Mantalslängder för Pellamåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Pellamåla 1631
Jöns?
jb
1632 Pellamåla 1632
Jönns
jb
1634 Pellamåla 1634
Jöns
jb
1635 Pellamåla 1635
Per Jonsson
jb
1637 Pellamåla 1637
Per ?Jonsson?
jb
1638 Pellamåla 1638
Per Jonsson
jb
1641 Pellamåla 1641
Nils ?Jönsson?
jb
1642 Pellamåla 1642
Jonn
hustru Elin
piga: Elin
mtl
1642 Pellamåla 1642
Nils Svensson
mtl s247
1643 Pellamåla 1643
Jon
hustru Elin
Inhysesfolk Jon, Elin
mtl
1643 Pellamåla 1643
Nils Jonsson
mtl s 235
1644 Pellamåla 1644
Jon
hustru Elin
I samma gård:
Nils
hustru Ingeborg
mtl
1644 Pellamåla 1644
Nils Jonsson
mtl s 389
1645 Pellamåla 1645
Jon
Ingeborg (står ej som hustru)
mtl Notering sid 243:
Nils i Pellamåla knekt.
Elin i samma gård närer sig med tiggeri.
1645 Pellamåla 1645
Nills Joansson
jb
1646 Pellamåla 1646
Jöns Persson
hustru Ingeborg
mtl
1647 Pellamåla 1647
Joen Persson
hustru Ingebor
mtl
1648 Pellamåla 1648
Joen
hustru Ingebor
mtl
1650 Pellamåla 1650
Joen
jb
1650 Pellamåla 1650
Jonn
hustru Ingeborg
mtl
1650 Pellamåla 1650
Swen??
Hustru Ingeborg
mtl s 247
1651 Pellamåla 1651
Joen
hustru Ingeborg
mtl
1652 Pellamåla 1652
Joen
hustrun
mtl
1653 Pellamåla 1653
Joan
jb
1653 Pellamåla 1653
Nils
hustru Ingeborg
mtl
1654 Pellamåla 1654
Nils
hustrun
mtl
1655 Pellamåla 1655
Nils och hustru Ingierborg
I samma gård:
Måns
mtl
1656 Pellamåla 1656
Nils och Ingeborg
I samma gård:
Måns
mtl
1657 Pellamåla 1657
1/2 Nills, hustru Ingebor
1/2 Måns, hustru Elin
mtl
1659 Pellamåla 1659
Nils
hustru Ingebor
mtl
1660 Pellamåla 1660
?Nils? (boken skadad)
hustru Ingebor
mtl
1660 Pellamåla 1660
Jon
jb
1661 Pellamåla 1661
Nils, hustru Ingebor
mtl
1662 Pellamåla 1662
Niels, hustru Ingeborg
mtl
1663 Pellamåla 1663
Nils, hustru Ingebor
mtl
1664 Pellamåla 1664
Nils, Ingeborg
mtl
1665 Pellamåla 1665
Nils, hustru Ingebor
mtl
1667 Pellamåla 1667
Nils, Ingebor (2 p)
mtl
1668 Pellamåla 1668
1 Nils och hustrun Ingebor (2 p)
mtl
1669 Pellamåla 1669
1 Nils och hustru (2 p)
mtl
1669 Pellamåla 1669
Joan
jb
1670 Pellamåla 1670
1 Nils och hustru (2 p)
mtl
1670 Pellamåla 1670
Jonn
jb
1671 Pellamåla 1671
1 Nils och hustru (2 p)
mtl
1673 Pellamåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Pellamåla 1675
1 Nils, hustru, Änkan Britta (3 p)
mtl
1675 Pellamåla 1675
Jonn
jb
1676 Pellamåla 1676
Nils, hustru, änkan Britta (3 p)
mtl
1678 Pellamåla 1678
Jon
jb
1680 Pellamåla 1680
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Nils, hustru utgammal (1 p)
mtl
1681 Pellamåla 1681
1/2 mtl Nils och hustru, Nils och hustru utgl (3 p)
mtl
1685 Pellamåla 1685
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Nils, hustru, utgammal (1 p 1)
mtl
1686 Pellamåla 1686
1/2 mtl. Nils, hustru, Nils, utgammal, hustru (3 p, 1 utgl)
mtl
1687 Pellamåla 1687
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Nils, hustru utgamla (1 p 1 utgl)
mtl
1688 Pellamåla 1688
Nils, hustru, d. Anders (3 p)
Nils, hustru (2 p) - dessa båda hör ev. hemma under Bläsemåla istället - mtl är mycket svår att tyda.
mtl
1689 Pellamåla 1689
1/2 mtl Nils, hustru, utgl (1 p 1 utgl)
d. Anders, Nils, hustru (3 p)
Knekt Oluf (1 p)
mtl
1690 Pellamåla 1690
1/2 mtl Nils, hustru, dräng Anders (3 p)
knekt Oluf (1 mil)
mtl
1691 Pellamåla 1691
1/2 mtl Niels, hustru, d Anders (3 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1692 Pellamåla 1692
1/2 mtl Nils, hustru, Anders, hustru (4 p)
Knekt Oluf (1 mil)
Inhyses: Jon, hustru, utfl. (1 p, 1 utgl)
mtl
1693 Pellamåla 1693
1/2 mtl Nils hust, Gudmund, hust (4 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1694 Pellamåla 1694
1/2 mtl Nils, hustrun (2 p)
Anders, hustrun (2 p)
Enkan Kirstin (1 inhyses)
Knekt Oluf, hustru (1 p)
mtl
1695 Pellamåla 1695
1/2 mtl Nils, hustru, ?Anders?, hustru (4 p)
Enka Kristin födes av barnen
Knekt Oluf, hustru (1 p)
mtl
1697 Pellamåla 1697
Anders och Nills
jb
1699 Pellamåla 1699
Anders, Nills
jb
1701 Pellamåla 1701
1/2 mtl Anders, hustru (2 p)
Nils, hustru, p. Karin (2 p, 1 dotter)
knekt Olof, hustru (1 p)
mtl
1701 Pellamåla 1701
Anders Och Nils
Tilläggstext: Åboarna Nills Nillsson 1/4 och Anders Nillsson 1/4 kiöpt till Skatte för 100 Rdr smt… etc 18 sept 1701
jb
1702 Pellamåla 1702
1/2 mtl Anders, hustru, Nils, hustru (4 p)
Knekt Oluf, hustru (1 p)
mtl
1703 Pellamåla 1703
Anders, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
knekt Nils (ingen fru)
mtl
1704 Pellamåla 1704
1/2 mtl Anders, hustru, Nils, hustru (4 p)
Knekt Nils, ogift
mtl
1705 Pellamåla 1705
1/2 mtl Anders, hustru, Nils, hustru (4 p)
Knekt Nils, ogift
mtl
1706 Pellamåla 1706
1/2 mtl Anders, hustru, Nils, hustru (4 p)
Knekt Nils, ogift
mtl
1707 Pellamåla 1707
1/2 mtl Anders, hustru, Nils, hustru (4 p)
Knekt Nils, ogift
mtl
1708 Pellamåla 1708
Anders och Nils
jb
1710 Pellamåla 1710
Anders, Nills
jb
1712 Pellamåla 1712
Lars, Pär
jb
1714 Pellamåla 1714
Pär och Pär
jb
1716 Pellamåla 1716
Pär och Pär
jb
1717 Pellamåla 1717
1/2 mtl Per, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1717 Pellamåla 1717
Per och Per
jb
1718 Pellamåla 1718
Pär, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1719 Pellamåla 1719
Pär, hust
Pär, hust
Dräng Harald
rgd
1720 Pellamåla 1720
Pär och Pär
jb
1721 Pellamåla 1721
Pehr
jb
1723 Pellamåla 1723
Pär
Pär
rgd
1723 Pellamåla 1723
Pär, Pär
jb
1724 Pellamåla 1724
Pär, Pär
rgd
1725 Pellamåla 1725
Pär
Pär
Soldattorp: Soldat Carls hustru
rgd
1725 Pellamåla 1725 Skatte
Per och Per
jb
1726 Pellamåla 1726
Nills
Pär
Soldattorp: soldat Carls hust
rgd
1726 Pellamåla 1726
Nils och Per
jb
1727 Pellamåla 1727
Per och Lars
Lille Per Nilsson
rgd
1728 Pellamåla 1728
Pehr
Lilla Pehr
rgd
1728 Pellamåla 1728
Per och Per
jb
1729 Pellamåla 1729
Pehr
Per
rgd
1729 Pellamåla 1729
Pär och Pär
jb
1730 Pellamåla 1730
Pär, Pär
rgd
1731 Pellamåla 1731
Pähr
Pähr
rgd
1732 Pellamåla 1732
Per
Per Nilsson den större
rgd
1733 Pellamåla 1733
Per och Per
rgd
1734 Pellamåla 1734
Pär och Pär
rgd
1735 Pellamåla 1735
Pär, Pär
rgd
1736 Pellamåla 1736
Per och Pär ?
jb
1736 Pellamåla 1736
Pär och Pär
rgd
1737 Pellamåla 1737
Pär
Pär
rgd
1738 Pellamåla 1738
Per, Per
rgd
1739 Pellamåla 1739
Per, dr. Nils
Per, dr. Anders
rgd
1740 Pellamåla 1740
Pär, Pär, d. Andreas
rgd
1742 Pellamåla 1742
Per, Nils
jb
1744 Pellamåla 1744
Per Nilsson, hustrun värkbruten
Dotter Märta
Nils Staffansson?, hust
Soldat Per Flink, ogift
Änkan Giertrud, utfattig
mtl
1745 Pellamåla 1745
Pär Nilsson, hust.
Dotter Gunnil
Fjärdingsman Nils Staffansson, hust
dr. Jon
mtl
1746 Pellamåla 1746
dr. Börge, pig. Gunnil (2 p) anm. Syskon
Enkan Kirstin anm. Utfattig.
Nils Staffansson, hustru (2 p) anm. Fjärdingsman
soldat Pär Flink, hustru (1 hust)
mtl
1747 Pellamåla 1747
d. Börge, p. Gunnil (2 p) syskon
Nills Staffansson, hustru (2 p) anm. 4d.man
Soldat Pär Flink, hustru (1 hust)
mtl
1748 Pellamåla 1748
Nils, hustru (2 p)
Nils Staffansson, hustru (2 p)
Soldat Pehr Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1749 Pellamåla 1749
Nils Carlsson, hustru (2 p)
Nils Staffansson, hustru (2 p)
Soldat Per Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1750 Pellamåla 1750
Nils Carlsson, hustru (2 p)
fiärdingsman Nils Staffansson, hustru (2 p)
soldat Per Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1751 Pellamåla 1751
Nils Carlsson, hustru (2 p)
Nils Staffansson, hustru (2 p)
Soldat Per Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1752 Pellamåla 1752
Nils Carlsson, hustru (2 p)
p. Märtha? (1 piga)
Nils Staffansson, hustru (2 p)
Soldat Per Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1754 Pellamåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Staffansson, hust (2 p)
soldat Per Flinck, hust (1 hust)
Gosse Olof, döv och sjuk
mtl
1755 Pellamåla 1755 1/2 mtl
1/4 Nils Carlsson, hust (2 p)
1/4 Nils Staffansson, hust (2 p)
Soldat Per ?Funck?, hust (1 hust)
mtl
1756 Pellamåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Carlsson, hustru (2 p)
1/4 mtl Nis Staffansson, hustru (2 p)
Soldat Per Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1757 Pellamåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Staffansson, hust (2 p)
dot. Martha (1 dotter)
soldat Per Flinck, hustru (1 hust)
mtl
1758 Pellamåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Staffansson, hust (1 p) anm. Hustrun sjuklig.
Dr. Mårten (1 dr)
soldat Per Flinck, hust (1 hust)
mtl
1759 Pellamåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Enk. Gunnil (1 p)
dr. Anders (1 dr)
1/4 Enk. Marta (1 p)
dot. Marta (1 dot)
dr. Olof (1 dr)
soldat Per Flink, hust (1 hust)
mtl
1760 Pellamåla 1760 1/2 mtl
1/4 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl Enkan Märta (1 p)
s. Staffan, dot Märta (1 son 1 dtr)
mtl
1761 Pellamåla 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
dr. Staffan (1 dr)
1/4 Enk. Märta (1 p)
dr. Måns (1 dr)
dot. Märta (1 dot)
Soldat Sven Flink, hust (1 hust)
mtl
1762 Pellamåla 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl Enk. Marta (1 p)
son Staffan (1 son)
dot. Marta (1 dot)
Soldat Sven Flinck, hust (1 hust)
mtl
1763 Pellamåla 1763 1/2 mtl
1/4 mtl Anders, hust (2 p)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Petter (1 dr) 15 år
pig. Karin (1 pig)
soldat Flinck, hust (1 hust)
mtl
1764 Pellamåla 1764 1/2 mtl
1/4 mtl Anders Svensson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Persson, hust (2 p)
Soldat Swen Flinck, hust (1 hust)
mtl
1765 Pellamåla 1765 1/2 mtl
1/4 mtl Anders, hust (2 p)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Staffan (1 dr)
Enk. Marta (1 p) undantag
soldat Swen Flinck, hust (1 hust)
mtl
1767 Pellamåla 1767 ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Son Per, Swen (2 söner u 15 år)
Dr Per (1 dr)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Änkan Märta (1 p) undantag
Son Swen (1 son u 15 år)
Son Staffan (1 milit) anm (.. ..) soldat
Soldat Swen Flinck, hust (1 hust 1 mil)
Son Per, dot. Stina (2 barn u 15 år)
mtl
1768 Pellamåla 1768 ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Enk. Märta (1 p) undantag
dr. Staffan (1 dr) anm. ”sjuddräng”
Soldat Sven Flinck, hust (1 hust)
mtl
1769 Pellamåla 1769 ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Dot. ?Karin? (1 dot)
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Enk. Märta (1 p) undantag
dr. Staffan (1 dr) anm. sjud.dräng
Pig. Lisbet (1 pig)
Soldat Swen Flinck, hust (1 hust)
mtl
1770 Pellamåla 1770 ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Enk. Märta utfattig ?har undantag? (svårläst, mtl defekt)
Sjud.dräng Staffan, hust (2 p)
Soldat Swen Flinck, hust (1 hust)
mtl
1778 Pellamåla 1778 ½ mtl
¼ mtl Anders, hust (2 p)
s. Sven, p. Cajsa (2 p)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
Soldat Swen Flink, hust (1 hust)
mtl
1784 Pellamåla 1784
½ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
dr. Svenn
Anders Svensson, änkling, inhyses, sjuklig
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Piga Maria
Soldattorp brukas av Roten
Torpet: dräng Anders Nilsson
mtl
1785 Pellamåla 1785 ½ mtl
¼ mtl Swen Andersson, hust (2 p)
Anders Swensson, änkl. (1 p)
¼ mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
Pig. Maria (1 p)
Soldat Sven Pihl, ogift
Torpet: dr. Anders Nilsson (1 p)
mtl
1791 Pellamåla 1791 ½ mtl
¼ mtl Swen Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Nilsson, hust (2 p)
Soldat Sven Pihl?, hust (1 hust)
Torpet brukas under gården
mtl
1792 Pellamåla 1792 ½ mtl
¼ mtl Sven Andersson, hust ( 2p)
p. Karin (1 p)
1/8 mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Nilsson, hust (2 p)
Soldat Sven Pihl, hust (1 hust)
mtl
1795 Pellamåla 1795 ½ mtl
¼ mtl Swen Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Soldat Sven Pil, hust (1 p)
mtl
1797 Pellamåla 1797 ½ mtl
¼ mtl Swen Andersson, hust (2 p)
dr. Anders (1 p)
1/8 mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Soldat Sven Pil, hust (1 hust)
mtl
1798 Pellamåla 1798 ½ mtl
¼ mtl Swen Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1799 Pellamåla 1799 ½ mtl
¼ mtl Swen Andersson, hust (2 p)
Dot Jertrud (1 p)
1/8 mtl Sven Nilsson, hust (2 p)
Son Nils, dotter Marta (2 p)
1/8 mtl Anders Nilsson, hust (2 p)
Soldat Anders Pil (Pel?), ogift
Sjudaredrängen Jonas Jurén?, hust (2 p)
mtl
1800 Pellamåla 1800 ½ mtl
¼ mtl Sven Andersson, hust (2 p)
Son Jonas, dot. Gertrud (2 p)
1/8 mtl Sven Nilsson, hust (2p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Soldat Ander Pil, ogift
Sjuderiverkmästare Jonas Jurén
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka