Mantalslängder för Dampemåla, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Dampemåla 1623
Olof och Måns i Dampemåla
Carll och Per ibidem
mtl AS
Boskapsl.

1632 Dampemåla 1632
Nils i Dampemåla
Ibidem:
Per
jb
1636 Dampemåla 1636
Carll i Dompamålla
Per ibidem
mtl AS
1640 Dampemåla 1640
Jon Jönsson, Karin Månsdotter
Ryttare:
Per Månsson, hustru Gertrud Ingelsdotter samt Kirstin Jonsdotter
mtl AS
1642 Dampemåla 1642
Per Jonsson, hust Karin Månsdotter
Ryttare på skatte och Krono:
Per Månsson, hust Giertrud Ingelsdotter


1643 Dampemåla 1643
Per Jönsson, hust Karin
Carll, hust Botill
Krigsfolk: Per, hust Gärtru
mtl
1643 Dampemåla 1643
Carll i Dampemåla
Per Jönsson Ibidem
mtl s 247
1644 Dampemåla 1644
Per, hust Karin
Hustrun Kirstin
Jöns, hust Elin
mtl mtl sid 481:
Fattiga och eländiga folk:
Kirstin i Dampemåla
Nils i Dampemåla
1644 Dampemåla 1644
Carll
Per Jonsson ibidem
mtl s 415
1645 Dampemåla 1645
Per, hust Karin
Inhyses Kerstin, inhys Elin,
Gertrud, drängen Nils
mtl
1646 Dampemåla 1646
Håkon Nilsson, hust Märit
Ryttare Per Månsson
Ibidem:
Per Jönsson, hust Karin
Knekt Jöns Persson,
inhyses Kerstin,
pigan Ingeborg,
Inhyses Ingrid
Per Jönsson
 
1647 Dampemåla 1647
Håkon Nilsson
(..) Per Månsson, hust Märit
Ibidem:
Per Jönsson, hust Karin
h. Elin, pig. Ingebor
Inhyses Kirstin
Inhyses Gumme
mtl K. Jöns Persson i Dampemåla Bråtfälling (anm. epilepsi, typ)
(mtl sid 183)
1648 Dampemåla 1648
Håkon
Rustmästare? Per Månsson, hust Märit
Ibidem:
Per Jönsson hust Karin, hustrun Elin, pig. Ingeborg och Bengta
mtl
1649 Dampemåla 1649
Måns, hust Elin
Ibidem
Peder, hust Karin
I samma gård
Jöns
mtl
1650 Dampemåla 1650
Måns, hust Maria
I samma gård
Pedher, hust Karin, Elin
mtl
1651 Dampemåla 1651
Per Månsson, hust Märit
Ibidem
Per, hust Karin
I samma gård Elin
mtl
1652 Dampemåla 1652
Måns, hust Märit
Hustru Giertru
Ibidem:
Per, hust Karin
I samma gård Jöns, hust Elin
mtl
1653 Dampemåla 1653
Pigan Ingebor
Jöns, hust Elin
Ibidem:
Ryttare Per Månsson, hust Giertrud
Gabriel Nilsson
mtl
1654 Dampemåla 1654
Pigan Ingeborg i Dampemåla
Jöns i samma gård
Hustru Elyn
Ryttare Per Ibidem
Ryttare? Gabriel i samma gård
Hustru Elyn
mtl
1656 Dampemåla 1656
Jöns, hust Elin
Peder, hust Karin, dottern Karin
Knektänkan Ingred, fattig
Ibidem:
Ryttarhustrun utfattig
Gabriel, hust Elin
mtl
1657 Dampemåla 1657
Jöns, hust Elin
Per, hust Karin, dotter Ingebor
Soldatänkan Ingerdh, fattig
Ibidem:
Ryttarhust. Giertru, fattig
Gabriel, hust Elin
mtl
1658 Dampemåla 1658
Anders, hust Ingred, pig. Ingeborg
Jöns, hust Elin utfattiga, Pär, hust Karin
Ibidem:
Gabriel, hust Elin
mtl
1659 Dampemåla 1659
Anders, hust Ingre
Jöns, hust Elin, pig. Ingeborg
Ibidem:
Gabriel, hust Elin
Hustru Giertru tigger
mtl
1660 Dampemåla 1660
Per, Gertru
Ibidem:
Anders, hust Ingred
Jöns, hust Elin, p Ingebor
mtl
1661 Dampemåla 1661
Per, hust Kierstin, utfattig
Ibidem:
Anders, hust Ingrid
Jöns, hust Elin, utfattig
mtl
1662 Dampemåla 1662
Per hust Sissela, Swen hust Jiertrun
mtl
1662 Dampemåla 1662
Per hust Giertru
mtl
1663 Dampemåla 1663
Måns, hust Giertru
mtl
1663 Dampemåla 1663
Anders, Jöns
H Ingrid, sold
mtl
1664 Dampemåla 1664
Måns, hust Gertru
mtl
1664 Dampemåla 1664
Anders, Jöns, Ingred, Soldat Måns
mtl
1665 Dampemåla 1665
Måns, hust Elin
Hustrun Giertrud
mtl
1665 Dampemåla 1665
Anders, Ingred
Soldaten Måns, Ingebor
mtl
1666 Dampemåla 1666
Anders, Ingred, Måns comd, Ingebor
mtl
1667 Dampemåla 1667
Gudmund, hustrun, Anders död Ingebor
mtl I mtl för Källehult finns detta år en notering av Gudmunds finns i Dampemåla.
1667 Dampemåla 1667
Måns, Elin, Per ?Gertruds?
mtl
1668 Dampemåla 1668
Ryttaren Måns, Per och hust. Giertrud
Måns, hust. Elin i samma gård
mtl
1668 Dampemåla 1668
Gudmund, h Ingebor,
Inhyses Jöns, hust i samma gård, husfattiga
mtl
1670 Dampemåla 1670
R. Peer och hustru
mtl
1670 Dampemåla 1670
Gudmund och hust
Jöns, krympl, och hust i samma gård
mtl
1671 Dampemåla 1671
Per, hust
mtl
1671 Dampemåla 1671
Gudmund, hust
Jöns, krympl, hust, knekt Måns, hust
mtl
1675 Dampemåla 1675
Jon, hustru, Per blind, hustru
Comminister HL Daniel, kn Jon
mtl
1675 Dampemåla 1675
Gudmund, hust
Per, hust
Jöns, hust, ufattig
I samma gård:
Knekt Måns, hust
mtl
1676 Dampemåla 1676
Per, hustru
Per, änkling och blind
Knekt Håkon Comd
Ryttaren Jon
mtl
1676 Dampemåla 1676
Gudmund, hustru
Knekt Måns, hustru
mtl
1680 Dampemåla 1680
Ryttaren Jon
Per, hustru
mtl
1680 Dampemåla 1680
Gudmund, hust
Knekt Måns, hust
mtl
1681 Dampemåla 1681
Förl. Joen, hustru
Per, hustru, utfattiga
mtl AS
1681 Dampemåla 1681
Gudmund, hustru
mtl AS
1683 Dampemåla 1683
Gudmund, hust
Pigan Karin
mtl AS
1683 Dampemåla 1683
Rytt Jon, hust
Pär, hust utgl
mtl AS
1685 Dampemåla 1685
Gudmund, hust
mtl AS
1685 Dampemåla 1685
Ryttare Joen, hust
mtl AS
1686 Dampemåla 1686
Comp. Past. Hr Daniel, hust
P i s.gd
mtl AS
1686 Dampemåla 1686
Ryttaren Jon, hust
Per, hust
mtl AS
1687 Dampemåla 1687 Cavalleri 1 mtl
Rytt. Jon, hustru
Per, hustru
mtl
1687 Dampemåla 1687 Infanteri
Daniel? (1 milit)
Dräng och piga (2 p)
mtl
1688 Dampemåla 1688 Cavalleri 1 mtl
Ryttare Jon, hustru (1 p 1 milit)
Per, hust (2 p)
mtl s
1688 Dampemåla 1688 Infanteri ¾ mtl
Daniel, hustru (1 p 1 mil)
d. Nils, p. Ingierd (2 p)
mtl sid 631 svårtolkad text
1689 Dampemåla 1689 infanteri
Utan åbo
mtl
1689 Dampemåla 1689 kavalleri
Ryttare Jon, hustru, Per, hustru (3 p, 1 militär)
(sockenskräddare dräng Per
Dräng Sven ?Trulsson?
Sockenskomakare dräng Sven
Dräng Nils
Pastor M. Per, hust
2 drängar, 2 pigor
mtl sid 775 Extrafolket hör nog inte hit, skrev in dem av bara farten.
1690 Dampemåla 1690 ¾ mtl
Johannes Rodde, hustru
mtl
1691 Dampemåla 1691
Johan, hustru (1 hust 1 milit)
Börje, änkl (1 p)
mtl
1692 Dampemåla 1692
Knekt Johan Rådde, hustru (1 hustru, 1 milit)
mtl
1692 Dampemåla 1692
Norregård:
Jöns Rodde
Suos ipse examinet
Ibidem Södregård:
Ryttaren Jon, hustru
Peder, hustru
Katekismi-längd av Sölve Olsson från AS
1693 Dampemåla 1693
Ryttare Jon, hustru (1 p, 1 militär)
Gudm. Hustru (2 p)
Sockenskräddaren dr. Trulls (1 p)
Sockenskomakaren dr. Swenn (1 p)
Pär, hustru: ifrån Ängahult till Tokelsmåla
Pastor M. Pär, hustru (2 p)
?Drängar och pigor 3?
mtl sid 988 Oklart om extrafolket hör till Dampemåla, troligen bara uppräknade efter Dampemåla som är sist i mtl.
1694 Dampemåla 1694 Norregård Compagn.
Jonas Rodde, hustrun (2 p)
Oluf, hust, Per, hust (4 p)
mtl sid 1214 ev står det Jonas Rodde, husaren?
1694 Dampemåla 1694 Södregård 1 mtl
Rytt. Jon, hustru (1 p)
Gudmund, hustru, dr. Gudmund (2 p, 1 dräng)
mtl sid 1214
1695 Dampemåla 1695 Norregård Compagn.
… …? Johan, hustru (2 p)
Oluf, hustru, Pär, hustru (4 p)
mtl sid 741
1695 Dampemåla 1695 Södregård Ryttare
Jöns?, hustru (1 p) (räknas Jöns som ryttare och 1 p == hustrun??)
Gudmund, hustru, Gudmund, hustru (4 p)
mtl sid 741 hittar en notering på sid 739 för Mattamåla som lyder enligt följande:
Mattamåla ¾ mtl Gumme J, hustru (2 p)
Oluf, hustru, Nils, hustru (4 p
Hans och hustru (möjl. Just.) från Vissefjärda till Dampemåla och Baggeboda (2 p i kolumnen längst till höger)
1697 Dampemåla 1697 a
Joon, Carl (osäker)
jb
1697 Dampemåla 1697 b
Oluf, Hemming
jb
1699 Dampemåla 1699 a (cavall)
Jonn, Jon
jb
1699 Dampemåla 1699 b
Jonn, Jon
jb
1701 Dampemåla 1701 Norregård ¾ mtl
Hemming, hustru
Mattis, hustru
mtl
1701 Dampemåla 1701 Södregård 1 mtl
Jon, hustru, dr. Måns
?Anders hustru?, knekten Jöns ogift (tot. 2 pers)
Knekttorpet brukas under gården
mtl s 2121
1702 Dampemåla 1702 Norregård ¾ mtl
Hemming, hustru
Mattis, hust
dr. Hemming
mtl
1702 Dampemåla 1702 Södregård 1 mtl
Dr Måns (ensam), brukar
1 dräng Jon
?Assar?, hust
Jon, hustru (utgammal, uppbudit gården)
Knekttorpet brukas under gården
mtl
1703 Dampemåla 1703 Norregård ¾ mtl Hemming, hustru (2 p) Mattis, hustru (2 p) mtl
1703 Dampemåla 1703 Södregård
Assar, hustru
dr. Måns (bonde), 1 p)
Jon, hust, utgamla, har uppdragit bruket, 1 utgl
Torpet brukas under gården
mtl
1704 Dampemåla 1704 Norregård ¾ mtl
Swen, hustru (2 p)
Håkan, hust (2 p)
mtl
1704 Dampemåla 1704 Södregård 1 mtl
Dr Måns (1 bonde)
Ryttare Jon, hust
Ryttaretorpet brukas under gården
mtl
1705 Dampemåla 1705 Norregård ¾ mtl
Pär, hustru (1 hust) Compagnie ?präst? Commenderad
Håkan, hustru (2 p)
Swen, hustru, utfattiga
mtl
1705 Dampemåla 1705 Södregård 1/2 mtl
Måns, hustru (2 p)
Jon, hustru, utgamla, uppbudit bruket
Ryttaretorp brukas under gården
mtl
1706 Dampemåla 1706 Norregård ¾ mtl
Per, hustru (1 hust) Per Comd.
dräng Måns
Måns(…?) Gumme? Hust (2 m 1 kvinna)
Sven, hustru, tiggare
mtl sid 1155 svårläst
1706 Dampemåla 1706 Södregård 1 mtl
Måns, hustru, Jon (2 m 1 kvinna)
Jon, hustru (uppbudit bruket)
Ryttaretorp brukas under gården?
Mtl  sid 1155 svårläst
1707 Dampemåla 1707 Norregård ¾ mtl
Pär, hustru (1 hustru) Mannen commenderad
Drängar Måns och Nils
Måns, änkling, utan bruk
mtl
1707 Dampemåla 1707 Södregård 1 mtl
Måns, hustru (2 p)
Jon, hustru övergivit bruket
Ryttaretorp brukas under gården
mtl
1708 Dampemåla 1708 Norregård
Per och Måns
jb
1708 Dampemåla 1708 Södregård
Måns
jb b
1710 Dampemåla 1710 Norregård
Pehrs hustru
jb
1710 Dampemåla 1710 Södregård
Måns, Pehr
jb
1712 Dampemåla 1712 Norregård
Per
jb
1712 Dampemåla 1712 Södregård
Måns
jb
1714 Dampemåla 1714 Norregård
Jöns
jb
1714 Dampemåla 1714 Södregård
Måns, Håkan och Casper
jb
1716 Dampemåla 1716 Norregård
Måns
jb
1716 Dampemåla 1716 Södregård
Måns och Håkan
jb
1717 Dampemåla 1717 Norregård ¾ mtl
Måns, hustru (1 p) utfattiga
Håkan, hustru (1 p) utfattiga
mtl
1717 Dampemåla 1717 Södregård 1 mtl
Måns, hustru (2 p)
Casper, hustru (2 p)
Soldat: Håkan, hustru
mtl
1718 Dampemåla 1718 Norregård
Måns, hustru (1 p) fattiga
Fältväbel Anders Lundberg, hustru, utfattiga
mtl
1718 Dampemåla 1718 Södregård
Måns, hustru (2 p)
Sven, hustru (2 p)
Soldat Håkan, hustru: hustru dubbelt skriven 1717, för och i Möcklehult därför skonas 1718
mtl  
1719 Dampemåla 1719 Norregård
Pehr, hustru
Pehr Persson, hustru
Bevillnings-längd
1719 Dampemåla 1719 Södregård
Måns, hustru
Swen, hustru
Sold: Håkan, hustru
bevillningslängd
1720 Dampemåla 1720 Norregård
Pär och Pär
jb
1720 Dampemåla 1720 Södregård
Måns, Swän och Håkan
jb
1721 Dampemåla 1721 Norregård
Pär?
jb
1721 Dampemåla 1721 Södregård
Måns, Svän, Håkan
jb
1723 Dampemåla 1723 Norregård
Pär, Nills
jb
Rgd

1723 Dampemåla 1723 Södregård
Jb: Måns, Swen, Håkan
Rg: Måns, Swän, pig. Karin
jb
Rgd

1724 Dampemåla 1724 Norregård
Per
Nils
Rgd
1724 Dampemåla 1724 Södregård
Måns.
Soldat Håkan
Rgd
1725 Dampemåla 1725 Norregård
Jb: Per, Nils
Rg: Pär
Nils
jb
Rgd

1725 Dampemåla 1725 Södregård
Jb: Måns, Håkan
Rg: Måns
Soldat Håkans hustru
jb
Rgd

1726 Dampemåla 1726 Norregård
Jb: Nils och Per
Rg: Nills
Pär?
jb
Rgd

1726 Dampemåla 1726 Södregård
Jb: Måns och Håkan
Rg: Måns
Soldat Håkons hustru
jb
Rgd

1727 Dampemåla 1727 Norregård
Nils
Pär
rgd
1727 Dampemåla 1727 Södregård
Måns
Håkon Damp, hustru (anm: obs)
rgd
1728 Dampemåla 1728 Norregård
Jb: Nils och Pär
Rg: Nils, Pehr
jb
Rgd

1728 Dampemåla 1728 Södregård
Jb: Håkan och Måns
Rg: Håkan och Måns
jb
Rgd

1729 Dampemåla 1729 Norregård
JB: Nils
Rg: Nils
jb
Rgd

1729 Dampemåla 1729 Södregård
Jb: Hust. Apolonia, Börje, Måns
Rg: enk Appolonia not: obs
dr. Börje, Måns
jb
Rgd
med Apolonia måste avses Abeluna, Håkans hustru/änka
1730 Dampemåla 1730 Norregård
Nills
Nills
rgd
1730 Dampemåla 1730 Södregård
Enk. Appolonia
Soldat ?Gieddas? Hustru
Måns
rgd
1731 Dampemåla 1731 Norregård
Nills
dr. Nills
rgd
1731 Dampemåla 1731 Södregård
Hust. Appellonia
Sold. Håkons hustru
Måns
rgd
1732 Dampemåla 1732 Norregård
Nils
d. Nils
rgd
1732 Dampemåla 1732 Södregård
Enk. Appollonia
Sold. Håkans hustru
Måns
rgd
1733 Dampemåla 1733 Norregård
Nils son Måns
dr. Nils
rgd ev hör dr. Nils till Broakulla, som står direkt efter.
1733 Dampemåla 1733 Södregård
Änk. Apollonia
d. Pär, p. Britta
Soldat Håkons hustru
Måns son Carl
rgd
1734 Dampemåla 1734 Norregård
Nils, son Måns
d. Nils.
rgd
1734 Dampemåla 1734 Södregård
Änkan Abbelina och Pär
Knekt Håkons hustru
Måns, son Carl
rgd
1735 Dampemåla 1735 Norregård
Nils, Måns p. Britta
dr. Nils p. Elin
rgd
1735 Dampemåla 1735 Södregård
Enk. Ablina
Per (Peter?), Nils (Anders?), Joan
Ryttartorpet får (..)
rgd sid 169 raderna står ovanpå varandra, svårt läsa
1736 Dampemåla 1736 Norregård
Jb: Nils, dr. Nils
Rg: Nils, Måns, Nils
jb
Rgd

1736 Dampemåla 1736 Södregård
Jb: Änkan Abelina, Pär, Måns
Rg: Änkan Abelina
Pär, Måns, Jonas, Johan
jb
Rgd

1737 Dampemåla 1737 Norregård
Nils, Måns
Swen, p. Elin
rgd
1737 Dampemåla 1737 Södregård
Änkan Abbeluna, p Gretha
Pär, Måns, Johan, Carl
rgd
1738 Dampemåla 1738 Norregård
Nils, son Måns
dr. Måns, pig. Elin
rgd
1738 Dampemåla 1738 Södregård
Änkan Abelina
dr. Jonas, d. Greta
Måns
Swän, Jonas, Johan
Dotter Brihta
rgd
1739 Dampemåla 1739 Norregård
Nils, son Måns
Nils, piga Elin
rgd
1739 Dampemåla 1739 Södregård
Änkan Abeluna
d. Greta, s. Jonas
Måns, son Carl
Son Johan, d Britha
rgd
1740 Dampemåla 1740 Norregård
Nils
Son Anders
Nils, d. Måns
rgd
1740 Dampemåla 1740 Södregård
Änkan Abbeluna
Son Jonas, piga Lena
d. Swen, p. Gertrud?
Måns
Söner Johan, Carl, dotter Brita
rgd sid 223 angående raden d. Swen p. Gertrud tycker jag det står ett h som i hustru efter Gertrud. Är hon Swens fru?
Betyder d istället dotter? I så fall kan jag inte tyda namnet, för det ser ut som Swen. Kunde möjligen vara Sara?
1742 Dampemåla 1742 Norregård
Karin, Nils
jb
1742 Dampemåla 1742 Södregård
Carl, Måns, Petter
jb
1744 Dampemåla 1744 Norregård
Måns Nilsson, hust
Nils Persson, hust
mtl
1744 Dampemåla 1744 Södregård
Änkan Abbeluna
Son Christoper, 1 son
Sven? Nilsson, hustru
Pätter?? Månsson, hutsru
dr. Johan (1 dr)
Måns Jonsson (1 p)
Ryttaretorpet: Nils Brändman, hustru (1 hust)
mtl
1745 Dampemåla 1745 Norregård
Måns Nilsson, hust
Pig. Sara
Nils Pärsson, hust
mtl
1745 Dampemåla 1745 Södregård
Änkan Abbelena (1 hust)
Son: Christopher (1 son)
Carl Nilsson, hust (2 p)
Petter Månsson, hust (2 p)
dr. Johan (1 dr)
Måns Jonsson (1 p)
Ryttartorp: Nils Biörkman, hust (1 hust), förl. Ryttare, fattig
mtl
1746 Dampemåla 1746 Norregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Pigan Giertrud
Nils Pärsson, hustru (2 p)
Pigan Kirstin
mtl
1746 Dampemåla 1746 Södregård
Änkan Abbeluna
Son: Christopher
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Pigan Karin
Änkan Brita
Drängar Johan, Carl
Måns Jonsson, ensamstående (1 p)
mtl
1747 Dampemåla 1747 Norregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Nils Persson, hustru (2 p)
mtl
1747 Dampemåla 1747 Södregård
Änkan Abbelena
Jonas ?Håkansson?, hustru (2 p), hälftenbrukare
Dräng Christopher
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Elin (1 piga)
Änkan Britta
Dräng Johan
Måns Jonsson (1 p) inhyses (står dock listad som bonde)
Ryttaretorpet: Sven Adolphsson, hustru notering: stadd till ryttare
mtl
1748 Dampemåla 1748 Norregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Nils Persson, hustru (2 p)
Pigan Kierstin
mtl
1748 Dampemåla 1748 Södregård
Änkan Abeluna
Sonen Christopher
Jonas Håkansson, hustru (2 p)
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Flickan Marje, liten, skonas i år
Sven Persson, hustru (2 p)
Pigan Elin
Måns Jonsson inhyses
Ryttartorpet: dr. Lars Persson (1 p) not: stadd till rytare
mtl
1749 Dampemåla 1749 Norregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Nils Persson, hustru (2 p)
Pigan Britta
mtl
1749 Dampemåla 1749 Södregård
Änkan Apolonia
Christopher Håkansson, hustru ( 2 p)
”Apolonia” och Christopher är mor och son, rök ihopa
Pigan Maja, 15 år
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Sven Persson, hustru (1 p)
Pigan Sissa
Måns Jonsson, hustru inhyses (OBS! Måns omgift??)
Ryttartorplet: Lars Biörckman 1 p, ryttare
Lösqwinfolk: Luna (1 p)
mtl sid 189 Apolonia ska vara Abeluna, se tidigare årtal. Rök ihopa avser rimligtvis skorsten – en gemensam matlagningsplats.
Måns Jonsson står som omgift!!
1750 Dampemåla 1750 Norregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Pigan Annika
Jonas Håkansson, hustru (2 p)
Pigan Kierstin
mtl
1750 Dampemåla 1750 Södregård
Änkan Abelena Tillman
Christopher Håkansson, hustru (2 p)
Änkan och Christopher är mor och son, brukar ½
Pigan Britta
Pigan Maija, 16 år
Carl Nilsson, hustru (2 p)
Piga Elin
Swen Persson, hust (2 p)
Pig. Sissa
Måns Jonsson, hustru
Ryttartorpet: Lars Biörckman, hustru (1 hustru) Ryttare
Hustru Karin inhyses, fattig.
mtl sid 311 Måns kvarstår som gift. Denna gång står inget om inhyses.
1751 Dampemåla 1751 Norregård
Måns Nilsson, hust (2 p)
Pig. Botill (1 piga)
Jonas Håkansson, hust (2 p)
Pig. Maja (1 piga)
mtl
1751 Dampemåla 1751 Södregård
Änkan Abeluna Tillman (1 p)
Christopher Håkansson, hust (2 p)
Moder och son brukar tillsammans.
Carl Nilsson, hust (2 p)
Swen Persson, hust (2 p)
Pig. Annika (1 piga)
Måns Jonsson, hustru (2 p)
Ryttaretorpet: Ryttare Lars Biörkman, hust (1 hust)
mtl
1752 Dampemåla 1752 Norregård
Måns Nilsson, hust (2 p)
Pig. Botill (1 piga)
Jonas Håkansson, hust (2 p)
mtl
1752 Dampemåla 1752 Södregård
Christoffer Håkansson, hust (2 p) (not: brukaren)
Carl Nilsson, hust (2 p)
Swen Persson, hust (2 p)
p. Annicka (1 pig)
Måns Jonsson, hust (1 hust) om Måns: 79 år utgammal och sjuk.
Ryttartorpet: Ryttaren Lars Biörkman, hust (1 hust)
mtl
1754 Dampemåla 1754 Norregård
3/8 mtl Wolmar Hallenberg, hustru (2 p)
dr. Jonas, 19 år
Pig. Marija, underårig
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru (2 p)
Pig. Lisken (1 piga
mtl
1754 Dampemåla 1754 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru (2 p)
?hjon? Per, 15 år
1/3 mtl Carl Nilsson, hustru (2 p)
Piga Marija (1 piga
1/3 mtl Sven Persson (Knutsson?), hustru (2 p)
Ryttartorp Ryttare Lars Björkman (1 hustru)
Torpet Påfwel Westerblad, ?ofärdig?, hustru (1 hustru)
mtl
1755 Dampemåla 1755 Norregård
3/8 mtl Wollmar Hallenberg, hustru
dr. Per 20 år res.karl
Sven (dräng?)
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
mtl
1755 Dampemåla 1755 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Gossen Per 16 år (dräng?)
1/3 mtl Carl Nilsson, hustru
1/3 mtl Swen Persson, hustru
Ryttartorpet: Lars Biörkman, hustru (1 hustru)
Torpet: Påfvel Westerblad, utfattig.
mtl
1756 Dampemåla 1756 Norregård
3/8 mtl Wollmar Hallenberg, hustru
Pigan Annika
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
mtl
1756 Dampemåla 1756 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
1/3 mtl Carl Nilsson, hustru
Pigan Lisbet (1 piga)
1/3 mtl Sven Pärsson, hustru
Rytt: Lars Biörkman (1 hustru)
mtl
1757 Dampemåla 1757 Norregård
3/8 mtl
Jonas Månsson, hustru
Son Johan
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
Mtl
1757 Dampemåla 1757 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
1/3 mtl Christopher Håkansson, hustru
dr. Johan
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Ryttartorpet: Lars Biörckman, hustru (1 hustru)
mtl
1758 Dampemåla 1758 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
mtl
1758 Dampemåla 1758 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
1/3 mtl Christopher Håkansson, hustru
dr. Jonas
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Dotter Elin
Ryttartorpet: Lars Biörckman, hustru (1 hustru)
mtl
1759 Dampemåla 1759 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
Son Per
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
mtl
1759 Dampemåla 1759 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Son Swen
1/3 mtl Christopher Håkansson, hustru
Piga Britta
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Dotter Elin
Ryttartorpet Lars Biörckman, hustru (1 hustru)
mtl
1760 Dampemåla 1760 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
Son Per
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
mtl
1760 Dampemåla 1760 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Söner Håkan, Sven
1/3 mtl Christopher Håkansson, hustru
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Dotter Elin
Ryttaretorpet Lars Biörkman, hustru (1 hustru)
mtl
1761 Dampemåla 1761 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
Son Per
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
Dotter Giertrud
mtl
1761 Dampemåla 1761 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Söner Håkan, Sven
1/3 mtl Christopher Håkansson, hustru
Gosse Norregård? Måns (1 dräng)
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Dotter Elin
Ryttaretorpet Lars Biörckman, hustru (1 hust)
mtl
1762 Dampemåla 1762 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
Söner Per och Nils
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
Dotter Giertrud?
mtl
1762 Dampemåla 1762 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Söner Håkan och Sven
1/3 mtl Christoffer Håkansson, hustru
Gosse ?Sven? (Carl??) och piga Cajsa
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Dotter Elin
Ryttare soldat Lars Biörkman, hustru (1 hust)
mtl
1763 Dampemåla 1763 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
Söner Per och Nils
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
Döttrar Gjertrud och Maja
mtl
1763 Dampemåla 1763 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Son Sven
1/3 mtl Christoffer Håkansson, hustru
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Son Sven, dotter ?Kajsa?
Ryttare Nils Jonsson, hustru, brukar torpet
mtl
1764 Dampemåla 1764 Norregård
3/8 mtl Jonas Månsson, hustru
Son Nils
3/8 mtl Måns Nilsson, hustru
Dotter Giertrud
mtl
1764 Dampemåla 1764 Södregård
1/3 mtl Jonas Håkansson, hustru
Son Håkan
1/3 mtl Christopher Håkansson, hust
dr. Sven, krympling
1/3 mtl Sven Persson, hustru
Son Jonas
Döttrar Caisa och Elin
Ryttaretorpet brukas av gården.
mtl
1765 Dampemåla 1765 Norregård
3/8 mtl Jonas, hustru
Son Nils och Per
Son Håkan ”armbrukan”
3/8 Måns
Dottern piga Gertrud
mtl
1765 Dampemåla 1765 Södregård
1/3 mtl Jonas, hustru
Son ?Jonas?
1/3 mtl Christopher, hustru
dr. Nils
1/3 mtl Sven
Gosse son Per
Ryttaretorpet brukas av gården.
mtl
1767 Dampemåla 1767 Norregård
3/8 mtl Jonas, hustru (2 p)
Söner Nils, Håkan (2 p)
Söner Måns, Anders, Per, dotter Kirstin (4 barn)
3/8 mtl Måns, hustru (2 p)
Döttrar Giertrud, Britta (2 p)
Döttrar Stina, Caisa, söner Sven, Nils (4 barn)
mtl
1767 Dampemåla 1767 Södregård
1/3 mtl Jonas, hustru (2 p)
Son Håkan (1 pers), son Nils, Per, dotter Ingier (3 barn)
Dotter Ingierd (1 p)
1/3 mtl Christopher, hustru (2 p)
Dotter Lena, son Håkan (2 barn)
Dräng Per
1/3 mtl Sven, hustru
Son Per, dotter Maja (2 pers)
Söner Petter, Carl, Jonas, döttrar Karin, Majia (5 barn)
Ryttartorpet brukas under gården
Backstugan: Måns ?husaren?, hustru, utfattiga
Dotter Majia

mtl sid 384 Anm: På raden över, som berör Trollagärde, står att Sven i Dampemåla brukar 1/12
1768 Dampemåla 1768 Norregård
¾ mtl Måns Nilsson, hustru (2 p)
Döttrar Stina, Giertrud (2 p)
mtl
1768 Dampemåla 1768 Södregård
1/3 mtl Jonas, hustru (2 p)
Son Jonas, dot. Ingierd (2 p)
1/3 mtl Christopher, hustru (2 p)
dr. (son?) Petter
1/3 mtl Sven, hustru (2 p)
Son Per, dotter Caisa (2 p), son Petter 15 år
Ryttartorpet brukas under gården.
mtl
1769 Dampemåla 1769 Norregård
¾ mtl Måns, hustru
Döttrar Giertrud, Brita

Under Giertruds och Britas namn står det Jungfrun Blomberg, utan några övriga noteringar. Det är svårt att tolka om hon tillhör Dampemåla Norregård eller Broakulla, som står precis under Dampemåla.
1769 Dampemåla 1769 Södregård
1/3 mtl Jonas, änkling
Son Christoffer, dotter Ingjerd
1/3 mtl Christoffer, hustru
dr. Nils, Johan
Dotter ??Gumma?? alt. Kajsa??
1/3 mtl Sven, hustru
Dotter Karin?
Son Per, 16 år
Ryttartorp Per (notering om att är stadd till ryttare
mtl Den kvinna som dör vid denna tid i S Dampemåla heter Maria Nilsdotter och är 60 år. Hon dör av häftig feber 1768-11-09 (begravningdatum)
1770 Dampemåla 1770 Norregård
¾ mtl Måns, hust ½ brukare
Döttrar Giertrud, Stina
mtl
1770 Dampemåla 1770 Södregård
1/6 mtl Jonas, änkling
Dotter Inggierd
1/6 mtl Håkan, hustru
1/3 mtl Christopher, hustru
Dotter ?Karin?, dr. Nils (2 p)
1/3 mtl Sven, hust
Son Per 17 år
Ryttartorpet brukas under gården
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka