Mantalslängder för Kimbramåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Kimbramåla 1632
Måns i Kimbramåla
jb frälse
1633 Kimbramåla 1633
Måns i Kimbramåla
jb
1638 Kimbramåla 1638
Måns i Kimbramåla
jb
1640 Kimbramåla 1640
Håkon i Kimbramåla
jb
1642 Kimbramåla 1642
Håkon i Kimbramåla
jb
1644 Kimbramåla 1644
Håkon i Kimbramåla, hustru
1 frälsehemman
mtl
1645 Kimbramåla 1645
Håkon i Kimbramåla, hustru
1 frälsehemman
mtl
1646 Kimbramåla 1646
Håkan i Kimbramåla, hustru
1 frälsehemman
mtl
1647 Kimbramåla 1647
Håkan i Kimbramåla, hustru
1 hemman
mtl
1648 Kimbramåla 1648
Håkan i Kimbramåla, hustru, 1 son
mtl
1649 Kimbramåla 1649
Håkan i Kimbramåla, hustru, 1 son
mtl
1650 Kimbramåla 1650
Håkan i Kimbramåla, hustru, 1 son
mtl
1651 Kimbramåla 1651
Håkan i Kimbramåla, hust, 1 dräng
Sone ibm, singel
mtl
1652 Kimbramåla 1652
Håkon i Kimbramåla, hustru, 1 son
mtl s 705
1653 Kimbramåla 1653
Håkon i Kimbramåla, hustrun åldrig
Jonn ibidem, hust
mtl s 208
1654 Kimbramåla 1654
Håkon i Kimbramåla, hustrun är åldrig, 1 inhys
Jonn ibm, hust
mtl s 1054
1655 Kimbramåla 1655
Håkon i Kimbramåla, hustrun åldrig
Joan ibidem, hust
mtl
1660 Kimbramåla 1660
Jonn i Kimbramåla, hust
Håkon i samma gård, hust
mtl
1663 Kimbramåla 1663
Jonn i Kimbramåla
jb
1664 Kimbramåla 1664
Joan i Kimbramåla
jb
1665 Kimbramåla 1665
Jon i Kimbramåla
jb
1666 Kimbramåla 1666
Jonn i Kimbramåla
jb
1667 Kimbramåla 1667
Änkan i Kimbramåla
Håkan i samma gård, hust
mtl
1668 Kimbramåla 1668
Änkan i Kimbramåla och Sunes? Son i samma gård, 1 änka, 1 son
Håkan i samma gård, hust
mtl
1669 Kimbramåla 1669
Änkan i Kimbramåla, 1 son
Håkon i samma gård, hust
mtl
1670 Kimbramåla 1670
Änkan i Kimbramåla, 1 dotter
Håkon i samma gård, hust
mtl
1671 Kimbramåla 1671
Änkan i Kimbramåla, 1 dräng
Håkan i samma gård, hust, 1 inhyses, 1 ?utfattig?
mtl
1673 Kimbramåla 1673
Änkan i Kimbramåla
Håkan i samma gård, hustru, 1 dräng
Björn i Backstugan? 2 inhyses
mtl SVAR sid 1210
1675 Kimbramåla 1675
Joen i Kimbramåla
jb
1676 Kimbramåla 1676
Soen i Kimbramåla
jb
1677 Kimbramåla 1677
Änkan i Kimbramåla
jb
1678 Kimbramåla 1678
Änkan i Kimmermåla
jb
1679 Kimbramåla 1679
Änkan i Kimmermåla
jb
1680 Kimbramåla 1680
Håkon i Kimbramåla
jb
1681 Kimbramåla 1681
Änkan i Kimbramåla, 1 son
Håkan i samma gård, singel, 1 piga
mtl
1682 Kimbramåla 1682
Änkan i Kimbramåla, 1 son
Håkan i samma gård, inhyses, fattig
Sune i samma gård, hustru
mtl
1685 Kimbramåla 1685
Änkan i Kimbramåla, 1 son
Gumme i samma gård, hust
Sune i samma gård, hust
mtl
1686 Kimbramåla 1686
Änkan Carin? I Kimbramåla, 1 son
Gumme i samma gård, hust
Sune i samma gård, hust
mtl
1687 Kimbramåla 1687
Pehr i Kimbramåla, hust
Sune, hustru, Gumme, hustru, i samma gård
Båtsm. Anders Blydd i samma gård, singel
mtl
1688 Kimbramåla 1688
Pehr i Kimbramåla, hust, 1 piga
Sone i samma gård, hust
Gumme i samma gård, hust, 1 dräng
Båtsm. Anders Blydd, singel


1689 Kimbramåla 1689
Pehr J i Kimbramåla, hust
Sune Månsson i Samma gård, hust
Gumme J i samma gård, hust, 1 dotter
Båtsm. Anders Bly, singel
mtl
1690 Kimbramåla 1690
Per Jonsson, hust, ½ mtl
Sune Månsson, hust, ¼ mtl
Gumme Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Bly, singel
mtl
1691 Kimbramåla 1691
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl
Sune Månsson, ¼ mtl (endast en hustru finns noterad, ingen bonde), 1 dräng
Gumme Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Bly, singel
mtl
1692 Kimbramåla 1692
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl
Sune Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Gumme Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gierdt Bly, hust
mtl
1693 Kimbramåla 1693
Pehr Jonnson, hust, 3/8 mtl
Sune Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Gumme Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gerdt Blyy, hust
mtl
1694 Kimbramåla 1694
Pehr Jonsson, hust, 3/8 mtl
Sune Månsson, singel
Nils Jonsson, hust
(Sune och Nils har tillsammans ¼ mtl, markerat med klammer i mtl)
Gumme Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gierdt Blyy, hust
mtl
1695 Kimbramåla 1695
Pehr Jonsson, hust
Sune Månsson, singel
Nills Joansson, hust
Gumme Joansson, hust, 1 piga
Båtsm. Giert Bly, hustrun eländig och orkeslös

mtl
1696 Kimbramåla 1696
Pehr Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Sune Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Gumme Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Giert Frisk, hust
mtl
1697 Kimbramåla 1697
Pehr Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Sune Månsson, hust, ¼ mtl
Gumme Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Giert Frisk, hust
Pehr Erichsson inhyses.
mtl
1698 Kimbramåla 1698
Pehr Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Sune Månsson, hust, ¼ mtl
Gumme Jonnsson, hust, 174 mtl
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. (förlofv.?) Giert Frisk, singel
Pehr Erichsson Inhyses, stantj. I Bussamåla
mtl
1699 Kimbramåla 1699
Pehr Jonnsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Sune Månsson, sitter under barnen
Gumme Jonnsson, hust, 1/3 mtl, 1 son
Nills Jonnsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Frisk, singel
mtl
1700 Kimbramåla 1700
Pehr Jonnsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Gumme Jonsson, hust, 1/3 mtl, 1 son
Nills Jonnsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Frisk, singel
mtl
1701 Kimbramåla 1701
Pehr J, hust, 1/3 mtl
Gumme Jonnsson, hust, 1/3 mtl, 2 söner
Nills Jonnsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Frisk, hust
mtl
1702 Kimbramåla 1702
Per J, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Gumme Jonnsson, hust, 1/3 mtl, 2 söner
Nills Jonnsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Johan Frisk, hust
mtl
1703 Kimbramåla 1703
Pehr Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Gumme Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 2 söner
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Frisk, hust
mtl
1704 Kimbramåla 1704
Per Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
Gumme Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 2 söner
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Frisk, hust
mtl
1705 Kimbramåla 1705
Per Jonsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Gumme Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Per Gummesson, singel, 3/16 mtl
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Frisk, hust
mtl
1706 Kimbramåla 1706
Pähr Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Gumme Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Pähr Gummesson, hust, 3/16 mtl
Nils änka ¼ mtl
Båtsm Johan Frisk, hust
mtl
1707 Kimbramåla 1707
Sidan saknas i mtl


1708 Kimbramåla 1708
Pehr Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Gume Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Gummesson, hust, 3/16 mtl
Nils Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Frisk, singel
mtl sid 1571 vid Nils Pehrssons hustrus markering står 40 med små siffror.
1709 Kimbramåla 1709
Pähr Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Gumme Jonnsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Pähr Gummesson, hust, 3/16 mtl
Nills Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Johansson Frisk, singel
mtl s 1629
1710 Kimbramåla 1710
Pähr Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Gumme Jonnsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Pähr Gummesson, hust, 3/16 mtl
Nils Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pähr Frisk, singel
mtl s 1839 Mellan strecket för Pähr Jonnsons hustru och det för Gumme Jonnsons hustru står 190 skrivet med små siffror. Mellan strecket för Pähr Gummesson och Nils Pährsson står 50 med små siffror. Under Nils Pährssons dräng står 20 med små siffror.
1711 Kimbramåla 1711
Pär ?Jonsson?, hust, 3/8 mtl
Anders Gummesson, singel, 3/16 mtl, 1 inhyses
Pär Gummesson, hust, 3/16 mtl
Nills Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pär Frisk?, singel
mtl s 1999
1712 Kimbramåla 1712
Pär Jonsson, singel, 3/8 mtl
Anders Gummesson, singel, 3/16 mtl
Pär Gummesson, hust, 3/16 mtl
Nils änka, ¼ mtl
Båtsm. Pär Frisk, singel
mtl s 2017
1713 Kimbramåla 1713
Pär Jonnsson, singel, 3/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Pär Gummesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Frisk, singel
mtl s 1301
1714 Kimbramåla 1714
Pähr Joansson, singel, 3/8 mtl, 1 dräng
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, singel
mtl s 2283
1715 Kimbramåla 1715
Pär Jonnsson, singel, dräng Jöns
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, singel
mtl s 1269 Talet 60 står skrivet med små siffror invid strecket som markerar Pär Gummessons hustru.
1716 Kimbramåla 1716
Pär Jonsson, singel, 3/8 mtl, 2 drängar
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, singel
mtl s 1862
1717 Kimbramåla 1717
Pehr Jonsson, bräcklig och gammal, inhyses
Lars Jönsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gume
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, dräng Gume
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl s 691
1718 Kimbramåla 1718
Lars Jönsson, 3/8 mtl. Ingen bonde antecknad, däremot en bondhustru och en måg, totalt 2 personer. Inga noteringar i kanten om varför.
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Pähr Jonsson, gammal och sjuk, inhyses
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl s 739
1720 Kimbramåla 1720
Lars Jönsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl bild 9680
1721 Kimbramåla 1721
Lars Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 5/8 mtl
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl s 1387
1722 Kimbramåla 1722
Lars Jönsson, hust, 3/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, dräng Carl
Per Gummessons änka, ¼ mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl sid 835
1723 Kimbramåla 1723
Lars Jönsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga (notering i kanten som ser ut som ”Sagman”
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Änkan Märta, ¼ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1724 Kimbramåla 1724
Lars Jönsson, hust, 3/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Änkan Märta, ¼ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1725 Kimbramåla 1725
Lars änka, 3/8 mtl, 1 dräng
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Änkan Märta, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1726 Kimbramåla 1726
Larsas änka, 3/8 mtl, son Joen
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Änkan Märta, ¼ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1727 Kimbramåla 1727
Jon Larsson, hust, 3/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Änkan Märta, ¼ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Vakant
mtl
1728 Kimbramåla 1728
Jon Larsson, 3/8 mtl. En bondhustru står noterad, men notering säger att det är Jons mor.
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Änkan Märtha, ¼ mtl, dräng Gumme
Båtsm Johan Frisk, ogift
mtl
1729 Kimbramåla 1729
Jon Larsson, 3/8 mtl, hans mor
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, ogift
mtl
1730 Kimbramåla 1730
Jon Larsson, hust, 3/8 mtl. Inhyses dess moder
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, son Pär
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, ogift
mtl
1731 Kimbramåla 1731
Larses änka, 3/8 mtl, dräng Pär (Jon Larsson har tidigare stått noterad men har blivit överstruken)
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, son Pär
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, hust
mtl
1732 Kimbramåla 1732
Larses änka, 3/8 mtl, dräng Hindrich
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, hust
mtl
1733 Kimbramåla 1733
Larses änka, 3/8 mtl, drängar Hindrich och Swen
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, dräng Petter
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, hust
mtl
1734 Kimbramåla 1734
Larses änka, 3/8 mtl, drängar Hindrich och Petter?
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, hust
mtl
1735 Kimbramåla 1735
Larses änka, 3/8 mtl, dräng Hindrich (notering i kanten med oläsl. Uppgifter om en piga Maria)
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, son Gumme
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Frisk, hust
mtl
1736 Kimbramåla 1736
Larsas änka, 3/8 mtl, drängar Gumme och Pär, 1 piga
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, son Gumme, dräng Pär, 1 piga
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. Jan Frisk, hust
mtl
1737 Kimbramåla 1737
Larsas Änka, 3/8 mtl, drängar Hindrich och Gumme, 1 piga
Anders Gummesson, hust, 3/8 mtl, son Gumme, 1 piga
Gumme Månsson, hust, 3/8 mtl, son Gumme, 1 dotter
Båtsman Jan Frisk, hust
mtl
1738 Kimbramåla 1738
Larses änka, 3/8 mtl, dräng Hindrich, 1 piga
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Frisk, hust
mtl
1739 Kimbramåla 1739
Larsas änka, 3/8 mtl, drängar Hindrich och Nills, 1 piga
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Gumme Pärsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Frisk, hust
mtl
1740 Kimbramåla 1740
Hindrich Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng gumme, 1 piga
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Frisk, hust
mtl
1741 Kimbramåla 1741
Hindrik Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme, 1 piga
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Vakant
mtl
1742 Kimbramåla 1742
Hind. Hämingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, 1 piga
Anders änka, ¼ mtl, dräng ?Hindr.?
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dr. ?Gume??, 1 piga
Gumme Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Frisk, ogift
mtl
1743 Kimbramåla 1743
Hindrich Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär, 1 piga
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Frisk, ogift
mtl
1744 Kimbramåla 1744
Hindrich Hämingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme, 1 piga
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Kimbramåla 1745
Hindrich Hämingsson, hust, 3/8 mtl, dr. Gumme, 1 piga
Per Nilsson, hust, 174 mtl, dräng Carl
Gumme Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm vakant
mtl
1746 Kimbramåla 1746
Hind. Hämingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Swenn, 1 piga
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1747 Kimbramåla 1747
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dr. Håkon, 1 piga
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Gumme Pärsson, hust,1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1748 Kimbramåla 1748
Hind. Hämingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Håkan, 1 piga
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
Gumme Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1749 Kimbramåla 1749
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Swenn, piga Märta S213
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, piga Marja fd br
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1750 Kimbramåla 1750
Hindr. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Håkans, piga Ingre
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, piga ?Marta?
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1751 Kimbramåla 1751
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme och piga Ingeborg
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Lisbet
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Pär och pig. Botil
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1752 Kimbramåla 1752
Hind. Hämingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gume, piga Brita
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Segrid
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1753 Kimbramåla 1753
Hind. Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dr. Nils, piga Marge
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Segred
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1754 Kimbramåla 1754
Hind. Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme, piga Sedred
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Ingred
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1755 Kimbramåla 1755
Hind. Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, piga Segred
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk ogift
mtl
1756 Kimbramåla 1756
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dr. Nils, piga Lena
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Ingred
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan piga Ingrid
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1757 Kimbramåla 1757
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl dräng ?Bonde?, piga Karin
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Lena
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, piga Ingelöf
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1758 Kimbramåla 1758
Hind. Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Bonde, piga Segre
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Ingre
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme?, piga Ingelöf
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1759 Kimbramåla 1759
Hind. Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dr. Gume, piga Ingred
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk, ogift
mtl
1760 Kimbramåla 1760
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, pig. Ingre
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jacob
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk brukar gård i Hällasjö i Algutsboda Socken
mtl
1761 Kimbramåla 1761
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Håk., piga Ingre
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jon (Jan?)
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk brukar gård i Hällasjö i Algutsboda socken
mtl
1762 Kimbramåla 1762
Hind. Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, piga Ingre?
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Ingre?
Gumme Andersson, hust, 1/8 mtl
Jonas ?Matsson?, singel, piga Brita
Gumme Pärssons änka, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk brukar gård i Hällasjö och Algutsboda Socken.
mtl
1763 Kimbramåla 1763
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, pig. Brita (obs! Nils är markerad som son med kallas dräng)
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Matsson, hust, 1/8 mtl, piga Kirstin
Gumme Pärssons änka, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Frisk brukar gård i Hällasjö och Algutsboda socken.
mtl
1764 Kimbramåla 1764
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Tygge, piga Brita (Tygge står markerad som son men noteras som dräng)
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Ingier
Gumme Andersson, hust, 1/8 mtl
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl
Petter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Botill
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Kimbramåla 1765
Hindr. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, piga Brita
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Gumme Andersson, hust, 1/8 mtl
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Botilla
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Kimbramåla 1766
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, piga Brita, 1 flicka
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Lena, 1 gosse, 2 flickor
Gumme Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Båtsm vakant.
mtl
1767 Kimbramåla 1767
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Peter piga Brita, 1 flicka
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Pär Hindriksson, hust,1/8 mtl
Dess föräldrar, utgamla, inhyses … …
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Båtsm vakant.
mtl
1768 Kimbramåla 1768
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Peter, pigor Märta och Ingred
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 (el. 2?) flicka
Peter Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar, utgamla, inte bruk
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Petter Gummesson, singel, 1/8 mtl, dräng Peter, piga Maja, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1769 Kimbramåla 1769
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Anders, pigor Annika och Giertrud
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, son Anders, 15 år dotter Ingbor. 1 gosse, 2 flickor
Peter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1770 Kimbramåla 1770
Hind, Hemingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Anders, pigor Annicka, Giertru
Pär Nilsson, hust,1/4 mtl, dräng Pär, son Anders, 15 år Ingebor, 1 gosse, 2 flickor
Peter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, 1 gosse.
Båtsm. Vakant
mtl
1771 Kimbramåla 1771
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme, piga Brita
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Anders 16 år, dotter Ingbor, 1 gosse, 2 flickor
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1772 Kimbramåla 1772
Hind. Hemmingsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme, piga Brita
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 gosse, 2 flickor
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl
Petter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Båtsm. Vakant
mtl
1773 Kimbramåla 1773
Pet. Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Jonas Jonssons änka, 3/16 mtl, bor i Emmabo. Piga Stina.
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 gosse, 2 flickor
Petter Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka. Inhyses Brita ?bruk?
Inhyses dess föräldrar, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Marija, dräng Jan, vanför
Båtsm. Vakant
Änkan Ingrid inhyses, utgammal
mtl
1774 Kimbramåla 1774
Peter Jonsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Jonas Jonssons änka, 3/16 mtl, bor i Emmaboda
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 gosse, 2 flickor
Peter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Gummesson, singel, 1/8 mtl, pigan Maja, drän Jaen, vanför
Båtsm Måns Frisk, hustru
mtl
1775 Kimbramåla 1775
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, drängar Pär och Anders, piga Kirstin
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, son Anders, piga Elsa (Elin?), dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, singel, 1/8 mtl, dr Jaen, vanför
Båtsm. Måns Frisk, hust
mtl
1776 Kimbramåla 1776
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, piga Sissa, 1 flicka
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dräng Pär, piga Kirstin
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, pigor Caisa och Elin, dess föräldrar inhyses. 1 gosse, 1 flicka
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär, vanför, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Frisk, hust
mtl
1777 Kimbramåla 1777
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dr. Pär, piga Karin
Petter Andersson, singel, ¼ mtl, dräng Anders pig Caisa och Elin
Petter Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jaen, vanför, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Frisk, hust
mtl
1778 Kimbramåla 1778
Peter Jönsson, hust, 3/16 mtl, piga Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dräng Pär, piga ?Karin?
Peter Andersson, hust, ¼ mtl, dr Anders Piga Elin
Peter Hindricksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Anders Frisk, hust
mtl
1779 Kimbramåla 1779
Peter Jönsson, hust, 3/16 mtl, piga Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dr. Pär, piga Kirstin
Peter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Anders, piga Elin
Peter Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Anders Frisk, hustru
mtl
1780 Kimbramåla 1780
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dräng Pär, piga Karin
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Anders, 1 flicka
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, dess svärföräldrar inhyses
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Ander Frisk, hust
mtl
1781 Kimbramåla 1781
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dräng Pär, piga Karin
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Anders Frisk, hustru
mtl
1782 Kimbramåla 1782
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, piga Karin, Håkan bräcklig? (eller brukare??)
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Gummesson, hust
Båtsm. ?Nils? Frisk, hust
mtl
1783 Kimbramåla 1783
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, piga Brita. Håkan bräcklig (eller brukare??)
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Petter Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Anders ?Kinman?, hust
mtl
1784 Kimbramåla 1784
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, piga Britta Pehr bräcklig (eller brukare?)
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, piga Lisken
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 (2?) gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Mats? Kinman?, hust, 3 flickor
mtl
1785 Kimbramåla 1785
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka 3/16 mtl, piga Stina, Pär brukar (eller bräcklig?)
Petter Andersson, singel, ¼ mtl, dr. Jonas, piga Elin, 1 gosse, 1 flicka
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred, i flicka
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm. And. Kinman, hust, 3 flickor
mtl
1786 Kimbramåla 1786
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl, 2 gosse, 1 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl dräng Jonas, piga Stina
Petter Andersson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, piga Elin
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm. Anders Kinman, hustrun gammal och bräcklig, 3 flickor
mtl
1787 Kimbramåla 1787
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Maja
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, piga Maja
Petter Hindriksson, 1/8 mtl, dotter Ingrid, 1 gosse
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Kinman, hustrun sjuk och utgammal (utfattig?), 3 flickor
mtl
1788 Kimbramåla 1788
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, piga Maja
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, piga Marje
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, son Hindrik
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingbor
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Kinman, hustrun sjuk och utfattig
mtl
1789 Kimbramåla 1789
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingbor, 1 gosse
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Petr, piga Lena
Petter Hindriksson, hust, 1/8 mtl, son Hindrik, 1 gosse
Jonas Mattsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingbor, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Eric Kinman, ogift
mtl
1790 Kimbramåla 1790
Petter Jonssons änka, 3/16 mtl, dr. Petr, dotter Ingbor
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, piga Stina
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Ingierd, 2 flickor
Petter Hindrikssons änka, 1/8 mtl, son Hindrik, 1 gosse
Jonas Mattssons änka, 1/8 mtl, son Petr, dotter Ingebor
Petter Gummesson, hust, 1/8 tl
Båtsm. Lars? Kinman, ogift
mtl
1791 Kimbramåla 1791
Petter Jonssons änka, 3/16 mtl, dräng Peter, dotter Ingaborg
Jonas Juanssons änka, 3/16 mtl, piga Ingeborg
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Ingierd, 2 flickor
Petter Hindrikssons änka, 1/8 mtl, son Hindrik
Jonas Mattssons änka, 1/8 mtl, son Petter
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Kinman, ogift
mtl
1792 Kimbramåla 1792
Peter Jonssons änka, 3/16 mtl, dr. Johannes, dotter Ingeborg
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dr. Hindrik, piga Ingeborg
Peter Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Swen, piga Maria
Peter Hindrikssons änka 1/8 mtl, dotter Ingrid, 1 gosse
Jonas Mattssons änka, 1/8 mtl, son Peter, dotter Ingeborg, 1 gosse, 1 flicka
Peter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm Lars Kinman, ogift
mtl
1793 Kimbramåla 1793
Petter Jonssons änka, 3/16 mtl, son Johannes, dotter Ingaborg
Jonas Jönssons änka, 3/16 mtl, dräng Håkan inhyses. Piga Kajsa
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, pig, Lucia? (Lena?)
Petter Hindrikssons änka, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Jonas Mattssons änka, 1/8 mtl, son Petter
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1794 Kimbramåla 1794
Petter Jonssons änka, 3/16 mtl, son Johannes, dotter Ingeborg
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonn, piga Lena
Johan Gummesson, hust, 1/8 mtl, dess svärmor, bräcklig
Magnus Erngisslesson, hust, 1/8 mtl
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1795 Kimbramåla 1795
Per Jonssons Änka, 3/16 mtl, son Jonas, dotter Ingeborg
Jonas Jaenssons änka, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Cajsa
Peter Andersson, hust, ¼ mtl, son Jaen?
Johan Gummesson, hust, 1/8 mtl, piga Maria, dess svärmor inhyses, utgammal
Magnus Erigislesson, hust, 1/8 mtl
Peter Gummesson, hust, 1/8 mtl, Son Gumme
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1796 Kimbramåla 1796
Petter Jonssons änka, 3/16 mtl, dr Per dotter Ingeborg
Jonas Jaenssons änka, 3/16 mtl, dr Anders, piga Agda
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, son Jaen, piga Caisa
Johan Gummesson, hust, 1/8 mtl, dess svärmor inhyses, bräcklig
Magnus Erngislesson, hust, 1/8 mtl
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1797 Kimbramåla 1797
Petter Jonssons änka, 3/16 mtl, dräng Per, dotter Ingeborg
Jonas Jonssons änka, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Agda
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Lena
Johan Gummesson, hust, 1/8 mtl
Magnus Erngisslesson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1798 Kimbramåla 1798
Per Jonssons änka, 3/16 mtl, dräng Per, dotter Ingaborg
Jonas Joanssons änka, 3/16 mtl, dr. Börge, piga Bryta?
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Petter, p. Maria
Johan Gummesson, hust, 1/8 mtl
Magnus Erngisslesson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1799 Kimbramåla 1799
Pehr Jonssons änka, 3/16 mtl, dr. Pehr, döttrar Ingeborg, Lena, 2 gossar
Jonas Jaenssons änka, 3/16 mtl, dr. Börge, piga Caisa
Peter Andersson, hust, ¼ mtl, son Jan, piga Lena, 2 gossar, 2 flickor
Johan Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Magnus Erngisslesson, hust, 1/8 mtl, son Peter, 1 gosse
Peter Gumesson, hust, 1/8 mtl, son Gume, 1 gosse
Båtsm. Lars Kinman, hust
mtl
1800 Kimbramåla 1800
Per Pettersson, hust, 3/16 mtl, piga Lena
Jonas Jaenssons änka, 3/16 mtl, dr. Nils, piga Stina
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, son Jan, piga Lena, 2 gossar, 2 flickor
Jaen Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Magnus Erngisslesson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, 1 gosse
Petter Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Gumme
Båtsm Lars Kinman, hust, 2 gossar
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka