Mantalslängder och andra handlingar för Moshult, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1541 Moshult 1541
Mattis
HP smh
1545 Moshult 1545
Peder
HP smh
1546 Moshult 1546
Per
HP smh
1548 Moshult 1548
Peder
HP smh
1549 Moshult 1549
Pider
HP smh
1550 Moshult 1550
Per
HP smh
1551 Moshult 1551
Peder
HP smh
1552 Moshult 1552
Per
HP smh
1553 Moshult 1553
Per
HP smh
1554 Moshult 1554
Per
HP smh
1555 Moshult 1555
Peder
HP smh
1556 Moshult 1556
Peder
HP smh
1557 Moshult 1557
Peder, Anders
HP smh
1558 Moshult 1558
Mats
HP smh
1559 Moshult 1559
Mattis
HP smh
1561 Moshult 1561
Mattis
HP smh
1562 Moshult 1562
Matti, Anders
HP smh
1563 Moshult 1563
Matts
HP smh
1565 Moshult 1565
Mats
HP smh
1566 Moshult 1566
Matts
HP smh
1568 Moshult 1568
Matz, Anders
HP smh
1569 Moshult 1569
Matts
HP smh
1570 Moshult 1570
Mattis
HP smh
1571 Moshult 1571
Mons
Matts. I samma gård Ingrid Erlands
Matz Torsson, Jacob Jonsson
HP Älvsborgs lösen
1572 Moshult 1572
Mons, Per, Anders
HP smh
1573 Moshult 1573
Mats
HP smh
1574 Moshult 1574
Mats
HP smh
1575 Moshult 1575
Matts
HP smh
1576 Moshult 1576
Mats
HP smh
1577 Moshult 1577
Mats Oluff
HP smh
1578 Moshult 1578
Mats, Nils
HP smh
1579 Moshult 1579
Matz
HP smh
1581 Moshult 1581
Mattis
HP smh
1582 Moshult 1582
Mats
HP smh
1583 Moshult 1583
Mats
HP smh
1584 Moshult 1584
Mats
HP smh
1585 Moshult 1585
Mats, Oluff
HP smh
1586 Moshult 1586
Mats
HP smh
1590 Moshult 1590 
Måns
HP smh
1591 Moshult 1591
Måns och Tuve?
HP smh
1594 Moshult 1594
Måns
HP smh
1597 Moshult 1597
Måns
HP smh
1598 Moshult 1598
Måns
HP smh
1599 Moshult 1599
Måns
HP smh
1600 Moshult 1600
Måns
HP smh
1601 Moshult 1601
Måns
HP smh
1602 Moshult 1602
Måns
HP smh
1603 Moshult 1603
Per Staffansson
Kvarn: Måns i Moshult
HP smh
1604 Moshult 1604
Per Staffansson
Måns
HP smh
1605 Moshult 1605
Per Staffansson
Måns
HP smh
1606 Moshult 1606
Per Staffansson
HP smh
1607 Moshult 1607
Per Staffansson
HP smh
1608 Moshult 1608
Per Staffansson
HP smh
1609 Moshult 1609
Per Staffansson, Olof och Måns
HP smh
1610 Moshult 1610
Per Staffansson, Olof och Måns
HP smh
1611 Moshult 1611
Per Staffansson, Måns
HP smh
1613 Moshult 1613
Per Staffansson
HP smh
1614 Moshult 1614
Per Staffansson, Måns Oluff
HP smh
1615 Moshult 1615
Per Staffansson
Måns, Ryttare Per
HP smh
1616 Moshult 1616
Per Staffansson
HP smh
1617 Moshult 1617
Per Staffansson
HP smh
1618 Moshult 1618
Per Staffansson
Enkan
HP smh
1619 Moshult 1619
Per. Börje Håkansson
HP smh
1620 Moshult 1620
Per
HP smh
1621 Moshult 1621
Börje. Måns
HP smh
1622 Moshult 1622
Börje
HP smh
1623 Moshult 1623
Börje, Måns
HP smh
1626 Moshult 1626
Enkan, Börge, Måns
HP smh
1627 Moshult 1627
Börge, Måns, Enkan
HP smh
1628 Moshult 1628
Börge
HP smh
1629 Moshult 1629
Börge, Mattis, Enkan
HP smh
1631 Moshult 1631
Jon, Per
HP
1632 Moshult 1632
Per
HP jb
1634 Moshult 1634
Per
HP jb
1635 Moshult 1635
Mattis
hp jb
1636 Moshult 1636
Mattis, Gume
hp jb
1637 Moshult 1637
Mattis, Per
hp jb

1638 Moshult 1638
Mattis, Gume (bröder enl Hertha)
Nils, hustru Karin
hp jb
1639 Moshult 1639
Mats, Gume
hp jb
1640 Moshult 1640
Mattis 
I samma gård Gumme
mtl AS
1640 Moshult 1640
Mattis Persson h. Karin Håkansdotter.
Piga Karin Gummesdotter
Gumme Persson, h Errengunna Persdotter
HP kammar-
Arkivet mtl

1641 Moshult 1641
Mattis
HP jb
1642 Moshult 1642
Mattis Persson hust. Karin pig Bengta 
I Samma gård Gumme hust, .Ernagunna
mtl HP
1643 Moshult 1643 
Mattis h. Karin, piga Kirstin, inhyses Kirstin 
I samma gård Gumme h. Ärnagunna
mtl HP
1644 Moshult 1644 
Mattis h. Karin 
Gumme h. Erengunna
mtl HP
1645 Moshult 1645
Mattis, h Karin
Gumme, h Erenguna
mtl HP
1646 Moshult 1646
Mattis, h Karin
Gumme, h. Ehrengunda
mtl HP
1647 Moshult 1647
Mattia, h Karin
I samma gård
Gumme, h Erengunna
mtl HP
1648 Moshult 1648
Mattis m.h. Karin
I Samma gård Gume M h Ernagunna
mtl HP
1649 Moshult 1649
Mattis, h Karin
I samma gård:
Gudmund, h Ernagunna
mtl HP
1650 Moshult 1650
Mattis, h Karin
I samma gård:
Gumme, h Evagunna
mtl HP
1651 Moshult 1651
Matthis, h Karin
I samma gård:
Gumme, hust Erngunn
HP mtl ½ Moshult upbudes
1652 Moshult 1652
Mattis, hust
I samma gård
Gume, hust, piga
(Jöns?)
mtl HP
1653 Moshult 1653
Matthis, h Karinn
Gumund, h Erengunna
Per, dräng (HP: dräng Per Svensson)
mtl HP
1654 Moshult 1654
Matthis, H Karin
Gumme, hust. Dräng
HP mtl
1655 Moshult 1655
Mattis, h Karin
Gudmund, hust
Gamle Per?
mtl HP
1656 Moshult 1656
Br Matthis, h Karin, pig Gertrud
Br Gumme, h Erengunna
Soldat Peder
mtl HP
1657 Moshult 1657
2/3 Mattis, h Karin, dräng Per
1/3 Gudmund, h Ernagunna
mtl HP
1658 Moshult 1658
Mattis
HP jb
1659 Moshult 1659
Mattis, h Karin,
Gumme, hust
mtl AS Qvarnntulls Mantalslängd
1660 Moshult 1660
Br Mattes, hust Karin
Gumme, hust Ernagunna
Dräng Oluf och Per
mtl HP
1661 Moshult 1661
Gume, h Ernagunna, drängen Oluf, h, Karin
Drängen Per
Mattis, blind, utfattig
(HP: Peder, utjord)
mtl HP
1662 Moshult 1662
Gudme, hust Erengunna utgammal
Dr Oluf, dr Per
H Karin, Mattis
Per, utjord
HP mtl
1663 Moshult 1663
Gume, h Ernagunna
mtl HP
1663 Moshult 1663
Gume, hust Karin
Erengunna, Per, Mattis
HP mtl
1664 Moshult 1664
Gumme, h Karin, Per, h Ernagunna
(HP: Mattes, Per utjord)
HP mtl
1665 Moshult 1665
Gume, h, Karin
Per, Ernagunna, gammal
Drängen Olof i samma gård
mtl HP
1666 Moshult 1666
Gudmund, Karin, Per, hust
Olof
mtl  HP
1668 Moshult 1668
Gumme och hustru Karin i Moshult
Per, hustru, dräng Oluf i samma gård
mtl  HP
1669 Moshult 1669
Gudmund, hust
Nils, hust, dr. Oluf
Jon Håkansson
HP mtl
1670 Moshult 1670
Gudmund, hust
Per, hust, Erik
HP mtl
1671 Moshult 1671
Gudmund, hust
Peer, hust i samma gård
HP mtl
1672 Moshult 1672
Matz Persson får fasta på 1/3 ibm. Nämnes Gume och hans bror Lars Persson
HP DB
1674 Moshult 1674
Måns, Peder
jb
1675 Moshult 1675
Per, hustru, Staffan, hustru, Nils hustru, Gudmund, hust
HP mtl
1676 Moshult 1676
Per, hustru,
Staffan, hustru, Gudmund hustru
HP mtl
1677 Moshult 1677
Mattis
jb
1678 Moshult 1678
Måns
jb
1679 Moshult 1679
Matts
jb
1680 Moshult 1680
Per, hustru
Staffan, hustru
Nils, hustru
Gudmund, hustru
HP mtl AS
1681 Moshult 1681
Per, hustru
Staffan, hustru
Nils, hustru
HP mtl AS
1685 Moshult 1685
Pär, hust, Staffan, hust
Nils, hust, dr Johan, dr Börgie
HP mtl VT – Uppbud 1 g 1/3 för Per Mattisson, köpt av sina syskon för 200 dr smt
VT – Uppbud 1 g 1/3 för Staffan Månsson, köpt av Måns i Kylle (Kulla?) och Jöns i Bökevara, för 200 dr smt.
(Stig Carlssons lagfarter)
(anm: 1687 framgår att Staffan bör heta Mattsson)
1686 Moshult 1686
Per, hust
Staffan, hust
Nils, hust, 
Dotter: Ingier Staffans dotter, drängen Börgie
HP mtl På Algutsbodaskivan anges istället för dotter Ingier en dräng Johan (tror dock att Herthas uppgifter är korrekta då hon studerat originalhandlingen, som ej finns i AD)
1687 Moshult 1687
Staffan, hust, Nils, hust
Dottern Giertrud, Johan, hust
Dr Börgie, Per, hust
mtl HP Staffan och Per Mattsson får fasta på var sin 1/3, köpt av syskonen.
DB: Beviljades Staffan Mattsson i Moshult fasta på 1/3 ibm som han bördköpt av sine syskon för 180 d smt. Köpebrev 2 okt 1685
Dito beviljades Per Matsson i Moshult fasta på en treding ibm, som han bördköpt av sine syskon för 180 d smt. Köpebrev av 10 juni exprimeras. (Hertha Petersson)
1688 Moshult 1688
Staffan, hust
Nils, hust
Johan, hust. Drängen Börgie
Per, hust
mtl HP
1688 Moshult 1688
Staffan, hust
Nils, hust
Håkan, hust
dr. Börje
Per, hust
HP mtl
1689 Moshult 1689
Staffan, hust, och drängen
Nils, hust
Johan, hust
Per, hust, drängen Börge salpetersiudare, drängen Nils
mtl HP
1690 Moshult 1690
Drängen Mattis
Nils, hust, drängen Börge
Johan, h
Per, h, saltp dr Nils
mtl  HP
1691 Moshult 1691
Per, hust, Johan, hust
Per, hust, Nils, hust, son Börgie
Saltp dr Nils
mtl  HP
1692 Moshult 1692
Per Mattzon den äldre, hustru
Per Mattzon den yngre, hustru. Dottern Ingebor, dottern Elin lilla
Tjänstegossen Nils
Johan, hustru
Tjänstepigan Ingret
Nils, gammal
Sonen Börje, Sonen Nils, Sonen Carl, dottern Gertrud, sonen Håkon lille
Katekismilängd av Sölve Olsson,  AS
1692 Moshult 1692
Per, hust
Johan, hust
Per, hust
Nils, hust
Son Börgie. Saltpetersj. Nils.
HP mtl
1693 Moshult 1693
Per, hust, Johan, hust
Per, hust, Nils, hust
Saltp dr Nils
mtl HP
1694 Moshult 1694
Per, h
Johan enkling, drängen Olof
Per, hust,
Nils, hust, drängen Nils, drängen Carl
mtl HP
1695 Moshult 1695
Per, hust
Per, hust
Nils, hust, drängen Carl, drängen Nils
mtl HP
1696 Moshult 1696
Per, Nils, Per.
jb DB: Nämnes Per Mattsson
1697 Moshult 1697
Peder, Peder, Nils
jb ST: Uppb 1 g 1/3 för Nils Börjesson, dels ärvt och dels bördlöst 24/10 1696 av sina syskon för 200 dr smt.
1698 Moshult 1698
Per, Per och Nils
jb
1699 Moshult 1699
Per, Nils Johan.
jb DB: Nils Börjesson får fasta på 1/3 ibm, ärvt och löst från syskonen
1700 Moshult 1700
Per, Jon Thore.
jb DB: Nämnes Nils Nilsson
1701 Moshult 1701
Per, hust
Johan, hust. Drängen Carl, drängen Carl, drängen Nils
Nils, hust
Per, hust
HP mtl DB: förlikning mellan Per Mattsson d ä och sonen Johan Persson samt Per Mattson dy med Nils Börjessons barn
1702 Moshult 1702
Pär, hust, dr Carl
Johan, hust, dr Swen
Dr Carl, dr Håkan. Carl brukar
Pär, hust, föds av barnen
mtl  HP DB: 1/4 sk för Nils Nilsson i Bodamoen, 1/8 köptav Gert Persson i Humlebäck, för 40 dr smt; 1/8 löst 6/1 1701 av Nils Nilsson i Moshult, för 40 dr smt.
1703 Moshult 1703
Per, hust, drängen Gudmund
Johan, hust, drängen Suen (Simon?), drängen Carl
Drängen Håkan
Per enkling
mtl HP DB: Nämnes Carl Nilsson, Håkan och Per Mattsson.
1704 Moshult 1704
Per, hust
Johan, hust, drängen Per, drängen Carl, pigan Elin
Jon, h.
Per, hust, födes av barnen
HP mtl DB: Fasta: 1/6 för Nils Nilsson från Boda moar, till hälften köpt av Gert Jonsson i Humlebäck, som denne på sina barns vägnar sålt för 40 dr smt; t hälften löst 6/1 1701 av Nils Nilsson i Moshult för 40 dr smt.
1705 Moshult 1705
Per, hust
Johan, hust, drängen Carl, drängen Tore
Elin tiggerska
mtl HP DB: 1/6 Skatteg av Karl Nilsson, köpt av sina syskon för 160 dr smt, däruti han själv ärvt 40 dr smt.
1706 Moshult 1706
Jon, hust
Johan, hust, drängen Carl, pigan Elin
mtl HP
1706 Moshult 1706
Per, hust, Johan, hust, dr Carl, pigan Elin
HP mtl DB: Nämnes Mattis Staffansson och Malin Mattisdotter, lönskaläge.
1707 Moshult 1707
Per, hust
Johan, hust
Mattis, hust, drängen Mattis, drängen Carl
mtl HP
1707 Moshult 1707
Per, hust
Per, änkling
Pig Elin
Daniel, hust
Nils, hust
dr. Håkan.
Dr Carl Nilsson
HP mtl DB: Dr Carl Nilsson ibm och pigan Elin Petersdotter i Mostamåla lönskaläge. Vittnen Per Mattisson, Mattis Staffansson ibm och Esbjörn Persson förr i Moshult. Nämnes Carl Nilsson och Johan ibm och Gumme Nilsson och Lars Persson, ibm.
1708 Moshult 1708
Johan, Mattis, dr Carl
jb DB: 2/9 för Johan Persson, 1/9 löst från sin svåger Somman och syster Elin i Virsryd, enligt förlikningsdom, för 203 dr smt, med kvittenser 7/11 1707 och 8/4 1708. 1/9 själv ärvt. Nämnes Carl Nilsson och Per Mattisson och hans styvbarn.
1/6 Skatteg av Karl Nilsson, köpt av sina syskon för 160 dr smt, däruti han själv ärvt 40 dr smt.
1709 Moshult 1709
Johan, Mattis, Mattis och Börje.
jb db: nämnes sahl. Per Mattisson och hans styvbarn.
1710 Moshult 1710
Johan, Mattis, dr. Mattis.
Nls. Nils. Håkon.
jb DB: 1/6 för Mattis Staffansson den äldre ibm, köpt 18/1 1708 av sina svågrar - Mattis Staffansson den yngre och Per Jönsson i Maskunberg - för 86 dr smt. Till betalning härav hade hustrun, Sigrid Påvelsdr, uttagit 20 dr smt fastejordspengar ur Anemåla
1711 Moshult 1711 HP
DB: Uppå Sommans i Wirsryd anmodan uppfordras häradshövdingen mot anfordran emellan liqvidera melan Somman och Johan i Moshult angående arvstvist efteras saliga broder och svåger Håkan i ?Hommanshult?, åliggandes Johan i Moshult mot 5 d smt:s vite att infinna sig med samma likvidation samt alla dennes skrifter och documenter den sak angående då med sig hava. Terminen stannar 8 dagar förut behörigen blivit commnicerad. (Hommanshult ska troligen vara Tommeshult - Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAABA:341 (1711) Bild: 410 Sida: 45)
DB: Hustru Elin Mattisdotter i Moshult död, gift med Per Mattisson.
1712 Moshult 1712 
Gumme. Jon.
jb DB: Nämnes dr. Mattis Staffansson och Gertrud Nilsdotter. Nämnes sal. Per Mattisson och sal. Elin Mattisdotter.
1713 Moshult 1713
Sven. Nils Gume.
jb DB: Somman i Hwirsry och Johan i Moshult svarande angående lott och andel i ¼ Moshult skattejord vilken jämte 400 dr s contanta penningar bägge parterna av hustru Lisbet i Tomeshult blivit… Saliga nämndemannen Håkans i Tomeshult änka hustru Lisbet tvistar om 1/8 Moshult.
1714 Moshult 1714
Sven. Nils. Karin.
jb
1715 Moshult 1715
Ingeborg, Johan, Sigrid och Karin.
HP mtl
(kammarar-kivet, saknas idag)
DB: Sal. Sven Johanssons arvingar ibm köpt 1/6 av Jon Andersson och d h Ingebor Staffansdotter i Påvelsmåla.
1716 Moshult 1716
Johan Persson d ä
Johan Persson d y
Tofwe (min anm.: bör vara Tohre Jonsson)
Ingrid (min anm.: bör vara Segrid)
HP skatt-ningslängd, ver.bok HT: Per Nilsson i Moshult vittnar att Johan Persson i Moshult slog Tofwe Jonsson i Moshult på munnen. Johan Persson pliktar 3 dl 3 öre smt subbelt emedan det skedde på en söndag.
1/6 för salig Sven Jonassons arvingar ibm, som salig Sven köpt 21/2 1714 av Jon Andersson och Ingeborg Staffansdr i Påvelsmåla, för 160 dr smt.
1716 Moshult 1716
Tore och Johan
HP jb DB: Fasta: 1/6 för Johan Persson i Harebokvarn, köpt 3/10 1714 av Mattis Staffansson i Vedamåla, för 156 dr smt.
1717 Moshult 1717
Tor, hust
Johan, hust
Enkan Segred
mtl
1718 Moshult 1718
Tor, hust, Johan, hust
HP mtl
1719 Moshult 1719
Tore, Johan
HP jb
1720 Moshult 1720
Tore. Johan. Sigrid.
jb
1721 Moshult 1721
Tore. Johan. Enkan Sigrid
jb
1722 Moshult 1722
Jöns. Johan. Änkan Sigrid
HP jb
1723 Moshult 1723
Tore. Håkan. Änkan Sigrid (Ingrid?). Johan. Johan. Pig? (alt. hust). Maria
jb
1723 Moshult 1723
Tore
Johan
Änkan Sigrid (möjl. Ingrid)
dr. Johan
Hust Maria
Pig. Karin
Rgd
1724 Moshult 1724
Tore
Änkan Sigrid
Soldat Håkans hustru
Johan
Dräng Johan
Hust. Maria, fattig
rgd
1724 Moshult 1724
Tore, Änkan Ingrid (bör vara sigrid) Johan och Johan
HP jb
1725 Moshult 1725
Tore, Ingierd. Joen. Måns. Håkan
HP jb
1725 Moshult 1725
Tore
Pigan Kierstin
Änkan Ingrid (eller Sigrid)
Soldat Håkans hustru
Johan
Hust. Maria
Drängen Carl
rgd
1726 Moshult 1726
Tore
Pig. Kirstin
Änkan Sigrid
Soldat Håkons hustru
Johan
Dräng Jöns
Hust. Marija
Dräng Matthis
Dotter Anna (framgår ej vems dotter, trol. Johans från äktenskap nr 2)
rgd
1726 Moshult 1726
Tore, änkan Ingefred (min anm: bör vara sigrid), Håkan, Johan, h. Maria
HP jb
1727 Moshult 1727
Tore
Håkan
Johans hustru
dr. Jöns
Nils
Anna, änkan Maria
rgd
1727 Moshult 1727
Tore, Håkan, Johan, Nils, pig. Anna, änkan Maria.
HP jb
1728 Moshult 1728
Tore
Håkan
Johans hustru
Nils
Hustru Maria
rgd
1728 Moshult 1728
Tore, Håkan, Johan Nils.
HP jb
1729 Moshult 1729
Tore
Håkan
Johans hustru. Son Isak
Nils, Johan
rgd
1729 Moshult 1729
Tore. Håkan. Johan. Nils och Johan.
HP jb
1730 Moshult 1730
Tore
Håkon
Johans hustru
Son: Isak
Nils
Johans hustru (sic!)
Son Pär.
rgd Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAABA:756 (1730) Bild: 1520 Sida: 293 "Johan Persson i Moshult tillstår genom sin testamentalista och med vittnen sakfrierade disposition under 24 februari 1728, 1: att dess sonason Per Swensson som förut har fasta på 1/6 Moshult skall likafullt efter dess döds hava så god del i dess nu (..) 1/3 Moshult som dess andra barnakullarna, dess penningars och lösen. 2. han medersta Johan Johansson och Anna Johansdotter samt Per Johansson nu oförsargda ... i dess 1/3 av Moshult 1/2 part efter dess död, som vid 1/6 som deras moder inlagt där uti 25 rd. 3p. dessamma hustrun Maria Håkansdotter med 4 st barn vilken infört 22 R 16 st ifrån Bamsekulla, barn nämbl. Kirstin, Giertrud och Malin Johansdotrar samt gossen Håkan Johansson ärva efter dess död 1/6, att således alla 3 barnakullarna äga 1/6 vardera, vilket uppå anmodan till till förmyndars säkerhet föhärmed inprotocolleras."
1730 Moshult 1730
Nils Gummesson
Tore Jonsson o. pig. Kirstin Carlsdotter
HP (osäker var Hertha hämtat uppgifterna ifrån)
1731 Moshult 1731
Thore
Håkon
Johan
dr. Isaak
Nils
Johans hustru
dr. Pähr.
rgd DB: Testamente inbördes mellan Ingeborg Carlsdotter och hennes make Thore Jonsson
1732 Moshult 1732
Tore
Håkan
Johan
d. Matthis
p. Karin
Nils
Johans hust
Son Per
rgd DB: 1/6 av Per Johansson köpt av fadern Johan Persson.
1733 Moshult 1733
Tore
Håkan
Johan, Nils
Johan Perssons hustru
Son Per
Nils
rgd DB: 1/6 för Per Johansson ibm, köpt av sin far Johan Persson och betalt 100 dr smt till sina syskon.
1734 Moshult 1734
Pähr och Tohre
Håkon, Johan och Johan
dr. Pär, pig. Elin
Nils och Nils
Torpahmålan Håkon
rgd DB: 138). S. d. Kärade afl: Johan Perssons i Moshult Barn af de twenne förre giften Per Barn af första Barnakullem Johan och Per Johanssöner, samt Anna Johansdotter ----------------------- (inskjuten rd) ----- Johan Nilsson i Linneryd, Kierstin, Giertrud och Malin Johanddöttrar, samt Håkan Johansson, angående den ¨första fasta jorden Moshult och dess besittning.

Swaranderne jämte denna TingsRätt resol: af d. 28 febr 1734, som fastställer den emellan Johan Johansson i Kråkegiärde och Per Johansson - - - 3 ½ sida - - -
1735 Moshult 1735
Pär, Håkon.
Johan, Johan, Nils, Nils
dr. Pär. 
Måhlan: Håkon
rgd DB: 1/6 för Johan Nilsson i Linneryds by, köpt av sin svåger och syskon; sonsöner av första kullen: Per Svensson, Håkan Johansson, Jöns Johansson i Bre........... med Kerstin Johansdr, Johan Johansson och Malin Johansdr.
1736 Moshult 1736
Pär, piga Botill
Jacob
Håkon Trulsson inhyses
Johan Pärssons hustru inhyses
Johan Nilsson
Änkan Maria inhyses
Nils Biörnsson
Pär och (..) Swen
rgd
1736 Moshult 1736
Per, Jacob, Johan, Nils, Per
HP jb DB: 1/6 för Jon Månsson ibm, köpt av sin svärfar Johan Persson.
1737 Moshult 1737
Pär, Jacob
Jonn (alt. Joan?)
Johans hustru inhyses
Johans änka Maria
Nills, Pär
Backstugan: Håkon
Förl. Soldaten Håkons hustru
rgd
1738 Moshult 1738
Swen, pigan Karin
Jacob, Jon, Johan (min anm: bör vara Johan Nilsson)
Nils, Per
Backstugan: Håkon
Förl. Sold. Håkons hustru
rgd VT: 95). Nils Broesson och Jacob Persson i Mosshult kärade till åboarna i Ingemundeboda wästreg: Sven Carlsson och Jöns Olsson, för odugel: giärdesgårdar, samt för det de eij hållit syn efter Tings Rättens förordnande.
1739 Moshult 1739
Per, pig. Botill
Jacob, Jon, Johan
Nils, Per
Backst. Förl. Sold. Håkans hustru
rgd
1740 Moshult 1740
Pär, pig. Kirstin
Jonas, Johan, Johan, Nils, Pär
Backst. Förl. Sold. Håkons hustru
rgd
1741 Moshult 1741
DB: 1/6 av Jacob Håkansson och d hustru Giertrud Mattisdotter köpt av hans föräldrar Håkan Trullson och Karin Trulsdotter och svågern Mattis Mattisson.
1742 Moshult 1742
Per, Jacob, Jon, Johan, Nils, Per
HP jb DB: 1/6 av Nils Broesson och dess hustru Anna Nilsdotter, ibm, ärvt av hans avlidna och hennes föräldrar Nils Nilsson och Sigrid Påhlsdotter.
1744 Moshult 1744
Per Swensson, hust, dräng
Pig. Ingrid inhyses
Jacob Persson, hust, 1 dräng
Jon Månsson, hust, 1 dräng
Johan Nilsson, hust, 1 dräng
Nils Brorsson, hust, 1 dräng
Per Johansson, hust, 1 dräng
mtl DB: Nämnes Per Johansson, Per Svensson, Elias Jönsson.
1745 Moshult 1745
Per Svensson, pig. Ingierd, Jacob Persson, Jon Månsson, gosse Jonas. Johan Nilsson, gosse Elias. Nils Brorsson, Per Johansson.
HP jb
1746 Moshult 1746
Per Svensson, hust, pigan Ingred
Jacob Persson, hust
Jon Månsson, hust, drängen Jonas
Johan Nilsson, hust
Nils Broesson, hust
Per Johansson, hust, drängen Elias
HP mtl
1747 Moshult 1747
Per Svensson
Gosse Måns
Pig. Giertrud
Jacob Persson
Dr Jöns
Jon Månsson
Dr Jonas
Johan Nilsson
Pig. Margareta
Nils Brorsson
Gosse Måns
Pig, Ingrid
Per Johansson
dr. Elias.
HP mtl
1748 Moshult 1748
Per Svensson, hust
Pigan Giertrud
Drängen Mattis
Jacob Persson, hust
Jon Månsson, hust
Johan Nilsson, hust
Drängen Nils.
Nils Broesson, hust
Pigan Ingrid
Per Johansson, hust
Drängen Elias
mtl  HP
1749 Moshult 1749
Per Swensson, hust
Pigan Giertrud, drängen Mattis 17 år
Jacob Persson, hust
Drängen Jöns 17 år, pigan Maia 15 år

Jon Månsson, hust, gossen Jacob
Pigan Ingrid
Johan Nilsson, hust
Drängen Nils
Nils Brosson, hust
Pigan Elin
Per Johansson, hust
Drängen Elias
Backstugan: Jon Nilsson, hust
mtl  HP
1750 Moshult 1750
Per Swensson, hust. Dr. Mattis, pig Maria
Jacob Persson, hust. Dr jöns
Jon Månsson, hust, gossen Swen, pig. Giertrud
Johan Nilsson, hust, dr. Nils
Nils Brodsson, hust. Pig Elin.
Per Johansson, hust. Dr. Elias.
Backstugan: Jon Nilsson, hust
mtl DB: 1/6 för Kerstin Johansdr med sin man Peter Gummesson, köpt av hennes föräldrar Johan Nilsson och Gertrud Johansdr.
1751 Moshult 1751
Per Swensson, hust. Drängen Jonas, pigan Maja
Jakob Persson, hust
Jon Månsson, hust. Gossen Nills, 15, pig Elin
Johan Nilsson, hust. dr. Jacob, dotter Kierstin, 15
Nills Brorsson, hust, gossen Johan, 15
Pehr Johansson, hust. dr. Elias, pig. Karin
Backstugan: Håkan Mattsson
Dito: Håkan Trullson
mtl
1752 Moshult 1752
Per Swensson, hust
dr. Karl (Lars?), 17 år
Pig. Marija
Jacob Persson, hust
Jon Månsson, hust. Pig. Märta
Johan Nilsson, hust. Dräng Jacob, piga Märta
Nils Brorsson, hust. Dr. Nils, 16 år
Per Johansson, hust. Dräng Elias, piga Karin.
mtl
1753 Moshult 1753
DB: 1/6 för Per Johansson och Karin Nilsdr, köpt av Pers bror och syster Johan Johansson i Slätthult och Anna Johansdr i Läshult.
1754 Moshult 1754
Per Svensson, hust, 1/6 mtl. Dr. Nils, 22 år, pig. Marija
Änkan Giertrud 1/6 mtl. Dotter Marta, dräng Håkan, 21
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. 
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Pigan Marta, dräng Nils, 21
Nils Bordsson, hust, 1/6 mtl. dr. Per, 16
Per Johansson, hust, 1/6 mtl
Dräng ?Sven? (Lars? Sone?), 18 år, pig. Karin.
mtl
1755 Moshult 1755
Per Svensson, hust, drängen Nils 23 år, pigan Maja
Enkan Giertrud, drängen Per 22 år, dottern Märta
Jon Månsson, hust, sonen Måns
Johan Nilsson, hust, drängen Per 21 år
Nils Broesson, hust, drängen Per 17 år
Per Johansson, hust, drängen Jonas 21 år, pigan Ingrid
mtl AS
1756 Moshult 1756
Per Svensson, hust, 1/6 mtl. Dr. Nils 24 år. Pig. Maja
Per Ingelsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Märta, dräng Oluf 20 år
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, 18 år.
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Dr. Per, 22 år, pig. Kirstin
Nils Brorsson, hust, 1/6 mtl. dr. Per, 18, dotter Ingrid
Per Johansson, hust, 1/6 mtl. dr. Jonas, pig Ingierd.
mtl
1757 Moshult 1757
Per Svensson, hust, 1/6 mtl. dr. Jacob, pig. Botill
Per Ingallsson, hust, 1/6 mtl Döttrar Marta och Maja
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, dotter Karin.
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. dr. Jonas, pig. Kierstin
Nils Brorsson, hust, 1/6 mtl. Pig. Ingierd.
Per Johansson, hust, 1/6 mtl. Son Johan, 15 år.
mtl DB: 1/12 för Nils Svensson och hams fästekvinna Märta Jakobsdr, köpt av hennes mor Gertrud Mattisdr.
1758 Moshult 1758
Pär Ingasson, hust, 1/6 mtl. Döttrar Märta och Maija
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, dotter Karin
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Dr. Jonas, piga Kerstin
Nils Brorsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, pig. Ingierd.
Pär Johansson, hust, 1/6 mtl. Son Johan
1/6 mtl brukas av Pär Swensson i Ingemundebo Västregård, Långasjö socken. Dräng Jakob, piga Botil, son Jonas.
mtl
1759 Moshult 1759
Nils Svensson, hust, 1/12 mtl
Sven Erengisslesson, hust, 1/12 mtl
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Son Nils, piga Kierstin.
Nils Brorsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, pig, Marija
Per Johansson, hust, 1/6 mtl. Son Johan
Per Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas. Dräng Sven, piga Botill
mtl
1760 Moshult 1760
Nils Svensson, hust
Sven Erngislesson, hust
Jon Månsson, hust, drängen Petter, pigan Britta
Johan Nilsson, hust, sonen Nils, pigan Kierstin
Nils Broesson, hust, sonen Måns, pigan Ingrid
Per Johansson, hust, sonen Johan, dottern Sara
Per Svensson, hust, sonen Jonas, drängen Sven,
Pigan Botil
mtl AS
1761 Moshult 1761
Nils Svensson, hust, 1/12 mtl
Sven Erngisslesson, hust, 1/12 mtl
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, piga Britta.
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Son Nils, gosse Swen, piga Ingrid
Änkan Anna, 1/6 mtl. Söner Måns, Broar, piga Ingrid
Änkan Karin 1/6 mtl. Drängar Börie, Jonas. Dotter Sara.
Per Swensson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas, dräng Swen. Piga Ingierd.
mtl
1762 Moshult 1762
Nils Svensson, hust, 1/12 mtl. Piga Kierstin
Sven Erngisslesson, hust, 1/12 mtl
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Måns, son Johan, pig. Marta
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Son Nils, gosse Carl. Pig. Segrid.
Änkan Anna, 1/6 mtl. Söner Måns och Bror. Piga Ingrid, piga Botill. 
Änkan Karin, 1/6 mtl. Dr. Börje och Jakob, piga Brita. Dotter Marta.
Per Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas, dr. Sven piga Ingrid.
mtl DB: 1/6 för Peter Gummesson och Kerstin Johansdr, köpt 4/12 1749 av Kerstins föräldrar, Johan Nilsson och Gertrud Johansdr, för 400 dr smt.
1763 Moshult 1763
Nils, hust, 1/12 mtl. Pig. Ingrid
Sven, hust, 1/12 mtl. Pig. Brita
Jon, hust, 1/6 mtl. Son Johan, gossen Karl 16 år
Johan, hust, 1/6 mtl. Son Nils, dräng Swän, pig. Ingrid
Änkan Anna, 1/6 mtl. Son Måns och bror, pig. Botill och Elin.
Änkan Karin, 1/6 mtl. Dräng Börje, gosse Jöns 16 år, dotter Marta.
Per, hust, 1/6 mtl. Son Jonas, dräng Swen, pig, Ingierd.
Backstugan: Håkan, hustru. Han är 70 år
Backstugan: Håkan Biörck, hustru. Dito. 
mtl
1764 Moshult 1764
Nils Svensson, hust, 1/12 mtl. Pig. Marta
Sven Erngisslesson, hust, 1/12 mtl.
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Johan, dr. Staffan.
Johan Nilsson, hust, 1/6 mtl. Son Nils, dr. Johan, pig. Segrid
Änkan Anna Nilsdotter, 1/6 mtl. Söner Måns och Bror. Pig. Botill och Kierstin.
Änkan Karin Nilsdotter, 1/6 mtl. Dr. Sven, gossen Jöns, 17 år, dotter Märta, pig. Karin.
Per Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas, dr Börje, pig. Ingierd.
Backstuga: Håkan Lydig, hust, mannen sängliggande
mtl DB: 1/16 för Nils Svensson och Märta Jakobsdr, 1/48 köpt av Märtas bror, Sven Jakobsson, och resten 1/24 hade Märta själv ärvt. 
1/12 för drängen Måns Nilsson i Moshult och hans fästekvinna, Märta Persdr, som Märta till en del ärvt efter sin fader; dels skänkts dem av Märtas mor, Karin Nilsdr, dels köpt av Märtas syster, Sara Persdr med hennes man Måns Börjesson i Bondeskog.
1765 Moshult 1765
Nils, hust
Pig Kierstin
Sven, hust
Jon, hust
Son Johan, dot Elin
Drängen Nils
Petter, hust
Gossen Jacob, pigan Karin
Johan utgl födes av barnen
Enkan Anna
Sonen Måns och Bror
Pigan Kierstin
Enkan Karin
dr. Sven, gossen Jöns
Dotter Marta
Per, hust
Dr Börje, pig Britta
Backstugan: Håkan Lydig, hust, mannen sängliggande
Dito: brukas under gården
Soldattorp: Håkan Backman, soldat, hust
mtl AS
1767 Moshult 1767
Nils, hust, 1/12 mtl. Söner Sven, Jacob, dotter Stina. Pig. Ingrid.
Sven, hust, 1/12 mtl. Pig, Kirstin.
Jon, hust, 1/6 mtl. Son Johan, döttrar Elin, Lisbet. Dräng Per. Dotter Britta, son Johan
Änkan Karin, 1/12 mtl
dr. Nils, pig. Annicka. Son Per, dotter Stina
Måns, hust, ½ mtl (står ½ mtl, bör vara 1/12)
Petter, singel, 1/6 mtl. Son Israel, Måns. Dr. Per, piga Ingeborg
Änkan Giertrud, undantag. 
Flickan Lisbet.
Änkan Anna, 1/6 mtl. Söner Broer, Jonas. Son Gumme. Dräng Jöns, pig. Maja.
Per, hust, 1/6 mtl. Son Sven, dr. Sven, pig. Sigrid.
Backstugan: Håkan, hustru, utfattiga.
Änkan Sara, utfattig
Son Johan.
Soldattorpet
Soldat Håkan Backman, hust. Dotter Stina
mtl
1768 Moshult 1768
Nils, hust, 1/12 mtl. Pig, Kirstin.
Sven, hust, 1/12 mtl. Pig. Karin
Jon, hust, 1/6 mtl. Son Johan, döttrar Elin, Lisbet. Dr. Per.
Petter, hust, ¼ mtl. Dr. Nils, pig. Karin
Måns, , hust, 1/12 mtl. Pig. Kirstin
Änkan Giertrud, undantag. 
Pig. Maja.
Änkan Anna, 1/6 mtl. Son Broer, son Jonas, 16 år. Dräng Jöns, piga Maja.
Per, hust, 1/6 mtl. Son Sven 17 år, dräng Carl, pig, Sigrid.
Soldattorp: Soldat Håkan Bäckman, hust.
mtl DB: 1/12 för Johan Johansson och Elin Jonsdr, köpt 5/3 1768 av Elins föräldrar, Jon Månsson och Malin Johansdr, för 400 dr smt.
1769 Moshult 1769
Nils, hust, 1/12 mtl. Pig. Kjerstin
Sven, hust, 1/12 mtl. Pig. Karin
Jon, hust, 1/12 mtl. Son Johan, dotter Lisbet.
Johan, hust, 1/12 mtl. Pig. Lisbet.
Petter, hust, ¼ mtl. Son Israel 15 år, dräng Petter 15 år, dräng Nils, pig. Karin.
Måns, hust, 1/12 mtl. Pig, Kjerstin.
Änkan Giertrud, undantag. Pig. Marija
Änkan Anna, 1/6 mtl. Son Broer, Son Jonas 17 år, pig. Märta.
Pär, hust, 1/6 mtl
Son Sven, dr. Per?, pig. Sigrid.
Soldattorp: Soldat Håkan Backman, hust.
mtl  
1770 Moshult 1770
Nils, hust, 1/12 mtl
Sven, hust, 1/12 mtl. Pig. Kjerstin.
Jon, hust, 1/12 mtl. dr. Mattis, pig. Marija
Johan, hust, 1/12 mtl. Dr. Måns
Petter, hust, ¼ mtl. Söner Israel, Petter. Pig. Kjerstin.
Måns, hust, 1/12 mtl
Änkan Jertrud, undantag. Pig. Lisbet.
Änkan Anna, 1/6 mtl. Son Broer, son Jonas. Son Gumme 15 år. Pig. Karin, Stina.
Pär, änkling, 1/6 mtl. Son Sven, dr. Håkan, pig, Botil, Marija.
Soldattorp: soldat Håken Backman, hust.
Backstugan: Salomon?, hust. Hustrun utgammal, sjuklig.
mtl DB: 1/12 för Mattis Nilsson och Britta Jonsdr, köpt av hennes föräldrar, Jon Månsson och Malin Johansdr.
 
  Denna sammanställning grundar sig dels på digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770, dels på ett material sammanställt av släktforskare Hertha Petersson, bestående av smålänska handlingar, domboksutdrag, samt diverse längder från mitten av 1500-talet och fram till mitten av 1700-talet. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt, samt med vissa domboksnoteringar gjorda av Stig Carlsson och Bengt Liljedahl. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min eller Herthas tolkning av de gamla texterna, och att vi mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
HP = Hertha Petersson - läs mera om Hertha

jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
smh = Småländska handlingar ca 1540-1630
DB = Konga härads domböcker
VT = vintertinget
ST = sommartinget
HT = hösttinget
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka