Mantalslängder för Lekaremåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Lekaremåla 1631
Oloff
jb
1632 Lekaremåla 1632
Oloff
jb
1634 Lekaremåla 1634
Oloff
jb
1635 Lekaremåla 1635
Oloff
jb
1637 Lekaremåla 1637
Håkan
jb
1638 Lekaremåla 1638
Håkan
jb
1640 Lekaremåla 1640
Håkan
jb
1641 Lekaremåla 1641
Håkan
jb
1642 Lekaremåla 1642
Håkan
mtl s247
1642 Lekaremåla 1642
Håkan
hustru Bryta
mtl
1643 Lekaremåla 1643
Håkan
mtl s 235
1643 Lekaremåla 1643
Håkan
hustru Brita
piga Sigrit
Inhysesfolk Håkon, Elin
mtl
1644 Lekaremåla 1644
Håkan
hustru Brita
mtl
1644 Lekaremåla 1644
Håkan
mtl s 389
1645 Lekaremåla 1645
Håkan
jb
1645 Lekaremåla 1645
Håkan
hustru Britta (Bängta?)
mtl
1646 Lekaremåla 1646
Håkan
Hustru Brihta
mtl
1647 Lekaremåla 1647
Håkon
hustru Brigta (Bengta?)
mtl
1648 Lekaremåla 1648
Håkan
Hustru Bängta
mtl
1650 Lekaremåla 1650
Håkan
jb
1650 Lekaremåla 1650
Håkan
hustru Bryta
mtl
1650 Lekaremåla 1650
Håkann
hustru Brita
mtl s 247
1651 Lekaremåla 1651
Håkan
mtl
1652 Lekaremåla 1652
Håkan
mtl
1653 Lekaremåla 1653
Håkan
jb
1653 Lekaremåla 1653
Håkan
mtl
1654 Lekaremåla 1654
Håkan
mtl
1655 Lekaremåla 1655
Håkan
mtl
1656 Lekaremåla 1656
Håkan
Son (alt dräng) Isack
Hustru Ingerd i samma gård: utgavs mat och med tiggeri sig närer.
mtl
1657 Lekaremåla 1657
1 Håkan, Piga Swanborg
mtl
1659 Lekaremåla 1659
Håkan och hustrun
mtl
1660 Lekaremåla 1660
Håkan
jb
1660 Lekaremåla 1660
Håkan och hustrun
mtl
1661 Lekaremåla 1661
Håkan, hustrun
mtl
1663 Lekaremåla 1663
Håkan, hustru Karin
mtl
1664 Lekaremåla 1664
Håkan, hustru ?Karin?
mtl
1665 Lekaremåla 1665
Håkan, hustru Karin
mtl
1666 Lekaremåla 1666
Håkan, Karin
mtl
1667 Lekaremåla 1667
Håkan, Karin, Swen, hustru död (3 p)
mtl
1668 Lekaremåla 1668
1 Håkan och hustru Karin (2 p)
Sven i samma gård bortgången att tigga
mtl
1669 Lekaremåla 1669
1/2 Håkan och Hustru. (2 p)
mtl
1669 Lekaremåla 1669
Håkan
jb
1670 Lekaremåla 1670
1/2 Håkan och hustru (2 p)
mtl
1670 Lekaremåla 1670
Håkan
jb
1671 Lekaremåla 1671
1/2 Håkan och hustru (3 p)
mtl
1673 Lekaremåla 1673
And.? (möjl. Hindric?)
jb
1675 Lekaremåla 1675
1/2 Tygge, hustru (2 p)
mtl
1675 Lekaremåla 1675
Håkan
jb
1676 Lekaremåla 1676
1/2 Ögge, hustru (2 p)
mtl
1678 Lekaremåla 1678
Håkan
jb
1680 Lekaremåla 1680
1/2 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1681 Lekaremåla 1681
1/2 mtl Carl och hustru (2 p)
mtl
1685 Lekaremåla 1685
1/2 mtl Carl, hustru (2 p)
knekt Pär (1 m)
mtl
1686 Lekaremåla 1686
1/2 mtl Gudm., hustru (2 p)
Carl, hustru, utgamla (1 p)
Knekt Per (1 mil)
mtl
1687 Lekaremåla 1687
1/2 mtl Gudmund, hustru, Carl, hustru (4 p)
Knekt Swän, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1688 Lekaremåla 1688
1/2 mtl Gudmund, hustru, Carl, hustru (4 p)
dräng Johan (1 p)
Inhyses piga Karin, utfl. (1 utgl)
Knekt Jonn, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1689 Lekaremåla 1689
1/2 mtl Gudmund, hustru, Carl, hustru (4 p)
dräng Johan (1 p)
Knekt Jon, hustrun, (1 p 1 mil)
mtl
1690 Lekaremåla 1690
Gudmund, hustru, Carl, hustru (4 p)
dräng Nils (1 p)
knekt Jon, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1691 Lekaremåla 1691
1/2 mtl Gudmund, hustru, Carl, hustru (4 p)
knekt Jon, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1692 Lekaremåla 1692
1/2 mtl Gudmund, hustru, Carl, hustru (4 p)
knekt Jon, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1693 Lekaremåla 1693
1/2 mtl Gudmund, hustru, Carl, hustru dödssjuk (3 p 1 utgl)
Knekt Jon, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1694 Lekaremåla 1694
Gudmund, hustru (2 p)
Piga Ingrid (1 piga)
Carl, hustrun (2 p)
Corporal Jon, hustru (1 p)
mtl
1695 Lekaremåla 1695
1/2 mtl Gudmund, hustru (2 p)
Pigan Ingrid (1 piga)
Carl, hustrun (2 p)
knekt Jonas (1 p)
mtl
1697 Lekaremåla 1697
Gumme och Carl
jb
1699 Lekaremåla 1699
Gumme, Carl
jb
1701 Lekaremåla 1701
1/2 mtl Gumme, hustru, Carl, hustru (4 p)
p. Lisbeth (1 piga)
Knekt Corp. Pär, hustru (1 p)
Swen hustru (1 p) hustrun ganska eländig.
mtl
1702 Lekaremåla 1702
1/2 mtl Gumme, hustru (2 p)
Carl, hustru, pigan Karin (2 p, 1 piga)
Knekt Pär, hustru (1 p)
Swen, änkl. (1 inhyses)
mtl
1703 Lekaremåla 1703
Gudmund, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
d. Per p. Kirstin (1 dräng, 1 piga)
förl. Knekten Swän (1 inhyses)
Corpral Per, hustru (1 p)
mtl
1704 Lekaremåla 1704
1/2 mtl Gudmund, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
Pigan Karin (1 piga
Förl. Soldat Swen, hustru (anm. Förlamat (….))
Corpral Pär, hustru (1 p)
mtl
1705 Lekaremåla 1705
1/2 mtl Carl, änkling (1 p)
Pig. Elisabet (1 piga)
Gumme, hustru (2 p)
Swen, hustru allmosehjon.
Corporal Pär, hustru (1 p)
mtl
1706 Lekaremåla 1706
1/2 mtl Gudmund, hustru (2 p)
Carl, änkling (1 p)
p. Kerstin (1 piga)
Corpral Per, hustru (1 p)
mtl
1707 Lekaremåla 1707
1/2 mtl Gumme, hustru (2 p)
Corporal Nils, hustru (1 p)
mtl
1708 Lekaremåla 1708
Gumme
jb
1710 Lekaremåla 1710
Gumme
jb
1712 Lekaremåla 1712
Botill
jb
1714 Lekaremåla 1714
Pär
jb
1716 Lekaremåla 1716
Pär
jb
1717 Lekaremåla 1717
1/2 mtl Per, hustru (2 p)
dr. Per, piga Elin (1 dräng, 1 piga)
Förlam. Båtsman Jon, hustru (1 inhys)
pig. Ingred (1 dotter)


1717 Lekaremåla 1717
Per
jb
1718 Lekaremåla 1718
Pär, hustru (2 p)
Pig. Maria (1 piga)
Pig. Ingerd (1 dotter)
Corporal Biörn, hustru (1 p)
mtl
1719 Lekaremåla 1719
Per, hust
Corporal Biörns, hust
rgd
1720 Lekaremåla 1720
Pär
jb
1721 Lekaremåla 1721
Pehr
jb
1723 Lekaremåla 1723
Änkan Botill
jb
1723 Lekaremåla 1723
Änkan hustru Botill
rgd
1724 Lekaremåla 1724
Änkan hustru Botill
Dräng Carl
Soldattorpet: Mattis Borg, hustru
rgd
1725 Lekaremåla 1725
Änkan hust Botill
rgd
1725 Lekaremåla 1725 Krono
Carl
jb
1726 Lekaremåla 1726
Pär
Soldattorp Corp. Pärs hust
rgd
1726 Lekaremåla 1726 Krono
Per
jb
1727 Lekaremåla 1727
Pär
rgd
1728 Lekaremåla 1728
Per
rgd
1728 Lekaremåla 1728 Krono
Per
jb
1729 Lekaremåla 1729
Jon
Dess hust Kirstin
Per
rgd
1729 Lekaremåla 1729 Krono
Brukas under ?Emaboda?
jb
1730 Lekaremåla 1730
dr. Pär
Pig. Augda (kan möjligen stå änkan?)
rgd
1731 Lekaremåla 1731
Pähr
dr. Pähr
rgd
1732 Lekaremåla 1732
Per
rgd
1733 Lekaremåla 1733
Per, d. Johan
rgd
1734 Lekaremåla 1734
Pähr
rgd
1735 Lekaremåla 1735
Per
rgd
1736 Lekaremåla 1736
Pär
Pig. Karin
rgd
1737 Lekaremåla 1737
Pär
Gumme
rgd
1738 Lekaremåla 1738
Per, son Gumme
rgd
1739 Lekaremåla 1739
Per
rgd
1740 Lekaremåla 1740
Pär, son Johan
rgd
1742 Lekaremåla 1742
Per
jb
1744 Lekaremåla 1744
Gumme Persson, hust
dr. Johan Persson (bonde)
Soldat Sven Modig, ogift
mtl
1745 Lekaremåla 1745
Gumme Pärsson, hust
dr. Johan Pärsson (bonde)
mtl
1746 Lekaremåla 1746
Gumme Pärsson, hustru (2 p)
dr. Johan Pärsson (1 p)
mtl'
1747 Lekaremåla 1747
Gume Persson, hustru (2 p)
Johan Persson, hustru (2 p)
Corporal Hind.? ?Hedman?, hustru (1 hust)
mtl
1748 Lekaremåla 1748
Gumme Persson, hustru (2 p)
Johan Persson, hustru (2 p)
Corporal Hindrich Hedman, hustru (1 hust)
mtl
1749 Lekaremåla 1749
Gumme Persson, hustru (2 p)
dr. Petter (1 dräng) 17 år
Johan Persson, hustru (2 p)
dr. Jon (1 dräng) 16 år
Soldat Sven Modig, ogift
mtl
1750 Lekaremåla 1750
Gumme Persson, hustru (2 p)
dr. Petter (1 dräng)
pig. Märta (1 piga)
Johan Persson, hustru (2 p)
gosse Per anm. Skonas i år (-)
Soldat Sven Modig, ogift
mtl
1751 Lekaremåla 1751
Gumme Persson, hustru (2 p)
pig. Britta (1 piga) 15 år
Johan Persson, hustru (2 p)
pig. Kirstin (1 piga) 15 år
Soldat Sven Modig, ogift
mtl
1752 Lekaremåla 1752
Gumme Persson, hustru (2 p)
pig. Britta (1 piga) 16 år
Johan Persson, hustru (2 p)
p. Kjerstin (1 piga) 16 år
Soldat Sven Modig?, hustru (1 hust)
mtl
1754 Lekaremåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dr. Staffan 15 år (1 dr)
pig. ?Lena? (1 piga)
1/4 mtl Johan Persson, hust
pig. Kristin (1 piga)
Soldat Swen Modig, ogift
mtl
1755 Lekaremåla 1755 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hustru (2 p)
Gossen? Mattis (1 dräng) 21 år
pig, Kiärstin (1 piga)
1/4 mtl Johan Persson, hustru (2 p)
pig, Kirstin (1 piga)
Soldat Sven Modig, änkling
mtl
1756 Lekaremåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hustru (2 p)
dr. Nils, 14 år (1 dr)
p. Kirstin (1 piga)
1/4 mtl Johan Persson, hustru (2 p)
p Kierstin (1 piga)
1 goss Oluf 15 år (1 dräng)
soldat Swen Modig, ogift
mtl
1757 Lekaremåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
1/4 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
p. Anna (1 piga)
soldat Swen Modig ogift
mtl
1758 Lekaremåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dr. Niels (1 dr)
1/4 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
Soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1759 Lekaremåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Gume Persson, hust (2 p)
dr. Per (1 dr)
1/4 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
dot. Annika (1 dot)
sold. Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1760 Lekaremåla 1760 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dr. Per (1 dräng)
dot. Stina (1 dot)
1/4 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
s. Jönds (1 son)
Soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1761 Lekaremåla 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
1/4 mtl Per Andersson, hust (2 p)
s. Jonas (1 son)
dot. Annika (1 dot)
Soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1762 Lekaremåla 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dr. Olof (1 dr)
dot. Stina (1 dot)
1/4 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
dr. Nils (1 dr)
Soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1763 Lekaremåla 1763 1/2 mtl
1/4 mtl Gummund, hust (2 p)
dott. Stina (1 dot)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Nils (1 dr)
soldat Modig, hust (1 hust)
mtl
1764 Lekaremåla 1764 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dr. Per, dot Stina (1 dot 1 dräng)
1/4 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
dr. Olof, pig, Maria (1 dr 1 pig)
soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1765 Lekaremåla 1765 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme, hust (2 p)
gosse Lars (1 dräng)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Tor (1 dr)
soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1767 Lekaremåla 1767 ½ mtl
¼ mtl Gumme, hust (2 p)
Dot Karin (1 dot u 15 år)
dr. Nils (1 dr)
¼ mtl Per, hust (2 p) 1/2-brukare
Son Per (1 son u 15 år)
Quinfolk Märta (1 piga) anm. tiänar?
Son Per (1 son u 15 år)
Soldat Måns Modig, hust (1 hust, 1 mil.)
Son Anders, Sven, Jonas (3 sön u 15 år)
mtl
1768 Lekaremåla 1768 ½ mtl
¼ mtl Gumme, hust (2 p)
dr. Per (1 dr)
¼ mtl dr. Jöns (1 p)
Quinfolk Märta (1 pig) anm. ”tienar”?
Soldat Måns modig, hust (1 hust)
mtl
1769 Lekaremåla 1769 ½ mtl
¼ mtl Gumme, hust (2 p)
dr. Lars (1 dr)
¼ mtl dr. Jöns (1 p)
Pig. Ingierd (1 pig)
Soldat Måns Modig, hust (1 hust)
mtl
1770 Lekaremåla 1770 ½ mtl
¼ mtl Gumme, hust (2 p)
Dot. Karin, dr. Nils, pig Marija (1 dr 1 dot 1 pig)
¼ mtl dr. Jöns (1 p)
Pig. Ingrid (1 pig)
Soldat Måns Modig (anm. Soldat h… om hustrun)
mtl
1778 Lekaremåla 1778 ½ mtl
Gumme, hust (2 p)
dr. Jonas, p Lena (2 p)
¼ mtl dr. Nils (1 p)
P Gertrud (1 p)
Soldat Sven Lek, hust (1 hust)
mtl
1784 Lekaremåla 1784
½ mtl
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Pig. Gunnil
dr. Anders Persson, ¼ mtl, singel
Soldat Sven Lek, hust
mtl
1785 Lekaremåla 1785 ½ mtl
¼ mtl Gumme Persson, hust (2 p)
dr. Israel p. Kristina? (2 p)
¼ mtl Anders Persson, hust (2 p)
Soldat Sven Lek, hust (1 hust)
mtl
1791 Lekaremåla 1791 ½ mtl
¼ mtl Håkan Persson, hust (2 p)
p. Maria (1 p)
¼ mtl Börge Ollsson, hust (2 p)
d. Swen, p. Ingrid (2 p)
Soldat Jacob Lekander, ogift
mtl
1792 Lekaremåla 1792 ½ mtl
¼ mtl Håkan Persson, hust (2 p)
p. Stina (1 p)
¼ mtl Börje Olsson, hust (2 p)
p. Elsa (1 p)
Soldat Jacob Lecander, hust (1 hust)
mtl
1795 Lekaremåla 1795 ½ mtl
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
s. Peter (1 p)
¼ mtl Jöns, hust (2 p)
Soldat Lek, hust (1 hust)
mtl
1797 Lekaremåla 1797 ½ mtl
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
Söner Peter, Jonas (2 p)
¼ mtl Pig. Marta (1 p)
Pig. Elin (1 p)
Soldat Jacob Lek, hust (2 p) anm. soldat brukare torpet i Harebo, Långasjö socken
mtl
1798 Lekaremåla 1798 ½ mtl
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
Son Petter, Jonas (2 p)
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Pig. Marta (1 p)
mtl
1799 Lekaremåla 1799 ½ mtl
¼ mtl Håkan Persson, hust (2 p)
Söner Petter, Jonas, dot. Caisa (3 p)
¼ mtl Anders Persson, hust ( 2p)
Pig. Marta
Soldat Jöns Lek, ogift
mtl
1800 Lekaremåla 1800 ½ mtl
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
Son Petter, Jonas, dot. Caisa (3 p)
¼ mtl Anders, hust (2p)
Soldat Jöns Lek, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka