Mantalslängder för Vissefjärda Storegård, Vissefjärda (Kåraböket)
1631 Vissefjärda 1631
Ögge
jb
1632 Vissefjärda 1632
Ögge
jb
1634 Vissefjärda 1634
Öge
jb
1635 Vissefjärda 1635
Ödge Sohnesson alt. Svensson
Anders Öggesson i samma gård
jb
1637 Vissefjärda 1637
Ögge Svensson?
jb
1638 Vissefjärda 1638
Ögge Swensson alt. Sånesson
jb
1640 Vissefjärda 1640
Ögge Swensson (Sunesson?)
jb
1641 Vissefjärda 1641
Ögge Sånesson
jb
1642 Vissefjärda 1642
Oloff
hustru Ingrid
piga: Ingrit
mtl
1642 Vissefjärda 1642
Ögge Svensson
mtl s247
1643 Vissefjärda 1643
Oluff
hustru Ingred
Sonhustru Ingrit
Inhysingsfolk: Carl, Elin
mtl
1643 Vissefjärda 1643
Öggo Swänsson (alt Sunesson)
mtl s 235
1644 Vissefjärda 1644
Oloff
mtl s 389
1644 Vissefjärda 1644
Oluff
hustru Ingrid
dotter Kierstin
mtl
1645 Vissefjärda 1645
Oloff
hustru Kirstin
mtl Notering sid 243:
Ingels i Vissefjärda blind och utfattig.
Måns i samma gård föder sig med tiggeri.
Sodmun och Elin flyttar till hösten (min anm: hör ev ej till Vissefjärda-gården)
1645 Vissefjärda 1645
Ögge Svensson?
jb
1646 Vissefjärda 1646
Oluff Månsson
hustru Kirstin
mtl
1647 Vissefjärda 1647
Oluf Månsson
I samma gård:
Pigan Sissela
mtl Notering sid 182:
Kierstin i Wissefiera tjänar nu i Danmark.
1648 Vissefjärda 1648
Oluff Månsson
Piga? Sissela
mtl
1650 Vissefjärda 1650
Oloff
Piga Sissela
mtl
1650 Vissefjärda 1650
Oluff
jb
1650 Vissefjärda 1650
Oluff
hustru Sissela
mtl s 247
1651 Vissefjärda 1651
Jöns
hustru Sissa
mtl
1652 Vissefjärda 1652
Jon
hustrun
mtl
1653 Vissefjärda 1653
Oluff
jb
1653 Vissefjärda 1653
Pehr Kat
hustru Karin
mtl
1654 Vissefjärda 1654
Per Kat
hustru Karin
mtl
1655 Vissefjärda 1655
Per Kat
hustru ?Karin?
Son Daniel?
mtl
1656 Vissefjärda 1656
Peder Katt, hustru Karin
?dåtter?
I samma gård:
Måns
Gierton? (alt. Giertrud) ?Munig??
mtl
1657 Vissefjärda 1657
1/2 Per, hustru Karin
1/2 Måns, hustru Maria
mtl
1659 Vissefjärda 1659
Inge och hustrun
dräng Jonn
mtl
1660 Vissefjärda 1660
Jon
hustrun
pigan
mtl
1660 Vissefjärda 1660
Oluf
jb
1661 Vissefjärda 1661
Inge, hustru Elin, Jon, Hans, hustru Elin
mtl
1662 Vissefjärda 1662
Jon, hustru Elin, Inge, krympling, hustru Elin
mtl
1663 Vissefjärda 1663
Jöns, hustru Elin, hustru Elin Inge skröplig
mtl
1664 Vissefjärda 1664
hustru Elin och hustru Elin. Soldat Jon.
mtl
1665 Vissefjärda 1665
Nils, hustru Kirstin, Inge, hustru Elin, soldat Joans finns i Biärsiö i F. socken.
mtl
1666 Vissefjärda 1666
Nils, Kierstin?, Inge, Elin (4 p)
mtl
1667 Vissefjärda 1667
Nils, Kirstin. Inge flyttat till Skuteryd (2 p)
mtl
1668 Vissefjärda 1668
1 Nils och hustru Kirstin (2 p)
mtl
1669 Vissefjärda 1669
1 Nils och hustru (2 p)
mtl
1669 Vissefjärda 1669
Oluff
jb
1670 Vissefjärda 1670
1 K (knekt) Nils och hustru, dräng Jöns (2 p + 1 Mil.)
mtl
1670 Vissefjärda 1670
Oluf
jb
1671 Vissefjärda 1671
1 Nielss och hustru (2 p)
(oläsl.) Nils (oläsl.) ( 1 p)
I samma gård:
Måns inhyst? I samma gård (1 p)
mtl Det finns en 2 rader lång text om Nils nr 2 som jag i nuläget inte kan tolka mer än enstaka ord av.
Sid 493 i Kalmar läns landskontor EIIIa:15 1671.
1673 Vissefjärda 1673
Oluf
jb
1675 Vissefjärda 1675
1 Oluf, hustru (2 p)
mtl
1675 Vissefjärda 1675
Oluf


1676 Vissefjärda 1676
1 Oluf, hustrun, dräng?/son? Stffan (3 p)
mtl
1678 Vissefjärda 1678
Oluf
jb
1680 Vissefjärda 1680
brukas af Pastoriet
mtl
1681 Vissefjärda 1681
1 mtl, brukas av Pastore
mtl
1685 Vissefjärda 1685
1 mtl. Brukas av Pastore
mtl
1686 Vissefjärda 1686
1 mtl, brukas av pastore.
mtl
1687 Vissefjärda 1687
1 mtl brukas av Pastore
mtl
1688 Vissefjärda 1688
1 mtl brukas av pastore.
mtl
1689 Vissefjärda 1689
1 mtl brukas av Pastore
mtl
1690 Vissefjärda 1690
1 mtl Påfwel hustru, Swän hustru (4 p)
piga Sissa (1 p)
mtl
1691 Vissefjärda 1691
1 mtl Påfwell, hustru, Swen? (Sune?) hustru (4 p)
piga Sissa (1 p)
mtl
1692 Vissefjärda 1692
1 mtl Pasts. Änka hust. Margareta (1 p)
mtl
1693 Vissefjärda 1693
1 mtl Past. Änka hustru Margareta (1 p)
D. Per (1 p)
mtl
1694 Vissefjärda 1694
1 mtl Måns, hustrun (2 p)
hustru Botill (1 p)
1/2 Ibm mtl utan åbor.
mtl
1695 Vissefjärda 1695
1 mtl Jonn, hustru, Måns, hustru (4 p)
mtl
1697 Vissefjärda 1697
Joon
jb
1699 Vissefjärda 1699
Jon
jb
1701 Vissefjärda 1701
1 mtl Mönsterskrivare Jan Wimmerstedt, ogift (1 p)
Pär, hustru, Pär, hustru (4 p)
änkan Maria allmosehjon
mtl
1701 Vissefjärda 1701
Mönsterskrivare Johan, Per och Per
jb
1702 Vissefjärda 1702
1 mtl Mönsterskrivare Johan Wimmerstedt, ogift commend. (1 p)
Pär, hustru, Gumme, hustru (4 p)
Pigan Kristin (1 inhyses)
mtl
1703 Vissefjärda 1703
1 mtl ?Stgl? (förkortning av titel?) Per, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
förl. Båtsman Swän (1 inhyses)
mtl
1704 Vissefjärda 1704
1 mtl Anders, hustru, Pär, hustru (4 p)
förl. Båtsman Swen, hustru (sjuk, fattig)
mtl
1705 Vissefjärda 1705 Storegård
1 mtl Anders, hustru (2 p)
Pär, hustru, Staffan, hustru (4 p)
dr. Pär (1 dräng)
mtl
1706 Vissefjärda 1706 Storegård
Anders, hustru (2 p)
Per, hustru, Staffan, hustru (4 p)
d Anders (1 son)
mtl
1707 Vissefjärda 1707 Storegård
Anders, hustru (2 p)
Pär, hustru, Staffan, hustru (4 p)
dr. Anders (1 son)
dr. Pär (1 dräng)
mtl
1708 Vissefjärda 1708
Per Anders Staffan
jb
1710 Vissefjärda 1710 Storegård
Sold? Pährs h (soldaten Pährs hustru?) Staffan, Anders, Jöns
jb
1712 Vissefjärda 1712
utan åbo
jb
1714 Vissefjärda 1714
Måns och Carl (möjl. "Enk". I stället för Carl?)
jb
1716 Vissefjärda 1716
Måns och Erich
jb
1717 Vissefjärda 1717
Måns, Erik, mönsterskrivare? Forsberg
jb
1717 Vissefjärda 1717 Storegård
1 mtl Måns, hustru, Erik, hustru (4 p)
Mönsterskrivare Magnus Forsberg, hustru (2 p)
mtl
1718 Vissefjärda 1718 Storegård
Måns, hustru (2 p)
Erngissle, hustru (2 p)
Mönsterskrivaren Mag. , hustru (1 p) Anm. Man. Comend.
mtl
1719 Vissefjärda 1719 Storegård
Måns, hust
Erngissel, änkling (möjl. Erngissles änka)
Mönsterskrivare Magnus Forsberg (betalar vid Regementet)
rgd
1720 Vissefjärda 1720
Måns och Magnus
jb
1721 Vissefjärda 1721
Måns och Magnus
jb
1723 Vissefjärda 1723
Måns Carl (alt. Erik?)
jb
1723 Vissefjärda 1723 Storegård
Mönsterskrivare Magnus Forsberg
Måns
Erik
Erik?
rgd
1724 Vissefjärda 1724 Storegård
Mönsterskrivaren Magnus Forsberg (betalar vid Callmare Regemente)
Måns, Erik
rgd
1725 Vissefjärda 1725 Krono
Måns Erik
jb
1725 Vissefjärda 1725 Storegård
Magnus Forsberg, alldeles utfattig
Måns
Erik
rgd
1726 Vissefjärda 1726 Krono
Måns och Erich
jb
1726 Vissefjärda 1726 Storegård
Måns, Erik
rgd
1727 Vissefjärda 1727 Storegård
Måns, Erik
rgd
1728 Vissefjärda 1728 Krono
Måns och Carl
jb
1728 Vissefjärda 1728 Storegård
Måns och Erik
Mönsterskrivare Boberg betalar vid Calmar Infanteriregemente
rgd
1729 Vissefjärda 1729 Krono
Erik och Måns
jb
1729 Vissefjärda 1729 Storegård
Mönsterskrivaren Lars Boberg – utflytt
Erik, Måns
Son Nils
rgd
1730 Vissefjärda 1730 Storegård
Mönsterskrivare Lars Boberg.
dr. Anders
Pig. Kirstin
Måns
Son Nills
rgd
1731 Vissefjärda 1731 Storegård
Mönsterskrivare Lars Boberg
dr. Pähr
Måns
Son Anders
rgd
1732 Vissefjärda 1732 Storegård
Lars Boberg
d. Per
Måns
Son Anders
rgd
1733 Vissefjärda 1733 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
d. Måns, p. Ingabor
Måns, son Nils
rgd
1734 Vissefjärda 1734 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
dr. Måns. Pig. Ingeborg
Måns och son Nils
rgd
1735 Vissefjärda 1735 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
dr. Nils, piga Ingebor
Måns, hust
rgd
1736 Vissefjärda 1736
Lars Boberg och d Nils
jb
1736 Vissefjärda 1736 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
dr. Börje, pig Ingeborg
dr. Nils p Lispet
rgd
1737 Vissefjärda 1737 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
dr. Börge, pig Ellin
Måns, pig. Botill
rgd
1738 Vissefjärda 1738 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
dr. Börje, Nils, pigan Elin, Karin
rgd
1739 Vissefjärda 1739 Storegård
Mönsterskrivare Boberg
dr. Börge, Swen
Pig. Elin, Karin
rgd
1740 Vissefjärda 1740 Storegård
Mönsterskriare Boberg
dr. Börje, Swän
rgd
1742 Vissefjärda 1742
Lars Boberg
jb
1744 Vissefjärda 1744 Storegård
Mönsterskrivare Lars Boberg, hust
dr. Nils
dr. Per
Pig. Annika
mtl
1745 Vissefjärda 1745 Storegård
Mönsterskrivare Lars Boberg, hust
dr. Jonas
dr. Mattis
Pig. Ingierd
mtl
1746 Vissefjärda 1746 Storegård
Mönsterskrivare Lars Boberg, hustru (2 p)
dr. Jonas (1 dräng)
dräng Mattis (1 dräng)
pig. Ingered (1 piga)
mtl
1747 Vissefjärda 1747 Storegård
Mönsterskrivare Lars Boberg, hustru (2 p)
dr. Per, dr. Tofwe (2 drängar)
Pigan Maja (1 piga
mtl
1748 Vissefjärda 1748
Mönsterskrivare Lars Boberg, hustru (2 p)
dräng Pär, Matthis (2 drängar)
piga Ingrid, Helga (2 pigor)
mtl
1749 Vissefjärda 1749
Mönsterskrivare Lars Boberg, hustru (2 p)
dr. Håkan (1 dräng)
dr. Inge (1 dräng) 19 år
Pig. Ingrid (1 piga)
dotter Maria Elisabet (1 dotter) 15 pr
mtl
1750 Vissefjärda 1750
Mönsterskrivare Frid. Mag. Lindgren, hustru (2 p)
Mönsterskrivare Lars Boberg, hustru (2 p)
dr. Gumme 18 år, Anders, 18 år (2 drängar)
pig. Botill (1 piga)
mtl
1751 Vissefjärda 1751
Fried. Mag. Lindgren, hustru (2 p)
Lars Boberg, hustru (2 p)
Anm: Mönsterskrivare swärfar och måg brukar ihop
dr. Eskil (1 dräng)
dr. Jonn (-) anm. Res. ?knekt? (kusk? Krank?)
pig. Ingrid (1 piga)
Storegården Vaktstugan:
Nills Larsson, hustru (1 hust) fattig, har intet bruk.
mtl
1752 Vissefjärda 1752 Storegård
Mönsterskrivare Friedric Lindgren, hustru (2 p)
Lars Moberg, hustru (2 p)
dr. Swen, dr Swen (2 drängar)
p Kjerstin (1 piga)
mtl
1754 Vissefjärda 1754 Storegård 1 mtl
1/2 mtl Mönsterskrivare Friedrich Mag. Lindgren, hust (2 p)
1/2 mtl Lars Mobeck, hust (2 p)
dr. Swen, 20 år ref. Kavl.
Dr. Håkan, 18 år (1 dr)
pig. Kirstin (1 piga)
piga Kirstin (1 piga)
mtl
1755 Vissefjärda 1755 Storegård
1 mtl Mönsterskrivare Friedrik Magnus Lindgren, hustru (2 p)
Lars Moberg, hustru anm. Får undantag
Dotter Eva Sophia (1 dotter
Dräng Håkan (1 dräng) 18 år
Dräng Staffan (1 dräng) 18 år
pigor Kierstin och Kirstin (2 pigor)
mtl
1756 Vissefjärda 1756 Storegård 1 mtl
1 mtl MönsterskrivareFrid. Mag. Lindgren, hustru (2 p)
Lars Moberg, hustru (2 p) (anm oläsl)
dot. Ewa sophia (1 dott)
dr. Son? Erich (1 dräng) 16 år
dr Petter (1 dräng) 14 år
Pig. Britta och Lilsbet (2 pigor)
mtl anm. Vid Erichs namn ser det verkligen ut
att stå son, men han är registrerad som dräng.
1757 Vissefjärda 1757 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Frid. Mag. Lindgren, hust (2 p)
Lars Boberg, hust (1 hust) anm. Mannen gammal och sjuk
dotter Eva Sophia (1 dot)
dot. Ingebor Lena (1 dot)
Dr. Petter (1 dräng)
p ?Sissa? (1 piga)
mtl
1758 Vissefjärda 1758 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Fredric Magnus Lindgren, hustru (2 p)
d. Eva Sophia (1 dot)
dr. Håkan, Anders (2 drängar)
P. Kerstink Elin (2 pigor)
mtl
1759 Vissefjärda 1759 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Jonas Beckström, hust (2 p)
dr. Håkan, Måns (2 dr)
pig Kiärstin, Caisa (2 pig)
dot. Eva Sophia (1 dot) anm. Sköter sina gamla föräldrar.
mtl
1760 Vissefjärda 1760 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Jonas Beckström, tienstgörande, hust (2 p)
dott. Efwa (1 dot)
dr. Håkan, Staffan (2 dr)
p. Kirstin, ?Gyret?, Kierstin (3 pig)
mtl
1761 Vissefjärda 1761 Storegård 1 mtl
1/2 mtl Mönsterskrivare Jonas Beckström, tjänstgörande, hust (2 p)
dr. Johan (1 dr)
p Kirstin (1 pig)
1/2 mtl Nils Månsson, hust (2 p) 1/2 brukare
dr. Per (1 dr)
mtl
1762 Vissefjärda 1762 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare herr Jonas Beckström, hust (2 p) anm. Tiänstgörande
pig. Ingrid (1 pig)
dr. Petter (1 dr)
Mattis Jonsson, hust (2 p)
Hindric Påfwelsson?, hust (2 p)
mtl
1763 Vissefjärda 1763 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare herr Jonas Beckström, hust (2 p) anm. Tjänstgörande, gift.
dr. Håkan (1 dr)
pig. Kirstin (1 pig)
Mattis, hust (2 p) 1/2 brukare gm 1/2 av grödan.
mtl
1764 Vissefjärda 1764 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare herr Jonas Beckström, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Håkon, pig. Stina (1 dr 1 pig)
Mattis Joelsson, hust (2 p) brukar 1/2 gl till häflten
mtl
1765 Vissefjärda 1765 Storegård 1 mtl
1/2 mtl mönsterskrivare hr Jonas Beckström, hust (2 p)
dr. Gumme (2 dr)
p Karin (1 pig)
1/2 mtl Mattis Jonsson, hust (2 p)
dot. Kierstin (1 dot)
Sturkatorpet, uppbyggat: hust Elin (1 hust) anm. Mannen utgammal
mtl
1767 Vissefjärda 1767 Storeg 1 mtl
1/2 Mönsterskr Jonas Beckström, hust
dot Anna, Sophia, s Frantz (3 barn u 15 år)
dr Måns,pig Kirstin
Gos Nils fl Lena (2 u 15 år)
enk Ingrid 65 år
1/2 Mattis, hust 1/2bruk
dot Kirstin
dot Lena, Ingrid, s Jonas (3 barn u 15)
Sturkatorpet:
Nils?, hust (2 p)
d. Stina (1 barn u 15 år)
Änk. Kirstin (1 p) utfattig, över 65 år
Pig. Malin (1 p) utfattig, över 65 år
Nils, hust (2 p) utfattig, över 65 år
mtl
1768 Vissefjärda 1768 Storegård 1 mtl
½ mtl Herr Mönsterskrivaren Jonas Beckström, hust (2 p)
dr. Petter, pig Kirstin (1 dr 1 pig)
½ mtl Mattis, hust (2 p)
Dot. Kirstin (1 dot)
Sturkatorpet: Olof, hust (2 p)
mtl
1769 Vissefjärda 1769 Storegård 1 mtl
½ mtl herr mönsterskrifvare Jonas Beckström, hust (2 p) anm tjänstgörande
dr. Håkan, pig. Kjerstin (1 dr 1 pig)
½ mtl Matthis, hust (2 p)
Dot Kjerstin (1 dot)
Sturkatorpet: Hustrun Kjerstin (1 hust)
mtl
1770 Vissefjärda 1770 Storegård 1 mtl
½ mtl Herr Mönsterskrivaren Jonas Beckström, hust (2 p) anm tjänstgörande
dr. Christopher, pig elin, Ingred (1 dr 2 pig)
½ mtl Mattis, hust (2 p)
Dot. Lena (1 dot)
Sturkatorpet: Hustrun Kjerstin (1 hust) anm. mannen krympling
mtl
1778 Vissefjärda 1778 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Jonas Beckström, hust (2 p) anm tjänstgörande
Dot Anna (1 dot)
dr. Johan, Petter (2 dr)
Pig. Ingeborg, Maja (2 pig)
Sturkatorp (Stuntatorp?) Anders Gråsten, hust (2 p)
Hust Stina (1 p) inhyses
Backstugan: Magn. Wittberg, hust (2 p) Inhyses)
mtl
1784 Vissefjärda 1784 Storegård
Mönsterskrivare Fredric Blom, hust
mtl
1785 Vissefjärda 1785 Storegård 1 mtl
½ mtl Mönsterskrivaren Fredric Blom, hust (2 p), anm tjänstgörande
P Stina Kirstin (2 pig)
½ mtl ?Ahnund? Nilsson, hust (2 p) anm. hälftenbrukare
mtl
1791 Vissefjärda 1791 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivaren Fredric Blom, hust (2 p) anm. tjänstgörande
dr. Peter, Anders (2 p)
p. Ingrid, Lena (2 p)
Torpet brukas under gården
mtl
1792 Vissefjärda 1792 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivaren Fred. Blom, hust (2 p)
dr. Sackris, Isack (2 p)
p. Ingrid, Kryssa(?) (2 p)
mtl
1795 Vissefjärda 1795 Storegård 1 mtl
1 mtl Anders, hust (2 p) ½ brukare
1 dr Isaak(?) (1 p)
Torpet brukas under gården
mtl
1797 Vissefjärda 1797 Storegård 1 mtl
½ mtl Mönsterskrivaren J. Blom, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Jonas (1 p)
Pig. Ingrid (1 p)
½ mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1798 Vissefjärda 1798 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Fredric Blom, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Jonas (1 p)
Pigor Ingrid, Botilld (2 p)
mtl
1799 Vissefjärda 1799 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Fredric Blom, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Carl, pig. Sara?, Maria (3 p)
mtl
1800 Vissefjärda 1800 Storegård 1 mtl
1 mtl Mönsterskrivare Fredr. Blohm, hust (2 p) tjenstgörande
dr. Johanes, Petter, piga Sissa, Maria (4 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka