Mantalslängder för Eremitemåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Eremitemåla 1631
Nills
jb
1632 Eremitemåla 1632
Nils
jb
1634 Eremitemåla 1634
Nills
jb
1635 Eremitemåla 1635
Nils
jb
1637 Eremitemåla 1637
Nils
jb
1638 Eremitemåla 1638
Nils
jb
1640 Eremitemåla 1640
Nils
jb
1641 Eremitemåla 1641
Nills
jb
1642 Eremitemåla 1642
Nills
mtl s247
1642 Eremitemåla 1642
Nils
hustru Sigridt
Samma gård:
Per Nilsson
hustru Gertrud
mtl
1643 Eremitemåla 1643
Nils
hustru Sigrit
Son Pär
döttrar Elsa, "Krålla"
Måg: Hans
sonhustru: Gertrud
mtl
1643 Eremitemåla 1643
Nils
mtl s 235
1644 Eremitemåla 1644
Nils
hustru Segrit
mtl
1645 Eremitemåla 1645
Nills
jb
1645 Eremitemåla 1645
Nils
(ingen hustru)
mtl Notering sid 243:
Sigrid i Eremitemåla gammal och utfattig.
Gertrud i samma gård en utfattig gumma.
1646 Eremitemåla 1646
Knekt Per Nilsson
mtl Notering sid 301:
Nils i Eremitemåla gammal och fattig.
1647 Eremitemåla 1647
K. Per Nilsson (trol. K=knekt)
mtl
1648 Eremitemåla 1648
K. Per Nilsson (trol. Knekt?)
hustru Karin
mtl
1650 Eremitemåla 1650
Nills
jb
1650 Eremitemåla 1650
Oloff
I samma gård:
hustru Karin
mtl
1650 Eremitemåla 1650
Oluff
hustru Karin
(obs! i den andra mtl för 1650 bodde Karin "i samma gård", verkade ej vara Olufs hustru)
mtl s 247
1651 Eremitemåla 1651
Oloff
hustru Karin
mtl
1652 Eremitemåla 1652
Oloff
hustrun
mtl
1653 Eremitemåla 1653
Nills
jb
1653 Eremitemåla 1653
Oloff
hustru Karin
mtl
1654 Eremitemåla 1654
Oluf
hustru Kirstin (ev står det bara "hustrun")
mtl
1655 Eremitemåla 1655
Olof och hustru Karin
Per Matsson
mtl
1656 Eremitemåla 1656
Olof och Karin
Peder och Gertrud
mtl
1657 Eremitemåla 1657
1/2 Per, hustru Giertru
1/2 Oluf, hustru Karin
mtl
1659 Eremitemåla 1659
Per
hustru Giertrud
Oluff
hustru Karin
mtl
1660 Eremitemåla 1660
Nills
jb
1660 Eremitemåla 1660
Per, hustru Giertrud
I samma gård:
Oluf
mtl
1661 Eremitemåla 1661
Per hustru Gertrud
Oluf Soldat, hustru karin
mtl
1662 Eremitemåla 1662 ? (defekt blad, svårläst)
Per, hustru Giertrud
hustru Karin i samma gård
mtl
1663 Eremitemåla 1663 ?
Per, hustru Karin, dräng Hans (alt. Lars?)
mtl
1664 Eremitemåla 1664
Per, hustru Karin, och Kristin. Lars flyttat.
mtl Lars som flyttat måste vara drängen Lars/Hans som omnämns 1663.
Anmärkning: Pers hustru har tidigare hetat Gertrud, medan soldaten Olof varit gift med Karin.
1665 Eremitemåla 1665
Per, hustru Gertrud, soldat Oluff, hustrun
mtl
1666 Eremitemåla 1666
Per Gertrud, hustrun, Oluff Comd (3 p)
mtl Comd = trol militärtjänst
1667 Eremitemåla 1667
Per, Gertrud, hustru Karin (3 p)
mtl
1668 Eremitemåla 1668
1 (delat) Pär och hustru Gertrud (2)
I samma gård:
1 (delat) Knekt Oluf och hustrun (1 p)
mtl
1669 Eremitemåla 1669
1 (delat) Per och hustru (2 p)
I samma gård:
1 (delat) Knekt Oluf och hustru går och tigger.
mtl
1669 Eremitemåla 1669
Nills
jb
1670 Eremitemåla 1670
1 Per och hustru i Eremitemåla (2 p)
dräng i samma gård (1 p)
mtl
1670 Eremitemåla 1670
Nills
jb
1671 Eremitemåla 1671
1 Per och hustru
piga i samma gård (3 p)
mtl
1673 Eremitemåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Eremitemåla 1675
1 Håkan, hustru, Per, hustru utgammal (3 p)
mtl
1675 Eremitemåla 1675
Nills
jb
1676 Eremitemåla 1676
1 Håkan, hustru, Per, hustrun utgammal (3 p)
mtl
1678 Eremitemåla 1678
Nills
jb
1680 Eremitemåla 1680
1 mtl Swän, hustru (2 p)
Pär, hustru (2p)
mtl
1681 Eremitemåla 1681
1/2 mtl Sven och hustru, Per och hustru (4 p)
mtl
1685 Eremitemåla 1685
1/2 mtl Swen, hustru, Måns, hustru (4 p)
Knekt Nils (1 m)
mtl
1686 Eremitemåla 1686
1/2 mtl Swen, hustru (2 p)
Knekt Niels (1 mil)
mtl
1687 Eremitemåla 1687
1/2 mantal Swän, hustru (2 p)
Knekt Nils (1 mil)
mtl
1688 Eremitemåla 1688
1/2 mtl Swän, hustru, d Per (3 p)
Piga: Elin (1 p)
knekt Nils (1 mil)
mtl
1689 Eremitemåla 1689
1/2 mtl Swän, hustru, Lars, förl., hustru (3 p 1 utgl)
Knekt Nils (1 p)
mtl
1690 Eremitemåla 1690
1/2 mtl Swän, änkl. Per, hustru (3 p)
Knekt Swän (1 mil)
mtl
1691 Eremitemåla 1691
1/2 mtl Svän, hustru, Per, hustru (4 p)
knekt Suen (1 p)
mtl
1692 Eremitemåla 1692
1/2 mtl Swän, änkling, Per, hustru (3 p)
knekt Swän (1 mil)
mtl
1693 Eremitemåla 1693
1/2 mtl Swen, hustru ?dödssjuk? (1 p, 1 utgl)
Per, hustru (2 p)
Knekt ?Sofan? (Swen? Sone?) (1 mil)
mtl
1694 Eremitemåla 1694
Nils, hustru (2 p)
dräng Håkan (1 son)
Måns, hustru (2 inhyses) Anm: Mannen förlammat soldat, utfattiga
Knekt Swen, hustrun (1 p)
mtl Anm: Jag tror skrivaren gjort fel när han kallat bonden för Nils, eftersom bonden heter Sven åren både före och efter.
1695 Eremitemåla 1695
3/4 mtl Sven, hustru, dr Håkan (2 p, 1 son)
Måns, hustru (1 inhyses) utgl, förlamat Soldat och utfattig
Knekt Swen, hustru (1 p)
mtl
1697 Eremitemåla 1697
Swän
jb
1699 Eremitemåla 1699
Swän
jb
1701 Eremitemåla 1701
3/4 mtl Swen, hustru, d. Erich (2 p, 1 son)
dräng Nills, p. Ingred (1 dräng, 1 piga)
Knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1701 Eremitemåla 1701
Sven och Erich?
Tilläggstext: Åbon Swen? Erichsson kiöpt till Skatte för 150 Rdr smt… etc… den 18 sept 1701
jb
1702 Eremitemåla 1702
3/4 mtl Swen, hustru (2 p)
dräng Oluf (1 dräng)
knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1703 Eremitemåla 1703
Swen, hustru (2 p)
d. Per (1 dräng)
Per, hustru (2 inhyses)
knekt: Håkon, hustru (1 p)
mtl
1704 Eremitemåla 1704
3/4 mtl Swen, hustru, d. Pär (2 p, 1 dräng)
Knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1705 Eremitemåla 1705
3/4 mtl Swen, hustru (2 p)
dr. Mattis (1 dräng)
knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1706 Eremitemåla 1706
3/4 mtl Swen, hustru (2 p)
Knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1707 Eremitemåla 1707
3/4 mtl Swen, hustru (1 p) anm: hustru sängliggande många år
dräng Pär (1 dräng)
Knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1708 Eremitemåla 1708
Swen
jb
1710 Eremitemåla 1710
Swen
jb
1712 Eremitemåla 1712
Carll
jb
1714 Eremitemåla 1714
Pär och Carl
jb
1716 Eremitemåla 1716
Pär
jb
1717 Eremitemåla 1717
3/4 mtl Per, hustru (2 p)
Soldat Per, hustru (1 p)
mtl
1717 Eremitemåla 1717
Per
jb
1718 Eremitemåla 1718
Pär, hustru (2 p)
dr. Per Hindrichsson (1 p)
mtl
1719 Eremitemåla 1719
Pär, hust
rgd
1720 Eremitemåla 1720
Pär
jb
1721 Eremitemåla 1721
Pehr
jb
1723 Eremitemåla 1723
Pär
jb
1723 Eremitemåla 1723
Pär
Dr. Carl
rgd
1724 Eremitemåla 1724
Per
Dräng Per
Soldattorpet: Soldat Pär, hustru
rgd
1725 Eremitemåla 1725
Pär
Dräng: Pär
Soldattorpet: Soldat Pärs hustru
rgd
1725 Eremitemåla 1725 Skatte
Per
jb
1726 Eremitemåla 1726
Per
jb
1726 Eremitemåla 1726
Pär
dr. Pär
dr. Johan
Soldattorp: Soldat Pärs hustru
rgd
1727 Eremitemåla 1727
Pär, Pär
rgd
1728 Eremitemåla 1728
Pehr
Pehr
rgd
1728 Eremitemåla 1728
Per och Per
jb
1729 Eremitemåla 1729
Per, dr. Nils.
dr. Nils
rgd
1729 Eremitemåla 1729
Pär och Nils
jb
1730 Eremitemåla 1730
Pär
dr. Johan
rgd
1731 Eremitemåla 1731
Pähr
dr. Swen
(..)föra änkan Karin
dr. Pär
rgd
1732 Eremitemåla 1732
Per
dr. Nils
p. Elisabeth
rgd
1733 Eremitemåla 1733
Per
d. Nils
rgd
1734 Eremitemåla 1734
Pähr
d. Nils, p. Karin
rgd
1735 Eremitemåla 1735
dr. Mattes
Pär
rgd
1736 Eremitemåla 1736
Pähr
d. Torp Mårten?, Håkan
rgd
1736 Eremitemåla 1736
Pär och Håkan
jb
1737 Eremitemåla 1737
Pär
Håkon, Pär, pig. Botill
rgd
1738 Eremitemåla 1738
Per
Håkan, dr. Måns, pig. Maria
rgd
1739 Eremitemåla 1739
Per
Håkan, dr. Måns
dr. Per, pig. Maria
rgd
1740 Eremitemåla 1740
Per, Håkan
dr. Pär, Håkan, p. Britta
rgd
1742 Eremitemåla 1742
Håkan
jb
1744 Eremitemåla 1744
Håkan Persson, hust
dr. Håkan
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1745 Eremitemåla 1745
Håkan Pärsson, hust
dr. Sven
mtl
1746 Eremitemåla 1746
Håkan Pärsson, hustru (2 p)
dr. Håkan (1 dräng)
pig. Märta (1 piga)
mtl
1747 Eremitemåla 1747
Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Nils, Måns, p. Märta (2 dräng, 1 piga)
soldattorp vakant
mtl
1748 Eremitemåla 1748
Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Swenn (1 dräng)
soldattorp vakant
mtl
1749 Eremitemåla 1749
Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Petter (1 dräng)
Per Carlsson, hustru (2 p)
soldattorp vakant
mtl
1750 Eremitemåla 1750
Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Olof (1 dräng)
piga Märta (1 piga)
Per Carlsson, hustru (2 p)
Soldat Per Abelund (1 p) stadd till soldat
mtl
1751 Eremitemåla 1751
Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Måns (1 dräng)
pig. Karin (1 piga)
Torpet Målen: Per ?Carlsson?, hustru (2 p)
Soldat Per Sturck, ogift
mtl
1752 Eremitemåla 1752
Håkan Persson, hustru (2 p)
piga Kjerstin (1 piga)
dr. Håkan (-) anm: Ref. kuml. ?
Soldat Per Sturk ogift
mtl
1752 Eremitemåla 1752 torpet Målan
Per Carlsson, hustru (1 p) anm. Hustrun 64 år gl och sjuk.
mtl
1754 Eremitemåla 1754 3/4 mtl
3/4 mtl Håkan Persson, hust
dr Måns 19 år (1 dr)
dr. Måns (1 dr)
Soldat Per Sturck, ogift
mtl Under text om soldattorp finns en rad där
det står (svårtolkat):
?Tagit? Öfver 1/8 mtl Håkan Jönsson (1 hustru)
anm. Matmither.
Texten kan även höra ihop med Silandsmåla, osäker vilket.
1754 Eremitemåla 1754 Torpet Målan
Per Carlsson, hust (1 p*)
mtl anm. Hustru 66 år gl och sjuk.
1755 Eremitemåla 1755 3/4 mtl
3/4 mtl Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Anders (1 dräng) 16 år
dr. Nills (1 dräng) 16 år
pig, Karin (1 piga)
Soldat Per Sturck, hustru (1 hust)
mtl
1755 Eremitemåla 1755 Torpet Målan
Per Carlsson (1 p) anm. Fattig gammal och sjuklig.
mtl
1756 Eremitemåla 1756 3/4 mtl
3/4 mtl Håkan Persson, hustru (2 p)
dr. Anders och Carl (2 dr)
p. Ingerd och Karin (2 pig)
Soldat Per Storck, hustru (1 hust)
mtl
1756 Eremitemåla 1756 Målen
Per Per Carlsson, utfattig
mtl
1757 Eremitemåla 1757 3/4 mtl
3/4 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
dr Anders, Nils (2 drängar)
pigor Ingred och Karin (2 pigor)
Soldat Per Sturck, hust (1 hust)
mtl
1758 Eremitemåla 1758 3/4 mtl
3/4 mtl Per Persson, hust (2 p)
dr Nils (1 dr
dot. Stina (1 dot)
p. Karin (1 pig)
soldat Per Sturck, hust (1 hust)
mtl
1759 Eremitemåla 1759 3/4 mtl
1/2 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
Son Nils, dr. Nils, p. Brit (1 son, 1 dr, 1 pig)
1/4 mtl Börje Jönsson, hust (2 p)
soldat Per Sturck, hust (1 hust)
mtl
1760 Eremitemåla 1760 3/4 mtl
1/2 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
Son Nils, dr. Per (1 son 1 dräng)
p. Lisbet (1 piga)
1/4 mtl Börje Jönsson, hust (2 p)
Soldat Johan Ekström, hust (1 hust)
mtl
1761 Eremitemåla 1761 3/4 mtl
1/2 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
s. Nils (1 son)
dr Jonas, p. Lisbet (1 dr 1 pig)
1/4 mtl Börje Jönsson, hust (2 p)
p. Karin (1 pig)
soldat Johan Ekström, hust (1 hust)
mtl
1762 Eremitemåla 1762 3/4 mtl
1/2 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
Son Nils, dot. Giertru (1 son 1 dot)
1/4 mtl Börje Jönsson, hust (2 p)
pig. Ingrid (1 pig)
Soldat Johan Ekström, hust (1 hust)
mtl
1763 Eremitemåla 1763 3/4 mtl (2 p)
1/2 mtl Håkan, hust (2 p)
s. Nils (1 son)
goss. Nils (1 son) 15 år
soldat Ekström, hust (1 hust)
dott. Giertru (1 dot)
1/4 mtl Börje, hust (2 p)
mtl
1764 Eremitemåla 1764 3/4 mtl
1/2 mtl Håkon Persson, hust (2 p)
Son Nils (1 son)
dot. Giertru (1 dot)
1/4 mtl Börje Jönsson, hust (2 p)
dr. Jon (1 dr)
soldat Johan Ekström, hust (1 hust)
mtl
1765 Eremitemåla 1765 3/4 mtl
1/2 mtl Håkan, hust (2 p)
Son Nils, dot Giertru (1 son 1 dot)
dr. Nils (1 dr)
1/4 mtl Börje, hust (2 p)
pig. Stina (1 pig)
Soldat Johan Månsson, hust (2 p)
mtl
1767 Eremitemåla 1767 ¾ mtl
½ mtl Håkan, hust (2 p)
Son Nils, dott Gertrud, dr. Jost (1 son 1 dot 1 dr)
Dott. Karin, Kirstin (2 döttr u 15 år)
Pig. Ingrid (1 pig)
¼ mtl Börge, hust (2 p)
Dot Ingeborg, Karin, goss Håkan, fl. Stina (4 barn u 15 år)
Soldattorp brukas av roten
Änk. Majia (1 p) inhyses
Torpet: Per Carlsson, hust (2 p)
Johan Ekström, volenteur, hust (1 hust 1 milit)
Dot. Kirstin, son Måns, Per (1 dot 2 sön u 15 år)
mtl min anm: Karin omtalas vanligtvis som Cajsa, gifter sig
sedermera med Jost.
1768 Eremitemåla 1768 ¾ mtl
½ mtl Håkan, hust (2 p)
Son Nils, dot. Giertrud, dr. Per (1 son 1 dot 1 dr)
¼ mtl Börje, hust (2 p)
Pig. Karin (1 pig)
Soldattorp brukas av roten.
Enk. Maria, utfattig.
Torpet: Per, hustru (2 p)
Volonteur Johan Ekström, hust (1 hust)
mtl
1769 Eremitemåla 1769 ¾ mtl
½ mtl Håkan, hust (2 p)
Son Nils, pig. Stina, dr ?Swen? (1 son 1 dr 1 pig)
¼ mtl Börje, hust (2 p)
dr. Per, pig Brita (1 dr 1 pig)
Soldattorpet brukas av roten
Torplet brukas under gården
mtl
1770 Eremitemåla 1770 ¾ mtl
½ mtl Håkan, hust (2 p)
Son Nils, piga Märta, dr ?Pär? Dot. Karin (1 son, 1 dr, 2 döttr)
¼ mtl Börje, hust (2 p)
Soldattorp: dr. Carl (1 p) stadd till soldat
Torpet brukas under gården.
mtl
1778 Eremitemåla 1778 ¾ mtl
Håkan, änkling (1 senior) anm at. Matl.
1/8 mtl Jost, hustru (2 p)
¼ mtl Nils, hust (2 p)
p. Lena (1 p)
¼ mtl Nämndeman Börje, hust (2 p)
dr. Håkan, dot. Ingeborg (2 p)
mtl
1784 Eremitemåla 1784
¾ mtl
Jost Johansson, hust, ¼ mtl
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Nämndeman Börge Jönsson, hust, ¼ mtl
Soldat Sven Eremit, hust
mtl
1785 Eremitemåla 1785 ¾ mtl
¼ mtl Jost Johansson, hust (2 p)
¼ mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
Pig. Ingeborg (1 p)
¼ mtl ?...Olsson? *)
...Jönsson, hust (2 p) anm nämndeman utan bruk *)
Soldat ...Eremit, hust (1 hust) *)
?Torpet?: (…) Stina (1 p)
mtl *) Mantalslängden är illa skadad. Jag har gått igenom händelser för Eremitemåla under perioden, och då kommit fram till att det bör se ut enligt följande:
Nämndeman Börje Jönsson dör i januari 1785 och har trol. utarrenderat bruket. Det är tänkbart att den Ohlsson som brukar hans ¼ mtl är Anders Olsson från Ödevata, som sedan 1782 är gift med Börjes dotter Ingeborg. 1783 föds deras dotter Cajsa i Eremitemåla. De stannar i så fall inte någon längre tid i Eremitemåla; deras övriga barn är födda i Ödevata.
1791 Eremitemåla 1791 ¾ mtl
3/8 mtl Peter Nilsson, hust (2 p)
s. Gustaf, p. Maria? (2 p)
3/8 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
p. Maria? (1 p)
Soldat Magnus Eremit, ogift
mtl
1792 Eremitemåla 1792 ¾ mtl
3/8 mtl Peter Nilsson, hust (2 p)
dr. Peter, Johan (2 p)
3/8 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
s. Peter, p. Sissla? (2 p)
Soldat Magnus Eremit, hust (1 hust)
mtl
1795 Eremitemåla 1795 ¾ mtl
3/8 mtl Mönsterskrivare Fredric Blom, hust (2p), tjänstgörande
dr. Mattis, Olof (2 p)
p. Ingrid, Elin (2 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
s. Peter, Nils (2 p)
d. Katarina? (1 p)
mtl
1797 Eremitemåla 1797 ¾ mtl
3/8 mtl Håkan, hust (2 p)
dr. Johan (1 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
Söner Nils, Peter (2 p)
Piga (1 p)
mtl
1798 Eremitemåla 1798 ¾ mtl
3/8 mtl Håkan, hust (2 p)
dr. Petter (1 p)
Pig. Järtrud? (1 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
Söner Nils, Petter, Jonas (3 p)
Pig. Karin? (1 p)
mtl
1799 Eremitemåla 1799 ¾ mtl
3/8 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
Söner Nils, Petter, Jonas (3 p)
Pig. Stina (1 p)
3/8 mtl Axel Börgesson, hust (2 p)
dr. Jonas (1 p)
Soldattorpet: bebos av Skräddaren Cronander. Anm. Skriven i den del a vsocknen som ingår i Södra Möre
mtl
1800 Eremitemåla 1800 ¾ mtl
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
Son Nils, Petter, Jonas, pig. Stina (4 p)
3/8 mtl Axel, hust (2 p)
Soldattorpet brukas av Cronander, skriven i Calmar läns del av denna socken, såsom sockenskräddare.
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
     
  <<Tillbaka