Mantalslängder för Klippingsbo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Klippingsbo 1633
Måns i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Måns i Klippingsbo
Ibidem:
Päder i Klippingsbo
jb
1635 Klippingsbo 1635
? i Klippingsbo (bonden ej namngiven)
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo
Ibidem:
? i Klippingsbo (bonden ej namngiven
jb
1638 Klippingsbo 1638
Måns i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Per i Klippingsbo
Ibidem:
Andhers i Klippingsbo
jb
1640 Klippingsbo 1640
Måns i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo
Ibidem:
Pär? Olsson i Klippingsbo
jb
1642 Klippingsbo 1642
Jöns i Klippingsbo
Ibidem:
Anders i Klippingsbo
Ibidem (frälse)
Per i Klippingsbo
jb
1644 Klippingsbo 1644
Mons i Klippingsboda, hust
Jöns Ibidem, hust
(Mons och Jöns har tillsammans 1 hemman)
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, hust
Swen ibidem, hust
(Anders och Swen har tillsammans 1 hemman)
Ibidem:
Änkan i Klippingsbo
Nils Ibidem, hust (endast hustrun inräknad i mantalslängden)
(Änkan och Nils har tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Klippingsbo 1645
Mons i Klippingsbo, hust, 1 son, 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, hust
Suän Nilsson ibidem, hust
(Anders och Suän har tillsammans 1 hemman)
Ibidem:
Pär i Klippingsbo, hust, 1 hemman
mtl
1646 Klippingsbo 1646
Måns i Klippingsbo, singel
Ibidem:
Carl i Klippingsbo, hust, 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, hust
Swen? Nilsson ibidem, hust
(Anders och Swen har tillsammans 1 hemman)
Ibidem:
Pär i Klippingsbo, hust, 1 hemman
mtl
1647 Klippingsbo 1647
Carll i Klippingsbo, hust, 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, singel, 1 hemman
Ibidem:
Per i Klippingsbo, hust, 1 hemman
mtl
1648 Klippingsbo 1648
Carl i Klippingsbo, hust
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, singel
Lars i samma gård, hust
Ibidem:
Per i Klippingsbo, hust
mtl
1649 Klippingsbo 1649
Carll i Klippingsbo, hust, 1 dräng, 1 hemman
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, hust
Jonn i samma gård, hust (endast hustrun inräknad i mantalslängden)
(Anders och Jonn har tillsammans 1 hemman)
Ibidem:
Per i Klippingsbo, hust
Truls i samma gård, hust
(Per och Truls har tillsammans 1 hemman
mtl
1650 Klippingsbo 1650
Carl i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Ibidem (frälse):
Anders i Klippingsbo, hust (endast hustrun inräknad i mantalslängden)
Joon i samma gård, hust
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
mtl
1651 Klippingsbo 1651
Trulls i Klippingsbo, hust (frälset)
Ibidem:
Carl i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Jon i Klippingsbo, hust
mtl
1652 Klippingsbo 1652
Trulls i Klippingsbo, hust
Ibidem:
Carll i Klippingsbo, hust, 1 son
Ibidem:
Jon i Klippingsbo, hust, 1 piga
mtl
1653 Klippingsbo 1653
Carl i Klippingsbo, hust
Nils Ibidem, hust, fattiga
Ibidem (frälse):
Jonn i Klippingsbo, hust
Niels Höög (Föög? Jöög?) Ibidem, hust
Ibidem:
Trulls i Klippingsbo, hust
mtl
1654 Klippingsbo 1654
Carll i Klippingsbo, hust
Nills ibidem, hust
Ibidem (frälse):
Jonn i Klippingsbo, hust
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
mtl
1655 Klippingsbo 1655
Carl i Klippingsbo, hust
Nils ibidem, hust
Per Svensson ibidem, hust, båda åldriga, 2 drängar, 1 piga
Ibidem (frälse):
Jonn i Klippingsbo, hust
Nils J? Ibm, hust
Ibidem (frälse):
Truls i Klippingsbo, hust
mtl
1660 Klippingsbo 1660
Nills i Klippingsbo, hust. Notering i kanten: Nils är hand wahnför (Nils räknas ej in i mantalslängden
Carl? I samma gård, hust
Ibidem:
Trulls i Klippingsbo, hust
Svens hustru i samma gård. Notering i kanten: Sven är nu krymmli gubbe
Ibidem:
Jonn i Klippingsbo, hust
mtl
1663 Klippingsbo 1663
Carl och Nills i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Joon i Klippingsbo
Ibidem:
Trulls i Klippingsbo
jb
1664 Klippingsbo 1664
Carl och Nils
Ibidem (frälse):
Jon i Klippingsbo
Ibidem:
Trulls i Klippingsbo
jb
1665 Klippingsbo 1665
Carl och Nils i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Jon i Klippingsbo
Ibidem:
Truls i Klippingsbo
jb
1666 Klippingsbo 1666
Carl och Nils i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Jon i Klippingsbo
Ibidem:
Truls i Klippingsbo
jb
1667 Klippingsbo 1667
Carl i Klippingsbo, hust
Nils i samma gård, hust, 1 soldat
Ibidem:
Jonn Swensson i Klippingsbo, hust
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
Swen i samma gård, hust (endast hustrun räknas med i mantalslängden)
mtl Soldaten som finns i Nils gård är troligen inte Nils själv, eftersom gården hyser 3 personer
1668 Klippingsbo 1668
Carl i Klippingsbo, hust
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Jon Svensson i Klippingsbo, hust
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
Hindrich i samma gård (ingen bonde eller hustru står angiven, däremot en dräng och en piga)
mtl
1669 Klippingsbo 1669
Carl i Klippingsbo, hust, 1 dotter
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Jonn i Klippingsbo, hust, 1 son
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
Hindrich i samma gård, hust
mtl
1670 Klippingsbo 1670
Carl i Klippingsbo, hust, 1 dotter
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Jon Suänsson i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Truls i Klippingsboda, hust
Hindrich i samma gård, hust
mtl
1671 Klippingsbo 1671
Carl i Klippingsbo, hust, 1 dotter
Nils i samma gård, 1 son
Ibidem:
Joon i Klippingsbo, hust, 1 dräng, 1 piga
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
Hindrich i samma gård, hust
mtl
1673 Klippingsbo 1673
Carl i Klippingsbo, hust
Nils i samma gård, hust, 1 son
Ibidem:
Joon i Klippingsbo, hust, 1 dräng, 1 piga
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, hust
Hindrich i samma gård, hust
mtl
1675 Klippingsbo 1675
Carl i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Joen i Klippingsbo
Ibidem:
Truls i Klippingsbo
jb
1676 Klippingsbo 1676
Carl i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Joen i Klippingsbo
Ibidem:
Trulls i Klippingsbo
jb
1677 Klippingsbo 1677
Carl i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Jon S i Klippingsbo
Ibidem:
Truls i Klippingsbo
jb
1678 Klippingsbo 1678
Carl i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Jon S i Klippingsbo
Ibidem:
Trols i Klippingsbo
jb
1679 Klippingsbo 1679
Carl i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Jon Sw i Klippingsbo
Ibidem:
Truls i Klippingsbo
jb
1680 Klippingsbo 1680
Carl i Klippingsbo
Ibidem (frälse):
Joen i Klippingsbo
Ibidem:
Trulls i Klippingsbo
jb
1681 Klippingsbo 1681
Carl i Klippingsbo, hust, 1 son
Nils, krympling, i sammagård, hust, 1 son. 1 fattig
Ibidem:
Länsman Jonn i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Truls i Klippingsbo, krympling, hustru, 1 fattig
Hindrich i samma gård
mtl
1682 Klippingsbo 1682
Carl i Klippingsbo, hust, 1 son
Nils, krympling, i samma gård, hust, 1 son, 1 fattig
Ibidem:
Länsman Jonn i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Truls i Klippingsbo, krympling, hust, 1 fattig
Hindrich i samma gård, hust
mtl
1685 Klippingsbo 1685
Carl i Klippingsbo, hust
Nils i samma gård, krympling, hust
Ibidem:
Jonn S i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Truls i Klippingsbo hos barnen
mtl
1686 Klippingsbo 1686
Carl i Klippingsbo, hust
Nils, krympling, i samma gård, hust, 1 son
Gumme i samma gård, hust
Ibidem:
Länsman Jonn S i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Hindrich i Klippingsbo, hust, 1 dotter
mtl
1687 Klippingsbo 1687
Gumme i Klippingsbo, hust
Nils, oduglig, i samma gård, hust, 1 son
Båtsm. Christian Klipping
Ibidem:
Hindrich, hust, och Erland, hust
Båtsm. Jacob Lustig i samma gård
Länsman Jonn S i Klippingsbo, hust, 1 dräng, 1 piga
mtl
1688 Klippingsbo 1688
Gumme i Klippingsbo, hust
Nils, oduglig, i samma gård, hust
Swen N i samma gård, singel
Båtsm. Christian Klipping
Ibidem:
Hindrich, hust, och Erland, hust
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Länsman Jonn i Klippingsbo, singel, 2 drängar, 1 piga
mtl
1689 Klippingsbo 1689
Gumme i Klippingsbo, hust, 1 dräng
Nils, oduglig, i samma gård, hust
Swen N i samma gård, singel
Båtsm. Christian Klipping
Ibidem:
Hindrich N, hust
Erland J i samma gård
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Länsman Jonn S i Klippingsbo, singel, 1 dotter, 1 dräng
mtl
1690 Klippingsbo 1690
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Nilsson, singel, ½ mtl
Nils Svensson, orkeslös, hust
Båtsm. Christiern Klipping
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Länsman Jon Svensson, singel, 1 dräng, 1 piga
mtl
1691 Klippingsbo 1691
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Nilsson, singel, ½ mtl
Båtsm. Christern? Klipping
Ibidem:
Hindrik Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Länsman Jon Swensson, hust, 1 dräng, 1 piga
mtl
1692 Klippingsbo 1692
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Sven Nilsson, singel, ½ mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hindrih Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Länsman Jonn Swensson, singel, 1 dräng, 1 piga
mtl
1693 Klippingsbo 1693
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl, 1 son
Swen Nilsson, singel, ½ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Länsman Jonn Swensson, singel, 1 mtl, 1 dräng, 1 piga
mtl
1694 Klippingsbo 1694
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl, 1 son
Swen Nilsson, singel, ½ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hennrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, 1 dräng, 1 piga
mtl
1695 Klippingsbo 1695
Gume C, hust, ½ mtl, 1 son
Sven Nilsson, singel, ½ mtl, 1 son, 1 inhyses
Båtsm. Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hindrik Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, 1 dräng, 1 piga
mtl
1696 Klippingsbo 1696
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Sven Nilsson, singel, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hindrik Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, 1 mtl, 1 dräng, 1 piga
mtl
1697 Klippingsbo 1697
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Swen Nilsson, singel, ½ mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl, 1 dotter
Erland Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, ½ mtl, singel, 1 dräng, 1 inhyses (modren?)
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
mtl
1698 Klippingsbo 1698
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. No 188 Esbiörn Klipping
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nr 189 Jakob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swänsson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Swenn Jonnsson, hust, ½ mtl
mtl
1699 Klippingsbo 1699
Gumme C, hust, ½ mtl
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Swenn Jonnsson, hust, ½ mtl
mtl
1700 Klippingsbo 1700
Gumme C, hust, ½ mtl
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl

mtl
1701 Klippingsbo 1701
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl, 1 son
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, ½ mtl, 1 dräng
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl
mtl
1702 Klippingsbo 1702
Gumme, hust, ½ mtl
Swenn Nilsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Hindrich N, hust, 3/16 mtl
Erland Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Inge Hindrichsson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn S, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Svenn Jonnsson, hust (inget mantal)
mtl
1703 Klippingsbo 1703
Gumme N, hust, ½ mtl, 1 dotter
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Hindrich Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jonsson, hust, 3/16 mtl
Inge Hindrichsson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, ½ mtl, 1 piga
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1704 Klippingsbo 1704
Gumme Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Swen Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Hindrich Nilsson (1 inhyses, ingen mantal anges)
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Inge Hindrichsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Swensson, singel, ½ mtl
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1705 Klippingsbo 1705
Gumme Nilsson, hust, ½ mtl
Swen Persson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Inge Hindrichsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Swen Swensson, singel, 1/ mtl
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Öhrn, hust
mtl
1706 Klippingsbo 1706
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Swän Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Gummesson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
Inge Hind.sson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Swän Swänsson, hust, ½ mtl
Swän Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Öhrn, hust
Fördubbl. Båtsm. Swän Abborre
mtl
1707 Klippingsbo 1707
Sidan saknas i mantalslängden


1708 Klippingsbo 1708
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Båts. Esbiörn Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonnsson, hust, 3716 mtl
Jonn Gummesson, hust, 3/16 mtl
Inge Hindrichsson, hust, 3/8 mtl, 1 dotter
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Jonnsson, hust, ¾ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Öhrn, hust
Swen Abborre
mtl
1709 Klippingsbo 1709
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Swen Nillsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Klipping
Ibidem:
Erland Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Joan Gummesson, hust, 3/16 mtl
Inge Hindrichsson, hust, 3/16 mtl
Swen Hindrichsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Swenn Swänsson, hust, ½ mtl
Swenn Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Öhrn, hust
Fördubblings båtsm. Swen Abborre
mtl
1710 Klippingsbo 1710
Gumme Carlsson, hust, ½ mtl
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Klipping
Ibidem:
Erland Jonnsson, hust, ? Mtl
Inge Hindrichsson, hust ?/16 mtl
Swen Hindrichsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jonas (el Jacob?) Lustig
Ibidem:
Swen Swensson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Öhrn, hust
Fördubbl båtsm. Swen Abore
mtl
1711 Klippingsbo 1711
Gume Carlsson, hust, ½ mtl
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping
Ibidem:
Erland Jönsson, singel, 3/16 mtl
Inge Hindrichsson, hust, 3/8 mtl
Swen Hindrichsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Jöns Lustig, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Jonsson, hust, 3?/4 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Öhrn
Båtsm. Abborre


1712 Klippingsbo 1712
Nils, hust, ½ mtl (”änkan” står överstruken)
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 1/8 mtl
Swen Hindrichsson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Jonas Lustig, hust, 1 dotter
Ibiem:
Swens änka, ½ mtl, 1 dräng
Swen Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Öhrn
Fördubbl. Båtsm. Aborre.
mtl
1713 Klippingsbo 1713
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonn Gummesson, hust, ¼ mtl
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Pär Nilsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jöns Lustig, hust, 1 dotter
Ibidem:
Swän Jonnsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Öhrn
Fördubbl. Båtsm. Abborre vakant
mtl
1714 Klippingsbo 1714
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Jon Gummesson, hust, ¼ mtl
Inge Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pähr Nilsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Swän Jonsson, hust, ½ mtl
J(…) And. Swänsson, singel
Båtsm. Nils Öhrn
Fördubbl. Båtsm. Staffan Abborre

mtl
1715 Klippingsbo 1715
Inge Nilsson, hust, 1 mtl
Inhyses Jonn Gumesson
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pär Nilsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lustig, hust
Ibidem:
Swenn Jonnsson, hust, ¾ mtl, dräng Nils
Anders Svensson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nils Örn, hust
mtl
1716 Klippingsbo 1716
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, singel, ½? Mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 3/8 mtl
Förlofv. Båtsm. Pär Nillsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig
Ibidem:
Swän Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Nils
Anders Swänsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nils Öhrn, hust
Fördubbl. Båtsm. Staffan Abborre.
mtl
1717 Klippingsbo 1717
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, singel, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pähr Nilsson, hust, ½ mtl
Förlof båtsm. Nils Tärna, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig
Ibidem:
Swän Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Nils
Anders Svänsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nils Öhrn, hust
Fördubbl. Båtsm. Abborre (vakant?)
mtl
1718 Klippingsbo 1718
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, singel, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pähr Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Tärna, hust, 1/8 mtl, förlofv båtsm.
Båtsm. Hindrich Lustig
Ibidem:
Swän Jonsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng Jon Jonsson, 22 år
Anders Swänsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Öhrn, hust
Fördubbl. Båtsm. Swen Abborre.
mtl
1720 Klippingsbo 1720
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isak Tyggesson, singel, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erland Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon Erlandsson 16 år
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Hindrich Lustig
Ibidem:
Swen Jönsson, hust, ¾ mtl
Anders Svensson, hust, ¼ mtl
Båts. Nils Öhrn, hust
Fördubbl. Båtsman Swenn Abborre.
mtl
1721 Klippingsbo 1721
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isak Tyggesson, ogift, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Erlan Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon 16 år
Pähr Nilsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Swän Jonsson, hust, ¾ mtl, dräng Gume 15 år
Anders Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Öhrn, hust
mtl
1722 Klippingsbo 1722
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isak Tyggesson, singel, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Jon Ärlandsson, hust, 3/8 mtl
Per Nilsson, hust, 3/8 mtl
Erland Jönsson, gammal och utfattig sitter hos son
Båtsm Hindrich Lustig, ogift
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm Nils Örn, hust
Förd. Båtsman Swenn Abborre
mtl
1723 Klippingsbo 1723
Inge Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm Carl Klipping, hust
Ibidem:
Jonn Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Pär Nilsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Anders Svensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm Nils Öhrn, hust
Båtsm. Swen Abborre, fördubbl. Fri
mtl
1724 Klippingsbo 1724
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Håkan, inhyses Botill
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Jonn Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Joen Ingesson, hust, 3/8 mtl, 1 piga, Inhyses: Pär och dess hustru
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Börge, 1 piga
Anders Swensson, hust, ½ mtl, dräng Börge Månsson (delar dräng med Pär Pärsson ovan), 1 piga
Båtsm. Nils Öhrn, hust
Fördubbl. Båtsm. Swen Abborre, ogift
mtl
1725 Klippingsbo 1725
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Carl Klipping, hust
Förlåfvade dito Nils Tärna
Ibidem:
Joan Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Abborre, hust
Förlåfv. Dito Nils Öhrn
mtl
1726 Klippingsbo 1726
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Håkan
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Joan Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Abborre, hust
Förlåf båtsman Nils Öhrn
mtl
1727 Klippingsbo 1727
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isak Tyggesson, hust ,1/2 mtl, dräng Pär
Båtsm. Carl Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 38 mtl
Båtsm .Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Abborre vakant
mtl
1728 Klippingsbo 1728
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hustrun sjuklig och utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, dräng Håkan 1 piga
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1729 Klippingsbo 1729
Inge Nilsson, hust, ½ mtl
Isach Tyggesdson, hust, ½ mtl, dräng Håkans, 1 piga
Båtsm. Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 piga
Jon Hemmingsson, singel, ¼ mtl
Båtsm .Carl Öhrn, hust
mtl
1730 Klippingsbo 1730
Inge Nilsson, hust, ½ mtl, son Nils
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Håkan
Båtsm. Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lutig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, dräng Elias, 1 piga
Jon Hämingsson,singel, ¼ mtl
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1731 Klippingsbo 1731
Inge Nilsson, hust, ½ mtl, son Swenn
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Lars
Båtsm. Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, 3/8 mtl. Notering: b. Olof Snundsson (…) 1/8 1. ml.
Båtsm Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Jon Hämingsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1732 Klippingsbo 1732
Inge Nilsson, hust, ½ mtl, son Nils
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Båtsm Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jon Ingesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, dräng Måns
Jon Hemingsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1733 Klippingsbo 1733
Inge Nilsson, hust, ½ mtl, son Swen
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Båtsm. Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ½ mtl, dräng Håkan
Jon Hemingsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1734 Klippingsbo 1734
Inge Nilsson, hust, ½ mtl, son Swen
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ¾ mtl, dräng Staffan, 1 piga
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1735 Klippingsbo 1735
Inges änka, son Swen
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm Carl Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Carlsson, hust, 1/6? mtl
Båtsm. Hindrich Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ¾ mtl, dräng Staffan
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1736 Klippingsbo 1736
Inges änka, ¼ mtl, son Swenn
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Isack Tyggesson, hust, 1/3 mtl, dräng Inge, 1 piga
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Carlsson (Larsson?), hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, 3/14 mtl, dräng Jon
Båtsm. Karl Öhrn, hust
mtl
1737 Klippingsbo 1737
Inges änka, ¼ mtl, dräng Pär
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm Nils Klipping, ogit
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Swänsson, hust, ¾ mtl, son Håkan
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1738 Klippingsbo 1738
Inges änka, ¼ mtl, dräng Anders
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Isack Tygesson, hust, ½ mtl, dräng Jöns
Båtsm. Nils Klipping, ogift
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Carlsson, höök, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Svensson, hust, ¾ mtl, son Håkan, dräng Pär
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1739 Klippingsbo 1739
Inges änka, ¼ mtl, dräng Anders
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Nils Klipping, ogift
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jon Gummesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Hök, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrick Lustig, hust
Ibidem:
Pär Persson, hust, ¼ mtl
Anders Svensson, hust, ¾ mtl, son Håkan, dräng Pär
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1740 Klippingsbo 1740
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Håkan
Inhyses Inges änka
Båtsm. Nils Klipping, ogift
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jon Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Höök, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lustig vakant
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swänsson, hust, ¾ mtl, son Håkan
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1741 Klippingsbo 1741
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Båtsm. Nils Klipping, ogift
Inhyses Inges änka
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jon Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Höök, hust, 1/? mtl
Båtsm Swen Lustig, ogift
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ¾ mtl, son Håkan
Båtsm. Carl Öhrn, hust
mtl
1742 Klippingsbo 1742
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ tl, dräng Joen, 1 piga
Båtsm. Nils Klipping, ogift
Inhsyes Inges änka
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust
(Jon Gumesson 3/16 mtl står överstruken)
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl
Nils Hööks änka, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Svensson, hust, ¾ mtl, son Håkan
Båtsm. Öhrn vakant
mtl
1743 Klippingsbo 1743
Pär Pärsson, hust, ¼ tl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Nils Klipping, ogift
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust.
mtl
1744 Klippingsbo 1744
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, dräng Zakris
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ¾ mtl, son Håkan, dräng Håkan
Båtsm. Öhrn vakant
mtl
1745 Klippingsbo 1745
Per Persson, hust, ¼ mtl
Per Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isack Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jon Ingalsson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibidem:
Per Persson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ¾ mtl, dräng Börge
Båtsm Öhrn vakant
mtl
1746 Klippingsbo 1746
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Swensson, hust, ¾ mtl
Båtsm. Öhrn vakant
mtl
1747 Klippingsbo 1747
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust,1/2 mtl
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jån
Anders Svensson, hust, ¾ mtl, dräng Nils, 1 piga
Båtsm. Öhrn vakant
mtl
1748 Klippingsbo 1748
Per Persson, hust, ¼ mtl
Per Olsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jonas
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson??, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Per Persson, hust, ¼ mtl, son Jon (el Jöns?)
Anders Svensson, hust, ¾ mtl
Båtsm. N Örn, ogift
mtl
1749 Klippingsbo 1749
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gummesson, singel, 3/16 mtl
Jan Ingelsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingred
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Kierstin
Anders Svenssons änka, ¾ mtl, son Swen, dräng Petter
Båtsm. N Örn, ogift
mtl
1750 Klippingsbo 1750
Pär Persson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tygesson, hust, ½ mtl
Båtsm. N. Klipping, ogift
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jon Ingelsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Anders Svenssons änka, ¾ mtl, son Swen, piga Karin
Båtsm. N Öhrn, ogift
mtl
1751 Klippingsbo 1751
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. N Klipping, ogift
Ibidem:
Jonn Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl
Joan Ingelsson, hust,1/4 mtl, dotter Inger
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, son Jonn gift till Ingelsta krog?
Swen Andersson, singel, ¾ mtl
Gamle bonden Anders änka inhyses
Båtsm. N Öhrn, ogift
mtl
1752 Klippingsbo 1752
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Per Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, son Swen
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 5/16 mtl
Jan Ingesson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, singel, ¾ mtl, son Jonas (bör vara dräng?)
Gamle bonden Anders änka hos barnen
Båtsm. Jöns Öhrn, ogift
mtl Swen Anderssons ”son” Jonas bör rimligtvis vara hans bror, eller en dräng, eftersom Swen rimligtvis är Anders Svenssons son och alltför ung för att ha vuxna barn.
1753 Klippingsbo 1753
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, son Swen, dotter Lisbet
Båtsm Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ingesson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Ingred
Swen Pärsson, hust,1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Swen
Swen Andersson, hust, 3/8 mtl
Jonas Andersson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Jöns Öhrn, hust
mtl
1754 Klippingsbo 1754
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, son Swen, dotter Lissbet
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jon Ingalsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Giertru
Swen Andersson, hust, 3/8 mtl
Jonas Andersson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Jöns Gullman, hust
mtl
1755 Klippingsbo 1755
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, son Swen, dotter Lisbet
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingelsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Giertru
Swen Andersson, hust, 3/8 mtl
Jonas Andersson, singel, 3/8 mtl, piga Botill
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, inhyses
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1756 Klippingsbo 1756
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Olofsson, hust, ¼ mtl
Isaak Tyggesson, hust,1/2 mtl, son Swen, dotter Lisbeth
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl, piga Giertrud
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingalsson, hust, ¼ mtl
Swän Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, 3/8 mtl
Jonas Andersson, singel, 3/8 mtl, piga Märta
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1757 Klippingsbo 1757
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Gösta
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, son Swen, dotter Lisbet
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jon Ingelsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, 3/8 mtl
Jonas Andersson, singel, 3/8 mtl, piga Kierstin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1758 Klippingsbo 1758
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Isaak
Pär Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Håkan
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, söner Swen, Gume, dotter Lisbet
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingalsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Olof Lustig
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1759 Klippingsbo 1759
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ½ mtl, söner Swen, Gume, dotter Lisbet
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingelsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1760 Klippingsbo 1760
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
Isak Tyggesson, hust, ¼ mtl, son Gumme, dotter Lisbet
Swen Isaksson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl, son Ingal
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingelsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1762 Klippingsbo 1762
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl
Swen Isaksson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Jon Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Jan Ingelsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1763 Klippingsbo 1763
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga Stina
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl
Sven Isaksson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, piga Giertru
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl, son (el dräng?) Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Jon Ingelsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Giertru
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust
mtl
1764 Klippingsbo 1764
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl
Swen Isaksson, hust, ¼ mtl, dräng Jan
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Jan Ingelsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Jöns Gullberg, hust.
mtl
1765 Klippingsbo 1765
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼? Mtl
Sven Isaksson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl
Pär Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Anni(ka?)
Sven Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Swen?
Gamle bonden Jon Ingelsson, hust, han bräcklig, har intet bruk
Båtsm. Olof Lustig, hust, dotter Stina
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Swen Gullberg, ogift
mtl
1766 Klippingsbo 1766
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 son och 1 dotter finns markerade men ej namngivna, 1 gosse, 1 flika
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 3 flickor
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Isaksson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Annicka
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Swen
Gamle bonden Jon Ingelsson, hust, utgamla, har undantag
Båtsm. Olof Lustig, hust, son Anders vanför, 1 flicka
Inhyses Måns Pipare?, hust, utfattig, 2 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Giertrud, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin?
Båtsm. Swen Gullberg, ogift
Inhyses: Marge, utfattig, 1 flicka
mtl
1767 Klippingsbo 1767
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Botilla, 2 flickor
Ingmun Ingmunsson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Swen Isaksson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Annicka
Swen Swensson, singel, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, hon utgammal, juta undantag
Gamle bonden Jon Ingesson, hust, utgamla, juta undantag
Båtsm. Olof Lustig, hust, 1 flicka, sonen Anders är blind
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Elsa, 2 flicka
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Swen Gullberg, ogift
Inhyses Marge, utfattig.
mtl
1768 Klippingsbo 1768
Pär Pärsson?, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingred, 2 flickor
Ingemun Ingmunsson, hust, ¼ mtl, piga Märta, 1 gosse, 1 flicka
Swen Isakssons änka, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, pig. Stina, 1 inhyses (g ..?.. Pär bräcklig), 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, singel, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, hon utgammal, intet bruk
Gamle bonden Jon Ingelsson, hust, utgamla, intet bruk
Båtsm. Olof Lustig, hust, 1 flicka. Son Anders blind
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden. Dräng Erland.
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Swen Gullberg, ogift
Inhyses Maria?, utfattig
mtl
1769 Klippingsbo 1769
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Isak, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Ingmun Ingmunsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Swen Isakssons änka, ¼ mtl, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erlan Jonsson, singel, 1/8 mtl
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl
Jons Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Inhyses föräldrarna, utgamla
Gamle bonden Jon Ingesson, hust, utgamla
Båtsm. Olof Lustig, hust, 1 flicka, son Anders är blind
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1770 Klippingsbo 1770
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Ingemun Ingmundsson, hust, ¼? Mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erlan Jonsson, singel, 1/8 mtl
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Gamle bonden Jon Ingesson, hust, utgamla
Båtsm. Olof Lustig, hust, 1 flicka, sonen Anders är blind
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Stina, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1771 Klippingsbo 1771
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Joen, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Gumesson, hust, 1/8 mtl
Erland Jonsson, hust 1/8 mtl
Jonas Jonsson, singel, 5/8 mtl
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Gamle bonden Jon Ingelsson, hust, utgamla
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1772 Klippingsbo 1772
Pähr Pärsson, hust ,1/4 mtl, son Joen, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust, 1 gosse
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Gumesson, hust, 1/8 mtl
Erlan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jansson?, singel, 1/8 mtl
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Gamle bonden Jon Ingesson, hust, utgamla
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Jon 16 år
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1773 Klippingsbo 1773
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingaborg, 2 flickor
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingierd, 1 gosse, 2 flickor
Ärland Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Änkan Ingaborg, utfattig
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1774 Klippingsbo 1774
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingabor, 2 flickor
Ingemun Ingemunsson, singel, ¼ mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Erland Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Elsa
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, dess moder inhyses, utgammal (även en fader är noterad i mtl??)
Änkan Ingabor inhyses, utfattig
Inhyses: Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, utfattiga
Båtsm. Olof Lustig, hust, 1 gosse, 2 flickor
Ibidem:
Sw. Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Per
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Brita
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1775 Klippingsbo 1775
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Ingemun Ingemundsson, singel, ¼ mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flicka
Erland Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Elsa (Elin?)
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Änkan Ingabor inhyses, bräcklig, utfattig
Inhyses Nils Pipare, hust, 2 gossar, 1 flicka, bräckliga och utfattiga
Båtsm. Lustig vakant
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 flicka
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Halvbonden Gume Isaksson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1776 Klippingsbo 1776
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Klipping vakant
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flicka
Erlan Jonsson, hust, 3/32 mtl, piga Stina
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Änkan Ingeborg inhyses, bräcklig och utfattig
Inhyses Nils Pipare, hust, bräckliga och utfattiga, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, ogift
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 flicka
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Halfbonden Gumme Isaksson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1777 Klippingsbo 1777
Petter Pettersson, hust, ¼ mtl, dess fader inhyses, utgammal
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingabor
Ingemun Ingem., hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Klipping, ogift
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Erlan Jonsson, hust, 3/32 mtl, piga Stina
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Halfbonden Gumme Isaksson, hust, 1 gosse,1 flicka
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Båtsm. Sven Gullberg, hust
mtl
1778 Klippingsbo 1778
Peter Petersson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Klipping, ogift
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gummesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Erlan Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1779 Klippingsbo 1779
Peter Petersson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Ingmund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Klipping, ogift
Ibidem:
Inge Jönsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Gumesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Swen Jonasson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jansson, singel, ?/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär
Nils Månsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1780 Klippingsbo 1780
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Klipping, ogift
Ibidem:
Inge Jönsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Johan Carlsson?, hust, 3/32 mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Swen Jönsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Pettersson, hust ,1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita, 1 flicka
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hust, 1 flicka
mtl
1781 Klippingsbo 1781
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Maria, 1 flicka
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Johan Carlsson, hust, 3/32 mtl
Swen Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Jånsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Petter Pährsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig
Ibidem:
Swen Persson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1782 Klippingsbo 1782
Gume Pettersson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 2 flickor
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, dotter Maria
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 2 flickor
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Inge Jonsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Johan Carlsson, hust, 3/32 mtl, 1 flicka
Swen Jösson, hust, 3/16 mtl
Jonas Jansson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hust, 2 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, dotter Cajsa
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hust

mtl
1783 Klippingsbo 1783
Gume Pettersson, hust, ¼ mtl, son Börje piga Lena
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, döttrar Maja och Ingbor
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre, 3 gossar, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Ingel Jonsson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Johan Carlsson, hust, 9/32 mtl
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Föreg. Olof Lustig, singel, dotter Gunnill
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, dotter Brita, 1 gosse
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl,1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1784 Klippingsbo 1784
Gume Pettersson, hust, ¼ mtl, son Börge
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, döttrar Maja och Ingbor
Ingmund Ingmundsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, dotter Stina
Båtsm. Olof Klipping, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Ingall Jönsson, hust, 3/32 mtl, son Petr, 2 flickor
Johan Carlsson, hust, 6/32 mtl
Gume Johansson, singel, 3/32 mtl
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Sweän Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Torpare: Olof Lustig, singel, dotter Gunill
Ibm:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson?, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hust
mtl
1785 Klippingsbo 1785
Gume Pettersson, hust, ¼ mtl, son Börge
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, döttrar Maja och Ingbor
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, dotter Stina
Båtsm. Olof Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Ingall Jonsson, hust, 3/32 mtl, 2 flicka
Johan Carlsson, hust, 6/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Johansson, singel, 3/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jönsson?, singel, 3/32 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig
Ibidem:
Swen (Sune?) Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dr Swen, piga Stina
Jonas Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hustrun utgammal
Inhyses Olof Lustig, hust, gamla och utfattiga
mtl
1786 Klippingsbo 1786
Gume Petersson, singel, ¼ mtl, son Börje
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, döttrar Maja och Ingbor
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, dotter Stina
Båtsm. Olof Klipping, hustrun sjuk och …
Ibidem:
Ingall Jönsson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Herr Assessor Schröder, 6/64 mtl, bor på bruket
Johan Carlsson, hust, 6/64 mtl
Gume Johansson, singel, 3/32 mtl
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Swen Persson?, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, dotter Caisa
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Malin
Jonas Andersson, hust ,1/4 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gullberg, hustrun utgammal
Inhyses Olof Lustig, hust, gammal och utfattig
mtl
1787 Klippingsbo 1787
Gume Petterson, singel, ¼ mtl, son Börje
Lars Jonsson, hustrun utgammal, ¼ mtl, dotter Maja
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Stina Sensdotter, ¼ mtl
Nils Ohlsson, hustrun utgammal, har undantag
Båtsm. Olof Klipping, hustrun utgammal
Ibidem:
Ingal Jonsson, hust, 3/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Johansson, singel, 3/32 mtl, dess föräldrar inhyses utgamla
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Kirstin, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, son Petter, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 flicka
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Jonas Anderssons änka ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Gullberg, hustrun utgammal
Inhyses Olof Lustig, hust, gammal och utfattig.
mtl
1788 Klippingsbo 1788
Germun Pettersson, singel, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 flicka
Lars Jonsson, singel, ¼ mtl, dotter Ingbor
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, son Isak
Ingal Jonsson, hust, ¼ mtl
Inhyses Nils Ohlsson, hust, bräckliga och utfattiga
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Ingel Jönsson, hust, 3/16 mtl, son Petter
Petter Pärsson, hust, 332 mtl
Gume Johansson, hust, 3/32 mtl, dotter Maria
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Maria
Jonas Pärsson, hust ,1/8 mtl, doter Kirstin
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Båtsm. Jöns Lustig, hustrun sjuk och …, dotter Cajsa och Ingre
Swen Andersson, hust ,1/4 mtl
Nils Månsson, hust, 3/15 mtl, dräng Sven
Jonas Anderssons änka, ¼ mtl
Båsm. Sven Gullberg, hustrun utgammal
mtl
1789 Klippingsbo 1789
Gume Lindblad, ¼ mtl, bruks..orgcoordkt…., bor vid Linnefors bruk
Lars Jonsson, singel, 1/8 mtl
Per Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Ingall Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Inhyses: Nils Ohlsson, hust, bräckliga och utfattiga
Båtsm. Olof Klipping, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Ingall Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Abram Nilsson, hust, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl, piga Maria, 2 flickor
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Kierstin, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, son Petter, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lustig, hustrun sjuk och bräcklig
Torp: Gume Carlsson, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, döttrar Caisa och Ingbor
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Gustafsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Nils Månsson, singel, har undantag, piga Ingierd
Jonas Anderssons änka, ¼ mtl, son Jonas, dräng Petr
Båtsm. Sven Gullberg, hustrun utgammal
mtl
1790 Klippingsbo 1790
Gumme Lindblad, ¼ mtl, bruks skogvaktmästare, Sk. Vid Linnefors bruk. Piga Maja.
Lars Jönsson, singel, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Andersson, hust, 1/8 mtl
Ingemun Ingemunsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Ingal Jonsson, hust, ¼ mtl
Inh. Nils Jonsson, hust, bräckliga och utgamla
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Ingall Jonssons änka, 3/32 mtl, son Petr
Herr Capit Steinort, 3/32 mtl, bor på bruket
Abram Nilsson, hust, 3/32 mtl
Gume Johansson, hust, 3/32 mtl, 2 flickor
Jonas Jansson, hust, 1/8 mtl, dräng Lars
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lustig, hustrun sjuk och …
Torp?: Gume Carlsson, hust
Ibidem:
Noderg? Jonsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, singel, har undantag
Jonas Anderssons änka, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Swen Gullberg, hustrun utgammal

mtl
1791 Klippingsbo 1791
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, bruksskogvaktare, dräng Swen, piga Marja
Lars Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jonas Pehrsson, 1/8 mtl, bor i Kindbäcksmåla
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl, son Isack, 1 gosse,1 flicka
Ingal Joansson, hust, ¼ mtl
Dess svärföräldrar
Båtsm Olof Klipping, hust
Ibidem:
Ingal Jonsson, änka, 3/32 mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Herr Capitain Steinert, 3/32 mtl, bor på bruket
Nils Månsson, singel, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl, piga Stina, 2 flickor
Jonas Jannsson, hust, 1/8 mtl, dräng Lars
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingred, 1 gosse
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Torpare Petter Jönsson, hust
Dito Gumme Karlsson, hust
Dito Anders Ohlsson, hust
Dito Hiert Jönsson, hust
Dito Gumme Tång, hust
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Anderssons änka, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Sven Gullberg, hust, dotter Stina
mtl
1792 Klippingsbo 1792
Gume Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Mats, piga Maria
Lars Jönsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Pehrsson, 1/8 mtl, bor i Kindbäcksmåla
Ingemund Ingemundsson, hust, ¼ mtl
Ingal Swensson?, hust, ¼ mtl
Dess svärföräldrar, han utgammal
Båtsm Olof Klipping, hust
Ibidem:
Ingal Jönssons änka, 3/32 mtl, son Petter
Gume Lindblad, 3/32 mtl, bor på no 1
Nils Månsson, singel, 3/32 mtl, dräng Olof, piga Lena
Gume Johansson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jonasson, hust, 1/8 mtl
Jonas Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lustig, hust
Torpare Petter Jonsson, hust
Dito Gume Karlsson, hust,
Dito Anders Olsson, hust
Dito Gume Tång, hustru, dotter Stina. Han Bräcklig (inräknas ej i mantalslängden)
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Peter Swensson, hust, 1/8 mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Anderssons änka, ¾ mtl, son Jonas
Båtsm. Sven Gullberg, hust
mtl
1793 Klippingsbo 1793
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Swenn, piga Maria
Lars Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Pehrsson?, 1/8 mtl, bor i Kindbäcksmåla
Ingemund Ingemundsson, singel, ¼ mtl, dess mor
Ingel Jannsson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, han utgammal
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Petter Ingelsson, singel, 3/32 mtl
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på no 1 ibidem
Nils Månsson, singel, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jannsson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingerd
Båtsm Jöns Lustig, hust
Torp: Petter Jonsson, hust
Dito Gumme Karlsson, hust
Dito Anders Ohlsson, hust
Dito Nils Swensson, hust
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Petter Swensson, hust, 1/8 mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Staffan Jannsson, singel, ¼ mtl, dräng Swenn, piga Lena
Jonas Anders änka, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Jaen Gullberg, ogift
mtl
1794 Klippingsbo 1794
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Maria
Lars Jonsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Pehrsson, 1/8 mtl, bor i Kindebecksmåla
Isak Ingemundsson, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Ingel Jonnsson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Petter Ingelsson, 3/32 mtl
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på nr 1 ibidem
Petter Zachrisson, hust, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jannss änka, 1/8 mtl, dräng Lars
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingerd
Båtsm. Nils Lustig, hust
Torp Petter Jönsson, hust
Dito Gumme Karlsson?, hust
Dito Anders Ohlsson, hust, han bräcklig
Dito Nils Swensson, hust
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Swensson, hust, 1/8 mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Staffan Jonnsson, singel, ¼ mtl, drängar Nils, Swenn, piga Lena
Jonas Anders änka, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Jonas Gullberg, ogift
mtl
1795 Klippingsbo 1795
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Maria
Peter Jonsson, 1/8 mtl, bor i Cammarbo
Jonas Pehrsson, 1/8 mtl, bor i Kindebäcksmåla
Isaac Gummesson, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Ingel Jaensson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, bräckliga
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Peter Ingelsson, hust, 3/32 mtl
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på no 1
Peter Zachrisson, hust, 3/32 mtl
Gumme Jonsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jaenssons änka, 1/8 mtl, dräng Jaen
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Sven Svensson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Båtsm. Lustig vakant
Torp: Peter Jönsson, hust
Diot Gumme Carlsson, hust
Dito Anders Olsson, hust
Dito Nils Svensson, hust
Afsk. Båtsm. Nils Lustig, hust, utgamla
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Per Svensson, hust, 1/8 mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Staffan Jaensson, singel, ¼ mtl, drängar Nils och Sven, piga ?Lena?
Jonas Anderssons änka, ¼ mtl, dotter Cajsa, son (dräng?) Jonas
Båtsm. Jon Gullberg, ogift
mtl
1796 Klippingsbo 1796
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Maria
Jonas Pehrsson, ¼ mtl, bor i Kindebäcksmåla
Isac Ingemundsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Ingell Jaensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Per Ingelsson, hust, 3/32 mtl
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på no 1
Peter Zachrisson, hust, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jaenssons änka, 1/8 mtl, dräng Jaen
Jonas Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingerd
Båtsm. Petter Klepp, ogift
Sjöman Anders Karlstrand, singel
Torp Petter Jonsson, hust
Dito Gumme Carlsson, hustrun blind
Dito Anders Ohlsson, hust, han bräcklig
Dito Nils Swensson, hust
Afsked. Nils Lustig, hust, utfattiga
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Petter Swensson, hust, 1/8 mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Staffan Jaensson, singel, ¼ mtl, dräng Swen, piga Stina
Jonas Jonasson, singel, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Båtsm. Jon Gullberg, ogift
mtl
1797 Klippingsbo 1797
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Peter, piga Maria
Jonas Persson, ¼ mtl, bor i Kindebecksmåla, Torsås socken
Isak Gummesson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Ingal Jonnsson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Båts. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Per Ingellsson, hust, 3/32 mtl
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på nr 1
Petter Zachrisson, hust, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jannss. Änka, 1/8 mtl, dräng Jaenn
Jonas Persson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, dräng Peter, dotter Lena
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Petter Klepp, ogift
Sjöman Anders Karlström, singel
Torp Petter Jönsson, hust
Dito Gumme Karlsson, hustrun blind
Dito Nils Swensson, hust
Inhyses Anders Olsson, hust, utfattiga
Inhyses Affskedd. Nils Lustig, hust, utfattiga
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl
Per Swensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Swensson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Johannes Jonasson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Jonas Gustafsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Båtsm Jon Gullberg, ogift
mtl
1798 Klippingsbo 1798
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Maria
Jonas Persson, ?/? mtl, bor på Kindebäcksmåla
Isac Gummesson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses
Inge Jonasson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses
Båtsm. Olof Klipping, hust
Ibidem:
Per Ingelsson, hust ,3/32 mtl
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på no 1.
Petter Zachrisson, hust, 3/32 mtl
Gumme Johansson, hust, 3/32 mtl
Jån Gummesson, hust, ?/? mtl
Jonas Persson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, dräng Per, dotter Lena
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, piga Stina, bräcklig
Båtsm. Petter Klepp, ogift
Torpare Petter Jånsson, hust
Dito Gumme Karlsson, hustrun blind
Dito Nils Svensson, hust
Inhyses Anders Olsson, hust, utgamla
Afskeddade Nis Lustig, hust, utgamla
Ibidem:
Magnus Jånsson, hust, 1/8 mtl
Per Swensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Swensson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Johannes Jonasson, hust, ¼ mtl
Jonas Gustafsson, ¼ mtl, bor på Björnabygden
1/2-bonden Hans Simonsson, hust
Båtsm. Jon Kullberg, ogift
mtl kolumnen med mantalsstorlek svart och klöddig, svårtolkad.
1799 Klippingsbo 1799
Gume Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Nils, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Pehrsson, ¼ mtl, bor i Kindebäksmåla
Isac Ingemundsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig, 1 gosse
Ingel Jaensson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. G. Klipping, ogift
Ibidem:
Gume Lindblad, 3/32 mtl, bor på no 1
Pehr Ingesson, hust, 3/32 mtl, piga Lena, 1 gosse
Peter Zachrisson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Gume Johansson, hust, 3/32 mtl, piga Maria, 2 gossar, 1 flicka
Ibidem:
Jan Gummesson, hust, 1/8 mtl, dotter Cajsa, 1 flicka
Pehr Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Swän Swänsson, hust, 1/8 mtl, piga Elin
Båtsm. Pet. Klipp, ogift
Torp: Peter Jaensson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Dito Gume Carlsson, hustrun bilnd, 1 gosse, 1 flicka
Dito Nils Swänsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Anders Olssn, hust, utfattiga
Afsked. Nils Lustig, hust, utfattiga
Ibidem:
Mag. Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pehr Swänsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jonas Swänsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Jonas Jonasson, hust, ¼ mtl
Jonas Gustafsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
Häftenbrukare Peter Pehrsson, hust, 3 gossar
Båtsm. Jon Gullberg, ogift
mtl
1800 Klippingsbo 1800
Gumme Lindblad, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Persson, ¼ mtl, bor i Kindebäksmåla
Isac Ingemundsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Ingel Jaensson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Gumme Klipping, ogift
Ibidem:
Gumme Lindblad, 3/32 mtl, bor på nr 1
Per Ingesson, hust, 3/32 mtl, 1 gosse
Petter Zacrisson, hust, 3/32 mtl, 3 gossar
Gumme Jonsson, hust, 3/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jaen Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pehr Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Sven Svensson, hust, 1/8 mtl, pigan Maria
Båtsm. Petter Klipp, ogift
Torpare Peter Jaensson, hust, 2 gossar, 2 flickor
Dito Gumme Carlsson, hustrun blind, 1 gosse, 1 flicka
Dito Nils Svensson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses Anders Olsson, hust, utfattiga
Affsk. Nils Lustig, hust, utfattiga
Ibidem:
Magnus Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Per Svensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jonas Svensson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Jonas Jonasson, hust, ¼ mtl, piga Kerstin
Jonas Gustafsson, ¼ mtl, bor i Björnabygden
1/2-brukaren Peter Persson, hust, 3 gossar
Båtsm. Jon Gullberg, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka