Mantalslängder för Hökamåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Hökamåla 1631
Träffwe?
jb
1632 Hökamåla 1632
"Träffern"??
jb
1634 Hökamåla 1634
Tuffwe?
jb
1635 Hökamåla 1635
Tofwä?
jb
1637 Hökamåla 1637
?Zackris??
jb
1638 Hökamåla 1638
Toffen?
jb
1640 Hökamåla 1640
Toffe
jb
1641 Hökamåla 1641
Toffwe?
jb
1642 Hökamåla 1642 (?? Bynamn oläsl)
?Staffan? Alt ?Håkan? (oläsl)
mtl s247
1642 Hökamåla 1642 krigsfolk på frälse
Elin
mtl
1643 Hökamåla 1643
-
Elin
son Gumme
mtl
1643 Hökamåla 1643
Toffwe?
mtl s 235
1644 Hökamåla 1644
-
Elin
Son Gume
mtl
1644 Hökamåla 1644
Toffwe
mtl s 389
1645 Hökamåla 1645
Elin
Son Gumme
mtl
1645 Hökamåla 1645
Toffe?
jb
1646 Hökamåla 1646
Gumme Larsson
mtl notering sid 301:
Elin i Hökamåla utfattig.
1647 Hökamåla 1647
Jöns
hustru Elin
mtl Notering sid 182:
Gumme i Hökamåla flyttat till Hyltena i Möre.
1648 Hökamåla 1648
Jöns
hustru Elin
mt
1650 Hökamåla 1650
Gudmund
hustru Elin
mtl s 247
1650 Hökamåla 1650
Gumme
jb
1650 Hökamåla 1650
Gumme?
Hustru Elin
mtl
1651 Hökamåla 1651
Gumme?
Hustru Kirstin
mtl
1652 Hökamåla 1652
Gumme
hustrun
mtl
1653 Hökamåla 1653
Gumme
jb
1653 Hökamåla 1653
Gumme
hustru Kirstin
mtl
1654 Hökamåla 1654
Gumme
hustru Kirstin
mtl
1655 Hökamåla 1655
hustru Kirstin
mtl
1656 Hökamåla 1656
Änkan Kerstin (Kristin?)
mtl
1657 Hökamåla 1657
1 Oluf, Kierstin
mtl
1659 Hökamåla 1659
Oluff
hustru Kirstin
mtl
1660 Hökamåla 1660
Gumme
jb
1660 Hökamåla 1660
Oluf
hustru Kirstin
mtl
1662 Hökamåla 1662
Oluff, hustru Kirstin. Dräng i S.g.
mtl
1663 Hökamåla 1663
Oluff, hustru Kirstin
mtl
1664 Hökamåla 1664
Oluf, hustru Kirstin
mtl
1665 Hökamåla 1665
Oluff, hustru Kirstin
mtl
1666 Hökamåla 1666
Oluf, Kirstin
mtl
1667 Hökamåla 1667
Oluf, Kirstin (2 p)
mtl
1668 Hökamåla 1668
1 Oluff och hustrin Kirstin (2 p)
mtl
1669 Hökamåla 1669
1 Oluf och hustru (2 p)
mtl
1669 Hökamåla 1669
Gumme
jb
1670 Hökamåla 1670
1 Oluf och hustru, dräng (3 p)
mtl
1670 Hökamåla 1670
Gume
jb
1671 Hökamåla 1671
1 Oluf och hustru, dräng Carl (3 p)
mtl
1675 Hökamåla 1675
1 Oluf, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1675 Hökamåla 1675
Gumme
jb
1678 Hökamåla 1678
Gumme
jb
1680 Hökamåla 1680
1 mtl Oluf, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
mtl
1681 Hökamåla 1681
1 mtl Oluf, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1685 Hökamåla 1685
3/4 mtl Oluf, hustrun, Carl, hustrun (4 p)
mtl
1686 Hökamåla 1686
3/4 mtl Carl, hustru (2 p)
Oluf, hustru, d. Måns (3 p)
mtl
1687 Hökamåla 1687
3/4 mtl Carl, hustru, Oluf, hustru, d. Måns (5 p)
mtl
1688 Hökamåla 1688
3/4 mtl Carl, hustru, Oluf, hustru, d. Måns (5 p)
mtl
1689 Hökamåla 1689
3/4 mtl Carl, hustrun, Oluf, hustrun (4 p)
dräng Måns (1 p)
mtl
1690 Hökamåla 1690
3/4 mtl Carl, hustru, Oluf, hustru (4 p)
dräng Måns (1 p)
mtl
1691 Hökamåla 1691
3/4 mtl Carl, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Måns, hustru (2 p)
mtl
1692 Hökamåla 1692
3/4 mtl Carl, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Måns, hustru (2 p)
mtl
1693 Hökamåla 1693
3/4 mtl Carl, hustru, Måns, hustru (4 p)
Nils, hustru, Oluf, hustru utgammal (3 p 1 utgl)
mtl
1694 Hökamåla 1694
3/4 mtl Carl, hustrun, dr. Gudmund (2 p, 1 son)
Nils, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1695 Hökamåla 1695
1/2 mtl Carl, hustru (2 p)
Nils, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1697 Hökamåla 1697
Carl, Nills
jb
1699 Hökamåla 1699
Carl, Nills
jb
1701 Hökamåla 1701
3/8 mtl Carl, hustru, Nills, hustru (4 p)
dr. Måns (1 dräng)
änkan Maria (1 inhyses)
mtl
1701 Hökamåla 1701
Carl och Nills
jb
1702 Hökamåla 1702
5/8 mtl Carl, hustru, dräng Måns (2 p, 1 son)
Änkan Maria (1 inhyses)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1703 Hökamåla 1703
Carl, hustru, d. Måns (2 p, 1 son)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1704 Hökamåla 1704
5/8 mtl Carl, hustru, d. Måns (2 p, 1 son)
?Nils?, hustru (2 p)
mtl
1705 Hökamåla 1705
5/8 mtl Carl, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1706 Hökamåla 1706
5/8 mtl Carl, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1707 Hökamåla 1707
5/8 mtl Carl, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1708 Hökamåla 1708
Nills och Carl
jb
1710 Hökamåla 1710
Swän, Nills, Nills (möjl. Nilla?)
jb
1712 Hökamåla 1712
Nills Sven
jb
1714 Hökamåla 1714
Nils och Swän
jb
1717 Hökamåla 1717
5/8 mtl Nils, hustru (2 p)
Swen, hustru (2 p)
mtl
1717 Hökamåla 1717
Nils och ?Sissla?
jb
1718 Hökamåla 1718
Nils, hustru, Swen, hustru (4 p)
Carl, änkling (1 inhyses)
mtl
1719 Hökamåla 1719
Nils, hust
Swen, hust
Carl, änkling (möjl. Carls änka)
rgd
1720 Hökamåla 1720
Nils och Swän
jb
1721 Hökamåla 1721
Nils och Swän
jb
1723 Hökamåla 1723
Nills
Swän och Carl
rgd
1723 Hökamåla 1723
Nils Swän
jb
1724 Hökamåla 1724
Nils
Swen
Carl
rgd
1725 Hökamåla 1725
Nills
Swän
rgd
1725 Hökamåla 1725 förbytt till crono
Nils Sven
jb
1726 Hökamåla 1726
Nills
Swän
rgd
1726 Hökamåla 1726 Förbytt till Krono
Nils och Swen
jb
1727 Hökamåla 1727
Nils, Swen
rgd
1728 Hökamåla 1728
Nils
Swen
rgd
1728 Hökamåla 1728 Förbytt till Krono
Nils och Sven
jb
1729 Hökamåla 1729
Nils, Swen
rgd
1729 Hökamåla 1729 Förbytt till Crono
Nils, Swen
jb
1730 Hökamåla 1730
Nills
Swen
rgd
1731 Hökamåla 1731
Nills
Swen
rgd
1732 Hökamåla 1732
Nils
Swen
Änkan Giertrud
rgd
1733 Hökamåla 1733
Nils
Sven, son Carl
rgd Hökamåla kallas här Håkonamåla
1734 Hökamåla 1734
Nils, Swen
rgd
1735 Hökamåla 1735
Nils, Sven
rgd
1736 Hökamåla 1736
Nils och Swenn
jb
1736 Hökamåla 1736
Nils, pig Elin
Swen
rgd Kallas Håkonamåla, men måste avse Hökamåla
1737 Hökamåla 1737
Nils
Åsle, Swen, Carl
rgd står Håkonamåla, måste av se Hökamåla
1738 Hökamåla 1738 (Håkonamåla)
Nils
Åsle, Swen, Carl
rgd
1739 Hökamåla 1739
Nils
Åsle, Carl
Swen Inhyses
rgd
1740 Hökamåla 1740
Åsle, Nilsas? Hustru
Carl, p. Marja, Swän
rgd
1742 Hökamåla 1742
Åsle, Elin, Carl
jb
1744 Hökamåla 1744
Åsle Jönsson, hust
Änkan Elin
Carl Swensson, hust
mtl
1745 Hökamåla 1745
Åsle Jönsson, hust
Änkan Elin
Carl Swensson, hust
mtl
1746 Hökamåla 1746
Åke Jönsson, hustru (2 p)
Enkan Elin (1 p)
Carl Sonesson (möjl. Svensson), hustru (2 p)
mtl
1747 Hökamåla 1747
Åsle Jönsson, hustru (2 p)
Carl Ollsson, hustru (2 p)
Enkan Elin (1 p) anm. Får undantag
Carl Swensson, hustru (2 p)
mtl
1748 Hökamåla 1748
Åsle Jönsson, hustru (2 p)
Karl? Olofsson, hustru (2 p)
Änkan Elin (1 p) inhyses
Karl? Svensson, hustru (2 p)
mtl
1749 Hökamåla 1749
Åsle Jonsson, hustru (2 p)
Carl Olofsson, hustru (2 p)
Enkan Elin (1 p) inhyses
Carl Svensson, hustru (2 p)
mtl
1750 Hökamåla 1750
Åsle Jonsson, hustru (2 p)
Carl Olofsson, hustru (2 p)
Carl Simonsson (Svensson?), hustru (2 p)
mtl
1751 Hökamåla 1751
Åsle ?Persson?, hustru (2 p)
Carl Olsson, hustru (2 p)
piga Botill (1 piga)
Carl Simonsson (Svensson?), hustru, (2 p)
mtl
1752 Hökamåla 1752
Åsle Jonsson, hustru (2 p)
Carl Ollsson, hustru (2 p)
pig. Botill (1 piga)
Carl Simonsson, hustru (2 p)
mtl
1754 Hökamåla 1754 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Simonsson (alt. Swensson), hust (2 p)
5/32 Åsle Jönsson, hust (2 p)
5/32 Carl Olofsson, hust (2 p)
mtl
1755 Hökamåla 1755 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Simonsson, hustru (2 p)
5/32 mtl Åsle Jönsson, hustru (2 p)
5/32 mtl Carl Ollsson, hustru (2 p)
mtl
1756 Hökamåla 1756 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Swensson, hustru (2 p)
dot. Maria (1 dot)
5/32 mtl Åsle Jönsson, hustru (2 p)
5/32 mtl Carl Olsson, hustru (2 p)
mtl
1757 Hökamåla 1757 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
dot. Maria (1 dotter)
5/32 mtl Åsle Jönsson, hust (2 p)
5/32 mtl Carl Ollsson, hust (2 p)
mtl
1758 Hökamåla 1758 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
d. Maria (1 dot.)
5/32 mtl Åsle Jönsson, hust (2 p)
5/32 mtl Carl Olsson, hust (2 p)
mtl
1759 Hökamåla 1759 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
dot. Maria och Botill (2 döttrar)
5/32 mtl Åsle Jönsson, hust (2 p)
5/32 mtl Carl Ollsson, hust (2 p)
mtl
1760 Hökamåla 1760 5/8 mtl
5/16 mtl Karl Swensson, hust (2 p)
dot. Maria och Botil (2 döttr)
5/32 mtl Enkan Elin (1 p)
Son Swen (1 son)
5/32 mtl Carl Ollsson, hust (2 p)
mtl
1761 Hökamåla 1761 5/8 mtl
5/16 mtl Karl Swensson, hust (2 p)
dot. Marie, Botil (2 döttr.)
5/32 mtl Enkan Elin (1 p)
S. Swen, Per (2 söner)
5/32 mtl Karl Olsson, hust (2 p)
mtl
1762 Hökamåla 1762 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
dot. Botill (1 dot)
5/32 mtl Enkan Elin (1 p)
Son Swen och Per (2 söner)
5/32 mtl Carl Ollsson, hust (2 p)
mtl
1763 Hökamåla 1763 5/8 mtl
5/16 mtl Karl, hust (2 p)
dr. Olof (1 dr)
dott. Botill (1 dot)
5/32 mtl Enkan Elin (1 p)
söner Swen och Per, 16 och 17 år (2 söner)
5/32 mtl Karl, hust (2 p)
mtl
1764 Hökamåla 1764 5/8 mtl
5/16 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
dr. Olof, dot Botill (1 dr 1 dot)
5/32 mtl Enk. Elin (1 p)
Son Swen och Per (2 söner) Per är 17 år
5/32 mtl Carl Ollsson, hust (2 p)
mtl
1765 Hökamåla 1765 5/8 mtl
5/32 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
Goss. Per (1 dr)
5/32 mtl Per Persson, hust (2 p)
5/32 mtl Enk. Elin (2 p)
son Swen (1 son)
goss. Son Måns (1 son)
5/32 mtl Carl Olsson, hust (2 p)
goss. Son Nils (1 son)
mtl
1767 Hökamåla 1767 5/8 mtl
5/32 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
dr. Johan (1 dr)
Quinf. Karin (1 hust) inhyses
5/32 mtl Per, hust (2 p)
5/32 mtl Änk. Elin (1 p)
Son Swen, Måns (2 sön)
Son Carl (1 son u 15 år)
Änk. Elin (1 p) 81 år
5/32 mtl Carl Olsson, hust (2 p)
Son Håkan (1 son)
Son Olof, Jonas, dot. Märta (3 barn u 15 år)
mtl
1768 Hökamåla 1768 5/8 mtl
5/16 mtl Per, hust (2 p)
Enkan Kirstin (1 p) undantag
5/32 mtl Enk. Elin (1 p)
Söner Måns, Carl, dot. Sissa (2 sön, 1 dot) anm. Carl är 15 år
5/32 mtl Carl, hust (2 p)
mtl
1769 Hökamåla 1769 3/8 mtl
5/16 mtl Per, hust (2 p)
dr. Swen (1 dr)
Enk. Kjerstin (1 p) undantag
5/32 mtl Petter, hust (2 p)
dr. Carl (1 dr) 16 år
5/32 mtl Carl, hust (2 p)
Son Håkan (1 son)
mtl
1770 Hökamåla 1770 5/8 mtl
5/16 mtl Pär, hust (2 p)
Carl (1 p) änkling i januari
Änkan Kristin (1 p) undantag
dr. Carl 17 år (1 dr)
mtl
1778 Hökamåla 1778 5/8 mtl
5/16 mtl Pehr, hust (2 p)
P. Ingrid (1 p)
5/32 mtl Petter, hust (2 p)
5/32 mtl Håkan, hust (2 p)
mtl
1784 Hökamåla 1784
5/8 mtl
Per Persson, hust, 5/16 mtl
Peter Månsson, hust, 5/32 mtl
Håkan? Karlsson, hust, 5/32 mtl
mtl
1785 Hökamåla 1785 5/8 mtl
5/16 mtl ?Per?Persson, hust (2 p)
5/32 mtl Håkan Månsson, hust (2 p)
Dot. ?Elsa? (1 p)
5/32 mtl Håkan Karlsson?, hust (2 p)
mtl
1791 Hökamåla 1791 5/8 mtl
5/16 mtl Per Persson, hust (2 p)
s. Swen? Dot. Lena? (2 p)
5/16 mtl Swen? Jönsson, hust (2 p)
s. Jonas, d. Stina (2 p)
mtl
1795 Hökamåla 1795 5/8 mtl
5/16 mtl Per, hust
s. Sven (1 p)
d. Lena, Stina (2 p)
Inhyses Sven, hust (2 p)
5/16 mtl dr. Jonas (1 p)
p. Stina (1 p)
mtl
1797 Hökamåla 1797 5/8 mtl
5/16 mtl Per, hust (2 p)
Son Swen (1 p)
Döttrar Stina, Lena, Ingrid (3 p)
5/16 mtl Jonas, hust (2 p)
Pig. Stina (1 p)
mtl
1798 Hökamåla 1798 5/8 mtl
5/16 mtl Per, hust (2 p)
Son Swen (1 p)
Döttr. Stina, Lena, Ingrid (3 p)
5/16 mtl dr. Per Persson (1 p)
dr. Petter (1 p)
Pig. Greta? (1 p)
mtl
1799 Hökamåla 1799 5/8 mtl
5/32 mtl Carl Månsson, hust (2 p)
5/32 mtl dr. Swen Persson (1 p)
Pig. Ingrid (1 p)
5/16 mtl Israel Israelsson, hust (2 p)
dr. Anders (1 p)
mtl
1800 Hökamåla 1800 5/8 mtl
5/32 mtl Carl, hust (2 p)
5/32 mtl Per, hust (2 p)
Döttr. Stina, Ingrid (2 p)
5/32 mtl Dr. Sven (1 p)
5/32 mtl Magnus, hust (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka