Mantalslängder för Hällasjömåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Hällasjömåla 1632
Nils
jb bild 119
1633 Hällasjömåla 1633
Nils
jb bild 33
1635 Hällasjömåla 1635
Nils i Hällasjömåla
jb bild 130
1638 Hällasjömåla 1638
Nils i Hällasjömåla
jb bild 339
1640 Hällasjömåla 1640
Nils i Hällasjömåla
jb bild 354
1642 Hällasjömåla 1642
Nils
jb bild 358
1644 Hällasjömåla 1644
Jon i Hällasjömåla, hustru
Toffwe ibidem, hustru
mtl sid 789
1645 Hällasjömåla 1645
Jon i Hällasjömåla, hustru
1 mantal.
mtl sid 118
1646 Hällasjömåla 1646
Joan i Hällasjömåla, hustru
mtl sid 939
1646 Hällasjömåla 1646
Joon i Hällasjömåla, hustru
mtl2 s 287 notering i kanten, verkar stå ”frälsta”, tror att de övergår till frälse, för från 1647 och några år framåt räknas Hällasjömåla som frälsegård.
1647 Hällasjömåla 1647
Sven i Hällasjömåla, hustru
mtl sid 696
1648 Hällasjömåla 1648
Ingemar i Hällasjömåla, hustru
mtl sid 755
1649 Hällasjömåla 1649
Ingemar i Hällasjömåla, hustru
mtl sid 645
1650 Hällasjömåla 1650
Ingemar i Hällasjömåla, hustru
mtl s 528
1650 Hällasjömåla 1650
Ingemar i Hällasjömåla, hustru
mtl2 s 377
1651 Hällasjömåla 1651
Ingemar i Hällasjömåla
mtl2 s 610 notering i kanten, verkar stå ”frälset”.
1651 Hällasjömåla 1651
Ingemar i Hällasjömåla
mtl s 295
1652 Hällasjömåla 1652
Ingemar i Hällasjömåla, hustru, 1 dräng
mtl s 705
1653 Hällasjömåla 1653
Per Swänsson, hustru. 1 hemman
mtl sid 207
1654 Hällasjömåla 1654
Per Swensson, hustru. 1 hemman
mtl s 1054
1655 Hällasjömåla 1655
Per Svensson i Hällasjömåla, hust, 1 piga
mtl s 787
1660 Hällasjömåla 1660
Pers (eller Jonas?) hustru i Hällasjömåla (min anm: ingen bonde)
mtl s 508
1663 Hällasjömåla 1663
Per
jb bild 347
1664 Hällasjömåla 1664
Per
jb bild 358
1665 Hällasjömåla 1665
Per
jb bild 333
1666 Hällasjömåla 1666
Per
jb bild 421
1667 Hällasjömåla 1667
Peder Swensson, hust
mtl s 58
1668 Hällasjömåla 1668
Pär i Hällasjömåla, hust
mtl s 645
1669 Hällasjömåla 1669
Per i Hällasjömåla, hust
mtl s 604
1670 Hällasjömåla 1670
Pär i Hällasjömåla, hust
mtl sid 1231
1671 Hällasjömåla 1671
Pär i Hällasjömåla, hust, 1 dräng
mtl s 625
1673 Hällasjömåla 1673
Pers änka i Ellasjömåla
mtl SVAR sid1210 anm. Står ”Ellasjömåla”, men bör vara Hällasjömåla
1675 Hällasjömåla 1675
Pär i Hällasjömåla
JB Bild 380
1676 Hällasjömåla 1676
Pär i Hällasjömåla
jb bild 371
1677 Hällasjömåla 1677
Arv och egne. Bonden namnges ej i Hällasjömåla
jb bild 360
1678 Hällasjömåla 1678
Gumme i Hällasjömåla
jb bild 401 Arv och eget
1679 Hällasjömåla 1679
Gumme i Hällasjömåla (Kronor)
jb bild 266
1680 Hällasjömåla 1680
Pär i Hällasjömåla
jb bild 357
1681 Hällasjömåla 1681
Gumme i Hällasjömåla, hust
mtl sid 273
1682 Hällasjömåla 1682
Gumme i Hällasjömåla, hust, 1 inhyses
mtl sid 325
1685 Hällasjömåla 1685
Gumme i Hällasjömåla, hust
mtl s 677
1686 Hällasjömåla 1686
Gumme i Hällasjömåla, hust
mtl s 367
1687 Hällasjömåla 1687
Gumme i Hällasjömåla, hust, 1 dotter
mtl s 295
1688 Hällasjömåla 1688
Gumme i Hällasjömåla, hust
mtl s 1097
1689 Hällasjömåla 1689
Gumme i Hällasjömåla, hust, 1 dotter
mtl s 869
1690 Hällasjömåla 1690
Gume Nilsson, hust, 1/3 mtl
Tygge Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl s 405
1691 Hällasjömåla 1691
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Tygge Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl s 412
1692 Hällasjömåla 1692
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Tygge Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl s 767
1693 Hällasjömåla 1693
Gumme? Nilsson, hust, 1/3 mtl
Tygge ?Gummesson?, hust, 1/6 mtl
mtl s 697
1694 Hällasjömåla 1694
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Tygge Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl s 683
1695 Hällasjömåla 1695
Gumme Nilsson, hust ½ mtl
Tygge Gummesson, hust, ½ mtl
mtl s 727
1696 Hällasjömåla 1696
Gumme Nilsson, hust, 1/3 mtl
Tygge Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl s 689
1697 Hällasjömåla 1697
Gumme N, hust, 1/3 mtl, 1 son
Tygge Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl s 765
1698 Hällasjömåla 1698
Gume N, hust, 1/3 mtl, 1 son
Tygge Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 765
1699 Hällasjömåla 1699
Gumme N, hust, 1/3 mtl, 1 son
Tygge Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl s 937
1700 Hällasjömåla 1700
Gumme N, hust, 1/3 mtl, 1 son
Tygge Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl s 901
1701 Hällasjömåla 1701
Gumme N, hust, 1/3 mtl, 1 son, 1 dotter
Tygge Månsson, hust, 1/6 mtl
mtl s 821
1702 Hällasjömåla 1702
Per Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Tygge Månsson, hust, ¼ mtl
mtl s 769
1703 Hällasjömåla 1703
Per Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 931
1704 Hällasjömåla 1704
Per Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 1295
1705 Hällasjömåla 1705
Per Gummansson, singe, ¼ mtl, 1 piga
Tygge Gummesson, singel, ¼ mtl
mtl s 1401
1706 Hällasjömåla 1706
Pähr Gummesson, singel, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 1731
1707 Hällasjömåla 1707
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 2005
1708 Hällasjömåla 1708
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 1569
1709 Hällasjömåla 1709
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 1627
1710 Hällasjömåla 1710
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl s 1837
1711 Hällasjömåla 1711
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 1997
1712 Hällasjömåla 1712
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Tyge Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl s 2015
1713 Hällasjömåla 1713
Pär, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 son
Mtl 1299
1714 Hällasjömåla 1714
Pähr, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl s 2279
1715 Hällasjömåla 1715
Pär, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl, Son Isack
mtl s 1267
1716 Hällasjömåla 1716
Pär, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl s 1861
1717 Hällasjömåla 1717
Pähr, hust, ¼ mtl
Tygge Gumesson, hust, ¼ mtl
mtl s 690
1718 Hällasjömåla 1718
Pähr, hust, ¼ mtl
Tygge Gumesson, hust, ¼ mtl
mtl s 738
1720 Hällasjömåla 1720
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl, son Johan 16 år
mtl bild 9670
1721 Hällasjömåla 1721
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 son Johan
mtl sid 1386
1722 Hällasjömåla 1722
Per Gummesson, hust
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
Tygge Gumesson, gammal och ofärdig, sitter under sina barn.
mtl sid 834
1723 Hällasjömåla 1723
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 834
1724 Hällasjömåla 1724
Pär Gumesson, hust
Joan Tyggesson, hust
rgd s 536
1724 Hällasjömåla 1724
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 369
1725 Hällasjömåla 1725
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 31
1726 Hällasjömåla 1726
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 823
1727 Hällasjömåla 1727
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 198
1728 Hällasjömåla 1728
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 693
1729 Hällasjömåla 1729
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 900 Både 1729 och 1728 står en notering med väldigt små bokstäver vid Johan Tyggessons hustru som ser ut som ”mor”
1730 Hällasjömåla 1730
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1198
1731 Hällasjömåla 1731
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl bild 5030 notering som ser ut som ”mor” står med små bokstäver vid Johan Tyggessons hustrus namn
1732 Hällasjömåla 1732
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl, dess moder inhyses
mtl sid 272
1733 Hällasjömåla 1733
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
Bild 8860
1734 Hällasjömåla 1734
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Pär
Johan Tyggesson, hust
mtl sid 762
1735 Hällasjömåla 1735
Pär Gummesson, ¼ mtl, son ?Pär?
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl bild 1120
1736 Hällasjömåla 1736
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1178
1737 Hällasjömåla 1737
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Gume
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
mtl sid 854
1738 Hällasjömåla 1738
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl. Inhyses dess moder.
Johan Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng, Gumme
mtl s 1331
1739 Hällasjömåla 1739
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Isak, inhyses dess moder
Joen Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
mtl sid 965
1740 Hällasjömåla 1740
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl. Dräng Isak, 1 piga, inhyses dess moder
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Gume
mtl s 818
1741 Hällasjömåla 1741
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl, drän Isak, 1 piga
Joen Tyggesson, hust, dräng Gumme
mtl s 904
1742 Hällasjömåla 1742
Isak (..), singel, ¼ mtl, 1 piga
Jonn Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
mtl s 1361
1743 Hällasjömåla 1743
Isak Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jöns
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
mtl s 1682
1744 Hällasjömåla 1744
Isak Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jöns
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
mtl s 384
1745 Hällasjömåla 1745
Jon Jansson, singel, ¼ mtl, dr Isak, 1 piga
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dr. Gumme
mtl s 396
1746 Hällasjömåla 1746
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dr. Jöns (el. Jonn)
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme, 1 piga
mtl s 376
1747 Hällasjömåla 1747
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dräng gumme, 1 piga
mtl s 186
1748 Hällasjömåla 1748
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Persson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, dr Gumme, 1 piga
mtl sid 196
1749 Hällasjömåla 1749
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga (notering om pigan jag ej kan tyda)
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl s 193
1750 Hällasjömåla 1750
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Persson, singel, 1/8 mtl, pig Märta
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl
mtl s 197
1751 Hällasjömåla 1751
Jan Joansson, hust, 1/8 mtl
Joan Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Kirsti
Joan Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Jon
mtl sid 194
1752 Hällasjömåla 1752
Jan Persson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, singel, 1/8 mtl, pig. Karin
Jan Tyggesson, singel, ¼ mtl, son Jon och pig. Ingre
mtl s 218
1753 Hällasjömåla 1753
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, singel, 1/8 mtl, pig. Karin
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Jon, Gumme, pig Karin
mtl sid 200
1754 Hällasjömåla 1754
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, singel, 1/8 mtl, pig Karin
Jan Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Jonn, Gumme
Pigan Elin Tyggesdotter
mtl sid 189
1755 Hällasjömåla 1755
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, singel, 1/8 mtl, pigan Karin
Jan Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Jon och Gumme
mtl sid 201
1756 Hällasjömåla 1756
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, singel, 1/8 mtl, pig. Ingbor
Jan Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Jonn, Gumme, pig. Ingred
mtl s 196
1757 Hällasjömåla 1757
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, singel, 1/8 mtl, pig, Kirstin
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Jon, Gumme, pig. Ingred
mtl sid 201
1758 Hällasjömåla 1758
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Jon och pig, Kirstin?
mtl sid 206
1759 Hällasjömåla 1759
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jan Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Jon, pig. Märta
mtl sid 200
1760 Hällasjömåla 1760
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Gumme, pig. Märta
mtl sid 200
1761 Hällasjömåla 1761
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
mtl sid 203
1762 Hällasjömåla 1762
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
mtl sid 200
1763 Hällasjömåla 1763
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, pig. Karin
Jon Pärsson, hust 1/8
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, 1 son, 1 dotter, 1 piga (text oläsl., trol piga Ingred)
mtl s 197
1764 Hällasjömåla 1764
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Jan Persson, hust, 1/8 mtl, pig, Ingier
Jan Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Gumund, pig. Brita
mtl s 194
1765 Hällasjömåla 1765
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl, son Jon
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jan Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Gumme, Ygge, pig Kirstin
mtl sid 192
1766 Hällasjömåla 1766
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 3 flickor
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Gumme och Tygge, piga Kirstin, 3 gossar, 2 flickor
Affsk. Båtsm. ?Sven? Swahn inhyses, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
Quinnfolket Sissa inhyses, utfattig
mtl s 293
1767 Hällasjömåla 1767
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Catharina, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Tygge, Petter, pig. Stina, 2 gossar, 2 flickor
Pär Swahn, hust, inhyses, utfattiga, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses: quinnfolket Sissa, utfattig
mtl sid 292
1768 Hällasjömåla 1768
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jonn, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Tygge, piga Stina, 2 gossar, 2 flickor
Inhyses Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
Inhyses quinnfolket Sissa, utfattig
mtl sid 279
1769 Hällasjömåla 1769
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, pig. Catharina, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, söner Tygge, Petter, 2 gossar, 2 flickor
Inhyses Pär Swan, hustru, utfattiga, 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 283
1770 Hällasjömåla 1770
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Inhyses Pär Swahn, hust, utfattiga, 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 291
1771 Hällasjömåla 1771
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, 1/8 mtl, dotter Lischen
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Inhyses Pär Swahn, hust, utfattiga, 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 293
1772 Hällasjömåla 1772
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Tyggesson, hust, 1/8 mtl, son Olof 16 år, dotter Lisken
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jon
Inhyses Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 294
1773 Hällasjömåla 1773
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Britta, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jan Tyggesson, hust, 1/8 mtl, son Olof, dotter Lisken, 3 gossar, 2 flickor
Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses: Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl sid 293
1774 Hällasjömåla 1774
Gamle Jan Jansson, hust, 1/8 mtl, dotter Brita
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Olof, dotter Lisken, 2 gossar, 1 flicka
Unge Jan Jansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl sid 296
1775 Hällasjömåla 1775
Gamla Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen, dotter Britta, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, dot. Brita, 2 flickor
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Olof, dotter Lisken, 2 gossar, 1 flicka
Unge (nye?) Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Pär Swahn, hustru, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl sid 291
1776 Hällasjömåla 1776
Gamle Jon Jonssons änka, 1/8 mtl, son Jon, dotter Brita, 2 flickor
Jon Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Brita, 2 flickor
Jon Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Olof, dotter Lisken, 2 gossar, 1 flicka
Nye Jon Jönsson, hust, 1/8 mtl, dr. Abram
Inhyses Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl sid 306
1777 Hällasjömåla 1777
Gamle Jaen Jönssons änka, 1/8 mtl, son Jaen, dotter Brita, 2 flickor
Jaen Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Brita, 2 flickor
Jaen Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Olof, dotter Lisken, 2 gossar, 1 flicka
Nya Jaen Jönsson, hust, 1/8 mtl
Inhyses Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl sid 317
1778 Hällasjömåla 1778
Erngisle? Nilsson, hust, 1/8 mtl, inhyses dess svärmoder, utgammal
Jaen Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Brita
Jaen Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Olof, Johan 15 år, 1 piga?, 1 gosse, 1 flicka
Jaen Jaensson, hust, 1/8 mtl
Inhyses Pär Swahn, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl sid 321
1779 Hällasjömåla 1779
Erngisl. Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jöns, dess svärmoder inhyses, utgammal
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Peter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Olof och Johan, dotter Lena
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Inhyses Pär Swahn, hust, utfattiga
mtl sid 321
1780 Hällasjömåla 1780
Erengis Nilssons änka, 1/8 mtl, dräng Jöns
Jaen Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petr.
Jaen Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Olof och Johan, dotter Lisken
Jan Jaensson, hust, 1/8 mtl
Inhyses Pär Swahn, hust, utfattiga
mtl sid 339
1781 Hällasjömåla 1781
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petr.
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, 2 söner, 1 dotter (ej namngivna)
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Inhyses: Pär Swahn, hust, utfattiga
mtl sid 335
1782 Hällasjömåla 1782
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Johan och Isak, dotter Lisken
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Inhyses: Pehr Swahn, hust, utfattiga
mtl sid 462
1782 Hällasjömåla 1782
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Johan och Isak, dotter Lisken
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
Inhyses: Pehr Swahn, hust, utfattiga


1783 Hällasjömåla 1783
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Johan och Isak, dotter Lisken
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 467
1784 Hällasjömåla 1784
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Johan, dotter Lisken
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 349
1785 Hällasjömåla 1785
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Johan, dotter Lisken
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 425
1786 Hällasjömåla 1786
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Johan, dottern ?Elin? Sjuk och bräcklig
Jan Jansson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 403
1787 Hällasjömåla 1787
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Johan och Isak, dottern Elin sjuk och bräcklig
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 447
1788 Hällasjömåla 1788
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, pig. Stina
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Johan och Isak. Dotter: Elin
Jan Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
mtl sid 453
1789 Hällasjömåla 1789
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, söner Johan och Isak, dotter Elin
Jan Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Magnus
mtl sid 456
1790 Hällasjömåla 1790
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, pig. Stina
Jan Pärsson, singel, 1/8 mtl, son Petter, piga Kjerstin
Jan Tyggessons änka, 1/8 mtl, son Johan, dotter Elin
Jan Jaensson, hust, 1/8 mtl, son Magnus
mtl sid 462
1791 Hällasjömåla 1791
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Juan Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, pig. Marta?
Johannes Jansson, singel 1/8 mtl, pig. Elin
Juan Juansson, hust, 1/8 mtl, son Jann
Inhyses änkan Karin, dotter Stina. (..?..) utgammal
mtl sid 457
1792 Hällasjömåla 1792
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Juan Persson, singel, 1/8 mtl, son Peter, piga Kjerstin
Johannes Juansson, hust, 1/8 mtl
Juan Juansson, hust, 1/8 mtl, son Joan
Inhyses änkan Karin, sjuklig, utgl, dotter Stina
mtl sid 456
1793 Hällasjömåla 1793
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Joan Pehrsson, singel, 1/8 mtl, son Peter, pig. Kajsa
Johannes Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jonn Jonnsson, hust, 1/8 mtl, son Jonn
Inhyses änkan Karin, utgl, dotter Karin
mtl sid 416
1794 Hällasjömåla 1794
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Joan Pehrsson, singel, 1/8 mtl, son Petter, pig. Lena
Johannes Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Jonn Jonnsson, hust, 1/8 mtl, son Joan
Inhyses änkan Karin, utgammal, dotter Stina
mtl sid 396
1795 Hällasjömåla 1795
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jaen Persson, singel, 1/8 mtl, son Peter, piga Lena
Johannes Jansson, hust, 1/8 mtl
Jaen Jansson, hust, 1/8 mtl, son Jaen
Inhyses änkan Karin, utgammal, dotter Stina
mtl sid 615
1796 Hällasjömåla 1796
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Kerstin
Petter Jaensson, singel, 1/8 mtl, pig. Ingrid
Johannes Jaensson, hust, 1/8 mtl, dr. Olof
Jaen Jaensson, hust, 1/8 mtl
Inhyses: änkan Carin, utgammal
mtl sid 336
1797 Hällasjömåla 1797
Petter Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Krestin
Johannes Joennsson, hust, 1/8 mtl
Johan Joennsson, hust, 1/8 mtl
Inhyses änkan Karin utgammal
mtl sid 357
1798 Hällasjömåla 1798
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Kirstin
Johannes Joansson, hust, 1/8 mtl
Johan Joansson, hust ,1/8 mtl
Inhyses änkan Carin, utfattig
mtl sid 341
1799 Hällasjömåla 1799
Peter Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders, dotter Kjerstin, 2 gossar, 2 flickor
Johannes Jansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Johan Jansson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
mtl sid 337
1800 Hällasjömåla 1800
Petter Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl, son Anders, dotter Kerstin, 2 gossar, 2 flickor
Johannes Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Johan Jansson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
mtl sid 330b
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka