Mantalslängder för Rörsbo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Rörsbo 1633
Nils i Rörsbo
Ibidem:
Matz
jb
1635 Rörsbo 1635
Nils i Rörsbo
Ibidem:
Matz
jb
1638 Rörsbo 1638
Nils i Rörsboda
Mattes i Rörsboda
jb
1644 Rörsbo 1644
Nils i Rörsbo, hust, 1 hemman
Mats ibidem, hust
Per ibidem, hust
Mats och Per har tillsamamns 1 hemman
mtl
1645 Rörsbo 1645
Nils i Rörsbo, hust, 1 hemman
Mats ibidem, singel
Pär Suänsson, hust, ibidem
Mats och Pär har tillsammans ett hemman
mtl
1646 Rörsbo 1646
Nils, hust, 1 hemman
Mats ibidem, hust
Pär Svensson, hust, ibidem.
Mats och Pär har tillsammans 1 hemman
mtl
1647 Rörsbo 1647
Nils i Rörsbo
Mats ibidem, singel, Nils och Mats har tillsammans 1 hemman
Per Svensson, hust, Ibidem, 1 hemman
mtl
1648 Rörsbo 1648
Nills i Rörsbo, singel, 1 piga
Per Matsson ibid, hust, 1 son
mtl
1649 Rörsbo 1649
Nills i Rörsbo, hust, 1 hemman
Per och Mats ibidem, 1 hustru (1 singel), 1 hemman
mtl
1650 Rörsbo 1650
Nils i Rörsbo, singel,
Ibidem:
Per och Matz, en av dem har en hustru
mtl Nils hustru har rymt (tror jag det står)
1651 Rörsbo 1651
Per i Rörsbo, singel
mtl
1652 Rörsbo 1652
Per i Rörsbo, singel
mtl
1653 Rörsbo 1653
Swen i Rörsbo, hustrun åldrig
Per Swensson ibidem, hustrun död
Jonn ibidem, (osäker på om där är en hustru markerad eller ej?)
mtl
1654 Rörsbo 1654
Nils i Rörsbo, singel
Per Swensson ibidem, hustrun är död
mtl
1655 Rörsbo 1655
Niels i Rörsbo, hust
Ibidem:
Per Swensson, singel, 1 inhyses
mtl
1660 Rörsbo 1660
Nils i Rörsbo, hust
Ibidem:
Per Månsson, hust
Per Swensson i samma gård
mtl
1663 Rörsbo 1663
Per i Rörsbo
Ibidem:
Per i Rörsbo
jb
1664 Rörsbo 1664
Per
Ibidem:
Per
jb
1665 Rörsbo 1665
Per
Per
jb
1666 Rörsbo 1666
Per
Per
jb
1667 Rörsbo 1667
Peder Svensson, hust
Peder Månsson i samma gård, hust
Ibidem:
Nills Pedersson, hust
mtl
1668 Rörsbo 1668
Pär i Rörsbo, hust
Nils i Rörsbo, hust
mtl
1669 Rörsbo 1669
Pär i Rörsbo, hust
Niels ibidem, hust
mtl
1670 Rörsbo 1670
Pär i Rörsbo, hust
Nils ibidem, hust
mtl
1671 Rörsbo 1671
Pär i Rörsbo, hust, 1 fattig, 1 inhyses
Niels i Rörsbo, hust
mtl
1673 Rörsbo 1673
Per i Rörsbo, hust
Nils ibidem, hust
mtl SVAR
1675 Rörsbo 1675
Pär i Rörsbo
Pär Ibidem
jb
1676 Rörsbo 1676
Pär i Rörsbo
Pär Ibidem
jb
1677 Rörsbo 1677
Per i Rörsbo
Nils ibidem
jb
1678 Rörsbo 1678
Peer?
Peer
jb
1679 Rörsbo 1679
Peer i Rörsbo
Nils i Rörsbo
jb
1680 Rörsbo 1680
Pär i Rörsbo
Nils ibidem
jb
1681 Rörsbo 1681
Pehr i Rörsbo, hust
Ibidem:
Nils, hust
mtl
1682 Rörsbo 1682
Pehr i Rörsbo, hust
Ibid:
Nils, hust
mtl
1685 Rörsbo 1685
Pehr i Rörsbo, hust
Sune i samma gård, hust
Ibidem:
Nils, hust
mtl
1686 Rörsbo 1686
Pehr, hust
Båtsm Sven i samma gård, hust
Ibidem:
Nils, hust, 1 son
Båtsm. Swen Blykuhla i samma gård, hust
mtl
1687 Rörsbo 1687
Pehr i Rörsbo, hust
Båtsm. Sune i samma gård, hust
Ibidem:
Nils, hust, 1 son
Båtsm. Swen Blykula
mtl
1688 Rörsbo 1688
Pehr M i Rörsbo, hust, 1 dotter, 1 dräng
Båtsm. Sune i samma gård, hust
Ibidem:
Nils, hust, 1 dotter
Båtsm. Swen Blykula, hust
mtl
1689 Rörsbo 1689
Per M i Rörsbo, hust, 1 dotter
Sune i samma gård, hust
Båtsm. Pehr And. Timmerman
Ibidem:
Nils P, hust, 1 dotter
Båtsm. Swen Blykulla, hust
mtl
1690 Rörsbo 1690
Per Månsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Sune Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per And. Timmerman
Ibidem:
Nils Persson, hust, 5/8 mtl, 1 dotter
Båtsm. Sven Blykula, hust
mtl
1691 Rörsbo 1691
Pehr Månsson, hust, 5/16 mtl
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Änkan Botil 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Timmerman
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, ¼ mtl
Jonn Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Blykula, hust
mtl
1692 Rörsbo 1692
Pehr Månsson, hust, 5/16 mtl
Staffan Bryngelsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sommesson, singel, 5/16 mtl
Änkan Botil, 5/16 mtl
Båtsm. Per Timmerman
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, 5/8 mtl, 1 dotter
Joon Pehrsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Sven Blykula, hust
mtl
1693 Rörsbo 1693
Staffan Bryngelsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunnesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Timmerman
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Sven Blykula, hust
mtl
1694 Rörsbo 1694
Staffan Bryngelsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sommesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pehr Timmerman
Ibidem:
Nils Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Swen Blykula, hust
mtl
1695 Rörsbo 1695
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Timmerman
Ibidem:
Nils Pehrsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Joan Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Swen Blykula, hust
mtl
1696 Rörsbo 1696
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pehr Timmerman
Ibidem:
Nils Pehrsson, singel, 5/16 mtl, 1 son
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Blykula, hust
mtl
1697 Rörsbo 1697
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pehr Timmerman, 1 inhyses syster
Ibidem:
Nils Pehrsson, 5/16 mtl, hustrun blind, ligger till sängs, 1 son
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Blykula, hust
mtl
1698 Rörsbo 1698
Staffan B, hust, 5/16 mtl
Gume Sunesson, hust, 5/16 mtlBåtsm. Nr 203 Per Timberman
Ibidem:
Nils Pehrsson – sitter under barnen
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nr 204 Swen Blykula, hust
mtl
1699 Rörsbo 1699
Staffan B, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Timmerman
Ibidem:
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Swen Blykula, hust
mtl
1700 Rörsbo 1700
Staffan Bondesson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pehr Timmerman, hust
Ibiem:
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Blykula
mtl
1701 Rörsbo 1701
Staffan Bondesson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Blykula (vakant?)
mtl
1702 Rörsbo 1702
Staffan Bondesson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Per Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Persson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust. 5/16 mtl
Båtsm. Blykula, hust
mtl
1703 Rörsbo 1703
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm? Per Timmerman, hust
Ibidem:
Joan Persson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Nils Jönsson Blykula, hust
mtl
1704 Rörsbo 1704
Staffan Brönjesson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm Per Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pärsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Nils Jönsson Blykula, hust
mtl
1705 Rörsbo 1705
Staffan Bronielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Per Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Persson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Oluf Blykula
mtl
1706 Rörsbo 1706
Staffan Brönnesson, hust, 5/16 mtl
Gumme, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Pähr Timmerman, hust
Ibidem:
Jon Pährsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Blykuhla, hust
mtl
1707 Rörsbo 1707
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme S, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pärsson, hust, 5/32 mtl
Matts Håkonsson, singel, 5/32 mtl, 1 piga
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Blykuhla
mtl
1708 Rörsbo 1708
Staffan Brönielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Mats Håkansson, hust, 5/32 mtl
Heming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Blykuhla, hust
mtl
1709 Rörsbo 1709
Staffan Brönielsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Somalsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pährsson, hust, 5/32 mtl
Mattis Håkansson, hust, 5/32 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Blykuhla, hust
mtl
1710 Rörsbo 1710
Staffan Brönielsson, hust, 5/16 mtl
Gume Svensson?, hust, 5/16 mtl
Båts Pähr Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pährsson, hust, 5/32 mtl, 1 son
Matts Håkansson, hust, 5/32 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/? mtl
Båtsm. Oluf Blykuhla
mtl
1711 Rörsbo 1711
Staffan Brönielsson, hust, 5/16 mtl
Gume Sonesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mattis Timmerman, hust
Ibidem:
Jonn Pärsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Blykula, hust
mtl
1712 Rörsbo 1712
Staffan Brönielsson, hust
Gume Svänsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Timmerman (vakant?)
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Heming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Oluf Blykuhla, hust
mtl
1713 Rörsbo 1713
Staffan Brunilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Timmerman (vakant?)
Ibidem:
Jonn Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Blykula, hust
mtl
1714 Rörsbo 1714
Staffan Bryngelsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Timmerman
Ibidem:
Jonn Pärsson?, hust, 5/16 mtl, 1 son
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Blykula, hust
mtl
1715 Rörsbo 1715
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl, son Måns, 1 dotter
Gumme Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Timberman
Ibidem:
Jonn Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 son, 1 dotter
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Blykula, hust
mtl
1716 Rörsbo 1716
Staffan Bryngelsson, hust, 5/16 mtl, son Måns
Gume Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils Timmerman
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Blykuhla, hust
mtl
1717 Rörsbo 1717
Staffan Bryngelsson, hust, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Jon Pährsson, hust, 5/16 mtl
Heming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Oluf Blykuhla, hust
mtl
1718 Rörsbo 1718
Staffan Bryngelsson, singe, 5/16 mtl
Gumme Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Jon Pährsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Blykuhla, hust
mtl
1720 Rörsbo 1720
Staffan Bryngelsson, hust, ?/? mtl
Gume Sunesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Matts Jonsson, singel, 5/16 mtl, 1 inhyses
Henning Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils Hemingsson, 16 år
Båtsm. Oluf Blykuhla, hust
mtl
1721 Rörsbo 1721
Staffan Brynielsson, hust, 5/16 mtl
Gume Sunesson, hust, 5/16 mtl
Måns Staffansson, hust inhyses
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matz Jonsson, singel, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Hustru Karin inhyses
Båtsm Olof Blykuhla, hust
mtl
1722 Rörsbo 1722
Gunga Börjesson, hust, 5/16 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Staffan Bryngelssons hustru
Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Hämming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Gamla hustrun Karin, nu krympling och utfattig
Båtsm. Blykula vakant
mtl
1723 Rörsbo 1723
Änkan Sissa, 5/16 mtl, drängen Lars
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Staffans hustru inhyses
Båtsm Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl, dräng Nils Jönsson
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Båtsm. Blykula vakant
mtl
1724 Rörsbo 1724
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl, inhyses änkan Sissa
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, inhyses: Staffans hustru?
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Båtsm. Blykula vakant
mtl
1725 Rörsbo 1725
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Bonden Staffan Brynielsson, hust, han utgammal
Bondeänkan Sissa
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1726 Rörsbo 1726
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Bonden Staffan Brynielsson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl, dräng Staffan
Heming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1727 Rörsbo 1727
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Davidsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1728 Rörsbo 1728
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Gamle bonden Staffan Brynielsson, blind
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Heming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, 1 dotter
Båtsm. Måns Blykuhla, hust
mtl
1729 Rörsbo 1729
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermunsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Gamle bonden Staffan Brynielsson, blind
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Henning Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Måns Blykula, hust
mtl
1730 Rörsbo 1730
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermunsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, son Jan
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Gamle bonden Staffan Brynielsson, blind
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns, 1 dotter
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1731 Rörsbo 1731
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, son Johan
Båtsm. Nils Timmerman, hust
Gamle bonden Staffan Brynielsson, blind
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1732 Rörsbo 1732
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, son Jan
Båtsm. Måns Timmerman, brukar (samma som Måns Staffansson?)
Gamle bonden Staffan Brynielsson, blind
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Heming Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1733 Rörsbo 1733
Pär Jonsson, hust, 5/? mtl
Sune Germundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, son Jaen
Båtsm. Måns Timmerman, brukar (= Måns Staffansson)
Gamle bonden Staffan Brynielsson, blind
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Måns Blykuhla, hust
mtl
1734 Rörsbo 1734
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Måns Timmerman, brukar (=Måns Staffansson)
Ibidem
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl gamle bonden Brynielsson står överstruken (död?)
1735 Rörsbo 1735
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Måns Timmerman brukar (=Måns Staffansson)
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Måns Bykula, hust
mtl
1736 Rörsbo 1736
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Måns Timmerman, brukar (=Månst Staffansson)
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Hemming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Måns Blykuhla, hust
mtl
1737 Rörsbo 1737
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jon Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Häming Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm Måns Blykuhla, hust
mtl
1738 Rörsbo 1738
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Jon Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Gamle bonden Hemming Nilsson, hust, han utgammal
Båtsm Måns Blykula, hust
mtl
1739 Rörsbo 1739
Pär Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Jon Timmerman, hust
Ibidem:
Mattis Jonsson, hust, 5/16 mtl
Pär Persson, hust, 5/16 mtl
Gamle bonden Häming Nilsson, hust, han utgammal
Bonden Måns Blykula, hust
mtl
1740 Rörsbo 1740
Pär Jonssons änka, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24? mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm Jon Timmerman, hust
Ibidem:
Mattis Jonsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Gamle bonden Häming Nilsson, hust, han utgammal
Båtsm. Blykula ogift
Gamle båtsm. Måns Blykula, hust, han bräcklig
mtl
1741 Rörsbo 1741
Pärs änka, 5/48 mtl, dräng Pär
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Måns Staffansson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Jon Timmerman, hust
Ibidem:
Mattis Jonsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nils? Blykuhla ogift
Gamle bonden Heming Nilsson, hust, han utgammal
mtl
1742 Rörsbo 1742
Pärs änka, 5/48 mtl, dräng Åke
Sune Germundsson, hust, 5/24 mtl
Swen Månsson, singel, 5/16 mtl, dess moder inhyses
Båtsm Jon Timmerman, ogift
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Blykuhla, ogift
Gamle bonden Heming Nilsson, hust, han utgammal
mtl
1743 Rörsbo 1743
Pärs änka, 5/48 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/24 mtl
Sven Månsson, singel, 5/16 mtl, dess moder inhyses
Båtsm Jöns Timmerman, ogift
Ibidem:
Mattis Jonsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Håkan Blykuhla, ogift
Förra bonden Heming Nilsson, hust, han utgammal
mtl
1744 Rörsbo 1744
Pärs änka, 5/48 mtl, dräng Olof
Sune Germundsson, hust, 5/24 mtl
Swen Månsson, singel, 5/16 mtl, dess moder inhyses
Båtsm. Jöns Timmerman, ogift
Ibidem:
Mattis Jönsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Inhyses pigan Segre
Båtsm. Pär Blykula, hust
mtl
1745 Rörsbo 1745
Oluf Jonsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Swen Månsson, singel, 5/16 mtl, dess moder inhyses
Båtsm. Jöns Timmerman, ogift
Ibidem
Matts Jönsson, hust, 5/16 mtl
Pär Persson, hust, 5/16 mtl
Inhyses pigan Segre
Båtsm. Per Blykuhla, hust
mtl
1796 Rörsbo 1746
Daniel Gummesson, hust, 5/32 mtl, dess svärmor inhyses, bräcklig
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Jaen, Gume, dotter Ingrid
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, son Jonas
Båtsm. Petter Rörström, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 5/24 mtl, dräng Petter
Petter Jaensson, hust, 5/48 mtl, son Isak
Nils Svensson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Petter
Båtsm. Swen Blykula, ogift
mtl
1746 Rörsbo 1746
Olof Jönsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Swen Månsson, singel, 5/16 mtl
Gamel bonden Nils staffansson, hust, han utgammal
Båtsm Jöns Timmerman, ogift
Ibidem:
Matts Jönsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Inhyses pigan Segrid
Båtsm. Blykula vakant
mtl
1747 Rörsbo 1747
Olof Jönsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Swen Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng ryniel
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han bräcklig
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Inhyses pigan Segri
Båtsm. Blykula vakant
mtl
1748 Rörsbo 1748
Olof Jönsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han bräcklig
Båtsm Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Per
Per Persson, hust, 5/32 mtl
Gume Persson, hust, 5/32
Båtsm Gume Blykuhla, hust
mtl
1749 Rörsbo 1749
Oluf Jönnsson, hust, 5/48 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/24 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han utgammal
Båtsm. Jönns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jönnsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Gumme Pärsson, singel, 5/32 mtl
Båtsm Gumme Blykula, hust
mtl
1750 Rörsbo 1750
Oof Jönsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han utgammal
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jönsson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär
Pär Persson, hust, 5/16 mtl, piga Märta
Båtsm. Gume Blykuhla, hust
mtl
1751 Rörsbo 1751
Olof Jönsson, hust, 5/32 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/32 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han utgammal
Båtsm Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Gumme Blykula, hust
mtl sid 248b: Pär Pärssons piga Märta till Sneramåla i Kåraböket
1752 Rörsbo 1752
Olof Jönsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl, dotter Lena
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han utgammal, hon bräcklig
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Gumme Blykula, hust
mtl
1753 Rörsbo 1753
Olof Jönsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl, dotter Lena
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han utgammal och intet av jorden
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Gume Blykuhla, hust
mtl
1754 Rörsbo 1754
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, han utgammal
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Matts Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas
Båtsm. Gume Blykula, hust
mtl
1755 Rörsbo 1755
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter
Gamle bonden Måns Staffansson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas och piga Lena
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Gume Blykuhla, hust
mtl
1756 Rörsbo 1756
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/32 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter, Piga, Märta
Båtsm. Jöns Timmermann, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, piga Brita
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Affsk båtsm. Gumme Blykuhla, hust, intet av jorden
Båtsm. Blykula vakant
mtl
1757 Rörsbo 1757
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl
Bryniel Månsson, singel, 5/16 mtl, dräng Petter, piga Märta
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, piga Brita
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Saffan Blykuhla ogift
Affsk båtsm. Gume Blykuhla,justa av jorden
mtl
1758 Rörsbo 1758
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl
Isack Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Peter
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Mats Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Peter
Båtsm. Staffan Blykuhla, ogift
mtl
1759 Rörsbo 1759
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germudnsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Isak
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Matsson, hust, 5/16 mtl, piga Lena
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre
Båtsm. Staffan Blykuhla ogift
mtl
1760 Rörsbo 1760
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Stina
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre, dräng Isak
Båtsm. Satffan Blykuhla, ogift
mtl
1761 Rörsbo 1761
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Germundsson, hust, 5/32m tl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Mattis, piga Märta
Båtsm. Jöns Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Isak
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Staffan Blykula, ogift
mtl
1762 Rörsbo 1762
Olof Jonsson, hust, 5/32 mtl
Sune Giermundsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Tygge, piga Giertru
Båtsm. Timmerman vakant
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingred
Båtsm. Staffan Blykuhla, ogift
mtl
1763 Rörsbo 1763
Olof Jonssons änka, 5/32 mtl
Lars Swensson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Isak
Båtsm. Timmerman vakant
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, piga Märta
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre
Båtsm. Staffan Blykuhla, ogift
mtl
1764 Rörsbo 1764
Olof Jonssons änka, 5/32 mtl
Lars Swensson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Isak
Båtsm. Timmerman vakant
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, piga Catharina
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre
Båtsm. Staffan Blykula, ogift
mtl
1765 Rörsbo 1765
Olof Jonssons änka 5/32 mtl, dräng Gumme
Lars Swensson, hust, 5/32 mtl, dotter Märta
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Nils
Båtsm. Timmerman vakant
Reserv dito Swen Jonasson, singel
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Peter, piga Catharina
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Isak
Båtsm. Blykula, vakant
mtl
1766 Rörsbo 1766
Gumme Isaksson, hust, 5/32 mtl, piga Lena, dess svärmor inhyses, utgammal
Lars Swensson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon, dotter Märta, dess svärfar inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Timmerman vakant
Res. Båtsman Swen Jonasson, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, piga Märta, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Blykula vakant
Affsk. Båtsm. Jonas Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka, inhyses, utfattiga
mtl
1767 Rörsbo 1767
Gumme Isaksson, hust, 5/32 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Lars Swensson, hust, 5/32 mtl, dotter Märta
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon, dotter Märta, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Märta, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Petter, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Blykuhla akant
Affsk. Båtsm. Jonas Skytt, hust, utfattiga, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1768 Rörsbo 1768
Gumme Isaksson, hust, 5/32 mtl, dess svärmoder inhyses
Lars Swensson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Swen, piga Karin, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Blykula vakant
Avsk båtsm. Jonas Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1769 Rörsbo 1769
Gume Isaksson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Lars Swensson, hust, 5/64 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon, piga Märta
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Carl, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, 1 flicka
Båtsm. Blykula vakant
Inhyses: Jonas Skytt, hust, utfattiga, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1770 Rörsbo 1770
Gume Isaksson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Lars Swensson, hust, 5/64 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Sven Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, 1 flicka
Båtsm. Blykuhla vakant
Inhyses Jonas Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1771 Rörsbo 1771
Gume Isaksson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Lars Swensson, hustrun sjuklig, 5/64 mtl, dotter Märta
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl, dräng Petter, pig Märta
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, 1 flicka
Båtsm. Blykula vakant
Inhyses Jonas Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1772 Rörsbo 1772
Gume Isaksson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Lars Swensson, hustrun sjuk och bräcklig, 5/64 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/16 mtl, dräng Pär
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Pärsson, singel, 5/32 mtl
Båtsm. Blykula vakant
Inhyses Jonas Skytt, hust, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
mtl
1773 Rörsbo 1773
Lars Swensson, hustrun sjuklig och bräcklig, ? Mtl
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl
Isak Persson, hust, 15/32 mtl, dräng Gumme, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Nils Mattssons änka, 5/16 mtl, dräng Pär, 3 gossar
Pär Pärsson, hust, 5/32 mtl, dotter Lena
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Blykuhla vakant
Inhyses Jonas Gökman (Hökman?), hust, intet bruk
Inhyses: Jonas Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Inhyses: Mats Jonsson, hust, utfattiga
mtl
1774 Rörsbo 1774
Lars Swensson, hustrun sjuk och bräcklig, 5/64 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 15/32 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm. Sw. Timmerman, hust
Ibidem:
Peter Jaensson, hust, 5/16 mtl, piga Brita
Nils Pärsson, hust, 5/16 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Blykula, ogift
Inhyses Jonas Skytt, hust, utfattiga
Inhyses: Carl Hult, hust, utfattiga
mtl
1775 Rörsbo 1775
Lars Svensson, hustrun sjuk och bräcklig, 5/64 mtl
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 15/32 mtl, dräng Pär, piga Brita
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Petter Jonsson, hust, 5/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, dräng Petter
Båtsm. Måns Blykula, ogift
Inhyses Jonas Skytt, hust, utfattiga
Inhyses Carl Hult, hust, utfattiga
mtl
1776 Rörsbo 1776
Lars Swensson, hustrun sjuk och bräcklig, 5/64 mtl, dotter Marta
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Isak Pärsson, hust, 15/32 mtl, dräng Jonas
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Petter Jönsson, hust, 5/16 mtl, piga Ingre
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, gossen Carl bräcklig
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, dess svärfar inhyses, utgammal
Båtsm. Måns Blykula, ogift
Inhyses Carl Hult, hust, utfattiga
mtl
1777 Rörsbo 1777
Lars Swensson, hustrun sjuk och bräcklig, 5/64 mtl, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 15/32 mtl, dräng Abram
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Petter Jönsson, hust, 5/16 mtl
Nils Persson, hust, 5/32 mtl, inhyses Carl bräcklig
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, gossen Abram 15 år
Båtsm. Måns Blykula, ogift
mtl
1778 Rörsbo 1778
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 15/32 mtl, dräng Abram, 1 flicka
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Peter Jönsson, hust, 5/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, gossen Abram, 16 år
Båtsm. Måns Blykula, ogift
mtl
1779 Rörsbo 1779
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 15/64 mtl, gossen Gume, pigan Lena
Peter Johansson, hust, 15/96 mtl, gossen Swen
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Peter Jansson, hust, 5/16 mtl, piga Stina
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Måns Blykula, ogift
mtl
1780 Rörsbo 1780
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petr, dräng Swen, piga arta
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Petter Jönsson, hust, 5/16 mtl, piga Brita
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Måns Blykula, hust
mtl
1781 Rörsbo 1781
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petr, dr Swen, piga Stina
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Petter Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Blykula, står för torp under Lindehult i Hovmantorp socken och kronobergs län
mtl
1782 Rörsbo 1782
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Swen Timmerman, hust
Ibidem:
Petter Jonsson, hust, 5/16 mtl, piga Elin, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Blykuhla vakant
mtl
1783 Rörsbo 1783
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Petter Johanson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Borgström, hust
Ibidem:
Petter Jånsson, hust, 5/16 mtl, piga Sissa, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32 mlt, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båts. Jon Blykula, hust
mtl
1784 Rörsbo 1784
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, piga Lisken
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Swen Borgström, hust
Ibidem:
Petter Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Gume, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Blykula vakant
mtl
1785 Rörsbo 1785
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Swen ...ström, hust
Ibidem:
Petter Jånsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Sune Blykula, ogift
mtl
1786 Rörsbo 1786
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Petter Jånsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jånsson, hust, 5/32 mtl, dräng Abram
Båtsm. Sune Blykula, ogift
mtl
1787 Rörsbo 1787
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petter, piga Botill
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Petter Jansson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Nils Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Abram
Båtsm. Sune Blykula
mtl
1788 Rörsbo 1788
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Petr, piga Botill
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Petter Jånsson, hust, 5/16 mtl, söner Gume och Petr
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, Abram vanför
Båtsm. Swen Blykula, ogift
mtl
1789 Rörsbo 1789
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Petr och Jan
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Petter Jånsson, hust, 5/16 mtl, son Gume, 1 flicka
Herr Assessor Schröder 5/32 mtl, bor på bruket
Nils Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Sune Blykula, ogift
mtl
1790 Rörsbo 1790
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, dr Magnus?, dotter (?)
Isak Pärsson, hust, 5/16 mtl, söner Petr och Jon
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Petter Jansson, hust, 5/16 mtl, söner Gumme och Petter
Assessor Schröder, 5/32 mtl, bor i Carlscrona
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Blykula vakant
mtl
1791 Rörsbo 1791
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, dotter Ingierd
Isak Pehrsson, hust, 5/16 mtl, söner Peter Jonn, piga Annika
Petter Johansson, hust, 5/32, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, 5/32 mtl, dräng Petter
Petter Jonasson?, hust, 5/32 mtl, son Jann och Gumme
Jöns Månsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Blykula vakant
mtl
1792 Rörsbo 1792
Måns Nilsson, hust, 5/32 mtl, dotter Ingrid
Isak Persson, hust, 3/16 mtl, söner Peter, ?Swen?, piga Lena
Peter Johansson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Peter Rörström, ogift
Ibm:
Jonas Nilsson, singel, 5/32 mtl, piga Marta
Petter Jansson, hust, 5/32 mtl, piga Elin
Jöns Månsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Petter, 1 gosse,1 flicka
Båtsm. Olof Blykula, ogift
mtl
1793 Rörsbo 1793
Måns Nilsson, hust, 5/64 mtl
Daniel Gumesson, hust, 5/64 mtl
Isak Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Jonn, pigor Ingrid, M…
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Rörsröm, ogift
Ibidem:
Jonas Nilsson, singel, 5/24 mtl
Petter Jannsson?, hust, 5/48 mtl, son Nils
Jöns Månsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Petter
Båtsm. Swen Blykula, ogift
mtl
1794 Rörsbo 1794
Daniel Gumesson, hust, 5/32 mtl, dess svärmor
Isak Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Jann, dotter Ingrid, piga Lena?
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Rörström, ogift
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 5/24 mtl
Petter Jannsson, hust, 5/48 mtl
Jöns Månsson, hust, 5/32 mtl
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Petter
Båtsm. Sven Blykula
mtl
1795 Rörsbo 1795
Daniel Gumesson, hust, 5/32 mtl, dess svärmor
Isaac Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Jaen, dotter Ingrid
Peter Johansson, hust, 5/32 mtl, son Issac
Båtsm. Peter Rörström, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 5/24 mtl, dräng Olof, piga Ingeborg
Peter Jaensson, hust, 5/48 mtl
Nils Månsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Peter
Båtsm. Sven Blykula,hust
mtl
1797 Rörsbo 1797
Daniel Gummesson, hust, 5/32 mtl, dräng Nicklas
Petter Isaksson, hust, 5/32 mtl, dräng Gume, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Gummun Persson, singel, 5/32 mtl, dräng Sven?, piga Ingrid
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, son Jonas
Båtsm. Petter Rörström, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 3/16 mtl
Petter Jannsson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 5/32 mtl, son Peter
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Peter
Båtsm. Sven Blykula, ogift
mtl
1798 Rörsbo 1798
Daniel Gumesson, hust, 5/32 mtl
Petter Isaksson, hust, 5/32 mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Gumme Persson, hust, 5/32 mtl
Petter Johannesson, hust, 5/32 mtl, son Jöns
Båtsm. Petter Rörström, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 3/16 mtl
Petter Jeansson, hust, 1/8 mtl, son Jean
Nils Swensson, hust, 5/32 mtl, son Petter
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Petter
Båtsm. Petter Blykula, ogift
mtl
1799 Rörsbo 1799
Daniel Gummesson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Peter Isacksson, hust, 5/32 mtl, dess föräldrar inhyses, 2 gossar
Gumme Pehrsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Peter Johansson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm Peter Rörström, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Jansson, hust, 1/8 mtl, son Jan
Nils Petersson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Peter, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm Blykulla, ogift
mtl
1800 Rörsbo 1800
Daniel Gumesson, hust, 5/32 mtl, dräng Niclas, 1 gosse
Peter Isacsson, hust, 5/32 mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga, 2 gossar
Gumme Persson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Petter Johansson, hust, 5/32 mtl, son Jonas, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm Peter Rörström, hust
Ibidem:
Jonas Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Jaensson, hust, 1/8 mtl, son Jaen
Erland Jonsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Peter, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Blykula, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka