Mantalslängder för Källekulla, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Källekulla 1623
Per i Källekulla
mtl AS
Boskapsl.

1632 Källekulla 1632
Giörte i Källekulla
jb
1636 Källekulla 1636
Giötte i Källekulla
mtl AS
1638 Källekulla 1638
(Gume?) i Källekulla
mtl AS
1640 Källekulla 1640
Böte (bör vara Göte, min anm) Jonsson, Karin Månsdotter, dottern Gertrud
mtl AS
1642 Källekulla 1642
Giöte Jonsson?, dotter Gertrud Giötesdotter
mtl
1643 Källekulla 1643
Giöte, hust Kirstin, dotter Gärtru
mtl Mtl: Pål i Källekulla gammal förlamad tiggare
1643 Källekulla 1643
Giött
mtl s 246
1644 Källekulla 1644
Göte, hust Kirstin, dotter Giärtrud
mtl
1644 Källekulla 1644
Giothe i Källekulla
mtl s 415
1645 Källekulla 1645
Giösta, hust Kerstin, pigan Karin
mtl
1646 Källekulla 1646
Giuthe, hust Kerstin
Mågen Sven Svensson, hust Karin
mtl
1647 Källekulla 1647
Gume, hust Kiärstin
I samma gård
Swen, hust Karin
mtl
1648 Källekulla 1648
Giert, hust Kerstin
I samma gård
Sven, hust Karin
mtl
1649 Källekulla 1649
Sven, hust Karin
mtl
1650 Källekulla 1650
Swen
mtl
1651 Källekulla 1651
Hustru Kerstin
mtl
1652 Källekulla 1652
Hustru Elin
mtl
1653 Källekulla 1653
Jöns, hust Karin
Hustru Gertrudh
mtl
1654 Källekulla 1654
Jöns, hust Karin
Giertrud i samma gård
mtl
1656 Källekulla 1656
Sven, hust Karin, fattiga
Soldat Jöns, hust Giertru
Soldat Nils, hust Kierstin
mtl
1657 Källekulla 1657
Lösdrivaren Johan Nilsson säger sig vilja flytta till sin broder i Suletorp Elghults socken
Per Stensson, hust, utgl
Soldathustrun Kierstin
mtl
1658 Källekulla 1658
Märit och Kierstin
mtl
1659 Källekulla 1659
Mariet. Hustru Kierstin
mtl
1660 Källekulla 1660
Gabriel, Elin, Kirstin
mtl
1661 Källekulla 1661
Gabriel, hust Elin
Hust Kierstin
mtl
1662 Källekulla 1662
(saknas – mtl är defekt i överkanten)
mtl
1663 Källekulla 1663
Gabriel, hust Elin
mtl
1664 Källekulla 1664
Gabriel, Elin, Nils utfattig
mtl
1665 Källekulla 1665
Gabriel, Elin, Nils krympling
mtl
1666 Källekulla 1666
Gabriel, h Elin, Nils åt Masiö (Madesjö?) socken
mtl
1667 Källekulla 1667
Gabriel, Elin (ordet fattiga står överstruket efter deras namn)
mtl s 719
1668 Källekulla 1668
Per, hust
Inhyses Per Salpetersjudare
Gabrikel, hust, i samma gård, gå att tigga
mtl
1670 Källekulla 1670
Per och hust
mtl
1671 Källekulla 1671
Peer, hust
Inhyses: Kierstin i samma gård
mtl
1675 Källekulla 1675
Gudm, hust
Nils, hust
mtl
1676 Källekulla 1676
Nils, hust
Gudmund, döv och förlamad, hust
mtl
1680 Källekulla 1680
Nils, hust
Nils, hust
mtl
1681 Källekulla 1681
Nils, hustru
Drängen Joen
Joen, hustru
mtl AS
1683 Källekulla 1683
Nils, hust, Jon, hust
mtl AS
1685 Källekulla 1685
Nils, hust
Carl, hust
mtl AS
1686 Källekulla 1686
Per, hust, utfattig
Nils, hust
mtl AS
1687 Källekulla 1687 ½ mtl
Nils, hust (2 p)
Per, hust, förl. (1 p 1 inhys)
mtl
1688 Källekulla 1688 ½ mtl
Nils, hust
Per, hust alldeles förl. (gäller sannolikt hustrun)
d. Jöns
mtl
1689 Källekulla 1689 ½ mtl
Nils uthgl?, hust, d. Jon
Per, änkling
mtl
1690 Källekulla 1690 ½ mtl
Nils, hust, (hustr. Utgl, förl)
Jon, hust, Per, änkling
mtl
1691 Källekulla 1691 ½ mtl
Anders, hust, Per änkl. (3 pers)
mtl
1692 Källekulla 1692 ½ mtl
And., hust, Per, hust
mtl
1692 Källekulla 1692
Änkan, gammal
Mågen Anders, hans hustru
Nils Biörnsson inhyses, hust
Dottren Karin lilla
Förlof. Sold. Nills, hust
Katekismi-längd 1692 av Sölve Olsson från AS
1693 Källekulla 1693 ½ mtl
Anders, hust, Per, änkling
mtl
1694 Källekulla 1694 ½ mtl
Anders, hust
Pär, hust
mtl
1695 Källekulla 1695 ½ mtl
Anders, hust, Pär, hust
mtl
1697 Källekulla 1697
Anders
jb
1699 Källekulla 1699
Anders
jb
1701 Källekulla 1701 ½ mtl
Anders, hust, Swen, hust
mtl
1702 Källekulla 1702
Anders, hust, Swen, hust
mtl
1703 Källekulla 1703
Anders, hust
Sven, hust
mtl
1704 Källekulla 1704
Anders, hust
Hemming, hust
mtl
1705 Källekulla 1705
Anders, hust
Hemming, hust
mtl
1706 Källekulla 1706
Anders, hust
Hemming, hust
mtl
1707 Källekulla 1707
Anders, hust
Hemming, hust
mtl
1708 Källekulla 1708
Toore? Och Heming
jb bild 268
1710 Källekulla 1710
Hemming
jb
1712 Källekulla 1712
Håkon, Häming
jb
1714 Källekulla 1714
Hemming
jb
1716 Källekulla 1716
Hemming och Oluf
jb
1717 Källekulla 1717
Hemming, hust
Dräng Oluf
mtl
1718 Källekulla 1718
Olof, hust
Hemming, hust (anm. man förl.) inhyses
mtl
1719 Källekulla 1719
Socken soldat: Oluf, hustru
Hämming
rgd
1720 Källekulla 1720
Oluf och Hemming
jb
1721 Källekulla 1721
Hemming
jb
1723 Källekulla 1723
Heming
Johan
rgd
1724 Källekulla 1724
Hemming
Pig. Kirstin
Johan
Pig. Elisabet
rgd
1725 Källekulla 1725
Hemming, hustru
Son: Pär
Pig. Kirstin
Johan
rgd
1726 Källekulla 1726
dr. Per
Pig. Kirstin
Johan
rgd
1727 Källekulla 1727
Pig. Kirstin
Johan
rgd
1728 Källekulla 1728
dr. Pehr
Pig. Kierstin
Johan
rgd
1729 Källekulla 1729
Per, Johan
rgd
1730 Källekulla 1730
Pär, Johan
rgd
1731 Källekulla 1731
Pehr
Johan
rgd
1732 Källekulla 1732
Per
Börge
rgd
1733 Källekulla 1733
Pär, Börje
rgd
1734 Källekulla 1734
Pär, Gumme
rgd
1735 Källekulla 1735
Pär, Gume
rgd
1736 Källekulla 1736
Pär, Gume
rgd
1737 Källekulla 1737
Pär, Gume
rgd
1738 Källekulla 1738
Per
Gumme
rgd
1739 Källekulla 1739
Per
Gume
rgd
1740 Källekulla 1740
Pär, Gumme
rgd
1742 Källekulla 1742
Per, Gumme
jbd
1744 Källekulla 1744
Per Olofsson, hust
Gumme Jonsson, hust
mtl
1745 Källekulla 1745
Pär Olsson, hust
Gumme Jönsson, hust
mtl
1746 Källekulla 1746
Johan Nilsson, hust
Gumme Jönsson, hust
mtl
1747 Källekulla 1747
Johan Nilsson, hustru
Gumme Jönsson, hustru
mtl
1748 Källekulla 1748
Johan Nilsson, hust
Gumme Jonsson, hust
mtl
1749 Källekulla 1749
Johan Nilsson, hust
Gumme Jonsson, hust
mtl
1750 Källekulla 1750
Johan Nilsson, hust
Pig. Giertrud
Gumme Jönsson, hust
mtl
1751 Källekulla 1751
Johan Nillsson, hust
Pig. Marija (1 piga)
Gumme Jonsson, hust
dr. Per (1 dräng)
mtl
1752 Källekulla 1752
Johan Nilsson, hust
Gumme Jonsson, hust
mtl
1754 Källekulla 1754
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Gumme Jönsson, hust ¼ mtl
Dotter Elin
mtl
1755 Källekulla 1755
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Pig. Elin (1 piga)
Gumme Jönsson, hust 1/8 mtl
Jon Johansson, hust 1/8 mtl
mtl
1756 Källekulla 1756
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Gumme Jönsson, hust 1/8 mtl
Jon Johansson, hust 1/8 mtl
mtl
1757 Källekulla 1757
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Jon Johansson, hust ¼ mtl
mtl
1758 Källekulla 1758
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Jonn Johansson, hust ¼ mtl
p. Ingrid (1 piga)
mtl
1759 Källekulla 1759
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Jon Johansson, hust ¼ mtl
p. Elin
mtl
1760 Källekulla 1760
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Jon Johansson, hust ¼ mtl
Pig Ingrid
Gossen Petter
mtl
1761 Källekulla 1761
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Johan Johansson, hust ¼ mtl
Piga ?Anna?
mtl
1762 Källekulla 1762
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Johan Johansson, hust ¼ mtl
dr. Anders pigan Anna
mtl
1763 Källekulla 1763
Joan Nilsson, hust ¼ mtl
Joan Jonsson, hust ¼ mtl
Pig Ingrid (piga)
Gumme Jonsson, hust – har undantag
mtl
1764 Källekulla 1764
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Johan Jonsson, hust ¼ mtl
Gumme Jonsson, har undantag. Hustru gammal och sjuk.
mtl
1765 Källekulla 1765
Johan Nilsson, hust ¼ mtl
Johan Jonsson, hust ¼ mtl
Dräng Petter
Gume – har undantag, hustrun utgammal
mtl
1767 Källekulla 1767
Johan, hust ¼ mtl
Dotter Malin, son Nils (son minderårig)
Gumme, hust, inhyses, 91 resp 71 år
Jon, hust ¼ mtl
Son Anders, Per, dotter Ingrid, Majia, Gosse Håkan (5 minderåriga)
Gumme, hust, inhyses, utfattiga
Dotter Majia
mtl
1768 Källekulla 1768
Johan, hust ¼ mtl
Dottern Malin
Jon, hust ¼ mtl
Son (dr?) Jacob
mtl
1769 Källekulla 1769
Johan, hust ¼ mtl
Dotter Malin
Jan, hust ¼ mtl
mtl
1770 Källekulla 1770
Johan, hust ¼ mtl
Jon, hust ¼ mtl
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka