Mantalslängder för Skäveryd, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Skäveryd 1633
Swänn
jb
1635 Skäveryd 1635
Nils i Skäveryd
jb
1638 Skäveryd 1638
Andhers?
jb
1640 Skäveryd 1640
Anders i Skäveryd
jb
1642 Skäveryd 1642
Anders i Skäveryd
jb
1644 Skäveryd 1644
Nils i Skäveryd, singel, 1 hemman
mtl
1645 Skäveryd 1645
Nils i Skäveryd, hust, 1 hemman
mtl
1646 Skäveryd 1646
Nils i Skäveryd, hust, 1 hemman
mtl
1647 Skäveryd 1647
Lars i Skäveryd, hust, 1 hemman
mtl
1648 Skäveryd 1648
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1649 Skäveryd 1649
Inge i Skäveryd, hust, 1 hemman
mtl
1650 Skäveryd 1650
Inge i Skäveryd, hust
mtl
1651 Skäveryd 1651
Inge i Skäveryd, hust
mtl
1652 Skäveryd 1652
Inge i Skäveryd, hust
mtl
1653 Skäveryd 1653
Inge i Skäveryd, hust
mtl
1654 Skäveryd 1654
Inge i Skäveryd, hust
mtl
1655 Skäveryd 1655
Inge i Skäveryd, hust
mtl
1663 Skäveryd 1663
Carl i Skäveryd
jb
1664 Skäveryd 1664
Carl i Skäveryd
jb
1665 Skäveryd 1665
Carl i Skäveryd
jb
1666 Skäveryd 1666
Carl i Skäveryd
jb
1667 Skäveryd 1667
Carl i Skäveryd, hust
mtl
1660 Skäveryd 1667
Carl i Skäveryd, hust. Notering om Carl: Ähr nu allmose kropp. (Endast hustrun är markerad i mtl)
Ibidem (på sid 508):
Håkan i Skäveryd, hust
mtl Notering om Carl: Ähr nu allmose kropp (Endast hustrun är markerad i mantalslängden)
Carl med hustru finns på sid 507 i mtl, Håkan med hustru finns på sid 508
1668 Skäveryd 1668
Karl i Skäfvery, hust
mtl
1669 Skäveryd 1669
Carl i Skäveryd, hust
mtl
1670 Skäveryd 1670
Carl i Skäveryd, hust, 1 dräng
mtl
1671 Skäveryd 1671
Carl i Skäveryd, hust
mtl
1673 Skäveryd 1673
Carl i Skäveryd, hust
mtl SVAR
1675 Skäveryd 1675
Carl i Skäveryd
jb
1676 Skäveryd 1676
Carl i Skäveryd
jb
1677 Skäveryd 1677
Carl i Skäveryd
jb
1678 Skäveryd 1678
Håkan i Skäveryd
jb
1679 Skäveryd 1679
Håkon i Skäveryd
jb
1680 Skäveryd 1680
Carl i Skäveryd
jb
1681 Skäveryd 1681
Håkan i Skäveryd, hust
mtl
1682 Skäveryd 1682
Håkan i Skäveryd, hust
mtl
1685 Skäveryd 1685
Håkan i Skäveryd, hust
mtl
1686 Skäveryd 1686
Håkan i Skäveryd, hust
mtl
1687 Skäveryd 1687
Håkan i Skäveryd, hust
Båtsm. Olof Styrman i samma gård, hust
mtl
1688 Skäveryd 1688
Håkan i Skäveryd, hust
Båtsm. Olof Styrman, hust
mtl
1689 Skäveryd 1689
Håkan i Skäveryd, hust
Båtsm. Olof Styrman, hust
mtl
1690 Skäveryd 1690
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styrman, hust
mtl
1691 Skäveryd 1691
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styrman, hust
mtl
1692 Skäveryd 1692
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman
mtl
1693 Skäveryd 1693
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman
mtl
1694 Skäveryd 1694
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1695 Skäveryd 1695
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsmannen död, men dess hustru står
mtl
1696 Skäveryd 1696
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1697 Skäveryd 1697
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1698 Skäveryd 1698
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 179 Johan Styrman, hust
mtl
1699 Skäveryd 1699
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1700 Skäveryd 1700
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1701 Skäveryd 1701
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1702 Skäveryd 1702
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1703 Skäveryd 1703
Håkan Carlsson, hust
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1704 Skäveryd 1704
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1705 Skäveryd 1705
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1706 Skäveryd 1706
Håkan Carlsson, hust, 1 dotter
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1707 Skäveryd 1707
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1708 Skäveryd 1708
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1709 Skäveryd 1709
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1710 Skäveryd 1710
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Styrman
mtl
1711 Skäveryd 1711
Håkan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Styrman
mtl
1712 Skäveryd 1712
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Styrman
mtl
1713 Skäveryd 1713
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jöns? Styrman
mtl
1714 Skäveryd 1714
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Styrman
mtl
1715 Skäveryd 1715
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm Styrman
mtl
1716 Skäveryd 1716
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Styrman
mtl
1717 Skäveryd 1717
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Styrman
mtl
1718 Skäveryd 1718
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Styrman
mtl
1720 Skäveryd 1720
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Pär Jönsson 16 år, 1 piga
Båtsm. Måns Styrman
mtl
1721 Skäveryd 1721
Pähr Johansson, hust, ¼ mtl


1722 Skäveryd 1722
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mons Styrman, ogift
mtl
1723 Skäveryd 1723
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Styrman vakant
Änkan Lisbeth, gammal och utfattig med små barn.
mtl
1724 Skäveryd 1724
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Styrman vakant
mtl
1725 Skäveryd 1725
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Styrman, ogift
mtl
1726 Skäveryd 1726
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Styrman, hust
mtl
1727 Skäveryd 1727
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Styrman, hust
mtl
1728 Skäveryd 1728
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Styrman vakant
mtl
1729 Skäveryd 1729
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Styrman vakant
mtl
1730 Skäveryd 1730
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Styrman, ogift
mtl
1731 Skäveryd 1731
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Styrman, ogift
mtl
1732 Skäveryd 1732
Pär Håkansson, hust
Båtsm Jon Sjöman, ogift
mtl
1733 Skäveryd 1733
Pär Håkansson, hust
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1734 Skäveryd 1734
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1735 Skäveryd 1735
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Bjurman, hust
mtl
1736 Skäveryd 1736
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Båtsm. Johan Styrman, hust
mtl
1737 Skäveryd 1737
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkon
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1738 Skäveryd 1738
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1739 Skäveryd 1739
Pär Håkansson, hust, son Håkan, 1 dotter
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1740 Skäveryd 1740
Pär Håkansson, hust, son Håkan, 1 dotter
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1741 Skäveryd 1741
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1742 Skäveryd 1742
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan är fjärdingsman
Båtsm. Jon Styrman, hust
mtl
1743 Skäveryd 1743
Pär Håkansson, hust, son fjärdingsman Håkan
Båtsm. Nils Styrman, ogift
mtl
1744 Skäveryd 1744
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Båtsm. Nils Styrman, ogift
mtl
1745 Skäveryd 1745
Per Håkansson, hust
Länsman Håkan Persson, singel
Båtsm vakant
mtl inga mantal anges, Skäveryd totalt ¼ mtl
1746 Skäveryd 1746
Länsman Håkan Persson, singel, dräng Sven, 1 piga
Båtsm. Styrman vakant
mtl
1747 Skäveryd 1747
Länsman Håkan Persson, hust, dräng Sven och Mattis, 1 piga
Båtsm. Jonas Persson Styrman, ogift
mtl
1748 Skäveryd 1748
Länsman Håkan Persson, hust, ¼ mtl, drängar Mats och Jonas, 2 pigor
Båtsm. Jonas Styrman, ogift
mtl
1749 Skäveryd 1749
Länsman Håkan Pärsson, hust, dräng Petter, piga Ingred
Båtsm. Jonas Styrman, ogift
mtl
1750 Skäveryd 1750
Länsman Håkan Pehrsson, hust, dräng Petter och Nils?, piga Gertru
Båtsm. Jonas Styrman, ogift
mtl
1751 Skäveryd 1751
Länsman Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders och ?Matz?, piga (..) Gertru till Skallebo och Långasjö socken
mtl Sid 248b: pigan Gertrud till Skallebo i Långasjö socken
1752 Skäveryd 1752
Ländsman Håkan Persson, hust, dräng Anders,
Pig. Kierstin
Båtsm. Jonas Styrman, hust
mtl
1753 Skäveryd 1753
Länsman Håkan Persson, hust, dräng Måns, piga Brita
Båtsm. Jonas Styrman, hust
mtl
1754 Skäveryd 1754
Länsman Håkan Pärsson, hust, dräng Nils, piga Kirstin
Båtsm. Jonas Styrman, hust
?Potastkokaren? Nils Nilsson, hust
mtl
1755 Skäveryd 1755
Förre länsman Håkan Persson, hust, ¼ mtl
piga Gertrud
Båtsm vakant
Potastkokaren Nils Nilsson, hust
mtl
1756 Skäveryd 1756
Förre Länsman Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Giertrud
Båtsm. Styrman vakant
Potastkokaren Nils Nilsson, hust
mtl
1757 Skäveryd 1757
Förre länsmannen Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Elin
Båtsm. Styrman vakant
mtl
1758 Skäveryd 1758
Förre länsman Håkan Pärssons änka, dräng Carl
Båtsm. Nils Styrman, ogift
mtl
1759 Skäveryd 1759
Håkan Pärssons änka, dräng Sven
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1760 Skäveryd 1760
Förre Länsman Håkan Pärssons änka, dräng Swen, piga Ingre
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1761 Skäveryd 1761
Länsman Håkan Pärssons änka, dräng Swen, piga Kajsa?
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1762 Skäveryd 1762
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1763 Skäveryd 1763
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Ingre
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1764 Skäveryd 1764
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Inger
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1765 Skäveryd 1765
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, piga Kierstin
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1766 Skäveryd 1766
Sven Carlsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Kierstin
Båtsm. Nils Styrman, hust
Inhyses Peter Nilsson?, utgammal, intet bruk
mtl
1767 Skäveryd 1767
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Petr, piga Kierstin
Båtsm. Nils Styrman, hust
Inhyses Peter Nilsson, utgammal, inte bruk
mtl
1768 Skäveryd 1768
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Kierstin
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1769 Skäveryd 1769
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1770 Skäveryd 1770
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Märta, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1771 Skäveryd 1771
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Märta, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1772 Skäveryd 1772
Sven Carlsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Märta
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1773 Skäveryd 1773
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan
Petter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Styrman
Qwinfolket Elin, utfattig
mtl
1774 Skäveryd 1774
Swen Andersson, hust, 1/6 mtl, son Håkan
Peter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1775 Skäveryd 1775
Sven Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan
Petter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Styrman, hust
mtl
1776 Skäveryd 1776
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan
Petter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1777 Skäveryd 1777
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan, piga Ingrid
Petter Håkansson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse
Båtsm. And. Styrman, ogift
mtl
1778 Skäveryd 1778
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan, dotter Maria
Peter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Anders Styrman, ogift
mtl
1779 Skäveryd 1779
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan, dotter Maria
Peter Håkansson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Anders Styrman, ogift
mtl
1780 Skäveryd 1780
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan, dotter Maria
Petter Håkansson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Styrman, hust, 2 flickor
mtl
1781 Skäveryd 1781
Swen Carlsson, hust, 1/6 mtl, son Håkan, dotter M(…)
Petter Håkansson, hust, 1/12 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Styrman, hust
mtl
1782 Skäveryd 1782
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, dotter Maria
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Styrman, hust
mtl
1783 Skäveryd 1783
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, dotter Maria
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1784 Skäveryd 1784
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, piga Stina, 1 gosse
Petter Håansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Styrman, ogift
mtl
1785 Skäveryd 1785
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, piga Stina
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Giertru
Båtsm. Pär Styrman, ogift
mtl
1786 Skäveryd 1786
Sven Carlsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Giertru
Båtsm. Pär Styrman, ogift
mtl
1787 Skäveryd 1787
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, söner Jonas och Niclas
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Giertrud
Båtsm. Pehr Styrman, ogift
mtl
1788 Skäveryd 1788
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, söner Jonas och Nils, piga Ingri
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Giertrud
Båtsm. Pehr Styrman, ogift
mtl
1789 Skäveryd 1789
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, söner Jonas och Nils, piga Ingre
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Giertru
Båtsm. Pehr Styrman, ogift
mtl
1790 Skäveryd 1790
Swen Carlssons änka, 1/8 mtl, söner Jonas och Niclas, piga Ingre?
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Lena
Båtsm Pehr Styrman, ogift
mtl
1791 Skäveryd 1791
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, söner Jonas och Niklas, piga Inga
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Styrman, ogift
mtl
1792 Skäveryd 1792
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, söner Jonas, Niklas, piga Ingrid
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Styrman


1793 Skäveryd 1793
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, söner Jonas, Niklas, piga Segrid?
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per Styrman, ogift
mtl
1794 Skäveryd 1794
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, söner Johannes och Niklas
Peter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Styrman, ogift
mtl
1795 Skäveryd 1795
Sven Carlssons änka, 1/8 mtl, söner Jonas, Nils, piga Ingrid
Peter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per Styrman, ogift
mtl
1796 Skäveryd 1796
Swen Carlssons änka, 1/8 mtl, söner Jonas, Nils?, piga Ingrid
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Styrman, ogift
mtl
1797 Skäveryd 1797
Swen Carlssons änka, 1/8 mtl, söner Jon, Nils, piga Ingrid
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Båtsm. Styrman vakant
mtl
1799 Skäveryd 1799
Nils Swänsson, singel, 1/8 mtl, piga Ingrid
Peter Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse
Båtsm. Håk. Styrman, ogift
mtl
1800 Skäveryd 1800
Nils Svensson, singel, 1/8 mtl, piga Ingrid, dräng Staffan
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 flicka
Båtsm. Håkan Styrman, ogift
mtl
 
Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka