Mantalslängder för Gustavsbygd, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Gustavsbygd 1633
Anders i Gustavsbygd
jb
1638 Gustavsbygd 1638
Anders i Gustavsbygd
jb
1640 Gustavsbygd 1640
Anders och Matz i Gustavsbygd
jb
1642 Gustavsbygd 1642
Anders i Gustavsbygd
jb skatte
1644 Gustavsbygd 1644
Matz i Gustavsbygd, hust
Ibidem:
Anders, hust
mtl
1645 Gustavsbygd 1645
Matz i Gustavsbygd, hust
Ibidem:
Anders Nilsson, hust
mtl
1646 Gustavsbygd 1646
Matz i Gustavsbygd, hust
Ibidem
Anders Nilsson, hust
mtl
1647 Gustavsbygd 1647
Matz i Gustavsbygd, hust
Ibidem:
Anders Nilsson, hust
mtl
1648 Gustavsbygd 1648
Marz i Gustavsbygd, hust
Ibidem:
Anders, hust
mtl
1649 Gustavsbygd 1649
Matz i Gustavsbygd, hust
Ibidem:
Anders Nilsson, hust, 1 son
mtl
1650 Gustavsbygd 1650
Mats i Gustavsbygd, hust
Ibidem:
Anders Nilsson, hust
mtl
1651 Gustavsbygd 1651
Matz i Gustavsbygd, hust
Ibm:
Anders, hust
mtl
1652 Gustavsbygd 1652
Mattis i Gustavsbygd, hust
Anders i Gustavsbygd, hust
mtl
1653 Gustavsbygd 1653
Anders i Gustavsbygd, hust. Han åldrig
Ibidem:
Matts, hust
mtl
1654 Gustavsbygd 1654
Anders i Gustavsbygd, hust. Han åldrig
Ibm: Mattis, hust
mtl
1655 Gustavsbygd 1655
Anders i Gustavsbygd, hust, båda åldriga. 1 piga
Mattis ibm, hust, 1 son
mtl
1660 Gustavsbygd 1660
Mattis i Gustavsbygd, hust
Gumme Andersson i samma gård, hust
Not: Anders födes av sina barn (Gumme)
mtl
1663 Gustavsbygd 1663
Matz i Gustavsbygd
jb
1664 Gustavsbygd 1664
Sidan saknas i jordeboken
jb
1665 Gustavsbygd 1665
Matz i Gustavsbygd
jb
1666 Gustavsbygd 1666
Matz i Gustavsbygd
jb
1667 Gustavsbygd 1667
Matts i Gustavsbygd, hust, 1 son
Gumme Andersson i samma gård, hust
mtl
1668 Gustavsbygd 1668
Mathis i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1669 Gustavsbygd 1669
Mattis i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl

1670 Gustavsbygd 1670
Matthis i Gustafsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1671 Gustavsbygd 1671
Matthes i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust,
mtl
1673 Gustavsbygd 1673
Matthis i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl SVAR bild 1208
1675 Gustavsbygd 1675
Mats i Gustavsbygd
jb
1676 Gustavsbygd 1676
Matts i Gustavsbygd
jb
1677 Gustavsbygd 1677
Matz i Gustavsbygd
jb
1678 Gustavsbygd 1678
Mattes i Gustavsbygd
jb
1679 Gustavsbygd 1679
Matses i Gustavsbygd
jb
1680 Gustavsbygd 1680
Matts
jb
1681 Gustavsbygd 1681
Änkan Karin i Gustavsbygd (står faktiskt både bonde och hustru angiven i mtl)
Gumme i samma gård, hust
mtl
1682 Gustavsbygd 1682
Anders i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust, 1 son
Änkan Karin hos barnen
mtl
1685 Gustavsbygd 1685
Båtsm. Anders i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1686 Gustavsbygd 1686
Båtsm. Anders i Gustavsbygd, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1687 Gustavsbygd 1687
Gumme i Gustavsbygd, hust
Båtsm. Anders Matzon, hust
mtl
1688 Gustavsbygd 1688
Gumme i Gustafsbygd, hust, 1 dotter
Anders i samma gård, hust
Båtsm. Påfwel Lång, singel
mtl
1689 Gustavsbygd 1689
Gume i Gustavsbygd, hust, 1 dotter
Båtsm. Påfwel J Lång i samma gård
(längst ned på sidan står även: Anders Matson i Gusaby, hustru, sannolikt är det Anders Mattsson i Gustavsbygd som avses)
mtl
1690 Gustavsbygd 1690
Gumme Andersson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Anders Mattzon, hust, ½ mtl
Båtsm. Påfvel Jonsson Lång, singel
mtl
1691 Gustavsbygd 1691
Gumme Andersson, hust, ½ mtl
Anders Matzon, hust, ½ mtl
mtl
1692 Gustavsbygd 1692
Gumme Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Matzon, hust, ½ mtl
mtl
1693 Gustavsbygd 1693
Gumme Andersson, hust, ½ mtl
Båtsman Anders Mattson, hust, ½ mtl
mtl
1694 Gustavsbygd 1694
Gumme Anderson, hust, ½ mtl
Anders Matson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Swensson Lång, singel
mtl
1695 Gustavsbygd 1695
Gumme Andersson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 piga
Anders Mattsson, husts, ½ mtl
Båtsm. Pehr Swensson Lång, hust
mtl
1696 Gustavsbygd 1696
Gumme Andersson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Anders Mattsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Swensson Lång, hust
mtl
1697 Gustavsbygd 1697
Gumme Andersson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 dotter
Anders Mattsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Swensson Lång, hust
mtl
1698 Gustavsbygd 1698
Gumme, hust, ½ mtl, 1 son, 1 dotter
Anders Mattsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Nr 138 Pehr Swensson Lång, hust
mtl
1699 Gustavsbygd 1699
Gumme, hust, ½ mtl
Anders Mattsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Svensson Bång, hust
mtl
1700 Gustavsbygd 1700
Gummes änka, ½ mtl, 1 son
Anders Mattsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Swensson Lång, hust
mtl
1701 Gustavsbygd 1701
Gummes änka, ¼ mtl
Anders Mattsson, hust, ½ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Svensson Lång, hust
mtl
1702 Gustavsbygd 1702
Gummes änka, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Mattsson, hust, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Per Håkansson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Per Swensson Lång, hust
mtl
1703 Gustavsbygd 1703
Gummes änka, ¼ mtl
Anders Mattsson, hust, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, 174 mtl
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Swensson Lång, hust
mtl
1704 Gustavsbygd 1704
Gummes änka, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Mattsson, hust, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Swensson Lång, hust
mtl
1705 Gustavsbygd 1705
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Mattsson, hust, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Swensson Lång, hust
mtl
1706 Gustavsbygd 1706
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Soldat Anders Massons hustru, ¼ mtl (soldaten ej inräknad)
Pähr Håkansson, hust, ¼ mtl
And. Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lång, hust
mtl
1707 Gustavsbygd 1707
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Soldat Anders Mattssons hustru, ¼ mtl (Anders ej medtagen i mtl)
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Per Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Lång, hust
mtl
1708 Gustavsbygd 1708
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Soldat Anders Mattsson, hust (endast hustrun finns i mtl)
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Pehr Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Lång, hust
mtl
1709 Gustavsbygd 1709
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Mattssons hustru, ¼ mtl (ingen bonde inräknad i mtl, död?)
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Pähr Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lång, hust
mtl
1710 Gustavsbygd 1710
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Soldat Anders Mattsson, hust
Pärh Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders ?Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lång, hust
mtl
1711 Gustavsbygd 1711
Pär Gummesson, hust, 174 mtl
Hustrun Ingeborg, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hsut, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lång, hust
mtl
1712 Gustavsbygd 1712
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Hustrun Ingebor, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
mtl
1713 Gustavsbygd 1713
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Ingebor, singel, ¼ mtl
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lång, hust
mtl
1714 Gustavsbygd 1714
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Änkan Ingeborg, ¼ mtl, 1 son
And. Gummesson, hust, ¼ mtl
Pähr Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lång, hust
mtl
1715 Gustavsbygd 1715
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, 1 son
Lars Andersson, singel, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lång, hust
mtl
1716 Gustavsbygd 1716
Pär Gummesson, hust, 3/8 mtl
Lars Andersson, singel, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Lång, singel
mtl
1717 Gustavsbygd 1717
Pähr Gummesson, hust, 3/8 mtl
Lars Andersson, hust, ¼? Mtl
Pähr Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm vakant
mtl
1718 Gustavsbygd 1718
Pähr Gummesson, hust, 1/8 mtl
Pähr Håkansson, hust, 2/3 mtl
Båtsm. Lars Lång, hust
mtl
1720 Gustavsbygd 1720
Pär Gummesson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, brukar 3/8 mtl (1 inhys?)
Båtsm. Lars Lång, hust, ¼ mtl
mtl
1721 Gustavsbygd 1721
Pehr Gummesson, hust, 3/8 mtl
Pehr Håkansson, 3/8 mtl, brukar
Lars Lång, hust. ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, singel
mtl
1722 Gustavsbygd 1722
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Per Håkansson brukar ¼ mtl
Lars Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1723 Gustavsbygd 1723
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1724 Gustavsbygd 1724
Swen Olsson, hust, ½ mtl, inhyses Ingeborg
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1725 Gustavsbygd 1725
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1726 Gustavsbygd 1726
Swen Ohlsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1728 Gustavsbygd 1728
Swen Olsson, hust, ½ mtl, son Olof
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1729 Gustavsbygd 1729
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1730 Gustavsbygd 1730
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1731 Gustavsbygd 1731
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1732 Gustavsbygd 1732
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, änkling
mtl
1733 Gustavsbygd 1733
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1734 Gustavsbygd 1734
Sven Ohlsson, hust, ½ mtl, dräng Jon
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1735 Gustavsbygd 1735
Swen Olsson, hust, ½ mtl (notering i kanten om dotter Ingred)
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Lång, hust
mtl
1736 Gustavsbygd 1736
Swen Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1737 Gustavsbygd 1737
Swän Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Matts Nillsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1738 Gustavsbygd 1738
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Matts Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lång, hust
mtl
1739 Gustavsbygd 1739
Swän Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Lång, hust
mtl
1740 Gustavsbygd 1740
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Lång, hust
mtl
1741 Gustavsbygd 1741
Sven Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Mattis Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1742 Gustavsbygd 1742
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Jon Lång, ogift
mtl
1743 Gustavsbygd 1743
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Mattis Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Jon Lång, ogift
mtl
1744 Gustavsbygd 1744
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Mats Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jan Lång, hust
mtl
1745 Gustavsbygd 1745
Swen Ohlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Börge Persson, hust, ¼ mtl
Mattis Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme?
Båtsm. Jan Lång, hust
mtl
1746 Gustavsbygd 1746
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm. Jon Lång, hust
mtl
1747 Gustavsbygd 1747
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Jöns (el Jon?)
Båtsm. Jon Lång, hust
mtl
1748 Gustavsbygd 1748
Swen Olsson, hust, ¼ ml
Börge Persson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Håkan
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1749 Gustavsbygd 1749
Swenn Ohlsson, hust, ¼ mtl
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Joen
Båtsm. Jon Lång, hust
mtl
1750 Gustavsbygd 1750
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Börje Persson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm. Jan Long, hust
mtl
1751 Gustavsbygd 1751
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Petter
Båtsm. Joan Long, hust
mtl
1752 Gustavsbygd 1752
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, singel, ½ mtl, dräng Petter och piga Karin
Båtsm Jon Long, hust
mtl
1753 Gustavsbygd 1753
Brukspatron Schröder ¼ mtl. Bor på Bruket.
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Petter och piga Karin
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1754 Gustavsbygd 1754
Brukspatron Schröder ¼ mtl. Bor på Bruket
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, singel, ½ mtl, piga Ingred
Båtsm. Jan Long, hust
mtl
1755 Gustavsbygd 1755
Brukspatron Schröder ¼ mtl, bor på bruket
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Mats Nilsson, singel, ½ mtl, piga Karin
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1756 Gustavsbygd 1756
Brukspatron Schröder ¼ mtl, bor på bruket
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Matts Nilsson, singel, ½ mtl, dräng Måns, piga Karin
Båtsm. Vakant
Avsk. Båtsm. Jon Lång jutar af jorden
mtl
1757 Gustavsbygd 1757
Brukspatron Schröder ¼ mtl. Bor på bruket
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Mats Nilsson, singel, son Peter, piga Karin
Båtsm. Vakant
Afsk. Dito Jon Long, juter af jorden
mtl
1758 Gustavsbygd 1758
Brukspatron Schröder, ¼ mtl, bor på bruket
Petter Börgesson, singel, ¼ mtl
Matts Nilsson, singel, ½ mtl, son Peter, piga Karin
Gamle bonden Börge Pärsson, hust, inhyses. Juter af jorden.
Båtsm. Vakant
mtl
1759 Gustavsbygd 1759
Brukspatronen Schröder, ¼ mtl, bor på Bruket
Petter Börgesson, singel, ¼ mtl
Matz Nilsson, singel, ¼ mtl, son Peter, pigan Karin
Båtsm. Vakant
Gamle bonden Börje Pärsson, hust, han bräcklig. Juta af jorden.
mtl
1760 Gustavsbygd 1760
Pär Swänsson, hust, ¼ mtl
Petter Börgesson, singel, ¼ mtl
Mattis Nilsson, singel, ½ mtl, son Petter, piga Karin
Båtsm. Jan Long, hust
Gamle bonden Börge Pärsson, änkling, inhyses, juta af jorden.
mtl
1761 Gustavsbygd 1761
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Börge Pärssons änka, ¼ mtl, son Anders
Mats Nilsson, singel, ½ mtl, son Peter, piga Karin
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1762 Gustavsbygd 1762
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Börge Pärssons änka, ¼ mtl
Matz Nilsson, singel, ½ mtl, son Peter, piga Karin
Båtsm. Joen Long, hust
mtl
1763 Gustavsbygd 1763
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Börge Pärssons änka, ¼ mtl, son Måns
Petter Matsson, singel, ½ mtl, dräng Anders, piga Märta
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1764 Gustavsbygd 1764
Pär Sunesson (alt. Svensson), hust, ¼ mtl
Petter Mattsson, hust, ½ mtl, dräng Anders, piga Anika (Anders registrerad som son men noteringen i kanten säger dräng)
Båtsm. Jan Long, hust
mtl
1765 Gustavsbygd 1765
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Peter Mattsson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, singel, ¼ mtl, dräng And., piga Ingre
Båtsm Jöns Long, hust
mtl

1766 Gustavsbygd 1766
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 4 flickor
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Mattsson, singel, ¼ mtl, pig. Ingvor
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1767 Gustavsbygd 1767
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 4 flickor
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, 1 gosse
Peter Mattsson, hust, ¼ mtl, pig. Märta, 1 flicka
Nils Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Ingvor
Båtsm Jon Long, hust
mtl
1768 Gustavsbygd 1768
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 4 flickor
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, pig Märta, 1 flicka
Nils Mattsson, singel, pig Ingvor
Båtsm. Jon Long, hust
mtl
1769 Gustavsbygd 1769
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 3 flickor
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Jönn Long, hust
mtl
1770 Gustavsbygd 1770
Joen Swensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 3 flickor
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, pig. Elin (Elsa?), 1 gosse
Peter Matsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Mattsson, singel, ¼ mtl, pig. Botilla
S.F?.D. Swen Pärsson inhyses, ogift
Båtsm Jon Long, hust
mtl
1771 Gustavsbygd 1771
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 3 flickor
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, pig Lena, 2 gossar, 1 flicka
Nils Mattisson, singel, ¼ mtl, pig. Elin
Båtsman Joen Long, hust
mtl
1772 Gustavsbygd 1772
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, pig Elsa (Elin?), 2 gossar, 3 flickor
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, pig. Lena, 2 gossar, 1 flicka
Nils Mattsson, singel, ¼ mtl, pig. Brita
Båtsm. Jonn Long, hust
mtl
1773 Gustavsbygd 1773
Pär Swensson, hust ,1/4 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börjesson, singel, ¼ mtl, pig. Elin, 2 gossar, 3 flickor
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, pig. Lena, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, dr. Gumme, inhyses Kierstin, wanför
Båtsm. Jan Lång, hust
mtl
1774 Gustavsbygd 1774
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börgesson, singel, ¼ mtl
Peter Mattsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Jan Lång, hust
mtl
1775 Gustavsbygd 1775
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 4 flickor
Måns Börgesson, singel, ¼ mtl, pigan Annikka
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, pig Stina
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Vakant
mtl
1776 Gustavsbygd 1776
Pär Swensson, hust, ½ mtl, son Jonas, dotter Lena
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, piga Anna
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1777 Gustavsbygd 1777
Per Swensson, hust, ½ mtl, son Jöns, döttrar Stina och Lena
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, piga Marta
Nils Mattsson, hust, ¼ tl
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1778 Gustavsbygd 1778
Pär Swensson, hust, ½ mtl, son Jonas, dotter Stina
Peter Mattsson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1779 Gustavsbygd 1779
Pär Swensson, hust, ½ mtl, son Jonas
Peter Mattsson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, drän Håkan
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1780 Gustavsbygd 1780
Pär Swensson, hust, ½ mtl, son Jonas, dotter Giertru
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1781 Gustavsbygd 1781
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 flicka
Åke Nilsson ¼ mtl. Bor i Gräfweshult och Algutsboda socken.
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1782 Gustavsbygd 1782
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, son Swen, dotter Maja
Åke Nilsson, ¼ mtl, bor i Gräfveshult och Algutsboda socken. Piga Caisa.
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1783 Gustavsbygd 1783
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, son Swen, dotter Maja
Åke Nilsson ¼ mtl, bor i Greveshult och Algutsboda Socken
Peter Mattsson, hust, 174 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1784 Gustavsbygd 1784
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Maja
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1785 Gustavsbygd 1785
Pär Swensson, hust, ¼ mtl, son Swen, dotter Maja
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Lång, ogift
mtl
1786 Gustavsbygd 1786
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Lång, hust
mtl
1787 Gustavsbygd 1787
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Jost Jansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Lång, hust
mtl
1788 Gustavsbygd 1788
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Jost Jansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1789 Gustavsbygd 1789
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Jost Jaensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Pehr Lång, ogift
mtl
1790 Gustavsbygd 1790
Håk. Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Maja, 1 flicka
Nils Mattsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, pigan Stina
Jostus Jansson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Per Lång, ogift
mtl
1791 Gustavsbygd 1791
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nila Mattsson, hust, 174 mtl, dotter Stina, son Anders är bräcklig
Jonas Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Dess moder
Jost Joansson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Pehr Lång, ogift
mtl
1792 Gustavsbygd 1792
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Nilsson, hust, ¼ mtl. Dess moder inhyses, bräcklig och utfattig
Jost Juansson, hust, 174 mtl, 2 flickor
Båtsm. Pehr Lång, ogift
mtl
1793 Gustavsbygd 1793
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl, pig. Stina
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, dess moder inhyses, utgammal
Jonas Mattsson, singel, 1/8 mtl, pig. Sissa
Jost Jansson, hust, 1/4 mtl
Båtsm. Per Lang, ogift
mtl
1794 Gustavsbygd 1794
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Swenn Månsson, hust, ¼ mtl
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Jost Jaensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Pehr Lang, ogift
mtl
1795 Gustavsbygd 1795
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Olof Pehrsson, hust, ¼ mtl
Peter Persson, hust, ¼ mtl, piga Agda
Jost Jaensson, hust, ¼ tl, dotter Stina
Båtsm. Per Lång, ogift
mtl
1796 Gustavsbygd 1796
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Pettersson, hust, ¼ mtl
Petter Persson, hust, ¼ mtl, pigan Stina
Justus Jaensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm Pehr Lång, ogift
mtl
1797 Gustavsbygd 1797
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Petersson, hust, ¼ mtl
Petter Persson, hust
Jost Jaensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Pehr Lång, ogift
mtl
1798 Gustavsbygd 1798
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Jönns Mattson, ¼ mtl, bor i Bussamåla
Petter Persson, hust, ¼ mtl, piga ?Crystin)
Jost Jaensson, hust, 174 mtl, dotter Stina
Båtsm. Lars Lång, ogift
mtl
1799 Gustavsbygd 1799
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 2 flickor
Jonas Mattsson, hust, ¼ mtl, dotter Cajsa, 2 flickor
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Jost Jaensson, hust, ¼ mtl, döttrar Stina och Ingeborg, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Lars Lång, ogift
mtl
1800 Gustavsbygd 1800
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 2 flickor
Jonas Mattsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 2 flickor
Petter Persson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Jost Jaensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingeborg, 4 gossar, 2 flickor
Båtsm. Lars Lång, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka