Mantalslängder för Skäppebo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Skäppebo 1633
Anders i Skäppebo
jb
1635 Skäppebo 1635
Anders i Skäppebo
jb
1638 Skäppebo 1638
Anders i Skäppebo
jb
1640 Skäppebo 1640
Anders i Skäppebo
jb
1642 Skäppebo 1642
Anders i Skäppebo
jb
1644 Skäppebo 1644
Änkan i Skäppeboda, 1 dräng, 1 hemman
mtl
1645 Skäppebo 1645
Änkan i Skäppebo, 1 dräng, 1 piga, 1 hemman
mtl
1646 Skäppebo 1646
Joan i Skäppeboda, hust, 1 hemman
mtl
1647 Skäppebo 1647
Joan i Skäppebo, hust, 1 hemman
mtl
1648 Skäppebo 1648
Joon i Skäppebo, hust
mtl
1649 Skäppebo 1649
Joan i Skäppebo, hust, 1 hemman
mtl
1650 Skäppebo 1650
Joan i Skäppebo, singel
mtl
1651 Skäppebo 1651
Jon i Skäppebo, singel
mtl
1652 Skäppebo 1652
Sohne i Skäppebo, hust
mtl
1653 Skäppebo 1653
Sohne i Skäppebo, hust
Jonn ibidem, singel
mtl
1654 Skäppebo 1654
Sohne i Skäppebo, hust
Joan ibm, singel
mtl
1655 Skäppebo 1655
Sone i Skäppebo, hust
Jonn ibidem, singel, 1 piga
mtl
1660 Skäppebo 1660
Shone? I Skäppebo, hust
Per Andersson i samma gård, singel
mtl
1663 Skäppebo 1663
Sohne i Skippeboo
jb
1664 Skäppebo 1664
Sohne i Skippeboo
jb
1665 Skäppebo 1665
Sohne i Skieppebo
jb
1666 Skäppebo 1666
Sone?/Carl?/Eric? I Skäppebo (avfotograferingen mycket svårtolkad)
jb
1667 Skäppebo 1667
Verkar saknas i mantalslängden??
mtl
1668 Skäppebo 1668
Åsell i Skäppebo, hust
Per i samma gård, singel, 1 piga
mtl
1669 Skäppebo 1669
Åsle i Skeppebo, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1670 Skäppebo 1670
Åsle i Skeppebodha, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1671 Skäppebo 1671
Pär i Skäppebo, hust
mtl
1673 Skäppebo 1673
Per i Skäppebo, hust
Åsle i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Skäppebo 1675
Sohne i Skäppebo
jb
1676 Skäppebo 1676
Verkar saknas i jordeboken.?
jb
1677 Skäppebo 1677
Per i Skeppeboda
jb
1678 Skäppebo 1678
Per i Skeppebo
jb
1679 Skäppebo 1679
Per i Skeppebo
jb
1680 Skäppebo 1680
Pär i Skippebo
jb
1681 Skäppebo 1681
Pehr, hust, och Åsle, hust
mtl
1682 Skäppebo 1682
Pehr, hust, och Åsle, hust, i Skäppebo
mtl
1685 Skäppebo 1685
Åsle i Skäppebo, hust
Pehr i samma gård, hust
mtl
1686 Skäppebo 1686
Åsle i Skäppebo, hust
Pehr i Samma gård, hust
mtl
1687 Skäppebo 1687
Åsles änka i Skäppebo
Pehr i samma gård, hust
mtl
1688 Skäppebo 1688
Håkan i Skäppebo, hust, 1 dräng
Pehr Andersson i samma gård, hust
mtl
1689 Skäppebo 1689
Håkan Håkansson i Skäppebo, hust
Pehr Andersson i samma gård, hust
mtl
1690 Skäppebo 1690
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
Per Andersson, hust, ½ mtl
mtl
1691 Skäppebo 1691
Pehr Andersson, hust, 1 mtl
mtl
1692 Skäppebo 1692
Per Andersson, hust, 1 mtl
mtl
1693 Skäppebo 1693
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Pähr Åslesson, singel, ½ mtl
mtl
1694 Skäppebo 1694
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Pehr Åslesson, hust, ½ mtl
mtl
1695 Skäppebo 1695
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Pehr Åslesson, hust, ¼ mtl
mtl
1696 Skäppebo 1696
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Åslesson, hust, ¼ mtl
mtl
1697 Skäppebo 1697
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Åslesson, hust, ¼ mtl
Cappelanen Mag. Johan Rådd, hust
mtl
1698 Skäppebo 1698
Änkan Töre Persdotter
Pehr Åslesson, hust, inhyses Kirsti
Mag. Johan Rådd, singel
mtl
1699 Skäppebo 1699
Änkan Töre Persdotter, ¼ mtl, 1 dräng
Pehr Åslesson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
Notering: 1698 en dräng hos Erik förgäten
mtl
1700 Skäppebo 1700
Enkan Töre Persdotter, ¼ mtl, 1 dräng
Per Åslesson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
mtl
1701 Skäppebo 1701
Änkan Töre Pehrsdotter, ¼ mtl, 1 dräng
Pehr Åslesson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
mtl
1702 Skäppebo 1702
Israel?, singel, ¼ mtl, 1 piga
Per Åslesson, hust, ¼ mtl
Herr Bryniel Kinerus, hust, 1 piga
mtl
1703 Skäppebo 1703
Herr Bryniel Kinnerus, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde Pehr Åslesson, hust
mtl
1704 Skäppebo 1704
Herr Bryniel Kinerus, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
mtl
1705 Skäppebo 1705
Herr Bryniel Kinerus, hust, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde: Per Persson, hust
mtl
1706 Skäppebo 1706
Hr Bryniel, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonden Gumme Torsson, hust
mtl
1707 Skäppebo 1707
Herr Comminister Brynel Kinerås, hust, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde? Gumme Torsson, hust
mtl
1708 Skäppebo 1708
Herr Bryniel, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde Isak Pährsson, hust, 1 dräng
mtl
1709 Skäppebo 1709
Herr Bryniel, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde Pähr Månsson, singel
Halfnabonde Israel Pährsson, hust
mtl
1710 Skäppebo 1710
Herr Bryniel, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde Pähr Månsson, singel
mtl
1711 Skäppebo 1711
Comminister Herr Bryniel, hust, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Pähr Månsson
mtl
1712 Skäppebo 1712
Comminister Nils Blom -
Halfnabonde Pär Månsson, singel, ½ mtl
mtl
1713 Skäppebo 1713
Comminister Nils Blom, hust, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonden Pär Månsson, singel
mtl
1714 Skäppebo 1714
Hr Nicolaus Blom, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonde Pär Månsson, singel
mtl
1715 Skäppebo 1715
Comminister Nils Blom, hust, 1 dräng, 1 piga
Halfnabonden Pär Månsson?, singel
mtl
1716 Skäppebo 1716
Comminister hr Nicol. Blom, hust, drängar Nils och Gumme, 1 piga
mtl
1717 Skäppebo 1717
Comminister hr Nicolaus Blom, hust, ½ mtl, drängar Nils och Håkan
mtl
1718 Skäppebo 1718
Herr Comminister Nills Blom, hust, dräng Pär Pärsson, 16 år, 1 piga
Halfnabonde Nils Larsson?, singel
mtl
1720 Skäppebo 1720
Herr Nills Blom, hust, ½ mtl, comminister. 1 piga.
Halfnabonden N. Erengisslesson, singel
mtl
1721 Skäppebo 1721
Herr Nils Blomster, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm Nils Hämingsson, hust
Hälftenbonde Erik Erngisslesson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Skäppebo 1722
Comministern Nils Blom, hust, ¼ mtl, dräng Måns, 1 piga
Halfnabonden Erngisle Abramsson, hust, ¼ mtl
mtl
1723 Skäppebo 1723
Comministern Nils Blom, hust, ¼ mtl, dräng Måns, 1 piga
Halfnabonden Erngissle Abramsson, hust, ¼ mtl
mtl
1724 Skäppebo 1724
Comminister hr Nills Blom, hust, ¼ mtl, dräng Joan, 1 piga
Halfnabonde Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1725 Skäppebo 1725
Comminister Nils Blom, hust, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, halfnabonde
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, halfnabonde
mtl
1726 Skäppebo 1726
Comminister Blom, hust, ¼ mtl, 1 piga
Halfnabonden Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1727 Skäppebo 1727
Comminister Blom, hust, ¼ mtl, dräng Nils, 1 piga
Halfnabonden Carl Pärsson, singel, ¼ mtl
Bonden Carl Nilsson, hust, inhyses
mtl
1728 Skäppebo 1728
Cominister Blom, ½ mtl, dräng Pär, 1 piga
mtl
1729 Skäppebo 1729
Comminister Blom, hust, ½ mtl, dräng Sven, 1 piga
mtl
1730 Skäppebo 1730
Comminister Blom, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl
1731 Skäppebo 1731
Her Comminister Blom, hust, ½ mtl, dräng Börge
mtl
1732 Skäppebo 1732
Comminister Blom, hust, ½ mtl, dräng Nils, piga Ingred
Halfnebonden Håkan Nilsson, hust
mtl
1733 Skäppebo 1733
Comminister Blom, hust, ½ mtl, piga


1734 Skäppebo 1734
Comminister Blom, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl
1735 Skäppebo 1735
Comminister Blom, hust, ½ mtl, dräng Oluf, 1 piga
mtl
1736 Skäppebo 1736
Comminister Bloms änka, dräng Swen?, 1 dotter, 1 piga
mtl
1737 Skäppebo 1737
Comminister Zanderbeck, hust, dräng Börie, 1 piga
Halfnadbonden Swen Månsson, hust
mtl
1738 Skäppebo 1738
Comminister Zandebeck, hust, dräng Oluf
Halfnabonden Swen Månsson, hust
mtl
1739 Skäppebo 1739
Comminister Landerbeck, hust
Halfnabonden Sven Månsson, hust
mtl
1740 Skäppebo 1740
Comminister Landerbeck, hust, dräng Lars
Halfnabonden Sven Månsson, hust
mtl
1741 Skäppebo 1741
Comminister Landerbeck, hust, 1 piga
Halfbonden Pär Nilsson, hust
mtl
1742 Skäppebo 1742
Komminister Wahlsten, singel,
Afsk. Comminister Lunderbecks änka
mtl
1743 Skäppebo 1743
Cominister Wahlsten, hust, drängar Jon och Håkan, 1 piga
mtl
1744 Skäppebo 1744
Cominister Wahlsten, hust, drängar Jonas och Pär, 2 pigor
mtl
1745 Skäppebo 1745
Comminister Wahlsten, hust, ½ mtl, dräng Jon, 2 pigor
mtl
1746 Skäppebo 1746
Comminister Wahlsten, hust, ½ mtl, dräng Pär, 2 pigor
mtl
1747 Skäppebo 1747
Comminist. Wahlsten, hust, drängar Håkan och Jöns, 1 flicka
mrl
1748 Skäppebo 1748
Comminister Wahlsten, hust, dräng Jån, 1 piga
Hälftenbrukare Jån Andersson, singel, ¼ mtl
mtl
1749 Skäppebo 1749
Comminister Wahlsten, hust, drängar Jonas, Mats (el. Nils?), piga Elin
mtl
1750 Skäppebo 1750
Comminister Wahlsten, hust dräng Jon, Sven, piga Elin, Karin
mtl namn på drängar och pigor svrläst. Att döma av strecken i mantalslängden borde en dräng vara son och en piga dotter. Oklart.
1751 Skäppebo 1751
Comminister Wahlsten ½ mtl, Jonn, Swen, piga Elin och Elin. Karin till Målatorp i Kåraböket.
mtl Sid 248b: pigan Karin till Målatorp i Kåraböket.
1752 Skäppebo 1752
Comminister Wahlsten, hust,. Drängar Sven och Anders, piga Elin
mtl
1753 Skäppebo 1753
Comminister Wahlsten, hust, dräng Nils, piga Elin och Kierstin
mtl
1754 Skäppebo 1754
Comminister Wahlsten, hust, drängar Håkan, Nils, pigor Elin, Kirstin
mtl
1755 Skäppebo 1755
Cominister Wahlsten, hust, drängar Håkan, Pär, pigor Elin, Ingred
mtl
1756 Skäppebo 1756
Komminister Wahlsteen, hust, drängar Håkan och Håkan, piga Elin
mtl
1757 Skäppebo 1757
Komminister Wahlsten, hust, ½ mtl, drängar Jonas, Gabriel, pigor Kierst.?, Sissa
mtl
1758 Skäppebo 1758
Comminister Wahlsten, hust, ½ mtl, drängar Staffan, Sven, pigor Kierstin, Sissa
mtl
1759 Skäppebo 1759
Comminister Wahlsten, hust, drängar Staffan, Swen, pigor Märta, Ingred
mtl
1760 Skäppebo 1760
Comminister Wahlstens omyndiga Arvingar, ½ mtl, drängar (…) och Swen, pigor Ingebor och Märta
mtl
1761 Skäppebo 1761
Avlidne Comminister Wahlstens omyndiga arvingar, dotter Anna Dorotea, piga Kierstin
mtl
1762 Skäppebo 1762
Comminister Åhlbom, hust, drängar Håkan, Staffan, pigor Kiersti, Karin
mtl
1763 Skäppebo 1763
Comminister Ålbom, hust, dräng Staffan, pigor Ingred och Botill
Gamle torparen Pär Larsson inhyses, han bräcklig
Pigan Karin Swensdoter inhyses. ”Stifing Efar”??
mtl
1764 Skäppebo 1764
Comminister Åsbom, hust, drängar Gume, Måns, pigor Kirstin, Karin
Gamle Torparen Pär Larsson, hust, han bräcklig
mtl
1765 Skäppebo 1765
Comminister Åhbom, hust, ½ mtl, drängar Pär, Anders, pigor Majalisa, Elin och Kierstin
Torpare Pär Svensson, hust, han bräcklig
Torpare Pär Ohlsson, singel
Pigan Kierstin Swensdotter, Skfingl. Mor??
mtl
1766 Skäppebo 1766
Comminister Peter Åsboms änka, drängar Sven?, Jöns, pigor Elin, Kirstin?
Torpare Pär Larsson?, hust, han bräcklig
Torpare Anders Törn, hustrun bräcklig
Torpare Per Ohlsson, hust
Inhyses Swen Pärsson, dottern Ingre sköter sina utgamla föräldrar. Utan bruk
mtl
1767 Skäppebo 1767
Comminister Åsboms änka, dräng Carl, pigor Karin och Maja
(Nåd... …) Karl Weidling, singel
Torpare Pär Larsson, hust, han bräcklig
Torpare Anders Törn, hustrun bräcklig
Torpare Pär Ohlsson, hust
Torpare Anders, hust, dotter Catharina
Inhyses Swen Pärsson, hust, utgamla, intet bruk
mtl
1768 Skäppebo 1768
Cominister Magister Avolin, hust, drängar Nils och Håkan, pigor Märta och Nilla
Comminister Åsboms änka, piga Giertru
Torpare Pär Larsson, hust, han bräcklig
Torpare Anders Törn, hustrun bräcklig
Torpare Pär Ohlsson, hust
Torpare Anders Pärsson, hust, dotter Catharina
Inhyses Swen Pärsson, hust, utgamla intet bruk
mtl
1769 Skäppebo 1769
Herr Mag Anders Avelin, hust, drängar Ingal, Nils, pigor Ingre och Nilla, 1 gosse, 1 flicka
Pär Larsson, hust, han bräcklig, 3 gossar, 1 flicka
Anders Törn, hustrun bräcklig
Pär Ohlsson, hust, torpare
Anders Pärsson, hust, dotter Catharina, 2 gossar
Inhyses Swen Pärsson, hust, utgamla
mtl
1770 Skäppebo 1770
H. Mag. Anders Arvelin, hust, dräng Måns, piga Nilla
Halfb. Jonn? Pärsson, hust, dräng Swen, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Pär Larsson, hust, han bräcklig, 3 gossar, 1 flicka
Torpare Anders Torn, hustrun bräcklig
Torpare Pär Ohlsson, hust
Torpare And. Pärsson, hust, dotter Catharina, 2 gossar
Torpare Håkan Swensson, hust
Inhyses Swen Pärsson, hust, utgamla
mtl
1771 Skäppebo 1771
Magister Anders Avelin, hust, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Pär Larsson, hust, han bräcklig
Torpare Anders Törn, hustrun bräcklig
Torparen Pär Ohlsson, hust
Torparen Sven Andersson, singel, piga Caisa
Dess föräldrar inhyses, hustrun utgammal
Torpare Håkan Svensson, hust
Inhyses Sven Pärsson, hust, utgamla
mtl
1772 Skäppebo 1772
Magister Anders Avelin, hust, drängar Ingal, Per, piga Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Torpare:
Pär Larsson, hust, han bräcklig
Anders Törn, hustrun bräcklig
Pär Ohlsson, hust
Pigan Catharina, dess föräldrar utgamla
Håkan Svensson, hust
mtl
1773 Skäppebo 1773
Comminister And. Avelin, hust, dräng Erich, pigor Stina och Ingrid, 2 gossar, 1 flicka
Torpare:
Klintamålen: Pär Larsson, hust, han bräcklig
Öen? Pär Olsson, hust, 1 gosse
Basterön: Måns Andersson, hust, dess föräldrar inhyses, utgamla
Håkan Swensson, hust
Kruhlhult? Nils Persson, hust
(…) Anders Törn, hustrun bräcklig
mtl
1774 Skäppebo 1774
Comminister herr mag. And. Avelin, hust, pigor Ingred och Marta, 2 gossar, 1 flicka
Nybygget: And. Törn, hustrun bräcklig
Öen? Pär Ohlsson, hust, 1 gosse
Basterön Måns, hust, dess föräldrar inhyses, utgamla
Håkan Svensson, hust,
Nils Pärsson, hust
mtl
1775 Skäppebo 1775
Comminister hr mag And. Arolin, hust, drängar Carl och Pär, pigor Marta och Giertru, 2 gossar
Torpare:
Klintamålen Pär Larsson, hust, han bräcklig, 1 gosse
Nybygget: And. Törn, hustrun bräcklig, piga Brita
Önan Pär Ohlsson, hust, 1 gosse
Bastareön Måns Andersson, hust, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 flicka
Rosendahl Håk. Swensson, hust
Yxnahult: Pigan Ingred Jönsdotter
mtl
1776 Skäppebo 1776
Comminister hr mag And. Avolin, hust, drängar Pär och Petter, piga Stina och Lena
Torpare:
Klintamålen: Pär Larsson, hust, han bräcklig, son Carl 15 år
Nybygget: And. Törn, hustrun bräcklig, piga Marta
Öen Pär Ohlsson, hust, 1 gosse
Bastamon Måns Andersson, hust, piga Brita
Rosendahl? Håkan Swensson, hust
Anehult pigan Inger Jönsdotter
mtl
1777 Skäppebo 1777
Comminister her mag And Avelin, hust, dräng Magnus, piga Brita och ”Då”??
Torpare:
Klintamålen: Pär Larsson, hust, han bräcklig
Nybygget: Anders Törn, hustrun bräcklig, piga Marta
Öen: Pär Ohlsson, hustrun gammal och bräcklig, 1 gosse
Bastamon: Måns Andersson, hust
Rosendahl? Håkan Swensson, hust
Anehult: Pigan Ingier Jonasdotter
mtl
1778 Skäppebo 1778
Comminister herr mag And. Avolin, hust, dräng Pär, piga Stina, 1 gosse, 2 flickor
3-dingsbrukare:
Måns Börgesson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Klintamålen: Anders Persson, singel, dess mor inhyses, bräcklig
Nybygget: Anders Törn, Marta gammal och bräcklig
Öen: Per Ohlsson, hustrun utgammal
Bastarön: Måns Andersson, hust
Rosendahl: Håk. Svensson, hustrun gammal och bräcklig
Anehult: Swen Ohlsson, hust
mtl
1779 Skäppebo 1779
Comminister hr mag Anders Arelin, hust, dräng Nils, piga Karin, 1 gosse, 1 flicka
3-dingsbrukaren Hans Abrahamson, hust, 3 flickor
Torpare:
Klintemålen: Abram Nilsson, singel, piga Maja
Nybygget: Anders Törn, hustrun gammal och bräcklig
Öen: Pär Ohlsson, hustrun utgammal
Basterön: Måns Andersson, hust
Rosendahl: Håkan Swensson, hust
Anehult: Swen Ohlsson, hust
mtl
1780 Skäppebo 1780
Comminister hr Magist. Anders Avelin, hust, dr Petter piga Brita, 1 gosse
3-dingsbrukare Hans Abramsson, hust, piga Stina
Torpare:
Klintamålan: Anders Pärsson, singel, piga Maja
Nybygget: Anders Törn, hustrun gammal och bräcklig
Öen: Pär Ohlsson, hustrun utgammal
Basterön: Måns Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Rosendahl: Håkan Swensson, hust, piga Maria
Anehult: Swen Ohlsson, hust
mtl
1781 Skäppebo 1781
Comminister hr mag And. Avelin, hust, dräng Daniel, piga Stina
3-delsbonde:
Hans Abramsson, hust
Torp:
Klintamålen, Anders Pärsson, singel,
Klintamålan Petter Månsson, hust,
Nybygget Andreas Törn, hustrun gammal och bräcklig
Öen: Pär Ohlsson, hust utgammal
Bastanäs: Måns Andersson, hust
Rosandsmåla? Håkan Swensson, hust, 1 flicka (bör vara Rosendahl?)
Bungahult, Sven Ohlsson, hust,
mtl
1782 Skäppebo 1782
Bostället vakant
Torpare:
Klintamålen: Anders Pärsson, hust
Petter Månsson, hust
Nybygget: Anders Törn, hustrun gammal och bräcklig
Öna: Pär Ohlsson, hustrun utgammal
Basterön: Måns Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Rosendahl: Håkan Svensson, hust, 1 flicka
Anehult: Swen Ohlsson, hust, 1 gose
mtl
1783 Skäppebo 1783
Comminister herr Magister Eric Bethen, singel, dräng Eric, Pigor Brita, Caisa och Anna, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Torpen:
Klintamålen: Anders Pärsson, hust
Dess föräldrar inhyses, utgamla, dotter Maja sjuk och bräcklig
Ibm: Petter Månsson, hust
Nybygget: Anders Törn, hustrun gammal och bräcklig
Öen: Jonas Pärsson, singel, dess föräldrar inhyses, utgamla
Basterön: Måns Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Rosendahl: Håkan Swensson, hust, 1 gosse
Anehult: Swen Ohlsson, hust, 1 gosse
mtl
1784 Skäppebo 1784
Comminister herr magister Eric Bethen, singel, drängar Erich, Petter och Jonas, Pigor In(..), Lena, Brita, Anna Brita och Dito. Dess (…) inhyses
Torpen:
Nybygget; Anders Törn, hustrun gammal och bräcklig
Klintamålan brukas under gården
Öna och Basterön under gården
Rosendahl: Håkan Swensson (Sunesson?), hust, 1 gosse, 2 flickor
Anehult: Swen Ohlsson, hust, 1 gosse
mtl
1785 Skäppebo 1785
Comminister hr magister Eric Bethen, singel, drängar Erich, Petter, Jonas, pigor Brita, (..), Ingier, Brita, Lena? Och Caisa (6 pigor totalt)
Klintamålen: brukas under gården
Nybygget: Anders Törn, hustrun gammal och bräcklig
Rosendahl: Håkan Sunesson?, hust, 1 gosse, 2 flickor
Anehult: Swen Ohlsson, hust, 1 gosse
mtl
1786 Skäppebo 1786
Comminister herr magister Eric Bethen, singel, drängar Gissle och Jonas, pigor Cajsa, Brita, Anna, Ingre och Caisa
Klintamålen: Erick Håkansson, hust
Nybygget: Anders Thörn, hustrun gammal och bräcklig
Rosendahl: Håkan Swensson, hust, abs
Anehult: Swen Ohlsson, hust, abs.
mtl
1787 Skäppebo 1787
Comminister herr magister Eric Bethén, hust, drängar Petter och Pehr, pigor Brita, Caisa, Brita, Anna och Ingre
Klintamålen: Erick Håkansson, hustru, han bräcklig
Nybygget: brukas under gården
Rosendahl: Håkan Swensson, hust
Anehult: Swen Ohlsson, hust
Inhyses: Anders Svensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Skäppebo 1788
Comminister herr magister Eric Bethéen, hust, drängar Börje och Jonas, pigor Caisa, Anna Brita och Dito
Klintamålan och Nybygget: brukas under gården
Rosendal: Håkan Swensson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Anehult: Swen Ohlsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses: Anders Svensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1789 Skäppebo 1789
Comminister herr Magister Eric Berthén, hust, drängar Jöns och Jonas, pigor Caisa, Anna, Brita och Botila. Suen? Bräcklig
Rosendal: Håkan Swensson, hust, 3 gossar, 2 flickor
Anehult: Swen Ohlsson, hust, 1 gosse
Inhyses: Anders Svensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1790 Skäppebo 1790
Comminister her mag Eric Bethen, hust, dräng Peter, pigor Brita?, dito, Caisa och Anna
Halfbonde Pär Jaensson, hust, ¼ mtl
Dito Swen Jonsson, ¼ mtl, 1 flicka
Rosendahl:
Håkan Swensson, hust, 3 gossar, 2 flickor
Inhyses Anders Törn, hust, bräckliga och utfattiga
Anehult:
Swen Ohlsson, hust
Torp: Erick Håkansson, hust, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, hust, piga Lena, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1791 Skäppebo 1791
Comminister herr magister Eric Bethen, hust, drängar Jonas och Måns, pigor Brita, Anna, Brita och Kajsa, 1 gosse
Hälftenbonde: Pehr Jansson, hust, ¼ mtl
Dito Swen Jonsson, hust, ¼ mtl
Rosendahl:
Håkan Swensson, hust, 3 gossar, 2 flickor
Inhyses: Anders Thörn, hust, bräckliga och utfattiga
Anehult: Swen Ohlsson, hust, son Jonas
Torp: Erik Håkansson, hust
Dito: Måns Andersson, hust, 2 flickor
mtl
1792 Skäppebo 1792
Comminister herr mag. Eric Bethén, hust, drängar Jonas och Måns, pigor Lena, Brita, Asta och Brita, 1 gosse
Rosendahl: Håk. Swensson, hust, 3 gossar, 2 flickor
Inhyses: Anders Törn, hust, bräckliga och utfattiga
Anehult: Swen Olsson, hust, son Jonas, bräcklig
Torp: Erik Håkansson, hust
Dito: Måns Andersson, hust, 2 flickor
mtl
1793 Skäppebo 1793
Comminister herr Magister Bethen, hust, drängar Börge, Petter, Per, pigor Brita, Anna, Lena och Lena
Rosendahl: Håkan Swensson, hust, han bräcklig
Anehult: Swen Ohlsson, hust, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, hust
Inhyses: Anders Törn, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1794 Skäppebo 1794
Comminister herr magister Eric Bethen, hust, drängar Petter, Håkan och (..), pigor Anna, Märta?, Brita, Lena?
Torp: Håkan Swensson, hust, han bräcklig
Torp: Swenn Ohlsson, hust, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, hust
Inhyses: Anders Thörn, hust, bräckliga
mtl
1795 Skäppebo 1795
Comminister herr magister Eric Bethen, hust, drängar Håkan, Peter, Per, pigor Stina, Anna Marta, Brita och Lena
Torp: Håkan Svensson, hust, han bräcklig
Torp: Sven Olsson, hust, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, hust, dotter Marta
Inhyses: Anders Thörn, hust, bräckliga
mtl
1796 Skäppebo 1796
Comminister herr magister Eric Bethen, hust, dräng Jonas, pigor Marta, Brita
Torp: Håkan Swensson, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, singel
Inhyses: Anders Tönd (bör vara Törn), hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1797 Skäppebo 1797
Comminister herr Eric Bethen, hust, dottren Petronella, drängar Jon, Gustaf, pigor Marta, Maria
Torp: Håkan Svensson, hust, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, singel
Inhyses: Sven Olsson, hust, utfattiga
Inhyses Anders Törn, hust, utfattiga
mtl
1798 Skäppebo 1798
Comminister herr Magister Er. Bethen, hust, drängar Jonas, Börge, Gustaf, dotter Petronella Charlotta, pigor Maja??, Maria
Torpare Håkan Svensson, hust, han bräcklig
Torpare Måns Andersson, singel, dotter Ingrid
Inhyses Sven Olsson, hust, son Petter
Inhyses Anders Törn, hust, utgamla
mtl
1799 Skäppebo 1799
Comminister herr Magister Eric Beten, hust, ½ mtl, döttrar Ulrika, Petronella, Charlotta, drängar Jonas, Gjösta, Börge, pigor Maria, Martha
Torpare: Håkan Swänsson, hust, han bräcklig
Torpare Måns Andersson, singel, dotter Ingrid
Inhyses Swän Olsson, hust, utfattiga, son Peter
Inhyses: Anders Törns änka, utfattig
mtl
1800 Skäppebo 1800
Comminister herr magister Eric Betheen, döttrar Ulrica Petronella, Charlotta, dräng Gustaf, Anders Jonas, Andreas,(..) Måna, Marta.
Torp: Håkan Svensson, hust, han bräcklig
Torp: Måns Andersson, singel, döttrar Ingrid Caisa
Inhyses: Sven Olsson, hust, utfattiga, son Peter
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka