Uppdaterad 2023-02-22

av Marie Petersson-Engnell och Lena Nilsson

 
Att forska om byar och släkter blir en allt större utmaning ju längre bakåt i tiden man söker sig. Vi har våra rötter i Vissefjärda, en socken vars husförhörslängder börjar först 1801. Med hjälp av mantalslängder och jordeböcker kan man ändå gräva sig ner till 1630-talet. Vi har velat komma längre tillbaka i tiden än så, och har därför börjat titta på våra äldsta skattelängder, de så kallade landskapshandlingarna, som introducerades under Gustav Vasas tid.

   Att gå igenom dessa längder är ett tidskrävande arbete. Därför har vi velat dokumentera de uppgifter vi har hittat, så att andra släktforskare kan ha nytta av det arbete vi lagt ner. Materialet kommer att fyllas på med nya årgångar.
   Nedan finns en förteckning över genomgångna landskapshandlingar för Vissefjärda. Historiskt har socknen varit uppdelad i två delar: den största delen ingick i Södra Möre härad, medan en mindre del, det så kallade Kåraböket, tillhörde Konga härad. Därför finns det i många fall separata längder för sockendelarna. Vissa år saknar längder.

   Att tolka gamla handstilar är aldrig enkelt. Använd gärna våra sammanställningar som ett underlag i er egen släkt- eller bygdeforskning, men tänk på att detta är vår tolkning av de gamla texterna, vi är bara lekmän och kan mycket väl ha tolkat fel.
   Om ni hittar felaktigheter, skriv gärna till: petersson.engnell@lovkullen.net

Mantalslängder för Vissefjärda m fl socknar finns sammanställda HÄR

Älvsborgs lösen för Vissefjärda finns sammanställt HÄR


Vissefjärda socken

1600 - Kåraböket
1600 - Södra Möre
1601 - Kåraböket
1601 - Södra Möre
1602 - Kåraböket
1602 - Södra Möre
1603 - Kåraböket
1603 - Södra Möre
1604 - Kåraböket
1604 - Södra Möre
1605 - Kåraböket
1605 - Södra Möre
1606 - Kåraböket
1606 - Södra Möre
1607 - Kåraböket
1608 - Kåraböket
1608 - Södra Möre
1609 - Kåraböket
1609 - Södra Möre
1610 - Kåraböket
1610 - Kåraböket hjonelagslängd
1610 - Södra Möre
1611 - Kåraböket
1612 - Kåraböket
1612 - Södra Möre
1613 - Vissefjärda socken
1613 - Kåraböket
1614 - Kåraböket
1614 - Södra Möre
1615 - Kåraböket
1615 - Södra Möre
1616 - Kåraböket
1617 - Kåraböket
1618 - Vissefjärda socken
1618 - Kåraböket
1620 - Vissefjärda socken
1620 - Kåraböket
1621 - Vissefjärda socken
1621 - Kåraböket
1622 - Södra Möre
1622 - Södra Möre rörliga räntan
1625 - Kåraböket
1625 - Södra Möre
1626 - Södra Möre
1627 - Södra Möre
1629 - Kåraböket
1629 - Södra Möre
1630 - Vissefjärda socken