Mantalslängder för Stolpebäck, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Stolpebäck 1633
Anders i Stolpebäck
jb
1635 Stolpebäck 1635
Päder i Stolpebäck
jb
1638 Stolpebäck 1638
Anders i Stolpebäck
jb
1640 Stolpebäck 1640
Anders i Stolpebäck
jb
1642 Stolpebäck 1642
Anders i Stolpabäck
jb
1644 Stolpebäck 1644
Anders i Stolpabäck, hust
Sone, hust, ibidem
Anders och Sone har tillsammans ett hemman
mtl
1645 Stolpebäck 1645
Anders i Stolpebäck, hust
Sone, hust, ibidem
Anders och Sone har tillsammans ett hemman
mtl
1646 Stolpebäck 1646
Anders i Stolpebäck, hust
Sune ibidem, hust
Anders och Sune har tillsammans ett hemman
mtl
1647 Stolpebäck 1647
Anders i Stolpebäck, hust
Sohne, hust, ibidem
Anders och Sohne har tillsammans ett hemman
mtl
1648 Stolpebäck 1648
Anders i Stolpebäck, hust
Sone i samma gård, hust
mtl
1649 Stolpebäck 1649
Anders i Stolpebäck, hust
Sohne, hust, ibidem
Anders och Sohne har tillsammans ett hemman
mtl
1650 Stolpebäck 1650
Anders i Stolpebäck, hust
Ibidem:
Sone, hust
mtl
1651 Stolpebäck 1651
Anders i Stolpebäck, hust
Ibidem:
Sone, hust
mtl
1652 Stolpebäck 1652
Anders i Stolpebäck, hust
Ibidem:
Sohne, hust
mtl
1653 Stolpebäck 1653
Anaders i Stolpebäck, hust
Sohne Ibidem, hust
mtl
1654 Stolpebäck 1654
Anders i Stolpebäck, hust, 1 dräng
Sune ibidem, hust
mtl möjligen är ”drängen” bara en bläckpump som hamnat i kolumnen för drängar.
1655 Stolpebäck 1655
Anders i Stolpebäck, hust
Sone ibm, hust 1 piga
mtl
1660 Stolpebäck 1660
Anders i Stolpebäck, hust
Shone i samma gård, hust
mtl
1663 Stolpebäck 1663
Anders i Stolpebäck
jb
1664 Stolpebäck 1664
Sidan saknas i jordeboken


1665 Stolpebäck 1665
Anders i Stolpebäck
jb
1666 Stolpebäck 1666
Anders i Stolpebäck
jb
1667 Stolpebäck 1667
Anders i Stolpebäck, hust
Sonne i samma gård, hust
mtl
1668 Stolpebäck 1668
Anders i Stolpabäck, hust
Sune i samma gård, hust
mtl
1669 Stolpebäck 1669
Anders i Stolpabäck, hust
Sunhe i samma gård, hust, 1 son
mtl
1670 Stolpebäck 1670
Anders i Stolpabäck, hust
Sune i samma gård, hust, 1 son
mtl
1671 Stolpebäck 1671
Anders i Stolpebäck, hust
Sune i samma gård, hust, 1 dräng
mtl
1673 Stolpebäck 1673
Anders i Stolpebäck, hust
Sune, hust, i samma gård
mtl SVAR
1675 Stolpebäck 1675
Anders i Stolpebeck
jb
1676 Stolpebäck 1676
Anders i Stolpebäck
jb
1677 Stolpebäck 1677
Änkan i Stolpabäck
jb
1678 Stolpebäck 1678
Änkan i Stolpabäck
jb
1679 Stolpebäck 1679
Änkan i Stolpabäck
jb
1680 Stolpebäck 1680
Lars i Stolpebäck
jb
1681 Stolpebäck 1681
Lars i Stolpebäck, hust
Änkan i samma gård, 1 son
mtl
1682 Stolpebäck 1682
Lars i Stolpebäck, hust, 1 dräng
Änkan i samma gård, 1 son
mtl
1685 Stolpebäck 1685
Lars Andersson i Stolpebäck, hust
Båtsm Pehr Sunesson i Stolpabäck, hust
mtl
1686 Stolpebäck 1686
Lars Andersson i Stolpebäck, hust
Pehrs änka i samma gård, 1 dräng
mtl
1687 Stolpebäck 1687
Lars, hust, och Anders, hust, i Stolpebäck
Båtsm Pehr Stolpe
mtl
1688 Stolpebäck 1688
Lars Andersson i Stolpebäck, hust, 1 dräng
Anders i samma gård, hust, 1 piga
Båtsm. Pehr Stålpe
mtl
1689 Stolpebäck 1689
Lars Andersson, hust
Anders i samma gård, hust, 1 dräng
Båtsm. Pehr C? Stolpe
mtl
1690 Stolpebäck 1690
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Anders Sonesson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Per L Stolpe
mtl
1691 Stolpebäck 1691
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sonesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Stolpe, hust
mtl
1692 Stolpebäck 1692
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sonesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr? Stolpe, hust
mtl
1693 Stolpebäck 1693
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sohnsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr L Stolpe, hust
mtl
1694 Stolpebäck 1694
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sonesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr L Stolpe, hust
mtl
1695 Stolpebäck 1695
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Dito ”Fodingen”??, dräng
Anders Sunesson, hust, ½ hemman, 1 dräng
Båtsm. Pehr Stolpe, hust
mtl
1696 Stolpebäck 1696
Lars Andersson, hust, 1 dräng
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr Larsson Stolpe, hust
mtl
1697 Stolpebäck 1697
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Anders Pärsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Båtsm. Pehr Larsson Stolpe, hust
mtl
1698 Stolpebäck 1698
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm nr 129 Pehr Larsson Stollpe, hust
mtl
1699 Stolpebäck 1699
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr L Stollpe, hust
mtl
1700 Stolpebäck 1700
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båts. Pehr Larsson Stollpe, hust
mtl
1701 Stolpebäck 1701
Lars Andersson, hust ,1/2 mtl, 1 dräng
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr Larsson Stollpe, hust
mtl
1702 Stolpebäck 1702
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Per Larsson Stollpe, hust
mtl
1703 Stolpebäck 1703
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Per Larsson Stollpe, hust
mtl
1704 Stolpebäck 1704
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Per Larsson Stollpe, hust
mtl
1705 Stolpebäck 1705
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1706 Stolpebäck 1706
Lars Andersson, hust, ½ mtl
And. Sunesson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Pähr Stollpe, hust
mtl
1707 Stolpebäck 1707
Lars Andersson, hust, ½ mtl
And. Sunesson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Per Stollpe, hust
mtl
1708 Stolpebäck 1708
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Stolpe, hust
mtl
1709 Stolpebäck 1709
Lars Andersson, hust, ½ mtl
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Pähr Stollpe, hust
mtl
1710 Stolpebäck 1710
Lars, hust, ½ mtl, 1 son
Anders Sunesson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm Stolpe -
mtl
1711 Stolpebäck 1711
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Anders Svensson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Gume Stolpe
mtl
1712 Stolpebäck 1712
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Anders Svensson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Gume Stolpe
mtl
1713 Stolpebäck 1713
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Anders Svensson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Gumme Stolpe, hust
mtl
1714 Stolpebäck 1714
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Anders Svensson, singel, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Stolpe?
mtl
1715 Stolpebäck 1715
Lars Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Pär Andersson, singel, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Nils Stolpe, hust
mtl
1716 Stolpebäck 1716
Änkan, ½ mtl, son Anders
Pär Andersson, singel, ½ mtl, dräng Jon
Båtsm. Carl Stollpe, hust
mtl
1717 Stolpebäck 1717
Änkan, ½ mtl, son Anders
Jon Andersson, singel, ½ mtl
Båtsm. Carl Stollpe, hust
mtl
1718 Stolpebäck 1718
Änkan, ½ mtl, Son Anders Larsson, 22 år
Jon Andersson, singel, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Carl Stolpe, hust
mtl
1720 Stolpebäck 1720
Anders Larsson, singel, ¼ mtl
Matts Larsson, singel, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, sonen Sune Giermundsson 15 år
mtl
1721 Stolpebäck 1721
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matz Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gummesson, hust, son Sune 18 år
mtl
1722 Stolpebäck 1722
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, son Sune
Båtsm. Jon Stållpe, ogift
mtl
1723 Stolpebäck 1723
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Mattis Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, son Gumme
Båtsm. Jonn Stålpe, ogift
mtl
1724 Stolpebäck 1724
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Joan Stålpe, hust
mtl
1725 Stolpebäck 1725
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Germund Gumesson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Joan Stållpe, hust
mtl

1726 Stolpebäck 1726
Anders Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Germund Gumesson, hust, ½ mtl, son Sune
Båtsm. Joen Stållpe, hust
mtl
1727 Stolpebäck 1727
Anders Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, son Gumme
Båtsm. Jon Stolpe, hust
mtl
1728 Stolpebäck 1728
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Germund Gumesson, hust, ½ mtl, son Gumme
Båtsm. Jon Stolpe
mtl
1729 Stolpebäck 1729
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, son Gume
Båtsm. Jon Stållpe, hust
mtl
1730 Stolpebäck 1730
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ½ mtl, söner Gume och Jon
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1731 Stolpebäck 1731
Anders Larsson, hust, 1/6 mtl
Petter Larsson, singel, 1/6 mtl
Matts Larsson, hust, 1/6 mtl
Giermund Gumessons änka, ½ mtl, söner Gume och Jon
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1732 Stolpebäck 1732
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Petter Larsson, singel, ¼ mtl, piga Sissa
Matts Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka, 1/? mtl, son Jon, sonen Gumme är sjuk och sängliggande
mtl
1733 Stolpebäck 1733
Anders Larsson 1/8 mtl, brukar och bor i Nickamåla
Petter Larsson, hust, ¼ mtl
Matts Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka, ½ mtl, son Jon sjuk och sängliggande
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1734 Stolpebäck 1734
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Petter Larsson, hust, 1/ mtl
Jon Larsson, hust, 1/8 mtl
Germunds änka, ½ mtl, son Pär
Båtsm Jon Stålpe, hust
mtl
1735 Stolpebäck 1735
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Petter Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jon Larsson, hust, 1/8 mtl
Germunds änka, ¼ mtl
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stolpe, hust
mtl
1736 Stolpebäck 1736
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Petter Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka ¼ mtl
Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1737 Stolpebäck 1737
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Petter Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka, ¼ mtl
Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1738 Stolpebäck 1738
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka, ¼ mtl
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stållpe, hust
mtl
1739 Stolpebäck 1739
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Joen Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka, ¼ mtl, son Anders
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1740 Stolpebäck 1740
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Joen Larsson, hust, 1/8 mtl
Giermunds änka, ¼ mtl, dräng Pär
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stållpe, hust
mtl
1741 Stolpebäck 1741
Anders Larssons änka, 1/8 mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Jaen Larssons änka, 1/8 mtl, dräng Anders
Pär Giermundsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1742 Stolpebäck 1742
Anders Larssons änka, 1/8 mtl, son Swen
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Peter Germundsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jon Stålpe, hust
mtl
1743 Stolpebäck 1743
Anders Larssons änka, ¼ mtl, son Swen
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Peter Germundsson, singel, ¼ mtl, dess mor inhyses
Båtsm. Lars Stålpe, hust
mtl
1744 Stolpebäck 1744
Sven Andersson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl
Petter Giermundsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Båtsm. Lars Stålpe, hust
mtl
1745 Stolpebäck 1745
Swen Andersson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Per Larsson, hust, ¼ mtl
Per Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Petter Giermundsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Båtsm. Lars Ståhlpe, hust
mtl
1746 Stolpebäck 1746
Swen Andersson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Bengt
Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl
Petter Giermundsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Vakant
mtl
1747 Stolpebäck 1747
Swän Andersson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl
Petter Giermundsson, singel, 1 piga
Båtsm. Stålpe vakant
mtl
1748 Stolpebäck 1748
Sven Andersson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Per Larsson, hust, ¼ mtl
Gamle Per Germndsson, hust, ¼ mtl
Nye Per Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders? Stålpe, hust
mtl ”Nye Per Germundsson” bör vara Petter Germundsson
1749 Stolpebäck 1749
Sven Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Nämndeman gamle Pär Germundsson, hust ,1/4 mtl, dräng Oluf
Nye Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Stålpe, hust
mtl
1750 Stolpebäck 1750
Sven Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Per Larsson, hust, ¼ mtl
Nämndeman gamle Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Nya Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng N
Båtsm. And. Stålpe, hust
mtl
1751 Stolpebäck 1751
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Nämndeman gl Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Stolpe, hust
mtl
1752 Stolpebäck 1752
Svenn Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, piga Karin
Pär Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1753 Stolpebäck 1753
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Sissa
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Germund, piga Karin
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1754 Stolpebäck 1754
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Giermun?, piga Karin
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Båtsm. Håkan Brassare, ogift
mtl
1755 Stolpebäck 1755
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Sissa
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, piga Karin
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Brassare, hust
mtl
1756 Stolpebäck 1756
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, piga Karin
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Vakant
mtl
1757 Stolpebäck 1757
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Sissa
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Giermund, piga Karin
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1758 Stolpebäck 1758
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, singel, 1/8 mtl, piga Ingbor
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Gunnil
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Giermund
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, piga Brita
Båtsm. Vakant
mtl
1759 Stolpebäck 1759
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, singel, 1/8 mtl, piga Ingbor
Päar Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Gunnil, dräng Pär
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Giermund
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, piga Sissa
Båtsm. Vakant
mtl
1760 Stolpebäck 1760
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, singel, 1/8 mtl, piga Ingbor
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Sissa, dräng Pär
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Giermun och Gumme
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Brassare, ogift
mtl
1761 Stolpebäck 1761
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, singel, 1/8 mtl, pig Ingbor
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Sissa, dräng Snders
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Giermun och Gume, piga Ingvor
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Brassare, ogift
mtl
1762 Stolpebäck 1762
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl,
Gume Andersson, singel, 1/8 mtl, pig. Giertru
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, döttrar Sissa och Gunnil
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Giermund och Gumme, piga Brita
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Pär Brassare, hust
mtl
1763 Stolpebäck 1763
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl, döttrar Sissa och Gunil
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Germund och Gume, piga Brita
Peter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Brassare, hust
mtl
1764 Stolpebäck 1764
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Larssons änka, ¼ mtl, döttrar Sissa, Gunil och Brita
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Gumme, Petter, piga Brita
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Pär Brassare, hust
Torpare: Gume Andersson, hust
mtl
1765 Stolpebäck 1765
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Larssons änka, ¼ mtl, döttrar Sissa, Brita och Gunnil
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Peter
Peter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Brassare, hust
Torpare Gume Andersson, hust,
mtl
1766 Stolpebäck 1766
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Pär Larssons änka, 1/3 mtl, son Lars, döttrar Sissa, Brita, Gunnil
Nämndeman Pär Germundsson, hust, söner Gume och Petter, piga Karin
Peter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Brassare, hust, dess mor inhyses, utgammal
Torparen Gume Andersson, hust
Inhyses Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1767 Stolpebäck 1767
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Larssons änka, 1/3 mtl, son Lars, döttrar Sissa och Britta
Nämndemannen Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Peter, piga Karin
Peter Germundsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Brassare, vakant
Torparen Gume Andersson, hust
Inhyses Jöns Nilsson, hust, utfattig, dess mor änkan Ingbor, utfattig
mtl
1768 Stolpebäck 1768
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, döttrar Sissa och Brita
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume, Petter, piga Karin
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, gosse Swen, dotter Ingre
Båtsm. Brassare vakant
Torpare Gume Andersson, hust
Båtsm. Pär Brassares änka
Inhyses Jöns Nilsson, hust, utfattiga
mtl
1769 Stolpebäck 1769
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Pär Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars, Gumme (el. Germund?), döttrar Sissa, Brita
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Gume, Peter, piga Catharina, 1 flicka
Peter Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, dotter Ingre, 1 gosse, 5 flickor
Båtsm Brassare vakant
Gume Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Hindrik Larsson, hust, han (…) (endast hustrun medräknad i mantalslängden, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Jöns Nilsson, hust, utfattiga
mtl
1770 Stolpebäck 1770
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Märta, 1 gosse
Pär Larssons änka, ¼ mtl, söner Germund, Lars, döttrar Sissa, Brita
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Gumme?, Petter, piga Marja, 1 flicka
Peter Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, dotter Ingre, 1 gosse, 5 flickor
Båtsm. Vakant
Torpare Gume Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Hinkrik Larsson, hust, han ?vanför?, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Jöns Nilsson, hust, utfattiga
mtl
1771 Stolpebäck 1771
Sven Sndersson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 3 flickor
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan, 1 gosse
Pär Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars och Gume, döttrar Sissa och Britta
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Petter, piga Maja, 1 gosse
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, döttrar Ingre och Stina
Bårsm. Vakant
Torpare Gume Andersson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Hindrik Larsson, hust, han vanför, 1 gosse,1 flicka
Inhyses Jöns Nilsson, hust, utfattiga
mtl
1772 Stolpebäck 1772
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, pig Caisa
Pär Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars och Germun, döttrar Sissa och Brita
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, drängar Gumme och Per, piga (…), dotter Caisa (svårläst klottrat)
Petter Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders, dotter Ingre?
Båtsm. Brassare vakant
Torpare Gume Andersson, hust,
Hindrik Larsson, hust, bräckliga
Inhyses Jöns Nilsson, hust, utfattiga
mtl
1773 Stolpebäck 1773
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 gossar, 4 flickor
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Germund Larsson, singel, 1/8 mtl, piga Maija, dess mor inhyses, utgammal
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Sissa
Nämndeman Pär Germundsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Cajsa, 1 gosse
Pet. Germundsson, hust, ¼ mtl, dräng Abraham, döttrar Ingrid och Maja
Båtsm. Vakant
Torp: Gume Andersson, hust, 3 gossar
Inhyses Hindrich Larsson, hust, 2 gossar, 2 flickor,
Inhyses Jöns Nisson, hust
mtl
1774 Stolpebäck 1774
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 gossar, 4 flickor
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Giermund Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Malin, dess mor inhyses, utgammal
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Sissa
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, son Gume, dotter Caisa, piga Karin?, gosse
Peter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, döttrar Ingre och Maja, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Jon Brassare, ogift
Torp:
Gume Isaksson, hust
Inhyses:
Jöns ?Kraft? (?Träff?), han bräcklig, intet bruk
Hind. Larsson, hust, 2 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1775 Stolpebäck 1775
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Giermun Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Malin och dess moder utgammal
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, son Gume, dotter Caisa, piga Karin, 1 gosse
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Abram, dotter Ingier och Stina
Båtsm. Jon Brassare, ogift
Målan? Joan Gummesson, hust, han bräcklig
Inhyses:
Jöns Frisk, hust, han bräcklig, intet bruk
Inhyses: Hindric Larsson, hust, 2 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1776 Stolpebäck 1776
Sven Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders 15 år, dotter Ma(lin?)
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Giermun Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Malin, dess mor inhyses, utgammal
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Carl 15 år, dotter Caisa, piga Karin
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Abram, döttrar Ingre och Stina
Båtsm. Jon Brassare, hust
Målan: Joen Gummesson, hust, han bräcklig
Inhyses: Jöns Frisk?, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Hindrick Larsson, hust, 2 gossar, 2 döttrar, bräckliga och utfattiga
Inhyses Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1777 Stolpebäck 1777
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders 16 år, dotter Malin
Gume Andersson, hust ,1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Swensson, hust, 1/8 mtl
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume, Carl 16 år, dotter Caisa, piga Karin
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Abram, döttrar Ingre, Stina och Brita
Båtsm. Jon Brassare, hust
Målen: Johan Fagerström?, hustrun bräcklig
Inhyses:
Joen Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
Hindrick Larsson, hust, bräckliga och utfattiga, 2 gossar, 2 flickor
Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1778 Stolpebäck 1778
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders, döttrar Malin och Stina
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Swensson, hust, 1/8 mtl
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga NN
Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Carl, dotter Caisa. Sissa svagsint.
Peter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Abram, döttrar Ingier och Stina
Båtsm. Jon Brassare, hust
Inhyses:
Johan Fagerström, hust
Jan Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
Hindrik Larsson, hust, 2 gossar, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1779 Stolpebäck 1779
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders, dotter Malin
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Peter Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Carl, dotter Caisa
Peter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torpare: Gume Swänsson, singel
Inhyses:
Johan Lagerström? (Fagerström?), hust, bräckliga och utgamla
Jon Gumesson, hust, bräckliga och utgamla
Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utgamla
mtl Petter Svenssons dräng Simon omnämnd på sid 384,
1780 Stolpebäck 1780
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders, dotter Malin, 1 flicka
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gose
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, piga Ingre, 1 flicka
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Carl, dotter Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dr Daniel, dotter Brita, piga Karin
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torp: Gume Swensson, hust
Inhyses:
Johan Fagerström, hust, bräckliga och utfattiga
Joen Gummesson, hust, bräckliga och utfattiga
Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Stolpebäck 1781
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Malin. Sonen Anders sängliggande. 1 flicka
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, 1 flicka
Nämndeman Pär Giermundsson, hust, ¼ mtl, söner Gume och Carl, döttrar Caisa och Stina
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare,hust
Torpare: Gume Swensson, hust
Inhyses:
Johan Fagerström, hust, bräckliga och utfattiga
Joen Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1782 Stolpebäck 1782
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, döttrar Malin och Kierstin
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Nämndeman Pär Giermundsson, hustrun utgammal, ¼ mtl, söner Gume och Carl, dotter Caisa
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare, ogift
Torp:
Gummme Sunesson, hust
Afsk. Båtsm. Petter Tärna, hust, gamla och bräckliga
Inhyses: Joen Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Jöns Nilsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1783 Stolpebäck 1783
Swen Andersson, hust, 1/8 mtl, döttrar Malin, Kierstin och Lena
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nämndeman Pär Giermundsson, singel, söner Gume och Carl, döttrar Caisa och Brita
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare, ogift
Torp:
Gumme Sunesson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Affsk. Båtsm. Petter Tärna, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Jan Gummesson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1784 Stolpebäck 1784
Swen Andersson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, döttrar Malin, Kierstin och Lena
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nämndeman Pär Giermundsson, singel, ¼ mtl, söner Gume och Carl, piga Caisa
Petter Giermundsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torp:
Gume Sunesson, hust, 1 gosse,1 flicka
Afsk. Båtsm. Petter Tärna, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Jån Gummesson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1785 Stolpebäck 1785
Swen Andersson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, döttrar Malin, Kierstin och Lena
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Giermundsson, singel, ¼ mtl, söner Gume och Carl, piga Caisa
Petter Giermundsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torpare: Gume Sunesson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses: Joen Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1786 Stolpebäck 1786
Swen Andersson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, döttrar Malin, Kierstin och Lena
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl
Lars Håkanson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Gume, piga Caisa brukar
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, dotter Brita
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torpare:
Gume Swensson, hust
Jonas Pärsson, singel
Inhyses: Jon Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1787 Stolpebäck 1787
Swen Andersson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, döttrar Malin, Kierstin och Lena
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Håkansson, singel, ¼ mtl, dotter Lena
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Gume, piga Caisa
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, döttrar Börita och Kierstin
Båtsm. Jon Brassare, hust, 1 gosse, 2 flickor
Torpare:
Gume Sunesson, hust
Jonas Pärsson, singel, 1 flicka
Inhyses: Jon Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Stolpebäck 1788
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla, deras dotter Kierstin
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders
Lars Håkansson, singel, ¼ mtl, dotter Lena
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Caisa
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, döttrar Bri(..) och Kierstin
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torpare:
Gume Sunesson, hust
Jonas Pärsson, hust
Inhyses: Jon Gumesson, hust, bräckliga och utfattiga
Fogdetjänaren Gumun Pärsson, singel
mtl
1789 Stolpebäck 1789
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla, deras dotter Kierstin.
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders, 2 gosse, 1 flicka
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Halfbonden Nils Carlsson, hust
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Petr, döttrar Brita och Kierstin
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torpare:
Gume Sunesson, hust, 2 flickor
Jonas Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses: Jon Gumesson, hust, bräckliga och utgamla, dotter Lena
Fogdetjänare Gumun Pärsson, singel
mtl
1790 Stolpebäck 1790
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Gume Andersson, hust, 1/8 mtl, son Lars, 1 gosse, 1 flicka
Petter Swenssons änka, dräng Gume
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, döttrar Brita och Kjerstin
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torpare: Gume Sunesson, hust
Torpare: Jonas Pärsson, hust, han är vanför
Inhyses: Jaen Gummesson, hust, utgamla, dotter Lena
Torpare: Gume Carlsson, singel
Fogdetjänare Gume Pärsson, singel
mtl
1791 Stolpebäck 1791
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Dess svärföräldrar, han utgammal
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 gosse, 1 flicka
Petter Swenssons änka, 1/8 mtl
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl, dr Peter, dotter Lisken
Petter Giermundsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, son Jonas, döttrar Brita och Kerstin
Båtsm. Jonas Brassare
Torp: Gumme Sunesson, hust
Dito: Jonas Pehrsson, hust
Inhyses: Joan Gummesson, utgammal, dotter Lena
Torp: Elin Nilsdotter, singel
Fogdetjänaren Gumme Pehrsson, singel
Torp: Pigan Stina Jönsdotter, singel
mtl
1792 Stolpebäck 1792
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Dess svärföräldrar, utgamla
Gume Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Ma(…), 1 gosse, 1 flicka
Olof Mattsson, 1/8 mtl, bor i Rukebo
Peter Persson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, dotter Lisken
Peter Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Kjerstin?
Båtsm. Jonas Brassare, hust
Torp: Gume Sunesson, hust
Dito: Jonas Persson, hust
Dito: Elin Nilsdotter, singel
Inhyses Juan Gumesson, själv utgammal, dotter Lena
Fogdetjänaren Gumme Persson
Torp: Pigan Stina Jönsdotter, singel
mtl
1793 Stolpebäck 1793
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Maria?, piga Sissa
Olof Mattsson, 1/8 mtl, bor i Rukebo
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Lisken
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Kerstin
Båtsm. Jonas Brassare, hust
Torpare: Gumme Sunesson, hust
Torpare: Jonas Pehrsson, hust
Torpare: Elin Nilsdotter, singel
Torpare: Olof Johansson, hust
Torpare Stina Jonsdotter, singel
Fogdetjänare: Gume Pehrsson, singel
Inhyses: Jann Gummesson, hust, utgamla
mtl
1794 Stolpebäck 1794
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Maria
Olof Mattsson, 1/8 mtl, bor i Rukebo
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Lisken
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Katarina
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torpare: Gumme Sunesson, hust
Torpare: Jonas Pehrsson, hust
Torpare: Elin Nilsdotter, singel
Fogdetjänaren Gume Pettersson, singel
Inhyses: änkan Kerstin, utgammal och bräcklig
Inhyses: Jonn Gummesson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1795 Stolpebäck 1795
Nils Petersson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Gumme Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Maria
Olof Matsson, 1/8 mtl, bor i Rukebo
Peter Persson, hust, ¼ mtl, dotter Lisken
Peter Svensson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torp: Gunne Svensson, hust
Torp: Jonas Pehrsson, hust
Gunne Pehrsson, singel
Inhyses: Elin Nilsdotter
Inhyses: Änkan Kerstin, utgammal och bräcklig
Inhyses: Jaen Gumesson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1796 Stolpebäck 1796
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Gumme Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 1/8 mtl
Olof Mattsson, 1/8 mtl, bor i Rukebo
Petter Persson, hust, ¼ mtl, dotter Lisken
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, pigor Stina? och Ingrid
Båtsm. Jon Brassare, hust
Torp: Gumme Sunes änka
Torp: Jonas Persson, hust
Gumme Pettersson, singel, fogdetjänare
Afskedd. Anders Lunta, hust, utfattiga och utgamla
Inhyses: Elin Nilsdotter, utgammal och utfattig
Inhyses: Änkan Kerstin, utfattig och utgammal
Inhyses: Jaen Gummesson, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1797 Stolpebäck 1797
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Gume Anderssons änka, 1/8 mtl
Anders Gummesson, hust, 1/8 mtl
Petter Svenssons änka, 1/8 mtl, son Peter (OBS! Endast sonen finns markerad i mtl)
Petter Persson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Lisken?
Petter Swänsson, hust, ¼ mtl, dräng Karl, piga Stina
Båtsm. Jon Brassare, hustrun bräcklig
Torp: Gume Gumesson, singel
Torp: Jonas Persson, hust
Fogdetjänaren Gume Pettersson, singel
Affskedd. Anders Lunta, hust, utfattiga
Inhyses: Elin Nilsdotter, utfattig
Inhyses: Änkan Kerstin, utfattig
Inhyses Juan Gummesson, hust, utfattiga
mtl
1798 Stolpebäck 1798
Nils Pettersson, hust, 1/8 mtl
Lars Persson, 1/8 mtl, bor i Backabo nr 1 (Bockabo??)
Anders Gummesson, hust, 1/8 mtl, piga Maria
Petter Persson, 1/8 mtl, bor i Risingen
Petter Persson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Lisken
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, dr Petter, piga Stina
Båtsm. Jonas Brassare, hustrun bräcklig
Torpare: Gumme Gummesson, singel
Torpare: Jonas Persson, hust
Fogdetjänare Gumme Persson
Affskeddad Anders Lunta, hust, utgamla
Inhyses Elin Nilsdotter, utgammal
Inhyses änkan Kerstin, utgammal
Inhyses Jån Gummesson, hust, utgamla
mtl
1799 Stolpebäck 1799
Nils Petersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Pehrsson, 1/8 mtl, bor på nr 1 Backabo
Anders Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Peter Pehrsson, 1/8 mtl, bor i Risingen
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Lisken, 1 gosse, 1 flicka
Peter Swänsson, hust, ¼ mtl, drängar Peter, Jonas, piga Botill, 1 gosse
Båtsm. Jonas Brassare, hustrun bräcklig, 2 gossar, 2 flickor
Torp: Gume Gumesson, singel
Torp: Jonas Pehrsson, hust, 2 gossar
Fogdetjänare: Gume Phrsson, singel
Afsked: Anders Lunta, hust, 1 flicka
Inhyses Elin Nilsdotter, utgammal, bräcklig
Inhyses Jan Gummesson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1800 Stolpebäck 1800
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Persson, 1/8 mtl, bor i Backabo
Anders Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Persson, 1/8 mtl, bor i Risingen
Petter Persson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Lisken, 1 gosse, 1 flicka
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, drängar Staffan, Jonas, piga Botill, 1 flicka
Båtsm. Jonas Brassare, hustrun bräcklig, 2 gossar, 2 flickor
Torp. Gume Gumesson, singel
Torp. Jonas Persson, hust, 2 gossor
Fogdetjänaren Gume Persson, singel
Affsk. Anders Lunta, hust, utfattiga (utgamla?)
Inhyses Elin Nilsdotter
Inhyses änkan Kjerstin, utgammal
Inhyses Jaen Gummesson, hust, utgamla
mtl
 
Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka