Mantalslängder för Parismåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Parismåla 1633
Åke i Parismåla
jb
1635 Parismåla 1635
Åke i Parismåla
jb
1638 Parismåla 1638
Jonn i Parismåla
jb
1644 Parismåla 1644
Jon i Parisamåla, hust, ½ hemman
mtl
1645 Parismåla 1645
Jon i Parismåla, singel, ½ hemman
mtl
1646 Parismåla 1646
Joan i Parismåla, hust, ½ hemman
mtl
1647 Parismåla 1647
Jonn i Parismåla, hust, ½ hemman
mtl
1648 Parismåla 1648
Joon i Parismåla, hust
mtl
1649 Parismåla 1649
Jonn i Parismåla, hust, ½ hemman
mtl
1650 Parismåla 1650
Joan i Parismåla, hust
mtl
1651 Parismåla 1651
Jon i Parismåla, hust
mtl
1652 Parismåla 1652
Jon i Parsamålan, hust, 1 son
mtl
1653 Parismåla 1653
Jonn i Pärsamåla, hust
mtl
1654 Parismåla 1654
Jonn i Parssmåla, hust
mtl
1655 Parismåla 1655
Joen i Persamåla, hust, 1 son
mtl
1660 Parismåla 1660
Måns i Parismåla, hust
Trulls i samma gård, hust
mtl
1663 Parismåla 1663
Måns i Parismåla
jb
1664 Parismåla 1664
Ingen bonde anges
jb
1665 Parismåla 1665
Ingen bonde anges
jb
1666 Parismåla 1666
Ingen bonde anges
jb
1667 Parismåla 1667
Måns i Parismåla, hust
Trulls i samma gård, hust
mtl
1668 Parismåla 1668
Måns i Parismåla, hust
Truls i samma gård, hust
Jöns dräng i samma gård
mtl
1669 Parismåla 1669
Måns i Pärsmåla, hust, 1 dräng
Truls i samma gård, hust
mtl
1670 Parismåla 1670
Måns i Parismåla, hust, 1 dräng
Truls i samma gård, hust
mtl
1671 Parismåla 1671
Måns, Parismåla, hust, 1 dräng
Truls i samma gård, hust
mtl
1673 Parismåla 1673
Verkar saknas i mantalslängden
mtl SVAR
1675 Parismåla 1675
Ingen bonde anges.
jb
1676 Parismåla 1676
Ingen bonde anges
jb
1676 Parismåla 1677
Måns i Parismåla
jb
1678 Parismåla 1678
Måns i Parismåla
jb
1679 Parismåla 1679
Måns i Parismåla
jb
1680 Parismåla 1680
Måns i Parismåla
jb
1681 Parismåla 1681
Måns i Parismåla, hust
Truls i samma gård, hust, 1 dräng
mtl
1682 Parismåla 1682
Måns i Parismåla, hust, 1 son
Truls i samma gård, hust
mtl
1685 Parismåla 1685
Måns i Parismåla, hust
Truls i samma gård, hust
mtl
1686 Parismåla 1686
Måns i Parismåla, hust
Truls i samma gård, hust
mtl
1687 Parismåla 1687
Måns i Parismåla, hust, 1 son
Truls i samma gård, hust
mtl
1688 Parismåla 1688
Måns, hust och Truls, hust, i Pellamåla. Två söner
mtl
1689 Parismåla 1689
Måns i Parsamåla, hust, 1 son
Truls J i samma gård, hust, 1 son
mtl
1690 Parismåla 1690
Måns Jonsson, hust, 1/6 mtl
Trulls Jonsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Sven Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl
1691 Parismåla 1691
Måns Jonsson, hust, 1/6 mtl
Truls Jonnsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Sven Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl
1692 Parismåla 1692
Måns Jonsson, hust, 1/6 mtl
Truls Jonsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Sven Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl
1693 Parismåla 1693
Måns Jönsson, hust, ¼ mtl
Truls Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl
1694 Parismåla 1694
Måns Jonsson, hust, ¼ mtl
Änkan Ingred, ¼ mtl, 1 son
mtl
1695 Parismåla 1695
Måns Jonsson?, hust, ¼ mtl,
Dito Måns, son
Änkan Ingierd, ¼ mtl, 2 söner
mtl
1696 Parismåla 1696
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Änkan Ingred, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Anders Nilsson Lång, hust
mtl
1697 Parismåla 1697
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Änkan Ingred, hust ,1/4 mtl
mtl
1698 Parismåla 1698
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Änkan Ingred, ¼ mtl, 1 son
mtl
1699 Parismåla 1699
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Änkan Ingred, ¼ mtl, 1 son
mtl
1700 Parismåla 1700
Måns Trullsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Änkan Ingred, ¼ mtl, 1 son
mtl
1701 Parismåla 1701
Måns Trullsson; änkan Ingred, ¼ mtl (1 änka, 1 son)
Åke Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
mtl
1702 Parismåla 1702
Oluf, hust, ¼ mtl
Åake?? Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1703 Parismåla 1703
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1704 Parismåla 1704
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1705 Parismåla 1705
Måns T, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nills Månsson, hust, 1/8 mt, 1 dräng
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1706 Parismåla 1706
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1707 Parismåla 1707
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1708 Parismåla 1708
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1709 Parismåla 1709
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1710 Parismåla 1710
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1711 Parismåla 1711
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1712 Parismåla 1712
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1713 Parismåla 1713
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1714 Parismåla 1714
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1715 Parismåla 1715
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1716 Parismåla 1716
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1717 Parismåla 1717
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Pähr Trulsson sjuk, brukar intet, inhyses
mtl
1718 Parismåla 1718
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1720 Parismåla 1720
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1721 Parismåla 1721
Måns, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1722 Parismåla 1722
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1723 Parismåla 1723
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter, gossen Mårten berättas vara alldeles vanför
mtl
1724 Parismåla 1724
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
mtl
1725 Parismåla 1725
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
mtl
1726 Parismåla 1726
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1727 Parismåla 1727
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1728 Parismåla 1728
Måns Trulsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1729 Parismåla 1729
Måns Trulssons änka, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, singel, 1/8 mtl
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1730 Parismåla 1730
Månsas änka, 1/8 mtl, son Truls för ung, skrivs 1731
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, singel, 1/8 mtl
Nilsas änka, 1/8 mtl, sonen Måns för ung, skrivs 1731
mtl
1731 Parismåla 1731
Måns Änka, 1/8 mtl, son Truls
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nilsas änka, 1/8 mtl, sonen Måns är död
mtl
1732 Parismåla 1732
Måns änka, 1/8 mtl, son Truls
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nils änka, 1/8 mtl
mtl
1733 Parismåla 1733
Månsas änka, 1/8 mtl, son Truls
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Nilsas änka, 1/8 mtl
mtl
1734 Parismåla 1734
Måns änka, 1/8 mtl, son Truls
Olof Trulsson?, hust, 1/8 mtl
Åke Månsson, hust, 1/8 mtl
Schout Binacht. Hederst., (…) 1/8 mtl, brukar men bor i Flägtorp (Flädingstorp?)
mtl På sid 845 omnämns änkan Ingred Månsdotter i Parismåla
1735 Parismåla 1735
Månses änka, 1/8 mtl, son Truls
Olof ?Trulsson?, hust, 1/8 mtl
Åkes änka, 1/8 mtl, dräng Pär
Änkan Ingrid, 1/8 mtl
mtl
1736 Parismåla 1736
Månsas änka, 1/8 mtl, son Truls, 1 dotter
Oluf Trulsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
Åkes änka, 1/8 mtl, dräng Pär
Fru Hederstierna, 1/8 mtl, brukar
mtl
1737 Parismåla 1737
Truls Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga, dess moder inhyses
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1738 Parismåla 1738
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl, son Swän, 1 dotter
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
mtl
1739 Parismåla 1739
Truls Månsson, hust, 1 piga
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl, son Swen, 1 dotter
Pär Persson, singel, 1/8 mtl
Pär Utter, hust, 1/8 mtl
mtl
1740 Parismåla 1740
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
Pär Pärsson, singel, 1/8 mtl
Fru von Otter 1/8 brukar
mtl
1741 Parismåla 1741
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl, son Jöns
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
Fru Hederstierna brukar 1/8 mtl
mtl
1742 Parismåla 1742
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Olof Trulsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
Fru Hederstierna brukar 1/8 mtl
mtl
1743 Parismåla 1743
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Ohlsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1744 Parismåla 1744
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, singel, 1/8 mtl, dess mor inhyses
Jan Nilsson, singel, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
mtl
1745 Parismåla 1745
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Jan Ohlsson, singel, 1/8 mtl, dess moder inhyses
Jan Nilsson, singel, 1/8 mtl
Per Persson, hust, 1/8 mtl
mtl
1746 Parismåla 1746
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Jan Ohlsson, singel, 1/8 mtl
Jan Nilsson, singel, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Nils Jonssons änka
mtl
1747 Parismåla 1747
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Jan Ohlsson, singel, 1/8 mtl, dräng Swen
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Nils Jonssons änka
mtl
1748 Parismåla 1748
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
Sven Olsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Per Persson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Nilsas änka
mtl
1749 Parismåla 1749
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nillson?, 1/8 mtl, dräng Pär
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1750 Parismåla 1750
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1751 Parismåla 1751
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Olsson, hust, 1/8 mtl
Joan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1752 Parismåla 1752
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Anna
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1753 Parismåla 1753
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Nilsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1754 Parismåla 1754
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1755 Parismåla 1755
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jon Nilssons hustru, 1/8 mtl, dräng Jonas, han dömbd
Pär Pärssons änka, /8 mtl, dräng Pär
mtl Jon Nilsson dömd för dråp av Pär Pärsson
1756 Parismåla 1756
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Olsson, hust, 1/8 mtl
Jan Nilssons hustru, 1/8 mtl, dräng Pär


1757 Parismåla 1757
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1758 Parismåla 1758
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1759 Parismåla 1759
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
mtl
1760 Parismåla 1760
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Giertru
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1761 Parismåla 1761
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1762 Parismåla 1762
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1763 Parismåla 1763
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Anders
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Karin
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1764 Parismåla 1764
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, dotter Maja
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Jönsson, hust, 1/16 mtl
Håkan Nilsson, singel, 1/16 mtl, piga Caisa
mtl
1765 Parismåla 1765
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, dotter Maja
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof
Pär Jönsson, hust, 1/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1766 Parismåla 1766
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl, dräng Abram, piga Brita?, 1 flicka
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Jönssons änka, 1/16 mtl, dräng Isak, dotter Kierstin
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
mtl
1767 Parismåla 1767
Truls Månsson, hust, son Anders, dotter Ingre, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Brita abs., 1 flicka
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, 1 flicka
Pär Jönssons änka, 1/16 mtl, dräng Isak, dotter Kierstin
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
mtl
1768 Parismåla 1768
Truls (..), hust,1/8 mtl, son Anders, dotter Marge, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Brita, 1 flicka
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Kierstin, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
mtl
1769 Parismåla 1769
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Anders, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/8 mtl, dräng Matz, piga Brita
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1770 Parismåla 1770
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Anders, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Jon Ohlsson, 1/8 mtl, bor i Hult
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1771 Parismåla 1771
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, söner Anders, Håkan, döttrar Maja, Ingre
Jon Hult, 1/8 mtl, bor i Hult (namnet Ohlsson står överstruket, ersatt med Hult)
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Bengta, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1772 Parismåla 1772
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, söner Håkan, Anders, döttrar Maja, Ingre
Jon Ohlsson, 1/8 mtl, bor i Hult
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1773 Parismåla 1773
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Håkan, döttrar Ingrid och Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, piga Kirstin
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Gertrud, 1 gosse
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1774 Parismåla 1774
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, son Håkan, dotter Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, piga Ingier, 1 flicka
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1775 Parismåla 1775
Truls Månsson, hust, 1/8 mtl, son Håkan, dräng Swen (Sune?), dotter Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, piga Annika
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Giertru, 2 gossar
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1776 Parismåla 1776
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, pigor Karin och Maja, dess föräldrar inhyses, utgamla
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, piga Botill
Johan Zackrisson, singel, 1/8 mtl, piga Caisa och dess svärmor
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Giertru, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1777 Parismåla 1777
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, piga Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Brita
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dess svärmor inhyses utgammal
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Giertru, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1778 Parismåla 1778
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Swen, piga Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, piga Brita
Swen Jönsson, hust, 1/8 mtl, piga Elin
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Giertru, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1779 Parismåla 1779
Håkan Trullsson, singel, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Brita, 1 flicka
Swen Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Giertru, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1780 Parismåla 1780
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, piga Karin, 1 flicka
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär piga Cicilia, 1 gosse, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1781 Parismåla 1781
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl
Dr Petter, pigor Lena och Karin, 1 gosse, 1 flicka
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingred, 1 flicka
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1782 Parismåla 1782
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Karin coh Caisa
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Stina
Isack Nilsson, ust, 1/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1783 Parismåla 1783
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, drän Nils, pigor Karin och Caisa
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, 1 gosse, 2 flickor
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1784 Parismåla 1784
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1785 Parismåla 1785
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Nils, pigor Karin och n.n.
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1786 Parismåla 1786
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1787 Parismåla 1787
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Elias, 1 flicka
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, 2 gossar, 1 flicka
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
mtl
1788 Parismåla 1788
Håkan Trullsson, singel, 1/8 mtl, dräng Petter, pigor Caisa och Karin
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, 1 flicka
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Swen
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, dotter Malin
mtl
1789 Parismåla 1789
Håkan Trulsson, singel, 1/8 mtl, dräng Petter, piga Caisa
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, 1 gosse, 1 flicka
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Magnus, 2 flickor
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Swen, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, dotter Malin, 1 gosse
mtl
1790 Parismåla 1790
Håkan Trulsson, hust, 1/8 mtl, dräng Carl, piga Ingre
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof
Swenn Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Botill
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1791 Parismåla 1791
Håkan Trulsson, hust, 1/8 mtl, dräng Karl, piga Lena
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, dotter Stina
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Swen
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils dotter Stina
mtl
1792 Parismåla 1792
Håkan Trulsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Lena
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl dräng Måns, dotter Stina
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Swen
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nil, dotter Malin
mtl
1793 Parismåla 1793
Håkan Trullsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Lena
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof, dotter Stina
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Swen
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils, dotter Malin
mtl
1794 Parismåla 1794
Håkan Trullsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Kajsa
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Svenn dotter Maria
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl
Isak Nilsson, hust, 1/16 mtl, söner Jonas, Swenn, dotter Stina
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils, dotter Malin
mtl
1795 Parismåla 1795
Håkan Trullsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Sven, döttrar Maria, Ingrid och Stina
Sven Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Olof, piga Maria
Isaak Nilsson, singel, 1/16 mtl, söner Jonas och Sven, dotter Stina
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils, dotter Malin
mtl
1796 Parismåla 1796
Håk. Trulsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Ingrid
Olof Johansson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, dräng Johannes döttrar Maria, Ingrid
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Olof, piga Maria
Isak Nilsson, singel, 1/16 mtl, son Sven, dotter Stina
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils, dotter Ma…
mtl
1797 Parismåla 1797
Håkan Trullsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Marta
Olof Johansson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, döttrar Maria och Ingrid
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Olof, dotter Stina
Isak Nilsson, hustrun bräcklig, 1/16 mtl, son Nils, dotter Stina
Håkan Nilsson, hustrun bräcklig, 1/16 mtl, son Nils, dotter Maria
mtl
1798 Parismåla 1798
Håkan Trullsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Marta?
Olof Håkansson, hustrun (..oläsl, trol bräcklig), döttrar Caisa, Maria, Ingrid
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Olof, dotter Stina
Isak Nilsson, hustrun bräcklig, 1/16 mtl, son Swen, dotter Stina
Håkan Nilsson, hustrun bräcklig, 1/16 mtl, son Nils, dotter Stina
mtl
1799 Parismåla 1799
Håkan Trulsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Caisa, 3 flickor
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Jacob, döttrar Caisa, Ingrid
Swän Jonsson, hust, hust, 1/8 mtl, söner Olof, Swän, 2 gossar, 2 flickor
Isac Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils, dotter Malin
Håkan Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Swän, dotter Stina
mtl Kryss och markeringar i texten vilseleder lite: eventuellt kan det vara så att barnen Nils och Malin hör till Håkan Nilsson och barnen Swän och Stina hör till Isac.
1800 Parismåla 1800
Håkan Trulsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Cajsa, 4 flickor
Olof Johansson, hust, 1/8 mtl, dräng Johan, döttrar Caisa och Ingrid
Isac Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 son (inget namn)
Sven Jonsson, hust, 1/8 mtl, söner Olof, Sven, 2 gossar, 3 flickor
Isac Nilsson, hust, 1/16 mtl, son Nils, dotter Malin och Stina
mtl Det står Isak Nilsson två gånger, men sannolikt är en av dem Håkan Nilsson.
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka