Mantalslängder för Backabo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Backabo 1633
Anders Åslesson i Backabo
Ibm:
Päder i Backabo
Ibm:
Pär Nilsson i Backabo
(namnet Gumme står överstruket och är ersatt med Pär Nilsson)
jb
1635 Backabo 1635
Åsle
Ibidem:
Peder i Backabo
jb
1638 Backabo 1638
Per Åslesson i Backabo
Ibidem
Per Andersson i Backabo
jb
1640 Backabo 1640
Per Åslesson i Backabo
Ibidem:
Pär Andersson i Backabo
jb
1642 Backabo 1642
Pär Åslesson i Backabo
Ibidem:
Pär Andersson i Backabo
jb
1644 Backabo 1644
Per Åslesson i Backabo, hust
Änkan ibidem
mtl
1645 Backabo 1645
Per Åslesson i Backabo, hust
Ibidem:
Änkan i Backabo
mtl
1646 Backabo 1646
Per Åslesson i Backabo, hust, 1 hemman
Ibidem:
Swen i Backabo, hust, 1 hemman + ½ hemman (sic)
mtl
1647 Backabo 1647
Per Åslesson i Backabo, hust, 1 hemman
Ibidem:
Swen (alt Sten?) i Backabo, hust
Nils i samma gård, hust
(Swen och Nils har tillsammans 1 hemman)
Ibidem:
Lars i Backabo, hust, ½ hemman
mtl
1648 Backabo 1648
Per Åslesson i Backabo, hust
Ibidem:
Nils i Backabo, hust
Ibidem:
Lars i Backabo, hust
mtl
1649 Backabo 1649
Per Åslesson i Backabo, hust, 1 hemman
Ibidem:
Nils i Backaboda, hust, 1 hemman
Ibidem:
Lars i Backabo, hust, ½ hemman
mtl
1650 Backabo 1650
Per Åslesson i Backabo, hust
Ibidem:
Nils i Backabo, hust
Ibidem
Lars i Backabo, hust
mtl
1651 Backabo 1651
Per Åslesson i Backabo, singel
Ibidem:
Nills i Backabo, hust
Ibidem:
Lars i Backabo, hust
mtl
1652 Backabo 1652
Per Åslesson, singel
Ibidem
Nils i Backabo, hust
Ibidem:
Lars i Backabo
mtl
1653 Backabo 1653
Per Åslesson i Backabo, hust
Ibidem:
Nils i Backabo, hust
Ibidem:
Lars i Backabo, hust
mtl
1654 Backabo 1654
Per Åslesson i Backabo, hust, 1 dotter
Nills i Backabo, hust
Ibidem:
Lars i Backabo, hust
mtl
1655 Backabo 1655
Per Åslesson i Backabo, hust, 1 dotter
Ibidem:
Nils i Backabo, hust
Ibidem: Lars i Backabo, hust

mtl
1660 Backabo 1660
Änkan Kirstin i Backabo, 1 dräng
Tögge Persson i samma gård, hust
Håkan i Backabo, hust
Nills Ibidem, hust
mtl
1663 Backabo 1663
Nils i Backabo
Ibidem:
Tygge i Backabo
Ibidem:
Håkan i Backabo
jb
1664 Backabo 1664
(första sidan av Vissefjärda saknas, därmed saknas även en av bönderna i Backabo)
Tygge i Backabo
Ibidem:
Backabo – namn på bonden saknas
jb
1665 Backabo 1665
Trulls? I Backabo
Ibidem:
Tygge i Backabo
jb
1666 Backabo 1666
Truls? I Backabo
Ibidem:
Tygge i Backabo
Ibidem:
Backabo – namn på bonden saknas
mtl
1667 Backabo 1667
Tygge i Backabo, hust
Åsle Pedersson, hust, i samma gård
Ibidem:
Nills Pedersson, hust
Ibidem:
Håkan i Backaboda, hust
mtl
1668 Backabo 1668
Tögge i Backaboo, hust
Åsle i samma gård, hust
Nils Pädhersson Ibidem, hust
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl
1669 Backabo 1669
Pär Pärsson i Backabo, hust
Nils Pärsson, hust ibm
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl
1670 Backabo 1670
Per Pedhersson i Backaboda, hust, 2 inhys
Nils Pedhersson? Ibidem, hust
Ibidem:
Håkan i Backaboda, hust
mtl
1671 Backabo 1671
Pehr i Backaboda, hust, 1 inhyses, 1 utfattig
Nils Ibm, hust
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl
1673 Backabo 1673
Per Pädhersson i Backaboda, hust, 2 inhyses
Nils ibidem, hust
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl SVAR
1675 Backabo 1675
Niels i Backabo
Ibidem:
Tygge i Backabo
jb
1676 Backabo 1676
Niels i Backabo
Ibidem:
Tygge i Backabo
jb
1677 Backabo 1677
Nils änka i Backabo
Ibidem:
Per i Backabo
Ibidem:
Håkan i Backabo
jb
1678 Backabo 1678
Änkan i Backabo
Ibidem:
Per i Backabo
Ibidem:
Håkan i Backabo
jb
1679 Backabo 1679
Nils änka i Backabo
Ibidem:
Per i Backabo
Ibidem:
Håkan i Backabo
jb
1680 Backabo 1680
Nils änka i Backabo
Ibidem:
Namn på bonden saknas
jb
1681 Backabo 1681
Pehr i Backaboda, hust
Tögge i samma gård, hust
Elin Ibidem, singel
Ibidem:
Håkan i Backaboa, hust
Pehr S. Skomakare i samma gård, singel
mtl
1682 Backabo 1682
Tögge i Backabo, hust
Elin Ibidem, 1 son
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl
1685 Backabo 1685
Notering på Kullen: Hustru Elin finns i Backabo hos barnen
Tygge i Backabo, hust
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl
1686 Backabo 1686
Olof i Backaboda, hust
Båtsm. Hemming i samma gård, hust
Ibidem:
Tögge i Backaboda, hust
Ibidem:
Håkan i Backabo, hust
mtl
1687 Backabo 1687
Olof i Backabo, hust
Hemming Pedda? (gredda?)
Ibidem:
Tögge, hust
Båtsm. Måns Loo i samma gård
Ibidem:
Håkan i Backaboda
Båtsm. Pehr Styf i samma gård
mtl
1688 Backabo 1688
Olof, hustru, och Hemming, hustru, i Backabo
Båtsm. Assar i samma gård
Ibidem:
Tögge P, hust, 1 son
Båtsm. Måns Loo
Ibidem Backabo:
Håkan i Backabo, hust, 1 son
Båtsm. Pehr Styf i samma gård
mtl
1689 Backabo 1689
Olof Swänsson i Backabo, hust, 1 son
Hemming i samma gård, hust
Båtsm. Assar Flinck i samma gård
Ibidem:
Tygge P, hust, 1 dotter
Båtsm. Måns Loo i samma gård
Ibidem Backabo:
Håkan i Backaboda, hust, 1 son
Båtsm. Pehr Styf i samma gård
mtl
1690 Backabo 1690
Olof Svensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Assar Flink, hust
Ibidem:
Tygge Persson, hust, 1mtl, 1 son, 1 dotter
IbidemBackabo:
Håkan Persson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båts. Per Styf
mtl
1691 Backabo 1691
Olof Svensson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Flinck
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Styf, hust
mtl
1692 Backabo 1692
Olof Swensson, hust, 174 mtl, 1 dräng
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Assar Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Pehrsson, 1 mtl, hust, 1 son
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Styf, hust
mtl
1693 Backabo 1693
Olof Svensson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Assar? Flink, hust
Ibidem:
Tygge Pehrsson, bhust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, ?/4 mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Styyf, hust
mtl
1694 Backabo 1694
Olof Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Flinck
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Gume Loo, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Styf, hust
mtl
1695 Backabo 1695
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Olufsson Flinck
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, 1 mtl, 2 söner
Båtsm. Gumme Lood, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm Pehr Styf, hust
mtl
1696 Backabo 1696
Oluf Svensson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flink
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, 1 mtl, 2 söner
Måns Tyggesson, hust
Båtsm. Gumme Lood, hust
Ibidem Backabo:
Håkon Pehrsson, mannen sjuk, hust, 1/8 mtl
Hemming, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Styf, hust
mtl
1697 Backabo 1697
Oluf Svensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses (namnet står men kan ej tolka det)
Båtsm. Oluf Flinck
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, ¾ mtl, 3 söner
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Lodh, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm Pehr Styf, hust
mtl
1698 Backabo 1698
Oluf Svensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust (inget mantal anges)
Båtsm. N 133 Oluf Flinck
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, ¾ mtl, 3 söner
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 134 Gumme Loods, hust
Ibidem Backabo:
Håkan Pehrsson, hust, 174 mtl
Båtsm. Nr 135 Pehr Styf, hust
mtl
1699 Backabo 1699
Oluf Svensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flinck
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, ¾ mtl, 2 söner
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Lodd, hust
Ibidem Backabo
Håkan Pehrsson sitter under barnen
Hemming Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pehr Styf
mtl
1700 Backabo 1700
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flink
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, ¾ mtl, 3 söner
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loods, hust
Backabo ibidem:
Hemming Håkonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Styf, hust
mtl
1701 Backabo 1701
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Oluf Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Pehrsson, hust, ¾ mtl, 2 söner
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loods, hust
Backabo ibidem:
Hemming Håkonsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Håkonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pehr Styf, hust
mtl
1702 Backabo 1702
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flinck, hust
Ibm:
Tygge Perssons änka, ¼ mtl, 1 son
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Per Tyggesson, singel, ¼ mtl
Swen Tyggesson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Lod, hust
Backabo ibidem:
Hemming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Per Håkansson, hust, 1/8 mt
Båtsm Per Styf, hust
mtl
1703 Backabo 1703
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flink, hust
Ibidem:
Tygge Perssons änka, ¼ mtl, 1 son
Måns Tyggesson, hust, ¼ mtl
Pehr Tyggesson, singel, ¼ mtl
Swen Tyggesson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loods
Backabo Ibidem:
Hemming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Bonde Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Jacob Pärsson Gråsten
mtl
1704 Backabo 1704
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
Båtsm. Oluf Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Perssons änka, ¼ mtl, 1 son
Måns Tyggesson?, hust, ¼ mtl
Per Tyggesson, singel?, ¼ mtl
Swen Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loodh, hust
Backabo ibm:
Hemming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Bonde Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jacob Pärsson Gråsten
mtl
1705 Backabo 1705
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flink, hust
Ibidem:
Pers änka, ¼ mtl, 1 son
Måns änka, ¼ mtl
Per Tyggesson, hust, ¼ mtl
Swen Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loodh, hust
Backabo ibm:
Hemming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Bonde Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Styf (oläsl, överstruket och ändrat), hust
mtl
1706 Backabo 1706
Oluf Swänsson, hust, ¼ mtl
Häming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flink, hust, 1 utfattig
Ibidem:
Jon Tyggesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Måns änka, ¼ mtl, 1 dräng
Pähr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Swän Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Lodh, hust
Backabo ibm: Häming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Soldat Bonde Biörnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Styf
mtl
1707 Backabo 1707
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Flink, hust
Ibidem:
Jonn Tyggesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Änkan, ¼ mtl
Pär Tyggesson, hust, ¼ mtl
Swen Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Lod, hust
Backabo ibm:
Hemming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Swen Bondesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Styf
mtl
1708 Backabo 1708
Olof Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Henning Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Olof Flinck, hust
Ibm:
Pähr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Änkan, ¼ mtl, 1 dotter
gl. Pehr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Swen Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loods, hust
Backabo ibm:
Heming Håkansson, hust, 1/8 mtl
Swen Bondesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Styf
mtl
1709 Backabo 1709
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl
Hemming Nillsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Olufsson Flinck, hust
Ibm:
Pähr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Änkan, ¼ mtl
gl. Pähr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Swen Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Loods, hust
Backabo ibm:
Hemming Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Daniel Styf, hust
mtl
1710 Backabo 1710
Oluf Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son, 1 dotter
Häming Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Flink, hust
Ibidem:
Pähr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Carl Tufwesson?, hust, ¼ mtl
N.Pähr Tyggesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Lodh, hust
Backabo ibm:
Häming Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Daniel Styf, hust
mtl
1711 Backabo 1711
Olu Svenssonn, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Häming Nillsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Häming Flink
Ibm:
Pär Tyggesson, hust, 1/3 mtl
Pär? Tyggesson?, hust, 1/3 mtl
Swen Tyggesson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Gume Lood, hust
Ibm Backabo:
Hämings änka, ¼ mtl
Båtsm. Daniel? Styf, hust
mtl
1712 Backabo 1712
Olufs änka, ¼ mtl, 1 son
Klockaren Petter Staffansson, hust
Båtsm. Flink
Ibm:
Pär Tyggesson, hust, 1/8 mtl
U Pär Tyggesson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Swens änka, 1/3 mtl
Båtsm. Gume Lood, hust
Backabo ibm:
Swen Olufsson, hust, båtsm. Styf
mtl
1713 Backabo 1713
Nils Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
Klockaren Petter Staffansson, hust, 1 dräng
Båtsm. Flinck
Ibm:
Per Tyggesson, hust, 1/3 mtl
Pär Jonnsson, singel, 1/3 mtl, 1 inhyses kvinna
Nils Carlsson i Krumstorp brukar 1/3 mtl (1 utfattig person noterad på gården, inga andra personer)
Båtsm. Lod
Backabo ibm:
Swän Olufsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swän Styf
mtl
1714 Backabo 1714
Nils Olufsson, hust, ¼ mtl
Klockaren Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Flink, hust
Backabo ibm:
Pär Tyggesson, hust, 3/8 mtl
Pähr Jonsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pärsson, hust,, ¼ mtl
Båtsm Lod (vakant?)
Backabo ibm:
Swän Olufsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Styf
mtl
1715 Backabo 1715
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Klockare Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm Flink vakant?
Backabo ibm:
Pär Tygesson hust, 3/8 mtl
Änkan 3/8 mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Lod vakant?
Backabo ibm:
Swen Olsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Styf, hust


1716 Backabo 1716
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pigan Elin, ¼ mtl
Dräng Pär Hemingsson (osäker på om han har ngt mtl)
Båtsm. Nills Flint
Backabo ibm:
Pär Tygesson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Lods
Backabo ibm:
Swän Olufsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Styf, hust
mtl
1717 Backabo 1717
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl
Nils Påhlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck
Ibidem:
Pähr Tygesson, hust, 3/8 mtl
Inge Pährsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lods
Backabo ibm:
Swän Olufsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm Olof Styf, hust
mtl
1718 Backabo 1718
Nils Olufsson, hust, ¼ mtl
Nils Påhlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck
Ibm:
Pähr Tyggesson, hust, 3/8 mtl
Inge Pährsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lodz
Backabo ibm:
Swän Olufsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Styf, hust
mtl
1720 Backabo 1720
Nils Olufsson, hust, ¼ mtl
Nils Påhlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Flynk
Ibm:
Pär Tyggesson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo
Backaboda ibm:
Swän Olufsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Styf, hust
mtl
1721 Backabo 1721
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Nils Pährsson, hust, ¼ mtl
Ibm:
Pähr Tyggesson, singel, 3/8 mtl
Inge Pährsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Swän Ohlsson, hust
Båtsm. Oluf Styf, hust
mtl
1722 Backabo 1722
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Per Hämingsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Flinck, ogift
Ibm:
Pär Tyggesson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1723 Backabo 1723
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Hämingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibid
Pär Tyggesson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 3/8 mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo
Ibid
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1724 Backabo 1724
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Hemingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Pär Tyggesson, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibidem:
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1725 Backabo 1725
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Finck, hust
Ibidem:
Pär Tyggesson, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo brukar i Algutsboda
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Olof Styf, hust
mtl

1726 Backabo 1726
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Hemingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Pär Tyggesson, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Lars Pärson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo, ogift
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Styf, hust
mtl
1727 Backabo 1727
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Pär Tyggesson, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Tygge
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Loo
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1728 Backabo 1728
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Hämingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ½ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1729 Backabo 1729
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Båtsm. Tygge Swensson, hust, ½ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo
Ibidem:
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1730 Backabo 1730
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, 1/21 mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm Jöns Loo, hustrun krympling
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1731 Backabo 1731
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl, son Pär sades wara (..) sjuk i B… (.. svårläst) … finnas
Båtsm. Jöns Loo, hust. Krympling
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1732 Backabo 1732
Nils Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flink, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hustrun krympling
Ibidem:
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1733 Backabo 1733
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flink, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1734 Backabo 1734
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibidem:
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1735 Backabo 1735
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibidem:
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl. Son Gumme angafs för obs 1736
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1736 Backabo 1736
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Pär Tärna, hust, ¼ mtl, dräng Carl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Måns
Båtsm. Jöns Lob, hust
Ibidem:
Pärs Änka, ¼ mtl, son Gume
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1737 Backabo 1737
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Tärna, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swänsdotter, hust, ¼ mtl
Pär Utter, hust, ¼ mtl
Inge Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Nils Ohlsson, hust, son Gumme
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1738 Backabo 1738
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Tärnas änka, ¼ mtl, dräng Pär
Båtsm. Nills Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 1/3 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Nils Ohlsson, hust, son Gumme, 1 piga
Båtsm. Olof Styf
mtl
1739 Backabo 1739
Nils Ohlsson, hust, son Olof
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Flinck vakant
Ibm:
Tygge Swensson Tång, hust
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Inge Persson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Nils Ohlsson, hust, son Gumme
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1740 Backabo 1740
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 1/3 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Nills Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. Olof Styf, hust
mtl
1741 Backabo 1741
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Pär Nilssons änka, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 1/3 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Nils Ohlsson, hust, son Gumme
Båtsm. Styf vakant
Gamle båtsm Olof Styfs änka
mtl
1742 Backabo 1742
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, söner Olof och Carl
Pär Nilssons änka, son Pär
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 1/3 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jöns Loo, hust
Ibm:
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. Jöns Styf, hust
mtl
1743 Backabo 1743
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilssons änka, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Måns Flink, ogift
Ibm:
Tygge Swensson, hust,173 mtl
Måns Pärsson, hust, 173 mtl
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Loo vakant
Ibm:
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Styf, hust
mtl
1744 Backabo 1744
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pä Pärsson, singel, 1/ mtl, dess moder inhyses
Båtsm. Måns Flinck
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 1/6 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/6 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Loo vakant
Ibm:
Mattis Pärsson, singel, drängen Anders, 1 piga, dess moder inhyses
Båtsm. Jöns Styf, hust
mtl
1745 Backabo 1745
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pär Persson, hust, ¼ mtl, dräng Jon, dess moder inhyses
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 1/6 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/6 mtl
Måns Persson, hust, 1/6 mtl
Inge Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Loo, vakant
Ibm:
Mattis Persson, singel, dräng Håkan, dess moder inhyses
Båtsm. Jöns Styf, hust


1746 Backabo 1746
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 1/6 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/6 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Inge Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Gume Loo, hust
Ibm
Mattis Pärsson, singel, dräng Anders
Gamle bonden Nils Olssons änka inhyses
Båtsm. Styf, vakant
mtl
1747 Backabo 1747
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 1/6 mtl
Nils Nilsson, hust, 2/9 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl
Inge Pärsson, hust, 5/18 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Mattis Pärsson, singel
Gamle bonden Nils Ohlssons änka inhyses
Båtsm. Styf, vakant
mtl
1748 Backabo 1748
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Per Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flink, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 1/6 mtl
Nils Nilsson, hust, 2/9 mtl
Måns Persson, hust, 1/3 mtl
Inge Persson, hust, 5/18 mtl
Båtsm. Gumme Lo, hust
Ibm:
Mattis Pärsson?, hust
Gamle bonden Nils Ohlsson, utfattig, båtsm. Jaen Styf, ogift
mtl
1749 Backabo 1749
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 piga. (notering i kanten: do. Elin 1/2m)
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, 1/6 mtl
Nils Nilsson, hust, 2/9 mtl
Måns Pärsson, hust, 1/3 mtl
Inge Pärsson, hust, 5/18 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibidem:
Matts Pärsson, hust
Fjärdingsman Anders Pärsson, singel
Båtsm. Jaen Styf, ogift
mtl
1750 Backabo 1750
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 17/72 mtl
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Matts Pärsson, hust
Fjärdingsman And. Pärsson, singel
Båtsm. Jan Styf, ogift
mtl
1751 Backabo 1751
Nils Olsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flink, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 17/72 mtl
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/38 mtl
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Matz Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Matz
Fjärdingsman Anders Pärsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Joan Styf, hust
mtl
1752 Backabo 1752
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, döttrar Elin och Ingier
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 17/72 mtl
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl, piga Kierstin
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Mats Pärsson, hust
Fjärdingsman Anders Pärsson, singel
Båtsm. Jon Styf, hust
mtl
1753 Backabo 1753
Nils Ohlsson, hust, ¼ mtl, döttrar Elin och Ingred
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 7/72 mtl
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl, pig. Kierstin
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gume Loo, hust
Ibm:
Matz Pärsson, hust
Fjärdingsman And. Pärsson
Båtsm. Jan? Styf, hust
mtl
1754 Backabo 1754
Jonas Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Ingred
Jonas Nilsson, singel, 1/8 mtl, pig Elin
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr. Jöns
Gamle bonden Nils Ohlsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 7/732 mtl, son Swen
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Matz Pärsson, hust
Fjärdingsman Anders Pärsson, singel
Båtsm. Jan Styf, hust
mtl
1755 Backabo 1755
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 7/32 mtl, son Swen
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gume Loo, hust
Ibm:
Matts Pärsson, hust
Fjärdingsman Anders Pärsson, singel
Båtsm. Jon Styf, hust
mtl
1756 Backabo 1756
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Måns
Båtsm. Måns Flink, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 7/72 mtl, son Sven, dotter Brita
Nils Nilsson, hust, 17/72 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl
Inge Pärsson, hust, 11/72 mtl
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Matts Pärsson, hust
Fjärdingsman Anders Pärsson, singel
Båtsm. Jan Styf, hust
mtl
1757 Backabo 1757
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 31/108 mtl, dotter Brita
Nils Nilsson, hust, 3/108 mtl
Måns Pärsson, 23/54 mtl, son Pär
Båtsm. Gumme Loo, hust
Ibm:
Mats Pärsson, hust
Båtsm. Jon Styf, hust
mtl
1758 Backabo 1758
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibidem:
Tygge Swensson, hust, 31/108 mtl, dotter Brita
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/54 mtl, son Pär
Båtsm Loo vakant
Ibidem:
Mats Pärsson, hust
Båtsm. Jonn Styf, hust
mtl
1759 Backabo 1759
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Sven Tyggesson, singel, 31/108 mtl, piga Brita
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl
Nils Nilson, hust. 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/54 mtl, son Pär
Båtsm Loo vakant
Gamle bondrn Tygge Svrnsson, han bräcklig, juta af jorden
Ibm:
Matts Pärsson, hust
Båtsm. Joen Styf, ogift
mtl
1760 Backabo 1760
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Swen Tyggeson, singel, 31/108 mtl, pig Brita
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/54 mtl, son Pär
Båtsm Loo vakant
Ibm:
Mats Pärsson, hust
Båtsm. Jon Styf, ogift
mtl
1761 Backabo 1761
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibidem
Jon Nilsson Styf, singel, 31/108 mtl, pig. Brita
Nils Nilsson, singel, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/54 mtl
Båtsm. Jon Loo, hust
Ibm:
Mats Pärsson, hust
Båtsm. Jon Styf, brukar på nr 2
mtl
1762 Backabo 1762
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Swensson, hust, 31/108 mtl, dotter Brita
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/54 mtl, son Pär
Båtsm. Loo vakant
Ibm:
Mats Pärsson, hust
Båtsm. Jon? Styf, hust
mtl
1763 Backabo 1763
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Flinck, hust
Ibm:
Tygge Svensson, hust, 31/108 mtl, dotter Brita
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/54? mtl
Båtsm Loo vakant
Ibm:
Mns Pärsson, hust
Båtsm. Jon Styf, hust
mtl
1764 Backabo 1764
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Flinck vakant
Ibm:
Bryniel Larsson (alt. Carlsson?), hust, 31/108 mtl
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl, son Petter
Måns Persson, hust, 23/54 mtl, son Pär
Båtsm Loo vakant
Ibm:
Matts Pärsson, hust
Båtsm. Jan Styf, hust
mtl
1765 Backabo 1765
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm Flinck vakant
Ibidem:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl son Jon
Måns Pärsson, hust, 23/54 mtl
Båtsm Loo vakant
Ibm:
Matz Pärsson, hust
Båtsm. Jon Styf, hust
mtl
1766 Backabo 1766
Jonas Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingvor, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Flinck vakant
Ibm
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Nils Nilsson, hust, 31/108 mtl, son Petter
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Måns Månsson, hust, 23/108 mtl
Båtsm Loo vakant
Affsk. Båtsm. Swenn Finne, hust, 4 flickor, inhyses, utfattiga
Ibm
Matz Pärsson, hust, dotter Brita, 3 gossar, 3 flickor
Båtsm. Jon Styf, hust, 3 gossar, 2 flickor
mtl
1767 Backabo 1767
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingvor, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Flinck, vakant
Ibm:
Bryniel Carlsson (Larsson?), hust, 31/108 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Peter Nilsson, hust, 31/108 mtl, dräng Jon, piga Ingvor
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, son Petter, 1 gosse, 2 flickor
Måns Månssons änka, 23/108 mtl, dräng Måns
Båtsm. Loo
Ref. dito Swen Swensson, ogift
Affsk. Dito Swen Finne, hust, utfattig
Ibm:
Matz Pärsson, hust, dotter Brita, 3 gossar, 3 flickor
Båtsm. Jon Styf, hust, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1768 Backabo 1768
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Peter och Staffan, dotter Ingre, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Flinck vakant
Ref. dito Sven, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Peter Nilsson, singel, 31/108 mtl, dräng Jon piga Ingre, dess mor inhyses, utgammal
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse 2 flickor
Måns Trulsson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo ogift
Affsk. Dito Swenn Finne, hust, inhyses, utfattiga.
Ibm:
Matz Pärsson, hust, dotter Brita, 3 gossar, 3 flickor
Båtsm. Jöns Styf, hust, 3 gossar,1 flicka
mtl
1769 Backabo 1769
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, ?/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Peter, Staffan
Båtsm. Swen Flinck, hust, 1 flicka
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, dess svärmoder inhyses, utgammal
Peter Nilsson, singel, 31/108 mtl, dräng Joen, piga Ingre
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Måns Trulsson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Swen Loo, ogift
Ibm:
Matz Pärsson, hust, dotter Brita, 3 gossar, 3 flickor
Båtsm. Joen Styf, hust, 1 gosse.
mtl
1770 Backabo 1770
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/16 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Peter Staffan, dotter Agda
Båtsm. Swen Flinck, hust, 1 dotter
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Peter Nilsson, hust, 31/108 mtl, gossen Nils 15 år
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, son Pär 1 gosse, 2 flickor
Måns Trulsson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Swen Loo, hust
Ibm:
Mats Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Båtsm. Jon Styf, hust
mtl
1771 Backabo 1771
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Peter och Staffan, döttrar Agda, Maja
Båtsm. Swen Flinck, hust, 1 flicka
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, inhyses dräng Swen, utgammal
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, son Jon, 1 gosse, 2 flickor
Måns Trulsson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Swen Loo, hust
Ibm:
Mats Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, döttrar Brita och Giertrud, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jon Styf, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1772 Backabo 1772
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Petter, Staffan, döttrar Agda och Maja
Båtsm. Swen Flinck, hust
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl
Måns Pärsson, hust, 23/108 mtl, son Pär, 1 gosse, 2 flickor
Måns Trulsson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Swen Loo, hust
Ibm: Mats Pärsson, hust, son Pär, döttrar Giertrud och Brita, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Joen Styf, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1773 Backabo 1773
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, dotter Botil, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 1/16 mtl, 4 gossar, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan, dotter Maija
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Flink, hust, 1 gosse, 2 flickor
Ibm
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, piga Lena. Dess svärmor inhyses, utgammal
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal (verkar vara en inhyses till)
Petter Må(nsson), singel, 23/108 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses, bräckliga, utgamla
Måns Trulsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse
Båtsm. Sven Loo, hust
Ibm
Mats Pärsson, hust, son Pär, döttrar Giertrud och Brita, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jan Styf, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1774 Backabo 1774
Jonas P, singel, 3/16 mtl, dotter Botill
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Staffan, dotter Maja
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Flink, ogift, 1 gosse, 2 flickor
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, inhyses Lena, utfattig, 1 gosse
Peter Nilsson, hust, 31/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse
Pär Månsson, singel, 23/108 mtl, pigan Maja, dess mor inhyses, utgammal
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 1 gose
Båtsm. Swen Loo, hust
Ibm:
Mats Pärsson, singel, son Pär, dotter Giertru, 1 gosse,1 flicka
Båtsm. Jan Styf, hust, son Anders 15 år
mtl
1775 Backabo 1775
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dotter Botill
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Staffan, dotter Maja
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Flinck, vakant
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, inhyses Lena, utfattig
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Pär Månsson, singel, 23/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse,1 flicka
Båtsm. Loo vakant
Avsk. Båtsm. Swen Loo, hust, intet bruk
Ibm:
Matts Pärsson, singel, son Pär, dotter Giertru
Båtsm. Styf vakant
mtl
1776 Backabo 1776
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dotter Botill
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Staffan, dotter Maja
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Flinck vakant
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, inhyses Lena, utfattig
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Loo vakant
Avsk. Båtsm. Swenn Loo, hust, han bräcklig, intet bruk
Ibm:
Matts Pärsson, singel, son Pär, dotter Giertrud
Båtsm. Styf vakant
Marin Swen Staffansson, hust
mtl
1777 Backabo 1777
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, son Pär 15 år, dotter Botill
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Staffan, dotter Maja
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, inhyses Lena utfattig
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, piga Caisa
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, dess mor inhyses utgammal
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Loo, ogift
Ibm:
Matts Pärsson, singel, son Pär, dotter Giertru
Båtsm. Nils Styf, ogift
Marin Swen Staffansson, hust
mtl
1778 Backabo 1778
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, son Pär 16 år, dotter Botil, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Staffan
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Joen Flink, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, inhyses Lena utfattig
Peter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 1 gosse
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Måns Trullsson, hust, 23/104 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Loo, ogift
Ibm:
Mats Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Styf, ogift
Avsk. Båtsm. Nils Göransson, ogift
Volontär Swen Staffansson, hust
mtl
1779 Backabo 1779
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, son Pär, dotter Botill
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan
Nils Håkansson, hust, 1/16 mtl, 2 gossar
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jan Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, 1 flicka
Peter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 1 gosse
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal, 1 flicka
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Loo, ogift
Ibm:
Matts Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1780 Backabo 1780
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, son Pär dotter Botill
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, dr Staffan
Gamle Assessor Schröder, 1/16 mtl, bor på bruket. Dräng Nils, piga Marta
Petter Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Joen Flinck, hust
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, drän N N1 gosse
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, gossen Håkan, 1 gosse, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Loo, ogift
Ibm:
Matts Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1781 Backabo 1781
Jonas Pärsson, singel, 3/32 mtl, son Pär, 1 flicka
Pär Jönsson, hust, 3/32 mtl
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, dr Staffan, 1 gosse, 1 flicka
Her Assessor Schröder 1/16 mtl, bor på bruket
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Joen Flinck, hust
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/108 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Loo, ogift
Ibm:
Matts Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1782 Backabo 1782
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, son Pär, dotter Sissa, 1 flicka
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder 1/16 mtl, bor på bruket
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dr Staffan
Båtsm. Pär Flinck ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl
Pigan Stina Svensdotter, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 4 gossar
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Måns Trullsson, hust, 23/108 mtl, 2 fickor
Båtsm. Måns Loo, ogift
Ibm:
Mattis Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter dotter Stina
Båtsm. Jonas Styf, ogift
mtl
1783 Backabo 1783
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl dotter Sissa. Petter inhyses, bräcklig
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder 1/16 mtl, bor på bruket
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dr Staffan
Båtsm. Pär Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 4 gossar
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Måns Trullsson, 23/108 mtl, hustrun sjuk och sängliggande
Båtsm. Måns Loo, hust
Ibm
Mattis Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm Styf vakant
mtl
1784 Backabo 1784
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dotter Sissa, inhyses Petter bräcklig
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dr Staffan
Båtsm. Pär Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl
And. Pettersson, hust, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 4 gossar
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Hans Svensson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hust
Ibm:
Mattis Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Båtsm Styf vakant
mtl
1785 Backabo 1785
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dotter Sissa
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dr Staffan
Båtsm. Pär Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl, 1 gosse, 1 flicka
And. Pettersson, hust, 31/216 mtl, 2 flickor
Petter Nilsson?, hust, 31/108 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Hans Svensson, hust, 23/108 mtl, piga Ingerd
Båtsm. Måns Loo, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibm:
Mattis Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Stina
Båtsm. Jan Styf ogift
mtl
1786 Backabo 1786
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dotter Sissa
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, 1/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 1/3 mtl, dräng Staffan
Båtsm. Pär Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl, piga Elin, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl, piga Caisa
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, 1 gosse
Pär Månsson, hust, 23/106 mtl
Hans Svensson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hustru sjuk och bräcklig
Ibm:
Mattes Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Jonas, dotter Stina
Båtsm. Styf vakant
mtl
1787 Backabo 1787
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dotter Sissa
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Persson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8, dräng Staffan
Båtsm. Pehr Flinck
Ibm:
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Sunesson, 31/216 mtl, brukar och bor i Brändemåla
Petter Nilssson, hust, 31/108 mtl, son Nils
Nils Månsson, singel 23/108 mtl
Hans Swensson, 23/108 mtl, hustrun utgammal
Båtsm. Måns Loo, hustrun sjuk och bräcklig
Inhyses Pär Månsson, hust, utfattiga
Ibm:
Petter Mattisson, hust, ¼ mtl, son Mathis, dotter Ca(..) (Caisa?), dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1788 Backabo 1788
Jonas Pärsson, singel, 3/16 mtl, dräng Petter, dotter Sissa
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Nilsson, 1/16 mtl, bor på nr 2 i Bredasjö
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl,Staffan sjuk och bräcklig inhyses
Båtsm. Pehr Flinck, hust
Ibm.
Bryniel Larsson, hust, 31/216 mtl
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl, piga Elin
Petter Nilsson, 31/108 mtl, hustrun gammal och bräcklig, son Nils
Nils Månsson, singel, 23/108 mtl
Petter Andersson, singel, 23/108 mtl
Båtsm Måns Loo, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm: Petter Mattsson, hust, son Mathis, dotter Caisa
Båtsm. Anders Styf, ogift
mtl
1789 Backabo 1789
Petter Swensson, hust, 3/16 mtl, dess fader inhyses utgammal
Lars Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jonas Nilsson, 1/16 mtl, bor på nr 2 i Bredasjö
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Flinck, hust
Ibidem:
Bryniel Larsson, 31/216 mtl, hustrun sjuk och bräcklig
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl, 1 flicka
Petter Nilsson, 31/108 mtl, son Nils, hustrun utgammal och bräcklig
Nils Månsson, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Petter Mattsson, hust, son Mattis, dotter Caisa?
Båtsm. Anders Styf, ogift
mtl
1790 Backabo 1790
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, dess fader inhyses, utgammal
Lars Pärsson, hust ,1/8 mtl
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng staffan, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Daniel Flinck, ogift
Ibm:
Bryniel Larsson, singel, 31/216 mtl, 1 flicka
Anders Pettersson, hust, 31/16 mtl
Petter Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 31/108 mtl, son Nils.
Nils Månsson, singel, 23/108 mtl, 1 flicka
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Loo, hustrun sjuk och bräcklig.
Ibm:
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, son Mattias, dotter Cajsa
Båtsm. Anders Styf, ogift
mtl
1791 Backabo 1791
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dess fader inhyses
Lars Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Pehrsssons hustru 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka (framgår ej vad som hänt med Pehr)
Båtsm Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Herr kammarherren Dahlman 31/216 mtl, bor på Flädingstorp
Anders Pehrsson, hust, 31/216 mtl, pig Kajsa
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl, son Jaen
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Loo, hustrun bräcklig
Ibidem:
Petter Mattsson, hust, ¼ mtl, son Mattis, dotter Kajsa
Båtsm. Anders Styf, ogift
mtl
1792 Backabo 1792
Petter Andersson, hust, 1/6 mtl, dess svärfar inhyses
Olof Pettersson, singel, 1/12 mtl
Lars Persson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Per Perssons änka, 1/8 mtl, dr Staffan (piga el. dotter – går ej att läsa pga att texten försvinner i skarven), 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Joan Gabrielsson, hust, (noterade personer är endast en hustru. Text i höger kant om dräng Jonas, svårtolkad)
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hust, 31/18 mtl, son Jonn
Nils Månsson, singel, 23/108 mtl,1 flicka
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Loo, hustrun utgammal
Ibidem:
Petter Mattssons änka, ¼ mtl, son (?? namn??), dräng Anders, dotter Kaisa
Båtsm Styf vakant
mtl
1793 Backabo 1793
Petter Swensson, hust, 1/6 mtl, piga Kajsa. Dess svärfar inhyses.
Olof Pettersson, singel, 1/12 mtl, piga Stina
Lars Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Per Pehrssons änka, 1/8 mtl, dr Staffan, dotter Karin
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Jonn Gabrielsson, hust, 31/216 mtl
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hust, 31/106 mtl, son Jann
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hustrun utgammal
Ibm:
Mattis Pettersson, singel, piga Ingrid och dess mor
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1794 Backabo 1794
Petter Swensson, hust, 1/6 mtl, pig. Kajsa. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Olof Swenssons hustru, 1/12 mtl, Olof och pigan Ingrig bräckliga
Lars Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Staffan Swensson, hust, 1/8 mtl, dess svärmor inhyses, bräcklig
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Jonn Gabrielsson, hust, 31/216 mtl
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl, son Jann
Petter Nilsson, hust, 31/108 mtl
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hustrun utgammal
Ibm:
Mattis Pettersson, hust, dräng Håkan piga Ingrid
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1795 Backabo 1795
Peter Svensson, hust, 1/6 mtl
Olof Svenssons hustru, 1/12 mtl, Olof är bräcklig
Lars Persson, hust, 1/8 mtl
Staffan Svensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Jaen Gabrielsson, hust, 31/216 mtl
Anders Petersson, hust, 31/216 mtl
Peter Nilsson, hustrun bräcklig, 31/108 mtl, son Jaen
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Peter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hustrun utgammal
Ibidem:
Mats Pettersson, hust, ¼ mtl, pig. Ingred, dess mor inhyses, bräcklig
Båtsm. Nils Styf, ogift
mtl
1796 Backabo 1796
Per Swensson, hust, 1/6 mtl
Olof Swenssons hustru, 1/12 mtl, Olof är bräcklig
Lars Persson, hust, 1/8 mtl
Staffan Swänsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Jaen Gabrielsson, hust, 31/216 mtl
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hustrun bräcklig, 31/108 mtl, söner Jaen, Jonas?
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Måns Loo, hustrun bräcklig
Ibm: Mattis Pettersson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, dess mor inhyses, bräcklig
Båtsm. Nils Styf, hust
mtl
1797 Backabo 1797
Lars Svensson, hust, ½ mtl
Jonas Ohlsson, singel, 1/8 mtl
Lars Persson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Staffan Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibm:
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl
Petter Nilsson, hustrun bräcklig, 31/72? mtl, son Joan
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm. Loo vakant
Ibm:
Mattis Pettersson, hust, ¼ mtl, dr Jonas
Båtsm. Nils Styf, hust
mtl
1798 Backabo 1798
Lars Jonnsson, hust ,1/8 mtl
Swen Olsson, hust, 1/8 mtl
Lars Persson, hust, 1/8 mtl, söner Jonas, Nicklas?, dotter Maria
Staffan Svensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Daniel Flinck, ogift
Ibidem:
Anders Pettersson, hust, 31/216 mtl
Jonn Pettersson, hust, 31/144 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jonas Pettersson, singel, 31/144 mtl, dräng Ingel??
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl
Båtsm Loo vakant
Ibidem:
Mattis Persson, hust, ¼ mtl, dr. Jonas, piga Elin, dräng Staffan
Båtsm. Nils Styf, hust
mtl
1799 Backabo 1799
Lars Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Jonas Olsson, singel, 1/8 mtl
Lars Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Nicklas, döttrar Maria och Lena, 2 gossar, 4 flickor
Staffan Jaensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Dan Flinck, ogift
Ibm:
Anders Petersson, hust, 31/216, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Petersson, hust, 31/144 mtl, dess föräldrar inhyses, hon bräcklig, 1 gosse
Jan Petersson, singel, 31/144 mtl
Nils Månsson, hust, 23/106 mtl, 1 gosse
Peter Andersson, 23/108 mtl
Båtsm. Swän Loo, ogift
Ibm:
Mattis Pehrsson, hust, ¼ mtl, dr. Staffan, piga Lena, 1 gosse
Båtsm. Nils Bogren, hust
mtl
1800 Backabo 1800
Hans Svensson, hust, 1/8 mtl, drängen Carl, 1 gosse, 4 flickor
Jonas Olsson, singel, 1/8 mtl
Lars Persson, hust, 1/8 mtl, söner Nicklas, Jonas, 1 gosse,1 flicka
Staffan Svensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar,1 flicka
Båtsm. Dan. Flinck, ogift
Ibm:
And. Persson, hust, 31/216 mtl, dess föräldrar inhyses, hon bräcklig
Jaen Persson, hust, 31/144 mtl, 1 gosse
Nils Månsson, hust, 23/108 mtl
Petter Andersson, hust, 23/108 mtl, 2 gossar
Båtsm. Sven Loo, hust
Ibm:
Mattis Persson, hust, ¼ mtl, pigan Stina, 1 gosse
Båtsm. Nils Bogren, hust, 2 flickor
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<< Tillbaka