Mantalslängder för Guttorp, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Guttorp 1632
Hans i Guttorp
jb
1635 Guttorp 1635
Ingen bonde namngiven
jb
1638 Guttorp 1638
Hans i Guttorp
jb
1640 Guttorp 1640
Hans i Guttorp
jb
1642 Guttorp 1642
Lars i Guttorp
jb
1644 Guttorp 1644
Verkar saknas i mtl??


1645 Guttorp 1645
Per i Guttorp – ingen person registrerad på hemmanet
mtl
1646 Guttorp 1646
Bonden Per är överstruken med kommentaren: Öde, ingen Åbo på hemmanet.
mtl
1647 Guttorp 1647
Saknas i mtl?
mtl
1648 Guttorp 1648
Saknas i mtl??


1649 Guttorp 1649
Nils, hust
mtl
1650 Guttorp 1650
Verkar fattas i mtl?


1651 Guttorp 1651
Sone i Guttorp, singel
mtl
1652 Guttorp 1652
Verkar saknas i mtl??


1653 Guttorp 1653
Anders i Guttatorp, hustrun åldrig
mtl
1654 Guttorp 1654
Anders i Guttorp, hustrun åldrig
mtl
1655 Guttorp 1655
Anders i Guttorp, hust (hustrun åldrig)
mtl
1660 Guttorp 1660
Måns hustru i Guttorp: Rytt. And. (..)(1 hustru)
mtl
1663 Guttorp 1663
Måns i Guttorpet
jb
1664 Guttorp 1664
Måns i Guttorp
jb
1665 Guttorp 1665
Måns i Guttorp
jb
1666 Guttorp 1666
Måns i Guttorp
jb
1667 Guttorp 1667
Måns i Guttorp, hust
mtl
1668 Guttorp 1668
Måns i Guttorp, hust
mtl
1669 Guttorp 1669
Niels i Guttorp, hust
mtl
1670 Guttorp 1670
Nils i Guttorp, hust
mtl
1671 Guttorp 1671
Saknas i mtl??


1673 Guttorp 1673
Nils i Guttorp, hust
mtl SVAR
1675 Guttorp 1675
Måns i Guttetorp
jb
1676 Guttorp 1676
Måns i Guttetorp
jb
1677 Guttorp 1677
Nils i Guttorpet
jb
1678 Guttorp 1678
Nils i Guttorpet
jb
1679 Guttorp 1679
Nils i Guttorpet
jb
1680 Guttorp 1680
Måns i Guttetorp
jb
1681 Guttorp 1681
Nils i Guttorp, hust
mtl
1682 Guttorp 1682
Nils i Guttorp, hust
mtl
1685 Guttorp 1685
Nils i Guttorp, hust
mtl
1686 Guttorp 1686
Nils i Guttorp, hust, 1 son
mtl
1687 Guttorp 1687
Nils i Guttorp, hust
Båts. Swen Giök i samma gård
Olof i samma gård, hust
mtl
1688 Guttorp 1688
Olof N i Guttorp, hust
mtl
1689 Guttorp 1689
Olof N I Guttorp, hust
Swen ?Drösh? I samma gård inhyses
Båtsm i samma gård -
mtl
1690 Guttorp 1690
Båtsm. Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1691 Guttorp 1691
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1692 Guttorp 1692
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof O. Giök
mtl
1693 Guttorp 1693
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Kof O Giöök
mtl
1694 Guttorp 1694
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Giök
mtl
1695 Guttorp 1695
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giök, hust
mtl
1696 Guttorp 1696
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Oluf Giöök, hust
mtl
1697 Guttorp 1697
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1698 Guttorp 1698
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm nr 157 Oluf Giöök, hust
mtl
1699 Guttorp 1699
Oluf Nillsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1700 Guttorp 1700
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1701 Guttorp 1701
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1702 Guttorp 1702
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluff Giööck, hust
mtl
1703 Guttorp 1703
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1704 Guttorp 1704
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1705 Guttorp 1705
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Höök, hust
mtl
1706 Guttorp 1706
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Olof Göök, hust
mlt
1707 Guttorp 1707
Oluf Nillson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1708 Guttorp 1708
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Giök, hust
mtl
1709 Guttorp 1709
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Oluf Giöök, hust
mtl
1710 Guttorp 1710
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giöck, hust
mtl
1711 Guttorp 1711
Olof Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Giöck, hust
mtl
1712 Guttorp 1712
Oluf Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Gumesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Giök, hust
mtl
1713 Guttorp 1713
Oluf Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nills Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Giöck, hust
mtl
1714 Guttorp 1714
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 inhys
Båtsm. Oluf Siök, hust
mtl
1715 Guttorp 1715
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Giök, hust
mtl
1716 Guttorp 1716
Nils Gummesson, hust ,1/4 mtl
Båtsm Giök
mtl
1717 Guttorp 1717
Nils Gummesson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Pähr Giök
mtl
1719 Guttorp 1719
Nils Gummesson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Pähr Giök
mtl
1720 Guttorp 1720
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Giök
mtl
1721 Guttorp 1721
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl
Pähr Giök, hust
mtl
1722 Guttorp 1722
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Giök, hust
mtl
1723 Guttorp 1723
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1724 Guttorp 1724
Nils Gummesson, hust ,1/4 mtl
Båtsm Pär Giöök, hust
mtl
1725 Guttorp 1725
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Giöök, hust
mtl

1726 Guttorp 1726
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1727 Guttorp 1727
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Giöök, husts
mtl
1728 Guttorp 1728
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1729 Guttorp 1729
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1730 Guttorp 1730
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1731 Guttorp 1731
Nils Gummeson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1732 Guttorp 1732
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Giööck, hust
mtl
1733 Guttorp 1733
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1734 Guttorp 1734
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Giöck, hust
mtl
1735 Guttorp 1735
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Nils
Pär Giööck, hust
mtl
1736 Guttorp 1736
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Nils, 1 dotter
Båtsm. Pär Giööck, hust
mtl
1737 Guttorp 1737
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Nils, 1 dotter
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1738 Guttorp 1738
Nils Gumesson, hust, son Nills
Båtsm. Pär Giöök, hust
mtl
1739 Guttorp 1739
Nills Gummesson, hust, son Nills
Båtsm. Pär Giök, hust
mtl
1741 Guttorp 1741
Nils Gummesson, hust, son Nils
Båtsm. N. Giök, ogift
mtl
1742 Guttorp 1742
Nils Gummesson, hust, son Nils
Båtsm. Vakant
mtl
1743 Guttorp 1743
Nils Gumesson, hust, son Nils
Båtsm. Nils Giök, ogift
mtl
1744 Guttorp 1744
Nils Gummesson, hust
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Guttorp 1745
Nils Gummesson, hust
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Guttorp 1746
Nils Gummesson, hust, son Gumme
Båtsm vakant
mtl
1747 Guttorp 1747
Nils Gummesson, hust, son Olof
Båtsm. Vakant
mtl
1748 Guttorp 1748 ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, son Olof
Båtsm Olof Gök, ogift
mtl
1749 Guttorp 1749
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, son Oluff
Båtsm. Oluf Giök, ogift
mtl
1750 Guttorp 1750
Olof Nilsson, singel, ¼ mtl
Gamle bonden Nils Gumesson, hust, han utgl.
Båtsm. Olof Giök, hust
mtl
1751 Guttorp 1751
Olof Nilsson, singel, dräng Gumme
Gamle bonden Nils Gummesson, hust, han utgammal
Båtsm. Olof Giök, hust
mtl
1752 Guttorp 1752
Gume Nilsson, singel
Gamle bonden Nils Gumesson, hust, inhyses, han utgammal föds av barnen
Båtsm. Olof Giök, hust
mtl
1753 Guttorp 1753
Gume Nilsson, singel, pig. Anna
Gamle bonden Nils Gummesson, hust, han bräcklig, njuta av jorden
Båtsm. Olof Giöök, hustq
mtl
1754 Guttorp 1754
Gume Nilsson, singel, 1/8 mtl, piga Elin
Olof Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Göök, hust
mtl
1755 Guttorp 1755
Gumme Nilsson, singel, 1/8 mtl, pig. Elin
Olof Nilsson, hust, 1/8 mtl,
Båtsm. Olof Höök, hust
mtl
1756 Guttorp 1756
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Olof Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Göök, hust
mtl
1757 Guttorp 1757
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Olof Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Göök, hust
mtl
1758 Guttorp 1758
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Höök, hust
mtl
1759 Guttorp 1759
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Brukspatron Schröder, 1/8 mtl, bor på bruket
Båtsm. Olof Höök, hust
mtl
1760 Guttorp 1760
Jan Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina
Brukspatronen Schröder 1/8 mtl, bor på Bruket
Båtsm. Olof Göök, hust
mtl
1761 Guttorp 1761
Jon Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Stina
Brukspatron Schröder 1/8, bor på bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1762 Guttorp 1762
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Brukspatron Schröder 1/8 mtl, bor på bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1763 Guttorp 1763
Brukspatron Schröder, bor på bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1764 Guttorp 1764
Brukspatron Schröder, bor på Bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Guttorp 1765
Brukspatron Schröder, bor på Bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Guttorp 1766
Brukspatron Schröder, bor på Bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1767 Guttorp 1767
Brukspatron Schröder, bor på
Bruket Båtsm. Vakant
mtl
1768 Guttorp 1768
Brukspatron Schröder, bor på bruket
Båtsm vakant
mtl
1769 Guttorp 1769
Brukspatron Schröder bor på bruket
Båtsm vakant
mtl
1770 Guttorp 1770
Brukspatron Schröder bor på bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1771 Guttorp 1771
Brukspatron Schröder bor på bruket
Båtsm vakant
mtl
1772 Guttorp 1772
Brukspatron Schröder bor på bruket
Båtsm vakant
mtl
1773 Guttorp 1773
Assessor Schröder bor på bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1774 Guttorp 1774
Assessor Schröder bor på bruket
Båtsm. Vakant
mtl
1775 Guttorp 1775
Assessor Schröder bor på bruket
Båtsm vakant
mtl
1776 Guttorp 1776
Gume Nilsson, hust, 172 mtl, 1 gosse
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1777 Guttorp 1777
(..) Schröder, assessor, bor på bruket
Båtsm. Daniel Göök (Höök?), hust
mtl
1778 Guttorp 1778
Herr Assessorn Schröder, bor på bruket
Båtsm. Danjel Göök, hust
mtl
1779 Guttorp 1779
Hr Assessor Schröder bor på bruket
Båtsm. Danel Göök, hust
mtl
1780 Guttorp 1780
Hr Assessor Schröder bor på bruket
Båtsm. Daniel Göök, hust
mtl
1781 Guttorp 1781
Pehr Fyrhake, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Daniel Göök, hust
mtl
1782 Guttorp 1782
Pehr Fyrhake, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Daniel Göök, hust
mtl
1783 Guttorp 1783
Pär Fyrhake, hust, 1/8 mtl, dräng Joen, 1 gosse, 1 flicka
Per Håkansson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Giök, hust
mtl
1784 Guttorp 1784
Petter Håkansson, singel, pigan Elin
Båtsm. Daniel Giök, hust
mtl
1785 Guttorp 1785
Petter Håkansson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Daniel Giök, hust
mtl
1786 Guttorp 1786
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm Daniel Giök, hust
mtl
1787 Guttorp 1787
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Daniel Giök, hust
mtl
1788 Guttorp 1788
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Daniel Giök, hust
mtl
1789 Guttorp 1789
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Daniel Giök, hust
mtl
1790 Guttorp 1790
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Giök, ogift
mtl

1791 Guttorp 1791
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1792 Guttorp 1792
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Per Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm vakant
mtl
1793 Guttorp 1793
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Carl Giök, ogift
Torp: Anders Persson, hust
mtl
1794 Guttorp 1794
Petter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Giermund? (Giöran?) Jonsson, hust, 1/12 mtl
Gustaf Swensson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Carl Giök, ogift
Torp: Anders Pehrsson, hust
mtl
1795 Guttorp 1795
Peter Håkansson, hust, 1/12 mtl (abs)
Giöran Jonsson, hust, 1/12 mtl (abs)
Gustaf Svensson, hust, 1/12 mtl, son Sven
Båtsm. Carl Giök, ogift
Torp: Anders Persson, hust
mtl
1796 Guttorp 1796
Per Håkansson, hust, 1/12 mtl
Giöran Jonsson, hust, 1/12 mtl
Swen Gustafsson, singel, 1/12 mtl
Båtsm. Carl Giök, ogift
Torp Anders Persson, hust
mtl
1797 Guttorp 1797
Per Håkansson, hust, 1/12 mtl
Giöran Jonsson, hust, 1/12 mtl
Swen Gustafsson, singel, 1/12 mtl
Båtsm. Carl Giök, hust
Torp: Anders Persson, hust
mtl
1798 Guttorp 1798
Pär Håkansson, hust, 1/12 mtl
Giöran Jonsson, hust, 1/12 mtl
Elin Gustafsdotter, 1/12 mtl
Båtsm. Carl Giök, hust
Torpare Anders Persson, hust
mtl
1799 Guttorp 1799
Pehr Håkansson, hust, 1/12 mtl
Giöran Jonsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Svän Gustafsson, singel, 1/12 mtl, piga Elin
Båtsm. Carl Giök, hust
Torp: Anders Pärsson, singel, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1800 Guttorp 1800
Per Håkansson, hust, 1/12 mtl
Göran Jonsson, singel, 1/12 mtl, dotter Lena, 2 gossar, 1 flicka
Sven Gustafsson, singel, 1/12 mtl
Båtsm. Carl Giök, hust, 1 flicka
Torp: Anders Persson, singel, 2 gossar, 1 flicka
mtl
 
Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka