassamåla, hust, båda åldriga
mtl
1660 Lassamåla 1660
Shone? I Lassamåla, hust
mtl
1663 Lassamåla 1663
Suän i Lassamåla
jb
1664 Lassamåla 1664
Ingen bonde anges
jb
1665 Lassamåla 1665
Ingen bonde namnges
jb
1666 Lassamåla 1666
Ingen bonde namnges
jb
1667 Lassamåla 1667
Sven i Lassamåla
mtl Notering: ”Hustrun lagot 10 åhr på sängen”
1668 Lassamåla 1668
Sven i Lassamåla, hust
mtl
1669 Lassamåla 1669
Suen i Lassamåla, hust, 1 piga
mtl
1670 Lassamåla 1670
Sven i Lassamåla, hust, 1 inhyses
mtl
1671 Lassamåla 1671
Olof i Lassamåla, hust, 1 inhyses
mtl
1673 Lassamåla 1673
Oluf i Lassamåla, hust, 1 husfattig
Ibidem:
Soldat Håkan i Lassamåla, hust
mtl SVAR
1675 Lassamåla 1675
Oluf i Lassemåhlen
jb
1676 Lassamåla 1676
Oluf i Lassemåhla
jb
1677 Lassamåla 1677
Oluf i Lassamåla
jb
1678 Lassamåla 1678
Oluf i Lassamåla
jb
1679 Lassamåla 1679
Oluf i Lassamåla
jb
1680 Lassamåla 1680
Oluf i Lassamåla
jb
1681 Lassamåla 1681
Olof i Lassamåla, hust
mtl
1682 Lassamåla 1682
Olof i Lassamåla, hust, 1 son
mtl
1685 Lassamåla 1685
Olof i Lassamåla, hust, 1 son
mtl
1686 Lassamåla 1686
Olof i Lassamåla, hust
mtl
1687 Lassamåla 1687
Olof i Lassamåla, hust
Båtsm Sven St(..) i samma gård
mtl
1688 Lassamåla 1688
Olof i Lassamåla, hust
mtl
1689 Lassamåla 1689
Olof i Lassamåla, hust
Båtsm. Pehr And. Kruslock
mtl
1690 Lassamåla 1690
Olof Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per And. Kruuslock
mtl
1691 Lassamåla 1691
Olof Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Andersson Kruslock
mtl
1692 Lassamåla 1692
Olof Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pehr Andersson Kruslock
mtl
1693 Lassamåla 1693
Olof Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr N N
mtl
1694 Lassamåla 1694
Olof Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruuslock
mtl
1695 Lassamåla 1695
Oluf Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruslåck
mtl
1696 Lassamåla 1696
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruuslåck, hust
mtl
1697 Lassamåla 1697
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Pehr Kruuslåck, hust
mtl
1698 Lassamåla 1698
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm nr 160 Pehr Kruslåck, hust
mtl
1699 Lassamåla 1699
Oluf Swensson, sitter und. Barnen, är dööf
Anders Jacobsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruuslåck, hust
mtl
1700 Lassamåla 1700
Anders Jacobsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruuslåck, hust
mtl
1701 Lassamåla 1701
Anders Jacobsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruuslåck, hust
mtl
1702 Lassamåla 1702
And. Jacobsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Per Kruuskop, hust
mtl
1703 Lassamåla 1703
Anders, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Kruslåck, hust
mtl
1704 Lassamåla 1704
Anders, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Kruuslåck, hust
mtl
1705 Lassamåla 1705
Anders S, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Krusloch, hust
mtl
1706 Lassamåla 1706
And. Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swän Kruslåck, hust
mtl
1707 Lassamåla 1707
Sidan verkar saknas i mantalslängden


1708 Lassamåla 1708
Anders Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck, hust
mtl
1709 Lassamåla 1709
Anders Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swän Kruuslåck, hust
mtl
1710 Lassamåla 1710
Anders Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruuslåck, hust
mtl
1711 Lassamåla 1711
Anders Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck, hust
mtl
1712 Lassamåla 1712
Anders Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslock, hust
mtl
1713 Lassamåla 1713
And. Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck, hust
mtl
1714 Lassamåla 1714
And. Swänsson?, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swän Kruslock, hust
mtl
1715 Lassamåla 1715
Änkan, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Sven Kruslock
mtl
1716 Lassamåla 1716
And. Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swän Kruslock, hust
mtl
1717 Lassamåla 1717
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck
mtl
1718 Lassamåla 1718
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck
mtl
1720 Lassamåla 1720
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen? Kruslock
mtl
1721 Lassamåla 1721
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Lassamåla 1722
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Swen Kruslåck, brukar i Korpamåla
mtl
1723 Lassamåla 1723
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck, skattar för gård i Korpemåla
mtl
1724 Lassamåla 1724
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Swen Kruslåck, brukar i Korpemåla
mtl
1725 Lassamåla 1725
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm Swen Kruslåck brukar i Korpemåla
mtl

1726 Lassamåla 1726
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär?, 1 dotter
Båtsm. Swen Kruslåck brukar i Korpemåla
mtl
1727 Lassamåla 1727
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 dotter
Båtsm. Swen Kruslåck, brukar i Korpemåla
mtl
1728 Lassamåla 1728
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jacob, 1 dotter
Båtsm. Swen Kruslåck, brukar i Korpemåla
mtl
1729 Lassamåla 1729
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jacob, 1 dotter
Båtsm. Swen Kruslåck, brukar i Korpemåla
mtl
1730 Lassamåla 1730
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jacob, 1 dotter
Båtsm. Sven Kruslåck brukar i Korpemåla
mtl
1731 Lassamåla 1731
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jacob, 1 dotter
Båtsm. Swen Kruslåck brukar i Korpemåla
mtl
1732 Lassamåla 1732
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jacob
Båtsm. Sven Kruslåck brukar i Korpemåla
mtl
1733 Lassamåla 1733
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jacob
Båtsm. Swen Hvitlåck brukar i Korpemåla
mtl
1734 Lassamåla 1734
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Kruslåck, hust
mtl
1735 Lassamåla 1735
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jacob (ev son?)
Båtsm. Swen Kruslåck, hust
mtl
1736 Lassamåla 1736
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, gossen Olaf angavs för ung, abs
Båtsm. Kruslock vakant
mtl
1737 Lassamåla 1737
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Swän
Båtsm. Mattis Kruslock, hust
mtl
1738 Lassamåla 1738
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Båtsm. Matts Kruslock, hust
mtl
1739 Lassamåla 1739
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jöns
Båtsm. Mattis Kruslock, hust
mtl
1740 Lassamåla 1740
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Lars
Båtsm. Mattis Kruslock, brukar gård i Karamåla
mtl
1741 Lassamåla 1741
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Lars
Båtsm. Matts Kruslock, brukar gård i Korpemåla
mtl
1742 Lassamåla 1742
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng ref.karl Håkan
Båtsm. Mattis Kruslock brukar gård i Karamåla
mtl
1743 Lassamåla 1743
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, drängar Jonas och ref.karl Olof
Båtsm. Mats Kruslock brukar gård i Karamåla
mtl
1744 Lassamåla 1744
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Mats Kruslock brukar och bor i Karamåla
mtl
1745 Lassamåla 1745
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Matts Kruslock brukar och bor i Karamåla
mtl
1746 Lassamåla 1746
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Erich
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Karamåla
mtl
1747 Lassamåla 1747
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Erich
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Karamåla
mtl
1748 Lassamåla 1748
Per Andersson, hust, ¼ mtl, dräng And.
Båtsm Mats Kruslock, brukar gård i Karamåla
mtl
1749 Lassamåla 1749
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Karamåla
mtl
1750 Lassamåla 1750
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Matts Kruslåck, hust
mtl
1751 Lassamåla 1751
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders
Båtsm. Matz Kruslock, hust
mtl
1752 Lassamåla 1752
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders
Båtsm. Mats Kruslock, hust
mtl Per Anderssons dotter Kierstin omnämns på sid 277
1753 Lassamåla 1753
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Kierstin
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Kullen
mtl
1754 Lassamåla 1754
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders
Båtsm. Mats Kruslock, brukar i Kullen
mtl
1755 Lassamåla 1755
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Kullen
mtl
1756 Lassamåla 1756
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders
Båtsm. Matts Kruslåck, brukar gård i Kullen
mtl
1757 Lassamåla 1757
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Kullen
mtl
1758 Lassamåla 1758
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Kullen
mtl
1759 Lassamåla 1759
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Ingred
Båtsm. Mats Kruslock brukar i Kullen
mtl
1760 Lassamåla 1760
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Olof, dotter Ingred
Båtsm. Matz Kruslock, brukar gård i Kullen
mtl
1761 Lassamåla 1761
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Olof
Båtsm. Mats Kruslock, brukar gård i Kulla
Afsk. Dito Pär Ingesson, (hust?), han bräcklig
mtl
1762 Lassamåla 1762
Pär Anderssons änka, son Ander, döttrar Ingre och Stina
Båtsm Mats Kruslock, brukar gård i Kullen
Affsk. Dito Pär Ingesson, hust, han bräcklig
mtl
1763 Lassamåla 1763
Pär Anderssons änka, ¼ mtl, son Olof, dotter Stina
Båtsm Mats Kruslock, brukar gård i Kullen
mtl
1764 Lassamåla 1764
Pär Anderssons änka, ¼ mtl, son Pär, dotter Stina
Båtsm Kruslock vakant
mtl
1765 Lassamåla 1765
Pär Anderssons änka, ¼ mtl, söner Peter, Jaen, dotter Ingre
Båtsm. Kruslock vakant
Affsk. Dito Pär Ingesson, hust, han bräcklig, har intet bruk
mtl
1766 Lassamåla 1766
Pär Anderssons änka, 1/8 mtl, söner Peter, Jacob, 2 gossar, 1 flicka
Olof Andersson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Affsk. Dito Peter Sturck, hust, 2 gossar, inhyses, tigger
mtl
1767 Lassamåla 1767
Pär Anderssons änka, 1/8 mtl, son Jacob, 2 gossar, 1 flicka
Olof Andersson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Inhyses Pär Juansson, hust, 2 flickor, bräckliga, utan bruk
Inhyses Petter Sturck, hust, 2 gossar, tigger
mtl
1768 Lassamåla 1768
Pär Anderssons änka, ?/8 mtl, son Jacob, dotter Stina, 2 gossar, 1 flicka
Olof Andersson, singel, 1/8 mtl, piga Stina
Båtsm. Kruslock vakant
Inhyses Pär Ingesson, hust, 2 flickor, bräckliga inhyst B…
Inhyses; Petter Sturck, hust, 2 gossar, tigger
mtl
1769 Lassamåla 1769
Pär Anderssons änka, 1/8 mtl, son Jacob, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Olof Andersson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Torp: Pär Pärsson, hust
Inhyses Pär Ingesson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Peter Sturck, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1770 Lassamåla 1770
Jacob Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess mor inhyses
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Torp Pär Pärsson, hust
Inhyses Pär Ingesson, hust, utfattiga
mtl Namnet Lassamåla finns inte i mantalslängden. Däremot framgår vid texten om Knappsmåla att bönderna efter de i Knappsmåla bör vara Lassamålabönderna.
1771 Lassamåla 1771
Jacob P, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess mor inhyses
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Res. Båtsm. Måns Pärsson, hust
Torp: Pär (…), hust
mtl
1772 Lassamåla 1772
Jacob Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess mor inhyses, utgammal
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Torp. Pär Pärsson, hust
mtl
1773 Lassamåla 1773
Jacob Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess mor inhyses utgammal
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Kruslåck, hust
Torp: Daniel Swensson, hust
mtl
1774 Lassamåla 1774
Jacob Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess mor inhyses, utgammal
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Torp: Daniel Swensson, hust
mtl
1775 Lassamåla 1775
Jacob Pärsson, singel, 1/8 mtl, dräng Nils, dess mor inhyses, utgammal
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, dess mor
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Grytamålan? Daniel Svensson, hust
mtl
1776 Lassamåla 1776
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, dess mor inhyses, utgammal
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina och dess mor
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Grytamålan Daniel Swensson, hust
mtl
1777 Lassamåla 1777
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Kierstin
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, dess mor
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Grytamåhlan: Jacob Bokalän??, hust, 3 flickor
mtl
1778 Lassamåla 1778
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, dess mor
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Grytamålan: Jacob Bokalm, hust, 3 flickore
mtl
1779 Lassamåla 1779
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dess moder inhyses, vanför
Båtsm. Måns Kruslock, hust
Grytamålen: Hindrik Påhlsson, hust,
mtl
1780 Lassamåla 1780
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan
Swen Månsson, hust
Båtsm. Måns Kruslock, hustrun bräcklig och utgammal
Grytamålan under gården
mtl
1781 Lassamåla 1781
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Kruslock, hustrun bräcklig och utgammal
Grytamålen under gården
mtl
1782 Lassamåla 1782
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Kruslock, hustrun bräcklig och utgammal
Grytamåhlan: Swen Månsson, hust
mtl
1783 Lassamåla 1783
Jakob Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, piga Martha
Båtsm Kruslock vakant
Grytamålan under gården
mtl
1784 Lassamåla 1784
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl ,1 gosse, 1 flicka
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jon, piga Martha
Båtsm. Kruslock vakant
Grytamålan: Jon Blykuhla, hust
mtl
1785 Lassamåla 1785
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gose, 1 flicka
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Båtsm Kruslock vakant
Grytamålan under gården
Inhyses Joen Blykula, hust, han vanför, utan bruk
mtl
1786 Lassamåla 1786
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Månsson, singel, 1/8 mtl
Inhyses Sven Månsson, hust, intet bruk
Båtsm. Håkan Kruslock, ogift
Grytamåla: Mattes Larsson, hustrun utgammal
mtl
1787 Lassamåla 1787
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Båtsm. Håkan Kruslock, ogift
Grytamålan: Mattis Larsson, hustrun utgammal
mtl
1788 Lassamåla 1788
Jakob Pärsson, hust ,1/8 mtl, Petr, bräcklig
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Håkan Kruslock, ogift
Grytamålen: Mattes Larsson, hustrun utgammal
mtl
1789 Lassamåla 1789
Jakob Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Håkan Kruslock, ogift
Grytamålan: Mattes Larsson, hustrun utgammal
mtl
1790 Lassamåla 1790
Jacob Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Hindrik Kruslock, ogift
Torp Mart. Larsson, hustrun utgammal
mtl
1791 Lassamåla 1791
Jacob Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Håkan Kruslock, ogift
Torp: Mattis Larsson, singel
Dito: Erik Andersson, hust
mtl
1792 Lassamåla 1792
Jacob Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 flickor
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Håkan Kruslock, ogift
Torp: Petter Lilljegren?, hust
Dito Erik Andersson, hust
mtl
1793 Lassamåla 1793
Jacob Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Torp: Petter Liljegren?, hust
Dito Erik Andersson, hust
mtl
1794 Lassamåla 1794
Jacob Persson, singel, 1/8 mtl, dotter Stina
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Torp: Petter Liljegren, hust
Inhyses Erik Andersson, hust, utfattiga
mtl
1795 Lassamåla 1795
Jacob Pehrsson, singel, 1/8 mtl, dotter (piga?) Stina
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Kruslock vakant
Torp: Pet. Liljegren, hust
Inhsyes Erik Andersson, hust, utfattiga
mtl
1796 Lassamåla 1796
Jacob Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Kruslock vakant
Torp: Pehr Lieljegren, hust
Inhyses Eric Andersson, hust, utfattiga
mtl
1797 Lassamåla 1797
Jacob Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Kruslock, ogift
Inhyses: Erik Andersson, hust, utfattiga
Torp: Per Liljegren, hust
mtl
1798 Lassamåla 1798
Jacob Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Kruslock, ogift
Inhyses Erik Andersson, hust, utgamla
Inhyses Petter Lilljegren, hust, utgamla
mtl
1799 Lassamåla 1799
Jacob Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Båtsm. And. Kruslock, hust
Torp Olof Swänsson, hust
Inhyses Eric Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Inhyses Pehr Liljegren, hust, 2 gossar, 2 flickor, utfattiga
mtl
1800 Lassamåla 1800
Jacob Persson, hust, 1/8 mtl, piga Annicka, 2 gossar
Jonas Månsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Båtsm. Anders Kruslock, hust
Torp: Olof Svensson, hust
Inhyses: Eric Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Inhyses: Per Liljegren, hust, 2 gossar, utfattiga
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka