Mantalslängder för Silandsmåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Silandsmåla 1631
inget namn
jb
1632 Silandsmåla 1632
inget namn
jb
1634 Silandsmåla 1634
inget namn
jb
1635 Silandsmåla 1635
Abraham
jb
1637 Silandsmåla 1637
Abraham?
jb
1638 Silandsmåla 1638
Abraham
jb
1640 Silandsmåla 1640
Abram
jb
1640 Silandsmåla 1640 alt. Sutaremåla, krono (oläsl)
Per
jb
1641 Silandsmåla 1641
Abraham?
jb
1642 Silandsmåla 1642
Abraham
mtl s247
1642 Silandsmåla 1642
Lars Månsson
hustru Kyrstin
mtl
1643 Silandsmåla 1643
Abram
mtl s 235
1643 Silandsmåla 1643
Lars
hustru Kirstin
mtl
1644 Silandsmåla 1644
-
Kierstin
mtl
1644 Silandsmåla 1644
Abram
mtl s 389
1645 Silandsmåla 1645
Jon
hustru Kirstin
mtl
1645 Silandsmåla 1645
namn helt oläsl.
jb
1646 Silandsmåla 1646
Jöns Swensson (alt. Suensson?)
hustru kirstin
mtl
1647 Silandsmåla 1647
Joen Swensson
hustru Kyrstin
mtl
1648 Silandsmåla 1648
Joan Swensson
hustru Kyrstin
mtl
1650 Silandsmåla 1650
Joen
jb
1650 Silandsmåla 1650
Jonn
hustru Kyrstin
mtl
1650 Silandsmåla 1650
Jon
hustru Kierstin
mtl s 247
1651 Silandsmåla 1651
Jon
mtl
1652 Silandsmåla 1652
Joen
hustrun
mtl
1653 Silandsmåla 1653
Joan
jb
1653 Silandsmåla 1653
Joann
hustru Kirstin
mtl
1654 Silandsmåla 1654
Joan
hustrun
mtl
1655 Silandsmåla 1655
Joan och hustru Kirstin
mtl
1656 Silandsmåla 1656
Jonn, hustru Kierstin
mtl
1657 Silandsmåla 1657
1/2 Joan hustru Kirstin
mtl
1659 Silandsmåla 1659
Jonn
hustru Kirstin
mtl
1660 Silandsmåla 1660
(namn oläsl. Börjar trol. På J, möjl. Joan)
jb
1660 Silandsmåla 1660
Jon
hustru Kirstin
piga Kirsten
mtl
1661 Silandsmåla 1661
Jon hustru Kristin
mtl
1662 Silandsmåla 1662
Jon, hustru Kirstin
mtl
1663 Silandsmåla 1663
Jon, hustrun Kirstin, d. Jon
mtl
1664 Silandsmåla 1664
Jon, hustru Kirstin, Jon i samma gård har flyttat
mtl
1665 Silandsmåla 1665
Jonn, hustru Kirstin
mtl
1666 Silandsmåla 1666
Jonn, Kirstin (2 p)
mtl
1667 Silandsmåla 1667
Jonn (Jöns?) Kirstin (2 p
mtl
1668 Silandsmåla 1668
1/2 Jon och hutrun Kirstin (2 p)
mtl
1669 Silandsmåla 1669
Förbrännt.
1/2 Jon och hustru (2 p)
mtl
1669 Silandsmåla 1669
Joan
jb
1670 Silandsmåla 1670
1/2 Joen och hustru (2 p)
mtl
1670 Silandsmåla 1670
Joen
jb
1671 Silandsmåla 1671
1/2 Joen? Och hustru (2 p)
mtl
1673 Silandsmåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Silandsmåla 1675
1/2 Jon och piga (2 p)
mtl
1675 Silandsmåla 1675
Joan
jb
1678 Silandsmåla 1678
Jonn
jb
1680 Silandsmåla 1680
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1681 Silandsmåla 1681
1/2 mtl Oluf och hustru (2 p)
mtl
1685 Silandsmåla 1685
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1686 Silandsmåla 1686
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
d. Carl (1 p)
mtl
1687 Silandsmåla 1687
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Carl (3 p)
mtl
1688 Silandsmåla 1688
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
dräng Per (1 p)
mtl
1689 Silandsmåla 1689
1/2 mtl Oluf, hustrun, d Per (3 p)
dräng Per (1 p)
mtl
1690 Silandsmåla 1690
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Pär (3 p)
mtl
1691 Silandsmåla 1691
1/2 mtl Oluf, hustru, dräng Måns (3 p)
mtl
1692 Silandsmåla 1692
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1693 Silandsmåla 1693
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1694 Silandsmåla 1694
1/2 mtl Oluf, hustru, piga Botil (2 p, 1 dotter)
Inhyses Karin (anm. Ngt om tiggeri?)
mtl
1695 Silandsmåla 1695
1/2 mtl Oluf, hustru, piga Botill (2 p, 1 dotter)
mtl
1697 Silandsmåla 1697
Oluf
jb
1699 Silandsmåla 1699
?Namnbokskrivaren? Oluf Sew…?
jb
1701 Silandsmåla 1701
1/2 mtl Olof, enkling (1 p)
Dr. Håkan, dr Nils, p. Botel (2 söner, 1 dotter)
mtl
1701 Silandsmåla 1701
Oluf
jb
1702 Silandsmåla 1702
1/2 mtl Olof, hustru (2 p)
dr. Håkan, dr. Nils (2 söner)
mtl
1703 Silandsmåla 1703
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
d. Nils (1 p)
d. Håkan (1 son)
mtl
1704 Silandsmåla 1704
1/2 mtl Olof, hustru, dräng Nils (3 p)
dr. Håkan (1 i kolumn för militär) (anm. ?Svärdingsman?)
mtl
1705 Silandsmåla 1705
1/4 mtl Oluf, hustru (2 p)
dr. Nils (1 p)
dr. Håkan (1 p i särsk. kolumn) anm: 4-dingman
mtl
1706 Silandsmåla 1706
1/4 mtl Oluf, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
d. Håkan (1 p) 4dingsman
mtl
1707 Silandsmåla 1707
1/2 mtl Oluf, hustru, Nils, hustru (4 p)
dr. Håkon (1 p) 4-dingman, ogift)
pig. Märta (1 piga)
mtl
1708 Silandsmåla 1708
Oluf och Nills
jb
1710 Silandsmåla 1710
Oluf, Nills
jb
1712 Silandsmåla 1712
Oluf, Nils
jb
1714 Silandsmåla 1714
Nils
jb
1716 Silandsmåla 1716
Nils
jb
1717 Silandsmåla 1717
1/2 mtl Nämndeman Nils, hustru (2 p)
dr. Lars, pig. Kirstin (1 dräng, 1 piga)
mtl
1717 Silandsmåla 1717
Nils ?Nu..? ?Da..?
jb
1718 Silandsmåla 1718
Nils, hustru (2 p) Anm. Svårtydd notering i kanten, trol. nämndeman
mtl
1719 Silandsmåla 1719
Nämndeman Nils, hust
rgd
1720 Silandsmåla 1720
Nils (i klammer med Luvön)
jb
1721 Silandsmåla 1721
Nils (i klammer med Luvön)
jb
1723 Silandsmåla 1723
Nils, ?nämndeman? (i klammer med Luvön)
jb
1723 Silandsmåla 1723
Nämndeman Nills
Pigan Kierstin
rgd
1724 Silandsmåla 1724
Nämndeman Nils
rgd
1725 Silandsmåla 1725
Nämndeman Nils
Dräng Måns
rgd
1725 Silandsmåla 1725 Krono
Nils och Måns (i klammer med Luvön)
jb
1726 Silandsmåla 1726
Nämndeman Nills
rgd
1726 Silandsmåla 1726 Krono
Nils (i klammer med Luvön)
jb
1727 Silandsmåla 1727
Nils, son Håkon
rgd
1728 Silandsmåla 1728
Nils
Son Håkon
rgd
1728 Silandsmåla 1728 Krono
Nils (i klammer med Luvön)
jb
1729 Silandsmåla 1729
Nils. Son: Håkon
rgd
1729 Silandsmåla 1729 Krono
Nils (i klammer med Luvön)
jb
1730 Silandsmåla 1730
Nills
Son Håkon
rgd
1731 Silandsmåla 1731
Nils
Son Håkan
rgd
1732 Silandsmåla 1732
Nils
Son Håkon
rgd
1733 Silandsmåla 1733
Nils
rgd
1734 Silandsmåla 1734
Nils, son Pär
rgd
1735 Silandsmåla 1735
Nils, Pär
rgd ser ut att stå Sibbamåla, men måste avse Silandsmåla
1736 Silandsmåla 1736
Nils
jb
1736 Silandsmåla 1736
Nils, Pär
rgd
1737 Silandsmåla 1737
Nills
Pär, Måns
rgd
1738 Silandsmåla 1738
Nils, Per
rgd
1739 Silandsmåla 1739
Nils
Per, dr. Måns
rgd
1740 Silandsmåla 1740
Nils, Pär
rgd
1742 Silandsmåla 1742
Nils
jb
1744 Silandsmåla 1744
Änkan Kirstin
Son Per
(..?..) Måns (dräng)
mtl
1745 Silandsmåla 1745
Änkan Kirstin
Son Pär
mtl
1746 Silandsmåla 1746
Enkan Kirstin (1 p)
Son: Pär (1 son
dot. Märta (1 dotter)
mtl
1747 Silandsmåla 1747
enkan Kirstin (1 p)
Son Pär (1 p) (Kirstins son)
dr. Oluf, dotter Märta (1 dotter, 1 dräng)
mtl
1748 Silandsmåla 1748
Enkan Kirstin (1 p)
Sonen Per (1 p)
Sonen Olof (1 son)
dottern Gertru? (1 dotter)
mtl
1749 Silandsmåla 1749
Enkan Kerstin (1 p)
Son: Per (1 son)
Son: Olof (1 son)
mtl
1750 Silandsmåla 1750
dr. Nils Olufsson (1 p)
pig. Elin Abrahamsdotter (1 p)
Enkan Kirstin (1 p)
Son: Petter (1 son)
son Håkan (1 son) 15 år
piga Karin (1 piga)
mtl Noteringar i kanten:
Vid Nils och Elin: "Krigsmanshus tog deras ?Tagvelü? Brukarn.
Vid Kirstin och sönerna: "Upvist af skrift til hans kongl. Maijt. Om återvinnande av besittandet på hemmandet.
1751 Silandsmåla 1751
Petter? Nilsson (1 p)
Enkan Kerstin (1 p)
(anm: Petter och Kierstin är mor och son, brukar ihop)
Son Oluf (1 son)
Son Håkan (1 son)
mtl
1752 Silandsmåla 1752
Petter Nilsson, hustru (2 p)
Enkan Kjerstin (1 p)
Son Olof, piga Märta (1 son 1 piga)
mtl
1754 Silandsmåla 1754 1/2 mtl
1/8 mtl Enkan Ingrid (1 p)
dr. Håkan (1 dr) 20 år
Son Olof (1 son) anm: Kirstins son.
3/8 mtl Enkan Kirstin (1 p)
Son Håkan (1 son) 21 år
mtl
1755 Silandsmåla 1755 1/2 mtl
3/8 mtl Enkan Kierstin (1 p) anm. 1/2 und brukare
Son Håkan (1 son) 22 år
Son Oluf (1 son) 25 år
Son Måns (1 son) 15 år
pigan Giertrud (1 piga
1/8 Enkan Ingrid (1 p) anm 1/2 and brukare
mtl
1756 Silandsmåla 1756 1/2 mtl
3/8 mtl Enkan Kierstin (1 p) 1/2 brukare
söner Håkan och Oluf (2 dr)
1/8 mtl Enkan Ingrid (1 p) anm. 1/2brukare
mtl
1757 Silandsmåla 1757 1/2 mtl
3/8 mtl Enkan Kirstin Persdotter (1 p)
Söner Håkan och Olof (2 söner)
Son Måns (1 son)
1/8 mtl Enkan Ingrid (1 p)
mtl
1758 Silandsmåla 1758 1/2 mtl
1/2 mtl Krigsmanshusfogden Lars P. Hultmarck, hust (2 p)
Enkan Kerstin Persdotter (1 p)
Son Oluf Nilsson, hust (2 p)
anm. För Kerstin och son: utan bruk. Fårlutig med bruk til namn.
S. Håkan, Måns (2 söner)
mtl
1759 Silandsmåla 1759 1/2 mtl
1/2 mtl Krigsmanshusfogden Lars Hultmark, hust (2 p)
dr. Swen (1 dr)
p. Britta (1 pig)
p. Marta (1 pig)
mtl
1760 Silandsmåla 1760 1/2 mtl
1/2 mtl Krigsmanshusfougden Lars Hultmark, hust (2 p)
dr. Johannes (1 dräng)
p. Ingrid, Stina (2 pig)
p. Britta (1 piga)
mtl
1761 Silandsmåla 1761 1/2 mtl
1/2 mtl Krigsmanshusbefallningsman herr Lars Hultman, hust (2 p)
d. Håkan (1 dr)
p. Ingrid (1 pig)
pig. Karin (1 pig)
mtl
1762 Silandsmåla 1762 1/2 mtl
1/2 mtlKrigsmanshusfogden herr Lars Hultmarck, hust (2 p)
dr. Håkon, gossen ?Pål? (2 dr)
pig. Ingrid, Karin, Elin (3 p)
mtl
1763 Silandsmåla 1763 1/2 mtl
1/2 mtl Krigsmanshusfogden herr Lars Hultmarck, hust (2 p) anm. Tjänstgörande.
Dr. Petter (1 dr)
dr. Pehr? (1 dr) 16 år
pig. Kierstin, Ingrid, Karin (3 pig)
mtl
1764 Silandsmåla 1764 1/2 mtl
1/2 mtl Krigsmanshusfogden herr Lars Hultmarck, hust (2 p)
dr. Petter (1 dr)
dr. Tore? (1 dr) 17 år
pig. Ingrid, Kirstin, Karin (3 pigor)
Grönahult, torpet: Per Tyns, hust (2 p) afsked. Soldat
Håkanstorp: Håkan Norstedt, hust (2 p) afsk. Soldat.
mtl
1765 Silandsmåla 1765 1/2 mtl
1/6 mtl Krigsmanshusfogden hr Lars Hultmarck, hust (2 p)
dr Olof (1 dr)
pig. Ingierd och Elin (2 pig)
1/3 mtl Måns, hust (2 p) 1/2brukare
dot. Kirstin (1 dot)
Grönahult: Per Tysk, hust (2 p) fattig, avskedad båtsman
Håkanstorp: Håkan Ollsson, hust (2 p) fattig
mtl
1767 Silandsmåla 1767 ½ mtl
½ mtl Herr Krigsmanshusfogden Lars Hultmarck, hust (2 p)
Dot Sophia (1 dot)
Dr Nils, Thore, pig Ingrid, Britta (2 dr 2 pig)
Grönahult: Per, hust (2 p)
Dot. Stina, Majia, son Nils (3 barn u 15 år)
Håkanstorp: Håkan, hust (2 p)
Son Swen, Olof, dot. Lena (3 barn u 15 år)
mtl
1768 Silandsmåla 1768 ½ mtl
½ mtl herr Krigsmanshusfogden Lars Hultmark, hust (2 p)
dr. Måns, Jonas (2 dr)
Pig Britta, Ingrid (alt. Sigrid?) (2 pig)
Grönahult: Per, hust (2 p)
Håkanstorp: Håkan, hust (2 p)
mtl
1769 Silandsmåla 1769 ½ mtl
½ mtl herr krigsmanshusfogden Lars Hultmarck, hust (2 p)
dr. ?Per?, pig Britta, Ingrid (1 dr 2 pig)
dr. Jonas, 16 år (1 dr)
Grönahult och Håkanstorp brukas under gården
mtl
1770 Silandsmåla 1770 ½ mtl
½ mtl Herr Krigsmanshusfogden Lars Hultmarck, hust (2 p)
dr. Petter, 17 år (1 dr)
dr. Måns, 16 år (1 dr)
Pig Britta, Karin (2 pig)
Grönahult och Håkanstorp brukas under gården
mtl
1778 Silandsmåla 1778 ½ mtl
½ mtl Krigsmanshusfogden Carl Hultmark, ogift anm. tjänstgörande (1 p)
dr. Olof, p. Märta (2 p)
p. Anna, Stina (2 p)
Grönahult: Nils, hust (2 p)
P: Maria (1 p)
mtl
1784 Silandsmåla 1784
½ mtl
Krigsmanshusfogden Carl Hultmarck, hust, ½ mtl. Anm: tjänstgörande
Dräng Jacob, piga Maria
Torp Grönahult brukas under gården
Torp (..)göl: Nils Persson, hust
mtl
1785 Silandsmåla 1785 ½ mtl
½ mtl Krigsmanshus?fogden? Herr Carl Hultmarck, hust (2 p) anm. tjänstgörande
dr. Nils, Jacob (2 p)
mtl
1791 Silandsmåla 1791 ½ mtl
½ mtl Krigsmanshusfogden Carl Hultmark, hust (2 p)
d. Nils, Johannes (2 p)
p. Ingrid (1 p)
Torp Grönahult och Simastsgiöl(?) brukas under gården
mtl
1792 Silandsmåla 1792 ½ mtl
½ mtl Krigsmanhusfogden Carl Hultmark, hust (2 p) anm. tjänstgörande
Dr Swen, Nils (2 p) anm. Nils Reservkarl
p. Ingrid, Ingaborg (2 p)
mtl
1795 Silandsmåla 1795 ½ mtl
½ mtl Kristmanshusfogden Carl Hultmarck, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Henrick, Mattis (2 p)
p. Ingeborg, Stina (2 p)
mtl
1797 Silandsmåla 1797 ½ mtl
½ mtl Krigsmanshusfogden Carl Hultmarck, hust (2 p), tjänstgörande
dr. Gustaf (1 p)
Pig. Botil (1 p)
mtl
1798 Silandsmåla 1798 ½ mtl
½ mtl Krigsmanshusfogden Carl Hulmarck, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Håkan, Anders (2 p)
Pig. Helena?, Stina (2 p)
Grönahult: dr. Magnus (1 p)
mtl
1799 Silandsmåla 1799 ½ mtl
½ mtl Krigsmanshusfogden Carl Hultmarck, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Johannes, Anders, Petter (3 p)
Pig. Elin (1 p)
??Lurömahnl. dr. Wbergius (1 p)??
mtl Kan ej tolka nedersta raden om någon slags dräng?? med hustru. Har skrivit ner bokstäver som jag ser dem, men kan för närvarande ej uttyda något riktigt ur detta.
1800 Silandsmåla 1800 ½ mtl
Krigsmanshusfogden hr Carl Hultmarck, hust (2 p) tjänstgörande
dr. Petter, Ingel, Petter, Carl, Anders (5 p)
Pig. Ingeborg, Maria (2 p)
Svartagöl: Carl, hust (2 p)
Grönahult: Dr Magnus (1 p)
mtl
 
Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka