Mantalslängder för Sutaremåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Sutaremåla 1631
möjl. Lars?
jb
1632 Sutaremåla 1632
Lars?
jb
1634 Sutaremåla 1634
Lars
jb
1635 Sutaremåla 1635
Lars
jb
1637 Sutaremåla 1637
Lars
jb
1638 Sutaremåla 1638
Lars
jb
1640 Sutaremåla 1640
Toffe? Persson
jb
1641 Sutaremåla 1641
Lars
jb
1642 Sutaremåla 1642
Lars
mtl s247
1642 Sutaremåla 1642 frälse
Per
hustru Marit
mtl
1643 Sutaremåla 1643
Lars
mtl s 235
1643 Sutaremåla 1643 ?
Päder
hustru Märit
mtl
1644 Sutaremåla 1644
Lars
mtl s 389
1644 Sutaremåla 1644
Per?
Hustru Märit
mtl
1645 Sutaremåla 1645
Lars?
jb
1645 Sutaremåla 1645
Per
hustru Marit
mtl
1646 Sutaremåla 1646
Per Ingesson
hustru Märit
mtl
1647 Sutaremåla 1647
Per Ingelsson
hustru Märit
mtl
1648 Sutaremåla 1648
Per Ingesson
hustru Märit
mtl
1650 Sutaremåla 1650
Peder
jb
1650 Sutaremåla 1650
Per
hustru Märit
mtl
1650 Sutaremåla 1650
Per
hustru Märit
mtl s 247
1651 Sutaremåla 1651
Pedher
hustru Marit
mtl
1652 Sutaremåla 1652
Per
hustrun
mtl
1653 Sutaremåla 1653
Påfwel
Hustrun i samma gård
mtl
1653 Sutaremåla 1653 ?
Peder
jb
1654 Sutaremåla 1654
Påll
hustrun
mtl
1655 Sutaremåla 1655
Påål och hustru Elin
mtl
1656 Sutaremåla 1656
Påvel, hustru Elin
mtl
1657 Sutaremåla 1657
1 Påll, hustru ?Elin?
mtl
1659 Sutaremåla 1659
Pål
hustru Elin
mtl
1660 Sutaremåla 1660
Peder
jb
1660 Sutaremåla 1660
Påfwell
hustru Elin
mtl
1660 Sutaremåla 1660
Tofwe
jb
1662 Sutaremåla 1662
Påfwell, hustru Elin
mtl
1663 Sutaremåla 1663
Påffwell, hustru Elin
mtl
1664 Sutaremåla 1664
Påvel, hustru Elin
mtl
1665 Sutaremåla 1665
Påwel, hustrun
mtl
1666 Sutaremåla 1666
Paull, pigan (2 p)
mtl
1667 Sutaremåla 1667
Paull, pigan (2 p)
mtl
1668 Sutaremåla 1668
1 Håkan och Hälga (2 p)
mtl
1669 Sutaremåla 1669
1/4 Håkan och hustru (2 p)
mtl Före Håkans namn står det "änkling" överstruket.
Kanske har hustrun dött och han gift om sig?
1670 Sutaremåla 1670
1/2 Håkon och hustru (2 p)
mtl
1671 Sutaremåla 1671 (?)
1/2 Håkan och hustru (2 p)
mtl
1675 Sutaremåla 1675
1/2 Germon? (Herman? Håkan?) hustru (2 p)
mtl
1675 Sutaremåla 1675
Pedher
jb
1676 Sutaremåla 1676
1/2 Gumme? (Håkan? Herman? Homan?), hustru (2 p)
dräng Per, ?hustru?
mtl
1678 Sutaremåla 1678
Pedher
jb
1680 Sutaremåla 1680
(oläsl) Äsle? (1 p)
Jöns, hustru (2 p)
mtl
1681 Sutaremåla 1681
21/2 mtl Härman och hustru (2 p)
mtl
1685 Sutaremåla 1685
1/2 mtl Herman? (Soman?) hustru (2 p)
mtl
1686 Sutaremåla 1686
1/2 mtl Herman (alt. Gudmund el. Germund) hustru (2 p)
mtl
1687 Sutaremåla 1687
1/2 mtl Herman? Hustru (2 p)
Gudmund, hustru (2 p)
mtl
1688 Sutaremåla 1688
1/2 mtl ?Härman?, hustru, Gudmund, hustru (4 p)
Inhyses änka, Marit (1 p)
mtl
1689 Sutaremåla 1689
1/2 mtl Herman, hustrun (2 p)
Gudmund, hustrun (2 p)
mtl
1690 Sutaremåla 1690
1/2 mtl Härman, hustru (2 p)
Gudmund, hustru (2 p)
mtl
1691 Sutaremåla 1691
1/2 mtl Härman, hustru (2 p)
Gudmund, hustrun (2 p)
mtl
1692 Sutaremåla 1692
1/2 mtl Herman, hustru, Gudmund, hustru (4 p)
mtl
1693 Sutaremåla 1693
1/2 mtl Oluf hustru, Gudmund hustru (4 p)
Herman, hustru (2 p)
mtl
1694 Sutaremåla 1694
1/2 mtl Gudmund, hustrun (2 p)
Enka Botil, dräng ?Herman? (2 p)
mtl
1695 Sutaremåla 1695
1/2 mtl Gudmund, hustru (2 p)
Herman, hustru, enka Botill (2 p, 1 inhyses)
mtl
1697 Sutaremåla 1697
Gumme och Botill
jb
1699 Sutaremåla 1699
Gumme, ?Germund?, Enkan Bottil
jb
1701 Sutaremåla 1701
1/2 mtl Gudmund, hustru (2 p)
?Germund??, hustru, änkan Botil (3 p)
mtl
1701 Sutaremåla 1701
Gume och Carl
jb
1701 Sutaremåla 1701
Gume, Enkan Botill och ?Gurene?
jb
1702 Sutaremåla 1702
1/2 mtl Gumme, hustru (2 p)
Herman?, hustru, enkan Botill (3 p)
mtl
1703 Sutaremåla 1703
1/2 mtl Gudmund, hustru (2 p)
Herman?, hustru, änkan Botil (3 p)
mtl
1704 Sutaremåla 1704
1/2 mtl ?Herman?, hustru (2 p)
Änkan Botill (1 p)
Gudmund, hustru (2 p)
mtl
1705 Sutaremåla 1705
1/2 mtl Gummun, hustru (2 p)
Härman, hustru (2 p)
Änkan Botill (1 p)
mtl
1706 Sutaremåla 1706
Gudmund, hustru (2 p)
Herman, hustru (2 p)
Änkan Botil (1 p)
mtl
1707 Sutaremåla 1707
Gumme, hustru (2 p)
Herman, hustru (2 p)
dr. Järton (1 p)
änkan Botill (1 inhys) anm. Överlämnat bruket
mtl
1708 Sutaremåla 1708
Broman? (Soman?) d. Giert?
jb
1710 Sutaremåla 1710
Gumme, Johan, ?Swän?
jb
1712 Sutaremåla 1712
Järton
jb
1714 Sutaremåla 1714
Jerton och Gumme
jb
1716 Sutaremåla 1716
Gierton och Gumme
jb
1717 Sutaremåla 1717
1/2 mtl Gierton, hustru (2 p)
Gumme, hustru (2 p)
mtl
1717 Sutaremåla 1717
Järton och Gumme
jb
1718 Sutaremåla 1718
Gierton, hustru, Gume, hustru (4 p)
mtl
1719 Sutaremåla 1719
Gierton, hust
Gumme, hust
rgd
1720 Sutaremåla 1720
Gierton och Gumme
jb
1721 Sutaremåla 1721
Gierton och Gumme
jb
1723 Sutaremåla 1723
Gierton
Gumme
rgd
1723 Sutaremåla 1723
Gierton och Gume
jb
1724 Sutaremåla 1724
Gierton
Gummes hustru
Dräng Swän
rgd
1725 Sutaremåla 1725
Gierton
Gumme
rgd
1725 Sutaremåla 1725 frälse
Jerton Gume
jb
1726 Sutaremåla 1726
Järton
Gumme
rgd
1726 Sutaremåla 1726 Frälse
Gierton och Gume
jb
1727 Sutaremåla 1727
Gierton, Gumme
Pig. Märta
rgd
1728 Sutaremåla 1728
Gierton
Gumme
rgd
1728 Sutaremåla 1728 Frälse
Gierton och Gume
jb
1729 Sutaremåla 1729
Gierton, Gummes hustru
rgd
1729 Sutaremåla 1729 Frälse
Järton, Gume
jb
1730 Sutaremåla 1730
Gierton, Gumme
rgd
1730 Sutaremåla 1730
Järton och Gume
jb
1731 Sutaremåla 1731
Järton
Gumme
rgd
1732 Sutaremåla 1732
Gierton
Gumme
rgd
1732 Sutaremåla 1732
Järton och Gumme
jb
1733 Sutaremåla 1733
Järton
Änkan Botill, son Nils
rgd
1734 Sutaremåla 1734
Gierton och Botill
jb
1734 Sutaremåla 1734
Järton,
Änkan Botill, son Nils
rgd
1735 Sutaremåla 1735
Gärton
Änkan Botill, son Nils
rgd
1736 Sutaremåla 1736
Giertton Enk. Bottil
jb
1736 Sutaremåla 1736
Gärton
Änkan Botil, son Nils
rgd
1737 Sutaremåla 1737
Järton
Änkan Botill, Nils
rgd
1738 Sutaremåla 1738
Järton
Änkan Botil, dr. Måns
rgd
1739 Sutaremåla 1739
Gierton
Swen
rgd
1739 Sutaremåla 1739
Gierton, Swen
jb
1740 Sutaremåla 1740
Änkan Ingrid, dr. Jonas
Swän
rgd
1742 Sutaremåla 1742
Jöns, Swen
jb
1744 Sutaremåla 1744
Swen Mattsson, hust
¼ öde.
Änkan Ingierd, utfattig
mtl
1745 Sutaremåla 1745
Sven och Per?
jb
1745 Sutaremåla 1745
Swen Mattsson, hust
Pär Isacksson, hust
mtl
1746 Sutaremåla 1746
Swen Mattsson, hustru (2 p)
Pig. Kirstin (1 piga)
Pär Isacksson, hustru (2 p)
mtl
1747 Sutaremåla 1747
Swen och hustru, p. Kirstin (2 p, 1 piga)
Pär Isacksson, hustru (2 p)
mtl
1748 Sutaremåla 1748
Swen Mattesson, hustru (2 p)
Per Isacksson, hustru (2 p)
mtl
1749 Sutaremåla 1749
Swen Mattsson, hustru (2 p)
Per Isacksson, hustru (2 p)
mtl
1750 Sutaremåla 1750
Swen Mattsson, hustru (2 p)
pig. Kirstin (1 piga)
Per Isacksson, hustru (2 p)
Son: Håkan (1 son) 15 år
mtl
1751 Sutaremåla 1751
Swen Mattsson, hustru (2 p)
pig. Kierstin (1 piga)
Per? Isaksson, hustru (2 p)
Son Håkan (1 son) 16 år
mtl
1752 Sutaremåla 1752
Swen Matthesson, hustru (2 p)
dr. Håkan (1 dräng)
Per Isaksson, hustru (2 p)
son Håkan (1 son) 17 år
mtl
1754 Sutaremåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattisson, hust (2 p)
dr. Swen (1 dräng) 18 år
1/4 mtl Per Isacksson, hus (2 p)
Son Håkan (1 son) 20 år
mtl
1755 Sutaremåla 1755 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattisson, hustru (2 p)
1/4 mtl Per Isaksson, hustru (1 hust) anm. Mannen sängliggande
dotter Maria (1 dotter)
mtl
1756 Sutaremåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattsson, hustru (2 p)
1/4 mtl Nils Nilsson, hustru (2 p)
Enkan Kierstin (1 p) (inget mantal)
pigan Elin (1 piga)
mtl
1757 Sutaremåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattsson, hust (2 p)
1/8 mtl Nils Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Enkan Kirstin (1 p)
anm. Nils Nilsson och enkan Kirstin brukar ihop)
mtl
1758 Sutaremåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Matsson, hust (2 p)
d. Lisbeth (1 dot)
1/8 mtl Nils Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl enkan Kirstin (1 p)
son Isak (1 son)
mtl
1759 Sutaremåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattisson, hust (2 p)
dot. Lisbet och Botill (2 döttr)
1/4 mtl Enk. Kierstin Håkansdotter (1 p)
son Isack (1 son)
mtl
1760 Sutaremåla 1760 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattisson, hust (2 p)
dot. Lisbet, dr. Anders (1 dot, 1 dräng)
1/4 mtl Enkan Kirstin (1 p)
dr. Swen (1 dräng)
Enkans dotter Elin, dot. Lisbet (2 döttrar
mtl
1761 Sutaremåla 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Mattsson, hust (2 p)
dot. Lisbet (1 dot)
1/4 mtl dräng Petter och Enkan Elin (2 p) anm. Fästehjon
Enkan Kierstin (1 p) har undantag
dot Lisbet (1 dot)
mtl
1762 Sutaremåla 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Sven Mattisson, hust (2p)
dot. Lisbet (1 dot)
1/4 mtl Petter Giertonsson, hust (2 p)
pig. Lisbet (1 pig)
pig. Catrina (1 pig)
mtl
1763 Sutaremåla 1763 1/2 mtl
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/4 mtl Petter, hust (2 p)
dr. Staffan (1 dr)
mtl
1764 Sutaremåla 1764 1/2 mtl
1/8 mtl Swen Mattisson, hust (2 p)
1/8 mtl Olof Carlsson, hust (2 p)
1/4 mtl Petter Giertonsson, hust (2 p)
pig. Lisbet (1 pig)
mtl
1765 Sutaremåla 1765 1/2 mtl
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/4 mtl Petter, hust (2 p)
mtl
1767 Sutaremåla 1767 ½ mtl
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
Dot Stina, Elin (2 dot)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
Son Carl (1 son u 15 år)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
Dot Karin (1 dot u 15 år)
Dr Per (1 dr)
mtl
1768 Sutaremåla 1768 ½ mtl
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
mtl
1769 Sutaremåla 1769 ½ mtl
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
mtl
1770 Sutaremåla 1770 ½ mtl
5/32 mtl Carl, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
dr. Börje (1 dr)
mtl
1778 Sutaremåla 1778 ½ mtl
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
Dot. Elin (1 p)
1/8 Olof, hust (2 p)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
Dot. Catrina (1 p)
mtl
1784 Sutaremåla 1784
½ mtl
Dräng Karl Olofsson, singel, 1/8 mtl
Pig. Elin
Olof Karlsson, hust, 1/8 mtl
Son Gumme
Mattis Persson, hust, 1/8 mtl
Peter Gertonsson, hust, 1/8 mtl


1785 Sutaremåla 1785 ½ mtl
1/8 mtl dr. Gumme Olofsson (1 p)
1/8 mtl Olof ?Karlsson?, hust (2 p)
1/8 mtl Mattis Persson, hust (2 p)
1/8 mtl Peter ?Gierdtonssonn?, hust (2 p)
mtl
1791 Sutaremåla 1791 ½ mtl
1/8 mtl Swen Persson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Gumme? Ollsson (1 p)
p. Järtrud (1 p)
¼ mtl Mattis Persson, hust (2 p)
p. Ingierd (1 p)
Peter ?Jertonsson?, hust (1 hust) inhyses (..) utgammal brukare och hustru
mtl
1792 Sutaremåla 1792 ½ mtl
1/8 mtl Swenn Persson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Gumme (1 p)
dr. Jonas (1 p)
1/8 mtl Matthis Persson (Karlsson?), hust (2 p)
1/8 mtl Pigan Stina (1 p)
mtl
1795 Sutaremåla 1795 ½ mtl
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
1/8 dr. Jonas (1 p)
p. Gärtrud (1 p)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
mtl
1797 Sutaremåla 1797 ½ mtl
1/8 mtl Sven Petersson, hust (2 p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
Isarel, hust (2 p) anm. ?försumlig med bruk? (inget mantal anges)
1/8 mtl Sven Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
mtl
1798 Sutaremåla 1798 ½ mtl
1/8 mtl Sven Pettersson, hust ( 2p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
Israel, hust (2 p) anm. (…) sig med bruk
1/8 mtl Swenn Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
mtl
1799 Sutaremåla 1799 ½ mtl
1/8 mtl Sven Pettersson, hust (2 p)
1/8 mtl Gumme Olsson, hust (2 p)
1/8 mtl Sven Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Mattis Persson, hust (2 p)
mtl
1800 Sutaremåla 1800 ½ mtl
1/8 mtl Sven Pettersson, hust (2 p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
1/8 mtl Sven Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka