Mantalslängder för Skuteryd, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Skuteryd 1633
Nils i Skuteryd
Ibidem:
Lasse?
jb
1635 Skuteryd 1635
Inga bönder anges
jb
1638 Skuteryd 1638
Lars i Skuteryd
Ibidem:
Nils i Skuteryd
jb
1640 Skuteryd 1640
Nils i Skuteryd
Ibidem:
Nils
jb
1642 Skuteryd 1642
Nils i Skuteryd
Ibidem:
Lars Löff
jb
1644 Skuteryd 1644
Oluf i Skuteryd, hust
Jon ibidem, hustru (endast hustrun står markerad i mtl, ej bonden)
Oluf och Jon har tillsammans ett hemman
Ibidem:
Nils Esbiörnsson i Skuteryd, hust (endast hustrun står markerad i mantalslängden, ej bonden), 1 hemman
mtl
1645 Skuteryd 1645
Pär Katt i Skuteryd, hust, 1 hemman
Ibidem:
Änkan, 1 hemman
mtl I mantalslängden för Algutsboda för 1645 , sid 227 – framgår att ”Per Katt och hans hustru Karin i Berget flött till Wissefjärda sochn”.
1646 Skuteryd 1646
Pär Katt i Skutery, hust, 1 hemman
Ibidem:
Änkan, 1 son, 1 hemman
mtl
1647 Skuteryd 1647
Per Katt i Skuteryd, hust, 1 hemman
Änkan ibidem, 1 son, 1 hemman


1648 Skuteryd 1648
Per Katt i Skuteryd, hust
Jönns i samma gård, hust
mtl
1649 Skuteryd 1649
Peer Katt i Skutteryd, singel, 1 hemman
Ibidem:
Jöns, hust, 1 hemman
mtl
1650 Skuteryd 1650
Per Katt i Skuteryd, hust
Ibidem:
Jöns, singel
mtl
1651 Skuteryd 1651
Per Katt i Skuteryd, hust
Ibm:
Jöns, singel
mtl
1652 Skuteryd 1652
Per Katt i Skuteryd, hust
Ibidem:
Jöns, hust
mtl
1653 Skuteryd 1653
Jönns i Skuteryd, hust
Ibidem:
Jöns Månsson, hust, fattig, 1/3 förmedl
mtl
1654 Skuteryd 1654
Jöns i Skuteryd, hust
Ibidem:
Jöns Månsson, hust
mtl
1655 Skuteryd 1655
Jönns i Skuteryd, hust
Ibm:
Jönns Månsson, hust
mtl
1660 Skuteryd 1660
Jöns i Skuteryd, hust. Notering: Jöns är som fjolåret nu tiggare
Ibidem:
Per Jönsson, hust
Änkan i samma gård
mtl
1663 Skuteryd 1663
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Per
jb
1664 Skuteryd 1664
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Per i Skuteryd
jb
1665 Skuteryd 1665
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Per i Skuteryd
jb
1666 Skuteryd 1666
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Per i Skuteryd
jb
1667 Skuteryd 1667
Jöns Nielsson i Skuteryd, hust
Ibidem:
Inge Biörnsson?, hust
mtl
1668 Skuteryd 1668
Jöns Nilsson i Skutryd, hust
Ibid:
Sven Oluffsson, hust
mtl
1669 Skuteryd 1669
Jöns i Skuteryd, hust
Ibm:
Sven Olsson, hust
mtl
1670 Skuteryd 1670
Jöns i Skuteryd, hust
Ibidem:
Swän Ollsson, hust
mtl
1671 Skuteryd 1671
Jöns i Skuteryd, hust, 1 son
Ibidem:
Swen? Ollsson, hust
mtl
1673 Skuteryd 1673
Jöns i Skuteryd, hust
Ibidem:
Erich, hust
mtl SVAR
1675 Skuteryd 1675
Jöns i Skuteryd
Pär i Skuteryd
jb
1676 Skuteryd 1676
Jöns i Skuteryd
Pär Ibidem
jb
1677 Skuteryd 1677
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Börge i Skuteryd
jb
1678 Skuteryd 1678
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Börge i Skuteryd
jb
1679 Skuteryd 1679
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Börge i Skuteryd
jb
1680 Skuteryd 1680
Jöns i Skuteryd
Ibidem:
Börge i Skuteryd
jb
1681 Skuteryd 1681
Jöns i Skuteryd, hust
Ibidem:
Börge, hust
(notering att I samma gård är Öde)
mtl
1682 Skuteryd 1682
Jöns i Skuteryd, hust
Ibidem:
Börge, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1685 Skuteryd 1685
Jöns i Skuteryd, hust
Måns i samma gård, hust
Båtsm. Börge ibidem, hust
Carl i samma gård, hust, 1 dräng, 1 inhyses, 1 fattig
mtl
1686 Skuteryd 1686
Jöns i Skuteryd, hust
Måns i samma gård, hust
Båtsm. Börje i samma gård, hust
Carl i samma gård, hust, 1 dräng
mtl
1687 Skuteryd 1687
”Öfterlöös” Jöns i Skuteryd, hust (endast hustrun står i mantalslängden)
Nils i samma gård, hust
Båtsm. Pehr Lång i samma gård
Ibidem:
Bonde, hust
Carl? I samma gård, hust, 1 inhys
Båtsm. Börge i samma gård, hust
mtl
1688 Skuteryd 1688
”Odingsl” Jöns i Skuteryd, hust (endast hustrun står markerad i mantalslängden)
Måns i samma gård, hust
Båtsm. Pehr Lång
Ibidem:
Bonde, hust
Carl i samma gård, hust, 1 inhyses
Båtsm. Måns O i samma gård, hust
mtl
1689 Skuteryd 1689
”Ödingal.” Jöns N i Skuteryd, hust (endast hustrun står markerad i mantalslängden)
Måns P i samma gård, hust
Båtsm. Pehr J Lång
Ibidem:
Bonde, hust
Carl i samma gård, hust, inhyses saltpetersjudare Mattes
Båtsm. Måns O i samma gård
mtl
1690 Skuteryd 1690
Änkan Karin, ¼ mtl
Måns Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Jönsson Lång
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Olsson, hust
Saltpedersjudare Matts N, hust
mtl
1691 Skuteryd 1691
Änkan Karin
Pehr Jönsson, hust
(klammer som förenar Änkan Karin med Pehr Jönsson, hust på raden under)
Måns Pehrsson, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Olofsson, hust
Saltpetersjudare Matis Pehrsson (anges vara inhyses)
mtl
1692 Skuteryd 1692
Pehr Jönsson, hust, 1/8 mtl
Måns Pehrsson, hust, ¼ mtl
Mattes Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Olofsson, hust
mtl
1693 Skuteryd 1693
Måns Pehrsson, hust, ¼ mtl
Mattias Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Olofsson, hust
mtl
1694 Skuteryd 1694
Måns Pehrsson, hust, ¼ mtl
Mattes Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Olofsson, hust
mtl
1695 Skuteryd 1695
Måns Pehrsson, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Måns O Skytt, hust
mtl
1696 Skuteryd 1696
Måns Persson, hust, ¼ mtl
Matts Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns O Skytt, hust
mtl
1697 Skuteryd 1697
Måns Månsson, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Olsson Skytt, hust
Jöns Håkansson, hust (inget mantal anges)
mtl
1698 Skuteryd 1698
Måns M, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 142 Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nr 143 Måns Olsson Skytt
mtl
1699 Skuteryd 1699
Måns M, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5716 mtl
Båtsm Skytt
mtl
1700 Skuteryd 1700
Måns Månsson, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt -
mtl
1701 Skuteryd 1701
Måns Månsson, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt, hust
mtl
1702 Skuteryd 1702
Måns M, hust, ¼ mtl
Mats Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Bonde Biörnsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Båtsm. Per Skytt, hust
mtl
1703 Skuteryd 1703
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl
Matts Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Pehr Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Skytt, hust
mtl
1704 Skuteryd 1704
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl
Matts Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Pär Håkonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per Skytt, hust
mtl
1705 Skuteryd 1705
Måns Persson, hust, ¼ mtl
Matts Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Per Håkansson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Båtsm. Per Skytt, hust
mtl
1706 Skuteryd 1706
Måns Pährsson, hust, ¼ mtl
Matts Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lång, hust
Ibidem:
Pähr Håkansson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Båtsm. Pähr Skytt, hust
mtl
1707 Skuteryd 1707
Måns Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Matts Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Per Håkansson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hus
mtl
1708 Skuteryd 1708
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl
Mats Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Pehr Håkansson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pehr Skytt, hust
mtl
1709 Skuteryd 1709
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl
Matts Nillsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Pähr Håkansson, singel, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
mtl
1710 Skuteryd 1710
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång
Ibidem:
Pähr Håkansson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
mtl
1711 Skuteryd 1711
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl
Matts änka, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Per Håkansson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Mattis Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
mtl
1712 Skuteryd 1712
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Nils Matsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. And. Lång, hust
Ibidem:
Matz Carlsson, hust, 5/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1713 Skuteryd 1713
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Mats Carlsson, hust, 5/16 mtl, 1 inhys (kvinna)
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1714 Skuteryd 1714
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Mattz Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1715 Skuteryd 1715
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Matzon, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lång, hust
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Matz Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1716 Skuteryd 1716
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/32 mtl
Matz Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1717 Skuteryd 1717
Överstruken: Nils Månsson
Måns Staffansson, singel, ¼ mtl
Nills Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Lång
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Mattz Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt
Förlåfv. Båtsm. Pähr Skytt, gammal och bräcklig
mtl
1718 Skuteryd 1718
Måns Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lång
Ibidem:
Carl Nilsson, hust, 5/16 mtl
Matts Carlsson, hust, 5/16 mtl
mtl
1720 Skuteryd 1720
Måns Staffansson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång
Ibidem:
Mattis Carlsson, hust, 5/8 mtl
Carl Nilsson inhyses
Båtsman Skytt
mtl
1721 Skuteryd 1721
Nils Matsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olufsson, hust, ¼ mtl
Ibm:
Matz Carlsson, hust, 5/8 mtl
mtl
1722 Skuteryd 1722
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Per Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Lång, ogift
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/8 mtl, dräng Lars Olsson
Båtsm. Vakant
mtl
1723 Skuteryd 1723
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Lång, ogift
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Börje Skytt, ogift
mtl
1724 Skuteryd 1724
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/8 mtl, dräng Anders
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1725 Skuteryd 1725
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1726 Skuteryd 1726
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Långs, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/8 mtl, 1 dotter, dräng Anders
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1727 Skuteryd 1727
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1728 Skuteryd 1728
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Anders
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1729 Skuteryd 1729
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1730 Skuteryd 1730
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl
Anders Pärsson, hust (mantal anges ej)
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1731 Skuteryd 1731
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1732 Skuteryd 1732
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1733 Skuteryd 1733
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1734 Skuteryd 1734
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/? mtl
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1735 Skuteryd 1735
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lång, hust
Förlåfv. Båtsman Eric? Lång, hust, inhyses
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1736 Skuteryd 1736
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Lång, hust
Förlofvade Båtsman Pär Lång inhyses
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Håkan, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Börge Skytt, hust
mtl
1737 Skuteryd 1737
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Nills Långs, hust
Förlofv. Båtsman Pär Långs
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Håkan, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börie Skytt, hust
mtl
1738 Skuteryd 1738
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Lång, hust
Förlofv. Båtsm. Pär Långs, hust, han bräcklig, inhyses
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Håkan
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1739 Skuteryd 1739
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Nils Lång, hust
Förlofv båtsm. Pär Lång, hust, han bräcklig, inhyses
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Håkan, 1 dotter
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1740 Skuteryd 1740
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lång, hust
Förlofv. Båtsm. Pär Lång, hust, han bräcklig, inhyses
Ibidem:
Mattis Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Håkan, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1741 Skuteryd 1741
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lång, hust
Förlofv. Båtsm. Pär Lång, hust, han bräcklig
Ibidem:
Mattis Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Håkan, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1742 Skuteryd 1742
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lång vakant
Ibidem:
Mats Carlsson, hust, 1/8 mtl
Håkan Matsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
And. Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Börge Skytt, hust
mtl
1743 Skuteryd 1743
Nils Matsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Carlsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Matsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytte ogift
mtl
1744 Skuteryd 1744
Nils Matsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lång vakant
Ibidem:
Mattis Carlsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1745 Skuteryd 1745
Nils Martsson, hust, ¼ mtl
Per Olufsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Båtsm. Lång vakant
Ibidem:
Mattis Carlsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Håkan Matzsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Skytt vakant
mtl
1746 Skuteryd 1746
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Olofsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Båtsm. Lång vakant
Ibidem:
Mats Carlsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Matsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1747 Skuteryd 1747
Nils Matsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Båtsm. Hind. Lång, ogift
Ibidem:
Mats Carlsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, ogift
mtl
1748 Skuteryd 1748
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Per Olsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Båtsm. Hindrik Lång, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. (..) Skytt, ogift
mtl
1749 Skuteryd 1749
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrik Lång, hust
Ibidem:
Matz Carlsson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, ogift
mtl
1750 Skuteryd 1750
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hind. Long, hust
Ibidem:
Matts Carlsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, dotter Elin
Håkan Mattsson, singel, 5/16 mtl, piga Kirstin
Båtsm. Pehr Skytt, hust
mtl
1751 Skuteryd 1751
Nils Matsson, hust, ¼ mtl, son Jöns
Pär Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hinnrick Long, hust
Ibidem:
Matz Carlsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, dotter Elin
Håkan Matsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1752 Skuteryd 1752
Nils Matsson, singel, ¼ mtl, son Staffan och piga Märta
Anders Månsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Pär Ohlsson, hust?, han bräckligt och sjuk
Båtsm. Hindrik Long, hust
Ibm
Nils Matsson, singel, 5/16 mtl, piga Elin
Håkan Matsson, hust, 5/16 mtl
Gamle bonden Matts Carlsson, utgammal
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1753 Skuteryd 1753
Jöns Nilsson, singel, 1/8 mtl, piga Annika
Staffan Nilsson, singel, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Pär Ohlsson, juta af jorden
Båtsm. Hind. Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, singel, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Matsson, hust, 5/16 mtl, piga Sissa
Båtsm Pär Skytt, hust
mtl
1754 Skuteryd 1754
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, singel, 1/8 mtl, piga Kirstin
Anders Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hind. Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, pig Ingred


1755 Skuteryd 1755
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, singel, 1/8 mtl, piga Kirstin
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hind. Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär (eller Påv.?) Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1756 Skuteryd 1756
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, singel, 1/8 mtl, piga Kierstin
Anders Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lång vakant
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1757 Skuteryd 1757
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Long vakant
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
mtl
1758 Skuteryd 1758
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Long vakant
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Vakant
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Styf vakant
mtl
1759 Skuteryd 1759
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Long, ogift
Ibm:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1760 Skuteryd 1760
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Long, piga Sigre, ogift
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl, piga Ingbor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, ogift
mtl
1761 Skuteryd 1761
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, ogift
mtl
1762 Skuteryd 1762
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Staffan Nilssons änka, 1/8 mtl, dräng Gumme
And. Månsson, hust, ¼ mtl, pig. Maja
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, dotter Karin
Båtsm. Jonas Skytt, hust
mtl
1763 Skuteryd 1763
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, piga Ingbor
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, brukar gård i Stiärn…
mtl
1764 Skuteryd 1764
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, pig Märta
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1765 Skuteryd 1765
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Skuteryd 1766
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Gertru
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla, (..) undantag
Båtsm Carl Lång, hust
Qwinnfolket Ingre, utfattig
Inhyses änkan Elin, utfattig
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, dotter Stina
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1767 Skuteryd 1767
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jonsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla, njuta undantag
Båtsm. Carl Long, hust
Qwinnfolket Ingerd (Ingred?), utfattig
Inhyses änkan Elin, utfattig
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, dotter Stina
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1768 Skuteryd 1768
Jon Nilsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl
And. Månsson, hust, ¼ mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla, intet bruk
Båtsm. Carl Lång, hust
Inhyses Enkan Elin, utfattig
Inhyses qwinfolket Ingbor, utfattig
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1769 Skuteryd 1769
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, piga Annika, 3 gossar, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Carl Lång, hust
Inhyses Ingre, Ingbor, utfattiga
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, dotter Ingre
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1770 Skuteryd 1770
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gumme, 1 gosse, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter, 1 gosse, 1 flicka
And. Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns 16 år, 3 gossar, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattssons änka 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Peter 15 år, 1 gosse
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, dotter Ingre
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1771 Skuteryd 1771
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Isak, 1 gosse, 3 flickor
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Petter 16 år, 1 gosse
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, dotter Stina
Båtsm Skytt vakant
mtl
1772 Skuteryd 1772
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Lena
And. Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns? Och Pär 15 år
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Carl Long, hust
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Pär
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Båtsm. Skytt vakant
mtl
1773 Skuteryd 1773
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Anders Månsson? , ¼ mtl söner Måns och Pär, dess svärmor inhyses, utgammal
Båtsm. Carl Lång, hust, 1 gosse, 1 flickar
Ibm:
Nils Mattissons änka, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Persson, hust, 5/32 mtl, son Pär
Håkan Mattsson, hust, 5/16? mtl, son Pär, dotter Cajsa
Änkan Stina, tigger
Båtsm. Skytt, vakant
mtl
1774 Skuteryd 1774
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär, 1 flicka
And. Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns och Pär, dess svärmor inhyses, utgammal
Båtsm. Carl Lång, hust, 1 gosse
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Peter
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, dotter Caisa
Inhyses änkan Stina, utfattig
Båtsm. Jonas Skytt, ogift
mtl
1775 Skuteryd 1775
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Staffan?, dotter Annika
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns och Pär, piga Stina, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm Carl Lång, hust
Ibidem:
Nils Mattsons änka, 5/32 mtl, son Mattis, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Petr
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Mattis 15 år, dotter Caisa
Inhyses änkan Stina, utfattig
Båtsm. Jonas Skytt, hust
mtl
1776 Skuteryd 1776
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns och Pär, dess svärmor inhyses, utgammal
Båtsm. Carl Lång, hust
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/32 mtl, son Mattis, dotter Caisa
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, gosse Jonas 15 år
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Mattis 16 år
Inhyses änkan Stina, utfattig
Båtsm. Jonas Skytt, hust
mtl
1777 Skuteryd 1777
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, gossen Jonas 15 år, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns och Per
Båtsm. Carl Lång, hust, utgamla
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/32 mtl, son Mattis, dotter Caisa
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Isac, piga Marta, 1 flicka
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Mattis, gossen Carl 15 år
Båtsm. Jonas Skytt, hust
mtl
1778 Skuteryd 1778
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns och Pär, 1 gosse
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Ibidem:
Nils Anderssons änka 5/32 mtl, son Mattis, dotter Caisa
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Peter
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Mattis
Båtsm. Jonas Skytt, hust
mtl
1779 Skuteryd 1779
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns, Pär och Peter
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Ibidem:
Nils Matssons änka, 5/32 mtl, son Mattis, dotter Caisa
Peter Pärsson, singel, 5/32 mtl, dräng Jan, dess morfader, bräcklig och utgammal
Håkan Mattsson, hust, 5/16 mtl, son Mattis, piga Maja
Båtsm. Jonas Skytt, hust
mtl
1780 Skuteryd 1780
Jöns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns, Pär och Petter
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Inhyses pigan Karin, utfattig
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/32 mtl, söner Mattis och Petter, dotter Caisa
Petter Pärsson, singel, 5/32 mtl, dess mor inhyses
Håkan Bor(..), 15/64 mtl, bor i (...)sjö och Algutsboda socken
Håkan Mattsson, hust, 5/64 mtl, son Mattis, dotter Maja
Båtsm. Jonas Skytt, hustrun sjuk och bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1781 Skuteryd 1781
Jöns Nilssons änka, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Petter, 1 flicka
Båtsm. Carl Lång, hust utgammal
Ibidem:
Nils Mattssons, änka, 5/32 mtl, söner Mattis och petr, dotter Caisa
Petter Pärsson 5/32 mtl, bor på nr 2 i Brinkaboda?. Dess mor inhyses.
Håkan Borstedt, 15/64 mtl, bor i Ramsjö och Algutsboda socken
Håkan Mattsson, hustrun utgammal, 5/64 mtl, son Mattis, dr Jan, dotter Maja
Båtsm vakant
mtl
1782 Skuteryd 1782
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl, dess moder inhyses
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, Söner Pär och Petter, dotter Stina
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Ibidem:
Mattis Nilsson, singel, 5/32 mtl, pigor Caisa och Elin, dess moder? Inhyses, gammal och bräcklig
Petter Pärsson 5/32 mtl, bor på no 2 i Backabo?, dess mor, utgammal
Håkan Borstedt, 15/64 mtl, bor i Wirkesjö? Och Algutsboda socken
Mattis Håkansson, singel, 5/64 mtl, piga Maja, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Vakant
mtl
1783 Skuteryd 1783
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl, dess svärmor inhyses, utfattig
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Petter, dotter Stina
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Sjöman Jon Carlsson, singel
Ibidem:
Mattis Nilsson, singel, 5/32 mtl, piga Elin
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor på no 2 i Brinkabo
Håkan Borstedt, 5/48 mtl, bor i Waksjö i Algutsboda socken
Mattis Håkansson, singel, 5/24 mtl, piga Maja, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Erland Skytt, ogift
mtl
1784 Skuteryd 1784
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Petter, dotter Stina
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Sjöman Joen Carlsson
Ibidem:
Mattis Nilsson, singel, 5/32 mtl, dräng Petter, dess mor inhyses, utgammal, 1 flicka
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor på no 2 i Brinkabo
Håkan (…), 5/48 mtl, bor i Marksjö? I Algutsboda socken
Mattis Håkansson, singel, 5/24 mtl, piga Maja, dess förädlrar inhyses, utgamla
Båtsm. Erland Skytt, ogift
mtl
1785 Skuteryd 1785
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Petter, dotter Stina
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Ibidem:
Mattes Nilsson, singl, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor på no 2 i Brinkabo
Mattes Håkansson, singel, 5/16 mtl, piga Maja, 1 flicka
Båtsm. Erland Skytt, hust
Inhyses: Änkan Karin, utgammal, dotter Caisa?, sjuk och bräcklig
mtl
1786 Skuteryd 1786
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, söner Pehr och Petter, dotter Stina
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Ibidem:
Mattes Nilsson, singel, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
Mattes Håkansson, singel, 5/16 mtl, pigor Maja och Lena
Båtsm. Erland Skytt, hust
Inhyses: Änkan Karin, utgammal
mtl
1787 Skuteryd 1787
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Månsson, hustrun utgammal, ¼ mtl, söner Pehr och Petter, dotter Stina
Båtsm. Carl Lång, hustrun utgammal
Ibidem:
Mattes Nilsson, singel, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
Mattes Håkansson, singel, 5/16 mtl, pigor Maja, Lena och Ingbor
Båtsm. Erland Skytt, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1788 Skuteryd 1788
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Månsson, singel, 1/8 mtl, söner Petter och Anders
Båtsm. Johan Lång, ogift
Ibidem:
Mattes Nilsson, singel, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, 5/32 tl, bor i Brinkabo
Mattes Håkansson, singel, 5/16 mtl, pigor Maja, Lena och Ingbor
Båtsm. Erland Skytt, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1789 Skuteryd 1789
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Anders Månsson, singel, 1/8 mtl, son Petter, 2 flickor
Båtsm. Johan Lång, ogift
Ibidem:
Mattes Nilsson, singel, 5/32 mtl, piga Elin, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
Mattes Håkansson, singel, 5/16 mtl, pigor Lena, Maja och Ingbor
Båtsm. Erland Skytt, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1790 Skuteryd 1790
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Pär Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Andersson, singel, 1/8 mtl, dräng Anders, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm Lång vakant
Ibidem:
Mattis Nilsson, singel, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, 5/32 mtl, bor på No 2 i Brinkabo
Mattis Håkansson, singel, 5/16 mtl, pigor Maja, Lena och Ingbor
Båtsm. Erland Skytt, hust
mtl
1791 Skuteryd 1791
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Dess svärmoder
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Pehr Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Annika
Petter Andersson, singel, 1/8 mtl, dr Anders
Dess moder inhyses
Båtsm. Petter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, singel, 5/32 mtl, dess moder inhyses
Petter Pehrsson, 5/32 mtl, bor på nr 2 Brinkabo
Mattis Håkansson, hust, 5/16 mtl, pigor Maija, Lena och Ingebor
Dess moder inhyses
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1792 Skuteryd 1792
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Per Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Peter Andersson, singel, 1/8 mtl, dräng Anders. Dess moder, utgammal
Båtsm. Peter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, singel, 5/32 mtl, dess moder
Petter Persson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo. Piga Caisa
Hälften bonde: Per Joansson, hust
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Piga Maja Håkansdotter, 5/32 mtl. Dess moder, utgammal
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1793 Skuteryd 1793
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Agda
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Per Andersson, hust, 1/8 mtl
Petter Andersson, singel, 1/8 mtl, dräng Anders, dess moder inhyses
Båtsm. Petter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pehrsson, /32 mtl, bor i Brinkabo
1/2-bonde Pehr Juansson, hust
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 5/32 mtl, piga Ingbor, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1794 Skuteryd 1794
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Andersson, hust, 1/8 mtl
Petter Andersson, singel, 1/8 mtl, dräng Anders, dess mor? Inhyses
Båtsm. Petter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Pehrsson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
1/2-bonden Pehr Jannsson, hust
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 5/32 mtl, piga Ingaborg, dess svärmor? Inhyses
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1795 Skuteryd 1795
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Per Andersson, hust, 1/8 mtl
Peter Andersson, hust, 1/8 mtl, dess inhyses, bräcklig
Båtsm. Peter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Pettersson, 5/32 mtl, bor i Brinkebo
1/2-brukare Peter Isaacsson, hust
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Petter Pettersson, hust, 5/32 mtl, dräng Sven, piga Ingrid, dess svärmoder inhyses, utgammal
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1796 Skuteryd 1796
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Per Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Petter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Persson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
1/2-brukare Per Isacsson, hust
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 5/32 mtl, dräng Anders, dess svärmor inhyses, utgammal
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1797 Skuteryd 1797
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas
Per Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Petter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl
Peter? Persson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
1/3-dingsbrukare Johan Jakobsson, hust
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1798 Skuteryd 1798
Gumme Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Nichlas?
Per Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust
Petter Persson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Adam Skytt, hust
mtl
1799 Skuteryd 1799
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas, 2 gossar, 3 flickor
Pehr Andersson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pet. Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Pehrsson, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Petersson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Abr. Skytt, hust
mtl
1800 Skuteryd 1800
Gume Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas, 2 gossar, 3 flickor
Per Andersson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Peter Lång, ogift
Ibidem:
Mattis Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pettersson, hust, 5/16 mtl, piga Elin
Båtsm. Abram Skytt, hust, 2 gossor, 2 flickor
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka