Mantalslängder för Bockabo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Bockabo 1633
Länsman Per Swänsson i Bockabo
Ibm frälse:
Bonde i Bockabo
jb
1635 Bockabo 1635
Päder i Bockabo
Ibm frälse:
Icke namngiven bonde
jb
1638 Bockabo 1638
Per i Bockabo
Ibidem:
Per Swänsson i Bockabo
Ibidem frälse
Bonde i Bockabo
jb
1640 Bockabo 1640
Pär Högs?? i Bockabo (OBS! Ser ut som Backabo, men placering på sidan indikerar att det är Bockabo)
Bonde i Bockabo (frälsehemman)
jb
1642 Bockabo 1642
Per i Bockabo
Ibidem:
Jon i Bockabo
jb
1644 Bockabo 1644
Bonde i Bockabo, hust
Jon Ibidem, hust
mtl
1645 Bockabo 1645
Pär Svänsson i Bockabo, hust, 1 piga
Ibidem:
Bonde i Bockabo, singel
Jon Ibidem, hust
mtl
1646 Bockabo 1646
Pär Swensson i Bockabo, hust, 1 dräng, 1 piga, 1 hemman
Ibidem frälse:
Bonde i Bockabo, singel
Joan ibidem, hust
(Bonde och Joan har tillsammans 1 hemman)
mtl
1647 Bockabo 1647
Per Svensson i Bockabo, hust, 1 dräng, 1 piga. 1 hemman.
Ibidem frälse:
Bonde i Bockabo, hust, 1 hemman
Joan i Bockabo, hust (inget hemman anges)
mtl
1648 Bockabo 1648
Per Svensson i Bockabo, hust, 1 dräng, 1 piga
Ibidem:
Toor i Bockabo, hust, 1 son
mtl
1649 Bockabo 1649
Per Svensson i Bockabo, hust, 1 dräng, 1 hemman
Ibidem frälse:
Tor i Bockabo, hust
Gerton Ibidem, hust
(Tor och Gerton tillsammans 1 hemman)
mtl
1650 Bockabo 1650
Per Svensson i Bockabo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Tor i Bockabo, hust
Gerton ibidem, hust
mtl
1651 Bockabo 1651
Per Svensson i Bockabo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Tore i Bockabo, hust
Gärton ibm, hust
mtl
1652 Bockabo 1652
Per Swänsson i Bockabo, hust, 1 dräng
Ibidem:
Tore i Bockabo, hust
Gierton Ibidem, hust
mtl
1653 Bockabo 1653
Per Svensson i Bockabo, hust, åldriga, 1 dräng, 1 piga
Ibidem:
Tore i Bockabo, hust
mtl
1654 Bockabo 1654
Per Svensson i Bockabo, hust, åldriga, 1 dräng, 1 piga
Ibidem:
Gierton i Bockabo, hust
Tore ibidem, hust
mtl
1655 Bockabo 1655
Gierton i Bockabo, hust
Tore ibidem, hust
mtl
1660 Bockabo 1660
Länsman Per Svensson i Bockabo. Hustrun hållit i många åhr ved sängen, 1 dräng, 1 piga, 1 inhys
Ibidem:
Jonn i Bockaboo, hust
Thor i samma gård, hust
Bonde i samma gård – (ingen person angiven)

mtl
1663 Bockabo 1663
Per Sunesson?
Ibidem frälse:
Tohr i Bockabo
jb
1664 Bockabo 1664
Per Sunesson (alt. Svensson)
Ibidem:
Tor
jb
1665 Bockabo 1665
Per S(..)son i Bockabo
Thor i Bockabo
jb
1666 Bockabo 1666
Per i Bockabo
Ibidem frälse:
Tohr i Bockabo
jb
1668 Bockabo 1667
Peder Sunesson (Svensson?) i Bockabo, hust, 1 dräng
Jonn I samma gård, hust
Ibidem:
Thore i Backabo, hust
mtl
1668 Bockabo 1668
Pär Svensson, hust
Håkan son dräng
Joon Pädhersson i samma gård, hust
Toor i Bockabo, hust
mtl
1669 Bockabo 1669
Pär Svensson (Carlsson?) i Bockabo, hust, 1 dräng
Joen i samma gård, hust
Ibidem:
Torhe i Bockabo, hust
Jöns Skomakare i samma gård, singel, 1 dräng
mtl
1670 Bockabo 1670
Per Svänsson, hust, 1 dräng
Joon i samma gård, hust
Tor i Bockaboda, hust
Jöns Skomakare i samma gård
mtl
1671 Bockabo 1671
Pär i Bockaboda, hust
Jon i samma gård, hust, 1 piga
Thore i Bockaboda, hust
Jöns Skomakare i samma gård, singel, 1 inhyses
mtl
1673 Bockabo 1673
Per i Bockabo, hust
Jon i samma gård, hust
Per Torsson i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Bockabo 1675
Pär i Bockabo
Ibidem Frälse:
Tohre i Bockabo
jb
1676 Bockabo 1676
Pär i Bockabo
Ibm Frälse:
Tohre i Bockabo
jb
1677 Bockabo 1677
Pehr i Bockabo
Ibidem Frälse:
Tor i Bockabo
jb
1678 Bockabo 1678
Swen i Bockabo
Ibidem frälse
Tor i Bockabo
jb
1679 Bockabo 1679
Swen i Bockabo
Ibidem frälse:
Tore i Bockabo
jb
1680 Bockabo 1680
Pär i Bockabo
Ibidem frälse:
Tohre i Bockabo
jb
1681 Bockabo 1681
Pehr i Bockaboa, hust
Ibidem:
Håkan, hust, och Jöns, hust, i Bockabo
mtl
1682 Bockabo 1682
Pehr i Bockabo, hust
Ibidem:
Håkan, hust, och Jöns, hust, i Bockabo
mtl
1685 Bockabo 1685
Pehr i Bockabo, hust
Carl i samma gård, hust
Ibidem:
Håkan i Bockabo, hust
Jöns i samma gård, hust
mtl
1686 Bockabo 1686
Pehr i Båckabo, hust
Carl i samma gård, hust
Ibidem:
Håkan i Båckaboa, hust
Jöns i samma gård
mtl
1687 Bockabo 1687
Per i Bockaboda, hust
Båtsm. Anders Hwytlock
Carl i samma gård, hust
Ibidem:
Jöns, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1688 Bockabo 1688
Per Torsson i Bockabo, hust
Båtsm. Anders Hwytlock
Carl i samma gård, hust
Ibidem:
Jöns, hustru, och Håkan, hustru
mtl
1689 Bockabo 1689
Per Torsson, hust
Båtsm. Anders Hwitlock i samma gård
Lars i samma gård
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust
Håkan Håk., i samma gård, hust
mtl
1690 Bockabo 1690
Per Torsson, hust, ½ mtl
Carl Jönsson, hust, 172 mtl
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, ½ mtl
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1691 Bockabo 1691
Pehr Torsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm.
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ½ mtl
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1692 Bockabo 1692
Pehr Torsson, hust, ½ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Hwytlock
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ½ mtl
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1693 Bockabo 1693
Pehr Thorsson, hust, ½ mtl
Pehr Larsson, hust
Båtsm. Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1694 Bockabo 1694
Pehr Torsson, hust, ½ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Hwytlock, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ½ mtl
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1695 Bockabo 1695
Pehr Torsson, hust, ½ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 1 inhyses
Håkon Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1696 Bockabo 1696
Pehr Torsson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Håkon Håkonsson, hust, ½ mtl
mtl
1697 Bockabo 1697
Pehr Torsson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Pehrsson, hust, 172 mtl
Båtsm. Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Håkonsson, hust, ½ mtl
mtl
1698 Bockabo 1698
Pehr Torsson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nr 136 Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkon Håkonsson, hust, ½ mtl
mtl
1699 Bockabo 1699
Pehr Torsson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Pehrsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pehr Hwytlåck, hust
Ibm:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1700 Bockabo 1700
Pehr Torsson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Pehr Hwytlock, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1701 Bockabo 1701
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl, sonen för ung
Båtsm. Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkon Håkonsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1702 Bockabo 1702
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Johan Persson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Per Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkon Håkonsson, hust, ½ mtl, 2 söner
mtl
1703 Bockabo 1703
Pehr Pärsson, hust, ½ mtl
Johan Persson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonasson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1704 Bockabo 1704
Per Persson, hust, ½ mtl
Johan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Per Hwitlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Håkansson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1705 Bockabo 1705
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Johan Persson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Per Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 1/? mtl, 1 son, 1 dotter
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 son
Jonn Håkansson, singel, ¼ mtl
mtl
1706 Bockabo 1706
Pähr Pährsson, hust, ½ mtl
Länsman Johan Pährsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Pähr Hwytlåck, hust
Ibm
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl
Jonn Håkansson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Jonn Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1707 Bockabo 1707
Per Persson, hust, ½ mtl
Länsman Johan Persson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pär Hwytlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ½ mtl
Jonn Jönsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jonn Håkansson, singel, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
mtl
1708 Bockabo 1708
Pehr Pehrsson, hust, ½ mtl
Länsman Johan Pährsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pehr Hwitlåck, hust
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, ½ mtl
Jonn Jönsson, singel, ¼ mtl
Jonn Håkansson, singel, 1 piga
mtl
1709 Bockabo 1709
Pähr Pährsson, hust, ½ mtl
Länsman Johan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Pähr Hwytl., hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, ¼ mtl
Joan Jönsson, hust, ¼ mtl
Jonn Håkansson, singel, ½ mtl
mtl
1710 Bockabo 1710
Pähr Pährsson, hust, ½ mtl
Johan Pährsson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Pähr Hwytlåck, hust
Ibidem:
Johan Jönsson, singel, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
Jonn Jonnsson, hust, ¼ mtl
Jonn Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1711 Bockabo 1711
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Länsman Johan Pärsson, singel, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Anders Hwitlåck, hust
Ibm:
Johan Jönsson, singel, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl
Jon Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1712 Bockabo 1712
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Länsman Johan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Anders Hwytlock, hust
Ibm
Johan Jönsson, singel, inhyses 1 kvinna
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1713 Bockabo 1713
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Anders Hwitl.
Ibidem:
Johan Jönsson, singel, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
Jonn Jönsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
mtl
1714 Bockabo 1714
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. And. Hwitl., hust
Ibm:
Johan Jönsson, singel, ½ mtl, 1 kvinna inhyses
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1715 Bockabo 1715
Johan Pärsson, hust, 1 mtl, drängar Swen?, Påhl och Carl, 1 piga
Båtsm. And. Hwitl., hust
Bockabo ibm:
Johan Jönsson, singel, ½ mtl, 1 inhyses
Pär Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1716 Bockabo 1716
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, drängar (..), Carl och Gierton (3 drängar), 2 pigor
Båtsm. Anders Hwitl.
Bockabo ibm:
Johan Jönsson, singel, ½ mtl, 1 inhyses kvinna
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1717 Bockabo 1717
Länsman Johan Pährsson, hust, 1 mtl
Drängar Gierton, And. Och Håkan, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwitlock
Bockabo ibm:
Johan Jönsson, singel, ½ mtl, 1 piga
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1718 Bockabo 1718
Länsman Johan Pährsson, hust, drängar Anders Håkansson 18 år och Håkan Börgesson 16 år, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwitl.
Ibm:
Johan Jönsson, singel, ½ mtl, 1 piga
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1720 Bockabo 1720
Länsman Johan Pehrsson, hust, ½ mtl, dräng Anders 19 år, dito Lars Måns 18 år
Båtsm Carl Hwytl.
Ibm:
Johan Jonsson, singel, ½ mtl, 1 inhyses
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1721 Bockabo 1721
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, 2 drängar, 2 pigor
Ibm:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1722 Bockabo 1722
Länsman Johan Persson, hust, 1 mtl, drängar Per Jönsson och Pär Bondesson
Båtsm. Carl Hwytlåck, ogift
Ibm:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1723 Bockabo 1723
Länsman Johan Persson, hust, 1 mtl, drängar Pär och Pähr Jönsson, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwytlåck, ogift och skriven för gård
Ibm:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Petter Håkansson, hust, ½ mtl, drängen Håkan
mtl
1724 Bockabo 1724
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, son Petter, drängar Pär och Olof, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwytlåck ogift
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Påhl
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1725 Bockabo 1725
Båtsm. Carl Hwytlåck, brukar i Krumstorp
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, 2 drängar, 2 pigor
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, ½ mtl
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1726 Bockabo 1726
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, drängar Håkan och Olof
Båtsm Carl Hwytlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Petter Håkansson, hust, ½ mtl
mtl
1727 Bockabo 1727
Länsman Jon Pärsson, hust, 1 mtl, drängar Håkan och Erich, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwytlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Petter Håkansson, hust, ½ mtl, son Petter
mtl
1728 Bockabo 1728
Länsman Johan, hust, 1 mtl, drängar Håkan och Erich, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwytlåck brukar i Krumstorp
Ibidem
Johan Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Nils, 1 piga
Petter Håkansson, hust, ½ mtl, son Petter
mtl
1729 Bockabo 1729
Länsman Johan Pärsson, hust, 1 mtl, drängar Håkan och Olof, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwitlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Erngisle Abramsson, hust, ½ mtl
Bonden Petter Håkansson (inget mantal), son Petter, bonden med hustru står som inhyses.
mtl Borde vara Johan Pärssons änka; Petter Håkansson ibm mördade Johan 1728
1730 Bockabo 1730
Länsmansänkan, 1 mtl, drängar Olof och Pär, 2 pigor
Båtsm. Carl Hwytlåck brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Länsmansänkan ½ mtl brukar allenast här
mtl
1731 Bockabo 1731
Länsmansänkan, 1 mtl, drängar Olof Pär och Jöns
Båtsm. Carl Hwytlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
mtl
1732 Bockabo 1732
Länsman Johans änka, 1 mtl, drängar Oluf och Pär, piga Segrid
Båtsm. Carl Hwitlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jonsson, hust, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
mtl
1733 Bockabo 1733
Länsman Johans änka, 1 mtl, drängar Pär och Jöns, 1 piga
Båtsm. Carl Hwytlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
mtl
1734 Bockabo 1734
Länsman Johans änka, 1 mtl, drängar Jöns och Aron, 1 piga
Båtsm. Carl Hwitlåck, brukar i Krumstorp
Ibidem
Jan Jönsson, hust, 1/? mtl
Lars Jonsson, hust,1/2 mtl
mtl
1735 Bockabo 1735
Länsmans änka, 1 mtl, drängar Jöns och Jon, piga Märta
Båtsm. Carl Hwitlåck brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, 1/ 2 mtl, dräng Per
Lars Jonsson, hust, ½ mtl, dräng Jon
mtl
1736 Bockabo 1736
Länsman Johans änka, 1 mtl, dr. Jöns, Mattis och Aron, 1 dotter, 1 piga
Båtsm. Karl Hwytlåck brukar i Krumstorp
Ibidem:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
mtl
1737 Bockabo 1737
Länsman Johans änka, 1 mtl, 2 döttrar, drängar Jöns och Aron, 1 piga
Båtsm Carl Hwitlåck, brukar i Krumstorp
Ibm:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
mtl
1738 Bockabo 1738
Länsman Johans änka, 1 mtl, 2 döttrar, drängar Jöns och Mattis, 1 piga
Båtsm. Carl Hwitlock,brukar i Krumstorp
Ibm:
Johan Jönsson, hust, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl
mtl
1739 Bockabo 1739
Länsman Jons änka ½ tml, drängar Mattis och Jöns, 1 piga
Lars Jonsson, hust, 172 mtl, 1 piga
Båtsm. Carl Hwitlock brukar i Krumstorp
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1740 Bockabo 1740
Länsmans Jonns Änka, ½ mtl, dräng Mattis, 1 piga
Lars Jonsson, hust, ½ mtl, dräng Swän, 1 piga
Båtsm. Måns Hwitlock, ogift
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1741 Bockabo 1741
Länsman Jonns änka, ½ mtl, dräng Mattis, 1 piga
Lars Jonsson, hust, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
Båtsm. Måns Hwitlock, hust
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1742 Bockabo 1742
Länsman Jaens Änka, ½ mtl, dräng Mattis, 1 piga
Lars Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
Båtsm. Måns Hwitlock, hust
Ibm:
Jan Jönsson, hust, 172 mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1743 Bockabo 1743
Länsmansänkan, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
Lars Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm. Pär Hwitlock, ogift
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1744 Bockabo 1744
Länsmansänkan, ½ mtl, dräng Jöns, 1 piga
Lars Jonsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm. Pär Hwitlock, ogift
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl
1745 Bockabo 1745
Länsman Änka, ½ mtl
Lars Jonsson, hust, ½ mtl, drängar Swen och Måns, 1 piga
Båtsm. Per Hwitlock, ogift
Ibm:
Jan Jönsson, hust, 1/3 mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl
mtl
1746 Bockabo 1746
Lars Jonsson, hust, drängar Swen och Jonas, 1 piga
Båtsm. Pär Hwitlock, ogift
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1747 Bockabo 1747
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 1 piga
Compagnieskrifvaren? Thorsell, hust, 172 mtl, dräng Håkan, 1 piga
Båtsm. Pär Hwitlock, ogift
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl
1748 Bockabo 1748
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
Compagnieskrivaren Petter Thorsell, hust, ½ mtl, dräng Jonas, 1 piga
Båtsm. Per Hwitlock, hust
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
mtl
1749 Bockabo 1749
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl
Compagnieskrivaren Torsell, hust, ½ mtl, 1 son?, dräng Jonas (notering: anst. Lisbet f ZB)
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibidem:
Jonn Jönnsson, hust, son Jöns
Jöns Nilsson, hust, ½ mtl
mtl Kompaniskrivaren Torsell: enligt markeringarna i mtl har han en son, men endast en dräng omnämns med namn.
1750 Bockabo 1750
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl
Matts Jönsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pehr Hwitlock, hust
Ibm:
Jan Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Jöns
Lars Olsson, hust, ½ mtl, son Jon
mtl
1751 Bockabo 1751
Lars Joansson, hust, 1/3 mtl, piga Stina
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl
Matz Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Joan Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Lars Olsson, hust, ½ mtl, son Joan
mtl
1752 Bockabo 1752
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, piga Karin
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl
Matz Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pähr Hwitlock, hust
Ibm:
Jon Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Pär Staffansson, hust, dräng Jonas
mtl
1753 Bockabo 1753
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl
Matz Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Jan Jönsson, hust, ½ mtl, son Jöns
Pär Staffansson, hust, ½ mtl, piga Kierstin
mtl
1754 Bockabo 1754
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, pig. Ingred
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, pig Elin
Matts Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Jöns Jonsson, singel, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Gamle bonden Jon Jönsson, hust, han bräcklig
mtl
1755 Bockabo 1755
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, piga Ingred
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, pig Elin
Mats Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Jöns Joensson, singel, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, pig Kierstin
Gamle bonden Jon Jönsson, hust, han? Bräcklig. Juta af jorden
mtl
1756 Bockabo 1756
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, piga Ingerd
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, pig Elin
Matts Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlåck, hust
Ibm:
Compagnie Skrifvaren Petter Torsell bor på Udden
Swen Swensson, hust, ½ mtl
Halfnadsbonden Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1757 Bockabo 1757
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, pig. Brita
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, pig Elin
Mats Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Compagnieskrivaren Peter Torsell bor i Udden
Swen Swensson, hust, ½ mtl, dräng Måns
Hälftenbonden Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1758 Bockabo 1758
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl
Mats Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Compagnieskrivare Peter Torsell bor på Udden
Halvbönder:
Swen Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1759 Bockabo 1759
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl. Son Jonas
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Jonn
Mats Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Compagnieskriaren Peter Torsell, bor på Udden
Hälftenbönder:
Sven Svensson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1760 Bockabo 1760
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, son Jonas
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Jonn
Matz Jonsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Compagnieskrivare Petter Torsell bo på Udden
Halfbönder:
Swenn Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/3 mtl
mtl
1761 Bockabo 1761
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, son Jonas
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Jon
Olof Pärsson 1/3 mtl, brukar gård i Förlångsö. Dräng Peter (endast Peter står angiven i mtl)
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Compagnieskrivare Torsell bor på Udden
Halvbonde Swen Swensson, hust, 1/3 mtl
Halvbonde Håkan Nilsson, hust, 1/3 mtl
mtl
1762 Bockabo 1762
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, son Jonas
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Jon
Olof Pärsson, 1/3 mtl, brukar och bor i Förlångsö. Dräng Peter (endast Peter medräknad i mtl för Bockabo)
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Compagnieskrivare Torsell bor i Udden
Halvbonde Swen Swensson, hust, ½ mtl
Halvbonde Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1763 Bockabo 1763
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Nils
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Jon, Peter
Olof Pärsson 1/3 mtl bor i Förlångsö
Båtsm. Pär Hwitlock, hust
Ibm:
Comagnieskrivare Torsell bor i Udden
Halvbonde Bengt Nilsson, hust, ½ mtl
Gumme Pärsson, hust, ½ mtl
mtl
1764 Bockabo 1764
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Petter, piga Kierstin
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Jan och Petter
Olof Pärsson, 1/3 mtl, bor i Förlångsö
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Compagnieskrivare Torsell bor i Udden
Gumme Ohlsson, hust, ½ mtl
Gume Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Nils
mtl
1765 Bockabo 1765
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Nils, piga Karin
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Jon, Peter
Olof Pärsson, 1/3 mtl, bor i Förlångsö
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Compagnieskrivare Torsell bor i Udden
Halvbonde Gume Ohlsson, hust, 1/3 mtl
Halvbonde Gumme Pärsson, hust, ½ mtl
mtl
1766 Bockabo 1766
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Jonas, 2 flickor
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Peter, 2 flickor
Pär Olofsson, hust, 1/3 mtl, dräng Anders, piga Ingre
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Gumme Ohlsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1767 Bockabo 1767
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Staphan, 2 flickor
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Petter, 2 flickor
Pär Olsson, hust, 1/3 mtl, dräng Swen, piga Ingre
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Gumme Ohlsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gumme Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1768 Bockabo 1768
Lars Jönsson, hust, 1/3 mtl, dräng Staphan, piga Ingre, 2 flickor
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Peter, 2 flickor
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, pig. Margreta. Gossen Peter, vanför
Båtsm. Hwitlock, vakant
Ibm:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Gume Nilsson, hust, ½ mtl
Inhyses Gume Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga.
mtl
1769 Bockabo 1769
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Staphan, dotter Maria
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Petter, dotter Lisken
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Pär, piga Lena
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gumme Nilsson, ½ mtl
Inhyses Gume Pärsson, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
mtl
1770 Bockabo 1770
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Peter, dotter Maria, pig Kierstin
Jöns Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Peter d Lisken
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Pär, piga Ingre
Båtsm. Hwitlock, vakant
Ibm:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, pig Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Gumme Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1771 Bockabo 1771
Lars Jonsson, hust, 1/3 mtl, dräng Nils, piga Kierstin, dotter Maja
Peter Jönsson, singel, 1/3 mtl, piga Giertru
Dess föräldrar inhyses, han utgammal bräcklig
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Håkan, piga Brita
Båtsm. Vakant
Afsk båtsman? (svårläst)
Ibm
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Gume Nilsson, hust, ½ mtl, piga Nilla
mtl
1772 Bockabo 1772
Lars Jonsson, singel, 1/3 mtl, dräng Pär, dotter Maja, piga Giertru
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, piga Ingre
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Håkan, piga Stina
Båtsm. Vakant
Ibm:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Gume Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1773 Bockabo 1773
Lars Jonsson, singel, 1/6 mtl, dräng Håkan, dotter Maija
Jonas Larsson, 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm. Dräng Håkan, piga Ingrid
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, pigor Ingrid och Lisa??. dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Pär, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Gume Nilsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Marin And. Mattsson, hust
mtl
1774 Bockabo 1774
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl, dess svärfar inhyses, utgl
Jonas Larsson, 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm Torsås socken
Peter Jönsson, hust, 1/3 mtl, piga Inger
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, piga Lisbeth
Båtsm. Pär Hwitlock, ogift
Ibm:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, ½ mtl, son Hans?, 1 gosse, 1 flicka
Marin Anders Matsson, hust
mtl
1775 Bockabo 1775
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Anicka, dess svärfar inhyses utgammal
Jonas Larsson 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm Torsås socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, piga Lena
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Hwitlock vakant
Ibm:
Håkan Pärsson, singel, ½ mtl
Swen Pärsson, hust, ½ mtl, son Hans, dotter Stina
Marin Anders Mattsson, hust, utfattiga
mtl
1776 Bockabo 1776
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Anika, dess far, utgammal
Jonas Larsson, 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm i Torsås socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, piga Lena. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, piga Caisa, 1 gosse
Båtsm Hwitlock vakant
Ibm:
Håkan Pärsson, singel, ½ mtl
Hans Swensson, singel, ½ mtl, piga Stina
Marin Anders Matsson, hust, utfattiga
mtl
1777 Bockabo 1777
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Annika
Jonas Larsson, 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm Torsås socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, gosse Nils 15 år
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, gosse Nils 16 år, piga Marta?
Båtsm. Hans Hwitlock, ogift
Ibm:
Håkan Pärsson, singel, ½ mtl, 1 flicka
Hans Swensson, singel, ½ mtl, gosse Carl 15 år, piga Stina
Marin And. Mattsson, hust, utfattiga
mtl
1778 Bockabo 1778
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Jonas Larsson 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm, Torsås socken
Peter Jönsson, hust, 1/3 mtl, 1 flicka, dess föräldrar inhyses, utgl.
Pär Ohlsson, hust, 1/3 tl, dr. Isack, piga Caisa
Båtsm Hans Hwitlock, ogift, piga Elin
Ibm:
Håkan Pärsson, singel, ½ mtl, piga Elin
Hans Swensson, singel, ½ mtl, piga Stina
Volenteur Anders Mattsson, hust
mtl
1779 Bockabo 1779
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Jonas Larsson, 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm, Torsås socken
Peter Jönsson, hust, 1/3 mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, piga Caisa
Båtsm. Hans Witlock, singel, piga Stina
Ibm:
Håkan Pärsson, singel, ½ mtl, piga Elin
Hans Swensson, singel, ½ mtl, pigan Ingier
Volenteur Anders Mattsson, hust,
Inhyses quinnfolket Marta, utfattig.
mtl
1780 Bockabo 1780
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Jonas Larsson 1/6 mtl, bor i Lybäcksholmt i Torsås socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, pigan Brita
Båtsm. Hind, Witlock, hust
Ibm:
Staffan Jönsson, singel, ½ mtl, piga Lena
Carl Swensson, hust, ½ mtl, piga Ingier
mtl
1781 Bockabo 1781
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Annicka, 2 flickor
Jonas Larsson 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm i Torsås socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dr Swen, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse,1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dr. Swen, piga Brita
Båtsm. Hans Hwitlock, hust
Ibm:
Staffan Jönsson, singel, ½ mtl, piga Lena
Carl Swensson, singel, ½ mtl, piga Stina
mtl
1782 Bockabo 1782
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, dr Gume
Jonas Larsson 1/6 mtl, brukar och bor i Lybäcksholm Torsås Socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, piga Lena
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dr Swen, piga Brita och Maja
Båtsm. Vakant
Ibm
Staffan Jönsson?, singel, ½ mtl, dr Nils, piga Lena
Carl Swensson, singel, ½ mtl, dr Hans, pigor Stina och Ingre
mtl
1783 Bockabo 1783
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Larsson, 1/6 mtl, bor i Lybäcksholm Torsås socken
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dräng Nils, piga Elin
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Swen, piga Maja
Båtsm. Soman? Bockberg, ogift
Ibm
Staffan Jönsson, singel, ½ mtl, dräng Nils, piga Lena
Carl Swensson, singel, ½ mtl, piga Ingre och Stina
mtl
1784 Bockabo 1784
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Nilsson, hust, 1/6 mtl 1 flicka
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dr Nils, piga Stina
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Soman Bockberg, ogift
Ibm:
Staphan Jönsson, singel, ½ mtl, dr Anders, piga Lena
Carl Swensson, singel, ½ mtl, dess mor inhyses, utgammal, 2 flickor
mtl
1785 Bockabo 1785
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Nilsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, 1 gosse
Per Ohlsson, hust, 1/3 mtl,
Båtsm. Soman? Bockberg, ogift
Ibm:
Staffan Jönsson, singel, ½ mtl, dr Anders, piga ?Lena?
Carl Svensson, singel, ½ mtl, piga Stina
mtl
1786 Bockabo 1786
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Nilson, hust, 1/6 mtl
Petter Jönsson, hust, 1/6 mtl, Lena sjuk och bräcklig
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dräng Anders, piga Botill
Båtsm. Swen Bockberg, ogift
Ibm:
StaffanJaensson, singel, 1/82 mtl, piga Lena
Carl Svensson, singel, ½ ntl, piga Ingre.


1787 Bockabo 1787
Petter Pärsson, 1/6 mtl, bor i Stolpabäck
Sven Nilsson, hust, 1/6 mtl
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dr Petter pig Ingre
Per Ohlsson, hust, 1/3 mtl, dr Anders piga Sara
Båtsm. Soman Bockberg, ogift
Ibm:
Staffan Jonsson, singel, ½ mtl, piga Lena
Carl Swensson, singel, ½ mtl, piga Ingre och Lena
mtl
1788 Bockabo 1788
Daniel? Jonsson, hust, 1/6 mtl
Svenn Nilsson, hust, 1/6 mtl
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dräng Håkan, piga Ingre
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, piga Caisa
Båtsm. Somman Bockberg, ogift
Ibm:
Staffan Jonsson, singel, ½ mtl, dräng Nils, piga Lena, 1 gosse
Carl Swensson, singel, ½ mtl, pigor Ingre och Stina
mtl
1789 Bockabo 1789
Daniel Jonsson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Swen Nilsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Jonsson, hust, 1/3 mtl, dr Håkan piga Ingre, 1 flicka
Per Ohlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders piga Caisa, 1 flicka
Båtsmansänkan Kierstin, sjuk och utfattig
Båtsm. Soman Bockberg, ogift
Re båtsm. Lars Hindrichsson, singel
Ibm:
Staffan Jonsson, singel, ½ mtl, dr Sven, piga Lena
Lars Swensson, singel, ½ mtl, pigor Ingri och Lena.
mtl
1790 Bockabo 1790
Daniel Jonsson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Swen Nilsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Jönsson, hustrun utgammal, 1/3 mtl, dräng Håkan, piga Ingred
Pär Ohlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, piga (fästepiga??) Caisa
Båtsm. Soman Bockberg, ogift
Res. Båtsm. Lars Hindricksson, singel
Båtsmansänkan Kjerstin, utgammal, son Petter ?bräcklig? (räknas som inhyses)
Ibm:
Staffan Jonsson, singel, ½ mtl, dräng Swen, piga Karin
Pär Jonsson, hust, ½ mtl
mtl
1791 Bockabo 1791
Jonas Larsson 1/3 mtl, bor i Lybäcksholm
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dräng Petter, piga Ingrid
Pehr Ohlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, piga Kajsa
Båtsm. Lars Bockberg, ogift
Ibidem:
Staffan Joansson, singel, ½ mtl, dräng Swen, piga Karin??
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl, son Petter
mtl
1792 Bockabo 1792
Jonas Larsson, 1/3 mtl, bor i Lybäcksholm
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, pig Ingrid
Peter Olsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, piga (..)
Båtsm. Lars Bockberg, ogift
Ibidem:
Staffan Joansson, singel, ½ mtl, dr Swen piga Lena?
Petter Jonsson, hust, ½ mtl, son Peter
mtl
1793 Bockabo 1793
Jonas Larsson, 1/3 mtl, bor i Lybäcksholm
Petter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dr Jonas piga Katarina
Petter Ohlsson, hust, 1/3 mtl, söner Anders, P(..), piga Kajsa
Båtsm. Lars Bockberg ogift
Ibidem:
Swen Andersson, hust, ½ mtl
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl, son Peter
mtl Petter Ohlsson: 1794 framgår att sonen Petter är bräcklig, trol. står samma sak 1793, men jag kan inte tyda texten 1793.
1794 Bockabo 1794
Petter Jonnsson, singel, 1/3 mtl, dräng Jonas, piga Lena
Petter Jonsson, hust, 1/3 mtl, dr Påvel, piga Ingrid
Petter Ohlsson, hust, 1/3 mtl, son Anders, Petter bräcklig
Ibidem:
Daniel Sunesson, hust, ½ mtl
Olof Nilsson, hust, ½ mtl
mtl
1795 Bockabo 1795
Peter Jonasson, hust, 1/3 mtl, dr Gustaf, piga Lena
Peter Jönsson, hust, 1/3 mtl, dräng Påvel, piga Ingrid
Pet. Olsson, hust, 1/3 mtl, söner Anders och Peter, dotter Lena
Båtsm. Lars Båckberg, ogift
Ibidem:
Daniel Sunesson, hust, ½ mtl
Börje Olsson, hust, ½ mtl, piga Maja.
mtl
1796 Bockabo 1797
Petter Jonasson, hust, 1/3 mtl, pigan? Marta
Petter Jonsson, singel, 1/3 mtl, dr Abraham, pig Ingrid
Petter Ohlsson, hust, 1/3 mtl, son Petter, dotter Lena
Båtsm. Lars Båckberg, ogift
Ibm:
Daniel Sunesson, hust, ½ mtl
Carl? Mattsson, singel, ½ mtl
mtl
1797 Bockabo 1797
Petter Jonnsson, hust, 1/3 mtl, dr Jonas, piga Stina
Petter Jonsson, singel, 1/3 mtl, dräng Börge, piga Ingrid
Petter Olsson, hust, 1/3 mtl, son Peter, dotter Lena
Båtsm. Lars Båckberg, ogift
Ibm:
Olof Persson ½ mtl bor i Gajemåla
Karl Mattsson, hust, ½ mtl
mtl
1798 Bockabo 1798
Petter Jonasson, hust, 1/3 mtl, dräng Olaus, piga Kjerstin
Petter Jönsson, singel, 1/3 mtl, dräng Abram?, piga Marta
Petter Olsson, hust, 1/3 mtl, son Petter, dotter Lena
Båtsm. Petter Båckberg, ogift
Ibm:
Olof Persson, ½ mtl, bor i Gajemåla
Carl Mattsson, hust, ½ mtl
mtl
1799 Bockabo 1799
Peter Jonasson, hust, 1/3 mtl, dräng Swän, piga Gjertrud, 1 gosse, 1 flicka
Peter Jonsson, singel, 1/3 mtl, dräng Jonas, piga Ingeborg
Peter Olsson, hust, 1/3 mtl, söner Anders, Peter, döttrar Lena och Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Lars Bockberg, hust
Ibm:
Joh. Carlsson, hust, ½ mtl, dotter Cajsa, 2 gossar, 1 flicka
Carl Mattsson, hust, ½ mtl, 1 flicka
mtl
1800 Bockabo 1800
Petter Jonasson, hust, 1/3 mtl, dräng Sven, piga Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Jönsson, singel, 1/3 mtl, dräng Peter, pigor Ingrid och Ingeborg
Petter Olsson, hust, 1/3 mtl, söner Anders, Peter, döttrar Lena, Stina
Båtsm. Lars Båckberg, hust, 1 gosse
Ibm:
Abram Nilsson, hust, ½ mtl, son Peter
Carl? Mattsson, hust, ½ mtl, 1 gosse
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka